Luonnon luonnollinen kieli

Luonnon luonnolliseen kieleen sisältyy matematiikkaa. Siksi luontoa voi ymmärtää matematiikan avulla. Matemaattiset prinsiipit ovat ajatuksen kaltaisia. Ne molemmat ovat intentionaalisia (aboutness) ja niillä on totuusarvo.

Ajattelen, olen siis olemassa.

6

<50

Vastaukset

 • Matematiikka on ihmisluomus. Ei luonnossa mitään matematiikkaa ole.

  • Niinpä, siis Kantin synteettinen apriori. Matematiikka juuri.


  • Luonnonilmiöt toteuttavat matemaattisia yhtälöitä. Esimerkkinä voisi ottaa vaikka planeettojen kiertoradat.


 • Universumin näkökulmasta luonto on merkityksetön prosessituote. Atomien leikkiä ja niiden seurauksia. Vain ihmisen näkökulmasta sillä on jokin tietty merkitys, jonka voi päättää erilaisin sisäsyntyisin keinoin. Ts. kun ihminen tulkitsee luontoa, vaikka matemaattisesti, hän luo itse itselleen mielikuvaa itsensä luomilla keinoilla. Ihmismieli on suljettu luomisympäristö, jossa illuusiolla on suuri merkitys. Kuin 3D-planetaario. Se, minkä koet olevan ulkomaailmassa, onkin itsesi luomana itsesi luoman maailman sisällä. Pääsisipä edes kerran vaikka muutaman sekunnin ajaksi kurkkamaan todellisuutta mielen ulkopuolelta.

  • "Pääsisipä edes kerran vaikka muutaman sekunnin ajaksi kurkkamaan todellisuutta mielen ulkopuolelta."

   Useimmat meistä pääsevät mutta yleensä vain hyvin harvoin ja silloinkin vain lyhyeksi hetkeksi jossa ajassa ei ehdi vastaanottaa sitä objektiivista todellisuutta kuin ehkä muutaman todellisuuden aspektin suhteen ja nekin ovat pääsääntöisesti kunkin omien ja oman kulttuuriympäristön uskomusten värittämiä ja vääristämiä oivalluksia.

   "Universumin näkökulmasta luonto on merkityksetön prosessituote. "

   Se "universumin näkökulma" ei ole edes tieteellisen metodin avulla saavutettavissa kuin ehkä joidenkin aspektien osalta ja nekin voivat olla pelkästään kapea paikallis-ajallinen ikkuna siihen koko universumin prosessiin ottaen huomioon että sitä tieteellistä metodia on systemaattisesti ja laajasti sovellettu vasta korkeintaan n. 150 vuotta.

   "Ts. kun ihminen tulkitsee luontoa, vaikka matemaattisesti, hän luo itse itselleen mielikuvaa itsensä luomilla keinoilla. Ihmismieli on suljettu luomisympäristö, jossa illuusiolla on suuri merkitys. "

   Ihminen ei tunne edes itseään joten hän ei yksilönä eikä varsinkaan kollektiivina voi tuntea luontoa joka on monessakin mielessä universumin mikrokosmos.

   "Se, minkä koet olevan ulkomaailmassa, onkin itsesi luomana itsesi luoman maailman sisällä."

   Pitää paikkansa ja sen takia se todellisuuden hahmottaminen ja tiedostaminen pitää aloittaa aina itsestä - omien oletusten . maailmankuvan sekä ajattelu- ja reagointitapojen ja asennoitumisen kriittisestä mutta samalla tunnetasolla neutraalista tarkastelusta.

   Oivallukset ovat aina henkilökohtaisia eikä niitä voi opettaa eikä oppia keneltäkään - ainoa toimiva oppimisen muoto itseopiskelu ja virheiden tekeminen ja niistä oppiminen. Ei ole mitään initiatiota minkään ulkopuolisen koulutuksen (=tuottaa vain pelkän lisenssin ammatinharjoittamiseen) eikä gurujen ja uskonnollis-ideologisten "vihkimysten" kautta .

   https://en.wikipedia.org/wiki/Autodidacticism

   Matematiikalla ei ole mitään tekemistä ymmärtämisen kanssa mutta matematiikka mahdollistaa sellaisten asioiden prosessoimisen mistä ei vielä ymmärretä mitään muuta kuin että ollaan havaittu joitain luonnossa ilmeneviä säännönmukaisuuksia joiden pohjalta taas voidaan kehittää toimivaa matematiikkaa.

   Kukaan ei oikeasti veiläkään ymmärrä mitä on sähkö tai gravitaatio (tämän myönsi julkisesti aikoinaan jopa Newton eikä Einstein itsekään koskaan tyytynyt oman varhaisuransa aikana kehittämiin suhtiksiin vaan yritti rakentaa elämänsä loppuun asti jonkinlaista yhtenäiskenttäteoriaa johon hän otti eetterin käsitteen mukaan vaikka vähän eri muodossa kuin 1800-luvun fysiikassa)

   Belisario


 • Todellisuus, ajattelu, kieli, matematiikan kieli. Kaikista asioista voidaan muodostaa käsitys, se voidaan ilmaista kielellisesti ja verbaalinen ilmaisu siirtää sitten logiikan ja matematiikan kielelle.

  Kuinka paljon a priori- tietoa on jo aivoissa ja havaintokategorioissamme, sitä ei tiedetä.

  Ja monimutkaiset asiat on helpompi ilmaista verbaalisesti ja vaikea kääntää matematiikaksi, näin on psykologiassa, yhteiskuntatieteissä, teologiassa ja filosofiassa. Ja kosmologiassa.

  Universumi muodostaa kaikenkäsittävän äärettömän tilan, jolla ei kuitenkaan ole ulkopuolta. Ääretön, rajaton, ulkopuoleton tila, mutta kuitenkin käsittää kaiken olemassaolevan tilan ja tavaran. Mitään ei tule sisään eikä mitään mene ulos, kun sellaista tilaa ja tavaraa ei ole. Tila ei lisäänny eikä vähene, eikä aine ja energia, vaikka ne voivat vaihtua toisiksensa. Sanopa se sitten matematiikan kielellä!

Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.