THL:n kannanottoja ydinvoimasta

Anonyymi

Osoitteessa http://fi.opasnet.org/fi/THL:n_kannanottoja_ydinvoimasta

on hämmästyttävä johtopäätös:

"Johtopäätös: Yhteiskunnan ja väestön kannalta on parempi, että yhteiskunta ottaa vastuun terveysvaikutuksista mahdollisen suuronnettomuuden jälkeen, koska sairastumisia ei voi erottaa muusta sairastuvuudesta samoihin tauteihin. Varat kerätään mm. energiantuotantoa verottamalla. Tällöin ydinvoimaa ei tule asettaa eri asemaan kuin fossiilista energiantuotantoa."

Tällä hetkellä tilanne on se, että veronmaksajat toimivat ydinvoimayhtiöiden vakuutusyhtiönä. Yhtä huono ratkaisu kuin tuo THL:n johtopäätös.

Joka haluaa hikoilla lakitekstin kanssa, saa tarkkaa tietoa voimassa olevasta ydinvastuulaista osoitteesta https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1972/19720484

Selkokielisempää löytyy eri artikkeleista ja täältä. Ehkä linkkaan niitä tähän keskusteluun.

16

340

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • "Ongelmana on, että nykyisin energiayhtiöiden pitää kattaa vakuutuksilla mahdollisen onnettomuuden varalta vain parisataa miljoonaa euroa, mikä ei riitä mihinkään."
   https://yle.fi/uutiset/3-5557842

   Ydinvoima on vaarallisin sähköntuotantoon rakennettua tekniikka. Sen "halpuus" voi käydä todella kalliiksi, kun vakava ydinonnettomuus sattta, ja kärsiviä uhreja tulee runsaasti lisää, etenkin lapsia.

   Mitähän muuta yhtä järjetöntä tullaan Suomessakin vielä näkemään?


   • Anonyymi

    Ote tuosta THL:n dokumentista:

    "Ydinvoima on ainoa energiantuotantomuoto, joka on velvoitettu hoitamaan jätekysymyksensä tuhansien vuosien tähtäimellä. Ensimmäisten tuhansien vuosien turvallisuudesta on suuri yksimielisyys, mahdolliset jäljellä olevat teoreettiset ja jätteen vanhenemisen radikaalisti pienentämät riskit altistua säteilylle paikallisesti voivat toteutua vain satojentuhansien vuosien aikaperspektiivissä."

    Aika paljonhan noita polttoaineiden ja polttojätteiden saastuttamia maita on päätynyt yhteiskunnan piikkiin siivottavaksi, kun vastuita ei muilla energian tuotanto- ja siirtotavoilla ole.

    Hakukoneisto


  • Anonyymi
   • Anonyymi

    SÄÄNTÖMAFIAN_VASTUSTAJA

    "Anonyymi
    14.11.2019 17:47

    Suomalainen ydinvoima ei ole aiheuttanut yhtäkään säteilystä johtuvaa kuolemantapausta.
    ...."
    https://keskustelu.suomi24.fi/t/16124735/thln-kannanottoja-ydinvoimasta#comment-99728090

    SÄÄNTÖMAFIAN_VASTUSTAJA

    Annas ku arvailen...
    Luotat siihen, että Suomessa tapahtuva ydinonnettomuus ei aiheuta sinulle ja/tai läheisillesi ainakaan merkittäviä säteilystä johtuvia sairtuksai?

    Ydinvoiman tuotanto on todellakin uhkapeliä. Siinä kuitenkin vain ydinvoimayhtiöllä on mahdollisuus voittaa. Veronmaksajat toimivat ydinvoimayhtiöiden (suurten) ydinnoettomuuksien vakuutusyhtiönä.

    Tutustu ydinvastuulakiin:
    https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1972/19720484


   • "Anonyymi
    14.11.2019 17:47

    Suomalainen ydinvoima ei ole aiheuttanut yhtäkään säteilystä johtuvaa kuolemantapausta."
    https://keskustelu.suomi24.fi/t/16124735/thln-kannanottoja-ydinvoimasta#comment-99728090

    En usko että tuo tieto pitää paikkansa. Suomenkaan ydinvoimaloissa ei korvamerkitä säteilylähdettä, joka voitaisiin todentaa syöpäkuolleman johtuvan jonkin tietyn ydinvoimalan radioaktiivista päästöistä. Sellainen voisi osoittaa uskomuksesi todeksi.

    Toinen tapa osoittaa syöpäkuoleman johtuvab ydinvoimalan päästöistä, on ydinvoimalan lähialueen kohonneet syöpätapaukset, mutta silloin ei puhuta yksittäistapauksesta.

    Muistan myös, että Suomen ydinvoimaloiden työntekijöillä on noin 1% kohonnut riski sairausta syöpään. Palaan asiaan myöhemmin,

    ---

    Olisi tosi hyvä juttu jos edes ydinvoimaloiden radioaktiiviset päästöt värjättäisiin vaikkapa vaaleanpunaisiksi :)


   • Anonyymi

    Mistä tiedätkin? Kukaan ei pysty todentamaan näitä säteilystä johtua sairauksia.Savuja sentään on tutkittu hiukan muutaman vuoden aikana poliittisista syistä.Sensijaan ilmaan dumpattujen kaasujen vaikutusta ei. Valitettavasti juuri kaasut aiheuttavat nopeasti muutoksia verisuoniin siksi että ne imeytyvät nopeasti verenkiertoon keuhkojen kautta.Tästä aiheutuu mm sepelvaltimotauti jonka syyksi aina onkin esitetty tupakointia. Itse en tupakoi ja asun maalla muka Suomen puhtaimmassa ilmastossa.Sepelvaltomot tukkautuivat täysin ja tehtiin ohitusleikkaus. Syynä sairauteen oli pyrolyysilaitos jolla ei ollut lainkaan ympäristölupaa.Se vaan laski kaikki jätekaasut ilmaan eikä mikäänTVH piitannut asiasta saati kunta tai Ilmatieteenlaitos. Yritykset saavat vapaasti tappaa ihmisiä ja poliitikot taputtavat käsiä.
    Säteilystä jotkut ovat tienneet puoli vuosisataa että se aiheuttaa geenimuuoksia ja sisäelimien tuhoutumista.Siis samaa kuin muutkin myrkyt.Ydinvoima levittää koko ajan ympäristöön säteilyä jota ei voi estää tekniikalla.Vaikutukset peittyvät kaiken muun myrkyn alle eikä niitä kukaan pysty erittelemään.Vaarallisinta onkin se että näkymättömät aineet ja kaasut käsitetään vaarattomiksi.Siksi jopa ydinvoima hyväksytään samoinkuin pahalllekin haisevat kaasut rahan hajuna.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    SÄÄNTÖMAFIAN_VASTUSTAJA

    "Anonyymi
    14.11.2019 17:47

    Suomalainen ydinvoima ei ole aiheuttanut yhtäkään säteilystä johtuvaa kuolemantapausta.
    ...."
    https://keskustelu.suomi24.fi/t/16124735/thln-kannanottoja-ydinvoimasta#comment-99728090

    SÄÄNTÖMAFIAN_VASTUSTAJA

    Annas ku arvailen...
    Luotat siihen, että Suomessa tapahtuva ydinonnettomuus ei aiheuta sinulle ja/tai läheisillesi ainakaan merkittäviä säteilystä johtuvia sairtuksai?

    Ydinvoiman tuotanto on todellakin uhkapeliä. Siinä kuitenkin vain ydinvoimayhtiöllä on mahdollisuus voittaa. Veronmaksajat toimivat ydinvoimayhtiöiden (suurten) ydinnoettomuuksien vakuutusyhtiönä.

    Tutustu ydinvastuulakiin:
    https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1972/19720484

    Ydinvoimalat eivät ole uhkapeliä vaan tietoista tuhoamista lain ja politiikan avulla. Takana on tietysti tyhmyys ja laiskuus ja siitä johtuva ahneus.Lopputuloksena on täydellinen tuho jota enää ei pystytä mitenkään estämään.Tiede on valjastettu puolustamaan ydinvoimaa eikä se halua enää puhua ihmisten puolesta mitään.


  • Anonyymi

   Pointti oli, että THL voisi keskittyä todellisten kuolemien vastuukysymysten pohdiskeluun, esim pienhiukkasista aiheutuviin, eikä puhtaasti teoreettisten

  • Vanhasta viestissäni lainaus ydinvastuulain perusteluista, jossa lain todellinen tarkoitus käy selvästi esille:

   "Vastaaja
   06.04.2012 18:53

   Viranomaiset myöntää ydinvastuulain olevan tuki ydinvoimalle

   "Vastuun rajoittamiseksi oli alun perin sekä taloudellisia että käytännöllisiä syitä. Vastuun säätäminen ankaraksi asettamatta sille samalla ylärajaa katsottiin vakavaksi esteeksi ydinenergian käytön kehittämiselle, ja toisaalta olisi ollut käytännöllisesti katsoen mahdotonta saada rajoittamatonta vakuutusta, joka kattaisi sellaisen vastuun"

   (Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiden ydinvastuualalla tehtyjen kansainvälisten pöytäkirjojen hyväksymisestä sekä laeiksi näiden pöytäkirjojen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja ydinvastuulain muuttamisesta, HE 2/2005)
   https://keskustelu.suomi24.fi/t/10570624/tuki-ydinvoimalle#comment-54543741

   Tämä on tärkeä kohta:

   "Vastuun rajoittamiseksi oli alun perin sekä taloudellisia että käytännöllisiä syitä. Vastuun säätäminen ankaraksi asettamatta sille samalla ylärajaa katsottiin vakavaksi esteeksi ydinenergian käytön kehittämiselle"

   Siis: ilman ydinvoimayhtiöille myönnettyä korvaus)vastuun rajoittamista ydinenergian käyttöä olisi vaikea kehittää. Tulkitsen tuon niin, että ydinvoimaloita ei kannattaisi rakentaa.

   (Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiden ydinvastuualalla tehtyjen kansainvälisten pöytäkirjojen hyväksymisestä sekä laeiksi näiden pöytäkirjojen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja ydinvastuulain muuttamisesta, HE 2/2005)
   https://keskustelu.suomi24.fi/t/10570624/tuki-ydinvoimalle#comment-54543741

   • Anonyymi

    "Ydinvastuulla tarkoitetaan ydinlaitoksen haltijan vastuuta sivulliselle aiheutuneesta vahingosta. Suomessa sijaitsevan ydinlaitoksen haltijalla eli ydinvoimayhtiöllä on rajoittamaton vastuu Suomessa aiheutuneesta vahingosta. Rajoittamaton vastuu on ollut voimassa vuodesta 2012 alkaen. Laitoksen haltijan on otettava vakuutus, joka kattaa vahingot 700 miljoonaan euroon asti."

    Eli Stuxnet on jälleen väärässä. Ydinlaitoksen haltijalla on rajoittamaton vastuu sivulliselle aiheutuneesta vahingosta. Vakuutuksen katto on olemassa siksi, että Suomen vakuutusjärjestelmän vakavaraisuuskriteerit eivät mahdollista rajattomia vakuutuksia. Sama asia pätee moneen muuhunkin. Siksi esim suuret luonnononnettomuudet tai öljyonnettomuudet on rajattu vakuutusten ulkopuolelle.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Ydinvastuulla tarkoitetaan ydinlaitoksen haltijan vastuuta sivulliselle aiheutuneesta vahingosta. Suomessa sijaitsevan ydinlaitoksen haltijalla eli ydinvoimayhtiöllä on rajoittamaton vastuu Suomessa aiheutuneesta vahingosta. Rajoittamaton vastuu on ollut voimassa vuodesta 2012 alkaen. Laitoksen haltijan on otettava vakuutus, joka kattaa vahingot 700 miljoonaan euroon asti."

    Eli Stuxnet on jälleen väärässä. Ydinlaitoksen haltijalla on rajoittamaton vastuu sivulliselle aiheutuneesta vahingosta. Vakuutuksen katto on olemassa siksi, että Suomen vakuutusjärjestelmän vakavaraisuuskriteerit eivät mahdollista rajattomia vakuutuksia. Sama asia pätee moneen muuhunkin. Siksi esim suuret luonnononnettomuudet tai öljyonnettomuudet on rajattu vakuutusten ulkopuolelle.

    Kiitos kun kirjoitit asian auki. Nyt kun tiedetään että ydinlaitoksen haltijalla on rajoittamaton vastuu Suomessa tapahtuneesta vahingosta niin kun joku yrittää toista väittää voi asiantilasta suoraan muistuttaa.

    Tähän keskusteluun osallistuneethan eivät sellaista virhettä jatkossa tee että yrittäisivät väittää toisin. Tämä koskee myös kirjoittajaa Stuxnet. Jos hän jatkossa tästä asiasta muuta väittää niin väittää vastoin parempaa tietoaan.


  • Anonyymi

   Hienoa, että tämä rajoittamaton vasuu tuli esiin. Moni voisi kuvitella, että esim mankalaosuuskuta TVO:lla ei ole muuta omaisuutta ydinlaitosten lisäksi, mitä nyt muutama tietokone pari pölynimuria ja muutama reistraileva kopiokone. Todellisuudessa tilanne on ihan toinen.

   Olen nähnyt TVO:n salaisen kassaholvin, jossa on kolmekuoamalavallista sadan euron seteleitä, yhteensä ehkä 30 miljardia. Sen lisäksi olen nähnyt "sailaiset" suunnitelmat, joissa isot pankit ja vakuutusyhtiöt ovat sitouuneet antamaan TVO:lle lainaa aina noin 200 miljardiin dollairiin asti. Tämän lisäksi oli vielä melkoinen kasa kultaharkkoja, joiden tehtävä oli kuulemma saada viranomaisten ja poltiikkojen toiminta jouhevammaksi.

   Rajoittamaton vastuu toimii, eikä kenenkään ole syytä epäillä. Kaikki tulevat saamaan korvauksen menetetystä omaisuudesta, siitä ei ole epäilystäkään.

  • Anonyymi

   Miksi lässytät, jos syytä epäillä ei ole.

  • Anonyymi

   Eipäs siirrellä maalitolppia! Kyse oli periaatteesta. Voimayhtiöiden valmiudet kustantaa hyvin epätodennäköisten, yli 700 M€ yli meneviä sivullisvahinkoja vaihtelevat, Fortumilla suuremmat, TVOlla pienemmät. Mutta niin se on monessa muussakin suuronnettomuudessa.

   • Anonyymi

    Jos Suomeen ei olisi rakennettu aikoinaan ydinvoimaa, olisi rakennettu pari kpl lisää Inkoon tyyppisiä hiilivoimaloita ilman suodattia. Ne olisivat tuprutelleet pienhiukkasia ilmaan ja aiheuttaneet tuhansia ennenaikaisia kuolemia. Ja nyt Suomi olisi EUssa Puolan rinnalla puoltamassa hiilivoiman käytön jatkamista hamaan tulevaisuuteen, jotkut haihattelijat kun haluaisivat ilmastonmuutoksen nimissä kieltää hiilivoiman käytön 2050 mennessä.


  Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Naisen keho ei ole miehen oikeus

   Miesten seksuaalisten tarpeiden täyttäminen ei ole naisten tai yhteiskunnan velvollisuus. Seksi ei ole kenenkään oikeus. https://www.hs.fi/mielipide/a
   Sinkut
   298
   2056
  2. Pelkäsin Sinua

   Nainen, siksi pakenin eikä meistä koskaan tullut mitään 😓. Pidin liikaa sinusta, niin siksi pelkäsin. Tiedän että meistä olisi tullut jotakin hyvää j
   Ikävä
   44
   969
  3. Naiset tulleet liiankin itsenäiseksi

   Naisten asema on Suomessa yliarvostettua ja tämän kyllä huomaa naisten käyttäytymisestä.
   Maailman menoa
   374
   859
  4. Nainen tuutko mun vaimoksi

   Ostin jo sormukset ja rakastan sinua ♥️♥️♥️♥️
   Ikävä
   52
   770
  5. Erdogan haluaisi Suomen nyt Natoon

   Tuokin ukkeli on melkoinen tuuliviiri. Vielä muutama päivä oli ihan eri mieltä kuin tänään. https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000009358534.html "Turki
   Maailman menoa
   324
   726
  6. Hyvää iltaa

   Onko tullut edistymistä kaivattunsa kanssa? Tämä kysymys erityisesti yhdelle miehelle täällä. :)
   Ikävä
   88
   717
  7. Jos nainen et olisi tuollainen mörökölli

   Meistä olisi tullut vähintäänkin hyvät ystävät. Taidat suhtautua kaikkeen liian vakavasti, mietit liikaa ja rakennat itsellesi henkisen umpikujan.
   Ikävä
   42
   697
  8. Miksi mies et voisi vaan

   ottaa yhteyttä suoraan kun selvästi kaipaat? En pure.
   Ikävä
   46
   672
  Aihe