Suomi on monikulttuurinen maa. Miten aiot toimia edistääksesi monikulttuurista Suomea

Anonyymi-ap

Kaikki vähemmistöt- kansanryhmät, kulttuurilliset, uskonnolliset ja sukupuoli-vähemmistöt sulautuvat Suomessa tasa-arvoisina yhteen.

Miten aiot tukea tätä kehitystä omalta kohdaltasi. Miten toimia?
Miten poistaa syrjintää ja rasismia.

Kaikki ehdotukset kelpaa tähän keskusteluun.

240

746

Äänestä

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Anonyymi

   aion kuunnella rege ok by riku sorsa

   • Anonyymi

    Tuo ei ole monikulttuurisuutta. Tuo on Jamaikalaista nationalismia


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tuo ei ole monikulttuurisuutta. Tuo on Jamaikalaista nationalismia

    jamaikalainen nationalismi on kammottavaa, siksi maassa on kaikilla on niin rento ote elämään.


  • Anonyymi

   Lue tää, maailma pelastuu:
   Artiklat

   1. artikla. Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä.

   2. artikla. Jokainen on oikeutettu kaikkiin tässä julistuksessa esitettyihin oikeuksiin ja vapauksiin ilman minkäänlaista rotuun, väriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, syntyperään tai muuhun tekijään perustuvaa erotusta.

   Mitään erotusta ei myöskään pidä tehdä sen maan tai alueen valtiollisen, hallinnollisen tai kansainvälisen aseman perusteella, johon henkilö kuuluu, olipa tämä alue itsenäinen, huoltohallinnossa, itsehallintoa vailla tai täysivaltaisuudeltaan minkä tahansa muun rajoituksen alainen.

   3. artikla. Kullakin yksilöllä on oikeus elämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen.

   4. artikla. Ketään ei saa pitää orjana tai orjuutettuna, kaikki orjuuden ja orjakaupan muodot on kiellettävä.

   5. artikla. Ketään ei saa kiduttaa eikä kohdella tai rangaista julmasti, epäinhimillisesti tai alentavasti.

   6. artikla. Jokaisella ihmisellä on kaikkialla oikeus siihen, että hänet henkilönä tunnustetaan lain edessä.

   7. artikla. Kaikki ovat tasavertaisia lain edessä ja oikeutetut erotuksetta yhtäläiseen lain suojaan. Kaikilla on oikeus tasavertaiseen suojaan tätä julistusta loukkaavaa syrjintää vastaan sekä kaikkea sellaiseen syrjintään tähtäävää yllytystä vastaan.

   8. artikla. Jokaisella on oikeus tehokkaaseen hyvitykseen asianomaisessa kansallisessa tuomioistuimessa häneen kohdistuneista teoista, jotka loukkaavat hänelle valtiosäännöllä tai lailla turvattuja perusoikeuksia.

   9. artikla. Ketään ei saa mielivaltaisesti pidättää, vangita tai ajaa maanpakoon.

   10. artikla. Jokaisella on täysin tasa-arvoisesti oikeus siihen, että häntä oikeudenmukaisesti ja julkisesti kuullaan riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa hänen oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan määrättäessä tai häntä vastaan nostettua rikossyytettä selvitettäessä.

   • Anonyymi

    Voitte globalisti psykop pyyhkiä perseenne nuilla julistuksillanne. Maailma menee toiseen suuntaan. YK ei ole ylin valta maan päällä. YK on sionistien satanistien perustama natsien järjestö. Kuten EU. Valkosiet jotka menette tai menitte ansaan olette sekoja. Ette lapsuakiset tiedä mikä odottaa.


   • Anonyymi

    Heh. Onpa syvätopeliaanista tekstiä. Oikeudenmukaisuuden toteuttamiseen tarvitaan muutakin kuin mittarit. Se vaatii viisautta ja sydäntä, jotka näillä meidän nykypäättäjiltä puuttuvat.
    Tädit kotkotaavat, ja jätkät sen kuin porskuttaa, eivätkä valita.


  • Anonyymi

   11. artikla. 1. Jokaisen rikollisesta teosta syytteessä olevan henkilön edellytetään olevan syytön siihen asti kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti todistettu julkisessa oikeudenkäynnissä, jossa hänelle turvataan kaikki hänen puolustustaan varten tarpeelliset takeet. 2. Ketään ei pidä tuomita rangaistavaksi teoista tai laiminlyönneistä, jotka eivät kansallisen tai kansainvälisen oikeuden mukaan olleet rikollisia tekohetkellä. Myöskään ei pidä tuomita ankarampaan rangaistukseen, kuin mikä oli sovellettavissa rangaistavan teon suoritushetkellä.

   12. artikla. Älköön mielivaltaisesti puututtako kenenkään yksityiselämään, perheeseen, kotiin tai kirjeenvaihtoon älköönkä loukattako kenenkään kunniaa ja mainetta. Jokaisella on oikeus lain suojaan sellaista puuttumista tai loukkausta vastaan.

   13. artikla. 1. Jokaisella on oikeus liikkua vapaasti ja valita asuinpaikkansa kunkin valtion sisällä. 2. Jokaisella on oikeus lähteä maasta, myös omasta maastaan, ja palata maahansa.

   14. artikla. 1. Jokaisella vainon kohteeksi joutuneella on oikeus hakea ja nauttia turvapaikkaa muissa maissa. 2. Tähän oikeuteen ei voida vedota, kun on kysymys tosi epäpoliittisista rikoksista johtuvista syytteistä tai teoista, jotka ovat vastoin Yhdistyneiden Kansakuntien periaatteita ja päämääriä.

   15. artikla. 1. Jokaisella on oikeus kansalaisuuteen. 2. Keltään ei saa mielivaltaisesti riistää kansalaisuutta eikä evätä oikeutta kansalaisuuden vaihtamiseen.

   16. artikla. 1. Täysi-ikäisillä miehillä ja naisilla on oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe ilman minkäänlaisia rodusta, kansalaisuudesta tai uskonnosta johtuvia rajoituksia. Heillä on yhtäläiset oikeudet avioliittoon, avioliiton aikana ja sen purkamisen jälkeen. 2. Avioliiton solmiminen tapahtukoon vain tulevien aviopuolisoiden vapaasta ja täydestä suostumuksesta. 3. Perhe on yhteiskunnan luonnollinen ja perustava ydinosa ja sillä on oikeus yhteiskunnan ja valtion suojaan.

   17. artikla. 1. Jokaisella on oikeus omistaa omaisuutta yksin tai yhdessä toisten kanssa. 2. Keltään älköön mielivaltaisesti riistettäkö hänen omaisuuttaan.

   18. artikla. Jokaisella ihmisellä on ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus; tämä oikeus sisältää vapauden uskonnon tai vakaumuksen vaihtamiseen sekä uskonnon tai vakaumuksen julistamiseen yksin tai yhdessä toisten kanssa, sekä julkisesti että yksityisesti, opettamalla sekä harjoittamalla hartautta ja uskonnollisia menoja.

   19. artikla. Jokaisella on oikeus mielipiteen- ja sananvapauteen; tähän sisältyy oikeus häiritsemättä pitää mielipiteensä sekä oikeus rajoista riippumatta hankkia, vastaanottaa ja levittää tietoja kaikkien tiedotusvälineiden kautta.

   • Anonyymi

    Monikulttuurisuus on lain yläpuolella koska intesektionalismi aate sanoo niin ja monikulttuurisuus saa täten mielivaltaisesti syyttää valkoista heteromiestä rasistiksi syrjintä ja kansalaisoikeuksien riistotarkoituksessa hankkiakseen rahallista rikoshyötyä suomen valtion kustannuksella.


   • Anonyymi

    Mutta jos jostain ryhmästä on vaaraa yhteiskunnalle, sitä ei saa päästää maahan.


   • Anonyymi

    Ihan hyviä ideoita.


   • Anonyymi

    1. Kaikille ihmisille on annettu vähän järkeä ja omatuntoa. Jotkut syntyvät tasa-arvoisempina kuin toiset, sillä ollen oma kaavansa.


   • Anonyymi

    Miksi useat tänne muuttaneet eivät hyväksy tätä julistusta? Emme saisi asua ja olla omassa maassamme kuten haluamme? Tällaisten kutsumattomien vieraiden olisi parempi palata sinne, mistä tulivatkin. Onhan tänne tulossa kivojakin ihmisiä heidän tilalleen.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Miksi useat tänne muuttaneet eivät hyväksy tätä julistusta? Emme saisi asua ja olla omassa maassamme kuten haluamme? Tällaisten kutsumattomien vieraiden olisi parempi palata sinne, mistä tulivatkin. Onhan tänne tulossa kivojakin ihmisiä heidän tilalleen.

    Se eräs uskonto vaatii.


   • Anonyymi

    Mene Töihin!
    Elätä Suojattisi!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    1. Kaikille ihmisille on annettu vähän järkeä ja omatuntoa. Jotkut syntyvät tasa-arvoisempina kuin toiset, sillä ollen oma kaavansa.

    Retardi ei pärjää normiopetusryhmässä, ja niin lasketaan kaikkien rima sen verran alemmas, että retardikin sen pystyy ryömien ylittämään - parin monikielisen avustajan avulla. Sitä on tasa-arvo, mutta sillä ei ole mitään tekemistä terveen järjen eikä oikeudenmukaisuudesn kanssa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Miksi useat tänne muuttaneet eivät hyväksy tätä julistusta? Emme saisi asua ja olla omassa maassamme kuten haluamme? Tällaisten kutsumattomien vieraiden olisi parempi palata sinne, mistä tulivatkin. Onhan tänne tulossa kivojakin ihmisiä heidän tilalleen.

    Maassa maan tavalla, on minulle itsestäänselvyys, kun olen toisilla kylässä, tai matkustan "ulkomaille."


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Se eräs uskonto vaatii.

    Kyllä ne ovat nämä meidän tätimme, jotka sitä vaativat, eivät tulijat.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Monikulttuurisuus on lain yläpuolella koska intesektionalismi aate sanoo niin ja monikulttuurisuus saa täten mielivaltaisesti syyttää valkoista heteromiestä rasistiksi syrjintä ja kansalaisoikeuksien riistotarkoituksessa hankkiakseen rahallista rikoshyötyä suomen valtion kustannuksella.

    ..uutisoinnin ja tapahtumien seurannan perusteella tuo on sitten se artikla joka ylittää kaikki muut ja on luettava ensiksi ja viimeiseksi ..


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Se eräs uskonto vaatii.

    Korjaan: Eräät uskonnot. Koska kaikki itämaiset uskonnot (buddhalaisuus, kunfutselaisuus, taolaisuus, islam, hinduismi) ovat ihan samaa


  • Anonyymi

   20. artikla. 1. Kaikilla on oikeus rauhanomaiseen kokoontumis- ja yhdistymisvapauteen. 2. Ketään ei saa pakottaa liittymään mihinkään yhdistykseen.

   21. artikla. 1. Jokaisella on oikeus osallistua maansa hallitsemiseen joko välittömästi tai vapaasti valittujen edustajien välityksellä. 2. Jokaisella on yhtäläinen oikeus päästä maansa julkisiin toimiin. 3. Kansan tahto on hallitusvallan perusta; tämä tahto on ilmaistava määräaikaisilla ja aidoilla vaaleilla, joissa kaikilla on yleinen ja yhtäläinen äänioikeus ja joissa äänestys on salainen tai muuta vaalivapauden turvaavaa menettelyä noudattava.

   22. artikla. Jokaisella on yhteiskunnan jäsenenä oikeus sosiaaliturvaan sekä oikeus kansallisten toimenpiteiden ja kansainvälisen yhteistyön kautta kunkin maan järjestelmä ja voimavarat huomioon ottaen, nauttia hänen ihmisarvolleen ja hänen yksilöllisen olemuksensa vapaalle kehittymiselle välttämättömiä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia.

   23. artikla. 1. Jokaisella on oikeus työhön, työpaikan vapaaseen valintaan, oikeudenmukaisiin ja tyydyttäviin työehtoihin sekä suojaan työttömyyttä vastaan. 2. Jokaisella on oikeus ilman minkäänlaista syrjintää samaan palkkaan samasta työstä. 3. Jokaisella työtä tekevällä on oikeus kohtuulliseen ja riittävään palkkaan, joka turvaa hänelle ja hänen perheelleen ihmisarvon mukaisen toimeentulon ja jota tarpeen vaatiessa täydentävät muut sosiaalisen suojelun keinot. 4. Jokaisella on oikeus perustaa ammattiyhdistyksiä ja liittyä niihin etujensa puolustamiseksi.

   24. artikla. Jokaisella on oikeus lepoon ja vapaa-aikaan, työajan järkevään rajoittamiseen sekä määräaikaisiin palkallisiin lomiin.

   25. artikla. 1. Jokaisella on oikeus elintasoon, joka on riittävä turvaamaan hänen ja hänen perheensä terveyden ja hyvinvoinnin ravinnon, vaatetuksen, asunnon, lääkintähuollon ja välttämättömän yhteiskunnallisen huollon osalta. Jokaisella on myös oikeus turvaan työttömyyden, sairauden, tapaturman, leskeyden tai vanhuuden sekä muun hänen tahdostaan riippumatta tapahtuneen toimeentulon menetyksen varalta. 2. Äideillä ja lapsilla on oikeus erityiseen huoltoon ja apuun. Kaikkien lasten, riippumatta siitä, ovatko he syntyneet avioliitossa tai sen ulkopuolella, tulee nauttia samaa yhteiskunnan suojaa.

   26. artikla. 1. Jokaisella on oikeus saada opetusta. Opetuksen on oltava ainakin alkeis- ja perusopetuksen osalta maksutonta. Alkeisopetuksen on oltava pakollinen. Teknistä ja ammattiopetusta on oltava yleisesti saatavilla, ja korkeamman opetuksen on oltava avoinna yhtäläisesti kaikille heidän kykyjensä mukaan. 2. Opetuksen on pyrittävä ihmisen persoonallisuuden täyteen kehittämiseen sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen vahvistamiseen. Sen tulee edistää ymmärtämystä, suvaitsevaisuutta ja ystävyyttä kaikkien kansakuntien ja kaikkien rotu- ja uskontoryhmien kesken sekä pyrkiä edistämään Yhdistyneiden Kansakuntien toimintaa rauhan ylläpitämiseksi. 3. Vanhemmilla on ensisijainen oikeus valita heidän lapsilleen annettavan opetuksen laatu.

   27. artikla. 1. Jokaisella on oikeus vapaasti osallistua yhteiskunnan sivistyselämään, nauttia taiteista sekä päästä osalliseksi tieteen edistyksen mukanaan tuomista eduista. 2. Jokaisella on oikeus niiden henkisten ja aineellisten etujen suojaamiseen, jotka johtuvat hänen luomastaan tieteellisestä, kirjallisesta tai taiteellisesta tuotannosta.

   28. artikla. Jokaisella on oikeus sellaiseen yhteiskunnalliseen ja kansainväliseen järjestykseen, jonka puitteissa tässä julistuksessa esitetyt oikeudet ja velvollisuudet voivat täysin toteutua.

   29. artikla. 1. Jokaisella ihmisellä on velvollisuuksia yhteiskuntaa kohtaan, koska vain sen puitteissa hänen yksilöllisen olemuksensa vapaa ja täysi kehitys on mahdollinen. 2. Käyttäessään oikeuksiaan ja nauttiessaan vapauksiaan kukaan ei ole muiden kuin sellaisten lailla säädettyjen rajoitusten alainen, joiden yksinomaisena tarkoituksena on turvata toisten oikeuksien ja vapauksien tunnustaminen ja kunnioittaminen sekä moraalin, julkisen järjestyksen ja yleisen hyvinvoinnin oikeutetut vaatimukset kansanvaltaisessa yhteiskunnassa. 3. Näitä oikeuksia ja vapauksia ei missään tapauksessa saa käyttää vastoin Yhdistyneiden Kansakuntien päämääriä ja periaatteita.

   30. artikla. Mitään tässä julistuksessa ei saa tulkita niin, että valtio, ryhmä tai yksityinen henkilö voi sen perusteella katsoa oikeudekseen tehdä sellaista, mikä voisi hävittää tässä määriteltyjä oikeuksia ja vapauksia.

   • Anonyymi

    Nämä ovat unelmia ja haaveita, eivät realismia.


   • Anonyymi

   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Nämä ovat unelmia ja haaveita, eivät realismia.

    Topeliusko nämä artiklat kirjoitti?


   • Anonyymi

    Jep, siksi kannattaakin järjestää asiansa sillä tavoin etteivät kaikenlaiset vihamieliset kulttuurit ja yksilöt pääse tunkeutumaan rajojemme yli käyttämään hyvinvointiamme ja hyväntahtoisuuttamme hyväksensä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Jep, siksi kannattaakin järjestää asiansa sillä tavoin etteivät kaikenlaiset vihamieliset kulttuurit ja yksilöt pääse tunkeutumaan rajojemme yli käyttämään hyvinvointiamme ja hyväntahtoisuuttamme hyväksensä.

    EU-kokoomus toi monikulttuurin ja huumeet Suomeen-

    nyt on aika vaan oppia sopeutumaan uuteen kulttuuriin eli uuteen yhteiskuntaan suomessa.

    mitään ongelmia tässä ei ole jos vaan persuilu lopetetaan- ja käyttäydytään ihmisiksi


  • Anonyymi

   Eikä sulaudu. On olemassa uskonto jonka pyhä kirja kieltää sopeutumisen vääräuskoisten keskuuteen.

   • Anonyymi

    Aloittaja voi yrittää "kesyttää" sitä uskontoa. Onnea yritykseen.


  • Anonyymi

   Tätä harvoin alleviivataan, oikeudet ja velvollisuudet ja vastuu.
   29. artikla. 1. Jokaisella ihmisellä on velvollisuuksia yhteiskuntaa kohtaan, koska vain sen puitteissa hänen yksilöllisen olemuksensa vapaa ja täysi kehitys on mahdollinen. 2. Käyttäessään oikeuksiaan ja nauttiessaan vapauksiaan kukaan ei ole muiden kuin sellaisten lailla säädettyjen rajoitusten alainen, joiden yksinomaisena tarkoituksena on turvata toisten oikeuksien ja vapauksien tunnustaminen ja kunnioittaminen sekä moraalin, julkisen järjestyksen ja yleisen hyvinvoinnin oikeutetut vaatimukset kansanvaltaisessa yhteiskunnassa. 3. Näitä oikeuksia ja vapauksia ei missään tapauksessa saa käyttää vastoin Yhdistyneiden Kansakuntien päämääriä ja periaatteita.

   • Anonyymi

    Erittäin asiaa(!)


  • Anonyymi

   Suomi kuuluu kaikille, näin on presidenttimmekin todennut.
   Suomessa on psljon venäjän kansalaisia, joille suomi kuuluu, kuuluuko suomi näin ollen myös Putinille?
   Kuinka aiotte edistää tätä kulttuurimarssia?
   Itse en osallistu.

   • Anonyymi

    Valtahan Kuuluu, joidenkin mielestä, Venäjän Kansalle. Kaiketi silloin meidän maammekin kuulu venäläisille. Melkoista "isänmaallisuutta." :D


  • Anonyymi

   Ottaisin pelkästään aasialaisia ja kristittyjä. He kotoutuvat sata prosenttisesti.

   • Anonyymi

    Pieni määrä minkä tahansa rotuisia kesyyntyy helposti jos taas iso lauma niin hakeutuvat kaltaistensa seuraan ilman tarvetta sopeutumiseen.


   • Anonyymi

    Täytyy olla tarve niille; ei voida kasata ÄO 80-jengiä EU:n alueelle.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Pieni määrä minkä tahansa rotuisia kesyyntyy helposti jos taas iso lauma niin hakeutuvat kaltaistensa seuraan ilman tarvetta sopeutumiseen.

    Tataarit ovat esimerkki tästä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Pieni määrä minkä tahansa rotuisia kesyyntyy helposti jos taas iso lauma niin hakeutuvat kaltaistensa seuraan ilman tarvetta sopeutumiseen.

    Mutta suuri määrä aasialaisia kotoutuu heti.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Pieni määrä minkä tahansa rotuisia kesyyntyy helposti jos taas iso lauma niin hakeutuvat kaltaistensa seuraan ilman tarvetta sopeutumiseen.

    Venäläinen on tosi hieno kaveri, ystävällinen ja vieraanvarainen, ja usein hyvin sivistynyt sydämeltään, toisin kuin moni härmänjätkä. Mutta, kun tämä naapurin porukka kokoontuu yhteen, ja heistä tulee "venäläisiä" suhteessa suomalaisiin, tai keihin tahansa "muihin", ääni muuttuu kellossa. Imperiumin vastaisku alkaa kajastaa mielessä ja Pietari Suuren ajat ja rajat.


   • Anonyymi

    Ne aasialaiset (itäaasialaiset, kaakkoisaasialaiset ja niiden jälkeläiset) toivat ihan samat ongelmat jo kauan sitten, ja itseasiassa 2015 tulleista suurin osa olivat naamojen perusteella idempää kuin väittivät


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Mutta suuri määrä aasialaisia kotoutuu heti.

    Juu niin hyvin, että heti menevät sosiaalihuollon luukulle ja vetelehtivät kauppakeskuksissa ja kaupunkien keskustoissa. Ainoita joita ei työnteossa näy ovat aasialaiset (mongolidit)


  • Anonyymi

   Ihmiset on pohjimmiltaan samanlaisia, kaikissa yhteiskuntaluokissa ja erilaisissa väestöissä on niitä, joitten kanssa itse tulet toimeen, mutta myös niitä, joiden seurassa et niin viihdy.

   • Anonyymi

    Ihmiset ovat eläimiä ja heitä ohjaa luonnonlait .


   • Anonyymi

    Ei tuo että on 2 kättä ja jalkaa meistä samanlaisia tee eroa on esimerkiksi ihonvärissä ja jopa aivokapasiteetissä. Joillakkin rullahuulet ja sillai kinkeilläkin vinot silmät Ihmiset ja varsinkin rodut on pohjimmiltaan hyvinkin erilaisia.


   • Anonyymi

    Miten on tilanne tummassa paikassa? Oletko vielä kingi, jos olet valkoinen, ÄO-100, hetero, mies.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ihmiset ovat eläimiä ja heitä ohjaa luonnonlait .

    Ihminen on ihminen. Hän on syntiinlangennut olento ja teot ovat sitten sen mukaisia.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ihmiset ovat eläimiä ja heitä ohjaa luonnonlait .

    Ohjasivatko "luonnonlait" sinut kategorisoimaan itsesi ja muut eläimiksi? Ajattelusi ikään kuin pakottui laeista, jotka joku muu eläin oli keksinyt, lakien vääjäämättömänä seurauksena myös tietysti? Siksi kirjoitit kommentin - miten muuten olisikaan voinut olla.


   • Anonyymi

    Mutta, kun se "pohja" on monilla niin syvällä, ettei siihen pääse käsiksi enää mitenkään. Tosin, uskon, että ihminen on syntyjään peto, valehtelija ja varas, kulttuuriin katsomatta, mikä tulee esiin, kun olot kiristyvät riittävästi.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ihminen on ihminen. Hän on syntiinlangennut olento ja teot ovat sitten sen mukaisia.

    NÄin on.


   • Anonyymi

    Eivät oikesti ole. Islamin uskoa kannattavat eivät hyväksy vääräuskoisia joten eivät myöskään sopeudu tänne.
    Muutenkin heidän tavat ovat niin erilaisia jotka ovat peräisin ennen vuotta kivi ja keppi. Tasa-arvo ei voi koskaan toteutua heillä kun naiset ja aasit ovat arvoasteikolla saman arvoisia.
    Homoseksuaaleja ei hyväsytä vaan heidät saa tappaa.
    Tälläisessa maailman kuvassa olevat ihmiset ovat hyvin erilaisia kuin me kristityt suomalaiset.
    Ja esim. Suomalaiset ovat aina olleet kovia tekemään töitä.
    Suomalainen sisu on tuttua. Suomalaiset on tunnollisia suorittajia kun taas monet ulkomaalaiset ovat vähän niin ja näin. Joitakin ravintolayrittäjiä on jotka paiskivat töitä suomessa . Mutta ulkomailla on täysin eri työnteko kulttuuri kuin suomessa. Ei voi luottaa siihen että asiat sujuvat niinkuin suomessa. Huomenna voi tarkoittaaa vaikka ensi-tai sitä seuraavalla viikolla. Työnjälki on vähän sinnepäin tai surkeaa.
    Kulttuuri ja juuret tekevät ihmisen.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Eivät oikesti ole. Islamin uskoa kannattavat eivät hyväksy vääräuskoisia joten eivät myöskään sopeudu tänne.
    Muutenkin heidän tavat ovat niin erilaisia jotka ovat peräisin ennen vuotta kivi ja keppi. Tasa-arvo ei voi koskaan toteutua heillä kun naiset ja aasit ovat arvoasteikolla saman arvoisia.
    Homoseksuaaleja ei hyväsytä vaan heidät saa tappaa.
    Tälläisessa maailman kuvassa olevat ihmiset ovat hyvin erilaisia kuin me kristityt suomalaiset.
    Ja esim. Suomalaiset ovat aina olleet kovia tekemään töitä.
    Suomalainen sisu on tuttua. Suomalaiset on tunnollisia suorittajia kun taas monet ulkomaalaiset ovat vähän niin ja näin. Joitakin ravintolayrittäjiä on jotka paiskivat töitä suomessa . Mutta ulkomailla on täysin eri työnteko kulttuuri kuin suomessa. Ei voi luottaa siihen että asiat sujuvat niinkuin suomessa. Huomenna voi tarkoittaaa vaikka ensi-tai sitä seuraavalla viikolla. Työnjälki on vähän sinnepäin tai surkeaa.
    Kulttuuri ja juuret tekevät ihmisen.

    Ei mitkään itämaiset sopeudu, koska kaikki itämaiset samaa kuin islam


  • Anonyymi

   Kaikki Monokulttuuri FM jaksot alusta asti katsoneena minua ei voi pelastaa 🤣

  • Anonyymi

   Rajoittamalla vapaan muuton vain EU:n alueelle, estäen muut pakolaiset, jos eivät ole hyödyksi EU:lle.

   • Anonyymi

    rasismin kitkeminen on se avainsana.

    Sipilä toi maahan ison joukon uussuomalaisia- joita ei kotoutettu mitenkään- kotouttamine laiminlyötiin-

    ja se aiheutti rasismia.

    Nytkin tulisi satsata- mutta nykyhallitus taistellut korona- ja sota-tilansteissa- varoja ei ole riittänyt tarpeeksi kaikkialle.

    Myös persuja tulee kotouttaa uuteen monikulttuuriseen Suomeen.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    rasismin kitkeminen on se avainsana.

    Sipilä toi maahan ison joukon uussuomalaisia- joita ei kotoutettu mitenkään- kotouttamine laiminlyötiin-

    ja se aiheutti rasismia.

    Nytkin tulisi satsata- mutta nykyhallitus taistellut korona- ja sota-tilansteissa- varoja ei ole riittänyt tarpeeksi kaikkialle.

    Myös persuja tulee kotouttaa uuteen monikulttuuriseen Suomeen.

    Mutta kuinka kotoutat kun pyhä kirja opettaa että ei saa sopeutua vääräuskoisten keskuuteen?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Mutta kuinka kotoutat kun pyhä kirja opettaa että ei saa sopeutua vääräuskoisten keskuuteen?

    Ei kuulu vastausta.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    rasismin kitkeminen on se avainsana.

    Sipilä toi maahan ison joukon uussuomalaisia- joita ei kotoutettu mitenkään- kotouttamine laiminlyötiin-

    ja se aiheutti rasismia.

    Nytkin tulisi satsata- mutta nykyhallitus taistellut korona- ja sota-tilansteissa- varoja ei ole riittänyt tarpeeksi kaikkialle.

    Myös persuja tulee kotouttaa uuteen monikulttuuriseen Suomeen.

    Ai että pitää sallia kaikki, myös rikokset?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ai että pitää sallia kaikki, myös rikokset?

    Sekä jengiväkivalta pitää suvakin mielestä vaan hyväksyä?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ai että pitää sallia kaikki, myös rikokset?

    Tottahan toki monikulttuuririkokset tulee sallia. Olemmehan me sivistyskansa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tottahan toki monikulttuuririkokset tulee sallia. Olemmehan me sivistyskansa.

    ei saa sanoa n-sana


  • Anonyymi

   En mitenkään muutoin kuin toivomalla, että maailmankulkureista päästään jonain kauniina päivänä eroon.

   En käsitä, miksi meidän pitää elättää vieraita, huvikseen tänne tulevia ihmisiä.

   Sotapakolaiset asia erikseen.

   Muistan erittäin hyvin vuoden 2015 invaasion ja sen, kuinka meille vannottiin ja vakuutettiin, että Suomi ei toista Ruotsin virheitä. Kukaan ei tosin uskonut sitä.

   No, miten kävi? Eilen viimeksi oli teeveessä kahden asioihin perehtyneen herran haastattelu, ja he kertoivat ihan suoraan, että Suomi seuraa Ruotsin ja Englannin tietä.

   • Anonyymi

    Miten Sipilä nuihin ongelmiin vastasi?


  • Anonyymi

   Kannattamalla politiikkaa, joka estäisi sosiopaattisia rinnakkaisyhteiskuntia syntymästä karkoittaisi kaikki turvapaikkaturistit ja ulkomaalaiset rikolliset kotimaihinsa.

   Keskenään taistelevien eturyhmien yhteiskunta ei toimi missään.

   • Anonyymi

    Ja missähän sellaista ei olisi? Ruotsissakin, jota pidetään jonain "sivistyksen ja humaaniuden" pesänä, johon, muuten Saddam Hussein olisi halunnut oikeudenkäyntinstä siirtää, perusruotsalaiset ovat ulkoistaneet maahanmuuttajat lähiöihin, ja itse luulivat olevansa turvassa sivistyksensä ja "humaaniutensa" takana. Nyt alkaa svenssonin puntti tutista, kun "äärioikeiston propaganda" alkaakin näyttää ihan tilannetiedoitukselta.
    Ruotsi on mennyttä kalua. Nyt on myöhäistä tehdä enää mitään. Mopo lähti käsistä 50 vuotta sitten.


  • Anonyymi

   rasismi pitää kitkeä pois.

   • Anonyymi

    Iranissa naiset marssivat sitä rasismia vastaan joka kohdistuu naisiin pakottamisena ym.


   • Anonyymi

    Rasismiin, joka ilmenee väkivaltana, rikollisuutena sekä sosiopatiana kantaväestöä kohtaan, tulisi puuttua vielä kun se on mahdollista.

    Kantasuomalainen ei juuri raiskaa, ryöstä, huijaa, hyväksikäytä tai pahoinpitele kehitysmaalaisia vaan toisin päin se menee useimiten.


   • Anonyymi

    aloita itsestäsi.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Rasismiin, joka ilmenee väkivaltana, rikollisuutena sekä sosiopatiana kantaväestöä kohtaan, tulisi puuttua vielä kun se on mahdollista.

    Kantasuomalainen ei juuri raiskaa, ryöstä, huijaa, hyväksikäytä tai pahoinpitele kehitysmaalaisia vaan toisin päin se menee useimiten.

    "Kantasuomalainen ei juuri raiskaa, ryöstä, huijaa, hyväksikäytä tai pahoinpitele kehitysmaalaisia vaan toisin päin se menee useimiten."

    Kun katsoo kuinka suuri osa vangeista on ulkomaalaisia suhteessa koko määrään, niin silmät saattava avautua, jos haluaa. Ehkä sanot: "se johtuu rasismista," tai "kotoutumistätien vähyydestä", minä vastaan: "vankilaan joutuu lain rikkomisen takia" ja se koskee niin valkoisia, mustia kuin muitakin.


  • Anonyymi
  • Anonyymi

   Minä henk.koht pysty edistämään kovin paljon mitään. Minua ei kiinnosta ihmisten tausta. Kaikki ihmiset ovat ihmisiä, ja ihmisinä heitä kohtelen. Tunnen homoseksuaaleja, transuja ja venäläisiä, ja he ovat ihmisiä ihmisten joukossa. Pitäiskö tehdä jotain enemmän ollakseni hyvä ihminen? Ehkä. Tiedä sitä.

   Toki olen boikotoinut Israelilaisia avokadoja ja appelsiineja, kuin myös turkiksia. Lihaa en ole syönyt 40 vuoteen, mutta sehän on pelkää oman syntilistan puhtaanapitoa. Tuskin se maailmaa muuttaa.

   Rahaa olen silloin tällöin laittanut Amnestylle, Unisefille, Greenpeacelle ja säännöllisesti Animalialle.

   • Anonyymi

    Ei ole synti syödä lihaa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ei ole synti syödä lihaa.

    Kommunisteille olet laittanut rahaa. Se aate on vaikuttanut sadan miljoonan ihmisen kuoleman.


   • Anonyymi

    Onko sellaista maata edes olemassa?


   • Anonyymi

    Minkähän takia Israelia ei faniteta kuten Ukrainaa? Samanlainen tilanne on päällä Ukrainassa ja Israelissa.


   • Anonyymi

    Vihervassujen mieliuskonto.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Onko sellaista maata edes olemassa?

    Punikin mielestä ei (se aate on vaikuttanut sadan miljoonan ihmisen kuoleman), muiden mielestä kyllä.


   • Anonyymi

    Minä taasen yritän etsiä kaikki israelilaiset tuotteet kaupasta, ja ostan, vaikka en tarvitsisikaan, koska Israel on Lähi-Idän ainoa demokratia.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kommunisteille olet laittanut rahaa. Se aate on vaikuttanut sadan miljoonan ihmisen kuoleman.

    Vähintään. Natsismi oli amatöörituhertelua, mitä ihmisuhrien määrään tulee, verrattuna Marxin, tuon pahalaatuisen emokasvaimen maasta polkaiseman järjettömyyden aiheuttamiin. Etäpesäkkeet ovat levinneet joka mantereelle, missa ihmisolentoja pesii.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Onko sellaista maata edes olemassa?

    Entäs ne palestiinalaiset, joiden kodit ovat olleet siellä sukupolivien ajan? Ai niin, he eivät ehkä ole ihmisiä kaikkien mittapuun mukaan. Minä kuitenkin lasken heidät ihmisiksi.


  • Anonyymi

   Yritän rohkaista kaapuisia luopumaan yksikultturista (monokulttuuri), ja päättämään itse, kuolleen profeetaksi esittäytyneen, sijasta.

   Monikulttuuria ei ole yhdysvaltalaisen tai somalialaisen menon kopiointi sellaisenaan tänne, vaan yhteistyö-sopeuttaminen. Se tarkoittaa joustoja puolin ja toisin. Jotkut -ismit ovat fundamentaalimpia kuin toiset. Ja jotkut sopivat meidän perustuslakimme kanssa huonommin yhteen.

   Miten siis edistää monikulttuurisuutta? No siten, että autetaan yksipäisesti yhtä linjaa puskevaa tajuamaan perustuslakimme henki.

  • Anonyymi

   Minulla on ystävinä elämässäni ollut jo 25 v.eri vähemistökulturin kuuluvia ihmisiä kanta-Suomalaisena naisen 69 v. Uskon olen valtaväestöltä ja lähisuvusta sanut rasimia kokenunnut enemän kuin yksikään vähemistöön kuuluva. Heillä kuitenkin on oma yhteisönsä.Kovan hinnan olen sitä ystävälisydestä ja ystävyydestä maksanut 25 vuotta:Minun yhteisöni tavallaan hylännyt minut,eleivät tarvitse ilmaisapuani?.Kontaktit onsitä varten, mutta en tule koskaan kuulluksi.Parhaiten se ilmenee jouluna kun Suomalisten joulu ,minua ei noterata Jouluna ja taas ne vähemistön kuluvat eivät välttämättä vietä joulua ovat silloin omien kanssaa.Mutta aamu kello 7. 23 tai 24,12, kuskaavat minut Helsinki 70 Malmin hautausmaalle kuin sietä Helsinki Vantaa Honkanummen hautausmaale. Kuski jää auton koska eivät sytytä elävä kynttilää haudoille.Selasta tällästä Mutsiltan69v. joka asu yksin Itä- Helsinki 94

   • Anonyymi

   • Anonyymi

    ...aika hyvä yritys...vaan vielä joku vuosi Suomessa ja ennenkaikkea , käyhän koulusi ..


  • Anonyymi

   Kuuntelen joka päivä Kake Singersin kappaletta Me halutaan olla nee****itä.

   • Anonyymi

    Mekin haluttiin aikoinaan olla. Jimi Hendrix oli mestitsi, eli mustan ja intiaanin jälkeläinen, ja meistä se oli tosi kova ja positiivinen juttu.


  • Nyt en ymmärrä koko aloitusta. Monikulttuurisuuden tavoitehan on, että erilaiset maahanmuuttajayhteisöt EIVÄT sulaudu vaan pysyvät erillään ja säilyttävät oman kulttuurinsa, elämäntapansa ja auktoriteettinsa. Sukupuolivähemmistöt eivät tähän yhteyteen lainkaan kuulu.

   En siis halua edistää monikulttuurisuutta vaan vastustaa suomalaisen yhteiskunnan pirstomista. Suomi on vapaa maa ja suomalainen kulttuuri on monipuolista. Yksilötasolla on mistä valita. Transukulttuuriakin voi minun puolestani olla.

   Monikulttuurisuuden torjuminen tarkoittaa kotouttamista, joka on kuitenkin kallista ja vaatii resursseja. Siksi maahanmuuttoa on rajoitettava etenkin sellaista maista, joista tulevat kotoutuvat erittäin huonosti ja muodostavat siksi erillisiä yhteisöjä. Kotoutuminen vaatii maahanmuuttajilta myös omavastuuta ja oma-aloitteisuutta, jos sitä löytyy niin valtion ja kuntien osuus kotouttamisesta helpottuu huomattavasti.

   • Anonyymi

    kyllä kaikki sukupuolivähemmistöt- joita tulee kokoajan enemmän- kuuluu monikulttuuriin.


   • Anonyymi

    Ainoa toimiva "monikulttuuri" on länsimainen kulttuuri, jossa erilaisia ns alakulttuureja ja tyylejä olla länsimaalainen.

    Siihen todellakin huonosti istuvat kehitysmaalaiset arvomaailmoiltaan brutaalit ja lännen oloissa jopa sosiopaattiset kulttuurit ja rinnakkaisyhteiskunnat.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    kyllä kaikki sukupuolivähemmistöt- joita tulee kokoajan enemmän- kuuluu monikulttuuriin.

    Kuuluvat tuohon "väärän kuninkaan" kulttuuriin, joka haluaa kaataa kaikki suomalaiset, perinteiset arvot: koti, perhe, uskonto (kristinusko) ja isänmaa. Kaikista on tullut valtavirralle ja medialle kirosanoja, ja niitä pitää vastusta tukemalla keitä tahansa, kommunisteja, islamisteja, homolesbowhateverjärjestöjä, kunha kristilliset arvot, jotka ovat pitäneet tätä maata pystyssä vuosisatoja, vedetään lokaan.

    Isät ja äidit, naiset ja miehet, tytöt ja pojat, ovat no go, mutteiv't "metsot ja koppelot, pässit ja uuhet, pukit ja kutut", vai?


  • Anonyymi

   En millään tavalla. Pyrin estämään monikulttuurisuuden mahdollisimman tarkasti.

  • Anonyymi

   On kerrottava tulijoille että tässä maassa maan tavalla tai ulos.

  • Anonyymi

   Pentti Linkola suhtautui kaikkiin ihmisiin ystävällisesti, myös niihin joiden ei hänen mielestään pitänyt olla täällä. Aion toimia samoin. Ihmisiin suhtaudun tyynesti, korkeintaan kulmakarvat kohottaen kuten yläluokkainen.

   Lupaan kaikin laillisin keinoin toimia niin, että Suomeen ei tule lisää ihmisiä elätettäväksi. Lupaan äänestää, kannattaa ja omilla toimilla pitää esillä kaikkea mikä pitää suomalaista kulttuuria, perinteitä ja kristillisiä arvoja yllä.

   • Anonyymi

    Halla-ahokin sanoi että suurin ongelma on ihmisistä jotka tulee työnperässä suomeen.
    Kun ovat sitten kokeilleet työtä kuukauden tai jopa pitemmän ajan jotku ihan vuosia.
    niin huomaavat ettei työnteko niitä varten ole.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Halla-ahokin sanoi että suurin ongelma on ihmisistä jotka tulee työnperässä suomeen.
    Kun ovat sitten kokeilleet työtä kuukauden tai jopa pitemmän ajan jotku ihan vuosia.
    niin huomaavat ettei työnteko niitä varten ole.

    Noita jotka pyrkii suomeen "elätiksi" voitas huolella ottaa. Tosin hankala niitä on mistään saada Kaikkilla tulijoilla kun on kovava halu työllistyä heheh!


   • Anonyymi

    Pentti Linkola oli sitä mieltä, että sodat ovat hyvä juttu, kun populaatio pienenee.


  • Anonyymi

   No, nythän mä ymmärrän, et on ihmisiä ja ' ei-ihmisiä'
   maapallolla tallustelemassa.

  • Anonyymi

   Ihmettelen sitä, kun ihmisoikeudet päättyvät Suomen rajalle itään päin mentäessä. Oikeusvaltio periaatetta hoetaan joka yhteydessä, venäläiset kuitenkin erotetaan urheilusta ja kaikesta muustakin. Mikä oikeus sellainen on, josta puuttuu ihmisoikeudet?

   • Anonyymi

    Tää on päivän politiikkaa. Venäjällä on rosvojohto, joka murhaa kokonaista kansaa. Yritetään pakottaa sitä ruotuun.


   • Anonyymi

    Missäs ihmisoikeusjulistuksen pykälässä urheilukisoihin osallistuminen on ihmisoikeus?
    Minusta ukrailaisilla on oikeus elää, kuten venäläisilläkin, mutta Kreml on päättänyt, ettei näin ole.
    Molotov-Ribbentropin eli Hitler-Stalinsopparin henki on jälleen voimissaan. Tuo henki ei välitä rajoista, ei terveen järjen ja hulluuden välisestä, kuin ei valtioiden rajojakaan.

    Kansansaduilla maailmanvalloitushalujaan perustelevat kulttuuri on kyllä hyvin perinteinen, mutta länsimaissa se ei ole ollut enää 100 vuoteen muodissa. Hienoa, että jotkut vielä vaalivat näitä länsimaista kadonneita perinteitä.


  • Anonyymi

   Kysyn sompulta milloin raiskaa uudestaan taas jonkun...

  • Anonyymi

   "Kaikki vähemmistöt- kansanryhmät, kulttuurilliset, uskonnolliset ja sukupuoli-vähemmistöt sulautuvat Suomessa tasa-arvoisina yhteen."

   KOMMENTTI: Muu piutänee paikkansa, mutta tämä ei ole toteutunut lähes ollenkaan: ..."sulautuvat Suomessa tasa-arvoisina yhteen".

   Näyttää olevan suuren suuria sulautumisongelmia, jotka tekevät yhdessä elämisestä hankalaa, pelottavaa ja rapauttaa yhteiskuntamme.

  • Anonyymi

   Syrjintä ja rasismi poustuu vain sillä että se itsensä korostaminen lopetetaan.
   "Se joka itsensä ylentää , se alennetaan" sanoo vanha sananlasku.
   Myös ihmiset jotka eivät kuulu vähemmistöön , tulee huomioda tasa-arvoisesti. Ja heidän tarpeensa ja elämäntapansa ottaa huomioon ja kunnioittaa.
   Ei voi olla niin että heiltä otetaan jotain pois että vähemmistöillä olisi jotain enemmän.
   Myös tällainen aiheuttaa sitä "eripuraa"
   Ei pidä myöskään nähdä rasismia siellä missä sitä ei oikeasti ole.
   Ei pidä syyllistää "valkoisia" rasismista koska sitä esiintyy myös mustilla valkoisia kohtaan.
   Jenkeissä valkoisilla ei ole mitään asiaa mustien asuinalueelle.
   Suomessa yhteiskuntamme on ollut todella avokätinen ulkomaalaisille josta heidän kuuluu olla kiitollisia.

   • Anonyymi

    Somalithan eivät olisi täällä, jos somalikulttuuri ei olisi niin rasistinen, ettei somali tule toimeen toisen somalin kanssa.


  • Anonyymi

   Tuossa on kohta suomalaisillakin naisilla oltava burkha ja saattaja mukana jos ei ole niin sen oma vika jos tulee raiskatuksi.

   Näin muualta tullut kulttuuri pakottaa suomalaiset niiden kulttuuriin.

   • Anonyymi

    No, rehellissti sanoen, nämä meidän "naisemme" voisivat ainakin sen verran ottaa oppia somaleista ja mustalaisista, että daamit eivät kulkisi käytännössä ilkosillaan kadulla.


  • Anonyymi

   Rasistiksi syyttäminen pitää tehdä Rankaistavaksi!
   Nyt rasistihuutelulla pyritään jopa normalisoimaan rikoksia. Esim. Ei makseta kassalla, tai bussissa. Ja kun maksua pyytää, alkavat huutaa ,haukkua rasistiksi. Siitä pitää sakottaa/ rankaista. Jos on tuilla elävä, tuet pois.

   Kaikille samat työhakuvelvoitteet...sukupuolesta, ulomaasta,kieliongelmista huolimatta. Naiset eivät voi vedota kulttuuriin. Ja jäädä veronmaksajien eläteiksi.
   Jos puoliso elättää on ok, muttei voi tuilla olla vaan.

   Ilmaiset tulkit pois niiltä, jotka olleet maassa jo vuoden. Kyllä siinä ajassa pitää pystyä kieli oppimaan, tai majsaa tulkin itse.

   Yhteiskunnan EI pidä maksaa kenenkään ulkomaanmatkoja. Eikä maahanmuuttaja voi vierailla kotimaassaan. Jos vierailee, saa jäädä sinne. Siellähän on turvallista, jos sinne voi mennä.

   Suomen kielen,uskonnon , ja kulttuurin opiskelua kaikille koulussa.
   Kansa on yhtenäinen, ja vahva kun kaikilla sama uskonto, kulttuuri ja maamme historia , arvot opeteltuna.

   Siinä alkuun hyviä vinkkejä yhteiseloon, ja sopeutumiseen.

   • Anonyymi

    "Kansa on yhtenäinen, ja vahva kun kaikilla sama uskonto, kulttuuri ja maamme historia , arvot opeteltuna."
    Sori, ei muuten ole. Suomalaiset ovat täysin jumalatonta väkeä nykyisin.


  • Anonyymi

   Vihervasemmiston Suomeen hankkimaa rötössakkia on alettava karkottamaan maasta.

  • Anonyymi

   Kuka on Maksaja?
   Miksi toiset ei osallistu yhteiskunnan ylläpitoon käymällä töissä?

   Miksi Muut, joutuu elättämään heitä?
   Vaikka, noille rahoille olis parempaakin käyttöä. Oman kansan vanhushuilto, terveydenhuolto, laitosruoka. Noiden asioiden parantamiseen ne rahat tarvitaan, ei yhteuskunnalle hyödyttömien, jopa vaarallisten laumojen elättämiseen, rikostutkintoihin jne.

   • Anonyymi

    RKP-Kokoomuslaisten yritystuet siis poistetaan=

    Ei mun työvuoron aikana, sanoo Kokoomus.


  • Anonyymi

   Kaikki homot ja saman kaltaiset ja pakolaiset voidaan lähettää siperiaan pakko töihin puuttinin avuksi

  • Anonyymi

   Minä ainakaan en voi asialle mitään enkä siis tee mitään muutakuin koetan äänestää oikein. Minun puolesta täällä olevat saavat harrastaa mitä kulttuuria tykkäävät kunhan tekevät sen itsekseen eivätkä häiritse muita, jotka myöskin harrastavat omaa kulttuuriaan. Ei pidä tyrkyttää tai vaatia muita tykkäämään heidän asioistaan. Ei ole pakko olla kiinnostunut muista. Ja tämä koskee myös niitä kaikkia pride ym. höpötyksiä. Ketä kiinnostaa tykkäätkö naisesta vai miehestä ja mikä sukupuolesi on. Ei ainakaan minua

  • Anonyymi

   Ihmisarvo vaihtelee tapauskohtaisesti.

  • Anonyymi

   Ruotsi on mallimaa. Pohjolan villi viidakko. Poliisitkin jo pelkää.
   Siksi suomalaisen armeijan kanssa tarvii tehdä yhteistyötä. Ei kai se nyt muuten.

  • Anonyymi

   Toin vaimon ulkomailta ja hyvin on mennyt. Maailmankuva on lähes sama ja arvomaailma lähempänä kuin monen suomalaisen kanssa.

   Riski kansantaudeista lapsemme kohdalla pienenee ja muutoinkin on puheliaampi kuin suomalainen yleensä.

   Minulla on pelkästään positiivisia kokemuksia ja elän varsin onnellista elämää.

   Tuntuu siltä kuin suomalaiset olisivat jakautuneet kahteen leiriin, toinen hakee ongemia ja negatiivisia asioita, toinen taas positiivisia ja myönteisiä asioita.

   • Anonyymi

    toit. siis thaimaasta vaimon toit


  • Anonyymi

   monikulttuuria edistää syömällä paljon possua ja maksamalla paljon veroja

  • Anonyymi

   onko monikulttuurikiima päällä

  • Anonyymi

   >>Miten aiot tukea tätä kehitystä omalta kohdaltasi. Miten toimia?
   Miten poistaa syrjintää ja rasismia.<<

   Äänestän Perussuomalaisia ja rukoilen rauhaa Israelin Jerusalemille.

   • Anonyymi

    Äänestän myös KD puoluetta ja rukoilen rauhaa Ukrainaan.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Äänestän myös KD puoluetta ja rukoilen rauhaa Ukrainaan.

    Ja Paleface rääkyy Palaamaan kappalettaan


   • Anonyymi

    Poliittisen vihanlietsontapuolueen ja rukouksen yhteyttä on vaikea ymmärtää.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Äänestän myös KD puoluetta ja rukoilen rauhaa Ukrainaan.

    Hyvin tehty.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Poliittisen vihanlietsontapuolueen ja rukouksen yhteyttä on vaikea ymmärtää.

    Eiväthän vihreät ja punikit kai rukoile Jumalaa, vaan palvovat baalia & astartea.


  • Anonyymi

   Ruotsissa ja Norjassa nämä asiat on hoidettu hyvin- tosin ruotsissa rasismi saanut aikaan ongelmia?

  • Anonyymi

   Sitä pitäisi kysyä tännetulijoilta. Metsä vastaa niin kuin sinne huutaa. Täällä voi äkkiä ruveta maa polttamaan alla, ellei ota todesta vaatimusta sopeutua Suomen elämänmenoon. On sitä hullumpiakin nähty. Mm. ne maat, joista tänne tullaan. Saa ihan vapaasti palata takaisin ellei kelpaa.

   Suomalaiset ovat joutuneet raatamaan hullun lailla, sodan jälkeen aloitettiin tyhjästä, maksettiin valtavat sotakorvaukset NL:lle ja ohessa asutettiin puoli miljoonaa Karjalan evakkoa, ja rakennettiin hyvinvointivaltio. Ja te luulette, ettei täällä tarvitse tehdä mitään elantonsa eteen! Kyllä se hyvinvointi siten loppuu tosi äkkiä. Se pysyy yllä työnteolla ja verojen maksulla. Ei meille mannaa sada taivaasta.

   Kipin kapin nyt kouluun ja ammattiin, tai maasta pois. Ei Luojakaan laiskoja elätä. Eikä mitään huumehommia, niistä jää kiinni ja pois maasta. Ja on vain parasta uskoa, että saman Jumalan luomia ollaan, koko ihmiskunta. Ei kenelläkään ole yksinoikeutta häneen.

   • Anonyymi

    Hah. Kun täältä ei saada poistetuksi laittomasti oleskelevia, niin miten näitä sopeutumattomia voisi lähettää mihinkään - varsinkin, kun kukaan ei ota vastaan.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Hah. Kun täältä ei saada poistetuksi laittomasti oleskelevia, niin miten näitä sopeutumattomia voisi lähettää mihinkään - varsinkin, kun kukaan ei ota vastaan.

    Ne pitäisi lähettää rahtilaivalla jonnekin filippiinien saarille käsittelykeskuksiin, kuten Australia tekee.


  • Anonyymi

   aion edistää suomalaista kulttuuria puhumalla vain suomea, ostamalla vain suomalaisten pitämistä liikkeistä tuotteita, vaatimalla vain suomalaista myyjää tarjoamaan minulle palvelua, juhlimalla joulua ja muita kristittyjä juhlia, koska olemmehan lempeä kristitty valtio. Aion myös syödä perunoita ja läskisoossia ja muita hyviä suomalaisia perinneruokia. Ulkoilen suomalaisessa perinnemaisemassa tietenkin suomenpystykorvani kanssa jota pikinokaksi kutsutaan. Joulupäivänä taputtelen suomenhevostani samalla kun vien sille heiniä ja valmistaudumme tapanin ajoihin. Suomalaisen kulttuurin pitäisi olla vientituote eikä mikään häpeän asia. Kiitos kun luet sanani ja pidät ne mielessäsi.

   • Anonyymi

    Voit saada palvelut suomeksi vain virastoissa. Sua voidaan palvella sen sijaan ruotsiksi muualla. 2-kielisyyden ratkaisu onkin, että luovutaan suomen pakollisuudesta. Siten edistämme Pohjolaa ja globaalia ja paremman kielen järkeä. Rahan ja vaivan säästöä. Samaten luovutaan enkusta, kun ei kuulu globaaliin piiriimme, johon otetaan kotimaisen ja Pohjolan ruotsin lisäksi saksa, jota osaa lähes puolet EU:sta, kun taas enkkua ei ole noin ollenkaan. Näiden järki, vaiva, raha ja kulttuuriset vaikutukset ovat massiiviset.


  • Anonyymi

   Suomalaisnuoret viisaina hankkivat kissoja ja koiria,
   Ei kukaan tervepäinen tee lapsia nykymaailmaan iki köyhyyteen, matuhelvettiin, maksajana riistoverolle.

   Tulee näin raskaan työn tekijänä oksennusrefleksi tampereella.
   On rikos/joutomatua, romania, narkomaania täynnä, parhaaseen työaikaan.
   Miksi piti suomikin pilata?
   Koko suomi on kuin itäkeskusta lähivuosikymmenien kuluttua

   Ruotsalaisetkin ovat vähemmistönä omassa maassaan 2050 luvulla.
   Suomalaiset 2090 luvulla.

   Meikäläinen kuori kermat päältä 60-90 luvuilla kun vielä maailma oli terve ja ei mädätetty.Sain elää normaalia hyvää aikaa!

   Onneksi olkoon tulevat sukupolvet ja nykynuoret..lähiaikojen massiiviseen matuhelvettiin ja femakkojen aivovopesulle.poikalapset kuohitaan korvien välistä homokkaiksi pehmoleluiksi joista ei ole edes työhön saati lisääntymään.
   saati lisääntymään.

   • Anonyymi

    Viisaita sanoja. On aina mukava huomata samalla tavalla ajattelevia.


   • Anonyymi

    Varo ettei vääränlaiset ihmiset vaihda vielä vaippojasi, kun kiehut dementoituneena vanhuksena vihaa jossain koirien ja kissojen veroilla ylläpitämissä laitoksissa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Varo ettei vääränlaiset ihmiset vaihda vielä vaippojasi, kun kiehut dementoituneena vanhuksena vihaa jossain koirien ja kissojen veroilla ylläpitämissä laitoksissa.

    Demokratiaan kuuluu erilaisia näkemyksiä. Sinä et tykkää niistä?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Demokratiaan kuuluu erilaisia näkemyksiä. Sinä et tykkää niistä?

    Demokratiaan tosiaankin kuuluu esimerkiksi kristillisten arvojen arvossapitäminen, mutta suomi ei tämän mittapuun mukaan ole demokratia. Mutta, mitäs näistä, en minä apua tai sympatiaa valtiolta anele, mutta Suomi saa syyttää täysin itseään kun tämä jumalattomuus pyyhkäistään olemattomiin.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Demokratiaan kuuluu erilaisia näkemyksiä. Sinä et tykkää niistä?

    Ei tykkää kukaan demokratiassakaan, kuten näkee eri puolueista.


   • Anonyymi

    Mamut on ruotsalaisia; miten ne voi olla enemmistönä?


  • Anonyymi

   Monikulttuurisuus ei ole onnistunut missään. Aina pienimmät kansanryhmät on karkotettu, tapettu tai sulautettu suurimpaan. Lappalaisetkin ovat siitä kärsineet, vaikka ovat alkuperäisiä asukkaita, kun heitä on niin vähän. Kaikkialla on tullut uskonsotia, ne ovat suurin syy. Ihonväri toinen. Imperialistit on karkotettu muita riistämästä.

   Niin kauan monikulttuurisuus toimii, kun toinen on palvelijan asemassa. Rumasti sanottu, mutta rasismi on rumaa. Eikä ole hävinnyt mihinkään. Ja kaikki maat ja kansat ovat siihen syyllistyneet. Paitsi ehkä tiibetiläiset. Jopa buddhalaiset ovat syylistyneet siihen (rohingyat).

   • Anonyymi

    Monikulttuurisuus on toiminut hyvin vapaissa yhteiskunnissa joissa ei ole länsimaista pankkifasistista riistoa kuten Kuuba ja Jugoslavia.

    Nyt maailma on vapautumassa fasistipankkien vallasya kun länsi on konkurssissa- ja tämäkin asia varmasti muuttuu ongelmattomaksi.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Monikulttuurisuus on toiminut hyvin vapaissa yhteiskunnissa joissa ei ole länsimaista pankkifasistista riistoa kuten Kuuba ja Jugoslavia.

    Nyt maailma on vapautumassa fasistipankkien vallasya kun länsi on konkurssissa- ja tämäkin asia varmasti muuttuu ongelmattomaksi.

    Kuuba ja Jugoslavia ovatkin olleet kulttuurisesti todella onnistuneita yhteiskuntia...

    Muistatteko yhtään missä Euroopan nykyistä edeltäneet sodat ja kansanmurhat toteutettiin?


   • Anonyymi

    Miksi uskonsodat ovat "suurin syy"? Siksikö että uskonnottomat ovat ihan yhtä hyviä ihmisiä kuin muutkin, eli erityisen hyviä syyttelemään ja demonisoimaan ulkopuolisia ihmisryhmiä?

    Olivatko Hitler ja Stalin myös "uskonsotureita"? Kun taas Te ette suinkaan ole?

    Yrittäisitte mukasivistyneet materialistitkin joskus edes vähän tutkia itseänne ja omia oppejanne ennen aiheista viisastelua.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kuuba ja Jugoslavia ovatkin olleet kulttuurisesti todella onnistuneita yhteiskuntia...

    Muistatteko yhtään missä Euroopan nykyistä edeltäneet sodat ja kansanmurhat toteutettiin?

    JugoSlaviassahan murhailtiin aika lailla tasa-, tai mielipuolisesti keitä tahansa. Kommunisti-Titon unelmamaa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Miksi uskonsodat ovat "suurin syy"? Siksikö että uskonnottomat ovat ihan yhtä hyviä ihmisiä kuin muutkin, eli erityisen hyviä syyttelemään ja demonisoimaan ulkopuolisia ihmisryhmiä?

    Olivatko Hitler ja Stalin myös "uskonsotureita"? Kun taas Te ette suinkaan ole?

    Yrittäisitte mukasivistyneet materialistitkin joskus edes vähän tutkia itseänne ja omia oppejanne ennen aiheista viisastelua.

    Uskonto on aina ollut vain tekosyy päästä valtaan ja tappamaan, ryöstämään ja raiskaamaan.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Uskonto on aina ollut vain tekosyy päästä valtaan ja tappamaan, ryöstämään ja raiskaamaan.

    Tarkoitin ateismia.


  • Anonyymi

   Suomessa kuolleisuus on tällä hetkellä syntyvyyttä suurempi. Vain maahanmuutto pitää toistaiseksi väkiluvun pienessä kasvussa. Luulen että muutaman vuoden kuluttua sekään ei enää auta tilanteeseen. Suomi eläköityy, vanhenee, työvoima ei riitä, verotulot eivät riitä menoihin, yhteisin varoin kustannettuja julkisia palveluita on karsittava ja korvattava jokaisen itse maksamilla yksityisillä palveluilla.

   Maahanmuuttajista olisi siis hyötyä jos heidät vain saataisiin työllistettyä. Työn tekeminen on myös parhaita tapoja kotouttaa tulijat suomalaiseen yhteiskuntaan.

   Monoliittinen yhtenäisen kulttuurin yhteiskunta toimii paremmin kuin sisäänpäin kääntyneistä kansallisuus-, kieli- ja uskontoryhmistä koostuva yhteiskunta. Suomen paras etu on sulauttaa maahanmuuttajat suomalaisiksi, ei suinkaan tukea heidän erilaisuutensa säilymistä.

   • Anonyymi

    ilman maahanmuuttoa suomi olisi karmea paikka.

    vaikka alotus ei koske edes maahanmuuttoa- vaan monikulttuuria.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    ilman maahanmuuttoa suomi olisi karmea paikka.

    vaikka alotus ei koske edes maahanmuuttoa- vaan monikulttuuria.

    ilman maahanmuuttoa suomi uppoaisi suohon


   • Anonyymi

    Osuit juuri asian demografiseen ytimeen. Suomalainen, etenkin nainen, mutta myös mies, on nykyään niin mukavuudenhaluinen, ettei ota sellaista taakkaa häiritsemään nautintoja pursuavaa elämäänsä, kuin lapset. Siksi tänne on pakko tulla vihreille ja punikeille, demareille ja kokkareilla, persuille, ja kommunisteille kengänkiillottajia ja pyllynpyyhkijöitä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    ilman maahanmuuttoa suomi uppoaisi suohon

    Vaikka uppoa tulisikin, se ei ole Suomesta pois. Suomi uppoaa vain, jos taso ei säily, kuten se ei ole säilynyt. Suomi ei ole viitsinyt vaikuttaa siihen materiaaliin, jotka Suomeen/EU:hun päästetään, ja se tulee kalliiksi kaikilla tavoin.


   • Anonyymi

    Suomi on ollut paljon pienempi kymmeniä vuosia sitten ja hyvin on pärjätty.


  • Anonyymi

   En mitenkään. Muutan pois Suomesta, tällä maalla ei ole enää mitään annettavaa.

   • Anonyymi

    Suo siellä, vetelä täällä.


   • Anonyymi

    Siinä vaiheessa kun Suomi on huono paikka asua, ei maailmassa ole enää sellaista kolkkaa, jossa olisi hyvä olla.


  • Anonyymi

   Aito tasa-arvo tai erilaisuuden kunnioitus ei todellakaan ole mitään "sulautumista" (jonkin tasapäistävän, manipuloivan metaideologian alaisuuteen).

   Nykyisin koko "tasa-arvo" alkaa olla sellaista valtanokittelua, turhantärkeilyä ja kilpahuutoa, etten tiedä, merkitseekö tuokaan suomen kielen sana enää mitään. Ehkä sille on käynyt niin sanotusti "kriittisyydet"?

   • Anonyymi

    Senkun puhut tasa-arvosta muslimeille.


  • Anonyymi

   Syön roiskeläppäpitsan.

   • Anonyymi

    Pitsa on monikulttuurista ruokaa.


  • Anonyymi

   Me persut olemme jo ajat sitten paenneet kiukuissamme vuorille ja korsuihin, mistä huutelemme sitten eri foorumeille hyviä ratkaisuja menneiden aikojen ongelmiin.

   • Anonyymi

    Me viherpunikit sen sijaan asumme täällä akateemisbiodynaamisen kierrätysmuovitornissamme niin korkealla, etteivät tänne maan matosten, noiden maaperän ahkerien pikku työmyyrien kitinä turhaan kuulu, eikä varsinkaan näy.
    Myyrähän on sokea, eikä se ymmärrä maanyläpuolisesta politiikasta yhtään mitään, joten me punaviheraateli. ajattelemme, ja teemme päätkset senkin puolesta - ihan omaa hyvyttämme ja ylemmyyttämme.


  • Anonyymi

   En tue Persuja. Siitä on ainakin hyvä aloittaa :)

  • Anonyymi

   Perustetaan Suomi - Venäjä ystävyysseura.

   • Anonyymi

    Sehän on jo perustettu, ellei ole sitten jo lakkautettu. Ei kun se olikin Suomi - Neuvostoliitto Seura.


  • Anonyymi

   Olen aina iloinen ja ystävällinen tummille miehille ja hymyilen heille.

   • Anonyymi

    Jos hymyilet tummalle miehelle, hän pitää sinua horatsuna. Kaikki eivät vain näytä sitä sinulle.


  • Anonyymi

   Nostaisin omakotiasumisen, ja polttoaineiden hintaa.

   Nimim. Vihreä linja.

   • Anonyymi

    Eli maa konkkaan ja eurostoliiton holhouksen alle?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Eli maa konkkaan ja eurostoliiton holhouksen alle?

    Juuri näin. Se nyt vain on fakta, että väestö vaihdetaan. Teidän kantasuomalaisten aika on ohi.

    Vihreä linja.


  • Anonyymi

   Miksi ihmeessä pitäisi edistää monikulttuurisuutta. Suomen kulttuuriahan jo nyt poljetaan ja väheksytään. Miksi minua pitäisi kiinnostaa muut kulttuurit. Pysyköön omissa ympyröissään, syököön omia mössöjään jne, minua kiinnosta pätkän vertaa

  • Anonyymi

   Mellastavat apinalaumat, rikolliset maahantunkeutujat, somput, irakilaiset sotilaskarkurit, laittomasti maassa olevat omiin maihinsa. Siinä hyvä tavoite kaikille.

  • Anonyymi

   tahdon lyödä rasistin hampaan

   • Anonyymi

    Kannatatko intersektionaalisuutta?


   • Anonyymi

    Japanista? Tankarunous on aina kiehtonut minua.


  • Anonyymi

   Suomesta tulee tällä menolla monokulttuuri kun eräs uskonto josta vihervassut tykkää, pääsee tulevaisuudessa valtaan. Se ei hyväksy monikulttuurisuutta.

  • Anonyymi

   Olla suomalainen, koska olen suomalainen.

  • Anonyymi

   miksei venäläinen monikulttuuri käy meille. venäjä kun on niin iso että eri osissa maata on eri kulttuuri. ihonvärikin olisi enimmäkseen sama. rajat auki vaan ja antaudutaan

   • Anonyymi

    Ei siellä ole monikulttuuri. Leirille ne panisivat meikäpojat taas väittömästi, kun rupeaisimme levittää omaa kulttuurikäsitystämme. Da njet! Venäläinen kulttuuri on täysin käsittämätön muulle maailmalle, ei auta kuin pitää maa mahdollisimman eristyksissä muista ihmisistä.


   • Anonyymi

    Kyllä sekin täällä jo on. Yli 80 000 venäjää puhuvaa Suomalaista, jonka joukossa viides kolonna ja ties mitä kaikkea.


   • Anonyymi

    Siellä on vain yksi kulttuuri, putinismi. Ja sen edestä lähdet iloisena sotimaan sinne ja tänne. Ai pakosta? Mitä väliä?


  • Anonyymi

   Johonkin korkeasaareen häkkejä olis tietysti hyvä rakenttaa jotta valkoihoiset vois seurata somaliperheen elämää kuitenkaan joutumatta vaaraan.

  • Anonyymi

   Minä suhtaudun kaikkiin vastaantulijoihin periaatteessa ystävällisesti. Riippuu sitten vastapuolesta, säilyykö mielialani.

  • Anonyymi

   MONIKULTUURISUUTTA ON TURHA PITÄÄ YLLÄ, SENHÄN JO TYPERÄMPIKIN KÄSITTÄÄ

  • Anonyymi
   • Anonyymi

    Suomalaiset ovat niin ylitsevuotavan kilttejä, arkoja ja suvaitsevaisia, jopa siinä määrin, että se käy heille sekä erittäin kalliiksi että vaaralliseksi.


  • Anonyymi

   Monikulttuurisuus on vain ja ainoastaan Hieno asia. Se tuo väriä ja vaihtelua jokaiseen Kansakuntaan. Vain älyllisesti vajavaiset voivat vastustaa sitä.

   Ehkä heidän pitäisi muuttaa vaikkapa Pohjois-Koreaan taikka Afganistaniin, jos ei tämä Länsimainen kulttuuri ja elämänmeno kerran kelpaa.

   • Anonyymi

    Hienoa sarkasmia. Siltä varalta ettei joku tajunnut.


  • Anonyymi

   Yritämme jatkuvasti lempeällä kädellä kotouttaa Persuja monikulttuuriseen Suomeen.

   • Anonyymi

    Itä-keskus Helsingissä on hieno monikuluttuurinen alue. Siellä arkipäivisin nähdään, mitä oikea monikuluttuurisuus Suomessa on. Monikuluttuuriset moniosaajat miehet nauttivat siellä hyvin ansaittuja kahvihetkiä yleensä koko arkipäivän. Joskus näyttävän tekevän jonkin pienen keikan, pienen pussukan kanssa, jonka jälkeen tulevat nauttimaan uudestaan kahvihetkiä.

    Hieno, että meillä Suomessa on tällainen monikulttuurinen alue, jossa nähdään, miten hienoa on moniosaajaien monikuluttuurisuus.


   • Anonyymi

    Ei se niin lempeä käsi ole, aika moni kantasuomalainen kun joutuu monikulttuurisen väkivallan uhriksi ja koko kansakunta taas laajamittaisen hyväksikäytön.


  • Anonyymi

   Yritin edistää monikultturia Suomessa ja tuoda afrikkaisen kaunokaisen Suomeen, mutta sitten Migrin naisvirkailija sanoi, että se oikeus tuomiseen koskee vain miehen tuontia.

   • Anonyymi

    tuo on hyvä idea. maassa on jo aika paljon uussuomalaisia- mutta ei niin paljon uusuomalaisia naisia- eli siinä yksi toteutettava hanke- hankki suomeen esim lnsimaisia tai kauko-idästä nuorta naisväestöä?


  • Anonyymi

   Toimin SPR:n vapaaehtoisena maahanmuuton parissa.
   Teemme parhaamme jotta saisimme heitä kotoutumaan ja osaksi yhteiskuntaamme.
   Opetamme suomea ja yhteiskuntamme sääntöjä. Kerromme työn ja opiskelun arvoista.
   Olen ollut mukana auttamassa ihmisiä töihin ja opiskelemaan ja nyt on heistä tullut jo useita lähihoitajia, siivoajia, kaupan työntekijöitä, varastomies, putkimies.....
   Siis läjä yhteiskuntamme jäseniä ja veronmaksajia.

   • Anonyymi

    joo joo. toiset kotoutuu ja toiset ei. ne jotka kotoutuu on melkein kun suomalaiset. missä se monikulttuuri sitten on. käyvät duunis puhuvat suomea kattovat illat tvtä ja röpläävät sosiaalusta mediaa käyvät kkaupassa ja kokkaavat papuja ja makarooneja. mihin se monikulttuuri hävisi.

    sitte nämä kotoutumattomat jotka säilyttää sen oman kulttuurinsa heitä ei täällä oikein kaivata. pahimpana esimerkkinä tummat


  • Anonyymi

   Muslimit sulautuvat? Älä unta näe!
   Olen ollut vuoden säännöllisesti tekemisissä 4 vuotta ja 7 vuotta "kotoutuneiden" nuorten heppujen kanssa ja he nauravat meidän tyhmyydellemme. Ainoa minkä suhteen ovat "kotoutuneet" on ryyppääminen joka sekin painottuu ramada kuukauden öihin. Siinäkin ainoa oikea oppi näyttää voimansa.

  • Anonyymi

   Monikultturisuus itsessään ei tuota verovaroja yhteiskunnan käyttöön hyvinvointivaltion säilyttämiseksi vaan nettoverovaroja tuottava työ pitää pystyssä hyvinvointivaltion. Pelkästään makaamalla tai valtion ja kuntien pankeilta lainaamilla verovaroilla hyvinvointiyhteiskunta ei pysy pitkään pystyssä. Tämän vuoksi esimerkiksi Etelä-Sudan ei ole hyvinvointivaltio. Kulttuuri tarkoittaa konkretiaan muutettuna arkipäivän tekoja. Iranissa nämä arkipäivän teot näkyivät moraalipoliisin iskuina erään naisen päähän, jotka iskut johtivat tämän naisen kuolemaan ja tämä tapahtui vain siksi, koska siellä kulttuuri näkyy tuollaisina tekoina. Monikulttuuri näkyy lopulta aina konkreettisina tekoina, jotka teot voivat olla ristiriidassa toisten kulttuurien ja lainsäädännön kanssa.

   • Anonyymi

    Esimerkiksi Ruotsissa monikulttuurisuus tulee esille rikollisten jengien tekemine ampumistapauksineen, käsikranaattiräjähdyksineen ja pommi-iskuineen, mitkä tavat ovat luonnollisia tapauksia monissa muissa maailman kulttuureissa kuin kantaruotsalaisessa kulttuurissa ratkaista erilaisia ongelmia. Tähän johtopäätökseen päätyi vuonna 2020 eräs Ruotsin poliisitarkastajista vaatien maahanmuuton vähentämistä tilanteen korjaamiseksi. Ruotsi onkin muuttunut joidenkin rikosten osalta yhdeksi Euroopan rikosaktiivimmaksi valtioksi ja saksalaislehti Bild pitääkin vuonna 2021 julkaistussa artikkelissaan Ruotsia Euroopan vaarallisimpana maana.


  • Anonyymi

   Palkkaan edelleenkin ainoastaan kantasuomalaisia yritykseeni ja hyvin on porukkaa riittänyt.

  • Anonyymi
  • Anonyymi

   Puhtaimmillaan tai äärimmillään monikulttuurisuus tarkoittaa, ettei barbaarikulttuuria pidetä sivistystä huonompana vaihtoehtona, eikä barbaareja näin muodoin ole tarpeenkaan yrittää sopeuttaa. Kotouttaminen ja sopeuttaminen ovat tästä näkökulmasta kulttuurirasismia.
   En pyri edistämään monikulttuurisuutta Suomessa, mutta toki tietyin ehdoin monikulttuurisuus näyttää sentään joissain maissa onnistuneen ilman yhteiskunnan hajoamista ja rappeutumista. Eräs tärkeä asia on, ettei onnistunut monikultuurinen maa ole sosiaalitukiin perustuva hyvinvointivaltio.

  • Anonyymi

   Suomi voitaisiin jakaa länsimaiseen ja monikulttuuriseen keharivyöhykkeeseen(vaikkapa pääkaupunkiseutu) - ja sitten katsoa miten homma skulaa itse kussakin.

  • Anonyymi

   Valkoisten ja mustien kannattaa pariutua ja sekoittua keskenään. Se on Jumalan silmissä hyvä asia. 🙏

  • Anonyymi

   Monikulttuurisuutta ei pidä edistää millään tavoin.
   Jokaisen pitäisi olla omalla maallaan ja pitää omasta kulttuuristaan ja juuristaan kiinni.
   Ukrainalaiset nyt poikkeus.

   • Anonyymi

    Neuvon katsomaan Paleface palamaan videota


  • Anonyymi
  • Anonyymi

   Jokainen Länsimainen Demokratia on monikulttuurinen maa eikä monokulttuurinen. Hätkähdin ensin vähän mistä tällainen termi putkahti päähäni. (Ei se liity Hiihtämiseen eikä potkujen saamiseen duunista...tai noh, toisaalta liittyy se kyllä niihinkin tavallaan, tai voi liittyä mut se on eri keskustelu sitten).

   Tarkastin wikipediasta ja tämä liittyy maatalouteen, mutta tästähän saa metaforana myös loistavan aasinsillan tähän aiheeseen. :)

   https://fi.wikipedia.org/wiki/Monokulttuuri

  • Anonyymi

   Minä olen aina kunnioittanut täällä asuvia Romaneitamme.

  • Anonyymi

   En mitenkään. Kierrän kaikki kaukaa, ettei tule tartuntoja

  • Anonyymi

   En mitenkään koska olen alunperin vastustanut tarpeetonta monikulttuuria. Suomi on monokulttuurinen maa edelleen.

  • Anonyymi

   Omaa kulttuuria meillä ei ole.

   • Anonyymi

    Suomella olisi oma kulttuuri mutta mädättävät rumat viherämmät ovat saaneet hetkellisen vallan .Onneksi näitä alkanu nuorena kuolemaan paljon ! Koronarokotteet vai mihin ?


  Ketjusta on poistettu 50 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Martinan Emma gaala.

   Luuleeko Martina olevansa koko Emmagaalan pääjehu vai mikä on? Monta päivää jo laittanut itseään gaalaa varten,ja tottakai, pois kotoa hotelliin pakko
   Kotimaiset julkkisjuorut
   331
   2776
  2. Ilman heijastinta ?

   Kauhavalla lenkkeilijä menehtyi auton törmättyä päin. Kyllä se heijastin on halpa henkivakuutus pimeällä, toki ei ole tietoa että onko heijastinta käy
   Kauhava
   14
   1925
  3. Erika Vikman Emmagaalassa

   Luulin nähneeni tuolta harakalta kaiken, mutta erehdyin. Mikä hiton riepu sillä on päällä? Hirveä ilmestys!
   Kotimaiset julkkisjuorut
   204
   1891
  4. Olen tajunnut että tein virheen

   Kun meidän yhteys katkesi. Olisit ollut se oikea nainen mulle, miten enää voisin asian korjata? Olen pahoillani.
   Ikävä
   118
   1680
  5. Pilaa sun tunteista

   Sitähän minä vaan teen täällä. Ootko tajunnut?
   Ikävä
   341
   1586
  6. Sofia lähti taas matkalle

   sinä ja minä emme....
   Kotimaiset julkkisjuorut
   148
   1337
  7. Kerro itsestäsi jotain, joka tulisi todennäköisesti yllätyksenä kaivatullesi

   Hyvässä tai pahassa. (Mutta mieluummin tietysti olisi kiva kuulla niitä hyviä asioita!)
   Ikävä
   116
   1261
  8. Martina, uusi hirviö Jocelyn Wildenstein

   Emma gaalan matolla Martinan esiintyi tänään, naama muuttuneena hirviön kaltaiseksi, kuten överi kauneusleikkauksia itselleen tehnyt Jocelyn Wildenste
   Kotimaiset julkkisjuorut
   265
   1194
  9. Miehen malli ja rooli tässä yhteiskunnassa

   Eli olen jo pitkään ollut sitä mieltä, että miehen rooli on ollut murroksessa jo vuosikymmenien ajan ja yhä edelleen se on vähän hakusessaan. En ole
   Sinkut
   236
   1014
  10. 82 prosenttia kannattaa Natoa!!!

   SUOMALAISTEN Nato-jäsenyyden kannatus on koko ajan vahvistunut ja vankistunut. IS:n Taloustutkimuksella teettämän kyselyn mukaan 82 prosenttia on sit
   NATO
   239
   884
  Aihe