Esitutkintalaki 805/2011

Anonyymi-ap

15

187

Äänestä

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Anonyymi

   Esitutkinnassa selvitettävät asiat
   Esitutkinnassa selvitetään:

   1) asian laadun edellyttämällä tavalla tehty rikos, sen teko-olosuhteet, sillä aiheutettu vahinko ja siitä saatu hyöty, asianosaiset sekä muut syyteharkintaa ja rikoksen johdosta määrättävää seuraamusta varten tarvittavat seikat;
   4) suostuuko asianomistaja ja aikooko rikoksen rekijä suostua asian käsittelemiseen käräjäoikeudessa oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 5 a luvussa tarkoitetussa kirjallisessa menettelyssä.

   Syyttäjä johtaa esitutkintaa, kun poliisimiehen arvellaan tehneen rikoksen virkatehtävän suorittamisen yhteydessä. Vaikka poliisimiehen tekemäksi oletettua rikosta ei ole tehty virkatehtävien suorittamisen yhteydessä, syyttäjä voi rikoksen vakavuuden tai asian laadun sitä muuten edellyttäessä päättää ryhtymisestään tutkinnanjohtajaksi. Syyttäjä voi edellä tarkoitetuissa tapauksissa johtaa esitutkintaa myös siltä osin kuin asiassa on poliisimiehen lisäksi muu olettamus, jos se on asian selvittämiseksi tarkoituksenmukaista. Syyttäjä ei toimi tutkinnanjohtajana, jos asia käsitellään sakon ja rikesakon määräämisestä annetussa laissa (754/2010) säädetyssä menettelyssä.
   Esitutkinnassa asianosaisia ovat:

   1) asianomistaja;
   2) rikokseen syyllistynyt;
   Kun esitutkintaviranomaiselle ilmoitetaan rikos tai tapahtuma, jota ilmoittaja arvelee rikokseksi, esitutkintaviranomaisen on viipymättä kirjattava ilmoitus. Jos ilmoitus on epäselvä tai puutteellinen, ilmoituksen tekijää on tarvittaessa kehotettava täsmentämään tai täydentämään sitä.

   Rikosilmoituksen kirjaamisvelvollisuus koskee myös muuten kuin 1 momentissa tarkoitetulla tavalla esitutkintaviranomaisen tietoon tullutta rikosta, jos 9 §:n 1 momentissa tarkoitetut toimenpiteistä luopumisen edellytykset eivät täyty.

   Esitutkintaviranomaisen on toimitettava esitutkinta, kun sille tehdyn ilmoituksen perusteella tai muuten on uskottavaa, että rikos on tehty.

   Kun alle 15-vuotias on syyllistynyt rikolliseen tekoon, toimitetaan tarvittaessa esitutkinta sen selvittämiseksi, onko 15 vuotta täyttänyt ollut osallisena teossa. Tällöin esitutkinnassa selvitetään kunkin rikoksen osalta 1 luvun 2 §:ssä tarkoitetut seikat.

   Alle 15-vuotian rikollisen teon johdosta toimitetaan lisäksi tarvittaessa esitutkinta:
   ) kohdistettavien lastensuojelutoimenpiteiden tarpeen tai muun etuun liittyvän selvittämistarpeen vuoksi.

   ps. poistettakoon nämä jatkuvat epäillään korusanat lakikirjoista, koska ne ovat siellä täysin tarpeettomia lisuke ja kunnioitus sanontoja.
   Jokapäiväiseen elämäämmekin kuuluu jatkuvat epäillään turhake toistot. Me tulemme toimeen ilman epäillään jokapaikan jokapäiväisiä sanoja.
   Sananvapaus tarkoittaa, ettei lehdistön ole mitään pakkoa noita korusanoja käyttää. Lakikirjat tositelkoot tuota epäillään mantraa, mutta meidän muiden ei ole mikään pakko niitä toistella. Mutta kun se syvä kunnioitus rikollisia ja tätä typerää epäillään korusanaa kohtaan kun on niin voimallinen, ettei osata puhua, ellei joka sanankäänteessä ole sitä epäillään liturgista muotoa.

   • Anonyymi

    Huomaatko epäillään trooli, media noudattaa laki vaikka sinä siitä, siis laista, olet aina ilmoittanut paskat välittäväsi, joten olet siis rikollinen mutta siinä väärässä, että sinua tai sinun rikollista paskanjauhantaasi kukaan kunnioittasi.
    Uskallatko rehellisesti kertoa, että mikä tuossa epäillään sanassa, jota sanaa sinä et siis ymmärrä, aiheuttaa sinulle tuon lähinnä vakavaan mielenvikaisuuteen viittaavan kaiken itsekontrollin puutumisen joka nyt kirjoituksiasi hallitsee?


   • Anonyymi

    Sananvapaus ei tarkoita, että voidaan kirjoittaa puuta-heinää. Pitää pysyä totuudessa ja faktoissa. Yhteiskunnan lait määräävät melko pitkälle asioita, halusit tai et. Mielipiteesi ei siis loppujen lopuksi merkitse yhtään mitään.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Huomaatko epäillään trooli, media noudattaa laki vaikka sinä siitä, siis laista, olet aina ilmoittanut paskat välittäväsi, joten olet siis rikollinen mutta siinä väärässä, että sinua tai sinun rikollista paskanjauhantaasi kukaan kunnioittasi.
    Uskallatko rehellisesti kertoa, että mikä tuossa epäillään sanassa, jota sanaa sinä et siis ymmärrä, aiheuttaa sinulle tuon lähinnä vakavaan mielenvikaisuuteen viittaavan kaiken itsekontrollin puutumisen joka nyt kirjoituksiasi hallitsee?

    Sinähän se olet epäilijä trolli, koska muut eivät epäile, mutta sinusta se on maailman hauskinta puuhaa epäillä kaikkea päiväns elviäkin asioita ja tapahtumia.
    Muiden ei tarvitse epäillä, siinä se asian ydin on kaikessa lyhykäisyydessään.
    Eikä kukaan muukaaan tarkoituksella epäile, vaan kyse on muotisanasta ja muotikliseestä, jonka orjia Median täytynee olla tai ei olisi pakko olla, mutta se muoti, se kun on niin vietävän orjallisen vietävää ja sinuakin se muoti pitää pihdeissään.
    Muut ymmärtävät epäillään ja vaarantamisen sanojen merkitysken, mutta sinä ressukka et.
    Epäillään on vaan sellainen korusana, lisukesana, samoin vaarantaminen, koska rikollista pitää kunnioittaa aina vaan vaarantajana. Tämäkin mopoauton päälle ajanut rikollinen noteerattiin ensin vaarantajaksi, vaikka alusta saakka oli selvää pässiä, että täysin tahallaan aiheutti vakavaakin vakavemman vahingon kahdelle nuorelle. Tämä roisto ansaitsee alusta asti tekijän ja syyllisen nimityksen, mutta koska tämä paskanen laki on tällainen, että rikollista täytyy hyysätä ja paapoa. Nyt tämä kelmi sai muka 11 vuoden tuomion, mutta käytäntö on toista eli pääsee paljon vähemmällä.
    Sinä vannoutuneena rikollisten puolesta puhujana olet tietysti toista mieltä, mutta kun sulla on tuo mielenvikaisuus ja kaiken itsekontrollin puute, joka nyt kirjoituksiasi hallitsee.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Sananvapaus ei tarkoita, että voidaan kirjoittaa puuta-heinää. Pitää pysyä totuudessa ja faktoissa. Yhteiskunnan lait määräävät melko pitkälle asioita, halusit tai et. Mielipiteesi ei siis loppujen lopuksi merkitse yhtään mitään.

    Sananvapaus tarkoittaa, ettei ole mitään velvollisuutta eikä pakkoa rikollisista kirjoittaa kunnioittavaan sävyyn jättämällä pois turhat epäillään ja vaarantamis kliseet pois korvaten ne arveluilla ja onnettomuuden aiheuttamisilla. Mistään puuta-heinää kirjoittelusta ei siis ole ensinkään ollut kysymys, vaan totuudessa pysymisestä. Mitä totuutta se sellainen muka on, että kun ajaa ihmisiä kuoliaiksi, niin siitä pitää muka puuta heinää mallin mukaisesti kirjoittaa vaan pelkäksi vaarantamiseksi ja epäillyksi.
    Silloin kun tapahtuu Bodominjärven tapainen mysteeri murha, sitä voidaan käsitellä epäillään termillä, oliko Nils syyllinen vai ei, mutta näissä liikenneonnettomuus jutuissa suojateillä tappanut on selvä tapaus alusta asti ilman mitään epäillään läyryämisiä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Sananvapaus ei tarkoita, että voidaan kirjoittaa puuta-heinää. Pitää pysyä totuudessa ja faktoissa. Yhteiskunnan lait määräävät melko pitkälle asioita, halusit tai et. Mielipiteesi ei siis loppujen lopuksi merkitse yhtään mitään.

    Sananvapaus ei ole kiinni näistä kahdesta täällä kiistellystä "epäillään ja liikenteen vaarantamis" korusanoista. Kysymys ei siis ole alkuunkaan mistään puuta heinää kirjoituksesta. Äly hoi älä jätä !


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Sinähän se olet epäilijä trolli, koska muut eivät epäile, mutta sinusta se on maailman hauskinta puuhaa epäillä kaikkea päiväns elviäkin asioita ja tapahtumia.
    Muiden ei tarvitse epäillä, siinä se asian ydin on kaikessa lyhykäisyydessään.
    Eikä kukaan muukaaan tarkoituksella epäile, vaan kyse on muotisanasta ja muotikliseestä, jonka orjia Median täytynee olla tai ei olisi pakko olla, mutta se muoti, se kun on niin vietävän orjallisen vietävää ja sinuakin se muoti pitää pihdeissään.
    Muut ymmärtävät epäillään ja vaarantamisen sanojen merkitysken, mutta sinä ressukka et.
    Epäillään on vaan sellainen korusana, lisukesana, samoin vaarantaminen, koska rikollista pitää kunnioittaa aina vaan vaarantajana. Tämäkin mopoauton päälle ajanut rikollinen noteerattiin ensin vaarantajaksi, vaikka alusta saakka oli selvää pässiä, että täysin tahallaan aiheutti vakavaakin vakavemman vahingon kahdelle nuorelle. Tämä roisto ansaitsee alusta asti tekijän ja syyllisen nimityksen, mutta koska tämä paskanen laki on tällainen, että rikollista täytyy hyysätä ja paapoa. Nyt tämä kelmi sai muka 11 vuoden tuomion, mutta käytäntö on toista eli pääsee paljon vähemmällä.
    Sinä vannoutuneena rikollisten puolesta puhujana olet tietysti toista mieltä, mutta kun sulla on tuo mielenvikaisuus ja kaiken itsekontrollin puute, joka nyt kirjoituksiasi hallitsee.

    Jos ja kun sinä ja muutama muu vähä-älyinen ei ymmärrä epäillään ja vaarantamis sanan oikeaa merkitystä niin sille ei tietenkään mitään voi.
    Ketään rikollista, kuten vaikkapa sinua, ei kukaan mitenkään kunnioita, joten tuokin väitteesi on täysin tuulesta temmattu edustaen mielenvikaisuutesi vakavaa muotoa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Sananvapaus ei ole kiinni näistä kahdesta täällä kiistellystä "epäillään ja liikenteen vaarantamis" korusanoista. Kysymys ei siis ole alkuunkaan mistään puuta heinää kirjoituksesta. Äly hoi älä jätä !

    Mutta kun sinä sitä pelkkää puuta heinää noita sanoja ymmärtämättömänä koko ajan kirjoitat niin onhan se äly sinut jo aikoja sitten jättänyt.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Sananvapaus ei ole kiinni näistä kahdesta täällä kiistellystä "epäillään ja liikenteen vaarantamis" korusanoista. Kysymys ei siis ole alkuunkaan mistään puuta heinää kirjoituksesta. Äly hoi älä jätä !

    Medialla on omat eettiset säännöt, miten toimitaan ja miten kirjoitetaan. He noudattavat varmasti niitä eivätkä kirjoita mitä sattuu. Jos he kirjoittavat kuten laki aiheita käsittelee, niin sitten niin on. Älyvapaata sellaisesta ottaa pulttia. Toki jos muuta elämää ei ole, niin voi pahoittaa mielensä lähes mistä vaan. On huomattu, että mielensä pahoittajien määrä yhteiskunnassa on muutenkin kasvussa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Mutta kun sinä sitä pelkkää puuta heinää noita sanoja ymmärtämättömänä koko ajan kirjoitat niin onhan se äly sinut jo aikoja sitten jättänyt.

    Epäillään sana on samaa kuin epäusko, muuten et sitä voi etkä pysty selittämään. Media on tietenkin talutusnuorassa ja viljelee ahkerasti joka päivän uutiseissa kaikista asiosita samaan tuttuun loruilu tyyliin, epäillään, vaikka parempi sana oli ARVELU. Arvellessa ei ole epäuskoa, vaan varovasita optimismia asian todelliseen luonteeseen. Me saamme täällä vapaassa sanassa olla vapaita, eli meidän ei tarvitse epäillä täällä mitään elikkä käyttää näitä turhake sanoja liikenteen vaarantaminen ja kun rattijuoppo otetaan kiinni, niin se kuuluu kirjoittaa, että tekijä syyllistyi. Hakekaapa jos luulette löytävänne sellaisen lainkohdan, joka kieltää epäillään sanan käyttämättä jättämisen olevan lainvastaista. Se on vaan TAPA ja pelkkä MUOTOSEIKKA . Rikollisia kunnioitetaan käyttämällä heidän tekosistaan pehmo kieltä.
    On siis väärin uhria kohtaan, kun joutuu suojatiellä rikollisen yliajamaksi, että hänet yliajanutta epäillään liikenteen vaarantajaksi.
    Suoraa puhetta se olla pitää, eikä mitään läyry kieltä. Tämä tälläinen uutis paapominen mm. edesauttaa vaan liikenne rikollisuutta, koska tekijät mieltää, ettei liikenteessä tarvi olla varovainen, koska se päälle on päälle ajetun oma vika kun jättäytyi alle.
    Mitä puuta heinää se on, kun asiat kertoo suoraviivaisesti ilman korulauseita ? Kyllä se on niin, että se olet sinä epäuskoinen, joka et suomen selkokieltä ymmärrä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Jos ja kun sinä ja muutama muu vähä-älyinen ei ymmärrä epäillään ja vaarantamis sanan oikeaa merkitystä niin sille ei tietenkään mitään voi.
    Ketään rikollista, kuten vaikkapa sinua, ei kukaan mitenkään kunnioita, joten tuokin väitteesi on täysin tuulesta temmattu edustaen mielenvikaisuutesi vakavaa muotoa.

    Ei voi mitään kun olet vähä-älyinen ja ymmärtämätön suomenkielen sanojen oikeata merkitystä. Epäilijä on epäuskoinen, voiko sen paremmin enää asiaa ilmaista ?
    Uskomista ei ole Medialtakaan kielletty, mutta ei arvelemistakaan. Älä enää jankkaa, vaan myönnä pois, ettei sananvapaus ole rajoitettua muutamiin loru sanohin.
    Kehtaatkin epäuskoinen rikollisten puolustaja ja heitä kunnioittava nimitellä rikollisiksi suojatietä ja muitakin liikennesääntöjä tarkkaan noudattavia, jotka eivät aiheuta onnettomuuksia vaan puhuvat niitten ennalta ehkäisykeinojen puolesta.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ei voi mitään kun olet vähä-älyinen ja ymmärtämätön suomenkielen sanojen oikeata merkitystä. Epäilijä on epäuskoinen, voiko sen paremmin enää asiaa ilmaista ?
    Uskomista ei ole Medialtakaan kielletty, mutta ei arvelemistakaan. Älä enää jankkaa, vaan myönnä pois, ettei sananvapaus ole rajoitettua muutamiin loru sanohin.
    Kehtaatkin epäuskoinen rikollisten puolustaja ja heitä kunnioittava nimitellä rikollisiksi suojatietä ja muitakin liikennesääntöjä tarkkaan noudattavia, jotka eivät aiheuta onnettomuuksia vaan puhuvat niitten ennalta ehkäisykeinojen puolesta.

    Kannattaisi kenties tehdä asioille jotan, jos noin paljon ahdistaa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Epäillään sana on samaa kuin epäusko, muuten et sitä voi etkä pysty selittämään. Media on tietenkin talutusnuorassa ja viljelee ahkerasti joka päivän uutiseissa kaikista asiosita samaan tuttuun loruilu tyyliin, epäillään, vaikka parempi sana oli ARVELU. Arvellessa ei ole epäuskoa, vaan varovasita optimismia asian todelliseen luonteeseen. Me saamme täällä vapaassa sanassa olla vapaita, eli meidän ei tarvitse epäillä täällä mitään elikkä käyttää näitä turhake sanoja liikenteen vaarantaminen ja kun rattijuoppo otetaan kiinni, niin se kuuluu kirjoittaa, että tekijä syyllistyi. Hakekaapa jos luulette löytävänne sellaisen lainkohdan, joka kieltää epäillään sanan käyttämättä jättämisen olevan lainvastaista. Se on vaan TAPA ja pelkkä MUOTOSEIKKA . Rikollisia kunnioitetaan käyttämällä heidän tekosistaan pehmo kieltä.
    On siis väärin uhria kohtaan, kun joutuu suojatiellä rikollisen yliajamaksi, että hänet yliajanutta epäillään liikenteen vaarantajaksi.
    Suoraa puhetta se olla pitää, eikä mitään läyry kieltä. Tämä tälläinen uutis paapominen mm. edesauttaa vaan liikenne rikollisuutta, koska tekijät mieltää, ettei liikenteessä tarvi olla varovainen, koska se päälle on päälle ajetun oma vika kun jättäytyi alle.
    Mitä puuta heinää se on, kun asiat kertoo suoraviivaisesti ilman korulauseita ? Kyllä se on niin, että se olet sinä epäuskoinen, joka et suomen selkokieltä ymmärrä.

    Ei vaan epäillään trollin tyhjään päähän mene, ettei mediassa käytetyllä epäillään sanalla ole mitään tekemistä sen kanssa, että jokin mainittu asia olisi epäuskottava.
    Se on tämä ihmisen päälle autolla ajaneen rikollisen trollin käsityskyky vaan niin rajoittunut, että on syytä arvella trollin olevan lievää vakavammin latvalaho.
    Mitenkäs se uutisoitiin kun sinut kirkkoviinissä ajossa pysäytettiin ja puhallutuksessa viisari jotain näytti?
    Asiahan on niin, ettei ratista kärynnyt, kuten nyt vaikka sinä ole mihinkään tekijä eikä syyllistynyt ennen kuin asia on oikeudessa toteen näytetty.
    Arvoisa trolli. sinun kannattaisi hartaudella ja ymmärtäen lukea esim. mitä ano 2022-11-03 07:25:53 asiasta kirjoitti.
    Sinulla rikollisella, joka laista kerrot paskat välittäväsi tuntuu tuo elämäsi olevan varsin tyhjää kun siihen jotain täytettä saadaksesi aina vaan jaksat tuota samaa puuta heinää ja täydellistä hölynpölyä kirjoitella.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ei voi mitään kun olet vähä-älyinen ja ymmärtämätön suomenkielen sanojen oikeata merkitystä. Epäilijä on epäuskoinen, voiko sen paremmin enää asiaa ilmaista ?
    Uskomista ei ole Medialtakaan kielletty, mutta ei arvelemistakaan. Älä enää jankkaa, vaan myönnä pois, ettei sananvapaus ole rajoitettua muutamiin loru sanohin.
    Kehtaatkin epäuskoinen rikollisten puolustaja ja heitä kunnioittava nimitellä rikollisiksi suojatietä ja muitakin liikennesääntöjä tarkkaan noudattavia, jotka eivät aiheuta onnettomuuksia vaan puhuvat niitten ennalta ehkäisykeinojen puolesta.

    Vaikka epäillään trolli saman tyhjänpäiväisen hölötyksesi kuinka monta kertaa tahansa ketjuun väsäisit niin se ei muuta sitä tosiasiaa, ettet uutiskielessä käytetyn epäillä sanan merkitystä oikein ymmärrä ja rikollisuudestasi johtuen et haluakkaan ymmärtää.
    Sanan vapauden rajoittamista vain sinä mökellät, koska et ymmärrä ettei nykyinen uutiskieli mitenkään sananvapautta loukkaa.
    Koita nyt kerralla painaa kalloosi, etten rikollisia kuten sinua, mitenkään puolusta tai ole puolustanut.
    Varsin useat mainitsemasi "ennaltaehkäisyn puolesta puhuvat" ovat joko kaltaisiasi rikollisia tai muuten täyttä ymmärrystä vailla olevia haihattelijoita ja taivaanrannan maalareita, jotka tuskin itsekään uskovat omiin mieltä vailla oleviin loruihinsa.


  • Anonyymi

   Kunnia Herralle.

  Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Sinä olit jotain, mitä ei pitänyt olla olemassa

   Hei kaunis, maailmani pysähtyi, vaikka en ollut valmis pysähtymään. Yhtäkkiä, arvaamatta, olit siinä edessäni valmiina riisumaan kaiken. Ja voi armas
   Ikävä
   149
   1780
  2. Paperittomille täydet Kelan edut! Suomalaiset 1500:- kk palkalla töihin.

   Ohisalo ja vihreet vihaa Suomalaisia , kuinka paperittomalle joka livahtaa jostain vaan Suomeen .annetaan paremmat edut kuin Suomalaiselle?
   Helsinki
   149
   1338
  3. Mies, olen tullut siihen tulokseen

   ..Että tempperamenttini on sinulle liikaa.
   Ikävä
   122
   960
  4. Kyllä minä sen myönnän

   että minua varmasti joskus vtuttaa jos ja kun sinulla on joku, toivottavasti joku hyvä, ettet pilaa elämääsi. Ajattele järkevästi ja rauhoitu joskus
   Ikävä
   42
   785
  5. Saavuttamattomalle

   Leikin kotia täällä ja sydän vaeltaa jossain..
   Ikävä
   46
   694
  6. Rasmus Takaluoma

   Poliisi oli pahoinpidellyt Rasmuksen baarissa julkisesti. Virkaveljet salailevat nyt tapahtuneen julki tuomista. Usko meni poliisiin täysin.
   Kadonneet ihmiset
   4
   685
  7. Sannan "valtiovierailu" nyt

   Sanna pitänyt puheen valtiovierailun aluksi. Toimittajat aivan äimänä, kaikki vittuilee Sannalle ja kyselee mitä vittua se siellä tekee. Joku jopa ott
   Maailman menoa
   290
   661
  8. Hyvää yötä

   Mukavimmalle miehelle. Vältän yhtä tiettyä sanaa kun heti sotketaan.
   Ikävä
   98
   617
  9. Marin myönsi, ei kunnon syytä matkustaa Uutseen-seelantiin ja Australiaan

   https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/b910963d-bfe4-4e77-9ad9-c501b10596d5 Kukaan muu pääministeri suomessa ei ole koskaan tehnyt vastaavaa matkaa. N
   Maailman menoa
   233
   580
  10. Haavemaan ihmiset

   Mitä jos näkisitte toisenne, keskutelisitte... Yks asia johtaisi toiseen ja 💕💕
   Ikävä
   63
   524
  Aihe