Kysy ja keskustele nuorisorikollisuudesta! Poliisi vastaa 7.3. kello 16-20

Poliisin asiantuntijat ovat keskustelemassa nuorisorikollisuudesta torstaina 7.3.2024 kello 16-20.

Mitä tilanteesta tulisi ymmärtää?
Alaikäisten tekemäksi epäiltyjen rikosten määrä Suomessa on kolminkertaistunut vuodesta 2015, erityisesti alle 15-vuotiaiden keskuudessa. Tilanteen ratkaisuun ja rikoskierteen katkaisuun tarvitaan uusia keinoja.

Alaikäisten tekemät väkivaltarikokset kohdistuvat valtaosin toisiin alaikäisiin. Ei ole voitu osoittaa, että rikollisuuden kasvu liittyisi kiinteästi johonkin tiettyyn väestöryhmään, alueeseen, ilmiöön tai tapahtumapaikkaan. Alaikäisten väkivaltarikosten määrä on kasvanut sekä kaupunkimaisissa, taajaan asutuissa että maaseutumaisissa kunnissa.

Aikuisten rikoskierteitä voidaan katkaista pakkokeinojen, kuten vangitsemisen avulla. 15-17-vuotiaisiin on mahdollista kohdistaa poliisin pakkokeinoja viimesijaisina keinoina, mutta alle 15-vuotiaiden osalta poliisilla ei ole keinoja rikoskierteiden katkaisemiseen. Kerran kiinni jäänyt jatkaa myös usein rikosten tekemistä.

Nuorten kasvava jengiytyminen aiheuttaa entistä suurempia riskejä sille, että vanhemmat jengiläiset hyödyntävät alle 15-vuotiaita rikosten tekijöinä.

Monet kovimmissa rikoskierteissä olevista alaikäisistä on sijoitettu lastensuojelulaitoksiin, josta karkaaminen on helppoa. Kerta toisensa jälkeen karkaava lapsi saattaa sekä uusia vakaviakin väkivaltarikoksia sekä joutua itse uhriksi esimerkiksi seksuaalirikokseen.

Mitä voimme tehdä asialle?
Poliisi tarvitsee riittävät työkalut myös alle 15-vuotiaiden tekemien rikosten tutkintaan. Poliisi haluaa parantaa nuorisorikollisuuteen liittyvää tilannekuvaa keskittämällä hankalimpien nuorten asiat samoille poliiseille ja toimimalla yhteistyössä lastensuojelun kanssa.

Olisiko ratkaisu suljetumpi laitos kovemmassa rikoskierteessä oleville lapsille? Mitä tukipalveluita voisi tarjota kierteessä olevalle nuorelle?

Jos aikuisena saat tietää nuoren tarvitsevan apua, osaatko neuvoa häntä avun saamisessa? Ainakin tästä on saatavilla lisätietoa www.nuoretjarikollisuus.fi .

Fråga och diskutera ungdomsbrottslighet! Polisen svarar 7.3. kl.16–20

Polisens experter diskuterar ungdomsbrottslighet torsdag 7.3.2024 kl. 16–20.

Vad bör man förstå om situationen?
Antalet brott som misstänks ha begåtts av minderåriga i Finland har tredubblats sedan 2015, särskilt blandpersoner under 15 år. Det behövs nya metoder för att lösa situationen och bryta brottsspiralen.

De våldsbrott som begås av minderåriga riktar sig till största delen mot andra minderåriga. Det har inte kunnat påvisas att den ökade brottsligheten skulle ha ett nära samband med en viss befolkningsgrupp, region, företeelse eller plats. Antalet våldsbrott bland minderåriga har ökat både i urbana kommuner, tätortskommuner och landsbygdskommuner.

Vuxnas brottsspiral kan brytas med tvångsmedel, såsom häktning. Mot 15–17-åringar är det möjligt att rikta polisens tvångsmedel som en sista åtgärd, men när det gäller personer under 15 år har polisen inga medel för att bryta brottsspiralen. När de väl har åkt fast fortsätter de också ofta att begå brott.

Den ökande gängbildningen bland ungdomar innebär en ökad risk för att äldre gängmedlemmar utnyttjar personer under 15 år som förövare av brott.

Många av de minderåriga som befinner sig i den svåraste brottsspiralen är placerade på barnskyddsinstitutioner, därifrån det är lätt att fly. Ett barn som rymmer gång på gång kan både begå nya även grova våldsbrott och bli offer för till exempel sexualbrott.

Vad kan vi göra åt saken?
Polisen behöver också tillräckliga verktyg för att utreda brott som begåtts av personer under 15 år. Polisen vill förbättra lägesbilden när det gäller ungdomsbrottsligheten genom att koncentrera de svåraste ungdomarnas ärenden till samma poliser och samarbeta med barnskyddet.

Skulle lösningen vara en mer sluten institution för barn i en tuffare brottsspiral? Vilka stödtjänster skulle kunna erbjudas en ung person som hamnat in i en ond cirkel?

Om du som vuxen får reda på att en ung person behöver hjälp, kan du råda honom eller henne att få hjälp? Det finns åtminstone mer information om detta på www.nuoretjarikollisuus.fi .

292

10347

 • Kiinnitetty viesti

  * Pysythän asiassa. Keskustelu voi luonnollisesti polveilla, mutta etenkin Erätauko-keskusteluiden aihe on rajattu aloituksen mukaisesti.

  * Kerro omista kokemuksistasi. Mitkä asiat, tapahtumat ja tilanteet ovat vaikuttaneet omiin näkemyksiisi?

  * Kunnioita myös omistasi poikkeavia mielipiteitä ja anna jokaiselle mahdollisuus kertoa näkemyksistään. Ristiriitoja voidaan käsitellä rakentavalla tavalla – provosoituminen voi pahimmillaan tuhota hyvän keskustelun.

  * Tavoitteena on käydä dialogia. Keskity toisten ajatuksiin, ja yritä jatkaa niiden pohjalta keskustelua. Etsi ja kokoa, ja koita etsiä myös piiloon jääneitä asioita. Kysy lisää. Näin voi syntyä uusia näkökulmia ja oivalluksia.

  * Ole ystävällinen ja kunnioita toisia. Kunnioitetaan toisia keskustelijoita, asiantuntijoita, erilaisia ihmisiä ja kokemuksia. Voimme pohtia asioita yhdessä ilman, että olemme samaa mieltä.

 • Kiinnitetty viesti

  Hei kaikille, olen Laura Erätauko-säätiöstä ja ohjaan tänään tätä keskustelua.
  Lämpimästi tervetuloa yhteiseen keskusteluun!

  Aiheemme tänään on:
  Nuorten ryöstöt ja väkivaltarikokset rajussa kasvussa

Vastaukset

 • * Pysythän asiassa. Keskustelu voi luonnollisesti polveilla, mutta etenkin Erätauko-keskusteluiden aihe on rajattu aloituksen mukaisesti.

  * Kerro omista kokemuksistasi. Mitkä asiat, tapahtumat ja tilanteet ovat vaikuttaneet omiin näkemyksiisi?

  * Kunnioita myös omistasi poikkeavia mielipiteitä ja anna jokaiselle mahdollisuus kertoa näkemyksistään. Ristiriitoja voidaan käsitellä rakentavalla tavalla – provosoituminen voi pahimmillaan tuhota hyvän keskustelun.

  * Tavoitteena on käydä dialogia. Keskity toisten ajatuksiin, ja yritä jatkaa niiden pohjalta keskustelua. Etsi ja kokoa, ja koita etsiä myös piiloon jääneitä asioita. Kysy lisää. Näin voi syntyä uusia näkökulmia ja oivalluksia.

  * Ole ystävällinen ja kunnioita toisia. Kunnioitetaan toisia keskustelijoita, asiantuntijoita, erilaisia ihmisiä ja kokemuksia. Voimme pohtia asioita yhdessä ilman, että olemme samaa mieltä.

 • Hei kaikille, olen Laura Erätauko-säätiöstä ja ohjaan tänään tätä keskustelua.
  Lämpimästi tervetuloa yhteiseen keskusteluun!

  Aiheemme tänään on:
  Nuorten ryöstöt ja väkivaltarikokset rajussa kasvussa

 • Minä ohjaan tänään keskustelua ja kerron aina, että mistä kulmasta keskustelun teemaa lähestytään.

  Tavoitteena on tänään ymmärtää lisää siitä, että mitä meidän tulisi aiheen osalta ymmärtää ja mitä voimme tehdä asialle?

  Tänään ei tarvitse väitellä eikä voittaa. Tavoitteena on ymmärtää ilmiötä paremmin ja pohtia, mitä voimme asialle tehdä. Keskitytään tänään tähän aiheeseen ja siihen liittyviin kokemuksiin. Keskustelua moderoidaan.

 • Keskustelun tukena ovat rakentavan keskustelun pelisäännöt, joihin jokainen keskusteluun osallistuva sitoutuu. Muistutan tarvittaessa näistä pelisäännöistä, joiden tarkoituksena on tukea hyvää ja rakentavaa keskustelua aiheesta. Silloin on helpompaa osallistua keskusteluun.

  • Anonyymi

   Kuka on luonut nämä pelisäännöt ja kenen ehdoilla toimiaan. Hyvien tapojenko?


  • Anonyymi kirjoitti:

   Kuka on luonut nämä pelisäännöt ja kenen ehdoilla toimiaan. Hyvien tapojenko?

   Pelisäännöt ovat luoneet Suomi24 ja Erätauko-säätiö. Toivomme rakentavaa ja tasavertaista keskustelua, jotta keskusteluun osallistuminen ja sen käyminen olisi mahdollisimman helppoa ja syventäisi ymmärrystä aiheesta.


 • Otetaan alkuun meidän mukana olevien poliisien esittäytyminen ja kuullaan, että miksi olemme tänään paikalla.

  Eli keitä poliiseja teitä on tänään paikalla?

  • Poliisitarkastaja Miia: Olen ollut poliisina 25 vuotta eri puolella Suomea. Olen toiminut niin kenttätoiminnassa kuin rikostutkinnassakin. Viimeiset vajaan 4 vuoden ajan olen ollut mukana kehittämässä lapsiin kohdistuvien rikosten tutkintaa hankkeessa nimeltään Barnahus. Nyt päätyöni on mm. ennalta estää nuorisorikollisuutta. Huoleni on lapsista ja nuorista ovat he sitten rikoksen uhreja tai rikoksen tekijöitä. Kun asia tulee kenen tahansa viranomaisen tietoon, tulisi meillä kaikilla olla keinoja auttaa nuoria ja estää rikoskierre.


  • Moi, poliisitarkastaja Tuomas mukana keskustelussa, olen työskennellyt poliisissa noin 25 vuotta, josta rikostorjunnan parissa suurimman osan, noin 20 vuotta järjestäytyneen rikollisuuden tutkinnassa, niin tutkijana kuin tutkinnanjohtajana. Viimeiset vuodet olen työskennellyt Poliisihallituksessa rikostorjunnan vastuualueella kehittämässä katujengirikollisuuden, huumausainerikollisuuden ja järjestäytyneen rikollisuuden tukintaa ja torjuntaa sekä salaista tiedonhankintaa.


  • Poliisi kirjoitti:

   Poliisitarkastaja Miia: Olen ollut poliisina 25 vuotta eri puolella Suomea. Olen toiminut niin kenttätoiminnassa kuin rikostutkinnassakin. Viimeiset vajaan 4 vuoden ajan olen ollut mukana kehittämässä lapsiin kohdistuvien rikosten tutkintaa hankkeessa nimeltään Barnahus. Nyt päätyöni on mm. ennalta estää nuorisorikollisuutta. Huoleni on lapsista ja nuorista ovat he sitten rikoksen uhreja tai rikoksen tekijöitä. Kun asia tulee kenen tahansa viranomaisen tietoon, tulisi meillä kaikilla olla keinoja auttaa nuoria ja estää rikoskierre.

   Hei Miia ja tervetuloa mukaan!


  • Poliisi kirjoitti:

   Moi, poliisitarkastaja Tuomas mukana keskustelussa, olen työskennellyt poliisissa noin 25 vuotta, josta rikostorjunnan parissa suurimman osan, noin 20 vuotta järjestäytyneen rikollisuuden tutkinnassa, niin tutkijana kuin tutkinnanjohtajana. Viimeiset vuodet olen työskennellyt Poliisihallituksessa rikostorjunnan vastuualueella kehittämässä katujengirikollisuuden, huumausainerikollisuuden ja järjestäytyneen rikollisuuden tukintaa ja torjuntaa sekä salaista tiedonhankintaa.

   Moikka Tuomas ja tervetuloa mukaan!


  • Poliisi kirjoitti:

   Poliisitarkastaja Miia: Olen ollut poliisina 25 vuotta eri puolella Suomea. Olen toiminut niin kenttätoiminnassa kuin rikostutkinnassakin. Viimeiset vajaan 4 vuoden ajan olen ollut mukana kehittämässä lapsiin kohdistuvien rikosten tutkintaa hankkeessa nimeltään Barnahus. Nyt päätyöni on mm. ennalta estää nuorisorikollisuutta. Huoleni on lapsista ja nuorista ovat he sitten rikoksen uhreja tai rikoksen tekijöitä. Kun asia tulee kenen tahansa viranomaisen tietoon, tulisi meillä kaikilla olla keinoja auttaa nuoria ja estää rikoskierre.

   Hei Miia ja tervetuloa mukaan!


 • Anonyymi
 • Tervehdys!

  Yhtenä poliisina paikalla rikostarkastaja Marko Forss Helsingin poliisilaitoksella toimivasta katujengirikosten tutkintaryhmästä. Poliisina ollut noin 26 vuotta, joista useampi vuosi on tullut touhuttua alaikäisten rikollisuuteen liittyen.

  • Terve Marko ja tervetuloa mukaan!


  • Anonyymi

   Marko Forss sentään toimii ja puhuu omalla nimellään. Hyvä


 • Anonyymi

  "Ei ole voitu osoittaa, että rikollisuuden kasvu liittyisi kiinteästi johonkin tiettyyn väestöryhmään, alueeseen, ilmiöön tai tapahtumapaikkaan."

  On käynyt ilmi varsin selvästi, että suurin osa Suomen katujengeistä koostuu vierasmaalaisista. Miksi yritätte luoda muunlaista mielikuvaa?

  • Mitä tulee katujengeihin, niin poliisi on kyllä useampaan kertaan nostanut esille, että näihin liittyen maahanmuuttajataustaisten osuus on korostunut.


  • Anonyymi
   Poliisi kirjoitti:

   Mitä tulee katujengeihin, niin poliisi on kyllä useampaan kertaan nostanut esille, että näihin liittyen maahanmuuttajataustaisten osuus on korostunut.

   Eikö katujengiläiset ole yleensä maahanmuuttajia tai olenko väärässä. On siellä joukossa myös kantasuomalaisia vähemmistönä?


  • Anonyymi kirjoitti:

   Eikö katujengiläiset ole yleensä maahanmuuttajia tai olenko väärässä. On siellä joukossa myös kantasuomalaisia vähemmistönä?

   Poliisin tunnistamissa katujengeissä pääosa maahanmuuttajataustaisia, niin kuin on aikaisemmin tuotu poliisin tiedotteissa esille. Joukossa on kuitenkin myös kantasuomalaisia.


 • Kysyisin nyt mukana olevilta poliiseilta, että miksi olemme tänään keskustelemassa tästä asiasta?

  • Poliisitarkastaja Tuomas, poliisi haluaa käydä yhteiskunnalista keskustelua nuorisorikollisuudesta ja sen vaikutuksista. Nuorisorikollisuus on yhteiskuntaa läpileikkaava haaste, joka riippuu monista yhteiskunnallisista ja yksilöllisistä seikoista. Nuoren jäädessä yhteiskunnan toimintojen ulkupuolelle riski rikosten tekemiselle ja niiden uhriksi joutumiselle kasvaa. Oleellista on varhainen puuttuminen, rikoskierteen katkaiseminen ja yhteistyö.
   Tänään keskustellaan teemasta poliisin näkökulmasta. Haluamme kuulla Teidän keskustelijoiden kokemuksia, näkemyksiä ja ajatuksia illan teemasta, jotta itsekin ymmärtäisimme tätä vaikeaa ja monitahoista haastetta paremmin.


 • Anonyymi

  Onko meillä tietoa mistä tämä nuorison tekemien rikosten määrän kasvu johtuu? Voisi olla helpompi ehkäistä kun taustalla olevat syyt olisiivat tiedossa.

  Liittyykö esimerkiksi vähä- tai huono-osaisuus kuinka tiiviisti nuorisorikollisuuteen? Johtuuko rikollinen toiminta siitä, ettei näillä nuorilla ole muuta järkevää tekemistä tai muita mahdollisuuksia “edetä” elämässään?

  • Syitä on varmasti monia, eikä kukaan pysty yksiselitteisesti kertomaan, mistä nuorisorikollisuudessa kerrottu nousupiikki johtuu. Perinteisesti mainitut sosioekonomiset syyt vaikuttavat varmasti taustalla, niin kuin on tehnyt jo pitkän aikaa. Järkevän tekemisen lisääminen harrastusten tai muun vastaavan muodossa voi varmasti vaikuttaa asioihin.

   Poliisi on kuitenkin tietynlainen perälauta, jolle säteilee erilaiset ongelmat yhteiskunnassa, jotka voivat johtaa rikolliseen toimintaa. Näitä riskitekijöitä voivat olla heikko koulumenestys, haasteet sosiaaliviranomaisten työssä jne. Meillä on käytössä tietyllä tapaa vain "keppikeinoja", jotka ilmenevät pakkokeinojen muodossa.


 • Anonyymi

  Ehdottomasti lisää turvallisia aikuisia nuorten elämään, paikkoja missä kokoontua ja hengata. Kuten on huomattu, ongelma ei ole vain etelässä ja siksi koko maan kattavasti pitäisi saada palveluita.

  Kouluihin pienemmät ryhmät ja aikuisia sekä tukea.

  Harrastus pitäisi jollain tapaa olla perusoikeus. Ymmärrän että kaikkeen ei rahat riitä mutta edes edullisiin ei kaikilla perheillä ole varaa.

  Lastensuojelu on kädetön, pitäisi ehdottomasti saada keinoja lisää tai sitten ongelma kääntyy myös keinottomalle poliisille.

  Rikosoikeudellinen ikäraja on kinkkinen, jos muuten poliisi ei voi mitään, tietenkin. Mutta jos ikäraja lasketaan, voi esim aikuiset käyttää vielä nuorempia rikoksiin, kuinka alas ikäraja halutaan?

  Miksi esim aikuisia jotka käyttävät nuoria rikoksiin ei saada vastuuseen, on paljon puhuttu toiminta viittaa jopa ihmiskauppaan? Jos aikuiset käyttävät nuoria koska pakoilevat omaa rikos vastuuta, auttaisiko osin vastuun siirto myös aikuiselle?

  Syy-seuraussuhde monella hukassa. Moni nuori ei ymmärrä korvausvelvollisuutta, yhteisvastuullisuutta ja mitä on aloittaa 18v elämä ilman luottotietoja. Näistä tulisi puhua enemmän ääneen.

  • Hyvää pohdintaa. Nuorisorikollisuuden estäminen on poikkihallinnollista toimintaa ja kaikkien viranomaisten ja toimijoiden tekemistä tarvitaan. Tuo rikosoikeudellisen ikärajan laskeminen saattaa tuoda tuon riskin ihmiskaupasta, mistä mainitsit. Tämän vuoksi on tärkeää nostaa asioita keskusteluun, kuten teemme tänään. Asian ollessa poliisilla on nuorelle/lapselle tapahtunut jo paljon ja poliisin keinot tulisi olla viimesijaisia.


  • Anonyymi

   Oli tosiaan hyviä pointteja kommentissasi. Jäin pohtimaan, että onko tapauksia jossa aikuinen tai vanhempi jengiläinen olisi jäänyt kiinni alle 15-vuotiaan yllyttämisestä rikokseen? Mitä siitä on seurannut tai voisi seurata?


 • Anonyymi

  Mitä mieltä olette keinoista joilla poliisi voi rajoittaa nuorison mahdollisuutta katsella ongelmallista sisältöä sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi milan jaffin tultua tunnetuksi tämä vaikutti monen nuoren käytökseen ja tämä myös monessa nuoressa aiheutti rikollisuuden ihannointia. Milan Jaff toimi tässä tapauksessa negatiivisena vaikuttajan nuoriin. Olisiko järkevää antaa poliisille keinot joilla voi estää negatiivista vaikuttamista? Tämä voisi myös koskea esim tiktok haasteita joista voi seurata haittaa henkilön terveydelle.

  • Mahdollisuudet rajoittaa sisältä sosiaalisessa mediassa ovat rajalliset ja mahdollista se on lähinnä lapsen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin kohdalla. Iso tekijä ovat myös itse somepalvelut ja heidän käytäntönsä, joten Suomessa säädetty lainsäädäntö ei esimerkiksi vaikuta somealustoihin.

   Lähtökohtaisesti ei ole poliisin tehtävä alkaa suorittamaan ennakkosensuuria tai puuttumaan yleisesti sinänsä lailliseen materiaaliin, jota voidaan pitää kuitenkin arveluttavana ja negatiivisesti nuoriin vaikuttavana. Sen sijaan poliisin tehtävä on reagoida niihin toimiin, jotka lailla säädetään rangaistavaksi. Vaikuttaminen tulee suorittaa jollain muulla tavalla. Luonnollisesti poliisi kuitenkin seuraa nuorisorikollisuuteen ja katujengirikollisuuteen liittyvää toimintaa sosiaalisessa mediassa.


 • Kaikille mukana oleville keskustelijoille kirjoitan, että mennään yksi aihe tai kysymys kerrallaan, niin keskustelua on helpompi seurata. Tosi hienoa, että teillä on monenlaisia näkökulmia.

 • Anonyymi

  Vanhemmat on ne kenellä vastuu ja pitää puuttua tiukasti. Eri tahoilta saa apua kyllä jos tarvitsee.
  Jos vanhemmat ei puutu tai vanhempien puuttuminen ei tehoa niin silloin viranomaisten pitäisi puuttua mahd nopeasti ja sopivan tiukasti. Mikäli rikollisuus ym jatkuu puuttumisesta huolimatta niin ei katsottaisi liian pitkään. Tuntuu että samat nuoret” tekee ja säätää” ja silloin mikään ei enää tunnu miltään vaan tarvitaan ”kovempi” irtiotto piireistä. Auttaako ”kovempi” laitos tms en tiedä. Auttaa varmaan niitä kenellä on omatunto järki ja tunteet vielä tallella.

 • Keskustellaan tänään ennen kaikkea poliisin työhön ja yhteistyöhön liittyvistä asioista tähän teemaan liittyen.

  • Anonyymi

   Siinä tapauksessa poliisin pitäisi ottaa käyttöön etninen profilointi, koska rikollisuus on huomattavasti yleisempää tietyissä etnisissä ryhmissä, kuin kantasuomalaisten keskuudessa.


  • Anonyymi kirjoitti:

   Siinä tapauksessa poliisin pitäisi ottaa käyttöön etninen profilointi, koska rikollisuus on huomattavasti yleisempää tietyissä etnisissä ryhmissä, kuin kantasuomalaisten keskuudessa.

   Suomen lain mukaisesti poliisin tehtävänä on estää, paljastaa ja selvittää rikoksia epäillyn taustoista riippumatta.


  • Anonyymi

   Eikös keskustelu pitänyt olla nimenomaan nuorisorikollisuudesta?


 • Anonyymi

  Poliisien ja nuorien yhteistyötä kannattaisi edistää enemmän. Usein kouluilla käyvät palokunnat näyttämässä autoja, mutta paljon harvemmin enää näkee poliiseita. Jos niitä näkyy, se usein tapahtuu negatiivisin merkein, esimerkiksi tappeluiden takia. Mitä mieltä poliisi on siitä, että käydään vaikuttamassa nuoriin positiivisesti kouluilla? Esimerkiksi kysely/keskustelu tunteja positiivisin merkein eikä vain seuraamusten kohdalta, ja muuta kaluston näyttöä ja tapahtumaa. Riittäisikö poliiseilla resurssit tälläiseen? Miksi tähän mennessä poliisin positiivinen läsnäolo on harvinaista? (vaikka sitä tapahtuu, näen sen liian harvinaisena)

  • Minkä tyyppistä kouluyhteistyötä nykyään teette poliisissa?


  • Poliisissa on valtakunnallisesti melko laajasti käytössä Ankkurimalli, jossa moniviranomaisyhteistyöllä puututaan heti nuoren tilanteeseen, kun teko tulee poliisille tietoon. Poliisin työparina on mm. lastensuojelusta työntekijä ja näin voidaan pohtia lapsen/nuoren ja hänen perheen tilannetta sekä tarjota heille tukea. Poliisin ja koulun yhteistyö on varmasti merkittävää ja tätä tulee tehdä, kun muut tehtävät sen sallivat. Poliisi on kehittänyt myös verkkoluentoja, joita opettajat voivat hyödyntää opetuksessaan.


  • Anonyymi

   Olen samaa mieltä. 90-luvulla kävi poliisit koululla vierailemassa ja kertomassa nuorten elämään liittyvistä vaaroista ja säännöistä. Eli ennakoivaa työtä, eikä tultu vasta sitten kun ollaan ongelmissa.

   Oma 12-vuotiaani ei ole ainakaan vielä vastaavaa vierailua koulussa kokenut, vaikka ajankohta olisi juuri nyt todella otollinen. Poliisi olisi tämän jälkeen ehkä lähestyttävämpi ja turvaa tuova taho. Nyt vain etäinen ja pelottava.

   Lisätieto ja ohjeet siihen kuinka voi yrittää välttää rikoksen uhriksi joutumista voisi myös tuoda turvallisuuden tunnetta. Nyt uutisointi aiheuttaa sitä, että kadulla ja kauppakeskuksissa liikkuminen pelottaa.


  • Anonyymi
   Poliisi kirjoitti:

   Poliisissa on valtakunnallisesti melko laajasti käytössä Ankkurimalli, jossa moniviranomaisyhteistyöllä puututaan heti nuoren tilanteeseen, kun teko tulee poliisille tietoon. Poliisin työparina on mm. lastensuojelusta työntekijä ja näin voidaan pohtia lapsen/nuoren ja hänen perheen tilannetta sekä tarjota heille tukea. Poliisin ja koulun yhteistyö on varmasti merkittävää ja tätä tulee tehdä, kun muut tehtävät sen sallivat. Poliisi on kehittänyt myös verkkoluentoja, joita opettajat voivat hyödyntää opetuksessaan.

   Tämä ankkuri malli varmasti on hyvä jos se vaan toimii. Meillä tilanne oli niin että sitä kiusaamista oli reilu 2 vuotta, ylä asteella ja kaikki kulminoitui siihen että nuori otti luvatta alkoholi juomaa ja oli koulussa humalassa jne. Jonka seurauksena ei enää ko.kouluun mennyt vaan uhri vaihtoi koulua.
   Tässä ensimmäinen mitä koulu teki niin oli että nyt rikosilmoitus ja sitä tehden tekijät vastuuseen, toki ajatuksena erittäin hieno ja hyvä, mutta entäs kun en ole ymmärtänyt että täytyy lapselle laittaa kaikki kamerat ja puheen nauhoitus yms. Jutut joka päivä kouluun ym. Ja sitten vielä toki ilmoitus kanssa kulkijoille että kaikki nauhoitetaan ja kuvataan. Miten niin kun meni omasta mielestä? Ei taida sana sanaa vastaan aiheuttaa mitään. (Tässäkin tilanne se että 1uhri ja kiusaajia 5, niin kyllähän se on että kiusaajilla on se yli voima, sekä fyysisesti että sanallisesti)
   Nyt tämä nuori käy säännöllisesti nuorisopsykiatrisella(onneksi sinne pääsi, nyky tilanne huomioiden ja toki muitakin tukitoimia on nyt mukana mutta) elämä ei todellakaan ole helpottunut , vaan tilanne on ns. Pahentunut että nuori on jo kertonut itsetuhoisuuden sekä jopa sen että kuinka sen tekisi.
   Miten usein rikollisuuksia tekevät nuoret ovat myös mukana koulu kiusaamisessa yms. ? Joista käytännössä ei tule rangaistusta koska harva vanhempi ja harva nuori haluaa käydä uudelleen sitä paskaa läpi ( vanhemmat tuskin puoliakaan tietää) ja olla käräjillä ja todennäköisesti ja jopa hävitä sen ja maksaa vielä henkisen kärsimyksen lisäksi rahallisesti.
   Näissä asioissa täytyisi olla kovemmat ja nopeammat keinot kuinka puututaan. Tässä voisi ajatella että voisiko tämän /tälläisen asian tiimoilta jopa olla ikärajaton, siinä suhteessa että jos olet kiusaaja, niin siihen voisi puuttua poliisikin jos tilanne sitä vaatii. Se täytyisi olla oikeasti rikosnimikkeellistä, koska näinhän se on myös "työelämässä,ja aikuisten maailmassa"
   En tiedä, haasteellisia asioita.
   Kiusatusta nuoresta voi myös tulla se rikollinen ja rikosten tekijä/uusija, jos tuki toimet ei riitä ja nuori ei ota vastaan apua ja kenties purkaa sen pahan olon päihteisiin yms. Ja siinäpä se on soppa jo valmis.
   Että jos kiusaajilla on jo joku pahasti vinossa niin sillä uhrillakin voi mennä joku niin pahasti vinoon että millään ei ole mitään väliä.


 • Minusta pitäisi kieltää koululaisilta esim WhatsApp ilmaiset ja varsinkin appit minkä kautta välitetään näitä aineita joiden kautta on mahdoton poliisien edes saada välittäjää kiinni.

  Tuossa meidän lasten koulussakeväällä ainakin 11-13 hengen myytiin huumeita, mutta myös joukko pahoinpitelyitä vasikoijia kohtaa (vanhemmat oli ilmoittanut lastensuojeluun lapsijoukkohakattiin ja ideoitiin)

  Olen nuorelle ohjastanut nettipoliisii ottaa yhteyttä nimettömästi nyt kuukausi sitten, jos näkee vielä. tämä kertoo hyvin paljon noihin palveluihin pitäisi saada yhteys helposti ja esim lastensuojelun kanssa tehdä paremmin tehdä yhteistyötä ilman että joku kertoja käy ilmi. Myös kuulemma aseitakin.


  Tiedän vain että puutuin nuoreni menemisiin jättäytymällä ulos siitä rajoitin kavereita, mutta hänellä on traumakehittynyt koska kyseiset tyypit uhkasi hakata sen kaverin. Kaveri riiteli niiden kanssa pukeutumiseta.

  • Kiitos, että rohkeasti jaat omia kokemuksia.


  • Kannustamme ilmoittamaan havainnoista, jotka liittyvät rikolliseen toimintaan eri viestialustoilla. Sen voi tehdä helposti esimerkiksi poliisin nettivinkissä (https://poliisi.fi/nettivinkki). Viranomaisina emme luonnollisesti voi kieltää palveluiden käyttöä, mutta esimerkiksi vanhemmilla on erittäin tärkeä rooli, kun sovitaan lasten kanssa pelisäännöistä.


  • Kyllä noi koulut joissa tiedetään porukka pyörittävän pitöisi kyllä poliisi valvoa kamerat vaikka peruskoululaisia olisi. Opettajat jotka kuulevat olisi aina velvollisia ilmoittaa poliisille , poliisit tutkimaan asian ja saadakseen ketjut kiinni.


   Satuin kuulemaan kuukausia sitten todistavan tapahtuvan kaupan edustalla kun pakkasin lapsia autoon epäilisin tapahtui aikuisen(tuntemattoman) lupautuvan hakevan alkoholia nuorille(tuntemattomia) ja sanoivat keskustasta saa kovempia aineita ohjastus oli kysyä melkein ihan keneltä tahansa.

   Tämä kuulosti niin järkyttävälle etten ees tiedä miten noissa tilanteissa edes kuuluisi toimia ja kuulosti niin järkyttävälle kuulemani kuulinko edes oikein, epäilen itseänikin kuulinko oikein. Eikä tuollaisessa tilanteessa edes usko kukaan puuttuvan

   Eihän näissä netti kunnianloukkaus asioissakaa mene syyttäjää pidemmälle asia on liian kallista anonyymien tutkinta.


  • ideoitiin= videoitiin.
   Kirjoitusvirhe.


  • valtakunta kirjoitti:

   Kyllä noi koulut joissa tiedetään porukka pyörittävän pitöisi kyllä poliisi valvoa kamerat vaikka peruskoululaisia olisi. Opettajat jotka kuulevat olisi aina velvollisia ilmoittaa poliisille , poliisit tutkimaan asian ja saadakseen ketjut kiinni.


   Satuin kuulemaan kuukausia sitten todistavan tapahtuvan kaupan edustalla kun pakkasin lapsia autoon epäilisin tapahtui aikuisen(tuntemattoman) lupautuvan hakevan alkoholia nuorille(tuntemattomia) ja sanoivat keskustasta saa kovempia aineita ohjastus oli kysyä melkein ihan keneltä tahansa.

   Tämä kuulosti niin järkyttävälle etten ees tiedä miten noissa tilanteissa edes kuuluisi toimia ja kuulosti niin järkyttävälle kuulemani kuulinko edes oikein, epäilen itseänikin kuulinko oikein. Eikä tuollaisessa tilanteessa edes usko kukaan puuttuvan

   Eihän näissä netti kunnianloukkaus asioissakaa mene syyttäjää pidemmälle asia on liian kallista anonyymien tutkinta.

   Epäilyttävästä, ei-kiireellisestä havainnosta kannattaa ilmoittaa poliisin vihjepuhelimeen tai -sähköpostiin: https://poliisi.fi/vihjeyhteystiedot. Jos kyseessä on kiireellinen hätätilanne, soita 112.


  • valtakunta kirjoitti:

   ideoitiin= videoitiin.
   Kirjoitusvirhe.

   Totta kai on erittäin ikävä omien kasvojen kera esiintyä tekoälynmuokkaava kuva kasvojani käyttäen ,mutta ongelmiin muutoksia olisi kannattavaa tulla, olisi hyvä puuttuakin leviämiseen ajoissa.

   Itsellänikin on hiipunut usko edes poliisin puuttuvan.


  • valtakunta kirjoitti:

   Totta kai on erittäin ikävä omien kasvojen kera esiintyä tekoälynmuokkaava kuva kasvojani käyttäen ,mutta ongelmiin muutoksia olisi kannattavaa tulla, olisi hyvä puuttuakin leviämiseen ajoissa.

   Itsellänikin on hiipunut usko edes poliisin puuttuvan.

   Miksi uskosi on hiipunut poliisin puuttumisen osalta?


  • Anonyymi

   Heittelen irrallisia itsestään selvyyksiäkin, ehkä...

   Geenit, autismin kirjo /ADHD -huima lisääntymienn lähitulevaisuudessa
   Kotona lapsuus, miten perhe voi, onko vanhemilla ok, onko lasta huomioitu, pojilla etenkin isän malli millainen, kaveripiiri, onko järkevää tekemistä/ harrastusta koska vaikuttaa suoraan elintapohin esim urheiluharrastus
   Koulujen isot ryhmäkoot,
   Älylaitteiden liika käyttö luokassa vessassa, ruokatunnilla joka paikassa mukana
   Oliko ns pakkovelvollisuus opiskella 18v asti osin turhauttava?
   Tiktok ym.-yllytys ja vaikuttaminen,kuvaaminen, huomio,
   Hytösen linkki aiempana sen jo kertoikin ravinto, uni, ja liikunta. Näihin huolehtimista että ovat kunnossa. Sokerituotteille veroa lisää?
   Rakkautta ja rajoja, kotona, koulussa, missä?
   Vastuuta ja rikosoikeudellista ikärajaa alemmaksi, vaikka aivot eivät olekaan kehittyneet
   Hoitolaitosten/nuorisovankilan/rangaistuksen merkitys onko tutkittu kuinka auttaa


  • Poliisi kirjoitti:

   Epäilyttävästä, ei-kiireellisestä havainnosta kannattaa ilmoittaa poliisin vihjepuhelimeen tai -sähköpostiin: https://poliisi.fi/vihjeyhteystiedot. Jos kyseessä on kiireellinen hätätilanne, soita 112.

   Täytyy muistaa ensi kerralla paremmin. Enää en muista tarkemmin ajan kohtaa. Tuntuu itse menevän sekaisin milloin mitäkin käyttää noista. Eikä koulussa opeteltu kuin hätänumero silloin nuorempana en muista edes muita opeteltu.😀 ehkä nämä pitäisi myös nuorille olla yhtä helposti saatava kouluissa, mutta minun nuorta ei saa edes kouluun tällä hetkellä ahdistuksen takia opiskelu on mahdotonta koulussa.


  • Anonyymi kirjoitti:

   Heittelen irrallisia itsestään selvyyksiäkin, ehkä...

   Geenit, autismin kirjo /ADHD -huima lisääntymienn lähitulevaisuudessa
   Kotona lapsuus, miten perhe voi, onko vanhemilla ok, onko lasta huomioitu, pojilla etenkin isän malli millainen, kaveripiiri, onko järkevää tekemistä/ harrastusta koska vaikuttaa suoraan elintapohin esim urheiluharrastus
   Koulujen isot ryhmäkoot,
   Älylaitteiden liika käyttö luokassa vessassa, ruokatunnilla joka paikassa mukana
   Oliko ns pakkovelvollisuus opiskella 18v asti osin turhauttava?
   Tiktok ym.-yllytys ja vaikuttaminen,kuvaaminen, huomio,
   Hytösen linkki aiempana sen jo kertoikin ravinto, uni, ja liikunta. Näihin huolehtimista että ovat kunnossa. Sokerituotteille veroa lisää?
   Rakkautta ja rajoja, kotona, koulussa, missä?
   Vastuuta ja rikosoikeudellista ikärajaa alemmaksi, vaikka aivot eivät olekaan kehittyneet
   Hoitolaitosten/nuorisovankilan/rangaistuksen merkitys onko tutkittu kuinka auttaa

   Olen koti-äiti 9 lapselle ja vahdin miehen kanssa tietokone myös meillä on oikeat liittymät vain ettei noita palveluita WhatsApp väärinkäyttöä ole. Opettaja velvotti opiskelun takia tämäkin ja pistin aikarajat käyttöön, perusteli että syrjääntyy. Heti lähetti luokkalainen pelihahmo alaston kuvia lapselle joku tämä tapahtui 3vuotta sitten mutta satuin antamaan aikaa fyysisesti puhelimeen ja näin ensimäisemä nämä ilmoitin opettajalle ja kiukkuinen olin että sitä pysty valvomaan

   Puhelin käyttö ilman rajoituksia ja taiteilu koulussa oltava puhelin opiskelun takia ja myös opettajat kyselee lupia WhatsApp liittymieen luokkaa. Lapseni tottakai jää ulkopuolelle jäänyt ala-aste ikäiset

   WhatsApp lukee k16 tietääkseni vieläkin ja ihmettelen miksi opettajat kysyivät näitä myös ala-aste opettajat . Ihmiset elää pumpuli maailmassa eikä tiedetä vaarallisuuden puolta näistä.


  • Anonyymi
   Anonyymi kirjoitti:

   Heittelen irrallisia itsestään selvyyksiäkin, ehkä...

   Geenit, autismin kirjo /ADHD -huima lisääntymienn lähitulevaisuudessa
   Kotona lapsuus, miten perhe voi, onko vanhemilla ok, onko lasta huomioitu, pojilla etenkin isän malli millainen, kaveripiiri, onko järkevää tekemistä/ harrastusta koska vaikuttaa suoraan elintapohin esim urheiluharrastus
   Koulujen isot ryhmäkoot,
   Älylaitteiden liika käyttö luokassa vessassa, ruokatunnilla joka paikassa mukana
   Oliko ns pakkovelvollisuus opiskella 18v asti osin turhauttava?
   Tiktok ym.-yllytys ja vaikuttaminen,kuvaaminen, huomio,
   Hytösen linkki aiempana sen jo kertoikin ravinto, uni, ja liikunta. Näihin huolehtimista että ovat kunnossa. Sokerituotteille veroa lisää?
   Rakkautta ja rajoja, kotona, koulussa, missä?
   Vastuuta ja rikosoikeudellista ikärajaa alemmaksi, vaikka aivot eivät olekaan kehittyneet
   Hoitolaitosten/nuorisovankilan/rangaistuksen merkitys onko tutkittu kuinka auttaa

   Suomessa ei saisi olla yhtään lapsivankia, Se on ihmisoikeuskysymys. Tulisi olla muita keinoja olla hillitsemään nuorten sarjarikollisuutta. Vakila kasvattaa nuoresta taparikollisen


  • Anonyymi
   valtakunta kirjoitti:

   Olen koti-äiti 9 lapselle ja vahdin miehen kanssa tietokone myös meillä on oikeat liittymät vain ettei noita palveluita WhatsApp väärinkäyttöä ole. Opettaja velvotti opiskelun takia tämäkin ja pistin aikarajat käyttöön, perusteli että syrjääntyy. Heti lähetti luokkalainen pelihahmo alaston kuvia lapselle joku tämä tapahtui 3vuotta sitten mutta satuin antamaan aikaa fyysisesti puhelimeen ja näin ensimäisemä nämä ilmoitin opettajalle ja kiukkuinen olin että sitä pysty valvomaan

   Puhelin käyttö ilman rajoituksia ja taiteilu koulussa oltava puhelin opiskelun takia ja myös opettajat kyselee lupia WhatsApp liittymieen luokkaa. Lapseni tottakai jää ulkopuolelle jäänyt ala-aste ikäiset

   WhatsApp lukee k16 tietääkseni vieläkin ja ihmettelen miksi opettajat kysyivät näitä myös ala-aste opettajat . Ihmiset elää pumpuli maailmassa eikä tiedetä vaarallisuuden puolta näistä.

   Taidat olla ulkomaalaistaustainen? Täällä Pohjoismaissa kehitys on ollut tuo, että rajoja ei oteta kovin tosissaan. Kyllä aikoinaan Suomessakin otettiin, mutta 1960-luvulta lähtien tilanne on muuttunut. Kaikenlaisia rajoituksia on, mutta eivät vanhemmatkaan niitä aina ota tosissaan.

   Mennään tavallaan luottamus edelle kasvatuksessakin, tiedä sitten onko Bruno Bettelheimin peruja. Joskus se toimii, joskus ei. Oma lapsuuteni oli aika vapaata. Maaseudulla kun asuttiin, niin moni kaverini käsitteli metsästysaseita jo selvästi alaikäisinä, eikä sitä pidetty mitenkään kummallisena eikä sen takia poliisia vaivattu. Kyllä kunnassa se yksi poliisi taisi kuitenkin olla. Harvasta tuli rikollinen. Muutamasta kyllä, olihan heillä ainakin sitten vähän rankempaa se meno siellä kotona. Vaikka alkoholia jonkin verran käyttivät lähes kaikkien vanhemmat, niin rikollisemmiksi päätyneillä sitä oli kotona selvästi enemmän.

   Meillähän sääntöjä kyllä noudatettiin. Isä ei ollut mikään ankara, mutta tarkka yhteiskunnan säännöistä. Tasavaltalaisena mielenlaadultaan kävi aina äänestämässä, ja korosti, että kun kerran on asiat sitten yhdessä päätetty, niin sen mukaan pitää kaikkien toimia, vaikka ei aina oman mielen mukaan menisikään. Ja juuri samaa viestiä tuli koulustakin, muuten hyvinkin erilaisilta opettajilta.

   Sinänsä ne rajat ovat perusteltuja, vaikka osin laadittu niiden heikoimpien mukaan. Silloin muut voivat pitää niitä "lapsellisina". Ja kyllä siitä tarkasta sääntöjen noudattamisesta sai kuulla silloinkin, että se oli nynnyilyä.

   Tiedä sitten mikä olisi hyvä. Ihmiset ovat yksilöitä lapsina. Saman perheen sisälläkin se, mikä toimii toiselle, ei välttämättä toimi toiselle.

   Mitä tulee päihteiden hankkimiseen alaikäisille, niin kyllä sitä tapahtui silloin vuosikymmeniä sittenkin. Onkohan kukaan paikalla olevista poliiseistakaan ottanut ensimmäistä humalaansa täysi-ikäisenä... ei, ei tarvitse tunnustaa. Yksityisasia. Suurin osa selviytyy ongelmitta, mutta sitten ovat ne, jotka tarvitsisivat ne tiukat rajat. Joskus hyvin yllättävät henkilöt päätyvät kurjaan tulevaisuuteen. Eräs tyttö, joka oli hyvin sosiaalinen ja huumorikas, päätyi narkkariksi ja kuoli. Kouluaikana ei ollut merkkiäkään mistään ongelmista, liikkui aivan normaaleissa piireissä, pärjäsi ihan hyvin ja oikeastaan kaikkien kanssa. Ehkä sitten oli liian luottavainen ja päätyi vääriin piireihin. Ja toisilla ihan fyysisistä syistä riippuvuus syntyy helpommin kuin toisilla. Olisi tietenkin hyvä, jos etukäteen pystyttäisiin määrittämään, keillä on muita suurempi riski.

   Päihteisiinkin liittyi tuolloin ja varmaan nykyäänkin aika paljon sitä uskalluksen mittaamista, joka nyt tavallaan liittyy itsenäistymisvaiheeseen, mutta menee nuorilla niin usein överiksi. Vaikka itse överiydestä selviäisikin, voi siinä painostaa jonkun toisen ties miten huonoon tulevaisuuteen.

   Monissa kulttuureissa aikuistumisriitit ovat hyvin formaaleja ja vaarattomia. Suomalainen nuori pitää sellaisia helposti pelleilynä, sillä täällä aikuistutaan tekemällä vanhempien tai koko yhteiskunnan tahtoa vastaan. Ja juuri siksi siihen ei niin ankarasti puututakaan, kun se on osa meidän viikinkimäistä kulttuuriamme. Se näkyy myös siinä, että epäonnistujen määrä on suuri verrattuna formaalisti aikuistuviin kulttuureihin. Aiemmin se näkyi itsemurhina, nykyään hoidon piirissä olevien suurina määrinä.

   Erilaisuuta on usein niin vaikea ymmärtää. Varsinkin parinvalintaiässä, jossa vertailua tehdään kovasti ja kaikkea reitataan. Suomalaisessa kulttuurissa siitä maksetaan kovaa hintaa.

   Oli aika off topic. Saa poistaa jos ei miellytä.


  • Anonyymi kirjoitti:

   Taidat olla ulkomaalaistaustainen? Täällä Pohjoismaissa kehitys on ollut tuo, että rajoja ei oteta kovin tosissaan. Kyllä aikoinaan Suomessakin otettiin, mutta 1960-luvulta lähtien tilanne on muuttunut. Kaikenlaisia rajoituksia on, mutta eivät vanhemmatkaan niitä aina ota tosissaan.

   Mennään tavallaan luottamus edelle kasvatuksessakin, tiedä sitten onko Bruno Bettelheimin peruja. Joskus se toimii, joskus ei. Oma lapsuuteni oli aika vapaata. Maaseudulla kun asuttiin, niin moni kaverini käsitteli metsästysaseita jo selvästi alaikäisinä, eikä sitä pidetty mitenkään kummallisena eikä sen takia poliisia vaivattu. Kyllä kunnassa se yksi poliisi taisi kuitenkin olla. Harvasta tuli rikollinen. Muutamasta kyllä, olihan heillä ainakin sitten vähän rankempaa se meno siellä kotona. Vaikka alkoholia jonkin verran käyttivät lähes kaikkien vanhemmat, niin rikollisemmiksi päätyneillä sitä oli kotona selvästi enemmän.

   Meillähän sääntöjä kyllä noudatettiin. Isä ei ollut mikään ankara, mutta tarkka yhteiskunnan säännöistä. Tasavaltalaisena mielenlaadultaan kävi aina äänestämässä, ja korosti, että kun kerran on asiat sitten yhdessä päätetty, niin sen mukaan pitää kaikkien toimia, vaikka ei aina oman mielen mukaan menisikään. Ja juuri samaa viestiä tuli koulustakin, muuten hyvinkin erilaisilta opettajilta.

   Sinänsä ne rajat ovat perusteltuja, vaikka osin laadittu niiden heikoimpien mukaan. Silloin muut voivat pitää niitä "lapsellisina". Ja kyllä siitä tarkasta sääntöjen noudattamisesta sai kuulla silloinkin, että se oli nynnyilyä.

   Tiedä sitten mikä olisi hyvä. Ihmiset ovat yksilöitä lapsina. Saman perheen sisälläkin se, mikä toimii toiselle, ei välttämättä toimi toiselle.

   Mitä tulee päihteiden hankkimiseen alaikäisille, niin kyllä sitä tapahtui silloin vuosikymmeniä sittenkin. Onkohan kukaan paikalla olevista poliiseistakaan ottanut ensimmäistä humalaansa täysi-ikäisenä... ei, ei tarvitse tunnustaa. Yksityisasia. Suurin osa selviytyy ongelmitta, mutta sitten ovat ne, jotka tarvitsisivat ne tiukat rajat. Joskus hyvin yllättävät henkilöt päätyvät kurjaan tulevaisuuteen. Eräs tyttö, joka oli hyvin sosiaalinen ja huumorikas, päätyi narkkariksi ja kuoli. Kouluaikana ei ollut merkkiäkään mistään ongelmista, liikkui aivan normaaleissa piireissä, pärjäsi ihan hyvin ja oikeastaan kaikkien kanssa. Ehkä sitten oli liian luottavainen ja päätyi vääriin piireihin. Ja toisilla ihan fyysisistä syistä riippuvuus syntyy helpommin kuin toisilla. Olisi tietenkin hyvä, jos etukäteen pystyttäisiin määrittämään, keillä on muita suurempi riski.

   Päihteisiinkin liittyi tuolloin ja varmaan nykyäänkin aika paljon sitä uskalluksen mittaamista, joka nyt tavallaan liittyy itsenäistymisvaiheeseen, mutta menee nuorilla niin usein överiksi. Vaikka itse överiydestä selviäisikin, voi siinä painostaa jonkun toisen ties miten huonoon tulevaisuuteen.

   Monissa kulttuureissa aikuistumisriitit ovat hyvin formaaleja ja vaarattomia. Suomalainen nuori pitää sellaisia helposti pelleilynä, sillä täällä aikuistutaan tekemällä vanhempien tai koko yhteiskunnan tahtoa vastaan. Ja juuri siksi siihen ei niin ankarasti puututakaan, kun se on osa meidän viikinkimäistä kulttuuriamme. Se näkyy myös siinä, että epäonnistujen määrä on suuri verrattuna formaalisti aikuistuviin kulttuureihin. Aiemmin se näkyi itsemurhina, nykyään hoidon piirissä olevien suurina määrinä.

   Erilaisuuta on usein niin vaikea ymmärtää. Varsinkin parinvalintaiässä, jossa vertailua tehdään kovasti ja kaikkea reitataan. Suomalaisessa kulttuurissa siitä maksetaan kovaa hintaa.

   Oli aika off topic. Saa poistaa jos ei miellytä.

   Olen ihan suomalainen täysin miehenikin on. 😀


  • Erätauko-ohjaaja kirjoitti:

   Miksi uskosi on hiipunut poliisin puuttumisen osalta?

   Vastasin ja se poistettiin😀 on tuttu fliilis. Toivottavasti se luetaan ajatuksella


  • Erätauko-ohjaaja kirjoitti:

   Miksi uskosi on hiipunut poliisin puuttumisen osalta?

   Joiden asioiden yhteiskunnan resussien puutokset alkaa nostaa päitä autettavia ihan liian paljon ja kun ne jätetään auttamatta luotto /usko / olisi voinut uskoa kun jätetään auttamatta yhteiskunnasa elää sisäinen romahdus.

   Kukaan ei tajua plus minuus nolla kun olen kotiäiti vaikka suurperhe meidän menot ja tulot yhteiskunnassa saman verran kuin päiväkoti maksaisi 4lapselle yhteiskunnassa. saman verran kuin elämisemme tällä hetkellä kun hoidan päiväkoti ikäiset kotona kuin saamme tuloja ( kaikki etuutemme tuet myös myös osuus)

   Eli jännä miten yhteiskunnan on herättävä


 • Anonyymi

  Miten poliisi näkee moniammatillisen yhteistyön eri tahojen kanssa? Miten toimii? Mitään haasteita?

  • Tämä on tärkeä asia ja korostuu etenkin lasten ja nuorten rikosasioissa. Alle 18-vuotiaiden kohdalla lapsen ja nuoren elämän tilanne tulisi olla tiedossa kaikilla toimijoilla, jotta tehdään oikeita asioita oikeaan aikaan. Alueellinen yhteistyö on toimivaa. Haasteet löytyvät tiedonvaihdon ja yhteisen tilannekuvan ylläpitämisessä. Kaikkien toimijoiden tulisi käyttää olemassa olevia työkaluja tarkoituksenmukaisesti aina lapsen etu huomioiden.


  • Anonyymi
   Poliisi kirjoitti:

   Tämä on tärkeä asia ja korostuu etenkin lasten ja nuorten rikosasioissa. Alle 18-vuotiaiden kohdalla lapsen ja nuoren elämän tilanne tulisi olla tiedossa kaikilla toimijoilla, jotta tehdään oikeita asioita oikeaan aikaan. Alueellinen yhteistyö on toimivaa. Haasteet löytyvät tiedonvaihdon ja yhteisen tilannekuvan ylläpitämisessä. Kaikkien toimijoiden tulisi käyttää olemassa olevia työkaluja tarkoituksenmukaisesti aina lapsen etu huomioiden.

   Työskentelen sosiaalialalla yksityisellä palveluntuottajalta ja meille ohjautuu paljon lapsia ja nuoria asiakkaiksi, joilla on myös rikostaustaa. Tällä hetkellä nään isona ongelmana sen, että toimijoita lasten/nuorten/perheiden tukena on usein paljon, mutta yhteistyö ja tiedonkulku ei toimi. Siinä menee euroja ja aikaa hukkaan ja asiat etenee kovin hitaasti. Vedotaan lainsäädäntöön ettei asioita voida kertoa, kiireeseen, työntekijöiden suureen vaihtuvuuteen yms. Kuinka tästä kuilusta päästäisi tällaisena haastavana aikana?


  • Anonyymi kirjoitti:

   Työskentelen sosiaalialalla yksityisellä palveluntuottajalta ja meille ohjautuu paljon lapsia ja nuoria asiakkaiksi, joilla on myös rikostaustaa. Tällä hetkellä nään isona ongelmana sen, että toimijoita lasten/nuorten/perheiden tukena on usein paljon, mutta yhteistyö ja tiedonkulku ei toimi. Siinä menee euroja ja aikaa hukkaan ja asiat etenee kovin hitaasti. Vedotaan lainsäädäntöön ettei asioita voida kertoa, kiireeseen, työntekijöiden suureen vaihtuvuuteen yms. Kuinka tästä kuilusta päästäisi tällaisena haastavana aikana?

   Miten nämä tiedonvaihto-ongelmat näkyvät mielestäsi tarkemmin poliisin kohdalla?


 • Anonyymi

  Mikähän tuota nuorisoa ajaa tekemään noita rikoksia?
  Tuntuu välillä kun kyseessä on alaikäinen käyttääkö hän hyväksi sitä ettei voida rangaista ja ei tule seuraamuksia?

  • Jos puhutaan alle 15-vuotiaista syyntakeettomista, niin on varmasti tapauksia, joissa lapsi voi käyttää ikäänsä hyväksi, koska ymmärtää, että välttyy rangaistukselta. Näistä ei ole kuitenkaan paljon havaintoja ja alaikäisten kohdalla on kuitenkin pikemminkin kyse impulsiivisesta toiminnasta, jossa ei juurikaan mietitään seurauksia.

   Ongelmaksi näissä tapauksissa muodostuu se, että huolimatta siitä, että myös alle 15-vuotiaalla on korvausvastuu, ei tämä realisoidu käytännössä. Eli muutaman satasen korvauksia ei lähdetä prosessaamaan siviiliteiste, koska se sisältää taloudellisen riskin.

   On myös varmasti tapauksia, joissa alle 15-vuotiaita voidaan käyttää hyväksi rikoksen tekemisessä. Etenkin jälkimmäisten kohdalla on kuitenkin kyse äärimmäisen harvinaisista tilanteista. Tällöin puhutaan rikosoikeudellisesti niin sanotusta välillisestä tekemisestä ja alle 15-vuotiasta ohjaavaa rangaistaan siinä missä tekijääkin.


  • Anonyymi
   Poliisi kirjoitti:

   Jos puhutaan alle 15-vuotiaista syyntakeettomista, niin on varmasti tapauksia, joissa lapsi voi käyttää ikäänsä hyväksi, koska ymmärtää, että välttyy rangaistukselta. Näistä ei ole kuitenkaan paljon havaintoja ja alaikäisten kohdalla on kuitenkin pikemminkin kyse impulsiivisesta toiminnasta, jossa ei juurikaan mietitään seurauksia.

   Ongelmaksi näissä tapauksissa muodostuu se, että huolimatta siitä, että myös alle 15-vuotiaalla on korvausvastuu, ei tämä realisoidu käytännössä. Eli muutaman satasen korvauksia ei lähdetä prosessaamaan siviiliteiste, koska se sisältää taloudellisen riskin.

   On myös varmasti tapauksia, joissa alle 15-vuotiaita voidaan käyttää hyväksi rikoksen tekemisessä. Etenkin jälkimmäisten kohdalla on kuitenkin kyse äärimmäisen harvinaisista tilanteista. Tällöin puhutaan rikosoikeudellisesti niin sanotusta välillisestä tekemisestä ja alle 15-vuotiasta ohjaavaa rangaistaan siinä missä tekijääkin.

   Tuohon, ettei prosessiin lähetä, pitää saada jonkinlainen muutos.

   Jos alaikäinen, niin prosessi toisenlainen, muitakin osallistujia?


  • Anonyymi kirjoitti:

   Tuohon, ettei prosessiin lähetä, pitää saada jonkinlainen muutos.

   Jos alaikäinen, niin prosessi toisenlainen, muitakin osallistujia?

   Myös alle 15-vuotiaan kohdalla voidaan aloittaa esitutkinta, mutta lainsäätäjä on määrittänyt joka tapauksessa lähtökohdaksi sen, ettei alle 15-vuotiaan kohdalla suoriteta esitutkintaa. Jos tapaukseen liittyy myös 15 vuotta täyttäneitä epäiltyjä, suoritetaan esitutkinta normaaliin tapaan, joskin tämän alle 15-vuotiaan rooli on erilainen.

   Vaikka esitutkinta suoritettaisiin, niin päävastuu alle 15-vuotiaan epäillyn asioista on rikostapauksissakin sosiaaliviranomaisilla. Poliisilla ei siis ole keinoja puuttua vakavaankaan rikolliseen toimintaan näissä tapauksissa esimerkiksi pidättämisen, matkustuskiellon, tehostetun matkustuskiellon tai vangitsemisen osalta. Tämä koskee sekä rikoksen selvittämistä että rikoskierteen katkaisua.

   Ongelmaksi tämä muodostuu erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa on mukana myös 15 vuotta täyttäneitä epäiltyjä, koska poliisi ei välttämättä pysty turvaamaan esitutkintaa pakkokeinoilla.


  • Anonyymi

   Alle 15-vuotiaan teko ei ole rikosoikeudellisesti rikos, josta lasta voisi syyttää.


  • Anonyymi
   Anonyymi kirjoitti:

   Tuohon, ettei prosessiin lähetä, pitää saada jonkinlainen muutos.

   Jos alaikäinen, niin prosessi toisenlainen, muitakin osallistujia?

   Rikosoikeudellista alaikärajaa ei tulisi muuttaa, se toisi paljon ongelmia


  • Anonyymi
   Poliisi kirjoitti:

   Myös alle 15-vuotiaan kohdalla voidaan aloittaa esitutkinta, mutta lainsäätäjä on määrittänyt joka tapauksessa lähtökohdaksi sen, ettei alle 15-vuotiaan kohdalla suoriteta esitutkintaa. Jos tapaukseen liittyy myös 15 vuotta täyttäneitä epäiltyjä, suoritetaan esitutkinta normaaliin tapaan, joskin tämän alle 15-vuotiaan rooli on erilainen.

   Vaikka esitutkinta suoritettaisiin, niin päävastuu alle 15-vuotiaan epäillyn asioista on rikostapauksissakin sosiaaliviranomaisilla. Poliisilla ei siis ole keinoja puuttua vakavaankaan rikolliseen toimintaan näissä tapauksissa esimerkiksi pidättämisen, matkustuskiellon, tehostetun matkustuskiellon tai vangitsemisen osalta. Tämä koskee sekä rikoksen selvittämistä että rikoskierteen katkaisua.

   Ongelmaksi tämä muodostuu erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa on mukana myös 15 vuotta täyttäneitä epäiltyjä, koska poliisi ei välttämättä pysty turvaamaan esitutkintaa pakkokeinoilla.

   Meillä Suomessa ei tarvita lapsivankeja. Mielestäni lasta ei tulisi koskaan tuomita vankilaan.
   Se on varsin sosiaalidemokraattista ajattelua alentaa ikärajaa


 • Anonyymi

  Miks he tekevät rikoksia

 • Anonyymi

  "Alaikäisten väkivaltarikosten määrä on kasvanut sekä kaupunkimaisissa, taajaan asutuissa että maaseutumaisissa kunnissa"

  Tämä kai tarkoittaa, että ei todellakaan ole niin suuresti maahanmuuttajanuoriin liittyvä ongelma kuin palstoilla usein annetaan ymmärtää? Tosin onhan joillain maaseutupaikkakunnillakin nykyään jonkin verran maahanmuuttajia.

  Maahanmuuttajien osuuden ymmärtää kyllä sikäli, että sehän ei ole historiassa mitään uutta. Ulkoapäin tulleet joutuvat usein kamppailemaan ankarammin paikastaan auringossa ja siten keinotkin ovat moninaisemmat. Tuollaiset keinot tosin tuovat vain lyhytaikaisen hyödyn, pitkäaikainen vaikutus on juuri päinvastainen.

  Eräs syy saattaa myös olla nykyaikainen viestintätekniikka, joka pystyy levittämään villitykset hetkessä, nykymaailmassa muutamassa tunnissa, monesti sitäkin nopeammin koko maapallon ympäri. Ja kun nuorisovillitykset levisivät lankapuhelintekin aikakautena kohtuu nopeasti...

 • Tässä vaiheessa kysyisin teiltä keskusteluun mukaan tulleilta, että oletteko oppineet jotakin uutta poliisien vastauksista ja mitä aiheeseen liittyvää asiaa haluaisitte ehkä ymmärtää vielä paremmin?

  • Anonyymi

   No aika sanoisinko linjan mukaisia poliisin vastaukset ovat olleet. Siis samansuuntaisia kuin poliisin ja muidenkin viranomaisten kommentit ovat olleet julkisuudessa. Ja niinhän se oikeastaan pitääkin.

   Itsellä kun ei ole lapsia, niin ei ole kovin henkilökohtaista näkökulmaa aiheeseen.

   Sitä voisin tietysti kysyä, että millainen tilanne on verrattuna aiempiin vuosikymmeniin. 1970-luvulla oli nuorten kiduttajajengejäkin, tai niiden tekosista ainakin lehdistö joskus kertoi, oletin, että jutut olivat totta. Kuulin joiltain tutuilta jotain järkyttäviä tarinoita 1990-luvun alkupuolella. Ehkä sitä ei silloin esiintynyt niin laajasti, eli että suhteessa ongelma olisi nyt kasvanut?

   Tilastotiedon kaivelu ei aina ole niin helppoa tavan tallaajalle, joten mielellään kysyy tämmöisiä juttuja alan ammattilaisilta. Tosin hekin joutuvat tietenkin turvautumaan tilastoihin, ettei persoonallinen kokemus pääse vääristämään, mutta he myös löytävät ne tilastot nopeasti, kun ainakin osa heistä juuri pitää niitä tilastoja yllä.


  • Anonyymi kirjoitti:

   No aika sanoisinko linjan mukaisia poliisin vastaukset ovat olleet. Siis samansuuntaisia kuin poliisin ja muidenkin viranomaisten kommentit ovat olleet julkisuudessa. Ja niinhän se oikeastaan pitääkin.

   Itsellä kun ei ole lapsia, niin ei ole kovin henkilökohtaista näkökulmaa aiheeseen.

   Sitä voisin tietysti kysyä, että millainen tilanne on verrattuna aiempiin vuosikymmeniin. 1970-luvulla oli nuorten kiduttajajengejäkin, tai niiden tekosista ainakin lehdistö joskus kertoi, oletin, että jutut olivat totta. Kuulin joiltain tutuilta jotain järkyttäviä tarinoita 1990-luvun alkupuolella. Ehkä sitä ei silloin esiintynyt niin laajasti, eli että suhteessa ongelma olisi nyt kasvanut?

   Tilastotiedon kaivelu ei aina ole niin helppoa tavan tallaajalle, joten mielellään kysyy tämmöisiä juttuja alan ammattilaisilta. Tosin hekin joutuvat tietenkin turvautumaan tilastoihin, ettei persoonallinen kokemus pääse vääristämään, mutta he myös löytävät ne tilastot nopeasti, kun ainakin osa heistä juuri pitää niitä tilastoja yllä.

   Kiitos vastauksesta ja uusista pohdinnoista. Keskitytään tänään erityisesti tähän hetkeen ja aikaan, mutta olisi toki hyvä tietää myös pidemmän aikavälin kehittymisestä.


  • Anonyymi kirjoitti:

   No aika sanoisinko linjan mukaisia poliisin vastaukset ovat olleet. Siis samansuuntaisia kuin poliisin ja muidenkin viranomaisten kommentit ovat olleet julkisuudessa. Ja niinhän se oikeastaan pitääkin.

   Itsellä kun ei ole lapsia, niin ei ole kovin henkilökohtaista näkökulmaa aiheeseen.

   Sitä voisin tietysti kysyä, että millainen tilanne on verrattuna aiempiin vuosikymmeniin. 1970-luvulla oli nuorten kiduttajajengejäkin, tai niiden tekosista ainakin lehdistö joskus kertoi, oletin, että jutut olivat totta. Kuulin joiltain tutuilta jotain järkyttäviä tarinoita 1990-luvun alkupuolella. Ehkä sitä ei silloin esiintynyt niin laajasti, eli että suhteessa ongelma olisi nyt kasvanut?

   Tilastotiedon kaivelu ei aina ole niin helppoa tavan tallaajalle, joten mielellään kysyy tämmöisiä juttuja alan ammattilaisilta. Tosin hekin joutuvat tietenkin turvautumaan tilastoihin, ettei persoonallinen kokemus pääse vääristämään, mutta he myös löytävät ne tilastot nopeasti, kun ainakin osa heistä juuri pitää niitä tilastoja yllä.

   Tarkastellaan nyt väkivaltarikoksia, vuonna 2023 kirjattiin noin 12 000 väkivaltarikosta koskevaa rikosepäilyä, jossa epäilty oli alle 21-vuotias. Tämä on 23% enemmän kuin vuonna 2022. Nuorten, alle 21 vuotiaiden väkivaltarikollisuus on kasvanut merkittävästi ja tämä kehityssuunta on saatava pysäytettyä. Tarvitaan viranomaisten saumatonta yhteistyötä tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Alaikäisiä koskevien rikosepäilyjen määrä on kolminkertaistunut vuodesta 2015. Suurinta kasvu on ollut alle 15-vuotiaiden joukossa, mutta kasvua on havaittavissa myös 15-17 vuotiaiden tekemäksi epäiltyjen rikosten määrässä.

   Nuorten ryöstörikollisuus on lisääntynyt merkittävästi viime vuosina, erityisen paljon vuoden 2022 aikana. Merkittävintä rikosepäilyjen määrän kasvu on ollut alaikäisten kohdalla ja etenkin alle 15-vuotiaiden ikäryhmässä. Nuorten tekemät ryöstörikokset kohdistuvat pääasiassa toisiin nuoriin. Sekä uhrit että epäillyt ovat nuorempia kuin vuonna 2015. Valtaosa ryöstörikoksista epäillyistä on ollut epäiltynä useammasta kuin yhdestä rikoksesta alle 21-vuotiaana.

   Oheista linkistä pääsee tutustumaan Keskusrikospoliisissa tehtyyn tutkimukseen nuorten ryöstörikollisuuden piirteistä: poliisi.fi/documents/25235045/59586767/raportti_nuorten_ry%C3%B6st%C3%B6rikollisuus_julkinen.pdf/0690c6c1-0aeb-a4f8-0c65-a2e2dbfcaa93/raportti_nuorten_ry%C3%B6st%C3%B6rikollisuus_julkinen.pdf?t=1707379915528


 • Anonyymi

  Omasta näkökulmastani olisi tärkeintä että poliisi, laki ja järjestys nähdään positiivisena asiana sosiaalisella skaalalla. Kuitenkin juuri nytten poliisit nähdäät "rangaitsijoina" ja "pahoina" jonka takia nuorien on erittäin vaikea kertoa ongelmistaan, koska poliisista ei saa tykätä eikä poliisien kanssa saa tehdä yhteistyötä. Jos poliisit ja tämän kautta järjestys nähtäisiin positiivisena sosiaalisella skaalalla, nuorien kynnys yhteistyöhön poliisien kanssa paranisi. Tämä voisi auttaa etenkin tilanteissa, joissa nuoret eivät halua "nitchata". Kun ennakkosuhtautuminen on positiivinen, se muuttaa nuorten ilmapiiriä. Positiiviset interaktiot poliisien kanssa vaikuttavat kasvavien nuorten persoonaan (https://www.researchgate.net/publication/233757981_Police-youth_relationships_A_qualitative_analysis_of_Flemish_adolescents'_attitudes_toward_the_police) joka ennaltaehkäisisi rikollisuutta myös sillon kuin nuoret ovat aikuisia ja heidän persoona on kypsynyt/kiinteä.
  Tässä on ehkä vähemmän kysymystä mutta enemmän omaa mielipidettä asiasta.
  Yksi kysymys kuitenkin on, saavatko poliisit koulutusta nuorten käytöshäiriöistä ja muista terveydentiloista?

  • Luottamus on poliisille kaikki kaikessa. Tehtävämme on olla kaikkien turvaaja, kaikkina aikoina. Valtioneuvoston kansalaispulssin mukaan noin 80 prosenttia nuorista luottaa poliisiin, kun koko väestön osalta luku on yli 90. Meillä on siis vielä paljon tehtävää. Yritämme osaltamme pitää kynnyksen vuorovaikutukseen mahdollisimman matalana. Ennalta estävää työtä tekevät poliisit vierailevat kouluissa, liikennepoliisit mopomiiteissä ja sosiaalisessa mediassa työskentelevät tapaavat nuoria netissä. Toivottavasti nuoret eivät kokisi poliisia "pahoina". Emme itsekään koe, että nuoret olisivat sellaisia. Yleistykset eivät yleensä toimi.


  • " saavatko poliisit koulutusta nuorten käytöshäiriöistä ja muista terveydentiloista". Poliisiammattikorkeakoulun perusopetuksessa käydään näitä asioita läpi. Myöhemmin työelämässä oleville poliiseille on tarjolla erilaisia täydennyskouluksia. Poliisillekin on tärkeää ymmärtää, miksi ihminen käyttäytyy niin kuin hän käyttäytyy.


  • Anonyymi
   Poliisi kirjoitti:

   Luottamus on poliisille kaikki kaikessa. Tehtävämme on olla kaikkien turvaaja, kaikkina aikoina. Valtioneuvoston kansalaispulssin mukaan noin 80 prosenttia nuorista luottaa poliisiin, kun koko väestön osalta luku on yli 90. Meillä on siis vielä paljon tehtävää. Yritämme osaltamme pitää kynnyksen vuorovaikutukseen mahdollisimman matalana. Ennalta estävää työtä tekevät poliisit vierailevat kouluissa, liikennepoliisit mopomiiteissä ja sosiaalisessa mediassa työskentelevät tapaavat nuoria netissä. Toivottavasti nuoret eivät kokisi poliisia "pahoina". Emme itsekään koe, että nuoret olisivat sellaisia. Yleistykset eivät yleensä toimi.

   Yleisellä kannalla sinulla on hyvä pointti, yritin kuitenkin ehkä enemmän esittää ilmapiiriä enemmän poikien joukossa (tilastot näyttävät että tytöt ottavat paljon vähemmän osaa nuorisorikollisuuteen). Tärkeintä olisi katsoa tilastoihin jotka näyttävät erillään tyttöjen ja poikien luottamuksen poliisiin. On myös totta että sisäisesti moni luottaa poliisiin, mutta sosiaalisten konstruktien takia ilmapiiri poliisia kohtaan on silti negatiivinen ja "ei saa" homma, vaikka moni kuitenkin ei olisi samaa mieltä. Arvostan kuitenkin näkemystäsi asiaan, ja oli tärkeää että saatiin mainittua että pointtini olisi voinut olla paljon tarkempi.


 • Anonyymi

  päivää! paljonko tankojuoppoudesta tulee sakkoa vai joutuuko peräti putkaan?

  • Tarkennan, että tänään keskustellaan nuorisorikollisuudesta, mutta ehkäpä poliisi voi vastata myös tähän kysymykseen?


 • Anonyymi

  Miten olisi vanhempien katupartiot osa 2, eli vastuullisesti kontaktoimassa ongelmanuoria ja näiden uhreja. Sosiaalityön resurssit on niin olemattomat, että heiltä ei apua saa. Ja partioita perustaisi rikosrekisterittömät aikuiset, ilman mitään poliittisia tunnuksia ja natsiöyhötyksiä.

  • Anonyymi

   Vanhemmilla ei asianmukaista koulutusta nuorten kohtaamiseen rikollisuuden merkeissä, tilanteet voisivat mahdollisesti aiheuttaa enemmän harmia kuin hyvää. On tärkeää että vanhemmat ovat mukana ja että tekevät parhaansa *vanhempina*, eivätkä poliiseina. (oma näkemys)


  • Anonyymi

   Käsittääkseni joskus sodanjälkeisenä rauhattomana aika siivilien partiointia harrastettiin ja paljon myöhemminkin nuorison kontaktoimiseksi. Tässä iässä aika kuluu jo niin nopeasti, joten aikaa voi olla parikin vuosikymmentä kun luin jutun vanhempien järjestämästä partioinnista jossain kaupungissa pahamaineisella alueella.

   Siihen pitäisi tosiaankin löytää juuri niitä tavallisimpia kansalaisia, jotka taas välttämättä eivät aina ole niitä innokkaimpia osallistumaan tuollaiseen toimintaan. Ellei sitten ole huoli myös siitä omasta nuoresta. Se motivoi tehokkaasti.


  • Viranomaiset ja yksityinen turva-ala turvaavat yleistä järjestystä. Molempien toimintaa myös valvotaan. Kolmannella sektorilla eli vapaaehtoisilla on kuitenkin todella tärkeä rooli nuorten tukemisessa ja auttamisessa. Toimijoita on useita, kuten Aseman lapset, Etsivä nuorisotyö, Walkers tai Non Fighting Generation.


  • Anonyymi
   Poliisi kirjoitti:

   Viranomaiset ja yksityinen turva-ala turvaavat yleistä järjestystä. Molempien toimintaa myös valvotaan. Kolmannella sektorilla eli vapaaehtoisilla on kuitenkin todella tärkeä rooli nuorten tukemisessa ja auttamisessa. Toimijoita on useita, kuten Aseman lapset, Etsivä nuorisotyö, Walkers tai Non Fighting Generation.

   Miten olisi sellainen aktiivisuus, että tapahtuvaan rikokseen sekaannutaan häiritsevästi sen verran, ettei esim. pahoinpitely saa rauhassa jatkua. Ja samalla välitön yhteydenotto poliisille. Monta kertaa ongelma on se, ettei kukaan puutu, vaan teko saa jatkua ja jatkua. Partiointia, kyllä, mutta ilman poseerausta, tunnuksia tai mitään. Tehdä vaan se, mitä kenen tahansa sivullisen pitäisi tehdä.


  • Anonyymi
   Poliisi kirjoitti:

   Viranomaiset ja yksityinen turva-ala turvaavat yleistä järjestystä. Molempien toimintaa myös valvotaan. Kolmannella sektorilla eli vapaaehtoisilla on kuitenkin todella tärkeä rooli nuorten tukemisessa ja auttamisessa. Toimijoita on useita, kuten Aseman lapset, Etsivä nuorisotyö, Walkers tai Non Fighting Generation.

   Noinhan se on. Tuossa vanhempien joskus harrastamassa partioinnissa taisi olla se idea, että mahdollisuus törmätä omaan äitiin tai isään hillitsee nuorta lähtemästä mukaan epämääräisiin toimiin. Anonymiteetti poistaa rajoja, kuten näissäkin keskusteluissakin usein näkyy.

   Sodan jälkeen oli kai paikoitellen hyvinkin rauhatonta, näin isäni ainakin kertoi. Poliisin resurssit eivät yksinkertaisesti kaikkeen riittäneet ja yhteiskunnallisia jännitteitä oli sen verran, että välttämättä punaisimissa työläiskortteleissa eivät aikuisetkaan luottaneet poliisiin. Kun kadulla riehuessaan törmäsikin työkavereihinsa, jotka sanoivat, että nyt korkki kiinni ja nukkumaan tai me saatetaan kotiovelle, niin se tehosi paremmin.


  • Anonyymi
   Poliisi kirjoitti:

   Viranomaiset ja yksityinen turva-ala turvaavat yleistä järjestystä. Molempien toimintaa myös valvotaan. Kolmannella sektorilla eli vapaaehtoisilla on kuitenkin todella tärkeä rooli nuorten tukemisessa ja auttamisessa. Toimijoita on useita, kuten Aseman lapset, Etsivä nuorisotyö, Walkers tai Non Fighting Generation.

   Poliisitoimi on antanut liikkaa valta yksityisille vartiointiliikkeille ja vartioille nuorten valvonnassa ja "kasvatuksessa, ja ylilyöntejä on tapahtunut. Aina ei voi vedota miehistö ja resussipulaan


  • Anonyymi kirjoitti:

   Poliisitoimi on antanut liikkaa valta yksityisille vartiointiliikkeille ja vartioille nuorten valvonnassa ja "kasvatuksessa, ja ylilyöntejä on tapahtunut. Aina ei voi vedota miehistö ja resussipulaan

   Poliisin suuntaan esimerkiksi kauppakeskuksiin ja joukkoliikenneasemiin liittyvä järjestyksenvalvonta toimii eri tavoin apuna poliisille. Järjestyksenvalvojat pitävät luonnollisesti järjestystä yllä omalta osaltaan alueilla, mutta myös avittavat poliisia esimerkiksi alaikäisten epäiltyjen tunnistamisessa.

   Vielä merkittävämpi rooli on kolmannella sektorilla ja erilaisella jalkautuvalla nuorisotyöllä, niin kuin tuosta ensimmäisestä viestistä kävi ilmi.


  • Anonyymi
   Anonyymi kirjoitti:

   Vanhemmilla ei asianmukaista koulutusta nuorten kohtaamiseen rikollisuuden merkeissä, tilanteet voisivat mahdollisesti aiheuttaa enemmän harmia kuin hyvää. On tärkeää että vanhemmat ovat mukana ja että tekevät parhaansa *vanhempina*, eivätkä poliiseina. (oma näkemys)

   Enemmänkin kasvatus se vanhemmille. Kuitenkin rajat lapsukaisille missä milloinkin on ja mitä puuhastelee.


  • Anonyymi
   Anonyymi kirjoitti:

   Poliisitoimi on antanut liikkaa valta yksityisille vartiointiliikkeille ja vartioille nuorten valvonnassa ja "kasvatuksessa, ja ylilyöntejä on tapahtunut. Aina ei voi vedota miehistö ja resussipulaan

   Vartijoilla ei ole minkäänlaista auktoriteettia, kuten poliisilla.


  • Anonyymi
   Anonyymi kirjoitti:

   Poliisitoimi on antanut liikkaa valta yksityisille vartiointiliikkeille ja vartioille nuorten valvonnassa ja "kasvatuksessa, ja ylilyöntejä on tapahtunut. Aina ei voi vedota miehistö ja resussipulaan

   Paskat vartijat toimivat ihan jokamiehen oikeuksin. poikkeuksena henkilön alue omaisuuden turvaaminen.


 • Anonyymi

  Edustavatko nuorisorikolliset yleensä etnisiä vähemmistöjä?

  • Anonyymi

   Etniset vähemmistöt näkyvät enemmän jengeissä kuin kaikessa nuorisorikollisuudessa. Yleiseltä kannalta nuorisorikollinen ei välttämättä ole jengin jäsen kuitenkaan, vaikka jengit ovat suuri ongelma nuorisorikollisuuden ohella.


  • Anonyymi
   Anonyymi kirjoitti:

   Etniset vähemmistöt näkyvät enemmän jengeissä kuin kaikessa nuorisorikollisuudessa. Yleiseltä kannalta nuorisorikollinen ei välttämättä ole jengin jäsen kuitenkaan, vaikka jengit ovat suuri ongelma nuorisorikollisuuden ohella.

   Goldweber ym., 2011


  • Anonyymi
   Anonyymi kirjoitti:

   Goldweber ym., 2011

   ja Meneghini & Calderoni, 2022 (valitettavasti en pysty editoimaan viestejäni).


  • Alaikäisten rikollisuus on laaja käsite, joka pitää sisällään kaikkea näpistyksistä murhaan. Poliisi ei myöskään profiloi etnisesti eri ryhmiä ja muodosta tilastoja sen perusteella. Poliisi on sen sijaan todennut esimerkiksi ryöstöissä olevan maahanmuuttajataustaiset yliedustettuna, joskin myös käsite "maahanmuuttaja" pitää sisällään hyvin moninaisen joukon eri kieli- ja kulttuuritaustaisia henkilöitä.


  • Anonyymi
   Anonyymi kirjoitti:

   Goldweber ym., 2011

   Ruotsin kuningaskunnassa poliisi pelkää katujengejä. Meillä poliisi vielä hallitsee tilanteet


 • Anonyymi

  minkäs takia maahanmuuttajataustaisia ei voi kotiuttaa sitä mukaa mitä alkuperämaa todetaan turvalliseksi eihän näitä ole tarvis suomessa pitää rötöstelemässä yhdistää perheen sinne jonnekin ei suomen tarvitse omillaan näitä ongelmia hoitaa ulkomaalaisten ollessa kyseessä

  • Suomesta palautetaan ihmisiä, joilla ei ole edellytyksiä lailliseen oleskeluun Suomessa. Tämä tarkoittaa muun muassa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä tai rikosten perusteella käännytys- tai karkottamispäätöksen saaneita. Lapsia kohdellaan aina heidän ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti, ja heidät ohjataan aina ensisijaisesti avustetun vapaaehtoisen paluun piiriin. Missään EU-maassa ei myönnetä turvapaikkaa automaattisesti esimerkiksi kaikille alle 18-vuotiaille. Lisätietoja: https://intermin.fi/maahanmuutto/vapaaehtoinen-paluu-ja-palauttaminen/kenet-voidaan-palauttaa-ja-miten


  • Anonyymi

   Vihervasemmisto on aiheuttanut päätöksenteolla että maahanmuuttajataustasia katujengejä suojellaan yhteiskunnan toimesta


 • Anonyymi

  Onko graffittikamojen mukanakuljettelu ja osto täysin vapaata? Muutamakin nuorisoliike myy ja on ihan selvää, että rakennusten ja sähkökaappien kylkiin ne maalit menee. Entä olisiko kaikkein paras siivota tagit aina pois tuoreeltaan, niin eivät houkuttele seuraavia?

  • Muistutan tämän illan aiheestamme, joka on:

   Nuorten ryöstöt ja väkivaltarikokset rajussa kasvussa

   Tavoitteena on tänään ymmärtää lisää siitä, että mitä meidän tulisi aiheen osalta ymmärtää ja mitä voimme tehdä asialle?


  • Anonyymi

   Olemme Suomessa siirtyneet oikeusvaltiosta poliisivaltioksi. Esimerkiksi poliisilla on oikeus tarkastaa nuoren reppu, ilman rikosepäilyä. Kuin entisessä Neuvostoliitossa ja Venäjällä.


  • Anonyymi
   Anonyymi kirjoitti:

   Olemme Suomessa siirtyneet oikeusvaltiosta poliisivaltioksi. Esimerkiksi poliisilla on oikeus tarkastaa nuoren reppu, ilman rikosepäilyä. Kuin entisessä Neuvostoliitossa ja Venäjällä.

   Oikeus on tarkistaa jos ylimääräisä ja ennalta voi sillä välttää. Voi sen vartijakin asiallisesti kysäistä jos epäilyttävää pullottaa, mikä siinä. Ei se reppukaan ole ihan joka paikaan sopiva asuste. Moneen kertaan olen poistettu vartija, mutta nämä suomi säännöt.


 • Muistutan, että kunnioitetaan toisia keskustelijoita, asiantuntijoita, erilaisia ihmisiä ja kokemuksia. Voimme pohtia asioita yhdessä ilman, että olemme samaa mieltä.

  • Anonyymi

   saako lausua oman mielipiteen vai onko sekin kielletty?


  • Anonyymi

   Minut varmaan suljetaan keskustelusta mielipiteneni


  • Anonyymi kirjoitti:

   Minut varmaan suljetaan keskustelusta mielipiteneni

   Hei, emme sulje, mutta edellytämme aiheessa pysymistä ja pelisääntöjen noudattamista. Erilaisia kokemuksia ja ajatuksia saa mielellään jakaa.


 • Anonyymi

  Asiahan on niin, että poliisi ei yksin ratkaise ongelmaa, mitä täällä käydään. Ongelman ratkaisu tai sanoisin ennemmin helpotus tapahtuu yhdessä lasten ja nuorten elämässä mukana kulkevien ihmisten kanssa. Lisäksi sanoisin, että tähän olisi tartuttava välittömästi. Lapsille ja nuorille pitää rakentaa suojaavia tekijöitä syrjäytymisriskin minimoimiseksi ja terveen lapsuuden ja nuoruuden takaamiseksi.

  • Erittäin hyvin tiivistetty.


 • Muistutan myös tämän illan aiheestamme, joka on:

  Nuorten ryöstöt ja väkivaltarikokset rajussa kasvussa

  Tavoitteena on tänään ymmärtää lisää siitä, että mitä meidän tulisi aiheen osalta ymmärtää ja mitä voimme tehdä asialle?

  • Anonyymi

   Kun viralliset rikostilastot ovat viime vuosina osoittaneet jatkuvasti, että ulkomaalaistaustaiset ovat olleet niissä tilastoissa huomattavan yliedustettuina, niin miksi näitä rikollisia ei voi karkoittaa pois Suomesta.?


 • Anonyymi

  Nykyvanhemmissa vika on.

 • Anonyymi

  Millainen kynnys kansalaisilla pitäisi olla kun ilmoitetaan poliisille nuorisorikoksesta?Kannattaako poliisille soittaa suoraan kun lippalakkia viedään vai ovatko poliisien resurssit suunnattu vakavammille tapauksille (esim väkivalta, arvokkaammat vaatteet?). Antaako poliisi itse tunnekohtaista tukea nuorelle uhrille, vai jääkö tämä muille tahoille?


  • Anonyymi

   Meidän pojalta varastettiin pipo pari viikkoa sitten. Tekijöinä oli poikaani muutaman vuoden vanhempi poikaporukka. Tekijät tunnistettiin nopeasti, mutta he kiistivät tekonsa. Teimme rikosilmoituksen ja asia selvisi muutamassa päivässä.


 • Anonyymi

  Mitä lakimuutoksia pitäisi tehdä, että tilanne saataisiin haltuun? Minkälaisia oikeuksia poliisi tarvitsisi lisää?

  Mitä pidemmällä aikavälillä pitäisi tehdä, jotta tilanne ei ainakaan pahenisi esimerkiksi seuraavan 10 vuoden aikana?

  • Hyviä kysymyksiä, kiitos.


  • Yksistään poliisi ei tarvitse lisää toimivaltuuksia, vaan asiaan on lähestyttävä kokonaisvaltaisesti ja "kammattava" koko ketju lävitse ja se työ on aloitettu.

   Toimenpideohjelma nuoriso- ja jengirikollisuuden torjumiseksi, on yksi vastaus tähän.

   Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelmassa nuoriso- ja jengirikollisuuden lisääntyminen tunnistetaan vakavaksi ongelmaksi. Sen torjumiseksi hallitus toteuttaa laajan joukon sekä niin sanottuja kovia että pehmeitä toimenpiteitä. Ilmiöön puuttuminen vaatii moniammatillista otetta. Muutokseen otetaan mukaan koko yhteiskunta, lähtien kotien ja vanhempien kasvatusvastuun tuesta sekä syrjäytymisen ja syrjinnän vastaisesta työstä aina kotoutumis- ja maahanmuuttopolitiikkaan saakka.

   Oikeusministeriö asetti 1.9.2023 työryhmän (VN/24165/2023) valmistelemaan vuoden 2023 loppuun mennessä toimenpideohjelman, jolla torjutaan nuoriso- ja jengirikollisuuden lisääntyminen Suomessa. Valtioneuvosto tekee toimenpideohjelmasta periaatepäätöksen.

   Työryhmän tehtävänä oli hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti valmistella toimenpideohjelma nuoriso- ja jengirikollisuuden ennaltaehkäisemiseksi ja torjumiseksi Suomessa.

   Työryhmä suunnitteli hallitusohjelman mukaisten lainsäädännön kehittämistoimien toteuttamisen ja arvioi muut mahdolliset lainmuutostarpeet.

   Valmisteltava toimenpideohjelma tähtää tehokkaaseen nuoriso- ja jengirikollisuuden ennaltaehkäisyyn, rikoskierteen katkaisuun, rikosten selvittämiseen, rangaistusten kiristämiseen ja rikosvastuun toteutumiseen.

   Työryhmä selvitti myös Ruotsin ja Tanskan vaikuttavia jengirikollisuuden ehkäisyn toimia ja niiden soveltumista Suomeen. Lisäksi työryhmä pohti tehokkaita toimia muun muassa viranomaisten välisen tietojenvaihdon helpottamiseen sekä nuorten palveluihin ohjautumisen, seuraamusjärjestelmän, tutkimuksen ja alueellisen työn kehittämiseen.

   Toimenpideohjelma sisältää toimenpiteitä laaja-alaisesti, ja ne kohdentuvat osittain eri tavoin sen mukaan, puhutaanko nuorisorikollisuuden, nuorten vakavan väkivallan vai katujengirikollisuuden ehkäisemisestä ja torjumisesta. Toimenpiteitä myös nuorisorikollisuuden ehkäisyyn. Niissä keskitytään riskiryhmiin ja rikoksiin jo syyllistyneisiin, ohjelmassa tunnistetaan myös varhaisen puuttumisen tärkeys ja keskeinen rooli nuorten rikollisuuden ehkäisyssä.


 • Anonyymi

  miksi poliisi ei julkaise tilastoja minkämaalaiset hulinoi eniten ei voi olettaa että on alaikäisten suojelusta kyse mikäli tilastoista ei näy kuin alkuperämaa olisi viisasta tiedon pohjalta olla ottamatta enää lisää kyseisistä maista henkilöitä mikäli emme kykene turvaamaan suomalaisten turvallisuutta omassa maassamme

  • Anonyymi

   Kyseisillä tilastoilla on potentiaali aiheuttaa haittaa nuorille joka voi lisätä tätä ilmiötä. Jos syrjitään maahamuuttajia, he saattavat hakeutua enemmän ihmisten seuraan jotka hyväksyvät niitä (jengiytyminen). On todistettu että syrjintä aiheuttaa yhteiskunnasta irtautumista. Eli, keskitytään ongelman juureen eli siihen mikä aiheuttaa rikollisuutta - ei siihen kuka on maahanmuuttaja ja kuka ei. Kyse on suomalaisten turvallisuudesta ja myös kaikkien muiden nuorten turvallisuudesta. Eipä unohdeta että rikollisuudelle on aina syy, oli suomalainen sitä tekemässä tai muunmaalainen. Meidän pitäisi ratkoa näitä syitä eikä potia etnisyyttä tai muuta jonninjoutavaa.


  • Anonyymi
   Anonyymi kirjoitti:

   Kyseisillä tilastoilla on potentiaali aiheuttaa haittaa nuorille joka voi lisätä tätä ilmiötä. Jos syrjitään maahamuuttajia, he saattavat hakeutua enemmän ihmisten seuraan jotka hyväksyvät niitä (jengiytyminen). On todistettu että syrjintä aiheuttaa yhteiskunnasta irtautumista. Eli, keskitytään ongelman juureen eli siihen mikä aiheuttaa rikollisuutta - ei siihen kuka on maahanmuuttaja ja kuka ei. Kyse on suomalaisten turvallisuudesta ja myös kaikkien muiden nuorten turvallisuudesta. Eipä unohdeta että rikollisuudelle on aina syy, oli suomalainen sitä tekemässä tai muunmaalainen. Meidän pitäisi ratkoa näitä syitä eikä potia etnisyyttä tai muuta jonninjoutavaa.

   Hyvä kommentti!


  • Anonyymi
   Anonyymi kirjoitti:

   Hyvä kommentti!

   tottakai suomen rikollisuutta voidaan vähentää näillä tilastoilla ja pitää vähentää ilman muuta emmehän voi ottaa ulkomaiden rikollisia tänne omaksi riesaksemme ja tulijoitahan riittää mikäli tilastojen kärjessä olevat maat jätetäänkin ulos.


 • Seuraavaksi syvennämme keskustelua. Seuraavan puolen tunnin ajan käymme keskustelua alaikäisten vakavista väkivaltarikoksista. Poliisi vastaa seuraavan tunnin ajan tämän teeman kysymyksiin ja käymme yhteistä keskustelua tästä aiheesta.

  Mitä meidän olisi hyvä ymmärtää?
  Mitä voimme tehdä tai jo tehdään?

  • Nuorten väkivaltarikoksissa yleisimpiä nimikkeitä ovat pahoinpitely ja sen lievä tekomuoto, jotka muodostavat tyypillisesti noin neljä viidesosaa kaikista nuorten väkivaltarikosepäilyistä.


  • Poliisi kirjoitti:

   Nuorten väkivaltarikoksissa yleisimpiä nimikkeitä ovat pahoinpitely ja sen lievä tekomuoto, jotka muodostavat tyypillisesti noin neljä viidesosaa kaikista nuorten väkivaltarikosepäilyistä.

   Vakaviin väkivaltarikoksiin kuuluvat henkirikokset ja niiden yritykset, törkeät pahoinpitelyt ja niiden yritykset sekä törkeät ryöstöt ja niiden yritykset.


  • Poliisi kirjoitti:

   Vakaviin väkivaltarikoksiin kuuluvat henkirikokset ja niiden yritykset, törkeät pahoinpitelyt ja niiden yritykset sekä törkeät ryöstöt ja niiden yritykset.

   Nuorten tekemät vakavat väkivaltarikokset kohdistuvat pääasiassa toisiin nuoriin.


  • Poliisi kirjoitti:

   Nuorten tekemät vakavat väkivaltarikokset kohdistuvat pääasiassa toisiin nuoriin.

   Ja nyt tärkeä huomio: Tutkimusten mukaan rikoskierre voidaan estää tehokkaimmin puuttumalla jo heti ensimmäiseen vakavaan rikokseen tai karkaamiseen.


 • Aiemmasta keskusteluketjusta löytyy poliisin vastauksia liittyen esimerkiksi tilastoihin, yhteistyöhön ja muuhun. Kannattaa käydä lukaisemassa!

 • Mitä te mukana olevat poliisit ajattelette tästä teemasta tällä hetkellä? Miksi siitä on tärkeää puhua?

  • Nuorisorikollisuus on asia, jonka estäminen kuuluu monille toimijoille. Kuten tässä on käyty keskustelua, niin poliisi on se viimeinen toimija. Eri toimijoiden tulisi toimia yhteistyössä, käyttää olemassa olevia työkaluja ja pohtia toimissaan, mikä on lapsen edun mukaista.


 • Anonyymi

  Ennaltaehkäisevä toiminta on sitä kaikkein parasta toimintaa. Poliisin resurssit on hyvinkin rajatut varsinkin täällä pohjoisen perukoilla. Nuorison mukana ja muutenkin enemmän ihmisten kanssa tekemisissä olla, mutta määrärahoja pitäisi lisävoimiin panostaa. Aika pienistä rahoista on kysymys, enemmänkin tahdosta. Olen nähnyt tämän omassa työssäni.

  • Kiitos että jaat kokemuksiasi. Olisiko sinulla mahdollisesti jakaa jotakin hyvää esimerkkiä ennaltaehkäisevän toiminnan toimivuudesta teillä päin?


  • Anonyymi
   Erätauko-ohjaaja kirjoitti:

   Kiitos että jaat kokemuksiasi. Olisiko sinulla mahdollisesti jakaa jotakin hyvää esimerkkiä ennaltaehkäisevän toiminnan toimivuudesta teillä päin?

   Kyllä se meilläpäin tämä poliisin jalkautuminen kenttätyöhön ja lasten ja nuorison kanssa pelaaminen aina luo ihan uusia asenteita lapsukaisille.


  • Anonyymi kirjoitti:

   Kyllä se meilläpäin tämä poliisin jalkautuminen kenttätyöhön ja lasten ja nuorison kanssa pelaaminen aina luo ihan uusia asenteita lapsukaisille.

   Kiitos kokemuksen jakamisesta.


 • Anonyymi

  Varustautuuko poliisi erilailla tehtävään joissa osana on väkivaltaisia nuoria verrattuna aikuisiin? Onko näissä tilanteissa erilaisia tavoitteita tilanteen rauhoittamiselle/ratkaisemiselle? Jos on kyse vielä nuoremmista (esimerkiksi 13v), yrittääkö poliisi olla käyttämättä pippurisumutetta/lamautinta? Kuvitellaan että nuorella on teräase ja käyttytyy uhkaavasti, onko poliiseilla eri protokollat kyseisiä tilanteita varten?

  • Anonyymi

   Kuinka ulkopuolisen kannattaisi käyttäytyä tilanteessa, missä poliisi on kaukana ja nuorella on teräase, ja väkivallan uhka on suuri?


  • Anonyymi
   Anonyymi kirjoitti:

   Kuinka ulkopuolisen kannattaisi käyttäytyä tilanteessa, missä poliisi on kaukana ja nuorella on teräase, ja väkivallan uhka on suuri?

   Onko jotain mitä aikuisen ei 100% kannattaisi tehdä?


  • Anonyymi
   Anonyymi kirjoitti:

   Onko jotain mitä aikuisen ei 100% kannattaisi tehdä?

   Olisiko poliisin mahdollista antaa esimerkkejä tilanteissa joissa ulkopuolinen on toiminut oikealla tavalla, ja tilanteista joissa ulkopuolinen on toiminut väärällä tavalla?


  • Anonyymi kirjoitti:

   Kuinka ulkopuolisen kannattaisi käyttäytyä tilanteessa, missä poliisi on kaukana ja nuorella on teräase, ja väkivallan uhka on suuri?

   Pakene, piiloudu, hälytä eli soita 112!


  • Poliisi käyttää lievintä mahdollista keinoa tilanteesta ja kohteesta riippumatta. Eli sinänsä ei ole kieltoa käyttää voimakeinoja myöskään lapseen, mutta luonnollisesti niiden käyttökynnys on korkea.

   Mitä tulee rikosprosessuaalisten pakkokeinojen käyttöön, on siellä raja käyttää pakkokeinoja aina korkeampi kuin täysi-ikäisen kohdalla.


  • Anonyymi kirjoitti:

   Onko jotain mitä aikuisen ei 100% kannattaisi tehdä?

   Huonoin vaihtoehto kiireellisessä hätätilanteessa on jättää soittamatta 112. Soittamalla varmistat avun itsellesi, sivullisille ja myös kyseiselle nuorelle.


  • Anonyymi
   Anonyymi kirjoitti:

   Kuinka ulkopuolisen kannattaisi käyttäytyä tilanteessa, missä poliisi on kaukana ja nuorella on teräase, ja väkivallan uhka on suuri?

   Silloin kaikkein paras temppu on yrittää rauhoitella henkilöä ja puhutella vaikka nimeltä. Kuitenkaan sankaria ei kannata esittää vaan rauhoitella tilannetta. Esitin tässä parinäkemystä pohjoisen poliisin resursseista ja ne poistettiin. Tiedän välimatkat ja partioita liian vähän. Ihan kokemuksesta kirjoitin ja ne poistettiin. Enemmän vain rahaa poliisille pohjoiseen ja näkyvyys ja turvallisuus paranisi. Ei se ole kyllä rahasta kiinni vaan tahdosta, tiedän mistä puhun.


  • Anonyymi
   Anonyymi kirjoitti:

   Silloin kaikkein paras temppu on yrittää rauhoitella henkilöä ja puhutella vaikka nimeltä. Kuitenkaan sankaria ei kannata esittää vaan rauhoitella tilannetta. Esitin tässä parinäkemystä pohjoisen poliisin resursseista ja ne poistettiin. Tiedän välimatkat ja partioita liian vähän. Ihan kokemuksesta kirjoitin ja ne poistettiin. Enemmän vain rahaa poliisille pohjoiseen ja näkyvyys ja turvallisuus paranisi. Ei se ole kyllä rahasta kiinni vaan tahdosta, tiedän mistä puhun.

   Joo ne poistetaan pohjoisen näkemykset. Eihän välimatkat voi olla pitkiä.


  • Anonyymi kirjoitti:

   Joo ne poistetaan pohjoisen näkemykset. Eihän välimatkat voi olla pitkiä.

   Moderoimme keskustelua siten, että se pysyy aiheessa ja on pelisääntöjen mukaista. Muutoin toivomme mahdollisimman aktiivista keskustelua tästä aiheesta ja siten, että se syventäisi ymmärrystä aiheesta.


  • Anonyymi
   Anonyymi kirjoitti:

   Olisiko poliisin mahdollista antaa esimerkkejä tilanteissa joissa ulkopuolinen on toiminut oikealla tavalla, ja tilanteista joissa ulkopuolinen on toiminut väärällä tavalla?

   Kerran kahta kaveria lähestyi pahat mielessä toistakymmentä, noin 16-18- vuotiasta pojan nulikkaa…. siinä mielessä toimivat oikein, että pyysivät poikia vielä harkitsemaan, kannattaako päälle tulla ja poistumaan paikalta.

   Pojat eivät uskoneet, no, eivät siinä voineet sitten toimia enää oikeinkaan, vaan puolustivat itseään. Tuollainen ”pakene, piiloudu, soita poliisille” ei vaan sovi suomalaisen miehen pirtaan


  • Anonyymi
   Anonyymi kirjoitti:

   Kuinka ulkopuolisen kannattaisi käyttäytyä tilanteessa, missä poliisi on kaukana ja nuorella on teräase, ja väkivallan uhka on suuri?

   Rauhoitella tilannetta ja puhutella vaikka nimeltä. Sankaria ei kuitenkaan kannata esittää, vaan rauhoitella.


  • Anonyymi kirjoitti:

   Kerran kahta kaveria lähestyi pahat mielessä toistakymmentä, noin 16-18- vuotiasta pojan nulikkaa…. siinä mielessä toimivat oikein, että pyysivät poikia vielä harkitsemaan, kannattaako päälle tulla ja poistumaan paikalta.

   Pojat eivät uskoneet, no, eivät siinä voineet sitten toimia enää oikeinkaan, vaan puolustivat itseään. Tuollainen ”pakene, piiloudu, soita poliisille” ei vaan sovi suomalaisen miehen pirtaan

   Kiitos oman kokemuksen jakamisesta. Mikä sinun mielestäsi auttaisi siinä, että pakeneminen ja/tai poliisille soittaminen olisi helpompaa porukassa?


  • Anonyymi
   Erätauko-ohjaaja kirjoitti:

   Moderoimme keskustelua siten, että se pysyy aiheessa ja on pelisääntöjen mukaista. Muutoin toivomme mahdollisimman aktiivista keskustelua tästä aiheesta ja siten, että se syventäisi ymmärrystä aiheesta.

   Olen ollut aktiivinen alusta asti ja tiedän pohjoissuomen välimatkat. Monta viestini poistettu jos satun tietämään mistä kyse vaikka työkokemuksesta. Se ei vain sovi.


 • Anonyymi

  miksi suomen viranomaiset eivät istuta kotimaittensa vankiloihin ja laitoksiin pahimpia kun ovat silloin kulttuurillisestikin paremmassa ympäristössä ja usein myös taloudellisesti ajatellen ne vuorokaudet siellä jossain ovat huomattavasti halvempia mitä suomessa. osallahan on jo ennen täysi ikäisyyttä sen verta pitkä rekisteri että sen perusteella voisi pitää jo selvänä että jää sille reissulle kun täysi ikäisyys tulee voimaan.

  • Tällä hetkellä ja seuraavan puolen tunnin ajan käymme keskustelua alaikäisten vakavista väkivaltarikoksista. Poliisi vastaa seuraavan tunnin ajan tämän teeman kysymyksiin ja käymme yhteistä keskustelua tästä aiheesta.

   Mitä meidän olisi hyvä ymmärtää?
   Mitä voimme tehdä tai jo tehdään?


  • Anonyymi
   Erätauko-ohjaaja kirjoitti:

   Tällä hetkellä ja seuraavan puolen tunnin ajan käymme keskustelua alaikäisten vakavista väkivaltarikoksista. Poliisi vastaa seuraavan tunnin ajan tämän teeman kysymyksiin ja käymme yhteistä keskustelua tästä aiheesta.

   Mitä meidän olisi hyvä ymmärtää?
   Mitä voimme tehdä tai jo tehdään?

   Hyvä ymmärtää: Te ette voi sille mitään, moni ymmärtää sen jo ja jos on tarkoitus joku vihamies niitata, se tehdään jo nuorena. Lapset eivät ole enää niin tyhmiä, tietävät että seuraukset eivät ole juuri mitään. Tämä on fakta, tosin hieman ääripäästä mutta kuten kaikki tietää, sitä tapahtuu. Nuorisorikollisuudelle ei voi mitään, te olette jo hävinneet aikoja sitten, määrä vain kasvaa kasvamistaan vuosi vuodelta.

   Mitä voisitte tehdä tai jo tehdään? - No, yksinkertainen vastaus: voisitte lopettaa täällä esimerkiksi internetin nettipalstoilla päivystämisen näin ensi alkuun ja mennä vaikka partioimaan tai tutkimaan mahd. katoamistapauksia tai juttuja mistä on tehty jo rikosilmoitus, eli jotain ihan oikeasti ajankohtaista.
   MItä jo tehdään? - Vastaus on ilmeisesti=tuhlataan varoja tällaiseenkin ja mitään ei tällä saavuteta. Ja nyt jo muuten kovempaa ja kovempaa kamaa tulee jatkuvalla syötöllä aamusta iltaan kakaroille, sen on jo kaikki huomannut etenkin eteläsuomessa. Tuomiot naurettavia, eikä se kopittaminen auta, siellähä huilitaan ja sitä tunnnustusta ja muiden tekemisiä on nykymuksuilta turha edes odottaa, koska tietävät kärsivänsä ennemmin tai myöhemmin. Surullista, mutta totta. Eli tämä on jo tehty mokaamalla miltei kaikin mahdollisin tavoin.


  • Anonyymi
   Anonyymi kirjoitti:

   Hyvä ymmärtää: Te ette voi sille mitään, moni ymmärtää sen jo ja jos on tarkoitus joku vihamies niitata, se tehdään jo nuorena. Lapset eivät ole enää niin tyhmiä, tietävät että seuraukset eivät ole juuri mitään. Tämä on fakta, tosin hieman ääripäästä mutta kuten kaikki tietää, sitä tapahtuu. Nuorisorikollisuudelle ei voi mitään, te olette jo hävinneet aikoja sitten, määrä vain kasvaa kasvamistaan vuosi vuodelta.

   Mitä voisitte tehdä tai jo tehdään? - No, yksinkertainen vastaus: voisitte lopettaa täällä esimerkiksi internetin nettipalstoilla päivystämisen näin ensi alkuun ja mennä vaikka partioimaan tai tutkimaan mahd. katoamistapauksia tai juttuja mistä on tehty jo rikosilmoitus, eli jotain ihan oikeasti ajankohtaista.
   MItä jo tehdään? - Vastaus on ilmeisesti=tuhlataan varoja tällaiseenkin ja mitään ei tällä saavuteta. Ja nyt jo muuten kovempaa ja kovempaa kamaa tulee jatkuvalla syötöllä aamusta iltaan kakaroille, sen on jo kaikki huomannut etenkin eteläsuomessa. Tuomiot naurettavia, eikä se kopittaminen auta, siellähä huilitaan ja sitä tunnnustusta ja muiden tekemisiä on nykymuksuilta turha edes odottaa, koska tietävät kärsivänsä ennemmin tai myöhemmin. Surullista, mutta totta. Eli tämä on jo tehty mokaamalla miltei kaikin mahdollisin tavoin.

   Liitäthän lähteet sinun "faktoille" :)


  • Anonyymi kirjoitti:

   Hyvä ymmärtää: Te ette voi sille mitään, moni ymmärtää sen jo ja jos on tarkoitus joku vihamies niitata, se tehdään jo nuorena. Lapset eivät ole enää niin tyhmiä, tietävät että seuraukset eivät ole juuri mitään. Tämä on fakta, tosin hieman ääripäästä mutta kuten kaikki tietää, sitä tapahtuu. Nuorisorikollisuudelle ei voi mitään, te olette jo hävinneet aikoja sitten, määrä vain kasvaa kasvamistaan vuosi vuodelta.

   Mitä voisitte tehdä tai jo tehdään? - No, yksinkertainen vastaus: voisitte lopettaa täällä esimerkiksi internetin nettipalstoilla päivystämisen näin ensi alkuun ja mennä vaikka partioimaan tai tutkimaan mahd. katoamistapauksia tai juttuja mistä on tehty jo rikosilmoitus, eli jotain ihan oikeasti ajankohtaista.
   MItä jo tehdään? - Vastaus on ilmeisesti=tuhlataan varoja tällaiseenkin ja mitään ei tällä saavuteta. Ja nyt jo muuten kovempaa ja kovempaa kamaa tulee jatkuvalla syötöllä aamusta iltaan kakaroille, sen on jo kaikki huomannut etenkin eteläsuomessa. Tuomiot naurettavia, eikä se kopittaminen auta, siellähä huilitaan ja sitä tunnnustusta ja muiden tekemisiä on nykymuksuilta turha edes odottaa, koska tietävät kärsivänsä ennemmin tai myöhemmin. Surullista, mutta totta. Eli tämä on jo tehty mokaamalla miltei kaikin mahdollisin tavoin.

   Kiitos vastauksistasi. Huomaan, että asia herättää sinussa ajatuksia. Onko sinulla omia kokemuksia aiheeseen liittyen, joita haluaisit jakaa?


 • Anonyymi

  taitaa, kyse olla pikemminkin siitä että Suomen poliisilla, on aivan liian paljon rahaa,

  ja, ei tiedä edes poliisi itsekään miten sitä käyttää

  joten, kaikki, poliisit, tulevat pörräämään tänne pikku paikalle, jossa asun,

  ja, mylläämään täysin elämäni,


  miksi?

  en tiedä,

  mutta, sitä varten on tehty apinoiden planeetta, uusi elokuvakin,

 • Kysymys teille keskustelijoille: kaipaisitteko kansalaisina lisää tietoa tai keskustelua siitä, että mitä itse voisi tehdä eri rikos- tai väkivaltatilanteissa?

  • Anonyymi

   Kyllä toki.


  • Anonyymi kirjoitti:

   Kyllä toki.

   Kiitos vastauksesta. Minkälaisten viestintäkanavien kautta tällainen tieto olisi hyvä sinun kokemuksesi mukaan saada?


  • Anonyymi

   Siitä olisi apua ja nuorille pitäisi myös saada toimintaohjeet.


  • Anonyymi

   Ihmisiä me ollaan ja niin kai sinäkin?


  • Anonyymi

   Olisi hyvä, jos suomessa olisi joku minne voi soittaa, kun haluaa poliisiin yhteyden. Useamman kerran soittanut 112 ja he määrittelevät ettei se kiinnosta heitä ja ole akuutti, miten niin ei ole akuutti asia? Sitten sieltä tulee töykeää kommenttia takaisin, että tee itse jotain...no kun se ei ole minun asiani. En varmaan koskaan soita enää hätänumeroon, kun ketään ei kiinnosta, jos ei ole täysi akuutti juttu, esim tapaturma kolari, tai joku jengihakkaus menossa.


  • Anonyymi

   Kyllä haluaisin tietää, että mitä naisena voin tehdä, jos joku nuorisojoukko päättäisi ryöstää minut tms. kadulla.


 • Anonyymi

  Käyttääkö poliisi tekoälyä apuna nuorten väkivaltarikoksissa millään tavalla?

  • Erikseen nuorisorikollisuuteen ei ole mitään tekoälysovelluksia, mutta kehittelyssä on yleisesti poliisitoimintaan liittyviä ratkaisuja.


 • Anonyymi

  "Mitä meidän olisi hyvä ymmärtää?
  Mitä voimme tehdä tai jo tehdään?"

  Olen toiminut jo hyvin pitkään opettajana Sisä-Suomessa juuri teini-ikäisten parissa.
  Entistä enemmän tämä "nuorison levottomuus" tuntuu kasvavan. Ja juuri iso osa , mitä meidän tulisi ymmärtää ja tämä tosiasia hyväksyä on se, että kaksi suurta muuttujaa on ilmaantunut jopa tänne entistä voimakkaammin.
  Ja ne ovat: some ja tietyt ulkomaalais"ryhmät". Tämä, erityisesti viime mainittu on asia, josta näköjään pitää olla yhtä ja samaa mieltä. valitettavasti , jolloin kentän todellinen tilanne ei tule esille. Toki tiedän, että mm. poliisin yksityiskeskusteluissa tämä tilanne tunnustetaan.

  Mikä on sitten side, joka sitoo näitä tieetyjä levottomia nuoria? Se on nykyyisn somen kautta jaettu : oman ryhmän, itsensä, kansallisuuden yms. "oman porukan" korostaminen. Siis aivan luonnollinen ilmiö, sinällään.

  Mitä pitäisi tehdä?
  Koska näillä nuorilla on erittäin voimakas ylimielinen! asenne poliisia, koulua, suomalaisuutta, ym. kohtaan; pitäisi heitä kohtaa olla tiukan linjan kautta asiallinen, jopa huumorilla oleva ote!

  • Nostat tärkeitä asioita esille ja mainitsemasi asiat on havaittu valtakunnallisesti. Tämä on yksi syy, miksi poliisi haluaa nostaa keskusteluun asioita. Yhteiskunnallinen kehittäminen kuuluu kaikille toimijoille.


 • Anonyymi

  En lukenut kaikkea edellämainittua, mutta ryöstön pohjalla ovat ainakin välillä päihdekäytös, huono kasvuympäristö, mitä voitaisiin saada paremmaksi, jos puututtaisiin ihmisten lasten hankkimiseen ja kasvatukseen enemmän. Eli lapsesta asti heillä oli enemmän ammattitukea saatavilla, kavereita ym. Kaikki kannabiksen käyttäjät, joihin lähiaikoina helsingissä törmännyt, ollut ala-astelaisia tai nuoria aikuisia. Miksi suosio johtaa tälle polulle, miksi se on niin, miksei kerrota riittävästi, että oikeasti ei se koulunkäyntiä ja elämää edistä. Paljon pohdittavaa itsellä lähinnä päihteissä, joka vaikuttaa sitten muuhunkin käyttäytymiseen, välipitämättömyyteen, rikollisuuteen...

  • Kiitos ajatusten jakamisesta.


 • Anonyymi

  En lukenut koko ketjua oliko jo esillä. Mutta kun/jos alle 15 vuotias rötöstelevä ongelmanuori joutuu lastensuojelun toimesta lastenkotiin, niin voisiko poliisi vierailla siellä? Luennoimassa nuorille, mikä olisi oikea polku elämässä ja mitä haittoja nuorelle itselleen on jos hänen rikoskierre ei katkea tms. Ja näyttää vaikka tilastoja miten voi käydä. Jotta nuori heräisi ajattelemaan, mitä haluaakaan elämältä.

  • Anonyymi

   "Luennoimassa nuorille, mikä olisi oikea polku elämässä ja mitä haittoja nuorelle itselleen on jos hänen rikoskierre ei katkea tms" omasta mielestä tämä voisi olla nuorisotyöntekijöiden työtä. Valitettavasti nuorelle voi sanoa ja selittää, joskus he eivät kuitenkaan ymmärrä. Terapiassa voi kestää vuosia ennenkun saadaan edistymistä tapahtumaan joidenkin nuorien kohdalla, ja moni nuori ei halua edes ottaa osaa.


  • Anonyymi
   Anonyymi kirjoitti:

   "Luennoimassa nuorille, mikä olisi oikea polku elämässä ja mitä haittoja nuorelle itselleen on jos hänen rikoskierre ei katkea tms" omasta mielestä tämä voisi olla nuorisotyöntekijöiden työtä. Valitettavasti nuorelle voi sanoa ja selittää, joskus he eivät kuitenkaan ymmärrä. Terapiassa voi kestää vuosia ennenkun saadaan edistymistä tapahtumaan joidenkin nuorien kohdalla, ja moni nuori ei halua edes ottaa osaa.

   Kypsyys tulee vasta myöhemmin, jolloin nuori saattaa tajuta virheensä ja tuntea että hän on nytten kuopassa josta ei pääse ylös, ja ainoa tapa jatkaa on rikollisuus


  • Siinä vaiheessa kun lapsi sijoitetaan rikollisen toiminnan takia, niin ollaan jo aika syvällä ongelmissa. Todennäköisesti tällöin on jo yritetty käyttää esimerkiksi Ankkuri-puhutusta apuna.

   Haasteena näissä vakavimmissa rikoskierteissä on, että hatkaaminen (lastenkodista karkaaminen tai palaamatta jättäminen) on erittäin yleistä. Suomessa tapauksia on vuosittain tuhansia ja jos lapsi hatkaa, niin hän ei luonnollisesti ole myöskään tuen ja huollon kohteena, saati opiskele.

   Jossain tapauksissa 15-17-vuotiaiden kohdalla tämä rikoskierre johtaakin pakkokeinoista ankarimpaan, eli vangitsemiseen. Alle 15-vuotiaiden kohdalla tätä mahdollisuutta ei ole ja keinot tulisi löytyä lastensuojelulaista. Lastensuojelulaissa on painavimpana rajoitustoimenpiteenä käytössä erityinen huolenpito, mutta tältä osin paikkoihin on liian pitkät jonot ja välillä prosessi kestää todella kauan. Tämä problematiikka koskee myös 15-17-vuotiaita.


  • Anonyymi
   Anonyymi kirjoitti:

   "Luennoimassa nuorille, mikä olisi oikea polku elämässä ja mitä haittoja nuorelle itselleen on jos hänen rikoskierre ei katkea tms" omasta mielestä tämä voisi olla nuorisotyöntekijöiden työtä. Valitettavasti nuorelle voi sanoa ja selittää, joskus he eivät kuitenkaan ymmärrä. Terapiassa voi kestää vuosia ennenkun saadaan edistymistä tapahtumaan joidenkin nuorien kohdalla, ja moni nuori ei halua edes ottaa osaa.

   Kyllä, varmasti on nuorisotyöntekijöiden työtä. Mutta poliisi virka-asussa on vakuuttavampi. Käyhän poliisit kouluillakin luennoimassa, kertomassa tilannekatsausta alueelta. Mielestäni samaa tyyliä voisi tehdä lastenkodeissakin.


 • Anonyymi

  Eikö poliisivirkamiehillä ole täällä nimiä, vaikka toimitaan virkavastuulla? Onko jotain salattavaa?

  • Anonyymi

   On kuule nimet laitettu ihan ketjun alussa. Kummatkin poliisit esittelivät itsensä.


  • Hei, poliisien nimet löytyvät keskusteluketjun alusta. Mukana ovat ainakin Tuomas, Marko, Miia ja Miia.


 • Anonyymi

  Nuoret kuvaavat väkivalta ja nöyryytysvideoita ja jakavat niitä someen. Puuttuvatko somealustat näihin mitenkään ja saako poliisi videoista helposti tietoa somealustoilta? Kantavatko somealustat minkäänlaista vastuun väkivaltaviedoista ja niiden esittämisestä nuorille?

  • Poliisin kokemuksen mukaan somealustat eivät niihin juuri puutu. Poliisi saa tietoja videoista monesti asianosaisilta tai videon muutoin havainneilta. Niistä on tehty usein rikosilmoituksia ja käytetty esitutkinnassa.

   Somealustojen vastuu on heikko, eikä yleensä realisoidu käytännössä.


 • Anonyymi

  On ollut rikoksia joissa nuorilla on ollut jopa käsiaseita käytössä. Onko tämä uusi ilmiö vai aina ollut ongelmana, mutta vähemmän uutisoitu? Onko teidän työssä tullut vastaan tilanteita joissa nuorilla on ollut räjähteitä (muita kuin tiktok pullopommeja/lannoitepommeja)?

  • On ollut aseita, mutta se on harvinaista. Teräaseet ovat yleisempiä. Lisäksi oikeilta aseilta näyttävät kuula-aseet ovat aiheuttaneet soittoja hätäkeskukseen.


 • Anonyymi

  Miksei kukaan puutu enää siihen, kun tieliikennesäännöt muuttuivat ja nyt rikkkaat voivat vapaasti ajaa punaisia päin ilman suurempia seurauksia? Mitä se opettaa lapsille? Kaikkea näemmä saa tehdä ja asioihin ei puututa. Monet mukavat ihmiset muuttuvat ratissa kauheiksi muiden haukkujiksi ja tyhmästi kaahailemalla ja välittämättä toisista. Tehdään hurjia ohituksia, kun halutaan mennä niin nopeasti paikasta toiseen. Sit jos joku ajaa hiljaa, haukutaan se lyttyyn, näytetään käsimerkkejä ja tööttäillään. Terveiset helsingin ajosta. Joka päivä menee hermot tuolla liikenteessä, kun ihmiset on niin kireitä. Lapsia kohdellaan myös tosi huonosti muutenkin, vedetään kädestä ja sanotaan ettei voi jäädä leikkimään ja mennään täysin aikuisten sääntöjen mukaan, mikä kiire aikuisilla on?

  • Anonyymi

   Hei, en ymmärrä tämän kommentin yhteystä nuorisorikollisuuteen. Voisitko täsmentää?


  • Tänään keskustellaan nuorten tekemistä ryöstöistä ja väkivaltarikollisuudesta. Mitä meidän tulisi ymmärtää? Mitä voimme tehdä?


  • Anonyymi
   Anonyymi kirjoitti:

   Hei, en ymmärrä tämän kommentin yhteystä nuorisorikollisuuteen. Voisitko täsmentää?

   Miten niin et ymmärrä? Aikuisista tulee kaikki malli lapsille ja nuorille. Näytetään huonoa mallia, että näin saa toimia.


 • Anonyymi

  Aina syyllistetään nuoria. Te varmaan olitte niitä kilttiä poikia ja tyttöjä nuorena

  • Kiitos tästä pohdinnasta. Miten toivoisit, että asiasta puhuttaisiin Suomessa ja keitä tulisi kutsua mukaan?


 • Anonyymi

  Montako vuotta tällä menolla menee, kun Suomessa pommit räjähtelevät samassa tahdissa kuin Ruotsissa? Nyt ovat nuoria ja heistä tulee varmasti "ihania" aikuisia! Sarkasmivaroitus!!!

  • Anonyymi

   En ole itse kyllä kuullut mitään mikä viittaisi pommeihin näin suomessa. Kauan sitten ruotsissa moottoripyöräjengi käytti panssarintorjuntaohjusta vastakkaisen jengin kerhotaloon. Kuitenkaan ei suomeen rantautunut tämä ilmiö ikinä, vaikka siitä oli paljon puhetta.


 • Anonyymi

  Kohta suurin osa viesteistä poistettu. Kirjoittelin pohjoisen ja varsinkin Koillismaan tilanteesta missä apu on kaukana. Täällä sitä korvessa ja se ei ole kenenkään kuin oma vika kun apua ei saatavilla. Miksi poistettu. olette väärällä foorumilla.

  • Hei, moderoimme keskustelua siten, että kommentit liittyvät aiheeseen ja ovat pelisääntöjen mukaisia. Minkälaisia kokemuksia sinulla on Pohjois-Suomen ja Koillismaan alueilla tapahtuvasta nuorten tekemästä väkivaltarikollisuudesta? Mitä meidän muiden olisi hyvä ymmärtää siitä?


  • Anonyymi

   Kirjoitin monta asiallista kommenttia pohjoisen ja Koillismaan toimista. Ihan omasta työ-hommista, mutta miksi tämä paska kaikki poisti.


  • Anonyymi
   Erätauko-ohjaaja kirjoitti:

   Hei, moderoimme keskustelua siten, että kommentit liittyvät aiheeseen ja ovat pelisääntöjen mukaisia. Minkälaisia kokemuksia sinulla on Pohjois-Suomen ja Koillismaan alueilla tapahtuvasta nuorten tekemästä väkivaltarikollisuudesta? Mitä meidän muiden olisi hyvä ymmärtää siitä?

   No eihän sitä ole ihan pakkokaan ymmärtää minua, mutta poliisitkin kysyy mitenkä siellä naapurissa. Olen lähettänyt näille paskasivuille monta juttua, mutta ei enää jaksa. Miksi lähdette sivuille mistä suurin osa poistetaan. Olen ollut töissä poliisissa yötä päivää ja tiedän mistä kyse. Olen kannattanut kokemuksiini perustuen satsauksia poliisin määrärahoin lisäyksiä ja se vain ihan pikkuraha muihin verrattuna ja näkyvyys ja ennalta ehkäisevä toiminta


  • Anonyymi
   Anonyymi kirjoitti:

   No eihän sitä ole ihan pakkokaan ymmärtää minua, mutta poliisitkin kysyy mitenkä siellä naapurissa. Olen lähettänyt näille paskasivuille monta juttua, mutta ei enää jaksa. Miksi lähdette sivuille mistä suurin osa poistetaan. Olen ollut töissä poliisissa yötä päivää ja tiedän mistä kyse. Olen kannattanut kokemuksiini perustuen satsauksia poliisin määrärahoin lisäyksiä ja se vain ihan pikkuraha muihin verrattuna ja näkyvyys ja ennalta ehkäisevä toiminta

   Moderoijat tunnistaa ja poistaa kaikki asiaviestit ja näihin sitä sitten. Ei kuulu pelisääntöihin kommentoida pohjoisen poliisi tilannetta, vaikka omakohtainen kokemus työsuhteesta johtuen. Lisää vain partioita tänne korpikyliinkin siitähän me veronmaksajat maksetaankin, turvallisuudesta. Tämä viimeinen viesti, parempiakin perusteluja ollut, mutta ei moderaattorin mieleen.


  • Anonyymi
   Anonyymi kirjoitti:

   Moderoijat tunnistaa ja poistaa kaikki asiaviestit ja näihin sitä sitten. Ei kuulu pelisääntöihin kommentoida pohjoisen poliisi tilannetta, vaikka omakohtainen kokemus työsuhteesta johtuen. Lisää vain partioita tänne korpikyliinkin siitähän me veronmaksajat maksetaankin, turvallisuudesta. Tämä viimeinen viesti, parempiakin perusteluja ollut, mutta ei moderaattorin mieleen.

   Kaikkialle paskasivustoille muka keskusteluja laitetaan. Turva-alan ammattitutkinto minullakin ja poliisillakin töissä ollut, mutta asialliset ja monet vain moderaattori poisti. Olipa se valaiseva keskustelu.


 • Anonyymi

  Jotenkin, vaikka, Suomella on kaikenlaista, sijoittamiseen liittyvää, niin Suomen

  poliisiin, ei koskaan voi sijoittaa liiaksi,

  tai, poliisivoimiin maailmalla, yleisesti,

  suurin osa, Suomalaisista, tai maailman ihmisistä ei tajua tätä asiaa, millään tavalla,

  ennen kuin on aivan liian myöhäistä, maailmalla tai Suomessa,


  ja, maailmassa menee järjettömiä summia, joka, viikko täysi järjettömiin asioihin,

  jos, siitä murto, osa, saadaan Suomen poliisille,


  niin, meillä Suomessa, ei olisi minkäänlaista, hätää enää,


  jotenkin, Suomessa, on saatava kaikenlainen rikollisuus pois,

  ja, saatava kasvatettua, Suomen poliisivoimien, kapasiteettia,

  joka, viikko kasvatettua, äärimmäisen paljon,


  että, voimme jo, auttaa Rakasta Ruotsia, sen, pahimman kriisin hetkellä,


  tarkoitan, vain, sitä että jos, pystymme, äärimmäisen paljon auttamaan Ruotsia,

  niin, Ruotsi, on varmasti äärimmäisen kiitollinen, ja, palkitsee Rakkaan Suomen,

  äärimmäisen avuliaasti,


  sitten, on tietysti, Norja, Eurooppa, yms,

  ei, Euroopasta, autettavat pitkään aikaan, lopu ei,


  =)

  Joten, siksi, olisi hyvä panostaa Suomen syntyvyyteen ja lapsiin ja nuoriin,

  koska, heillä on aivot kaikkein plastisimmat, ja, muovautuvammat,


  eli, saamme heistä lukemattomia, eliitti poliiseja,


  =)

  jotenkin, itse, sairastan vaikeaa henkistä sairautta,

  mutta, tiede kehittyy todella hitaasti, ikäväkseni,


  ja, se, johtuu, että maailmassa on miljardeja, kertoja, tärkeämpiä asioita,

  kuin vaivani,


  ja, tärkeimmät on Suomen poliisivoimat, ja, vartijat, tietysti,


  =)

  • Anonyymi

   Voidaanko saada spämmi seis?


 • Anonyymi

  Kuinka poliisi käyttää psykologista tai käyttäytymisanalyysiä nuorten vakaviin väkivaltarikoksiin liittyvien riskien tunnistamisessa ja miten tämä tieto vaikuttaa ennaltaehkäisytoimenpiteisiin?

  • Poliisi on osaltaan mukana moniammatillisessa Ankkuri-työssä yhdessä sosiaali-, terveys- ja nuorisotoimen kanssa, jotka ovat tämän alan ammattilaisia. Lisätietoja: https://ankkuritoiminta.fi/etusivu


 • Anonyymi

  Vankilan on oltava viimeinen keino. Onko kaikki muu yritetty? Onko oikeasti joku konkreettisisesti kuunnellut, ollut kavereita ym? Aika monesta kuultaa, että ongelma on kavereiden puuttuminen, huonot piirit, omat synkät ajatukset, maailman rikollisuuteen kääntynyt tilanne. Käytännössä apukeinot eivät riitä. Nythän sosiaali ja terveystoimelta lähti rahaakin paljon, joten tilanne menee vaan huonompaan suuntaan, mikä avuksi?

  • Kiitos ajatusten jakamisesta. Onko sinulla omia kokemuksia hyvistä teoista tai ennaltaehkäisevästä työstä?


  • Anonyymi

   Vankila ei olisi hyödyllinen, jos meillä olisi laitos joka voisi pitää laitoslaiset sisällä. Vankilat voivat aiheuttaa ongelmia nuorille, kun taas laitokset ovat olemassa nuorten psyykkisen terveyden parantamiseksi ja rikollisuuden ennaltaehkäisemiseksi. Tosiaan, avuksi tarvitaan turvalaitokset, joista ei pääse pakenemaan kävelemällä ulos. Vartiat joilla on nuorteen liittyvät koulutukset myös hyödyllistä, koska jotkut nuoret ovat valitettavasti väkivaltaisia ohjaajia ja hoitajia kohtaan.


  • Anonyymi kirjoitti:

   Vankila ei olisi hyödyllinen, jos meillä olisi laitos joka voisi pitää laitoslaiset sisällä. Vankilat voivat aiheuttaa ongelmia nuorille, kun taas laitokset ovat olemassa nuorten psyykkisen terveyden parantamiseksi ja rikollisuuden ennaltaehkäisemiseksi. Tosiaan, avuksi tarvitaan turvalaitokset, joista ei pääse pakenemaan kävelemällä ulos. Vartiat joilla on nuorteen liittyvät koulutukset myös hyödyllistä, koska jotkut nuoret ovat valitettavasti väkivaltaisia ohjaajia ja hoitajia kohtaan.

   Kiitos, onko sinulla mielessä joitakin sellaisia laitoksia, joissa on tehty hyvää työtä ja miten se on onnistunut?


 • Täällä on noussut kysymyksiä Ruotsin tilanteeseen liittyen, mitä ajatuksia se teissä paikalla olevissa poliiseissa herättää?

  • Vaikka alaikäisten ryöstö- ja väkivaltarikollisuudessa on nyt selvä piikki, on Suomessa esimerkiksi harvinaista se, että alaikäinen kantaisi ampuma-asetta saati käyttäisi sitä. Teräaseita on toki ongelmaksi asti.

   Ruotsissa on yleistynyt selvästi alaikäisten ja myös alle 15-vuotaiden käyttäminen hyväksi rikollisessa toiminnassa. Suomessa tällainen on selvästi harvinaisempaa, joskin siitäkin on jo merkkejä ilmassa. Ruotsissa esimerkiksi säädettiin rangaistavaksi viime vuonna alaikäisten rekrytoiminen rikolliseen toimintaan, jolla pyritään estämään tämä kehitys.

   Jos verrataan katujengejä, niin Ruotsissa jengiläisten määrässä puhutaan jo useita kymmenistä tuhansista, kun Suomessa katujengeihin liittyviä henkilöitä on todettu olevan reilut 250. Järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyviä henkilöitä jonkun verran enemmän. Ongelma on joka tapauksessa tältä osin vielä paremmin hallittavissa.

   Toisaalta Suomessa on havaittavissa samantyylisiä haasteita kuin Ruotsissa, esimerkiksi segregaation ja heikon integraation suhteen, mutta haasteet eivät ole lähelläkään samalla tasolla kuin Ruotsissa. Hereillä tulee kuitenkin olla ja pyrkiä vastaamaan näihin haasteisiin poliisin, mutta myös muiden toimijoiden toimesta.


  • Anonyymi
   Poliisi kirjoitti:

   Vaikka alaikäisten ryöstö- ja väkivaltarikollisuudessa on nyt selvä piikki, on Suomessa esimerkiksi harvinaista se, että alaikäinen kantaisi ampuma-asetta saati käyttäisi sitä. Teräaseita on toki ongelmaksi asti.

   Ruotsissa on yleistynyt selvästi alaikäisten ja myös alle 15-vuotaiden käyttäminen hyväksi rikollisessa toiminnassa. Suomessa tällainen on selvästi harvinaisempaa, joskin siitäkin on jo merkkejä ilmassa. Ruotsissa esimerkiksi säädettiin rangaistavaksi viime vuonna alaikäisten rekrytoiminen rikolliseen toimintaan, jolla pyritään estämään tämä kehitys.

   Jos verrataan katujengejä, niin Ruotsissa jengiläisten määrässä puhutaan jo useita kymmenistä tuhansista, kun Suomessa katujengeihin liittyviä henkilöitä on todettu olevan reilut 250. Järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyviä henkilöitä jonkun verran enemmän. Ongelma on joka tapauksessa tältä osin vielä paremmin hallittavissa.

   Toisaalta Suomessa on havaittavissa samantyylisiä haasteita kuin Ruotsissa, esimerkiksi segregaation ja heikon integraation suhteen, mutta haasteet eivät ole lähelläkään samalla tasolla kuin Ruotsissa. Hereillä tulee kuitenkin olla ja pyrkiä vastaamaan näihin haasteisiin poliisin, mutta myös muiden toimijoiden toimesta.

   Onko Suomessa vastaavaa lainsäädäntöä kuin Ruotsissa, jolla alaikäisten rekrytointiin rikolliseen toimintaan voidaan puuttua?


 • Anonyymi

  Voitaisiin menetellä kuten siinä yhdessä tv-ohjelmassa, taisi olla USA:sta. Eli kun nuorisorikolliset on otettu huostaan niin heidät viedään vankilaan oikeiden aikuisten väkivaltavankien läksytettäviksi. Ideana saada nuoret heräämään siihen ettei rikos kannata. Eivät he muuten opi kuin extreme measures-tyyppisesti, siitä on osoituksena jo heidän moraalitasonsa kun kerta vakaviin rikoksiin syyllistyvät.

  Valitettavasti Poliisi joutuu toimimaan lainsäätäjien talutusnuorassa ja noudattaa lakia. Tämä on ongelma siksi koska Suomessa rikoksista seuraavat rangaistukset ovat aivan naurettavan pieniä ja liian lieviä. Tämä seikka voi taas ruokkia katupartiointia ja äärimmäisiä keinoja eli omankäden oikeuden harjoittamista. Vaikka rikoksista jää helposti kiinni niin so what, kun kerta tuomiot eivät ole juuri mitään. Lisäksi todellisten rikollisten mindset on eri kuin tavallisella ihmisellä - Eivät kovatkaan tuomiot heitä juuri hetkauttaisi. Ennemmin säilössä kuin että viljelisivät vapaasti tuhojaan kaduilla.

  Tähän maahan täytyy saada päivitetty lainsäädäntö ajan hengen mukaiseksi. Ryhmissä tehdyt "roadman" ym. rikokset tulee kriminalisoida järjestäytyneeksi rikollisuudeksi ja terroristiseksi toiminnaksi, sillä terrorismin alaiset rikosten tuomiot ovat kovemmat kuin normaalien rikosten. Roadmaneihin kuuluu siis sekä ulkomaalaistaustaisia että kantasuomalaisia nuorisorikollisia. He saattavat puhua siansaksaa eli suomea ja englantia toisiinsa sekoittaen. Lieveilmiöitä esiintyy, kun tarpeeksi iso osa nuoria lyö "viisaat" päänsä yhteen. Lähinnä sukupuoleltaan (alaikäiset) miehet ovat kyseessä, en suoraan sanottuna tiedä ovatko naiset/tytöt mukana jengirikollisuudessa. Nuorisorikollisjengejä on muuallakin Suomessa kuin vain pääkaupunkiseudulla ja Turussa.

  • Anonyymi

   "Voitaisiin menetellä kuten siinä yhdessä tv-ohjelmassa, taisi olla USA:sta. Eli kun nuorisorikolliset on otettu huostaan niin heidät viedään vankilaan oikeiden aikuisten väkivaltavankien läksytettäviksi. Ideana saada nuoret heräämään siihen ettei rikos kannata. Eivät he muuten opi kuin extreme measures-tyyppisesti, siitä on osoituksena jo heidän moraalitasonsa kun kerta vakaviin rikoksiin syyllistyvät." muistaakseni tämä ohjelma lopetettiin koska tämä ohjelma aiheutti ongelmia nuorille, etenkin kun heidän kokemuksensa kuvattiin ja julkaistiin. Tämä ei myöskään oikeasti toiminut monien kohdalla. Kiinnostava ajatus, mutta omasta mielestäni on erityisen tärkeää että interventio ohjelmat ovat kaikki tieteellisesti todettuja ja tuettuja. Kyllä, amerikassa on nuorille myös saatavilla aitoja interventioita jotka ovat osoitettu toimiviksi ilman pelottelua. Kuitenkin, näissä nuori on laitoksessa joissa on samat turvallisuustasot kuin vankiloissa. Laitosohjelma tietenkin eroaa vankiloista täydellisesti.


 • Anonyymi

  Vähän toinen näkökulma asiaan. Eli miten te poliisit näette nuorison? Onko se rikollisempaa, välinpitämättömämpää, vastuuttomampaa tai huonompaa kuin omassa nuoruudessanne? Oletteko paaduttaneet mielenne?

  Olen itse miettinyt, että kasvatuksella on entistä suurempi merkitys, vaikka lähtökohdat olisivat mitä tahansa, vanhempien antama kasvatus, moraali ja vastuullisuus kantaa pitkälle yli nuoruuden hullutusten.

  • Kiitos hyvästä kysymyksestä. Nykynuoret ovat kaikin puolin fiksumpia ja me poliisissa haluamme olla myös heidän apunaan ja tukenaan.


  • Nuorisorikollisuus on tutkitun tiedon mukaan vähentynyt. Oman 25 vuoden poliisikokemuksen jälkeen tuntuu, että vakavat rikokset ovat lisääntyneet ja vakavimpia väkivaltatekoja tekee yhä nuoremmat. Ne myös tulevat todennäköisesti paremmin poliisin tietoon tänä päivänä. Verkkomaailma tuo myös uusia mahdollisuuksia tehdä rikoksia ja sen käyttö lisääntyy.


  • Anonyymi
   Poliisi kirjoitti:

   Kiitos hyvästä kysymyksestä. Nykynuoret ovat kaikin puolin fiksumpia ja me poliisissa haluamme olla myös heidän apunaan ja tukenaan.

   Hyvin sanottu!


 • Anonyymi

  Ongelmia aiheuttaa:
  - risat perheet, miehen mallin puute
  - kasvatuksen, kunnioituksen puute
  - some, sen luoma paine
  - väkivaltapelit, harhaiset illuusiot
  - huumeet viinan sijasta

  Miten nuoriso ei kunnioita poliiseja? Kun oltiin nulikoita 80-luvulla ja hölmöiltiin ja poliisi tuli paikalle, kyllä nöyrästi selviteltiin tilanne

  • Mikä ja minkälaiset kokemukset sai sinut aikoinaan kunnioittamaan poliisia?


  • Anonyymi

   Tuo kasvatuksen puute sosiaalisessa mielessä aiheuttaa ongelmia. Vanhemmat eivät opeta (tarpeeksi) kunnioittamaan muita ihmisiä ja kielenkäyttökin on usein karmeaa. Sama ongelma kouluissa.


  • Anonyymi
   Erätauko-ohjaaja kirjoitti:

   Mikä ja minkälaiset kokemukset sai sinut aikoinaan kunnioittamaan poliisia?

   Hahhaa. Olin poliisissa yötä päivää vuoden töissä ja monenlaista sitä voi pienessäkin pitäjässä tapahtua. Ei sitä asujat tiedä minkälaista porukkaa siellä ympäri suomenmaan pyörii ja ei tarvitsekaan tietää. Oli hauska havaita kuinka vanhempi konstaapeli tiesi jo päivällä kuka siellä aamulla putkassa on. Se on siellä sitä kokemuksen tuomaa , jos hieman meitä päivällä naureskeli ja aamuyöllä sitten osat vaihtui.


 • Anonyymi

  Onko poliiseilla tullut vastaan nuoria jotka käyttävät 3D printattuja väkivaltavälineitä?

  • Harvinaisia ovat. Yhden 3D-printatun nyrkkiraudan muistan vuosien varrelta.


 • Anonyymi
 • Kysyn tässä välissä teiltä keskustelijoilta, että miksi tämä aihe on sinulle tärkeä ja olet saapunut paikalle seuraamaan tai käymään keskustelua? Minkälaisia omia kokemuksia tähän aiheeseen juuri sinulla liittyy?

  • Anonyymi

   Itseä aihe kiinnostaa koska perheessä on teini-ikäisiä lapsia. Huolettaa se että nuoret joutuisi väkivallan tai ryöstelyn kohteeksi tai ajautuisi jostain syystä mukaan vääriin jengeihin.

   Toisinaan mietityttää että varoitteleeko nuorta tarpeeksi tai varoitteleeko ehkä joskus liikaakin. Lasten kasvattaminen ei ole helppoa. Nuorilla on nykypäivänä kova paine olla jotain suurta ja hienoa. Tavallinen ja ihan hyvä ei tunnu riittävän. Vanhempana sitä on välillä vaikea ymmärtää.


  • Anonyymi kirjoitti:

   Itseä aihe kiinnostaa koska perheessä on teini-ikäisiä lapsia. Huolettaa se että nuoret joutuisi väkivallan tai ryöstelyn kohteeksi tai ajautuisi jostain syystä mukaan vääriin jengeihin.

   Toisinaan mietityttää että varoitteleeko nuorta tarpeeksi tai varoitteleeko ehkä joskus liikaakin. Lasten kasvattaminen ei ole helppoa. Nuorilla on nykypäivänä kova paine olla jotain suurta ja hienoa. Tavallinen ja ihan hyvä ei tunnu riittävän. Vanhempana sitä on välillä vaikea ymmärtää.

   Kiitos, että jaat omia kokemuksiasi. Oletko kokenut keskustelun hyödylliseksi? Mitä kaipaisit oman vanhemmuuden tueksi tämän teeman osalta?


  • Anonyymi

   Asuin Pohjois-Helsingissä ja pelkäsin illalla liikkumista. Tilanne on mennyt huonompaan suuntaan. Tosin pikkukaupungissa, missä nykyään asun, on myös nuorisojengejä ja niistä on kirjoiteltukin lehdissä.


 • Anonyymi

  En ymmärrä miksi linkkaamani asia poistettiin. Lähteenäni on CJJ, joka on luotettava. Paperi käsittelee nuorisorikollisuutta ja myös nuorisoväkivaltaa osaltaan. Joka tapauksessa vaikka en saa lähdettä linkata, on sanomani tosiasiaa. Ei siitä enempää.

  Onko nuorisorikollisuudessa mukana ajoneuvoja millä tavalla? Onko mitään "kia boyz" ilmiötä suomessa (tiktokkiin kuvataan kun varastetaan kia auto)? Ovatko nuoret pahoillaan kun kuulevat aiheuttaneensa vakavia vammoja toiselle, millainen empatiakyky heillä on?

  • Hei, edellinen kommenttisi näkyy edelleen yllä.


 • Laitan vielä uudelleen tämän kysymyksen, eli kysyn teiltä keskustelijoilta, että miksi tämä aihe on sinulle tärkeä ja olet saapunut paikalle seuraamaan tai käymään keskustelua? Minkälaisia omia kokemuksia tähän aiheeseen juuri sinulla liittyy?

 • Anonyymi

  Mistä nuoret saa niin helposti aseita, kuten se 16 vuotias mikä jahatasi revorverillä yhtä huijaria ...

  • Itse asiassa alaikäisiltä tavataan ampuma-aseita todella harvoin. Aseiden saamista voivat kuitenkin helpottaa erilaiset sosiaaliseen mediaan liittyvät palvelut, joita käytetään myös huumausaineiden myyntiin. Samoilla alustoilla käydään myös kauppaa ampuma-aseilla. Teräaseet ovat kuitenkin valitettavan yleisiä niillä, jotka ovat muutoinkin rikoskierteessä.


 • Anonyymi

  On totta koti on se ykkönen kasvatuksessa rajojen asettamisessa ja se et tiedostetaan missä nuori kulkee ja kenen kaa! Myös koulu siellä nähtäis asiat ja puuttuminen! Välittäminen ja läsnäolo kysytään nuorilta mitä kuuluu ? Monesti tuli omien lasten ja kavereiden kaa keskusteluja tekemisistä niin pahasta kuin hyvästä! Ja meille sai kaverit tulla! Asuin alueella vanhempien kaa pidettiin yhtä joka oli tärkeetä ja soiteltiin jos jotain! Mut onko tälläistä enää! Ei varmasti ole yhtä selkeetä asiaa mikä johtaa mihinkin ! Olisiko sit rangaistusten höllentäminen se et alenttais ikärajaa!

  • Tämä on tosi hyvä kuulla, että mikä on tukenut omaa kasvua ja porukkaa.


 • Aikuisten olisi hyvä ymmärtää ja kertoa nuorille, että kiusaamiseksi mielletty teko voi itse asiassa olla rikos. Se, että valehtelee toisesta somessa voi olla kunnianloukkaus. Yllyttäminen tappeluun on pahoinpitely. Puhelimen vieminen uhkaamalla on ryöstö. Potkiminen osana porukkaa on pahoinpitely.

  • Anonyymi

   Oman kokemuksen mukaan opettajat yrittävät joskus jopa vakavissa tilanteissa yrittää puhua yli ettei rikosilmoitusta tehdä.


  • Anonyymi kirjoitti:

   Oman kokemuksen mukaan opettajat yrittävät joskus jopa vakavissa tilanteissa yrittää puhua yli ettei rikosilmoitusta tehdä.

   Haluaisimme uskoa, että opettajat ymmärtävät hyvin, milloin on syytä olla yhteydessä poliisiin. Yritämme viestiä tästä myös oppilaille. Lähetimme alkuvuodesta kaikille Suomen 2119 ala- ja yläasteelle julisteen, jossa oppilaille kerrotaan, että kiusaaminen voi olla rikos. Koulujen rehtoreille lupasimme, että poliisi on valmis tukemaan opettajien ja koulujen työtä rikosten ennalta ehkäisyssä.


  • Anonyymi

   Hyvä pointti! Kiusaamista ei saa hyssytellä tai lakaista maton alle vaan kaikkeen väkivaltaan ja sillä uhkaamiseen tulee aina aikuisten puuttua. Koulumaailma on aika villin oloista nykyään, opettajatkin ehkä tarvitsisivat tukea tähän.

   Ennen poliisit vierailivat kouluissa, mutta ilmeisesti se on enenevissä määrin vanhempien asia nykypäivänä opettaa lain rajat lapsilleen.


  • Anonyymi
   Poliisi kirjoitti:

   Haluaisimme uskoa, että opettajat ymmärtävät hyvin, milloin on syytä olla yhteydessä poliisiin. Yritämme viestiä tästä myös oppilaille. Lähetimme alkuvuodesta kaikille Suomen 2119 ala- ja yläasteelle julisteen, jossa oppilaille kerrotaan, että kiusaaminen voi olla rikos. Koulujen rehtoreille lupasimme, että poliisi on valmis tukemaan opettajien ja koulujen työtä rikosten ennalta ehkäisyssä.

   Valitettavasti olen kuullut enemmän kuin kerran, että vakavissakin "koulukiusaamistapauksissa" missä väkivaltaa, poliisi on vähätellut että asia selvitettävä koulussa.


  • Anonyymi
   Anonyymi kirjoitti:

   Hyvä pointti! Kiusaamista ei saa hyssytellä tai lakaista maton alle vaan kaikkeen väkivaltaan ja sillä uhkaamiseen tulee aina aikuisten puuttua. Koulumaailma on aika villin oloista nykyään, opettajatkin ehkä tarvitsisivat tukea tähän.

   Ennen poliisit vierailivat kouluissa, mutta ilmeisesti se on enenevissä määrin vanhempien asia nykypäivänä opettaa lain rajat lapsilleen.

   Välillä vaikuttaa siltä, että monet vanhemmat opettavat lapsilleen rajattomuutta, miten voi aina toimia omista itsekkäistä jopa laittomista tarkoitusperistä lähtöisin. Aika karseita neuvoja on myös, kun väkivaltaa kohdanneelle lapselle sanotaan "mikset itse lyönyt kovempaa"!


 • Anonyymi

  Kovasti on poistettuja viestejä. Keskustelua ohjataan kovalla kädellä, ei siis mikään vapaa keskustelu aiheesta.**

  • Hei, keskustelua moderoidaan siten, että pyritään pysymään aiheessa ja noudatetaan keskustelun pelisääntöjä.

   * Pysythän asiassa. Keskustelu voi luonnollisesti polveilla, mutta etenkin Erätauko-keskusteluiden aihe on rajattu aloituksen mukaisesti.

   * Kerro omista kokemuksistasi. Mitkä asiat, tapahtumat ja tilanteet ovat vaikuttaneet omiin näkemyksiisi?

   * Kunnioita myös omistasi poikkeavia mielipiteitä ja anna jokaiselle mahdollisuus kertoa näkemyksistään. Ristiriitoja voidaan käsitellä rakentavalla tavalla – provosoituminen voi pahimmillaan tuhota hyvän keskustelun.

   * Tavoitteena on käydä dialogia. Keskity toisten ajatuksiin, ja yritä jatkaa niiden pohjalta keskustelua. Etsi ja kokoa, ja koita etsiä myös piiloon jääneitä asioita. Kysy lisää. Näin voi syntyä uusia näkökulmia ja oivalluksia.

   * Olen ystävällinen ja kunnioitan toisia. Kunnioitetaan toisia keskustelijoita, asiantuntijoita, erilaisia ihmisiä ja kokemuksia. Voimme pohtia asioita yhdessä ilman, että olemme samaa mieltä.


  • Anonyymi

   Saman huomasin, aivan asiallinen kysymys juuri poistettiin:(


  • Anonyymi
   Anonyymi kirjoitti:

   Saman huomasin, aivan asiallinen kysymys juuri poistettiin:(

   Ihan paskasivu tämä, miksi tänne asiallinen muka keskustelu jos yli 60 heti poistettu. Olen lähettänyt monta asiallista keskustelua asiasta joista tiedän, mutta poistettu vain. Pohjoisen poliisitilannekin huono kun aluetta riittää, mutta miehiä ei. Töissäkin remmissä pyörähdin ja tiedän mistä puhun. Olisi se ennalta ehkäisevä aina halvemmaksi tuleva, elikkä partioita kylille ja sivukylille myös.


 • Anonyymi

  Rikollisuus ja mielenterveys kuluttavat valtiolta rahaa. Niihin voitaisiin vaikuttaa. Mutta oikeasti niin ei tehdä. Tietoa on kyllä saatavilla. Jaoin täälläkin tietoa, mutta viesti poistettiin.

 • Anonyymi

  Nuori1 ryöstää toisen nuoren. Nuori1 samalla uhkaa "jos teet rikosilmoituksen, kohdistan sinuun väkivaltaa". Kuinka poliisi voi suojata uhria tältä väkivallan uhkalta?

  • Tältä osin voi tulla alkuperäisen rikoksen lisäksi kyseeseen oikeudenkäytössä kuultavan uhkaaminen.

   Ne erittäin harvat tilanteet, joissa rikosilmoituksen tekeminen johtaa uhkaamiseen saati fyysiseen väkivaltaan, johtavat yleensä välittömiin toimiin poliisin toimesta.

   Yleisesti voidaan kuitenkin todeta, että kostamisen tai muun vastaavan pelko on sinänsä ymmärrettävää, mutta konkreettiset teot erittäin harvinaisia.


 • Anonyymi

  Miksi asiallisia viestejä poistetaan??.??.?.?

  • Hei, keskustelua moderoidaan siten, että pyritään pysymään aiheessa ja noudatetaan keskustelun pelisääntöjä.

   * Pysythän asiassa. Keskustelu voi luonnollisesti polveilla, mutta etenkin Erätauko-keskusteluiden aihe on rajattu aloituksen mukaisesti.

   * Kerro omista kokemuksistasi. Mitkä asiat, tapahtumat ja tilanteet ovat vaikuttaneet omiin näkemyksiisi?

   * Kunnioita myös omistasi poikkeavia mielipiteitä ja anna jokaiselle mahdollisuus kertoa näkemyksistään. Ristiriitoja voidaan käsitellä rakentavalla tavalla – provosoituminen voi pahimmillaan tuhota hyvän keskustelun.

   * Tavoitteena on käydä dialogia. Keskity toisten ajatuksiin, ja yritä jatkaa niiden pohjalta keskustelua. Etsi ja kokoa, ja koita etsiä myös piiloon jääneitä asioita. Kysy lisää. Näin voi syntyä uusia näkökulmia ja oivalluksia.

   * Olen ystävällinen ja kunnioitan toisia. Kunnioitetaan toisia keskustelijoita, asiantuntijoita, erilaisia ihmisiä ja kokemuksia. Voimme pohtia asioita yhdessä ilman, että olemme samaa mieltä.


 • Mitä ajatuksia tämä poliisin nosto teissä keskustelijoissa herättää? Onko meillä aikuisilla ja onko nuorilla tarpeeksi tietoa tästä?

  "Aikuisten olisi hyvä ymmärtää ja kertoa nuorille, että kiusaamiseksi mielletty teko voi itse asiassa olla rikos. Se, että valehtelee toisesta somessa voi olla kunnianloukkaus. Yllyttäminen tappeluun on pahoinpitely. Puhelimen vieminen uhkaamalla on ryöstö. Potkiminen osana porukkaa on pahoinpitely."

  • Anonyymi

   Valitettavasti näin sanotaan että on rikos mutta melkein ikinä ei mitään tehdä. Pitäisi näyttää eikä vain sanoa. Sanat menettävät voimansa kun mitään ei tapahdu. Kiusaaja jatkaa.


  • Anonyymi kirjoitti:

   Valitettavasti näin sanotaan että on rikos mutta melkein ikinä ei mitään tehdä. Pitäisi näyttää eikä vain sanoa. Sanat menettävät voimansa kun mitään ei tapahdu. Kiusaaja jatkaa.

   Tehdään, ja pitää tehdä. Meillä aikuisilla on vastuu alaikäisten osalta tunnistaa tilanne ja tehdä ilmoitus asiasta. Lapsille ja nuorille olemme tehneet ohjeet, jotta he ymmärtäisivät itse, milloin ovat saattaneet joutua rikoksen uhriksi. Lisätietoja: https://www.nuoretjarikollisuus.fi


  • Anonyymi

   Vaikka tietoa olisi, voi rajanveto olla vaikeaa. Miten nuori osaa vetää rajan kriittisen keskustelun ja kunnianloukkauksen välillä, kun se ei tunnu onnistuvan edes kaikilta päättävässä asemassa olevilta aikuisiltakaan?

   Jos katsotaan pelkkiä tilastoja, vääristymää voi aiheuttaa sekin, että asiat jotka ennen sivuutettiin "nuoret on nuoria" asenteella, katsotaan nyt jopa rikoksiksi. Ei minun nuoruudessani poliisia kutsuttu koululle, jos pojat nujakoivat välitunnilla. Nyt se taitaa olla sääntö. Poliisi varmaan osaa työssään erottaa vähäiset nujakoinnit vakavista, mutta pelkkiä tolastoja lueskelevat aikuiset voivat saada asiasta liiankin synkän kuvan.


 • Anonyymi

  Asia on näin, kuten jo moni kirjoittaja on sen todennut eri sanoin: syyt mukaanlukien juuri tuo kunnioituksen puute viranomaisia kohtaan! Alkaen esikoulusta, kouluun, ammattikouluihin, ja kadulle näkyy tämä ihmisen perinteäiseen biologiseen luonteeseen kuuluva kunnioitus (= vanhempia, esivaltaa kohtaan) vähenneen osalla nuorisoa vuosien aikana.
  Edelleen onneksi suurin osa nuorisoa on eteenpäin pyrkivää, yhteiskuntaan sopeutuvaa oikealla tavalla.
  Kun ihmisen biologinen sisäinen pelko! auktoriteettejä kohtaan on vähentynyt nyky -yhteiskunnan toimesta, se aiheuttaa tietyllä nuorisolla (ja aikuisväestölläkin) luonnollisesti negatiivisen vastailmiön: "haistattelua", tahallista rajojen liikakokeilua eli uhmaamista ja pikkuhiljaa yhteiskunnasta vieraantumista asenteella " keskisormi pystyyn yhteiskunnalle, vain minä olen keskipiste ja minulla on oikeus tehdä, mitä minä haluan; kunhan vaan yhteiskunta maksaa minulle asunnon, tukea, yms

 • Niin.. Jotenkin on välillä turvattomuuden tunne kun liikun vaikka kauppaan. Olen saanut uhkauksia joiltain. En ole jäänyt kinastelemaan. Jatkoin vaan matkaa enkä katsonut taakse. En tiedä onko nämä nykynuoret tullut agressiivimmaksi

  • Hei Saumasukat ja tervetuloa mukaan keskusteluun! Mikä vahvistaisi turvallisuuden tunnetta osaltasi?


 • Hei:)

 • Anonyymi

  Ensimmäiseksi voisin kertoa poliisille kiitos huomaavaisuudesta.
  Olimme tyttären kanssa menossa keskussairaalan lääkärille, "odotimme" kuumeisina vastaanotolla. Samaan tilaan saapui pari poliisimiestä jotka olivat saattamassa asiakasta lääkärin tarkastukseen. TV:stä tuttu konstaapeli huomasi tyttäreni, ja tuli juttelemaan, antoi poliisimerkkiheijastimen tyttärelle.

  Oikeasti yhteiskunta kehittyy oikeaan suuntaan vain jos olemme kaikki lähellä nuorisoa. Kuunnellen, ymmärtäen ja joskus jopa neuvoja antaen. Huomataan toisemme.
  Kaikkihan lähtee siitä mitä haaveita meillä on nuorempana ja myös vanhempana. Toisinaan elämä myös kolhaisee, iästä riippumatta.

  Jokainen tarvitsee joskus tukea, jos poliisi antaa sitä se on jo eittämättä liian myöhäistä. Monta asiaa ennen tuota olisi mennyt "pieleen".

  Voimia poliisille, harvoin saavat kehuja.

  • Kiitos oman kokemuksen jakamisesta.


  • Kiitos ja hienoa, että poliisin kohtaamisesta on jäänyt myönteinen kuva teille molemmille.


  • Kiitos kannustavasta palautteesta. Lämmittää.


 • Anonyymi

  Käsittääkseni poliisin ja sosiaalihuollon välillä on joillakin alueilla Suomessa ongelmia tiedonvaihdon kanssa. Tämä on huono asia mielestäni monella tapaa. Keskustelun pitäisi olla avointa sekä läpinäkyvää, eikä lainsäädäntö saisi estää tiedonvaihtoa. Tarkoitus on auttaa nuorta ja perhettä.

  • Poliisi tekee lähtökohtaisesti kaikista alaikäisten rikosepäilyistä lastensuojeluilmoituksen sosiaaliviranomaisille, joten siihen suuntaan kaikki poliisin hallussa oleva tieto lapsesta on mahdollista antaa. Toki on tapauksia, joissa poliisi esimerkiksi unohtaa tehdä lastensuojeluilmoituksen, mutta tämä ei ole lainsäädännöllinen ongelma. Poliisin tiedonsaantia taas rajaa osittain lainsäädäntö, joskin vakavimmissa rikoksissa sosiaaliviranomaisilla on velvollisuus antaa poliisille tiedot.


 • En oikeen osaa tätä

 • Anonyymi

  "Alaikäisten tekemäksi epäiltyjen rikosten määrä Suomessa on kolminkertaistunut vuodesta 2015, erityisesti alle 15-vuotiaiden keskuudessa. Tilanteen ratkaisuun ja rikoskierteen katkaisuun tarvitaan uusia keinoja."

  Ensinnäkin pitäisi huolehtia siitä, ettei nuoret lorvi yleisillä paikoilla kuten ostoskeskuksissa, asemilla eikä etenkään ryhmissä. Vanha sanonta "joukossa tyhmyys tiivistyy" pitää edelleen paikkansa. Puuttumista ja valvontaa ei voi olla liikaa.

  Vanhempien pitäisi kantaa enemmän vastuuta lapsistaan/nuoristaan, olla läsnä ja tietoisia missä heidän nuorensa liikkuu. Ja niin ikävältä kuin se onkin, asettaa rajoja liikkumiseen, samoin kielen käyttöön; opettaa puhumaan kohteliaasti, toiset ihmiset huomioivaksi ja laittaa nuori unohtamaan "jou-jou-hällä-väliä" asenne.

  Koulussani oli silloinen ns. nuorisopoliisi puhumassa kansakoulun 4. luokalla, vuonna 1974 huumeista ja alkoholin väärinkäytöstä. Salissa oli kuuntelemassa n. 250 nelosluokkalaista (silloin oli n. 36 oppilasta yhdellä luokalla ja 4. luokkia 7), ja kaikki kuuntelivat hiljaa korvat höröllä. Muistan tämän yhä vaikka siitä on jo tasan 50 vuotta. Tällaista ennalta ehkäisevää toimintaa poliisilla pitäisi olla enemmän, ja nimenomaan poliisilla, joka on kuitenkin kenties yhä jonkinmoinen auktoriteetti.

  Satunnaisesti joissain kouluissa on pidetty luentoja huumeista, päihteidenkäytöstä, niihin liittyvästä rikollisuudesta, vankilakierteestä; kertomassa ovat olleet poliisi-entinen huumeiden käyttäjä ja hänen tukihenkilönsä.

  • Mitä ennalta ehkäisevää toimintaa poliisissa tällä hetkellä tehdään? Mitä meidän poliisikeskustelijat vastaavat tähän teemaan?


  • Erätauko-ohjaaja kirjoitti:

   Mitä ennalta ehkäisevää toimintaa poliisissa tällä hetkellä tehdään? Mitä meidän poliisikeskustelijat vastaavat tähän teemaan?

   Poliisin yksi päätehtävä on ennalta estää rikoksia ja tämä on kaikkien poliisien tehtävä. Tätä tehdään eri muodoissa niin poliisin kenttätyössä, rikostutkinnassa kuin lupavalvonnassakin. Tähän nuorisorikollisuus- teemaan liittyen aikaisemmin mainittu Ankkuritoiminta on yksi suurimmista työmuodoista. Ennalta estävässä toiminnassa on merkittävää tehdä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Poliisin tulisi olla siellä, missä ovat nuoret ja kynnys poliisin ja nuorten välissä tulisi olla matala.


 • Anonyymi

  Jatkan edellistä
  Vielä tuosta "hatkaan" lähtemisestä nuorisokodista: se ei pitäisi olla mahdollista! Ihan oma turvallisuus on vaarassa.

  Olen myös lukenut, ettei ohjaajat saa lukea alaikäisten puhelimia. Miten tämä voi olla mahdollista? Aivan käsittämätöntä miten rikollisia puuhia harrastetaan whatup ryhmissä eikä asiaan muka voida puuttua.

  • Haaste ei poliisin näkökulmasta ole juurikaan tuo puhelimessa olevien viestien lukeminen ohjaajien toimesta, koska jos sillä harrastetaan rikollista toimintaa, kuuluu sen selvittäminen poliisille. Poliisilla taas on mahdollisuus tehdä laite-etsintä ja tarkastella puhelimen koko tietosisältöä esitutkinnassa.


 • Anonyymi

  Haluaisin kiittää poliiseja tärkeästä työstä turvallisuuden parantamiseksi ja rikollisuuden vähentämiseksi.

  Aina, kun näen poliisin jossain, tulee turvallinen olo.

  Kiitos 🌹

  • Kiitos kannustavasta palautteesta. Turvallisuuden tunne ja luottamus ovat meille erittäin tärkeitä vaalittavia arvoja yhteiskunnassa.


 • No nytkö tämä onnistuisi. Olen mies mutta seksuaalivähemmistöä. Saanut uhkauksia. En ole jäänyt kinaamaan. en katsonut taakseni, mutta pelkäsin että joku olisi käynyt kimppuun

 • Anonyymi

  En ehdi lukea koko ketjua, joten sorry jos aihe on jo käsitelty.
  Voitaasiinko Ruotsista saada oppia mitä meidän kannattaisi tehdä, ettei tilanne menisi yhtä huonoksi kuin naapurissa?

  Maassa on varsin paljon muualta kuin EU:n alueelta tulleita. Voidaanko heidät palauttaa kotimaahansa jotenkin helpommin, jod he syyllistyvät rikoksiin?

  • Hei, tervetuloa mukaan! Ylempää löytyy näiden molempien teemojen osalta poliisin vastauksia useampia. Toivottavasti löytyy helposti ja mukavasti pitkän ketjun varrelta.


 • Anonyymi

  Moni jo kirjoittanut näitäkin.

  -Kaverivanhemmuus, huono juttu.
  - Vanhempien kasvatus vastuu.
  - Vanhempainilloista puuttuu ne joiden siellä pitäisi olla.
  - Nuorten hengailu kauppakeskuksissa yms.
  -Vape ongelmat, niihin liittyy bisnes, pahoinpitelyt, ryöstöt ja velat.
  - Eri puhelinsovellukset pitäisi kieltää, nuori voi hommata helposti mitä aineita tahansa.
  - Nöyryytys videot, videot joilla kiristetään, niiden levittäminen. Ei ole ihme että nuoret voi pahoin ja ahdistaa.

  • Anonyymi

   Kannatan koko listaa! ☝🙋‍♀️

   Terveisin poliiseille, teette arvokasta työtä 💓


 • Anonyymi

  Jos ongelman ratkaisu olisi helppo.se olisi jo tehty. Nuoriso samaistuu elokuvien jännittävään rikollisuuteen ja jotenkin hyväksytään myös se katuväkivalta. Itse olen yli 50v mies ja en saata ymmärtää kun Turun keskustassa ihmisiltä ryöstetään vaattetkin yltä. Poliisi varmasti tekee parhaansa muttei silläkään loputtomasti resusseja ole.

  • Anonyymi

   Rikollisuuden ihannointi on itsellenikin jotenkin vierasta. Rikolliset kirjaoittaa kirjoja ja heitä esitellään tv-sarjoissa ja saavat suoltaa somessa omaa ideologiaansa melko vapaasti. Jotenkin hullua!


 • Anonyymi

  Eräällä pohjois-helsinkiläisellä ala-asteella on kuuleman mukaan saatu oppimisrauhaa lisättyä moniammatillisella yhteistyöllä ja miesopettajia lisäämällä. Heti menee tieto läheisestä marketista koululle, jos oppilas on näpistellyt välkällä. Rehtori on tiukka. Mielestäni miesopettajia tulisi olla enemmän.

 • Keskusteluaikamme alkaa päättyä. Nyt kysyn teiltä keskustelijoilta, että oletko oppinut tai oivaltanut tänään jotakin uutta poliisin kanssa keskustellessa? Onko keskustelu ollut hyödyllinen?

  • Anonyymi

   Hyvä huomata, että ongelmaa yritetään todella ratkaista. Mukavaa kun poliisi kuuntelee ja kertoo asioista myös meille tavan tallaajille. Aika kinkkisen asian äärellä tosiaan ollaan ja poliisi yksin ei ehkä asialle paljoa voi. Varsinkin ennaltaehkäisyssä pitäisi olla "koko kylä" mukana. Poliittiset päätökset vaikuttavat tähänkin asiaan aika paljon ja se suunta nyt huolestuttaa.


 • Anonyymi

  Yhteiskunta olemme me, tulee ensimmäisenä mieleeni miten "ei kuulu minulle" ajatus on voimissaan, soitetaan poliisit.

  Itse olen erilainen, kun huomaan nuorison tekevän jotain mikä ei ole heille eduksi tai hyödyksi, alan ohjaamaan. Jopa tuntemattomia.

  Kerran tulin paikalle jossa uimahallin valvoja oli ihmeissään nuorison kanssa. Yritti estää teini-ikäisen sisälle tuloa pitämällä oven kahvasta kiinni. Siitä suuttuneena teini alkoi potkia oven lasiin.

  Saavuin punttisalilta paikalle ja en voinut olla ohjeistamatta teinejä.
  Ongelma ensin oli se että minua kutsuttiin rasistiksi, sen teki joku 5 vuotias joka oli heidän mukanaan. Vein heidät kulkuväylältä vähän syrjemmälle ja haastoin heidät normaaliin keskusteluun. He kertoivat tarinansa, ja tarinat olivat mielestäni surullisia. Nämä lapset eivät ole epäonnistujia, vaan heidän vanhempansa, syystä tai toisesta.

  10 minuutin keskustelun jälkeen he ymmärsivät tarkoitukseni, ja kaikki lähtivät kotiin hyvin mielin, ehkä jopa se paniikissa ollut uimahallin valvoja...

 • Kysyn myös mukana olevilta poliiseilta, että oletko oivaltanut tänään jotakin uutta? Onko keskustelu ollut hyödyllinen?

  • Poliisinkin on tärkeää olla mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa ja tätä tulee ehdottomasti lisätä. Kiitos kaikille mukana olleille.


  • Anonyymi

   Oivalsin sen, että koulukiusaaminen voi olla rikos. Enpä ole tullut ajatelleeksi asiaa, ehkä sitä on jotenkin vähätellyt omassa mielessä.


 • Anonyymi

  Just liityin mukaan.;)

 • Anonyymi

  Onko tutkittu mitä yhteyttä vapaakasvatuksella on lisääntyneeseen rikollisuuteen? Näyttää kovasti siltä, että kun ruumiillinen kurittaminen kiellettiin järjettömänä väkivaltana ja traumatisoivana toimintana, tämä vapaasti kasvanut nuoriso onkin ryhtynyt rajojen ja rangaistusten kadottua käyttäytymään juuri kasvatuksen mukaan, eli eli mitään väliä -et sä mulle mitään mahda -asenteella?

 • Anonyymi

  Onko poliisi koskaan turhautunut työssään?

 • Anonyymi

  Keskustelu on aina hyväksi, tosin jää puutteelliseksi koska poliisi ei luonnollisestikaan voi kertoa kaikkea tietämäänsä täällä. Rikosoikeudellisen vastuun ikärajaa voisi vuodella alentaa.

 • Anonyymi

  Jos nettiin kirjoittaa jostain ihmisestä valheita, niin voiko siinä syyllistyä rikokseen? Esimerkiksi jos pitkään esittää ihmisestä ja hänen perheestään rumia valheita, niin onko se rikos? Entä syyllistyykö keskustelupalstan ylläpidon vastuutaho rikokseen, jos se ei tee asialle mitään?

  • Valheellisen tiedon levittäminen toisesta netissä voi olla kunnianloukkaus tai törkeä kunnianloukkaus. Ylläpidolla ei ole lähtökohtaisesti vastuuta kunnianloukkauksenkaan täyttävän kirjoituksen poistamisesta.


 • Lämmin kiitos kaikille keskustelussa mukana olleille kokemusten ja ajatusten jakamisesta. Keskustelu päättyy klo 20.00.

  Toivotamme kaikille oikein hyvää ja turvallista loppuviikkoa.

 • Anonyymi

  Poliisilla kuuleman mukaan on 18 erilaista rekisteriä, johon suomalainen voi nimensä saada. Tämä on asia, josta kannattaa esimerkiksi kouluissa kertoa. Mitä tarkoittaa, kun nimi on jossain rekisterissä: käytetäänkö tietoja kesätyöpaikkoja hakiessa, oppilaitoksiin tai yliopistoon haettaessa tms.

  Kertokaa, että ihmisen aivot kehittyvät valmiiksi vasta 22 - 25 -vuotiaana. Ennen sitä kannattaisi varoa ylimielisyyttä. Kertokaa, että pojat kehittyvät 2 - 3 vuotta tyttöjä jäljessä. Siksi 15-vuotias mopopoika leikkii maantiellä, kun aivot on vasta 12-vuotiaan tasolla (?), mutta poikaa silti ikänsä perusteella sakotetaan kuin "olisi ikäisensä". Tasa-arvolaki mahdollistaa sukupuoleen liittyvän ominaisuuden huomioimisen. Pojille voisi tämän vuoksi myöntää ajokortin pari vuotta vanhempina

  Kehityskulut maakunnissa ovat erilaisia kuin maastamuuttajien suosimissa isoissa kaupungeissa. Tämä kannattaisi huomioida, kun lainsäädäntöä rukataan.

Ketjusta on poistettu 92 sääntöjenvastaista viestiä.

Luetuimmat keskustelut

 1. Marin on ehkä maailman kaunein "Nelikymppinen"

  Marinin julkaisu on saanut yli 68 500 tykkäystä. Postauksen kommenttikentässä ylistetään paljon Marinin kauneutta, jota
  Maailman menoa
  325
  2695
 2. Vernu Vasunta

  On mahotonta miten marjanpoimijoita on kohdeltu! Eikö paremmalla kohtelulla olisi saanut paremman tuloksen?
  Suomussalmi
  87
  2012
 3. En kelpaa sinulle

  Varattuna - olen sinulle ongelma. Eroaminen vuoksesi voi olla turhaa, sillä me ei puhuta, kun olen varattu ja kumpikin v
  Ikävä
  120
  1590
 4. Taidat vanhempi nainen

  Haluta sen tien itsellesi. juokse vaan karkuun ! Pahentaa vaan asiaa.Pitäs toimia ihan toisin päin
  Ikävä
  73
  1134
 5. Hetkeäänkään miettimättä ottaisin sinut

  Mutta mitä mieltä miehesi siitä olisi?
  Ikävä
  71
  992
 6. Olisi kiva tietää miksi pidät minusta?

  Miehelle kysymys :)
  Ikävä
  61
  963
 7. Voi nainen...

  Kun luovutit meistä liian aikaisin, just kun aloin oppimaan sinua. Jos oisin alussa jo lukenut aiheesta oisin voinut toi
  Ikävä
  41
  920
 8. Venäjä aikoo yksipuolisesti muuttaa rajalinjauksia Suomenlahden itäosassa

  Venäjä aikoo muuttaa rajalinjauksia Suomenlahden itäosassa Venäjän saarten eteläpuolella. Ylen jutussa kerrotaan mm.
  Maailman menoa
  143
  863
 9. Suomi lähettää tarkkailijoita merialueelle

  Venäjä on ilmoittanut aikovansa ylittää Suomen merialueen rajat kysymättä lupaa kertomalla että Suomen merialueen raj
  Maailman menoa
  288
  819
 10. Naiselle kysymys

  Mitä oikein näet minussa?
  Ikävä
  40
  714
Aihe