JEESUS,PAAVALI,JESAJA,JOHAN.K.

Karim, se oikea

JEESUS ENNUSTAA ISLAMIN/KERTOO KIRJANUSKONNOISTA

Qumranin löydetyissä teksteissä 5.Moos.32:8 ”Kun Korkein jakoi kansoille maat, kun Hän levitti ihmiset yli maan piirin, Hän määräsi kansojen asuinsijat ja kullekin oman jumalan.” paljastuikin lopultaan alkuperäisesti ”kullekin oman jumalan” tilalta menevän (määräsi) ”Jumalan poikien luvun mukaan”. Eli juutalaisten ja kristittyjen usko että vain juutalaiset ovat saaneet profeettoja (=VT:ssä yleisesti ”Jumalan poika”) ei voi pitää paikkaansa.

Jeesus ei sanonut olevansa viimeinen profeetta ja selvästi ilmoittaa uuden uskonnon tulosta useammassakin paikkaa (Islamin mukaan Jumala on lähettänyt profeettoja monille kansoille, Jeesus oli viimeinen juutalaisille annettu käden ojennus ja Mohammed koko maailmalle, Jeesus sanoi Kaanalaiselle naisellekin Matt.15:24 että ”Ei minua ole lähetetty kuin Israelin kansan kadonneita lampaita varten”), ja tässä onkin todisteita jotka käsittävät KOLME Jeesuksen vertausta (yhdessä hän pohjustaa niistä kahta jotta ymmärrämme nämä vertaukset):

Luuk.5:36-39
36.-38. Jeesus esitti heille vielä vertauksen: ”Ei kukaan leikkaa uudesta viitasta paikkaa ja ompele sitä vanhaan viittaan. Silloinhan uusi viitta menee pilalle eikä myöskään uudesta kankaasta otettu paikka sovi vanhaan. Eikä kukaan laske uutta viiniä vanhoihin leileihin. Silloinhan uusi viini rikkoo leilit, viini valuu maahan ja leilit ovat pilalla. Ei, uusi viini on laskettava uusiin leileihin.” <

Jeesus aloittaa todistamalla että uusi uskonto on erotettava selkeästi vanhasta taustastaan ja sen vaikutuksesta laskemalla se ”eri leileihin”, eli siis perustamalla uuden seurakunnan. Tässä Jeesus siis tuo esille miten hänen sanomansa ja korjauksensa juutalaisten uskontoon ja lakiin ovat mahdotonta toteuttaa ilman että pitää synnyttää uutta seurakuntaa (ei tarkoita Paavalin seurakuntaa vaan niitä oikeiden opetuslasten juutalaisten keskuuteen perustamia, joita säilyi Islamin tuloon asti, jotka ei hyväksyneet kolminaisuutta tai Jeesuksen jumaluutta), samaten kuten Muhammedin oli mahdotonta korjata kr.uskon ja Raamatun virheitä ja lisäyksiä ilman uutta uskontoa ja Kirjaa. Jeesus todistaa käyttämällä mm. kr.uskoa esimerkkinä miten muuten käy (”leili rikkoutuu”). Kr.usko syntyi juutalaisuuden lahkona joka käytti synagoogia, mutta ei pysynyt leilissään kauaakaan vaan meni pilalle (pakana-kristityt alkoi palvomaan Jeesusta jumalana kun Paavali kielsi pakanoilta Tooran ja lain opetuslasten luvalla, jolloin pakanat eivät ymmärtäneet ”Jumalan Poika”-termiä (pakanat sekoittivat omiin uskomuksiinsa eli ”jumalan poikiinsa”, kuten Hercules Zeusin poikaan ja muihin kreik./room. uskontoihin/filosofioihin), millä VT:ssä yleisesti kutsutaan profeettoja, eikä kristityt voineet enää käyttää synagoogia), rikkoi leilit (lain ja Tooran noudattamisen) ja valui ympäri Eurooppaa "väärässä muodossa" (Paavalin lähetystöiden seurauksena) pilalle.

Protestanttisuuskaan ei onnistunut yrityksessään muuttaa katolista kirkkoa sisältä, joten piti perustaa uusi seurakunta. Sama homma oli myös Jeesuksen ja Muhammedin seuraajilla, joiden profeetat tulivat molemmat korjaamaan edellisten uskovien lakiin ja uskontoon (ja niiden noudattamiseen) tekemiä muutoksia ja virheitä (Jeesus sanoo , vastoin Paavalin opetuksia, Matt.5:17-20 ettei tullut kumoamaan lakia vaan TOTEUTTAMAAN sitä ja ettei laista ”häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto ennen maan ja taivaan katoamista”, ja että kuka toisin opettaa häntä kutsutaan ”taivasten valtakunnassa vähäisimmäksi”, eli alimmassa helvetissä olevaksi, ja käski juutalaisten noudattaa lakia OIKEIN mm. Luuk.10:26-29 ”Mitä laissa sanotaan? Mitä sinä itse sieltä luet?...Tee näin, niin saat elää.” ja John.7:19 ”Mooses antoi teille lain, vai kuinka? Silti yksikään teistä ei noudata sitä.”, eli Jeesus toi esille juutalaisen lain vääristyneisyyden, jonka vääristyneet kohdat ja huonon noudattamisen huomaa muslimina, mm. kohdissa Luuk.11:38-52). Tätä tukee myös Matt.23:2-3 ”Mooseksen istuin on nyt lainopettajien ja fariseusten hallussa. Tehkää siis niin kuin he sanovat ja noudattakaa heidän opetustaan. Älkää kuitenkaan ottako oppia heidän teoistaan, sillä he puhuvat yhtä ja tekevät toista.”, eli tarkoitus on noudattaa lakia ilman sen vääristelyä, puhtaasti sellaisenaan tulkiten (eli Islamissa Koraanin tulkitsemista varmuudella profeetalta tulleiden hadithien, eli käskyjen/ohjeiden/esimerkkien kautta mm. Koraanin tulkitsemista ilman uskonnon ulkopuolisia elementtejä, uskontoon lisääminen ankarimpia syntejä).

Paavali siis sai op.lapsetkin suostumaan (Jeesuksen opettamien) Tooran ja lain hylkäämiseen/pimittämiseen kre./room. pakana-kristityiltä, eikö se riko edellisiä käskyjä?

>39. ”Ei kukaan, joka on juonut vanhaa viiniä, halua uutta. Hänen mielestään vanha on hyvää.” <

Jeesus myös tuo selkeästi esille ("vanha viini on hyvää") että AINA on niitä jotka ”jäävät jälkeen” profeetoissa, siis pysyvät vanhassa uskossa vaikka uusi on jo annettu, ja varsinkin Jeesuksen jumaluuteen ja (300-luvulla syntyneeseen) kolminaisuusoppiin uskoneet kristityt ovat olleet HYVIN jääräpäisiä Islamin suhteen, Islamin aluksi hyväksyivät vain lähinnä ne kristityt jotka uskoivat Jeesukseen profeettana, eivät jumalana.

Mistäkö päättelin että Jeesus tässä puhui uusista uskonnoista? Koska Jeesus tavallaan jatkaa vertausta, jota pohjusti:

Luuk.13:6-9, vertaus hedelmättömästä viikunapuusta

>6. Jeesus esitti vielä vertauksen: ”Eräällä miehellä (Jumalalla) oli viinitarhassaan (maapallo) kasvamassa viikunapuu (juutalaisuuden vertauskuva). Hän meni etsimään siitä hedelmiä, mutta ei löytänyt. Silloin hän sanoi puutarhurille (profeetta, Jeesus): `Jo KOLMENA vuotena olen käynyt etsimässä hedelmiä tästä viikunapuusta, mutta en ole löytänyt. Kaada se, sehän vain vie voiman maasta.` Mutta puutarhuri vastasi: `Herra, anna sen olla VIELÄ YKSI VUOSI. Minä muokkaan ja lannoitan maan SEN YMPÄRILTÄ. 9. Jospa se ensi vuonna tekee hedelmää, Jollei niin käy, käske SITTEN kaataa se.” <

Mielenkiintoinen tässä vertauksessa on siinä annetut viitteet ajasta: Jumala totesi ettei juutalaisuus ole kantanut hedelmää ”3 vuoden” aikana (Aabraham ja juutalaisuus syntyi n.1800 eKr., eli 1800 vuotta vertauksen antamista aiemmin, 1800 jaettuna kolmeen osaan ”vuosiksi” tarkoittaa silloin että 1 ”vuosi”= 600 vuotta), ja Jeesus pyysi sille armonaikaa lisää vielä ”yhden vuoden” (= siis n. 600 vuotta Jeesuksen seuraajien muodossa, kunnes tuli Islam ja teki siitä ”tarpeettoman” 600-luvulla), ja tämän "yhden vuoden" juutalaisuutta eli viikunapuuta yritti elvyyttää Jeesuksen tuoma viimeinen oikaisu juutalaisille. (6)

Valitettavasti sekin meni harhaan ja kristityt alkoivat palvoa Jeesusta, ja oikeat kolminaisuuden ja Jeesuksen jumaluuden kieltäneet ja YHTÄ Jumalaa palvoneet kristityt pysyivät vainottuna vähemmistönä (300-luvulle Rooman, 600-luvulle Bysantin ortodoksi-valtiokirkon toimesta) L-Idässä ja P-Afrikassa Islamiin tuloon asti, eli tämä "yksi lisä vuosi" jonka Jeesus anoi Jumalalta ei tuottanut tulosta, vaan oli aika kaataa juutalaisuuden viikunapuu (eli sen lahko kr.usko samalla) oikeiden uskojen listalta kuten Jumala uhkasi, jolloin oli aika että "ympärillä oleva maa hedelmöittyi lannoittamisesta" ja juutalaisuuden ja kr.uskon pohjalta nousi uusi uskonto perustuen siihen, eli Islam. Kr.uskon merkityksen ”hedelmöittämisessä ja lannoittamisessa” näkee siinä miten nopeasti Islam hyväksyttiin juuri kristityillä alueilla, ja Raamattuhan on täynnä todisteita ja ennusteita siihen. Lisäksi kr.usko hajotti Rooman valtakunnan keisarin/kirkon valtataistelulla kahtia, ilman tätä arabian niemimaan täysin ympäröivä jättimäinen pakana-valtio olisi saattanut pitää Islamin arabian niemimaalla pitkään ja muslimit olisivat joutuneet kokemaan Roomassa saman minkä kristityt kokivat (lue lisää kr.uskon merkityksestä otsikosta ”Maailma ilman kr.uskoa”).

Tälläinen ajoitus täsmää Jeesuksen toisen vertauksen kanssa (Matt.20:1-16), jossa Jeesus ennustaa neljän Koraanissa mainitun Kirjanuskonnon (juutalaisuus, saabialaisuus, kristinusko ja Islam) tulon ajat antaen selviä vinkkejä mistä tietää että puhutaan kyseisestä uskosta:

>1.Taivasten valtakuntaa voi verrata isäntään, joka aamuvarhaisella lähti palkkaamaan työmiehiä viinitarhaansa. <

Eli isäntä on tietenkin Jumala, viinitarha maapallo ja työmiehet monoteististen uskontojen kannattajia. ”Lähti palkkaamaan” on sama kuin alkoi tekemään heistä työmiehiä (uskovia), siis lähettämään profeettoja, jos kristityt eivät sitten usko jo että Jumala on käynyt vierailulla maapallolla muinakin aikoina. ”Aamuvarhaisella” on juutalaisen kellotaulun (jossa yö ja päivä on jaettu 12 tuntiin) mukaan kello 5 aamulla, koska päivä alkoi heillä kello 5.00.

>2.Hän sopi miesten kanssa yhden denaarin päiväpalkasta ja lähetti heidät viinitarhaan.<

Denaari kuvaa paratiisia, joka uskovalle luvataan palkkioksi.
Tämä on aika jolloin Jumala lähetti ensimmäiset (profeettojen ”palkkaamat” juutalaiset) työntekijät (uskovaiset) viinitarhaan (maapallolle). Suhteutettuna muiden vertausten tapaan kuvata aikaa, tämän vertauksen 1 ”tunti” = n. 200 vuotta, ja vertauksen ensimmäinen tunti on siis 1800-1700 eKr., tämä on suurin piirtein aika jolloin Aabraham syntyi ja hänen pojastaan Iisakista juutalaisuus (ja vertauksen ”aamu”) siis sai alkunsa. Juutalaiset katsovat uskontonsa kanta-isäksi Jaakobin, joka eli 1700-1600 eKr.-luvuilla, joten tässä voidaan tarkoittaa myös häntä.

>3.Päivän kolmannella tunnilla hän lähti taas ulos ja näki, että torilla seisoi VIELÄ miehiä jouten. 4.”Menkää tekin viinitarhaan” hän sanoi heille, ”minä maksan teille sen mitä kuuluu maksaa”.<

”Päivän kolmannella tunnilla” on siis tällöin n. 1200-1100 eKr., jolloin mm. zarathustralaisuus sai syntynsä. Heillä on omat pyhät kirjoitukset, heidän yhden Jumalan (Azura Mazda) palvonta sai tosin paljon uusia asioita, mm. tulen palvonnan (kyseinen tuli sammui kun profeetta Muhammed syntyi). Kyseinen uskonto yletti laajimmillaan Egyptistä Indukselle (valtionuskonnoksi n. 600 eKr.), ja vertauksessa lukee ”vielä joutilaita”, koska juutalaisuus ulottui vain hyvin rajatulle alueelle. Jouten torilla seisovat miehet symbolisoivat siis niitä joiden keskuuteen ensimmäinen uskonto (juutalaisuus) ei ollut vielä levinnyt (juutalaiset omivat Jumalan ja pelastuksen itselleen), jotka täten olivat jumalattomina ”toimettomina”. Nykyisin zarathustralaisia on n. 100 000, lähinnä Iranissa ja Intiassa.

Zarathustralaisten lisäksi samaan aikaan n. 1200 eKr. nykyisen Jemenin alueen saabialaisten (he olivat saman nimisiä aivan kuten E-Irakissakin asunut heimo, eli Saabian kuningatar jommassa kummassa tai ei, Raamatussakin mainitaan selvästi kaksi eri saabialaista heimoa) korkea kulttuuriin syntyi tällöin uskonto ja Al-Maqatin temppeli hedelmällisyyden ja kuun Jumalalle, tärkeimmälle/suosituimmalle paikalliselle jumalalle. Jemen myöhemmin myös omaksui juutalaisuuden valtionuskonnoksi, joten on mahdollista että se on alkanut levitä Saabiaan n. 1000-luvulla eKr. Saabian kuningattaren vierailtua Salomonin tykönä Jerusalemissa karavaaneineen. Kolmas vaihtoehto on E-Irakin saabialaiset, yksijumalaiset jotka eivät ryhtyneet tulen palvontaan ja sanoivat ”La-ilaha-illallaah”.

>5.Miehet lähtivät. Kuudennen ja yhdeksännen tunnin aikaan isäntä lähti taas ulos ja teki samoin.<

”Kuudennen ja yhdeksännen tunnin aikaan” (= n. 600 eKr.- 33 jKr.) ulos lähtenyt ”Isäntä” (Jumala) teki siis kr.uskon, niin että se alkoi syntymään jo 700-500 eKr. kun Jesaja ja monet muut profeetat alkoivat yllättäen profetoimaan tulevasta Messiaasta juutalaisille (”kuudennella tunnilla”), saaden päätöksensä Jeesuksen tulemisessa 600 vuotta myöhemmin (”yhdeksännellä tunnilla”).

>6.Kun hän sitten meni ulos vielä yhdennellätoista tunnilla, hän näki vieläkin muutamia joutilaita ja kysyi heiltä: ”Miksi te seisotte täällä kaiken päivää toimettomina?” 7.”Kukaan ei ole palkannut meitä”, he vastasivat. Hän sanoi miehille: ”Menkää tekin viinitarhaani.”<

”Yhdennellätoista tunnilla” ( = n. 600jKr.) tarkoitetaan siis aikaa (kellotaulun mukaisesti kuin klo 11-12 välissä oleva aika) jolloin Islam syntyy (profeetta syntyi 570 jKr). Vertauksessa näillä ”viimeisillä” tarkoitetaan muslimeita koska kuten ilmenee, ”kukaan ei ole palkannut meitä” kuvaa hyvin sitä miten Bysantti ja Persia halveksivat arabeja niin paljon etteivät edes halunneet vallata tai käännyttää heitä. Lisäksi vertauksessa kuvaillaan etteivät kolme edellistä uskontoa ylettäneet vielä kaikkialle, koska ”työmiehiä oli toimettomina”. Tässä kohtaa huomio kiinnittyy sanaan ”VIELÄKIN joutilaita..”, mikä ilmiselvästi viittaa siihen että kr.usko (varsinkaan Jeesukseen ei-jumalana uskonut suuntaus) ei ehtinyt ennen Islamin syntyä juurikaan levitä Euroopan, Pohjois-Afrikan ja Lähi-Idän alueita kauemmaksi, ainakaan mitenkään merkittävissä määrin. Siellä ei siis ollut vielä Jumalan palvelijoita (työntekijöitä). Islam sen sijaan levisi HYVIN NOPEASTI Saharan etelän puoleiseen Afrikkaan, Itä-Afrikkaan ja kaikkialle Aasiaan kauppiaiden mukana hyvin pian syntynsä jälkeen. ”Kukaan ei ole palkannut meitä” viittaa hyvin selkeästi arabien asemaan maana, jota Persialaiset ja Bysantti eivät edes halunneet valloittaa, niin paljon he sitä halveksivat. Se ehkä myös viittaa siihen että arabit eivät olleet saaneet vielä aiemmin yksijumalaista uskontoa, eikä esim. kr.usko ollut vielä levinnyt kunnolla Arabiaan. (7)

>8.Kun sitten tuli ilta, viinitarhan omistaja sanoi tilanhoitajalleen: ”kutsu työmiehet ja maksa heille palkka, viimeiseksi tulleille ensin ja muille vasta sitten. 9.Ne, jotka oli palkattu yhdennellätoista tunnilla, tulivat ja saivat kukin denaarinsa.”<

Tässä ilmoitetaan selvästi Tuomiopäivän tulo ja marssijärjestys Tuomiopäivänä. Profeetta Muhammed sanoi että vaikka hän oli viimeinen profeetoista, hän on tuomiopäivänä ensimmäinen joka astuu paratiisiin. Profeetan mukaan myös muslimit ovat uskovista ensimmäisiä jotka pääsevät paratiisiin, vaikka he tulivat viimeisinä (Matt.20:16 ”Näin viimeiset tulevat ensimmäisiksi ja ensimmäiset viimeisiksi.”), vasta sen jälkeen paratiisiin pääsevät mm. ”tietämättöminä” ja ”hyvinä kristittyinä” pelastuneet. Profeetta Muhammedin mukaan kristityt olisivat parhaimpia muslimeista jos uskoisivat oikein.

>10.Kun ensiksi palkatut tulivat, he luulivat saavansa enemmän, mutta hekin saivat vain denaarin. 11.Silloin he nostivat metelin ja sanoivat isännälle: 12.”Nämä viimeiseksi tulleet tekivät työtä yhden ainoan tunnin, ja silti sinä annat heille saman kuin meille, jotka olemme kantaneet päivän kuorman ja helteen.”<

Tässä Jeesus kuvaa täsmällisesti juutalaisten mentaliteetin ”valittuna kansana” jonka Jumala on VAIN heidän Jumala (minkä aatteen kristitytkin ovat jostakin syystä valitettavasti apinoineet ja tukevat Israelia). Lisäksi tässä Jeesus myös ilmeisesti viittaa tiettyjen juutalaisten ahneuteen joka saa heidät vielä paratiisin portillakin valittamaan että pitäisi saada enemmän kuin muut, mikä on ollut valitettavan hallitseva yleistys heistä kautta historian Euroopassa ja Amerikassa, sillä omistivathan juutalaiset pienestä määrästään huolimatta Euroopan ennen Hitleriä ja omistavat nyt USA:n (n.80% sen varallisuudesta). Juutalaisille on mm. kiellettyä ottaa korkoa juutalaiselta, mutta he saavat ottaa korkoa muilta (5.Moos.23:20-21). Jeesus myös selvästi ilmoittaa diasporan, vainot ja hankaluudet joita juutalaiset tulevat kohtaamaan kohdassa ”..olemme KANTANEET päivän KUORMAN ja HELTEEN”. Myös Koraani ilmoittaa että juutalaiset ovat uskontona ja kansana (ei yksilöinä) kirottuja (jotka tietävät totuuden mutta eivät toimi sen mukaan), kristityt vain harhaan menneitä (jotka eivät tajua totuutta), ja että Allah on asettanut vihaa, kaunaa ja kateutta kristittyjen keskuuteen (mistä juutalaisetkin ovat saaneet osansa).

13.Mutta isäntä sanoi yhdelle miehistä: ”Ystäväni, enhän minä tee sinulle vääryyttä. Emmekö me sopineet denaarista? 14.Ota omasi ja mene. Minä tahdon maksaa tälle viimeksi tulleelle saman kuin sinulle, 15. ja kai minä saan omallani tehdä mitä haluan? Katsotko sinä karsaasti sitä, että minä olen hyvä?”

Tässä Jumala laittaa valittavat juutalaiset järjestykseen, ja osoittaa selvästi että Hän on ollut se armollinen ja hyvä kun on sallinut juutalaistenkin tulla osalliseksi pelastuksesta, mutta että pelastus ei ole ollut rajoittunut vain tiettyyn uskontoon tai kansaan, vaan että kaikki muutkin ihmiset ovat Jumalan luomia ja rakastamia! Hän on antanut upean monoteististen Kirjanuskontojen sarjan, jotka ovat olleet kaikki tavallaan oikeassa aikanaan ja keinoja pelastuksen saavuttamiseen, kunnes tuli kaiken täsmentävä Islam!

16.”Näin viimeiset tulevat ensimmäisiksi, ja ensimmäiset viimeisiksi.”

Kun Jeesus puhuu ”perheestä”, ”laumoista”, ”huoneista” tai ”talosta” Raamatussa, hän tarkoittaa Aabrahamin uskontoja, mm. hän sanoo Luuk.12:51 ”Luuletteko että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa? En suinkaan, vaan riitaa! Tästedes saman perheen jäsenet ovat eri puolta…”, ja voisiko samalla tätä paremmin kuvailla uskonnollisten oppien aiheuttamia raastavia riitoja perheissä? Tietenkin on loogista että kun Jeesus sanoo ”vihollinen tulee OMAN talon sisältä” hän viittaa Paavaliin ja kritisoimiinsa juutalaisiin, kristitythän eivät tunnusta Islamia edes Aabrahamin Jumalan uskonnoksi vaikka molemmilla on täsmälleen samat sukujuuret perustajissa. Arabien kanta-isänä on Aabrahamin (laillisesta avioliitosta syntynyt) ensimmäinen poika Ishmael, jonka kanssa (ja Aabrahamin sukuun kuulumattomien orjien ja muiden miesten/poikien kanssa) Jumala Raamatun mukaan tekee liiton ympärileikkauksessa (missään ei sanota ettei Hän tehnyt liittoa Ishmaelin kanssa). Ishmael oli 15 vuotta nuorempi kuin Iisak, joten on jopa syytä epäillä että juuri Ishmael oli se tärkeämpi poika eikä Iisak, sillä Raamatussa 1.Moos.22:2 kohta jossa Jumala käskee uhraamaan AINOAN poikansa on aika selvästi korruptoitunut, sillä ei Iisak tietenkään ollut AINOA poika jos Ishmael oli häntä 15 vuotta vanhempi! Siksi kenties Jumala on jättänyt Raamattuun siihen sanan "ainoa" vinkiksi. Jeesus jopa sanoo että Jumala voi herättää Aabrahamille lapsia vaikka kivistä ja uhkaa juutalaisuuden puun kaatamisella (Luuk.3:8). Samaten hän tekee (John.8:31-45) häneen uskoneille juutalaisille (eli ”kristityille”) selväksi että näiden isä on saatana, ei Aabraham (heidän tekojensa puolesta, ja koska he seuraavat Paavalia ja hänen seuraajiensa kirkkoa, eivät Jeesusta).

Puhuessaan miten hän on tullut jakamaan talon, Jeesus mainitsee jaon 5 osaan, joista kaksi on toisiaan vastaan ja kolme toisiaan vastaan. Näihin voi jokainen pyrkiä sovittamaan Aabrahamin ”talon” uskontoja (jotka Allah Jeesuksella jakoi erilleen) kuten Islamia, juutalaisuutta sekä katolilaisia/ortodokseja/protestantteja niiden keskenään riitelevien (mm. ”isä” ja ”poika”) tilalle.

Kun Jeesus puhuu ”omistaan”, ”valituista” tai ”seuraajistaan”, eli miten ”valitut lampaat kuulevat” hänen äänensä ja seuraavat häntä, pitää muistaa huomioida että jos Islam on oikeassa niin Jeesus suuntaa nämä sanansa ennen Islamia eläneille kristityille ja myöhemmille yksijumalaisille oikein uskoville (muslimeille), eli ”muslimeille” (ennen Islamia ja sen jälkeen), sillä he ovat ainoita jotka seuraavat Jeesusta (eikä Paavalia), siis vielä OIKEIN.

Eli oliko ”Jeesus-uskonnon” vain tarkoitus ohjata (se yksi karkulainen paimenen 100 lampaasta) Islamiin ja Totuuteen ne jotka on valittu pelastumaan mutta syntymään ei-islamilaiseen ympäristöön? Jeesuksen vertauksen ”turvallinen paikka” (johon 99 lammasta jätettiin ja karkulainen tuotiin) on ”aavikolla” ja ”vuoristossa” (riippuen evankeliumista), joiden voidaan katsoa olevan yhteisimpiä muslimi-maiden piirteitä, ja Koraanissakin kehoitetaan muslimia muuttamaan muslimi-maahan (jos ongelmia noudattaa uskoa). Siksikö Jeesus sanoi ”eivät terveet tarvitse parantajaa vaan sairaat”, koska Raamattu/Jeesus ohjaa (mainitsemaansa) Totuuteen niitä joiden ei ollut määrä saada Islamia ympäristönsä uskonnoksi, jotta vastapainona Aasian (yhden) Jumalan omaavien puuttuessa on toisaalla uskonto jolla sentään on ainakin puheissaan ”periaatteessa” Islamin kaltainen yksijumalaisuus? Miksi sitten Islam on levinnyt paremmin siellä missä ”Jumala”-käsitettä ei juuri edes tunneta? Näistä enemmän sivulta 21. (8)
Kun Jeesus kehottaa (edellisellä sivulla mainitun mukaan) muuttamaan muslimi-maahan, nykyisenä aikana joutuisi siis tekemään silloin valinnan elintason, vaurauden ja kenties itsestä miellyttävämmän ympäristön/luonnon/ilmaston välillä suhteessa uskontoon, Jumalaan. Mutta aikoinaan Islamin kukoistuksen aikaan arabien maailmanvallassa Espanjasta Kiinaan/Intiaan (n.650-1500) ja myöhemmin myös turkkilaisten Ottomaani-impeeriumin kukoistaessa (vielä 1600-luvulla taloudessa ja sotilaallisesti Euroopan mahtavimpia ja uskonnollisesti suvaitsevin sitäkin myöhemmin) vakinta ei välttämättä ollutkaan niin vaikea huomioiden Euroopan surkeat olot noina aikoina (hygienian ja kylpylöiden puuttuessa jopa taudit levisivät enemmän), ja sen että muslimeiden hallitsemien valtakuntien alueiden rajat ulottivat Euroopan väkirikkaimpien valtioiden rajoille, kuten arabien Islamilainen Espanja (lyhyen aikaa myös Etelä-Ranska jonne muslimit eivät jääneet vihamielisen vastaanoton vuoksi, Espanjassa heidät otettiin vastaan lähes vapauttajina, myös Sisiliasta heidät karkotettiin kuten muiltakin välimeren saarilta) ja turkkilaisten valta aivan Wienin (saksankielisen ja puolankielisen alueen) ja Venetsian (italiankielisen alueen) rajoilla hyvin pitkän aikaa. Eli voisiko myös tulevaisuus olla erilaista, Islamin maihin muuttoa suosivaa? Tässä pari mahdollisuutta:
1. AAVIKOT VIHREIKSI?
Jos nimittäin ihmiskunta on maapallolla vielä seuraavan jääkauden aikana (merkkejä siitä jo näkyvissä, kuten Golf-virran hidastuminen 20% viimeisten viiden vuoden aikana, jotkut tiedemiehet ennustavat Britanniaan 20 vuoden päästä Alaskan ilmastoa), arabien aavikoista (Sahara Lähi-Itä) tulee jälleen vihreitä kuten edellisten jääkausien aikana jolloin Saharassakin asui paljon mustia Afrikkalaisia. Tämä on mainittu kun Profeetta Muhammed antoi ennustuksen: "Arabien aavikoille tulee JÄLLEEN puutarhoja ja jokia."
Huomionarvoista tässä on mm. S-Arabian aavikolta otetuissa satelliittikuvissa näkyvät aavikon alla menevät vanhat joenuomat, sekä sieltä arkeologisissa kaivauksissa löytyneet puutarhojen ja viljelysten jäänteet. Siis Muhammed tiesi ilman todisteita että mm. edellisen jääkauden aikana alue oli vihreää, ja niin se tulee olemaan seuraavankin aikana.
Mutta kyseinen ennustus ei rajaa sitäkään että ihminen itse voisi tehdä niistä vihreitä (huom. että arabien levittyä "arabien aavikoilla" voidaan tarkoittaa myös Saharaa), se onnistuisi näin:
Saharassa on useita jättimäisiä "altaita", siis ylänköjen ympäröimiä jättimäisiä "kuoppia" aavikolla joiden pohjassa on muutamissa laajat alueet myös merenpinnan alapuolisia alueita. Nämä altaat sijaitsevat yhtä lukuun ottamatta hyvin lähellä rannikoita, ja muutaman sadan kilometrin putkilla ja pumpuilla ne voitaisiin täyttää merivedellä, kunnes haihtuminen (lisääntyessään altaan pinta-alan laajentuessa) vastaisi sinne tulevan veden määrää, jolloin altaan pinnan nousu pysähtyisi ja niiden reunoille alkaisi tulemaan jättimäisiä keitaita (hiekan suodattaessa suolan vedestä, jolloin muutaman metrin päästä kaivoista saataisiin puhdasta vettä), jotka saattaisivat ulottua kilometrejä aavikoille päin. Viljelykseen ja muuhun asumiseen tulisi siis jättimäisiä alueita, sillä näistä altaista tulisi maailman suurimpia järviä.
Mutta näiden altaiden todellinen tarkoitus olisi ihan muu, nimittäin haihtuminen niistä olisi silmin nähtävän valtaisaa maailman kuumimpiin kuuluvalla alueella, joka ilman pilviä saa maailman alueista kaikkein eniten auringon lämpösäteilyä. Vesihöyry muodostaisi sadepilviä, jotka menisivät vallitsevien tuulten mukana etelään ja itään (mm. coriolisvoiman kääntämänä) Saharan keskellä ja Arabian-niemimaan länsilaidalla sijaitseville vuoristoille, muodostaen sateita viimeistään siellä. Niistä muodostuisi jokia ja järviä, joista myös keskellä Saharaa vuoristojen juurilla näkyy selkeitä merkkejä menneistä ajoista (viime jääkaudelta, jolloin Saharaa asuttivat mustat afrikkalaiset).
Syy miksi altaat muuttaisivat niin radikaalisti tilannetta on siinä että päiväntasaajalta nousevat ilmavirrat kulkevat ilmakehän yläosissa pohjoiseen kunnes ne laskeutuvat 30-leveyspiirin kohdalla (Egyptin/Libyan rannikon kohdalla) alas ja lähtevät siitä maan päällä meidän tuntemina tuulina etelään ja pohjoiseen, jolloin pohjoiseen (Eurooppaa kohti) menevät tuulet saavat mukaansa Välimeren kosteutta mutta Saharaa kohti etelään lähtevät tuulet eivät sitä ehdi saada. Eli tällöin ainoana vaihtoehtona on siirtää Välimeren vesimassoja kyseisen leveyspiirin eteläpuolella sijaitseviin altaisiin haihtumaan (Välimeri kyllä saa korvaavaa vettä Atlantilta Gibraltarin kautta).
Ainot haitat tällä suunnitelmalla olisi asumattomien täysin kuivien aavikko-alueiden luonnon tuhoutuminen, kun arvottomien aavikoiden tilalle tulisi maanviljelystoimintaan hyödyllisiä alueita ja miljoonille paikallisille maattomille köyhille toimeentulon joka vakiinnuttaisi yhteiskuntia (uskokaa pois, aavikoista tulee kyllä vihreitä jos ne saavat vain tasaisesti vettä, siemenet ovat tuulen mukana siellä, luontodokumentissakin dyynin päälle kaadettiin vesikannu ja siihen versoi kukoistava kasvi). Tässä olisi aika suuret voiton mahdollisuudet, osta arvotonta aavikkoa ja muuta se. 2.ISLAMIN MANIFESTI? Miltä kuulostaisi yhteiskunta jossa ei ole puutetta mutta menestyvä talouselämä yrityksineen, jossa rikastuu työllä? Hahmottelin ideaaliyhteiskuntaa, tajusin missä sen voisi toteuttaa ensimmäisenä: Saudi-Arabiassa. Pohjana nimittäin on öljy (S-Arabiassa n. 80% maailman öljyvarannoista), jotta juttu saadaan käyntiin. S-Arabia pystyi jo 90-luvulla takaamaan jokaiselle kansalaiselleen "kansalaispalkan", joka oli silloin n. 2000 Suomen vanhaa markkaa kuukaudessa/kansalainen. Nyt öljynhinta on yli 5 kertaistunut siitä, miksei siis lisää?
Entä jos valtio maksaisi yrittäjille ja yrityksille kaikki kansalaisten ostamat tuotteet ja palvelut (tietyissä järjen ja kohtuuden rajoissa mahdollisesti ainakin alussa, kenties kotimaisia yrityksiä suosien)? Eli jokainen kansalainen saisi perustoimeentulon (elintarvikkeet, vaatteet, lääkkeet, koulutus, terveydenhuolto, jne.) täysin ilmaiseksi, ja vieläpä auton ja asunnon siihen päälle tietyillä rajoilla joiden ylittävästä osasta heidän itsensä pitäisi maksaa omalla työllään/yrityksellään tulevilla tuloilla ja säästöillä (Asuntoja 1/kansalainen, auto vaikka 10 vuoden välein, ja jos haluaa vaihtaa tai ostaa kalliimman niin itse tienaa rahat tai myy entiset ja ostaa niillä).
Tällainen kulutuksen räjähdysmäinen kasvu (kun kenenkään ei tarvitsisi kaupassa miettiä mitä ostaa tai mihin on varaa) saisi yritykset ja työllisyyden kukoistamaan, ja edelleen kun ihmisten ei tarvitsisi käyttää pieniäkään tulojaan peruselämiseen niin heillä olisi mahdollisuus itsekin sijoittaa (ulkomaille/kotimaahan) tai perustaa (pienikin basaari) yritys jota sitten edelleen pelotta laajentaa koska ei olisi riskiä konkurssin myötä tapahtuvasta elämisen totaalista romahtamisesta. Ei olisi myöskään "kannustinloukkuja" matalan palkan töihin kun kaikki mitä tienaisit olisi plussaa (jolloin ainoastaan lusmuilemalla sosiaaliturvalla pystyisit saavuttamaan vain sen tietyn elämisen tason, mutta lähes jokainen ihminenhän ahneuksissaan haluaa aina enemmän). Tällöin työssä käymisestä tulisi TODELLINEN keino vaurastua ja jopa rikastua jos sijoittaa palkkansa oikein. Yrityksen perustaminen olisi helppoa valtion maksaessa kulut.
Tietenkin tähän systeemiin saattaisi sisältyä joitakin hyväksikäytönriskejä kuten että ulkomaalaiset yritykset pyrkisivät myymään äärimmäisen kalliilla lisäten inflaatiota (säätelyyn valtio voisi perustaa omia yrityksiä joiden osakkeista 50% jaettuna tasan kansalle, ja viedä valtion maksutakuun liian kalliilla myyviltä, jolloin kannattaisi suosia valtiota ja halvemmalla myyviä suosikkejaan jottei asiakas joutuisi maksamaan pian omista rahoistaan), kunnes systeemi saataisiin leviämään edelleen (ensin muihin öljymaihin, kuten Irak ja Libya). Näistä maista edelleen vauraus voisi levitä niihin täysin vapaasti päästettävien siirtotyöläisten (perheineen) kautta, joille annettaisiin (ainakin suhteellisen säännöllistä) työssä käyntiä vastaan samat etuisuudet, jolloin hekin voisivat sijoittaa rahojaan edelleen.
Pian oltaisiin tilanteessa jolloin paikalliset yritykset ja ihmiset olisivat vaurastuneet niin runsaasti että jo heidän ulkomaalaisista osingoistaan tulevilla osingoilla ym. tuloilla valtio tienaisi niin paljon rahaa ettei se lopulta joutuisi lopettamaan systeemiä öljyn loppuessakaan. Tämä systeemi toimisi monipuolue-järjestelmässä kritiikillä. (9)
PAAVALI, ”PETO LAMPAAN VAATTEISSA”

Paavali (joka korotti itsensä ja heitteli ylimalkaisia ennustuksia kristittyjen vainoista, jotka oli helposti nähtävissä tapahtuvan jo Paavalin aikoihin, täyttäen täten 5.Moos.18:20-22 kuvauksen väärästä profeetasta, Muhammedin puolesta todistaa lukuisat selkeästi toteutuneet Koraanin ja hadithien ennustukset) ei ikinä nähnyt Jeesusta vaikka väitti toisin ja oikeutti asemansa näillä ”ilmestyksillä”. Jeesus TODISTI tämänkin:

(Matt.24:23) ”Jos joku silloin sanoo teille: `täällä on Messias` (vankilassa), tai `Messias on tuolla` (aavikolla, tiellä Damaskokseen), älkää uskoko.”

(Matt:24:26) ”Jos siis teille sanotaan: `Hän on tuolla autiomaassa`, älkää lähtekö sinne, tai jos sanotaan: `Hän on sisällä talossa`, älkää uskoko sitä.”

Tämä kuvaa hyvin Paavalin ”ilmestyksiä”, joissa hän väitti nähneensä Jeesuksen tietyssä paikassa eli keskellä autiomaata Damaskoksen tiellä ja vankina ollessaan, jotka käyvät kuvaukseen ”täällä” (paikassa josta ei pääse pois) tai ”tuolla” (jossain tuolla autiomaassa), koska Paavali väitti Jeesuksen ilmestyneen jossain tietyssä paikassa. Jännää on että Jeesus puhui vääristä profeetoista monikossa, sillä mm. myös mormonien oma ”paavali”, Joseph Smith väitti Jeesuksen ilmestyneen hänellekin tietyssä paikassa, ja tavallaan hän onnistui harhauttamaan myös paljon ”VALITTUJA”, koska amerikkalaiset pitävät itseään ”valittuna kansana”. Logiikalla ja todisteilla joilla kristityt seuraa Paavalia, heidän pitäisi siis olla mormooneja. Jeesus oikeastaan tässä tekee selväksi että hänen taivaaseen ottamisen jälkeen jos joku väittää nähneensä hänet, hän valehtelee tai on nähnyt pahan hengen valepuvussa, koska hän ei yksinkertaisesti enää tule maan päälle (edes ilmestymään) ennen toista ja viimeistä tulemistaan.

Paavali itse jopa tunnustaa olevansa ”Peto lampaan vaatteissa” eli väärä profeetta/messias ja antikristus Raamatussa, Jeesus kuvailee tulevia vääriä profeettoja juuri täsmälleen niillä sanoilla joita Paavali käytti itsestään, mikä on ovelasti Jeesukselta koska evankeliumeja ei oltu kirjoitettu vielä Paavalin aikaan, hän siis ennustaa Paavalin sanat:

JEESUS: (Matt.24.24) ”Sillä vääriä messiaita ja vääriä profeettoja ilmaantuu, ja he TEKEVÄT suuria TUNNUSTEKOJA ja IHMEITÄ, niin että he johtavat, jos mahdollista, VALITUTKIN (op.lapset) harhaan.”

PAAVALI: (2.Kor.12:12) ”Olenhan teidän keskuudessanne todistanut olevani oikea apostoli, kun OLEN TEHNYT TUNNUSTEKOJA, IHMEITÄ ja voimatöitä yhden toisensa jälkeen.”

Opetuslapset olivat Jeesuksen VALITSEMIA (John.6:70 ”Itsehän minä teidät VALITSIN, kaikki kaksitoista. Silti yksi teistä on Saatana.” -> tarkoittaako Juudastam Pietaria vai uutta 12. "Jeesuksen valitsemaa opetuslasta" Paavalia, kun Juudas oli tappanut itsensä?). Evankeliumeja ei oltu vielä kirjoitettu Paavalin aikaan, joten Paavali ei ollut tietoinen näistä Jeesuksen sanoista (muutenhan hän ei olisi yhdistänyt itseään niihin), ja voidaan jopa sanoa Jeesuksen siis ennustaneen sanat joita Paavali tulee käyttämään. Paavali täyttää Raamatun kuvauksen vääristä profeetoista (5.Moos.18:22) sillä hänen ennustustensa kristittyjen tulevista vainoista (joita tapahtui jo silloin ja joihin hän itsekin osallistui) ei voida sanoa kuin itsestäänselvyyksien hokemiseksi, niin epämääräisiäkin ne olivat ettei niitä voinut sitoa mihinkään aikaan/paikkaan/tapahtumaan, eikä hänellä yleensäkään ollut oikeutta edes yrittää ennustaa mitään (Jeesukselta/Jumalalta, varsinkaan todistettavasti).
   Islam ei kiellä Jeesuksen opetuksia. Islamin mukaan Jeesus on Kristus ja Messias (myöhemmät, mm. sanakirjan määritelmät, eivät ole sitä mitä Jeesus tai juutalaiset näihin termeihin liittivät), Koraani kieltää ainoastaan että Jumala olisi kirjaimellisesti SIITTÄNYT itselleen poikaa (Raamatun VT:ssä lähes kaikkia profeettoja sanotaan "Jumalan pojaksi" Aatamista Jaakobiin, Daavidiin, Salomoniin, jne.). Se jos Paavali VÄITTI olevansa Jeesuksen puolella ei todista vielä mitään, Hitler, Bush ja ties ketkä ovat väittäneet olevansa jonkun puolella mutta sillä tapattaneet ja tuhonneet hirveitä määriä, niin paha tekee, uskottelee ettei pahaa ole olemassa.

Paavalin harhautus perustui siihen että hän meni vaatimaan ja sai op.lapsilta luvan opettaa kreikkalaisia pakana-kristittyjä ilman "rasittamatta" (hänen sanojaan) heitä Tooralla/lailla (VT), jolloin pakanat eivät tajunneet "Jumalan Poika" termin tarkoittavan juutalaisessa kielessä ja kirjoituksissa profeettaa, Jumalalle läheistä. Niinpä pakanat sekoittivat termin kreikkalaisten maan päälle tulleisiin jumaliin, kuten Zeus-jumalan poikaan Herculekseen. Siitä lähti kr.uskon harhaantuminen Jeesusta jumalana palvovan muodon päästyä lopulta valtaan ja ainoaksi sallituksi muodoksi (mm. Nicean kirkolliskokous 325 jKr.), jonka jälkeen muuten uskovia alettiin vainoamaan.

Sen sijaan 5.Moos.18:20-22 mukaan väärän profeetan tunnistaa siitä että hänen ennustuksensa eivät toteudu, ja että oikean toteutuvat. Kyseisessä kohdassa Jumala sanoo tappavansa jokaisen profeetan joka Hänen nimissään (Aabrahamin Jumalan) puhuu mitä hänen ei ole määrätty puhua tai puhuu vieraiden jumalien nimissä! Miksi ihmeessä sitten Muhammed jolla on lukuisia selkeästi toteutuneita ennusteita (mm. ”72 lopunajan merkkiä”) ja joka saarnasi (Aabrahamin Jumalan nimissä olevana) profeettana 23 vuoden ajan 40-63 vuotiaana (vertaa Jeesuksen 3 vuoteen), koko tuon ajan alusta loppuun resitoiden maailmanhistorian hienoimman Kirjan ja runomaisen laulun, resitoiden juuri ennen (luonnollista) kuolemaansa ”tänään olemme täydellistäneet Koraanin valmiiksi”? Eikö Jumala pitänytkään lupaustaan vaikka Hänelle syntyi ihmiskunnan historian pahin ”harhaoppi” kr.uskon ja juutalaisuuden kannalta. Kyllä Hän piti, kyseinen profeetta oli se jota 5.Moos.18:15-19 kuvailee profeetaksi KUIN Mooses (hallitsija-profeetta, ei ainakaan ”jumala-profeetta”) jota kaikkien pitää rangaistuksen uhalla seurata (eli viimeinen profeetta, mitä Jeesus ei sanonut olevansa), Siinä vieläpä puhutaan profeetan nousevan juutalaisten veljien keskuudesta, ja arabien kanta-isä Aabrahamin ensimmäinen poika Ishmael onkin veljensä Iisakin jälkeläisten, eli juutalaisten, veljiä.

Vääräksi messiaaksikin Paavali voidaan katsoa, sillä hän väitti olevansa Messiaan valitsema seuraaja itselleen maan päällä (eli toinen messias). Yleensäkin, miksi oikean apostolin olisi edes tarvinnut yrittää todistella olevansa ”oikea apostoli”? Huomion arvoinen on myös kohtaan liittyvä numerologia (vinkki Jumalalta?), sillä Matteus on ENSIMMÄINEN evankeliumi, Paavalin kirje TOINEN korinttilaisille, ja 24 jaettuna kahdella on 12.

Jeesus vieläpä täsmentää että juuri opetuslasten olisi oltava varuillaan, että juuri heitä hän varoittaa ja että tämä tapahtuu heidän elämänsä aikana:

(Matt.24:25) ”Tämän minä olen teille nyt ennalta ilmoittanut”.

Jeesus todisti ettei kukaan tule näkemään häntä hänen mentyään pois:

(Matt. 24:27) ”Sillä niin kuin salama leimahtaa idässä ja valaisee taivaan länteen asti, niin on oleva Ihmisen Pojan tulo.”

(John.7:33-34) ”Jeesus sanoi: ”Vähän aikaa minä vielä olen teidän luonanne. Sitten menen Hänen luokseen, joka minut on LÄHETTÄNYT. 34. Silloin te etsitte minua MUTTA ETTE LÖYDÄ, ettekä te pääse sinne, missä minä olen.”

Jeesus myös tekee selväksi että saatana hyökkää ja yrittää harhauttaa heti profeetan mentyä:
(Matt.24:28) ”Missä on raato, sinne kokoontuvat korppikotkat.”

Tehdään selväksi vielä että tämä Matt.24:15-28, joka on otsikoitu otsikolla "suuri ahdinko", puhuu "ahdingon ajasta" eli kristittyjen vainoista. Jeesuksen toisesta tulemisesta ja Tuomiopäivästä puhutaan vasta tämän kappaleen jälkeen. Tätä ennen olevassa kappaleessa lukevat asiat, "ENSIMMÄISET lopunmerkit" tarkoittavat aikaa ennen Islamia (Islam aloitti oppinsa mukaan lähtölaskennan Tuomiopäivään), kristittyjen 600 vuotta kestäneitä vainoja, jonka Islamin tulo lopetti ("pelastaa ne jotka kestävät”) kun vainotut kristityt ottivat muslimit vapauttajina vastaan. Pitää muistaa että Jeesusta jumalana palvoneiden enemmistö-kristittyjen vainot kesti n.300 vuotta, jonka jälkeen tultuaan valtionuskonnoksi he itse aloittivat sen L-Idän ja P-Afrikan vähemmistö-kristittyjen (jotka eivät hyväksyneet kolminaisuus-oppia ja Jeesuksen jumaluutta) vainoja jatkamalla vielä 300 vuotta. Lisäksi "turmion iljetys Jerusalemissa" tarkoittaa Raamatun VT:n kuvauksen (Dan.11:31 alalaidan viite) mukaan mm. pyhäinhäväistykseksi katsottuja patsaita ja jumalkuvia jotka vihollinen toi Jerusalemin temppeliin, mikä sopisi hyvin 60-luvulla jKr. tapahtuneeseen pakanallisten roomalaisten järjestämään Jerusalemin hävitykseen (jolloin alkuseurakunnat lähes tuhoutui ja Paavalin pakana-seurakunnat jäivät jäljelle), he kun varmasti toivat jumalansakin mukanaan. Tätä kuvaa myös (24:21) "ahdinko on oleva niin suuri, ettei sellaista ole ollut maailman alusta tähän päivään asti eikä tule koskaan olemaan", silloin kristityt olivat vainottuja KUNNOLLA, kommunistienkin kirkkojen käytön rajoitukset ja "julkisen uskomisen" rajoitukset ovat pientä tähän verraten (tietenkään NL ei alkanut tappamaan järjestelmällisesti rivi-kristittyjä kun lähes koko sen kansa oli kristittyjä, Kiinassakin kristityillä on ”virallinen kirkko” ja suoranainen tappaminen on harvinaista, vaikka epävirallisen papiston vangitsemista onkin tapahtunut).

Matt.24:22 "Jos sitä aikaa ei lyhennettäisi, yksikään ihminen ei säästyisi. Mutta valittujen tähden se aika lyhennetään (=Islam tulee vapauttamaan vainoista)."

Jopa valitutkin, op.lapsetkin Paavali sai harhautettua saatuaan heidät suostumaan vaatimuksiinsa (Paavali vaati ettei pakana-kristittyjä ”rasiteta” Tooralla (VT) ja lailla, ja sai op.lapset suostumaan vaatimuksiinsa jolloin pakanat eivät tajunneet “Jumalan Poika”-termin tarkoittavan VT:ssä profeettaa, vaan sekottivat sen kreikan uskontoihin/filosofioihin, kuten Zeuksen poika Herkulekseen), vaikka Jeesus varoitti selkeästi Saatanan profiilista, että hän on MURHAAJA, mitä Paavalikin oli tapettuaan lukuisia kristittyjä antamalla käskyjä siihen ja jopa osallistuen heidän tappamiseen omin käsin! Jeesus varoittaa Paavalin olevan myös SUURI VALEHTELIJA: (2.Tim.2:8) "Muistakaa että Jeesus Kristus Daavidin poika (jonka sukua Jeesus oli vain Joosefin puolelta, eli ei ollut) nostettiin kuolleista minun evankeliumini(!) mukaan.", joten miksi Paavali alkoi tappamaan kristittyjä alunperinkään, jos hän todisti ylösnousemuksen?. Jeesus KUVAILEE Paavalin siis tarkkaan:

(John.8:44) ”..Saatana on ollut MURHAAJA ALUSTA ASTI. Hän on KAUKANA totuudesta, se on hänelle vieras. Kun hän valehtelee, hän todella puhuu omiaan, sillä hän on valehtelija ja valheen isä. 45. Mutta minua te ette usko, koska minä SANON teille totuuden.” (huom! SANOO, EI KIRJOITA! Jeesus ei käskenyt kirjoittaa mitään ylös eikä itse kirjoittanut, joten evankeliumi oli ennemminkin hänen puhumat sanansa, ei nykyiset kirjoitetut evankeliumit.)

Eli ketä Jeesus tarkoitti oli juutalaiset/op.lapset/”kristityt” joille Jeesus puhui (8:31 ilmenee "NIILLE juutalaisille, jotka nyt uskoivat häneen, Jeesus sanoi:..") ei juuri seuraa Jeesusta.

(John.14:29-31) ”Olen puhunut tästä jo nyt, jotta te uskoisitte, kun se tapahtuu. 30. Paljon en kanssanne enää puhu, sillä tämän maailman ruhtinas (saatana -> Paavali) ON JO tulossa. Mitään valtaa EI HÄNELLÄ MINUUN OLE, 31. mutta tämän täytyy tapahtua, jotta maailma tietäisi, että minä rakastan Isää ja teen niin kuin Isä on minun käskenyt tehdä..”

”On jo tulossa” viittaa ilmiselvästi Paavaliin, joka tuli 5 vuoden päästä tästä. Hän oli n. 2 vuotta Jeesusta nuorempi, joten Jeesus kyllä varmasti tiesi hänen olevan jo tässä maailmassa, valmiina iskemään.

(John.5:37-38) ”Myös Isä itse, minun LÄHETTÄJÄNI, on antanut minusta todistuksen. Te ETTE OLE KOSKAAN kuulleet Hänen ääntään, ettekä nähneet hänen kasvojaan, 38. EIKÄ Hänen sanansa pysy teissä, sillä te ette usko SITÄ, jonka Hän on LÄHETTÄNYT.”

(John.5:41-44) ”EN minä OLE ihmisten kiitoksen (rukoilun?) tarpeessa. 42. Minä tunnen teidät: teissä ei ole rakkautta JUMALAAN.” (=nähdä vaivaa Jumalan vuoksi, Hänen KUNNIAKSI)

43.” Minä olen tullut ISÄNI NIMISSÄ, ettekä te ota minua vastaan. Mutta jos joku toinen (Paavali) tulee OMISSA nimissään, silloin te kyllä olette vastaanottavaisia.”

44. ”Kuinka te voisittekaan uskoa! Te kärkytte kunniaa toisiltanne ettekä etsi sitä kunniaa, joka tulee YHDELTÄ ja AINOALTA Jumalalta.”

Jeesus ilmoittaa ettei Paavalilla ole mitään oikeutta puhua hänen tai Jumalan nimissä, vaan että hän puhuu tällöin omissa nimissään. Paavali ei ollut profeetta joka oli lähetetty Jumalan NIMISSÄ varustettuna selkeillä todisteilla (kuten Jeesuksen ihmeet ja Muhammedin Koraani sekä profetiat), eli Jumalaa palvelemaan, vaan harhauttaja joka on käytännössä siis antikristus, siis kristuksen MITÄTÖIVÄ (vaihtamalla hänen opetuksensa aivan muuksi).

John.12:49 "En minä ole puhunut omissa nimissäni. Isäni, joka on lähettänyt minut, on määrännyt mitä minun tulee puhua ja julistaa."

Eikö tuo mieleen sen miten Paavali vakuutti ettei hän puhu itsensä vaan Jeesuksen nimissä? Jos Jeesus puhui Jumalan nimissä, miten Paavali puhui Jeesuksen muttei Jumalan nimissä?

John.10:21 kysyy "pystyykö paha henki avaamaan sokeiden silmät?", ja arabialaiset pakanat olivat TODELLA sokeita kunnes Muhammed saattoi heidät yhden Jumalan palvelijaksi, Jeesusta jumalana palvonut kr.usko sitä ei ollut tehnyt (eikä sen jumalakäsite juuri eronnut vaikkapa hindujen tai kreikkalaisten maan päälle tulleista jumalista, siis miksi juuri Jeesus olisi se ainoa oikea ”jumala”?).

John.12:35 Jeesus sanoi heille: "Vielä HETKEN AIKAA (5 vuotta, Paavalin tuloon asti ainakin ja osittain sen jälkeenkin) valo on teidän keskellänne. Kulkekaa niin kauan kuin teillä on valo (levittäkää nopeasti oikeaa sanomaa), ettei pimeys saisi teitä valtaansa (kun se tulee). Joka kulkee pimeässä ei tiedä minne on menossa."

Eikä Jeesus antanut mitään Paavalin tuloa ja hänelle määrättyä asemaa ennakoivaa vihjettäkään mikä olisi oikeuttanut hänen asemansa kr.uskon nykyisen kirkon perustajaksi ja sen oppien isäksi (Paavalin opit, jotka erosivat juutalaisten keskuudessa toimineiden OIKEIDEN apostolien opeista, käytännössä ollut lähes tärkeämpi kr.uskossa kuin Jeesuksen), kuin ainoastaan negatiivisessa mielessä. Paavali Kristityt siis seuraavat Paavalia, eivät Jeesusta, ja täten he lähes hylkäsivät Jeesuksen opetuksen mm. YHDESTÄ AINOASTA Jumalasta (mm. Mark.12:29), sekä lain, ja alkoivat elämään ”velvoitteista vapaassa uskossa”, eli ovat menneet mistä aita on matalin eivätkä omista RAKKAUTTA JUMALAAN niin paljon että vaivautuisivat edes rukoilemaan tai käymään kirkossa useammin. Jeesus TODISTI tämänkin, siis sen että op.lapset eivät enää usko häneen kuten pitäisi, vaan ovat menneet harhaan:

(John.16:32) ”tulee aika - ja se on JO NYT (Paavali oli lähellä) - jolloin te joudutte hajalle (opissa), kuka minnekin, ja jätätte minut YKSIN (eivät enää usko kuten pitäisi, Jeesukseen profeettana). Yksin en silti jää, sillä Isä on minun kanssani.”

Jeesus kuvaili lisää ”ahdingon aikaa”, siis kristittyjen vainoamisen aikaa -> n.600 jKr. (Luuk.21:7-12):

8. Jeesus sanoi: ”Varokaa, ettei teitä johdeta harhaan. Monet tulevat esiintymään minun nimelläni. He sanovat `Minä se olen`, ja: `Aika on tullut`. Mutta älkää lähtekö heidän peräänsä.

10. ”Kansa nousee kansaa vastaan (kristittyjen/juutalaisten vainoja/diaspora) ja valtakunta valtakuntaa vastaan (Rooma/Bysantti vs. Persia), 11. ja joka puolella on suuria maanjäristyksiä (Syyrian maanjäristys 526 jKr. tappoi yli 250 000 kristittyä), nälänhätää ja ruttotauteja. Kauhistuttavia asioita tapahtuu, ja taivaalla näkyy suuria ennusmerkkejä (500-luvulta on kuvauksia "ydintalvesta", jolloin aurinko ei juuri paistanut kuin pari tuntia päivittäin vuosiin, syyksi arveltu meteoriittia/suurta tulivuoren purkausta).

12. Mutta jo ennen tätä teidän kimppuunne käydään ja teitä vainotaan. Teitä viedään tuomiolle synagogiin, teitä teljetään vankilaan, te joudutte kuninkaiden ja maaherrojen eteen.

Jeesus tuo myös ilmi että Paavalin ”parannus” oli vain valetta:

(John. 16:1-4) 1. ”Olen puhunut teille tämän, ettei teidän uskonne koetuksissa sortuisi. 2. Teidät erotetaan synagogasta, ja tulee sekin aika, jolloin JOKAINEN, joka surmaa jonkun teistä, luulee toimittavansa pyhän palveluksen Jumalalle. 3. Näin he tekevät, KOSKA HE EIVÄT TUNNE ISÄÄ EIVÄTKÄ MINUA. 4. Olen puhunut tämän teille (op.lapsille) siksi, että kun se aika tulee, te muistaisitte minun sanoneen tämän teille.

Eli EI YKSIKÄÄN joka surmasi kristittyjä (eli Paavalikin) ei todellakaan tunne Jumalaa eikä Jeesusta, vaikka miten niin väittäisi. Ja Jeesus selventää että tämä kaikki tapahtuu op.lapsien elämän aikana.

'Varas (paholainen) tulee vain varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän. Joh 10:10 ''
Ja Paavali tuli tappamaan ensin kristittyjä, sitten hän taktiikkaa vaihdettuaan soluttautui heidän joukkoonsa ja varasti heidän sielunsa helvettiin suostutellessaan nämä menemään harhaan, minkä (pieni) osa juutalaisista kristityistäkin valitsi alkaessaan (pakanoiden lisäksi) pitämään Jeesusta jumalana.

Matt.10:28 "Älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin mutta eivät kykene tappamaan sielua. Pelätkää sen sijaan HÄNTÄ (yksikkö, Paavalia), joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin (Paavali teki molempia, tappoi ja harhautti kristittyjä)."

Jeesus itsekin sanoi/todisti (Maria Magdaleenalle) että hänellä on Jumala, vieläpä täysin sama kuin opetuslapsilla (ja että Isä on heidänkin Isä, ei vain Jeesuksen, joten hän ei ole ainoa ”poikakaan”):

John.20:17 ”…Mene sinä viemään sanaa veljilleni ja sano heille, että minä nousen oman Isäni ja teidän Isänne luo, oman Jumalani ja teidän Jumalanne luo.”

Paavalin luoma (entistäkin enemmän) jumalainen kuva Jeesuksesta sai tulta alleen (varsinkin juuri pakanoiden keskuudessa) kristittyjen ollessa vielä muutenkin aivan pähkinöinä Jeesuksen käynnistä, ja Jeesus myös ennusti tästäkin:

(John.8:28) ”Niinpä Jeesus jatkoi: ”Sitten KUN olette KOROTTANEET Ihmisen Pojan (jumalaksi, ”Jumalan Pojaksi”), TE (harvat valitut, kuten op.lapset) ymmärrätte että minä olen se joka olen ENKÄ TEE MITÄÄN OMIN NEUVOIN (vain arameaksi "Al-Ilahin" luvalla), vaan puhun niin kuin Isä on minua opettanut.”

Kristityt pitävät tätä kohtaa yhtenä vahvimmista todisteistaan Jeesuksen jumaluudesta, koska Jeesus mainitsi VT:ssä olevan yhden (lukuisista) Jumalan ”nimistä”, ”MINÄ OLEN” (ainakin kristityt ovat tulkinneet sen Jumalan nimeksi). Mutta kun ajattelee ja asettaa Jeesuksen lauseeseen ”minä olen” tilalle vaikkapa Jehova, huomaa ettei siinä ole mitään järkeä. Jokainen on varmaan käyttänyt lausetta ”minä olen kuka minä olen”? Jeesus todellakin sanoo ”minä olen se joka olen”, ei korottaakseen itsensä vaan juuri ALENTAAKSEEN ITSENSÄ, osoittaakseen olevansa profeetta, ”vain se mitä minä olen” (Jeesus: ”kuka itsensä korottaa, se alennetaan, ja joka itsensä alentaa, se korotetaan..”). Lisäksi Jeesus monessa kohdassa painottaa ettei hänkään pysty tekemään yhtään mitään jos ei saa sitä Jumalalta, jos Jumala ei salli sitä (Jeesus ei Raamatun mukaan pystynyt tekemään ihmetekoja siellä missä ihmiset eivät uskoneet häneen, mm. Matt.13:58) (Jeesus tässä näyttää kritisoivan papistoakin, että joka itsensä ”ylentää” on väärässä, harhassa). (12)

Jeesus tässäkin siis ennustaa kielikuvilla (korottaa ”Ihmisen Pojasta” ”Jumalan Pojaksi”) oman palvontansa, ja osoittaa että hyvin monet kristityt tulevat kuitenkin ymmärtäneen hänen olleen vain profeetta, joka oli Jumalan NÖYRÄ palvelija (näin uskovia kristittyjä oli paljon vielä juuri ennen Islamia, muut kristityt vainosivat heitä), joka ei pysty tekemään MITÄÄN ilman Jumalan vaikutusta. Näissä MOLEMMISSA ylemmissä evankeliumin kohdissa Jeesus myös selkeästi osoittaa että hän oli vain nöyrä Jumalan palvelija, joka osoitti että toimii VAIN Jumalan nimissä (siis ei itsensä, eli hän ei ole ”jumala”), ja hän tekee sen mikä on Jumalan tahto. Jumalan tahto oli se että Hän jakaa Jeesuksen kautta Aabrahamin uskonnon kolmeen suuntaukseen, niihin jotka ovat hylänneet Jeesuksen kokonaan, niihin jotka menivät toiseen ääripäähän ja alkoivat palvomaan häntä jumalana, ja muslimeihin, jotka ”keskitiellä” pitävät häntä profeettana ja pyrkivät rukoilemaan ja toimimaan kuten JEESUS teki ja sanoi (ei niin kuin muut ovat käskeneet tehdä/uskoa).

Ja Paavali oli ensimmäinen joka alkoi julistamaan ja saarnaamaan Jeesuksesta ”Jumalan Poikana” (Ap.t.9:20 ”Hän alkoi HETI synagogissa julistaa, että Jeesus on Jumalan Poika.”), ja niinpä hänet pian karkoitettiin ja yritettiin tappaa (eivät ensimmäisetkään kristityt olisi saaneet käyttää synagogia jos olisivat palvoneet Jeesusta jumalana, niin tarkkoja opista juutalaiset olivat).

Jeesus itsekin selvensi että hän on vain opettaja, ei Jumala:

(Matt.23:8-9) 8.”Älkää te antako kutsua itseänne rabbiksi, sillä teillä on vain yksi opettaja ja te kaikki olette veljiä. 9. Älkää myöskään kutsuko Isäksi ketään, joka on maan päällä, sillä vain yksi on teille Isä, Hän joka on taivaissa.

Jeesus myöskin teki selväksi että hänetkin on luotu ja lähetetty, siis että Jumala antoi hänelle elämän, mikä kumoaa että hän voisi olla Jumala, koska Jesaja 43:10-11 vakuuttaa että ei ole ollut toista jumalaa eikä pelastajaa, ei ole, eikä tule olemaankaan:

(John.6:57) Isä, joka elää, on minut LÄHETTÄNYT, ja niin kuin MINÄ SAAN ELÄMÄNI ISÄLTÄ..”

(Jes.43:10-11) ”Ennen Minua ei ole jumalaa syntynyt eikä ollut eikä minun jälkeeni tullut eikä tule. Minä, Minä yksin olen Herra, ei ole muuta pelastajaa kuin Minä.”

Jeesus vakuutti että muslimit ovat oikeassa, ja ENNUSTI myös mm. muslimien tavan rukoilla ja uskoa:

(John. 4:19) ”Nainen sanoi: ”Herra, huomaan, että sinä olet PROFEETTA.”

(John.4:21-23) ”Jeesus vastasi: ”Usko minua, nainen: tulee aika, jolloin te ette rukoile Isää tällä vuorella ettekä Jerusalemissa. Te kumarratte sellaista, mitä ETTE TUNNE (ennen Islamin tuomaa tietoa ja todellista kuvaa Jumalasta, eikä edes nimeltä, siis Allahia), mutta ME (profeetat) kumarramme Häntä, jonka tunnemme, sillä pelastaja nousee juutalaisten keskuudesta (Jeesus voi viitata omaan Messianiseen rooliinsa vaikka juutalaiset häntä eivät ole vieläkään hyväksyneet, minkä juutalaisten pitäisi osata yhdistää varoituksena kristittyjen Muhammedin hylkäämiseen, toisaalta arabeilla samat kantaisät juutalaisten kanssa, Ishmaelin ja Iisakin kautta ovat veljiä toisillensa, juutalaisia aina ollut myös paljon arabien keskuudessakin). Tulee aika - ja se on jo nyt (Jeesus itsekin rukoili otsa maassa Raamatun mukaan) - jolloin kaikki oikeat rukoilijat rukoilevat Isää hengessä (vähä-syntisinä hurskaina) ja TOTUUDESSA (Islamissa).”

Jeesus siis selventää näin hänen oikeiden seuraajien, muslimien rukoilua. Milloin kristityt muka olisivat (ainakaan Paavalin jälkeen) rukoilleet kuten Jeesus rukoili Raamatussa, tai kuten hän kuvaa tässä? Jeesus myös samalla selvensi ettei mikään minkä voi nähdä voi olla jumala:

(John.4:24) ”Jumala on HENKI (!!!!!), ja siksi niiden jotka HÄNTÄ rukoilevat, tulee rukoilla hengessä ja totuudessa.”

(John. 6:63) ”HENKI (Jumala) YKSIN tekee eläväksi, LIHASTA (Jeesuksesta) EI OLE mitään HYÖTYÄ. Ne SANAT jotka olen teille puhunut, ovat HENKI ja ELÄMÄ (Jumalan Sanaa Jumalalta).”

Tässä Jeesus tuo selvästi esille myös Jes.43:10-11 olevan Jumalan Sanan, että pelastus on VAIN Jumalassa. Kun Jeesus sanoi sanojaan hengeksi ja elämäksi, hän tarkoitti että juuri HÄNEN sanat ovat se mitä kristittyjen pitää seurata, ei Paavalin sanat tai edes evankeliumien kirjoittajien sanat, eihän Jeesus käskenyt edes kirjoittaa mitään. Kristityt eivät ole tajunneet ettei viesti ihmisille ollut Raamattu, vaan JEESUS ITSE ja hänen sanansa, ei muiden! Jeesus oli viimeinen juutalaisille annettu profeetta (joka toi kaikkein keveimmän lain ja vanhaa korjaamaan), eräänlainen varoittava esimerkki joka kruunasi juutalaisten kanssa katastrofaalisesti menneet aikaisemmat yritykset synnyttämällä omaa elämäänsä elämään alkaneen ”täydellisen/koomisen harhaopin”, kr.uskon, jonka läpikäymät lukuisat muutokset viimeisen 2000 vuoden aikana pystyy toteamaan jokainen luterilainen.

Profeetta Johannes Kastaja puolestaan todisti ettei Jumala ole VALEHTELIJA (mm. Psalm.121:4 ”Jumala EI NUKU” -> Jeesus nukkui), ja ennustaa myös sen että lopulta juuri kukaan ei ota Jeesusta vastaan, kun suurin osa lähti seuraamaan Paavalia eikä Jeesusta (Kastaja sanoo ettei juuri KUKAAN ota Jeesuksen sanomaa, jopa op.lapset hylkäsivät sen, eli jos ):

(John.3:32-33) ”(Hän, joka tulee taivaasta,) 32. todistaa siitä mitä on nähnyt ja kuullut, mutta KUKAAN EI OTA VASTAAN hänen todistustaan. 33. Joka ottaa vastaan hänen todistuksensa, TUNNUSTAA, ETTÄ JUMALA PUHUU TOTTA (Kastaja sanoo ettei juuri KUKAAN ota Jeesuksen sanomaa, jopa op.lapset hylkäsivät sen, eli jos Kastajan profetia tarkoitti ettei juuri kukaan tule omaksumaan Jeesusta jumalana, hän oli nykyisenkin maailman satoja miljoonia kristittyjä katsoen HIEMAN väärässä, eli siis väärä profeetta 5.Moos.18:15-22 kuvauksen mukaan?).”

(13)
Jumala myös täten Johannes Kastajan kautta todisti (Islamin mukaisesti pelastamalla Jeesuksen ja antamalla kaikkien ihmisten vain luulla heidän tappaneen hänet vaikka he eivät tappaneet häntä kuten Koraani sanoo, tosin on tulkinnanvaraista että oliko Jeesuksen ruumis ristillä ollenkaan) ettei ole valehtelija, vaan pitää lupauksensa: Jeesus rukoili ristinaulinnan välttämistä, (Matt.26:29) ”Hän meni vähän kauemmaksi, heittäytyi KASVOILLEEN (!) maahan ja rukoili: `Isä, jos se on mahdollista, anna tämän maljan mennä ohitseni, mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä tahdot”, ja hän oli sanonut ”kuka teistä antaa POJALLENNE (vrt."Jumalan Poika") kiven kun hän pyytää leipää, käärmeen kun..” ja ”kuka koputtaa, sille avataan”. Jeesus siis näytti myös esimerkkiä että pitää rukoilla SUORAAN Jumalalle, ei papin, pyhimysten tai edes Jeesuksen kautta. Jeesus VAHVISTI myös tämän vertauksessaan:

(Matt.23:17-22) 17. ”Te sokeat typerykset! Kumpi on tärkeämpi, kulta (profeetta/uskonto) vai temppeli (Jumala, Hänen ”asuinpaikkansa”), joka sen kullan pyhittää? 18. Te sanotte myös: `Jos vannoo (rukoilee uskoo) alttarin (Jumalan/Hänen profeetan tuoman uskonnon, Jeesus sanoi "kuka uskoo minuun, uskoo lähettäjääni") kautta, se ei merkitse mitään, mutta jos vannoo alttarille pannun (Jumalan toimittaman) uhrilahjan (Jeesuksen uhraus ristillä) kautta, vala (rukous) on sitova (hyväksytty)`. 19. Te sokeat! Kumpi on tärkeämpi, uhrilahja (Jeesus), vai alttari (Jumala, Hänen armo ja uskonto profeetan välityksellä) joka lahjan pyhittää? Se, joka vannoo (rukoilee/uskoo) alttarin (Jumalan uskonnon ja profeetan) kautta, vannoo sekä alttarin että KAIKEN sen päällä olevan kautta (siis kaikkien profeettojen ja myös Jeesuksen, vrt. John.13:20 ”joka ottaa minut vastaan, ottaa vastaan sen, joka on minut lähettänyt”, kaikkien profeettojen nimeen, KAIKKIA seuraten ja kaikki hyväksyen, Matt.23:38 ”Teidän temppelinne on jäävä asujaansa vaille”, eli profeetta Jeesuksen hylkääminen= Jumalan hylkääminen ja "temppelin" siirto Mekkaan, sekä John.13:16 ”Ei palvelija ole herraansa suurempi, eikä lähettiläs lähettäjäänsä suurempi”), 21. ja se joka vannoo temppelin kautta, vannoo samalla Hänen kauttaan, jonka asuinpaikka se on. 22. Niin myös se, joka vannoo taivaan kautta, vannoo Jumalan valtaistuimen kautta ja Hänen kauttaan, joka sillä istuu.”

Jeesus todella painotti että on vain YKSI AINOA TODELLINEN Jumala, ja VAIN Häntä tulee palvoa, Jeesus myös eroitteli itsensä ja Jumalan:

(John.17:3) ”Ja ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat SINUT, AINOAN todellisen Jumalan, ja HÄNET, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.”

Miten selkeästi Jeesuksen se pitää sanoa? Eikö tässä Jeesus tarpeeksi selvästi erittele Jumalan ja itsensä, ja sano Jumalaa AINOAKSI jumalaksi? Tätä täydentää myös Jes.43:10-11:

”..ja teidän tulee tuntea minut ja uskoa minuun, ymmärtää kuka minä olen. ENNEN MINUA EI OLE JUMALAA SYNTYNYT EIKÄ OLLUT, EIKÄ MINUN JÄLKEENI TULLUT EIKÄ TULE. Minä, minä YKSIN olen Herra, EI OLE MUUTA PELASTAJAA kuin minä!” (Huom! Juutalaisten kirjoituksissa Herran sijasta monesti Jehova, eikä hepreassa isoja/pieniä alkukirjaimia vaikka Jumalan Poika kirjoitetaan Jeesuksen kohdalla isolla, muiden profeettojen kohdalla pienellä)

Olisiko Jeesus voinut erotella (valehtelematta) itsensä Jumalasta erillisenä ihmisenä, joka sitten joskus myöhemmin tulee osaksi ”kolminaisuutta” (miksi muuten se Pyhä Henki on siinä yleensäkin mukana, eikö Jeesus riittänyt?) tämän kyseisen lausunnon pohjalta, joka kieltää että myöhemmin voisi tulla muita jumalia? Jeesus käytti lisäksi näitä vinkkejä:

(John.13:16-17) ”Totisesti, totisesti: Ei palvelija ole herraansa suurempi eikä lähettiläs lähettäjäänsä suurempi. Kun te tämän tiedätte ja myös toimitte SEN MUKAISESTI, te olette autuaat.”

(John.13:20) ”Totisesti, totisesti: Joka ottaa vastaan sen, jonka minä lähetän, ottaa vastaan minut, ja JOKA OTTAA VASTAAN MINUT, OTTAA VASTAAN SEN, JOKA ON MINUT LÄHETTÄNYT.”

(John. 12:44) ”Jeesus huusi kovalla äänellä: ”JOKA USKOO MINUUN, EI USKO MINUUN, VAAN LÄHETTÄJÄÄNI.”

Kaikista tunnetuin taitaa olla oppi jonka mukaan taivaaseen ei kristittyjen mukaan voi päästä jos ei usko Jeesukseen Jumalana (ja ole kastettu).

Mikä sitten Paavalin TEOISSA todistaa hänen olleen ”Peto”? Ensinnäkin Paavali ovelasti, mutta varovasti ”piilotetusti” vakuutti pakanoita siihen että Jeesus on jumalainen ja kaikkea muuta (Allahia, Isääkin..) tärkeämpi (ei suoraan ilman tulkinnan varaa sanonut Jeesusta Isäksi/Isää kolminaisuudeksi ja Jeesusta sekä PH:ta osaksi siinä/Jeesusta ainoaksi jumaluudeksi, mutta "jumaloi" Jeesusta ja korosti hänen asemaansa/merkitystään hankaline termeineen/tulkintoineen/perusteluineen [filosofioineen] niin että arvattavasti Tooraa ja lakia tuntemattomat pakana-kristityt kirkolliskokouksineen lopulta niin helposti opikseen harhaan menneen ihmeelliset tulkintansa, ihmisiltä aina odotettavien [Raamatussakin varoituksinkin kiellettyjen] Jumalan/profeetan opetuksesta löytymättömien tulkintojen ja muutoksien kautta) , mitä Jeesus Raamatun mukaan yhtä Jumalaa rukoilleena ja palvelleena profeettana (kutsuu itsekin itseään profeetaksi Raamatussa) ei olisi ikinä hyväksynyt. Eikä tiukan yksijumalaiset juutalaiset olisi IKINÄ antaneet "Apostolien tekojen" kuvailemalla tavalla antaa käyttää synagoogia, jos op.lapset olisivat palvoneet Jeesusta jumalana (miettikää antoiko Jeesus evankeliumien mukaan aihetta sellaiseen tulkintaan juutalaisille seuraajilleen, olisivatko he voineet tajuta "pelastumisen edellytyksen" kolminaisuuden kun edes koko sanaa ei ole Raamatussa!), juutalaiset eivät olisi antaneet käyttää synagoogia (joiden käyttöön Paavalin luoman pakana-kirkon jäsenillä ei enää ollutkaan asiaa). Paavalin muuttama "Jumalan Poika" -käsite oli juutalaisille ja OIKEIDEN apostolien pyörittämille juutalaisista kristityistä koostuville alkuseurakunnille selkeitä, sillä tarkoitetaan VT:ssä profeettaa, mitä juutalaisuutta (Tooraa ja lakia, Paavalin käskystä/op.lasten Paavalille antamasta luvasta olla "rasittamatta" Pakanoita näillä) tuntemattomat pakanat eivät kuitenkaan tajunneet. Puhumattakaan (myöhemmin yleiseksi tulleesta) jumaluus-käsityksestä, Jeesuksen profetallisuuden myöskin tyystin hylänneet Juutalaiset hyväksyivät "Jumalan Poika"-termiä käyttäneiden alkukirkkojen kristittyjen käyttää synagoogiaan "Apostolien tekojen" kuvailemalla tavalla ainoastaan koska "Jumalan Poika"-termi oli heille (ei kristityille juutalaisille) tuttu Toorasta (ja siis meidän VT:stä) ja siksi he olivat uskontonsa mukaan velvollisia kohtelemaan heitä myös juutalaisina, jotka uskovat kaikkiin juutalaisuuden profeettoihin. Paavali sai lopulta jopa op.lapset taipumaan lain hylkäämiseen, vaikka Jeesus painotti ettei laki muutu vähääkään ennen kuin taivas ja maa katoavat (Matt.5:17-19). (14)

Jeesus siteerasi ja opetti Tooraa, silti Paavali kielsi sen, ja vasta pitkän väännön jälkeen kirkolliskokouksissa päätettiin ottaa Vanhan Testamentin kirjat osaksi kirkon ainoaa sallimaa ja virallistamaa Raamattua, johon otettiin 4 nykyisin tuntemaamme evankeliumia (joiden tekijöistä ei olla varmoja, mutta ne on nimetty mm. kunnioituksesta/auktoriteetin saamiseksi kyseisten op.lasten mukaan) kenties jopa 400 eri evankeliumin joukosta tuhansien eri silminnäkijöiden kertomuksineen (ne evankeliumit, jotka eivät sopineet kirkon valitsijoiden kuvaan Jeesuksesta, leimattiin harhaoppisiksi ja pyrittiin kieltämään ja tuhoamaan). Nykyisen kirkon esikuva Paavali muutti lakia, vaikka Jeesus sanoi (kertoo myös mikä on Paavalin kohtalo, alin helvetti):

(Matt.5:17-20) 17. "Älkää luulko että minä olen tullut lakia tai profetioita kumoamaan, en ole tullut kumoamaan vaan TOTEUTTAMAAN. 18. Totisesti: laista EI häviä YKSIKÄÄN KIRJAIN eikä PIENINKÄÄN PIIRTO ennen kuin maa ja taivas katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut. 19. Sitä, joka jättää laista pois yhdenkin käskyn, vaikkapa kaikkein vähäisimmän, ja niin opettaa (=Paavali), kutsutaan taivasten valtakunnassa vähäisimmäksi (=taivaassa olevat tietävät hänen olevan alimmassa helvetissä). Mutta sitä, joka noudattaa lakia ja niin opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa suureksi. 20. Minä sanon teille: ellette te noudata Jumalan tahtoa PALJON PAREMMIN (siis lakia oikein) kuin lainopettajat ja fariseukset, te ette pääse taivasten valtakunta

28

658

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Karim

   ”22. Mooses sääti teille ympärileikkauksen - se ei tosin ole peräisin Moosekselta vaan Aabrahamilta - ja te toimitatte sen myös sapattina. 23. Jos kerran ihminen ympärileikataan sapattinakin, ettei Mooseksen lakia rikottaisi, niin miksi te olette vihoissanne siitä, että minä paransin koko ihmisen? 24. Älkää tuomitko sen mukaan, miltä asia päältä päin näyttää, vaan tuomitkaa OIKEIN.”

   On naurettavaa että kristittyjen perisynti-käsite (Josta Jeesus ei puhunut vaan sanoi Matt.19:13 taivasten valtakunnan olevan lapsien kaltaisten, eli siis että lapset ovat synnittömiä ilman perisyntiä) käytännössä suoraan väittää että ennen Jeesusta eläneet ovat helvetissä (koska Jeesus ei vielä ollut tullut eikä ”tuonut ketään mukanaan kuolleista”), Paavali menee jopa niin pitkälle että sanoo suoraan ensimmäisen ihmisen ja Jumalan rakkaimpien ja täydellisimpien luomusten, profeetoiden, jopa olevan helvetissä (Jeesus on ”elämä” ja kaikki ulkopuolella ”kuolemaa”):

   Room.5:14 ”Kuolema (=helvetti) kuitenkin hallitsi Aadamista Moosekseen asti kaikkia, myös niitä, jotka eivät Aadamin tavoin syyllistyneet rikkomukseen. Aadam oli esikuva siitä, joka oli tuleva.

   Kun mm. Jerusalem tuhottiin ja alkoi juutalaisten diaspora ja kristittyjen vainot, ainoaksi hallitsevaksi kristityksi suuntaukseksi jäi käytännössä Paavalin hyvin laajalle (Palestiinan ulkopuolelle) levinnyt lahko, joka myöhemmin pääsi valtaan ja vainosi 325 jKr. syntyneen kolminaisuusopin ja Jeesuksen jumaluuden kieltäneitä kristittyjä siihen asti että muslimit vapauttivat heidät. Jeesus ei käskenyt opetuslapsia menemään juutalaisten ulkopuolelle saarnaamaan hänestä (tietenkin jokainen joka halusi ottaa vastaan Jeesuksen pystyi sen tekemään, mutta lain noudattamista myös heiltäkin vaadittiin kuten juutalaisuuteen kääntyneiltäkin, joten Paavali harhautti heidät siinäkin kun julisti pakanoille), sillä Jeesus sanoi että:

   (Matt.15:24) ”Ei minua ole lähetetty muita kuin Israelin kadonneita lampaita varten"

   Ja Jeesuksen lähetyskäskykin tarkoitti ainoastaan Israelin (KAHTATOISTA) KANSOJA (eng.käännöksessä:...THE nations...). Jeesus myöskin kuvaili Paavalin tekemän lähetystyön maiden ja merten takana (jopa Roomassa ja Arabiassa asti):
   (Matt.23:15) ”Voi teitä lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te kierrätte maat ja meret hankkiaksenne edes yhden käännynnäisen, ja kun siinä onnistutte, teette hänestä helvetin oman, kahta vertaa pahemman kuin itse olette.”
   Mielestäni tämä kuvaa hyvin profeetan palvontaan ja lain (ja opin) vääristelyyn liittyviä riskejä, varsinkin niille jotka niin opettavat, mutta myös heidän oppilailleen. (15)

   Paavali poisti miesten ympärileikkauksen ja jopa tuomitsi ihmiset helvettiin(!) tämän terveydelle ja hygienialle hyvän toimenpiteen teosta, mikä tehtiin Raamatun mukaan Jeesuksellekin (jonka olisi varmasti ”jumalana” pystynyt sen välttämään niin halutessaan esimerkin antaakseen)
   (Gal.5:2) ”Kuulkaa, minä Paavali sanon teille, jos ympärileikkaatte itsenne, Kristus ei hyödytä teitä mitenkään” ja (Rom.2:29) ”sydämen ympärileikkaus” sekä myös sianlihan syöntikiellon (Ap.teot 13:39) ”Hänen kauttaan kaikki uskovat ovat vapautettuja siitä, mistä ette voineet olla vapautettuja Mooseksen lain mukaan (Eng. Raamatusta, suomalaisessa hyvin eri muodossa)” . Missä kohtaa Jeesus puhuu ”sydämen ympärileikkaamisesta”? Siis missä ihmeen kohtaa Jeesus antaa siis Paavalille luvan sörkkiä lakia ja tehdä omia tuomioita tavoin jotka eivät perustuneet mitenkään Jeesuksen sanomisiin? Oliko Jumalan Raamatussa Aabrahamille antama merkki Jumalan ja ihmisen välisen liiton ikuisesta merkistä, ympärileikkaus, ihan turha tai jokin pila? Missä kohtaa Jeesus edes mainitsee Paavalin, josta sentään tuli lähes häntäkin merkittävämpi hahmo kristinuskossa? Ainakin hänen opetuksiaan on noudatettu paremmin käytännössä (juuri siksi Islam kieltää minkään lisäämisen uskontoon, vain Allahin Koraanin ja [sen toimittaneen ja tulkitsemaan ohjanneen] profeetan hadithien [kautta] seuraamiseen käsketään)…

   Paavali jopa VALEHTELEE TÖRKEÄSTI olleensa todistamassa Jeesuksen ylösnousua (2.Tim.2:8) "Muistakaa että Jeesus Kristus Daavidin poika (jonka sukua Jeesus oli vain Joosefin puolelta, eli ei ollut biologista sukua) nostettiin kuolleista minun evankeliumini(!) mukaan.", joten miksi hän alkoi tappamaan kristittyjä alunperinkään? Ja Paavalikin varmasti ymmärsi (nykyisen kaltaisten Raamatun kirjoitusten puuttuessa) että "evankeliumi" viittaa vain Jeesukseen, ja ettei hänellä ole oikeuksia puhua ja antaa määräyksiä Jeesuksen nimissä, siis kutsua kirjeitään evankeliumiksi.
   Tämä kaikki tarkoittaa oikeastaan sitä, että kr.uskossa pelastuminen ei ole siitä kiinni uskooko Jeesukseen, vaan siitä uskooko Paavaliin. Jos ei usko Paavalin olleen Jeesuksen valitsema, mistä ei ole yhtään luotettavia todisteita tai viitteitä esim. Jeesuksen sanoissa, vaan ainoastaan todisteita häntä vastaan, ei pysty uskomaan Jeesukseenkaan jumalana vaan vain profeettana. Miten Jumala voisi edellyttää näin epäilyttävään henkilöön uskomista (näin heikoilla ja päinvastaisilla TODISTEILLA!) pelastuksen edellytyksenä? Muslimeille kaikki tämä on täysin selvää, he tietävät miten vaarallista asioiden lisääminen uskoon on, ja mihin se voi johtaa ja miten helposti ihmiset menevät harhaan. Onhan Islamistakin tullut monia harhasuuntauksia jopa unien takia.
   Paavalia ei valinnut Jeesus eläessään eikä Jumalakaan (”Jeesuksen ilmestymisillä” ei ole todistajia, puhumattakaan muidenkaan ”ihmeiden” luotettavista todistajista, ainoastaan Paavalin sana). Hän oli vain taitava juonittelija/ taikuri ja silmänkääntötemppujen tekijä, jolla oli juonessa mukana olleita kavereita jotka oli lähetetty paikalle jo paljon aikaisemmin, mm. Ananias. Onko ihme että hän sai harhautettua monet ”ihmeillään”, kun nykyäänkin taikurit tekevät paljon näyttävämpiä silmänkääntötemppuja? Olisiko nämä temput hankalia saatanalle?
   Mitä Paavali lopulta sai lueteltujen lisäksi aikaan? Näkyvimpinä esimerkkeinä nykyisin (ainakin Suomessa) taitavat olla kirkon siunaama armeija (Paavalin ”esivallan miekka Jumalan toimijana”, jolla on saatu paljon pahaa aikaan, vaikka Jeesus puhui täydellisestä vastarinnattomuudesta), naispappien ja homojen syrjiminen/tuomitseminen (Paavalin ”nainen vaietkoon seurakunnassa”, Jeesus ei puhunut kumpaakaan vastaan, hänellä oli jopa lukuisia naisia-seuraajia ja op.lapsia ja hän kielsi tuomitsemasta), kristittyjen ylivoimainen käännyttämisen hinku (Paavalin esimerkillä vaikka, Jeesuksen sanoin, ”merten ja maitten taakse tekemään yhdenkin käännynnäisen ja hänestäkin, jos mahdollista, vieläkin varmemmin helvetin uhrin”), kristittyjen tekopyhä pelastus-oppi (Jeesuksen risti-kuolemalla ja ”lunastuksella”, ja kuitenkin Paavali käski jopa erottamaan seurakunnasta syntiin syyllistyvät, ikään kuin ihmisen pitäisi jenkki-tyyliin olla vaikka pakolla hymy naamassa eikä virheisiin ole varaa meni miten huonosti tahansa, ja jos Jeesus ei anna tahallaan tehtyjä syntejä anteeksi niin miten kukaan voi pelastua kun jokainen joskus kuitenkin ”likaantuu puhtaan Jumalan edessä” kuitenkin joskus? ) ja tietenkin jo selvitetty Jeesuksen ”jumalointi” ja ylistys täydellisenä synnittömänä ”Jumalan poikana” (varsinkin Paavalin viljelemiä opetuksia ja termejä). Jeesus sanoi muuten itseään evankeliumeissa ”Jumalan pojaksi” kahdesti, eikö Paavali hieman ylikäyttänyt sanaa?
   ”Naispapeista ja Paavalista” vielä sen verran, että Kiinassa on ollut naisia imaameina ja oppineina ennen kuin Euroopassa tai muualla kristityillä naisia pappeina. Kiina on pyrkinyt eristämään muslimi-vähemmistöstään arabien keskuuteen vallalle tulleet käsitykset, sen takia muslimi-naisia on kiinassa edelleen mm. kirjureina, vaikka kyseinen arvostettu ammattikunta hävisi arabi-naisilta Bagdadin suuraikojen jälkeen. Pitää muistaa ettei syy ole Islamissa jos muslimit eivät noudata uskoaan, sillä ne ovat kaksi eri asiaa, Islam käskee alistumaan muslimin testiin.
   Toisaalta ”esivallan miekan oikeudesta” puhuen voidaan katsoa ettei Jeesus täysin kieltänyt mm. itsensä puolustamista, sanoihan hän (John.15:13) ”ei ole suurempaa rakkautta kuin antaa henkensä lähimmäisensä puolesta”, millä käytännössä ei voida tarkoittaa vain luodin eteen hyppäämistä koska se ei pelasta lähimmäistä kuin hetkeksi, kunnes ase on ladattu uudelleen (myös Jeesuksen ”uhrauksessa” samoja piirteitä). Profeetta Muhammedin opetukset olivat samaa luokkaa, hadithissa hän ehdottomasti kielsi syyttömien (tai heidän omaisuuden) vahingoittamisen edes sodassakaan (pitihän myös uudet kevyenkin veron maksajat pitää tyytyväisinä uuteen hallitsijaan), samoin sodan aloittaminen ennen toisen agressiota kielletty Islamissa, ja rauha pitää tehdä sitä tarjottaessa reiluin ehdoin.
   Paavalin sanoilla (mm. esivallan kunnioittamisesta ja tottelemisesta sekä tapojaan muuttamattoman kristityn seurakunnasta karkoittamisella) oli myös erittäin helppoa perustella muslimeiden karkoitusta Espanjasta Granadan linnakkeen antautumisen tapahduttua vuoden 1492 alussa, muutamia kuukausia ennen kuin Kolumbus löysi Amerikan. Muslimit antautuivat koska kristityt lupasivat että muslimit saavat pitää uskonsa kuten kristityt saivat Islamilaisessa Espanjassa, mutta pian sen jälkeen vuoteen 1500 asti muslimeille annettiin vaihtoehdoksi joko kääntyä kristityksi, lähteä Espanjasta tai kuolla, ja sitten vielä huipentuen uudestaan yli 320 000 (virallisissa papereissa) ”kristityn maurin” (Islam antaa luvan jopa hylätä suullisesti/kirjallisesti/teeskennellen uskonsa pakon eli uhan edessä, synti menee tällöin pakottajalle) karkoituksina vuosina 1609-14 P-Afrikkaan (ilmeisesti koska inkvisitiot, kirkonmiehet ja hallitukset tulivat siihen päätökseen etteivät nämä mitään kristittyjä ole ja ettei ”kääntyneet” muslimit ja heidän jälkeläisensä hyväksyneet todella kr.uskoa, vaikka vaino ja painostus oli uskomatonta, heiltä riistettiin jopa oikeus puhua omaa kieltään rangaistuksien uhalla).

   ”PAAVALIN VAROITUS” MUSLIMEILLE: Voisiko olla mahdollista että paha olisi päässyt sekaantumaan myös myöhemmin tallennettuun Islamin perimätietoon, haditheihin? Paavalissa on siis varoitus myös muslimeille siitä miten jonkin tietyn kohdan tai opin painottaminen liikaa väheksymällä toisten kohtien painoarvoa voi johtaa täyteen katastrofiin, joka on nähtävissä varsin selkeästi nykyisessä muslimi-maailmassa. Jos Koraanissa sanotaan että ”uskonnossa ei ole pakkoa”, miksi joissakin muslimi-maissa (mm. talebanien Afganistanissa) juuri naiset PAKOTETAAN (ilman että kyse olisi heidän omasta valinnastaan ja vastuustaan Allahia kohtaan, että he itse tulkitsevat uskontoaan ja näkevät mikä on heistä tarpeeksi pelastuksen saavuttamiseen) mm. käyttämään huntua mutta käytännössä yhdessäkään niistä (varsinkaan nuorilla) miehillä ei näe juurikaan (pakon edessä kasvatettua) partaa? Profeettahan sanoi perimätiedossa ”antakaa parran kasvaa mutta tappakaa viikset” (toisessa hadithissa parta käsketään pitämään siistinä ja kauniina). Miehet ovat tulkinneet tätä miten milloinkin ovat halunneet, ja jopa perustelevat parran ajamista sillä että se on heidän syntinsä, mutta että he luottavat Allahin anteeksiantoon ja pyrkivät tekemään enemmän hyviä tekoja (joita on jo pelkästään Allahin nimen lausuminen) sen vastapainoksi. Miksi juuri naisia pitäisi pakottaa muttei miehiä, vaikka molemmat vastaavat käytännössä vain itsestään Allahille? Entä jos joku nainen ymmärtää pään verhoamisesta ettei naisen päänahka saisi näkyä, että myös hiukset verhoavat ja peittävät päätä hyvin, eikö hänellä silloin olisi oikeus (omalla vastuullaan) elää sen mukaan?
   Pitää muistaa että ainoat meille annetut ja noudattavaksi käsketyt opit ovat Koraanissa ja haditheissa, eikä voida katsoa että niiden tulkitsemiseen on oikeus ainoastaan joillakin tietyillä ihmisillä vaan yleisesti kaikilla (siksi lukutaidon lisääminen on äärimmäisen tärkeää), sillä niiden merkitys on muutenkin useissa kohdissa selvinnyt vasta nykyaikana, mikä asettaa kyseenalaiseksi satoja vuosia sitten ihmisten tekemät ”ainoat totuudet”. Oikeutus tulkintaan on jopa haettu tulkitsemalla joidenkin kohtien valtuuttavan juuri heidän tulkintansa, sekin on tulkintaa, eikö muillakin oikeus samaan saman opin pohjalta? Oikeus pitää 4 vaimoa johtui sodissa kuolleiden miesten määrästä, aikaan sidottua siis.
   Yksi tällaisista tulkinnan kautta tehdyistä päätelmistä liittyy uskonnon kannalta olennaisiin asioihin, muiden uskontojen edustajien mahdollisuuksiin pelastua ja Tuomiopäivän merkitykseen. Pitää muistaa että kautta Koraanin Allah uhkaa rangaista vain heitä jotka Koraani on saavuttanut, joille se on ”annettu” mutta jotka ovat sen tietoisesti hylänneet sen senkin jälkeen. Samoin heti toisessa Suurassa (pisin Suura lyhyen aloittavan Suuran jälkeen) Allah sanoo että hyvät Kirjankansojen edustajat (mm. juutalaiset ja kristityt) tulevat pelastumaan. Pitää muistaa että ”Kirjankansa” terminä käsittää kokonaisuudessaan kyseisten uskontojen piirissä elävät ihmiset, heistä sekä uskonnottomat, Jeesusta jumalana palvovat että profeettaan (Jeesukseen) profeettana suhtautuvat, on vain Jumalan oikeus päättää ketkä heistä ovat ”hyviä”. Kyseisen kohdan on myös sanottu liittyvän ainoastaan aikaan Muhammedia ennen ja jälkeen, mutta pitää muistaa että vielä satojakin vuosia myöhemmin oli alueita joilla Islamista ei oltu kuultu mitään, ja on edelleenkin jossakin viidakoissa joihin edes kr.uskoa Raamattuineen ei ole vielä ehditty levittämään, ja Islamin mukaan Jumala ei rankaise ketään epäoikeudenmukaisesti (mm. ”tietämättömät” pelastuvat Islamin mukaan), joten emme voi olettaa Hänen rankaisseen edes Renessanssin ajan ihmisiä Euroopassa. Tällöinhän hyvät kristityt olisivat pelastuneet silloin, ehkä jopa huonommatkin ”tietämättöminä”, Jumalan valittuina ”helppoon pelastumiseen”.
   Toinen Koraanin kohta joka tekee tämän vieläkin hankalammaksi (ja jolla on yritetty perustella edelliseen kohtaan liittynyttä tulkintaa ainoastaan ennen Muhammedia pelastuneista Kirjankansojen edustajista) on kohta jossa sanotaan että ”ainoa uskonto joka hyväksytään Tuomiopäivänä on Islam”. Nimittäin pitää erottaa ”Tuomio” ja ”Tuomiopäivä”, ne voivat olla täysin eri asioita. ”Tuomiopäivän” alkamisen merkiksi Koraanissa sanotaan kun aurinko kulkee ”lännestä itään”, ja napapiirillä Rovaniemelläkin se kesäisin näyttää tekevän juuri niin kulkiessaan pohjoisnavan yli yöllä kokonaan näkyvissä. Rovaniemen korkeuksille ensimmäiset muslimit ovat saapuneet vasta äskettäin todistamaan tätä tapahtumaa, ja kun Koraani on annettu juuri muslimeille, voisiko olla että muslimit (tai muslimi-valtio) napapiirillä aloittaa ”Tuomiopäivän”, jolloin hyväksytty valinta uskonnoksi on Islam, ja muista vain ”tietämättömät” pelastuvat? Onko ”Tuomiopäivä” erittäin haasteellista viimeistä aikaa ihmiskunnalle? Kenties kun Allah sanoo rankaisevansa ei-muslimeita, Hän tarkoittaakin demokraattisesti heidän enemmistöään, niitä jotka (huolimatta Islamin ja tieteiden tulemisesta tietoon) ”etsivät/haluavat muuta uskontoa kuin Islam” (3:85), eli VALITSEVAT tietoisesti, sillä 1900-luvulla maailmassa eli enemmän ihmisiä kuin aiempina vuosisatoina, 2000-luvulla samoin. Pitää muistaa että Islamin mukaan Jeesus tulee uudestaan maailmaan ennen maailmanloppua, elää, kuolee ja haudataan muslimina, josta eteenpäin maailma jatkaa tuntemattoman ajan jälleen maallistuen lisää (ilmeisesti koska ihmiset alkavat enemmän ja enemmän epäilemään oliko henkilö Jeesus, aivan kuten Jeesuksen historiallisuutta on epäilty Kirjankansojen parissa tähänkin asti huolimatta historiallisista todisteista) kunnes tulee loppu, josta Jeesus sanoi Raamatussa ettei edes hän tiedä sen ”hetken” ajankohtaa, vaan ainoastaan Jumala (selkeästi täten todistaen Islamin puolesta). Kun hän tulee valtaan, kaikki KUUNTELEE (niin ”uskoen”) häntä, vaikkei (Allahin) Jeesuksena pitäisi. Merkkejä tästä ”Viimeisen Päivän haasteellisuudesta” voi huomata jo nykyisestä maailmastamme, kun ajattelee Islamin vierautta internetin ja kaiken mahdollisen saatavilla olevan (tiedon/opin) kyllästämän länsimaisen kulttuurin suhteen: Siellä missä on eniten kärsimystä ja länsimaista katsoen oudoimpia (jo esi-islamilaisia) kulttuureita, siellä Islam on vahvimmillaan (Jumala on oikeudenmukainen, toisaalla kuten Vietnamissa, P-Koreassa ja latinalaisessa Amerikassa asuvista huomaa Jumalan tehneen siellä lukuisista ”tietämättöminä” pelastuvia mm. lukutaidottomuudella ja kommunismilla, jolloin he eivät edes voi tehdä valintaansa Islamiin niin halutessaankaan). Afrikan väestöstä n. 50%, Aasian väestöstä n. 33% on muslimeita, Aasiassa keskittyen ateistisen buddhalaisuuden alustamaan Kaakkois-Aasiaan (n. 250 miljoonaa muslimia), Intian niemimaalta houkutuksia monijumalaisuuteen, kastijärjestelmään, naisten heikkoon asemaan (hindulaisessa kulttuurissa) ja mm. happohyökkäyksiin kulttuuriinsa saaneille alkuperältään intialaisille eli Pakistan, Intia ja Bangladesh (n.500 miljoonaa), sekä Kiinaan (n.100-150 miljoonaa), jossa naiset ovat kärsineet jalkojen typistyksistä, Islam on levinnyt lähes jokaiseen kaupunkiin silkkitien ja etelä-rannikon kautta kiinalaisine harjakattoisine moskeijoineen. Afrikassa Islam on hyvin vahvoilla mm. alueilla joilla jo ennen Islamia kristityt ja juutalaiset ovat harjoittaneet naisten ympärileikkauksia, ja missä naiset ovat aina tehneet enimmät työt, ja siellä missä kunniamurhat (Koraani kieltää tappamisen) ovat maailmassa (Afrikassa lähinnä Egyptissä ja Ugandassa) yleisiä (Brasiliaa ja Mexicoa laskematta, joissa yleisiä), näyttäisi että Islam on annettu vahvaksi ja lähellä olevaksi uskonnoksi juuri sinne missä naiset ovat kärsineet eniten. Tiedon ja hyvinvoinnin lisääntyessä myös vaativuus Islamin valitsemiseksi voi lisääntyä muuallakin kuin länsimaissa (jonne Islam tuli näkyvästi vasta Vietnamin sodan jälkeen tuoden mukanaan vastuun valinnasta, kun kerran oli annettu jo aiemmin Raamattu avuksi päätöksen tekemiseen, jos länsimaalaiset vain lukisivat sitä saatuaan korkean lukutaidon). Merkkinä E-Amerikan Surinamissa Islam on jo isompi uskonto kuin katolisuus, protestanttisuus tai hindut. Merkki tulevaisuuteen on sekin että Islam on Vanhalla Mantereella suurin uskonto, mutta Uudella Mantereella pienimpiä, kuten mahdollisesti tulevaisuudessa uusilla planeetoilla. Aikaan liittyy myös Koraanin muut tulkinnat, monien kohtien merkitys on tajuttu vasta nykyään tieteiden, yhteiskunnan ja sairauksien kehittyessä. Neljän LUOTETTAVAN todistajan (siis 4 omaa pakotettua vaimoa ei käy) teosta kiinni saamien aviossa pettäjien (ei ensikertalaisten, katuva käsketään armahtamaan 24:5) rangaistuksella (Koraanissa ei kivitystä vaan raipasta, kivitys vapaaehtoinen synnin sovittamisen keino hadithissa, Koranin kohtaa ennen) on pelastettu miljoonat muslimit HIV-virukselta (tulee puolisoilta usein). Naisen puolet pienempi perintö ei ole aiheuttanut sellaista ongelmaa maatalous-yhteisöissä minkä maatilojen pilkkominen usealle perilliselle nykyisin tekee, toisaalta nainen on saanut menettämänsä takaisin miesten elatusvelvollisuutena pystyen säästämään perintönsäkin sijoittamiseen (ja perintö on varma, monissa maissa voi jäädä perinnöttä). Samoin tulkinta naisen paikasta kotona, koska miehen velvollisuus elatukseen ”hiellä ja verellä”, on maatalouden työnjakoa, jossa siinäkään ei kielletä (”uskonnossa ei pakkoa”) naiselta halutessa ainakaan vähemmän fyysisiä/raskaita töitä.Vaikka koti on Islamissa naisen linna, ei se ole hänen vankila.(17)
   JESAJA ENNUSTAA KR.USKON JA ISLAMIN

   Kaksi tämän alapuolella olevaa Jesajan ennustusta siis ennustavat kr.uskon ja sen kannattajat kuvailevasti (mm. Immanuel, "Jumala kanssamme") sekä liittäen sen Syyrian 526 jKr. maanjäristyksen välityksellä Islamin syntyyn. Ja Islamin ennustuksessa kuvaillaan profeettaa ("hän kantaa valtaa harteillaan") ja hänen tehtäväänsä sekä toimintaansa ("Ihmeellinen Neuvontuoja"), sekä tietenkin Islamin jumalakuvaa (Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas).

   Näissä ennemminkin kuvaillaan kahta uskontoa, kuin niiden perustajia.

   Tässä ennustetaan Jeesus, kr.usko ja siihen liittyvät historialliset tapahtumat kuten Syyrian 526 jKr. 250 000 ihmistä tappanut maanjäristys, kytkettynä Islamin syntymään joka ilmoitetaan tämän maanjäristyksen avulla aikana jolloin silloiset oikeassa olleet olivat kristittyjä ennen Islamin tuomaa lopullista selkeyttä ja antamia neuvoja ”hyvän valitsemiseen ja pahan hylkäämiseen”:

   (Jes.7:13-17 7:5-6)

   13. Niin Jesaja sanoi: "Kuule siis, sinä Daavidin kuningas-suku! Eikö riitä, että te loputtomiin koettelette ihmisten kärsivällisyyttä, kun haluatte koetella vielä Jumalan, minun Jumalani, kärsivällisyyttä? (Jumala oli jo lähellä kaataa juutalaisuuden "viinipuun" Luuk:13)

   14. Sen tähden Herra antaa itse teille merkin (=varoituksen, viimeisen juutalaisille annettavan profeetan): neitsyt (hepr.alkutekstissä "nuori nainen") tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel.

   Immanuel on suomeksi "Meidän kanssamme on Jumala", joka kuvaa hyvin kristittyjen tapaa ajatella Jumalan tulleen meidän keskuuteen ja olevan ainoastaan kristittyjen "kanssa", koska on antanut kristittyjen tulla "oikeaan uskoon" ja pelastuksen vain heille. Eli Immanuel tarkoittaa Jeesuksen perustamaa kr.uskoa kokonaisuudessaan, minkä tulee selkeämmäksi jatkossa:

   15. Pelkkää maitoa ja hunajaa tämä lapsi (=nuori kr.usko) saa syödä siihen asti kun hän oppii hylkäämään pahan ja valitsemaan hyvän (=Islam syntyy ja tuo totuuden Jeesuksesta). 16. Mutta ennen kuin hän oppii hylkäämään pahan ja valitsemaan hyvän, autioituvat ne maat (maanjäristyksessä 526 jKr. 350 000 kuollutta), joita sinä nyt pelkäät noiden kahden kuninkaan vuoksi (Syyria).

   Kuten nyt tiedämme (mitä varhaiset kristityt jotka tulkitsivat näiden tarkoituksia eivät tienneet), "maitoa ja hunajaa" kuvaa maataloudelle harvinaisen suosiollista ja lämmintä ilmastoa joka vallitsi 300-600 jKr.. "Lapsen" eli kr.uskon hyvän ja pahan valitsemista kuvataan kuin oppimiseksi, sillä vaikka suurin osa kristityistä onkin palvonut Jeesusta, Jumala on ennen Islamin syntyä armahtanut ja pelastanut heitäkin tietämättöminä, sillä silloin vainottu kr.usko oli se viimeisin uskonto jonka kautta pelastuu. Kun Islam tuli ja toi totuuden Jeesuksen roolista, suurin osa Lähi-Idän ja Afrikan kristityistä pian "oppi valitsemaan hyvän" eli Islamin.

   Ennen tätä (siis myös 100 v. ennen Islamin syntyä) piti autioitua maan joka oli Jesajan aikana suuri uhka, kerrottuna hieman aikaisemmin kohdissa Jes.7:5-6 josta selviää että puhutaan Syyriasta. Todella, 526 jKr. silloin kristityssä Syyriassa oli suuri maanjäristys joka tappoi yli 350 000 ihmistä, ilmeisesti suurimman osan alueella tuolloin asuneista. Tämäkin osaltaan heikensi Bysanttia ja helpotti Syyrian valtaamista muslimeille. 500-luvulla oli myös muutama erittäin paha katovuosi, koska aurinko ei paistanut kuin muutaman tunnin päivässä (kuvausten mukaan) hyvin pitkään aikaan. Tämän arvellaan johtuneen meteorista tai suuresta tulivuoren purkauksesta.

   Jes:7:17 palataan sitten jälleen ajassa Jeesuksen pois menemisen jälkeiseen aikaan, sanoo että Herra lähettää Israelin kansalle sellaisen ajan jota ei ole ennen koettu, "Hän lähettää Assyrian kuninkaan" mikä mielestäni selkeästi viittaa esim. Jerusalemin tuhoamiseen 60-luvulla ja juutalaisten diasporaan.

   (18)
   Tässä ennustetaan Muhammed ja Islam:

   (Jes.9:1-6) alkaa otsikolla "Kansa, joka pimeydessä vaeltaa", ja sen ensimmäistä säkeistöä ei ole numeroitu, jollei se ole osa 8:23 säettä ennen otsikkoa.

   "Aikoinaan Herra vei kunnian Sebulonin ja Naftalin mailta. Mutta kerran hän taas palauttaa kunniaan Meren tien (=Punainen meri/Persianlahti/Välimeren alue), Jordanin takaisen maan (=Arabia, sijaitsee Jordanian "takana" Israelista katsottuna) ja muukalaisten Galilean.

   1."Kansa, joka pimeydessä vaeltaa (=arabit), näkee suuren valon (=Islam). Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa (=aavikko), loistaa kirkkaus (=Allahin pelastus).

   2. Sinä teet runsaaksi riemun, annat suuren ilon (Muhammed, Jeesus itsekin sanoi evankeliumissa ettei tullut tuomaan rauhaa vaan miekan)...

   3. Ikeen, joka painaa heidän hartioitaan (synti), valjaat jotka painavat olkapäitä (orjuus), ja heidän käskijänsä sauvan (saatanan) sinä murskaat (kuten orjuudenkin kahleet), niin kuin murskasit Midianin vallan.

   4. Ja kaikki taistelukenttiä tallanneet saappaat, kaikki veren tahrimat vaatteet poltetaan, ne joutuvat tulen ruoaksi (=Islam toi rauhan mitä se tarkoittaa sananakin, Islam mm. lopetti Bysantin vainot toisia kristittyjä kohtaan, kun nämä eivät olleet hyväksyneet kolminaisuus-oppia ja Jeesuksen jumaluutta, lisäksi muslimit ovat sotineet äärettömän vähän keskenään verrattuna kristittyihin. Voi tarkoittaa myös sitä miten Islamin hyväksyneen synnit pyyhkiytyvät pois).

   5. Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille (=Muhammed, ei neitsyestä syntynyt vaan normaali lapsi). Hän kantaa valtaa harteillaan (kuningas ja viimeinen profeetta, Allahin täysin ohjaama ja valtuuttama/suojelema), hänen nimensä on Ihmeellinen Neuvontuoja (Muhammed antoi tuhansia ohjeita eli "haditheja" elämän jokaista aluetta varten, lisäksi antoi Koraanin), Väkevä Jumala (jos joku Jumala Aabrahamin uskoissa on VÄKEVÄ niin se on kyllä Allah..), Iankaikkinen Isä (Islam on aina ollut keskuudessamme muuttumattomana), Rauhan ruhtinas (Islam toi rauhan).

   6. Suuri on hänen valtansa, ja RAUHA on loputon Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnassaan (Islamin kalifaatti Espanjasta Kiinaan, 3 mannerta). Oikeus ja vanhurskaus (Islamin korostamat asiat) on sen perustus ja tuki nyt ja aina (Islam ei muutu). Tämän saa aikaan Herran Sebaotin pyhä kiivaus (juutalaisten ja kristittyjen harhaan menosta).

   Niinpä tästäkin UT:n kohdasta, josta varmasti monet hakevat apua minun tulkintani kumoamiseen, on näkyvillä selkeästi että kyseessä on kirjoittajan oma tulkinta että Jeesus näin toteutti yhden profetian:

   ''Kun Jeesus sai kuulla, että Johannes oli vangittu, hän siirtyi Galileaan. 13 Nasaretiin hän ei enää jäänyt, vaan hän asettui Kapernaumiin, joka on järven rannalla Sebulonin ja Naftalin heimojen alueella. 14 Näin tapahtui, jotta toteutuisi profeetta Jesajan sana:

   15 --- Sebulonin maa ja Naftalin maa, Meren tie, Jordanin takainen maa
   ja muukalaisten Galilea --
   16 kansa, joka asui pimeydessä, näki suuren valon. Niille, jotka asuivat kuoleman varjon maassa, loisti kirkkaus.

   17 Tästä lähtien Jeesus julisti: "Kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle”

   Kuten huomaat, UT:ssa kyseinen kohta EI mene kuin VT:ssä, joten evankeliumin kirjoittaja on muutellut sitä paremmin Jeesukseen sopivaksi, sillä Islamin tultua Jesajan tämä kohta olisi jopa käynyt kr.uskoa vastaan, sanoihan se kohta OIKEASTI:

   "Aikoinaan Herra vei kunnian Sebulonin ja Naftalin mailta." eikä suinkaan tee Sebulonin ja Naftalin alueista, joissa Jeesuskin viipyi aikansa, mitenkään loistokkaita! Eikö Jesaja siis tarkoittanut aivan päin vastaista kuin evankeliumin kirjoittaja, että joko nämä alueet eivät hyväksyneet Jeesuksen tuomaa sanomaa (jolloin Islam tarvitaan sen takaisin tuomiseen, "pimeyden karkoitukseen"), tai sitten että he menivät harhaan alkaessaan palvomaan ja pitämään Jeesusta jumalana, jolloin heiltä viimeistään "meni kunnia"!

   Ja kaikkein tärkeintä on, että Jeesus ei missään itse sanonut noin, siis että hän on tämä Jesajan ennustuksessa (joka kuvaa mielestäni Islamia) kuvailtu henkilö (joka kuvaileekin koko uskontoa jonka hän perusti), vaan todellakin kyseessä on evankeliumin kirjoittajan oma tulkinta, jota piti vieläpä muuttaa ja vääristellä (kuten ylempänä osoitin) jotta se saataisiin kuvaamaan Jeesusta. Ilman vääristelyä se puhuukin VT:ssä ennemmin kr.uskoa vastaan.

   (19)
   JOHANNES KASTAJAN TODISTUS

   Johannes Kastajan TODISTUKSESSA (John.1:19-27) juutalaiset kysyvät kirjoitustensa (ennustustensa ja kuvaustensa, joita oli selvästi KOLME erillistä) pohjalta Johannes kastajalta kolme kysymystä (sillä he odottivat vielä kolmea merkkihenkilöä) joihin hän vastasi kaikkiin KIELTÄVÄSTI:

   1)Oletko Messias?
   2)Oletko Elia?
   3)Oletko SE luvattu profeetta?

   Montako Jeesuksen jälkeen tullutta PROFEETTAA kristityt tietävät? Paavali ei ollut profeetta eikä edes väittänyt niin, sillä hän tiesi hyvin että olisi "kärähtänyt" ja hänen varsinainen tehtävänsä, kristittyjen harhauttaminen, olisi vaarantunut.

   John.1:21 kohdassa kysyttyyn "Oletko se luvattu profeetta?"-kohtaan on sivun alalaidassa "linkki" VT:n 5.Moos 18:15-22 ennustukseen profeetasta jota kaikkien on kuultava tai Jumala "vaatii hänet itse tilille", mikä selvästi tarkoittaa VIIMEISTÄ profeettaa koska juuri HÄNEN hylkäämisestään Jumala vaatii tilille (katolilaisten Raamatussa sanotaan Jumalan KOSTAVAN sille kuka ei häntä kuule), kohta menee näin, jaoin sen kolmeen "aihealueeseen" (laitoin sulkeisiin selventämään eri kohtien tarkoitusta):

   (5.Moos.18:15-22) 15."Herra, teidän Jumalanne, antaa veljienne (Ishmaelin kautta Kedarin arabit) joukosta nousta profeetan, joka on minun (Mooses) kaltaiseni (valtion päämies profeetta). Häntä teidän tulee kuunnella... 18. Siksi minä (Jumala) annan heidän omien(?->eng. Raamatussa ei lue "omien"..) jälkeläistensä joukosta nousta profeetan, joka on sinun (Mooses) kaltaisesi; minä panen Sanani (Koraani) hänen suuhunsa, ja profeetta puhuu (resitoi) kaiken, minkä minä hänen puhuttavakseen annan. Jos joku ei kuuntele niitä sanoja, jotka hän minun nimissäni (Suurat ja muslimit aloittavat "Armollisen Jumalan nimeen..") puhuu, minä itse vaadin tilille sen miehen."

   "20.JOS TAAS JOKU PROFEETTA JULKEAA MINUN NIMISSÄNI PUHUA SELLAISTA, MITÄ MINÄ EN OLE KÄSKENYT HÄNEN PUHUA, TAI PUHUU VIERAIDEN JUMALIEN NIMISSÄ, HÄNEN ON KUOLTAVA (Muhammed sai 23 vuoden tehtävänsä täydelliseen päätökseen ja koko arabian yhdistettyä ja hyväksymään Islamin, viimeinen Koraanin kohta "Tänään Minä olen täydellistänyt uskonne.." tuli juuri ennen hänen kuolemaansa)."

   "21. Jos alatte kysellä mielessänne, mistä tiedätte, mikä sana ei ole lähtöisin Herralta, muistakaa tämä: Jos se, mitä profeetta puhuu Herran nimissä, ei toteudu, se ei ole Herran sanaa vaan väärän profeetan röyhkeää puhetta, älkää kuulko häntä." (eli ettei väärän profeetan ennustuksista YKSIKÄÄN toteudu, Koraanin ja Muhammedin ennustuksista ovat toteutuneet KAIKKI jotka ovat ajallisesti katsoen jo voineet toteutua)

   Kristityt sanovat tämän SELVÄSTI VIIMEISTÄ profeettaa (koska Jumala vaatii tilille sen joka ei häntä kuuntele) kuvaavan ennustuksen tarkoittavan Jeesusta, minkä kumoaa täysin se että profeetta on KUIN Mooses (eli aluksi kansansa hylkäämä ja lopuksi hyväksymä valtionpäämies-profeetta, Jeesusta juutalaiset eivät ole hyväksyneet vieläkään profeetaksi, eikä Mooses ollut syntynyt neitsyestä eikä varsinkaan ollut "jumala"!!!). Lisäksi "Minä panen Sanani hänen suuhunsa" ei viittaa Jeesukseen koska hän ei kirjoittanut ainuttakaan sanaa evankeliumiin (eikä resitoinut), vaan ne ovat vasta kauan hänen kuolemansa jälkeen MUISTISTA kaivettuja MAHDOLLISESTI Jeesuksen (siis ei välttämättä täysin kirjaimelleen niin kuin kirjoitettu) sanontoja. Mikä sitten on OIKEAN SANAN mitta? Se on virheettömästi kirjoitettuna ja säilöttynä, jolloin siitä ei ole tullut IHMISEN sanaa.

   Toisekseen kyseinen ennustus vie pois mahdollisuuden että Muhammed olisi väärä profeetta, sillä hänen ennustuksensa toteutuivat KAIKKI, ja Jumala otti hänet luokseen vasta kun viimeinenkin Koraanin säe oli tullut ja koko arabia yhdistetty ja saatu hyväksymään Islam juuri ennen Muhammedin 23 vuotta kestäneen tehtävän loppua. Lisäksi Muhammed puhui koko 23 vuoden ajan Aabrahamin Jumalan nimissä (ja VAIKUTTAVASTI puhuikin!) sekä taisteli lukuisia itsepuolustus-sotia joissa Jumala olisi voinut "lunastaa lupauksensa" ja tappaa hänet tuon ennustuksen mukaisesti. Jos joku väittää ettei Muhammed puhunut Aabrahamin Jumalan nimissä, tuossa ennustuksessa Jumala lupaa tappaa myös vieraiden jumalien nimissä puhuvat, eli se siitäkin väitteestä.

   Jeesus sanoo vielä Matt.21:43 ”Tämän takia minä sanon teille, että Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle joka tekee sen hedelmiä.” (Huomaa että ”kansa” on yksikössä, juutalaisuuden lisäksi kr.usko ei perustunut yhteen kansaan, Islam perustui täysin arabeihin.)

   Mutta kuten Jeesus sen Raamatussa sanoi (Matt.13:13): "..he näkevät mutta eivät näe, ja kuulevat mutta eivät kuule, eivätkä he ymmärrä."

  • Karim

   (20)
   MAAILMA/HISTORIA/ISLAM ILMAN KR.USKOA?
   Mitä jos kristityt olisivat taistelleet vainoissa, ja Rooma olisi koventanut niitä moninkertaisesti, ja koko kr.usko tuhottu?
   Mikä oli siis Jeesuksen ja kr.uskon todellinen tarkoitus Jumalan suunnitelmassa? Sanoihan Jeesus (Matt.20:28) "Ei Ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta". Islamin mukaan Jeesus oli viimeinen juutalaisille lähetetty profeetta, ennustettu "juutalaisten kuningas" (odotettu Messias, Kristus, joita nimityksiä myös Islam käyttää Jeesuksesta, Jeesus myös sanoi Raamatussa Matt.15:24 "minua ei ole lähetetty kuin Israelin kansan kadonneita lampaita varten"). Käytännössä vain Jeesuksen OMIEN sanojen (=Islamin mukaan evankeliumi) tulkinnassa muslimit eroavat kristityistä (Paavalilla ja yleensäkin muilla kuin profeetoilla ei Islamin mukaan kykyä/lupaa luoda oppeja, varsinkaan Jeesuksen/Jumalan opetuksen vastaisia), Jeesushan mm. sanoi (mm. Matt.9:12) etteivät hurskaat/terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat, ja tämän muslimi voi tulkita tarkoittavan että Jeesus toi Aabrahamin Jumalan ja profeetat sekä Raamatun (todisteineen Islamista) sinne minne Islamin ei ollut tarkoituskaan levitä pääuskonnoksi tai edes suureksi vähemmistöksi (Koraanissa sanotaan mm. että muslimit ovat "keskellä", sanalla monta merkitystä arabiaksi), sanoihan Jeesus myös (John. 10:16 "minulla on myös muita lampaita, sellaisia, jotka eivät ole tästä tarhasta (ei Iisakin, vaan Ishmaelin ”jälkeläisiä”, muslimit) ja niitäkin minun tulee paimentaa. Ne kuulevat minun ääneni, ja niin on oleva yksi (Aabrahamin) lauma ja yksi paimen (Allah, Jumala)”.

   Luuk.9:50 ”Joka ei ole teitä vastaan, on teidän puolellanne.”
   Koraani 8:30 ”He juonittelevat ja suunnittelevat, Allah myös suunnittelee, mutta on paras suunnittelijoista.”
   Pitää huomioida että yhteensä Aabrahamin Jumalan uskonnot (juutalaisuus, kr.usko, Islam) muodostavat yli 50% maailman väestöstä, ja ovat kaikissa maissa Japania lukuunottamatta vähintään 5% suuruinen osa kansasta viimeistään yhdessä, Islamin ollessa vähintään 10% suuruinen uskonto valtioissa joissa asuu yli 75% maailman ihmisistä (siellä lähes kaikkialle levinneenä). Mielestäni on typerää uskoa ettei Jumala kelpuuttaisi Aabrahamin Jumalalle suunnattuja rukouksia muslimeilta (joiden profeetta täyttää kirkkaasti Raamatun VT:n asettamat profeetan kriteerit ja on Aabrahamin esikois-pojan Ishmaelin sukua), jos kerran juutalaisten profeetaksi hyväksymä Johannes Kastaja opetti (Matt.3:9-10) "Älkää luulko että voitte ajatella: `Olemmehan me Aabrahamin lapsia`. Minä sanon teille: Jumala pystyy herättämään Aabrahamille lapsia vaikka näistä kivistä. Kirves on jo pantu (juutalaisuuden ja sen lahkon kr.uskon) puun juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen", ja vaikka juutalaisten profeettana hylkäämä Jeesus (ja täten hylänneet myös kristityt "Aabrahamin lapsina") opetti ihan samoin ja lisäksi (Matt.12:26) "Jos Saatana ajaa ulos Saatanan, silloin se on noussut itseään vastaan" (eli Aabrahamin Jumalaa palvelemaan käskevä Islam ei ainakaan ole Saatanasta). Siis juutalaiset hylkäävät muslimit ja kristityt Aabrahamin Jumalan lapsina, kristityt juutalaiset ja muslimit, kun todellisuudessa kaikki olemme Aabrahamin Jumalan lapsia. Islamin mukaan Allah asettaa ihmiset hänelle oikeaan paikkaan, aikaan ja elämään jossa saatu kasvatus ja ympäristö määräävät lapsen uskon (Matt.20:23 "...mutta minä en määrää siitä, kuka istuu oikealla ja kuka vasemmalla puolellani. Ne paikat ovat niille joille Isäni on ne tarkoittanut"), eikö ole aika loogista että saman uskoiset sijoitetaan samoihin yhteisöihin jotta läheisten kohtalosta murehtiminen olisi pienintä (niiden harvojen Islamin löytäneiden ollessa Jeesuksen vertauksen sadasta lampaasta se yksi eksynyt, jonka "paimen" hakee turvaan "vuorelle/aavikolle" eli Islamilaiseen maahan johon Koraani kehoittaa muslimeita muuttamaan jos tulee hankaluuksia uskonnon noudattamisessa), ja onhan Hänellä pelkästään siittiöissä satoja miljoonia vaihtoehtoja minkälaisen ihmisen luoda. Miten erilainen maailma olisi ilman tätä, siis kr.uskon vaikutusta? Kuvitellaanpa yksi mahdollinen historian kulun vaihtoehto (nykyisen Allahin luoman ylivertaisuuden ja tasapainon huomaamiseksi)….

   Luuk.9:56 ”Ihmisen Poika ei tullut ihmisten sieluja kadottamaan, vaan pelastamaan.”
   Juutalaisten diaspora olisi tod.näk. tapahtunut ja Jerusalem/Palestiina tuhottu, vaikka varmasti silloin vielä hyvin pienellä kristittyjen joukolla oli (pieni) vaikutuksensa tapahtumien kulussa. Tietenkin voi olla myös että sitä ei olisi tapahtunut ja juutalaiset jääneet palestiinaan, mikä ei olisi oleellisesti vaikuttanut historiaan juutalaisten pienen määrän takia (koska mm. rahamaailmassa ilman kirkkoa korollisen lainan antaminen tuskin olisi tullut kielletykseksi, jolloin juutalaisten todellisessa historiassa ollut asema lännen/katolisen kirkon kilpailijana/haastajana ei olisi ollut tarpeen).Rooman valtakunta ei olisi ajautunut niin räikeisiin, verisiin ja sitä sisäisesti repineisiin ja rapauttaneisiin (uskonnollisiin) vainoihin lähes koko Rooman kansan iloisesti hyväksyessä keisarin palvonnan vaihtoehtoisten uskontojen (jopa juutalaisten) puuttuessa. Rooma siis ei olisi heikentynyt niin vahvasti kuin se teki, sen voimahan oli juuri aikaisemmin ollut suvaitsevaisuus eri kieliä, kulttuureja ja uskontoja kohtaan (jotka myöntyivät keisarin palvontaan myös), mikä piti valtakunnan yhtenäisenä (kristittyjen alle 10% osuus väestöstä vielä 300-luvulla oli kuitenkin huomattava, ja vähemmistö-asemastaan huolimatta kr.uskosta tuli ainoa sallittu uskonto). Rooman valtakunta olisi voinut jopa pysyä yhtenäisenä laajoine rajoineen jopa Islamin tuloon asti, mikä olisi huomattavan hyvin estänyt Islamin leviämistä P-Afrikan, L-Idän ja Turkin/Euroopan alueella (varsinkin jos keisari-jumala olisi kokenut sen kilpailijana, tai pakanat muuten vaan pitäneet Islamia ”uhkaavana” heitä kohtaan).

   Oletetaan kuitenkin että Byzantiumin (ent. Konstantinopol, nykyinen Istanbul) kaupungista olisi tehty Rooman valtakunnan pääkaupunki (kuten siitä tehtiin myös oikeasti jo ennen Constantinuksen valintaa kr.uskon suhteen, prosessi oli alkanut jo häntä edeltäneen keisarin aikana). Siis YHTENÄISEN Rooman pääkaupungiksi tuli Byzantium alkaen kehittymään kaupan ja hallinnon keskukseksi kuten oikeastikin. Hunnien aiheuttama kansainvaellus (300- ja 400-luvuilla) idästä olisi päätynyt kuten oikeastikin, ja Länsi-Rooman osat olisivat saaneet uuden väestönosan mm. gooteista. He olisivat mitä ilmeisimmin omaksuneet omaansa reilusti ylemmän ja kehittyneemmän roomalaisen kulttuurin ja paikalliset uskomukset (kuten kävi oikeastikin). Tietenkin on pieni mahdollisuus sillekin, että ilman ”käännä poski”- sääntöä pakanat olisivat taistelleet tunkeilijoita (ehkä hunnejakin) vastaan paljon hanakammin, kenties pitäneet heidät jopa poissa, varsinkin jos Rooma olisi pysynyt yhtenäisenä.
   Kirkon puuttuessa sen valtapoliittiset riidat ja uskonnolliset tulkinnat eivät olisi jakaneet Rooman valtakuntaa keisari-johtoiseen Itä-Roomaan ja kirkon johtamaan Länsi-Rooman, vaan se olisi säilynyt yhtenäisenä (Byzantium uutena pääkaupunkinaan), vaikka voimalla. Sitten syntyisikin Islam (joka tietenkin oikeasti on yhteydessä myös kr.uskoonkin), ja oikeasti sen räjähdysmäisen nopea leviäminen selittyikin paljolti sillä että (kirkolliskokouksien) Jeesuksen jumaluuden ja kolminaisuus-opin hylänneet kristityt (joiden uskossa oli paino sillä että Jumala oli luonut ja lähettänyt Jeesuksen, aivan kuten aerolaisilla germaaneilla ennen frankkien kuninkaan kääntymistä katolilaisuuteen ja pakkokäännytystä katolilaisuuteen) olivat todellisuudessa (varsinkin Bysantin keisari-johtoisen) valtiokirkon verisien vainojen kohteena pitkään, jolloin muslimit otettiin vapauttajina vastaan, sillä mm. kristityille ja juutalaisille Koraani määrää uskonnonvapauden. Ilman kr.uskoa näitä aikanaan Bysanttia heikentäneitä ja alueet otollisiksi valloituksille tehneitä kapinoita ja vainoja ei olisi ollut. Islamin valta olisi kenties jäänyt Arabian niemimaalle. (21)

   Eli tilanne olisi ollut se, että aivan liian suuri, vahva ja yhtenäinen Rooma (joka vieläpä uskonnollisesti/poliittisesti olisi paljon kauempana muslimeista kuin Jeesuksen jumaluuteenkaan uskoneet kristityt ovat ikinä olleet) olisi estänyt Islamin leviämisen länteen, Euroopan ja Afrikan (ehkä myös Aasian) edessä olisi ollut todella suuri tulppa (tätä kenties Jeesus tarkoitti sanoessaan olevansa "kuningas", että hän jakaa pakana-Rooman kahtia Aabrahamin uskonnoille otollisemmaksi valloittaa kr.uskolle lännen ja Islamille Itä-Rooman, ja että John.18:36 "Minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Jos se kuuluisi tähän maailmaan, minun mieheni olisivat taistelleet, etten joutuisi juutalaisten käsiin", eli että profeetan ja uskonnon puolustaminen on oikein mutta että Jeesuksen ja hänen seuraajilleen on annettu osa kärsiä Rooman vainoissa, mutta selviytyä niistä ilman uskonnon kokonaan tuhoutumista harrastamalla passiivista vastarintaa ja täten pitäen vainot huomattavasti pienempinä kuin että jos hajallaan olevat kristityt taistelisivat ROOMALAISIA vastaan), minkä heikentämiseksi ei olisi tiedossa ristiretkiä (lännen kristityt tuhosivat ja heikensivät Konstantinopolia niin että Balkan ja myöhemmin itse Konstantinopol joutuivat pian pysyvästi mongooleita ja Timuria paenneiden turkkilaisten muslimeiden käsiin) tai sisäisiä levottomuuksia (P-Afrikan ja L-Idän alueet olivat eräitä Rooman vauraimpia/viljavimpia/väkirikkaimpia). Uskonnollisesti muslimeiden pahimpia kilpailijoita olisivat toiset yksijumalaiset eli juutalaiset ja zarathustralaiset, joista jopa ensimmäiset olisivat vakavasti otettavia vaihtoehtoja uskontona ilman kr.uskon tuomaa ”säröä” maineeseensa (ja kilpailua).

   Tälläinen valtakunta olisi saattanut vuosisatojen aikana ennen Islamia jopa ahmaista koko Persian (joka tuotti harmaita hiuksia mm. Bysantille, edelleen heikentäen molempia juuri ennen Islamin tuloa), jolloin Islamin leviäminen NOPEASTI olisi ollut estetty myös pohjoiseen ja länteen. Pelkästään Irakin hallitseminen (mikä onkin ollut osa Roomaa) olisi riittänyt siihen että arabit eivät tuskin olisi uskaltaneet ottaa riskiä maa yhteyden luomiseksi vallalleen länteen, koska pelkäisivät koko yhtenäisen ja VAHVAN (yhtenäisten vuosisatojen lujittaman) Rooman valtakunnan alkamista sotaan. Islam olisi (jos Rooma ei olisi päättänyt yrittää täysin tuhota sitä) levinnyt kuitenkin kaupankäynnin mukana (kuten oikeastikin pääosaan Afrikkaa/Aasiaa), vaikkakin edellytykset siihen köyhällä Arabialla olisivat olleet aivan toiset kuin oikeasti muslimeilla joilla oli mm. rikkaat Egypti ja Irak hallussaan, ja huomioiden sen miten Rooma/Persia olisivat ehkä pyrkineet estämään kauppaa. Eli Rooma oli pitänyt hallussaan Irakin (kenties koko Persian joka taisteli sitä vastaan kuten oikeastikin jatkuvasti Bysanttia vastaan), ja täten Islamin syntyessä hallinnut kaikkia maa-alueita arabian-niemimaan ympärillä kenties I-Afrikkaa lukuun ottamatta, blokaten täten hyvin tehokkaasti Islamin leviämisen (muuten kuin vähemmistöuskonnoksi) länteen, pohjoiseen ja itään.

   Rooman hallitessa Mesopotamiaa Bagdadilaisia imaameja ei olisi päätynyt Volgan mutkalle Moskovan lähistölle 900-luvulla, eikä sinne olisi syntynyt Islamilaista yhteisöä. Islam ei siis myöskään levinnyt merkittävästi Kaukasukselle ja Krimin niemimaalle. Venäjän ja Bagdadin valloittaneet mongolit eivät olisi kääntyneet Islamiin, joten Uralin takainenkin alue (Siberia) jäisi hyvin merkityksettömäksi Islamin kannalta eikä siellä siis olisi mm. Islamilaisia Siperian tataareja. Venäjää hallitsikin vielä 1800-luvulla buddhalaiset mongoolit, kunnes Euroopan pakanat valloittivat sen (varmistaakseen väestönkasvulle ruuan saannin, Ukrainan ja Venäjän arot ovat hyvin tuottavia) kymmeniä miljoonia henkiä vaatineessa sodassa, kun Euroopan siirtolaisuuteen purkautumaton väestönkasvu vaatii "elintilaa".

   Oletetaan siis että Islam levisi pakanoiden keskuudessa oikeasti tapahtunutta hitaammin useiden vuosisatojen kuluessa, aivan kuten kr.usko levisi hitaasti Rooman valtakunnassa ennen sen virallistamista ainoaksi sallituksi. Muslimeiden enemmistön asuinsijoiksi olisivat ilmeisesti jääneet nykyiset P-Afrikan ja L-Idän alueet, mutta kuten kristityt, muslimit olisivat olleet siellä pitkään vain vähemmistönä ilman poliittista valtaa. Tämän pitkän ajan kuluessa toisaalla (jo ennen Islamia alkanut) kansainvaellusten tuottama prosessi ja (ihmisten ja kulttuurien) sulautuminen olisi luonut Islamin synnyn jälkeiseen Keski-Eurooppaan uuden vahvan pakana-valtion (jonka me tunnemme vaikkapa frankkien valtakuntana). Länsi-Rooma olisi köyhtynyt Rooman itäisten osien imiessä rikkaudet ja vallan (kuten Konstantinopoliinkin), ja kansainvaelluksessa syntyneen uuden, Itä-Roomasta erilaisen väestön halu määrätä itsestään olisi kasvanut, jolloin se olisi saattanut irtaantua erilleen Byzantiumin Roomasta, kenties paljon myöhemmin kuin oikeasti (sulautuminen hidasta, lisänä Rooman vallan pyrkimykset yhtenäisyyteen). Tämä irtaantuminen olisi nostanut P-Afrikkaan ja L-Itään keskittyneiden muslimeiden osuutta Byzantiumin valtiossa, mikä olisi voinut johtaa muslimeiden vallanhalun kasvuun (ja raakoihin vainoihin/sotiin lähinnä ylivoimaisten roomalaisten puolelta). Tämän pelästyttämänä uusi Länsi-Rooma ja Euroopan muut pakanavaltiot olisivat tehneet Islamista kuolemalla rangaistavan uskonnon (kuten se oli kristityissäkin valtioissa käytännössä) estääkseen sen tulemisen sinne ja ”vallankaappaus halut”.

   Oikeassa maailmassa Renesanssi alkoi siitä että kristityt alkoivat kiinnostumaan n. 1200/1300/1400-luvuilla Euroopan menneisyydestä, ja esimerkiksi kaikki Antiikin Kreikkaa käsittelevä tieto/kirjoitukset saatiin arabeilta, siis käännettiin arabiasta Euroopan kielille, kun ne oli aikanaan kirkon toimesta kielletty pakanallisina (mm. ”hyvän ja pahan tiedon puu”- esimerkillä kaiken tiedon vaarallisuutta perustellen). Ilman kirkon kontrollia antiikin perintöä ei olisi Roomassakaan tod.näk. ikinä unohdettu, ja he olisivatkin jatkaneet siitä mistä oikeasti arabit jatkoivat (mm. lääke) tieteiden eteenpäin viemistä. Tämä tarkoittaa siis ”aikaista renesanssia”, Islamin kulta-ajan sijaan tulikin (ajallisesti kenties jo ennen sitä alkanut) kukoistava Eurooppalainen pakana-aika. Muslimit olisivat hallinneet korkeintaan Arabian niemimaata, muualla he olisivat menneet kehityksessä enemmistön mukana roikkuen, jos Itä-Rooma olisi vielä kehittynyt eikä alkanut heikentymään sen kilpailijan Länsi-Rooman kehityksen kasvaessa. Onkin ilmeistä että sisäisten ristiriitojen (muslimien) heikentämänä taktisesti ja taloudellisesti keskeinen Byzantium-kaupunki olisi vallattu, mutta tekijänä eivät olisi olleet muslimit vaan vahva Länsi-Rooma (ristiretkien heikentävillä vaikutuksilla osansa miksi idästä tullutta painetta paenneet, ja Bysantin kanssa sotaan joutuneet muslimi-turkkilaiset aikanaan valtasivat sen).

   Kehittynyt Eurooppa ei olisi kaivannut tuntematonta Jerusalemia tai aavikoita, eikä edes ennen rikkaimmat alueet Egyptissä ja Irakissa olisi niin elintärkeitä menestyvälle pakana-Euroopalle, jossa vallitsi vuosien 700-1300 aikana hyvin lämmin ajanjakso jolloin viiniä viljeltiin jopa Britanniassa asti. Täten he eivät halunneetkaan ongelmallisia (muslimi-kapinallisia) P-Afrikan ja L-Idän alueita, vaan tyytyivät valloituksissaan ulottamaan valtansa nykyisen Turkin rajoille Aasiassa, jolloin he saivat tarpeeksi suojaavat vuoristoiset rajat. Niinpä muslimit näkivät tilaisuutensa, ja ottivat monet alueen osista haltuunsa, vaikkakaan mistään yhtenäisestä valtakunnasta tuskin voisi puhua, tai edes siitä että muslimit olisivat enemmistönä (ja siten vallassa) kaikkialla näillä ”hylätyillä” alueilla. Näin Islam olisi saavuttanut ainakin osan todellisesta asemastaan alueella, vaikkakin monta vuosisataa myöhässä ja hajanaisesti.
   Muslimeiden kehitys olisi laahannut pahasti perässä verrattuna todellisuuteen, idässä Persian ja K-Aasian mongoli-kansojen puolella veriset taistelut Islamin ja muiden välillä käytäisiin vasta nyt niidenkin (22) ollessa ”itsenäistymis-hurmassa”, siellä (buddhalaisten keskuudessa) varsinkin hyvin suureksi kasvanut ja levinnyt zarathustralaisten joukko olisi ehdoton yhden Jumalansa, Azura Mazdan palvonnassa. Turvallisten maayhteyksien puuttuessa kaupankäynti idän ja muslimeiden välillä ei olisi kasvanut niihin mittoihin mitä se oikeasti oli jo satoja vuosia ennen tätä, ja Eurooppa olisi voinut jäädä ilman monta keksintöä ja ideaa, kuten nollaa Intiasta, sillä muslimit olisivat keskittyneet käymään kauppaa kehittyneen pakana-Euroopan kanssa (kuten eurooppalaiset tekivät kehittyneen muslimi-maailman kanssa). Siis Euroopassa olisi käytössä roomalaiset numerot vielä pitkään (jokainen voi miettiä mitä vaikutusta sillä olisi ollut matematiikan ja sen kautta mm. muiden tieteiden kehitykseen). Toisaalta myös muslimit olisivat alkaneet hiljalleen kehittyä omaksuessaan tietoa/keksintöjä pakanallisesta Euroopasta, kun oikeasti kävi juuri toisin päin.Mutta tiedon kulku olisi ollut hidasta,Mekan kautta vuosittain välittyi keksinnöt Espanjasta Kiinaan.

   Sodat pakana-Euroopan ja muslimi-maailman välillä näyttäisivät ajan kuluessa todennäköisiltä, tällä kertaa ristiretkeilijöinä olisivatkin kenties köyhät (vaikka vain rikas voi lähteä pitkälle ristiretkelle) ja kehittymättömät muslimit ("barbaarit"), ”Roomaa vapauttamaan” lähdettäisiin koska siellä olisi suuri muslimi-väestö (aikanaan yhtenäisen Rooman aikaan sinne syntynyt/tuotu) joka on kohdannut vainoa yms., ja tarvitsisi vapautusta. Yhtenäisen poliittisen ja taloudellisen johtajan puuttuessa (muslimeiden irtaannuttua roomasta hajanaisesti) muslimit olisivat ottaneet kenties itselleen yhteisen henkisen johtajan, ”paavin” (vallalla tulkita uskontoa), joka julistaisi Rooman vapautusta ja lupaisi siihen osallistuville syntien anteeksiantoa. Vuosisatoja muslimeita kehityksessä edellä oleva antiikin perinnöstään ammentava Eurooppa olisi väestön määrältä (suotuisat olosuhteet mm. viljelylle pitkään jatkuneen vakauden, hyvinvoinnin, teknologian ja ilmaston suunnalta) ja sotilasteknologialtaan muslimeille ilmeisen selvästi liian iso pala, ja ristiretkien vaikutus jäisi tuhoisaksi ja lyhyeksi.

   Euroopan pakana-valloilla ei olisi äärettömän tärkeiltä tuntuvia syitä (kuten kr.uskon levitys oli) pyrkiä laajentamaan valtapiiriään, joten merten taakse ei lähdetty. Vuonna 1692 arabi Ibn Al-Muttaqin purjehtii Amerikan rannikoille, ja löytää sieltä hyvin pitkälle kehittyneet intiaanien valtiot, joista suurimmat ovat Pohjois- ja Keski-Amerikkaa hegemonisesti otteessaan pitävä azteekit, ja Etelä-Amerikkaa rannikoita myöten hallitsevat incat. Muslimit mitä ilmeisimmin katsoisivat alueiden olevan liian kaukana ja vaikeasti valloitettavissa (ilman suurtakaan hyötyä), että sitä ikinä lähdettäisiin yrittämään valloittaa. Muslimit saisivat luvan perustaa kauppa-asemia Amerikkaan, mutta Islamia uskontona (ja sen levittämistä/leviämistä) tuskin katsottaisiin ollenkaan suopeasti intiaanien päällikkö-jumalien keskuudessa.

   Teollistuminen sai alkunsa Kiinassa (osaltaan jo Intiassa), jossa ei seurannut ”pysähtyneisyyden aikaa” mikä tuli (”krapulana”) pakana-Euroopalle heidän monta vuosisataa jatkuneen kultaisen ajan tyssättyä Euroopan sisäisten luonnonvarojen puutteeseen/hupenemiseen jatkuvan väestönkasvun kautta (mikä ei päässyt purkautumaan Amerikoihin). 1900-luvun puolella rauhassa ilman kenenkään häirintää (siis mm. siirtomaa-aikaa ja oopium-sotia) kehittyä saanut Kiina alkoi katsoa lisää ”lebensraumia” eli ”elintilaa” räjähdysmäisesti kasvavalle valtavalle väestölleen, jolloin laajentumisen kohteeksi otettaisiin länsi ja mm. Keski-Aasian (jo nyt muslimi-enemmistöiset) alueet (zarathustralaisten vähemmistöllä). Kiinan ja Intian saastuttamisen ja elintason (kulutuksen) kasvaessa maapallo olisi lujilla.

   Uskonnolliset olot Islamille eivät olisi kovin suvaitsevia, eikä Islam olisi levinnytkään kovin laajalle tai nopeaa (nythän se on levinnyt puhtaasti jopa Raamatun kautta siinä selkeästi Islamia käsittelevine ennusteineen ja todisteineen, ja mm. opissaan samasta Aabrahamin Jumalasta, Japani on ainoa maa jossa muslimeita/kristittyjä ei ole erikseen/yhdessä yli 5% väestöstä).Yleensäkin olisi varsin selvää että ennemmin tai myöhemmin kaiken keskellä olevia (ja selkeästi opillisesti pakanoita vastaan olevia) muslimeita vastaan liittouduttaisiin jokaisesta suunnasta, intiaanien, intialaisten, kiinalaisten, afrikkalaisten ja eurooppalaisten pakanoiden toimesta, ja olot muslimeilla voisivat olla varsin kuumat…

   Turvallisen maa-yhteyden puuttuessa kontaktit vähäisten arabien (S-Arabia ei pystynyt tuottamaan ruokaa isolle väestölle) ja kiinalaisten sekä intialaisten (vuoristo erottaa näitä kahta) välillä jäivät vähäisiksi, vaikkakin kuten oikeastikin arabi-kauppiaita kulki Kiinan rannikolle jo 600-luvulla, tosin nyt heitä tietenkin oli ratkaisevasti paljon vähemmän eikä Islam saanut Kiinassa vankkaa jalansijaa. Myöskään Intiaa muslimit eivät valloittaneet ja pitäneet hallussaan, joten kaupankäynti rajoittui Intian rannikoille joilla hindulaisuudella oli vahva jalansija ja joissa Islam sai vain vähäistä kannatusta (oikeastikin Islam omaksuttiin laajasti lähinnä vain Keski- ja Pohjois-Intiassa). Intialaiset ja kiinalaiset muslimi-kauppiaat eivät saapuneet Malesiaan ja Indonesiaan, vaan sen tekivät arabit (pienissä määrin jälleen) 1600-luvulla satoja vuosia todellista myöhemmin, eikä Islam enää saanut räjähtävää menestystä vaan alueen tärkeimmiksi uskonnoiksi jäi (jo silloin hyvin väkirikkaiksi kasvaneet) buddhalaisuus ja hindulaisuus.

   Itä-Afrikkaan Islam kyllä levisi arabi-kauppiaiden mukana, vaikkakin edelleen heitä meni sinne paljon vähemmän kuin oikeasti ja menestyskin Islamilla jäi siellä pienemmäksi. Ilman massiivista (kymmeniä miljoonia koskenutta) orjakauppaa Amerikkaan (paljolti yksijumalaisista) heimouskonnoista koostuvassa Länsi-Afrikassa, väkiluku ei romahda ja kokonaisia sukupolvia parhaassa työiässä ei viedä kehittämästä paikallisia yhteiskuntia, jolloin niiden kehitykselle on huomattavasti paremmat ja itsenäisemmät edellytykset, varsinkin ilman siirtomaa-aikaa. Länsi-Afrikan väkiluku on lähes kaksi kertaa sen minkä nyt (se oli HYVIN suuri osa silloisista afrikkalaisista jotka vietiin orjiksi), kauppa maanosan eri paikkojen välillä on vilkasta ilman keinotekoisia siirtomaa-rajoja, mutta silti Afrikan yhteiskunnat pysyivät kuitenkin pitkälle kehittymättöminä ja kaupungistumattomina heimoyhteiskuntina, joita piinaa HIV jota ei ole pystytty vastustamaan valistuksen ja avun jakamisen hankaluuden takia (ihmisten asuessa hajallaan ja ”yhteiskunnasta erillään”).

   Viikingit eivät rauhoittuneet, vaan jatkoivat ryöstelyjään. He myöskin perustivat siirtokuntia P-Amerikan rannikolle, vaikkakin joutuivat perääntymään pohjoiseen ja rannikon saarille azteekkien hegemonian tieltä. Hekin lopulta 1900-luvulla alkoivat omaksumaan ”Eurooppalaisia arvoja” (Wanhan Rooman kultaisen ajan muisteluiden saatua pakanalliset tavat kuten kylpylät jälleen pystyyn), eivätkä enää AINA ryypänneet täyskännejä ja jopa peseytyivät joskus. Valistus ja monet muut ideat ja filosofiat (kuten demokratian syntyminen uudestaan sen jälkeen kun muslimi naiset ja miehet profeetan käskyn mukaisesti äänestivät ensimmäisiä kalifeja) jäivät syntymättä ilman niiden tarvitsemaa ”pohjaa”, eli siis kirkon kuritus-vallan ja yleisen kurjuuden puuttuessa kokonaan, jolloin ei ollut sellaista kritisoitavaakaan synnyttämään vastareaktioita. (23)

   Antiikin Kreikan ihailun humussa pakana-Eurooppa oli kokeillut kerran antiikin kreikan demokratian (vapaat miehet saavat äänestää) palauttamista, mutta sen ei todettu sopivan kunnollisten äänestämis- ja poliitikkojen sanottavan kuuntelun mahdollisuuksien puuttuessa (pienissä kaupunkivaltiossa asiat eri tavalla kuin kymmenien miljoonien valtioissa, alkeellista posti-laitosta ei oltu keksitty äänien kasaamiseksi).

   Vuoden 2000 paikkeilla Islamilla olisi ollut kannattajia ehkä n. 500 miljoonaa, keskittyneenä enimmäkseen K-Aasiaan, L-Itään, Pohjois- ja Itä-Afrikkaan. Euroopassa asuu n. miljardi ihmistä (ilman siirtolaisuutta Amerikkaan), ja väkiluku kasvaa kiinalaisilta saatujen uusien lääkkeiden vähentäessä kuolevuutta syntyvyyden pysyessä korkeana. Afrikassa asuu n. miljardi ihmistä, (ilman orjakauppaa Amerikkaan), Kiinan ja Intian väkiluvut ovat molemmat räjähtäneet teollistumisen myötä yli 2 miljardin (elintason ja tekniikan nousu vähensi kuolleisuutta syntyvyyden pysyessä isona, Kiinassa ei ikinä otettu yhden lapsen politiikkaa käyttöön koska kommunismia ei syntynyt).

   Kun Raamatussakin tehdään selväksi että kaikki mitä tapahtuu on Jumalan tahto (Hänhän luonut kaikkea ohjailevat ja rajoittavat luonnonlait), eikö ole aika selvä osoitus Islamin puolesta tämä mitä on tapahtunut? Kumpi kuulostaa enemmän Jumalan tahdolta, se että Jumala luo (muslimeille) harmittoman ”pienemmän pahan” (ja samalla testin) eli kr.uskon (muslimeille) käsittämättömine profeetan palvomisineen (mistä on helppo huomata ettei se voi olla se oikea uskonto ainakaan) joka lopulta auttaa Islamia leviämään, vai se että Jumala luo ensin kr.uskon, jolla oli jopa n. 200 vuotta aikaa ehtiä Aasiassa leviämään ennen buddhalaisuutta ja kaikkialle muuallekin koko maailman ainoaksi uskonnoksi (mikä olisi tehty Intiassakin vaikka pakolla), mutta joutui tyytymään 1600-luvulle asti ainoastaan Eurooppaan Islamin blokatessa sen leviämisen idässä ja etelässä, kun Jeesuskin sanoi että taivasten valtakunnassa on ihmisiä idästä, lännestä, pohjoisesta ja etelästä. Lopulta kysymys on myös siitä miten vakavina varoituksina Jeesuksen sanat ottaa, eli katsooko ennustuksen omaisena varoituksena mm. (Matt.12:39-40) "Tämä paha ja uskoton sukupolvi vaatii merkkiä, mutta ainoa merkki joka sille annetaan on Joonaan merkki. Niin kuin profeetta Joona oli meripedon vatsassa kolme päivää ja kolme yötä (elossa), NIIN on Ihmisen Poika oleva maan povessa kolme päivää ja kolme yötä", sekä (Matt.15:8-9) Jeesuksen siteeraama Jesajan ennustus "Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta sen sydän on kaukana minusta. Turhaan he minua palvelevat (eng. Raamatuissa "worship", palvovat), kun opettavat oppejaan, ihmisten (Paavalin ym. kirkonmiesten) tekemiä käskyjä (kuten kolminaisuus-oppia, jota ei ole edes sanana Raamatussa)." (jatkuen Jes.29:14) "Niin minä teen uudelleen (Jeesuksen ja Islamin kautta) tälle kansalle ihmeellisiä, hämmästyttäviä ihmetekoja, ja sen viisaiden viisaus häviää ja sen ymmärtäväisten ymmärrys katoaa (profeetan hylkäämiseen ja palvontaan?)". Samoin (Matt.21:43) "Jumalan valtakunta otetaan teiltä (juutalaisilta ja sen lahkolta kr.usko) pois, ja annetaan kansalle (yksikössä, arabit, kr.usko ei mitenkään perustu yhteen kansaan kuin juutalaisuuteen) joka tekee sen hedelmiä". Eikö Jeesus sano sitä sukupolvea pahaksi ja jonkin suuren tapahtuvan?
   Joka tapauksessa lienee selvää että "Jeesus-jumala" olisi laittanut juutalaiset/muslimit mahdottomaan asemaan pelastua, kun pitäisi hindujen tavoin palvoa profeettaa (Jeesus muuten myös yksi hindujen hyväksymiä jumalia, V. Da Gamakin luuli Intiaan tullessaan hinduja kristityiksi ja temppeleitä kirkoiksi, tämän jälkeen hän perusteli Intian valtausta paaville/kuninkaalle sillä että ”pääse tappamaan maureja” eli Intian muslimeita, ja hän tuhosikin Islamin sisämerenä toimineen valtameren valtavat aseistamattomat muslimeiden kauppa-laivastot) vaikka tämä itse opetti puhdasta monoteismia, Islamia, noudattaen oppeja joiden lisääminen uskontoon on Raamatussakin kielletty ja jotka jopa kumoavat profeetta Jeesuksen oppeja (mm. laista, Tooran asemasta, Jeesuksen synnittömien "lasten kaltaisten" Paavalin "perisyntiin" ja mm. kasteeseen ja ehdolliseen joiden noudattamiseen Jeesus ei tulevia sukupolvia käskenyt vaikka niiden tekemisen hetkellä pyysi muitakin osallistumaan). Lisäksi voiko miestä joka sanoo (John. 5:37) "..te ette ole koskaan kuulleet Hänen (Jumalan) ääntään ettekä nähneet Hänen kasvojaan" ja (Luuk.18:19) "Miksi sanot minua hyväksi? Ainoastaan Jumala on hyvä, ei kukaan muu" pitää todella synnittömänä Jumalana rehellisesti? Kristityt perustelevat asiaa sanomalla että Jeesus sanoi olevansa yhtä Isän kanssa, mutta hän myös sanoi (John.17:21-22) että myös op.lapset ovat yhtä Jeesuksen ja Isän kanssa, eli onko jumaluuksia viisitoista? Lopultahan Jeesus itsekin sanoi HYVIN suoraan Maria Magdaleenalle (John.20:17) että myös hänellä on Jumala ja sama kuin op.lapsillakin, "minä nousen oman Isäni ja teidän Isänne luo, OMAN Jumalani ja teidän Jumalanne luo". Miksi Jeesus olisi viimeisinä hetkinään valehdellut valituilleen (juutalaisen uskon mukaan monoteistisesti Jumalaan ja profeettoihin uskoneisiin, josta todistaa ap.tekojen kuvaus miten juutalaiset antoivat heidän käyttää synagoogiaan), jos hänen jumaluuteen uskominen on pelastuksen edellytys? Raamattuun kannattaa tutustua, huomaa yhteistä Islamiin. Profeetta kielsi vahingoittamasta syytöntä (tai tämän omaisuuttaan) edes sodassakaan, mutta itsepuolustus on sallittua (sotaa ei saa muslimit aloittaa, tai [rauhan]sopimusta rikkoa). Jeesus sanoi ”ei ole suurempaa rakkautta kuin henkensä antaminen lähimmäisensä puolesta”, mikä tarkoittaa varmasti muutakin kuin vain luodin eteen hyppäämistä.

   Islamin merkitystä läntisinä pitämiimme asioihin (joita Islamin katsotaan jopa vastustavan, vaikka ilman muslimeita kristityt olisivat unohtaneet mm. A-Kreikan demokratian, ja missanneet renesanssin) ei voi vähätellä, Allah on kääntänyt maailman kuin ylösalaisin niin että nykyinen tilanne muslimi-maissa Islamin noudattamisen suhteen on lähinnä surkuhupaisaa verrattuna Islamin oppiin (yhtenä syynä ilmeisesti siirtomaa-valtojen ja Koraani-koulujen sulkemisen jälkeen yleistynyt lukutaidottomuus). Kuka nykyään arvaisi demokratian naisten äänestysoikeudella syntyneen alku-Islamilaisessa pienessä yhteisössä, kun profeetan hadith eli käsky (jonka muuten shiia-muslimit ovat hylänneet katsoen valtion johtajan pitävän olla profeetan sukua ja virkamiesten imaameja) ”valitkaa johtaja itsellenne vaaleilla joukostanne” varmisti sen että niin miehet kuin naisetkin äänestivät samoin ensimmäisiä kalifeja Arabiassa (käytäntö jäi Islamin saatua nopeasti haltuun alueet Espanjasta Kiinaan, jolloin valtakunnasta tuli liian suuri vaalien järjestämiseen, eri ryhmittymien samalla kiistellessä armottomasti vallasta). Jopa muutkin naisten vasta 1900-luvulla lännessä saavuttamat oikeudet ovat olleet Islamin opissa jo 600-luvulta lähtien, 1300 vuotta ennemmin, kuten se että Koraani käskee kouluttamaan naiset siinä kuin miehetkin (yliopistoissa ennen yliopistoja Euroopassa), vaimo päättää ehkäisystä, oikeus avioeroon (erona mieheen ”varo-aika” mahdollisen lapsen isän selvittämiseksi), oikeus oman omaisuuden hallintaan (miehellä ei oikeutta koskea, vaan tarjottava elatus ettei nainen joudu sitä kuluttamaan) ja hankintaan (ainoastaan fyysisesti raskas/vaarallinen työ miesten velvollisuus, Koraanissa elatuksen hankkijoita ”hiellä ja verellä”), perintöön, oikeustoimikelpoisuuteen ja minkä tahansa naisen tekemän sopimuksen pitävyyteen (jolloin nainen voi harjoittaa miehen elatuksen takia säästyvällä perinnöllä/myötäjäisillä sijoitus/liiketoimintaa, kuten kauppa ja johtaminen). Profeetta myös kielsi IKINÄ lyömästä naista kasvoihin/päähän, muuten rajoitus KORKEINTAAN YKSI KEVYT lyönti avokämmenellä/sormin vaikkapa käsivarteen (perheväkivallan tuhojen rajoittamista, ei voi ikinä estää kokonaan) vihan purkamiseksi EHDOTTOMASTI VIIMEISENÄ KEINONA (puhumisen ja seksin kieltämisen jälkeen). Naiselle on taattu oikeus todistaa raiskauksesta ilman rangaistuksen pelkoa Koraanissa (24:4 VAIN MIESTÄ käsketään rankaista väärästä seksuaalirikos-todistuksesta). Muutenkin Muhammed/Koraani arvostaa ja ylistää naista, TUTKI! (24)
   NÄKYYKÖ ALLAHIN TOIMINTA HISTORIASSA/MAAILMASSA?

   Ristiretket olivat juuri loppuneet, ja Venetsia oli hyötynyt niistä nousten kauppamahdiksi (mm. uudella saippualla L-Idästä), 1348 kauppalaiva toi Mustan Meren pohjukasta (Mongoliasta lähteneen) Mustan Surman Venetsiaan/Eurooppaan, lähes puolet kuoli (tauti ei levinnyt juuri muslimeille tiukan hygienian ja profeetan sairaille antaman karanteeni-määräyksen takia). Euroopppa alkoi kääntämään kielilleen arabien säilömiä mm. vanhoja kreikkalaisia tekstejä (varsinkin Sisilian muslimeilta valtauksen jälkeen), mikä johti renesanssiin, mikä johti verisiin uskonsotiin uskonpuhdistuksessa (mm. nykyisestä Saksasta kuoli 1/3 osa väestöstä, 5 miljoonaa). Napoleonin Egyptin sotaretki päättyi lyötyjen armeijan rippeiden hylkäämiseen, mutta (taitavan puhujan) sotaretken kansansuosion takia hänet nostettiin siitä parissa viikossa valtaan, joka johti koko Euroopan laajuiseen sotaan. Venäjän tsaarin ja kirkon yhteisesti harjoittama (vallattujen) Volgan ja Uralin takaisten alueiden muslimien vainoaminen/pakkokäännytys päättyi kun bolshevikit tarjosivat muslimeille itsehallintoa alueillensa vastineeksi liittoutumisesta tsaarin valkoisia vastaan (jolla oli länsi tukijana), bolshevikit voittivat sodan ja muslimit saivat varsin hyvin pitää moskeijansa ja tapansa kommunismissa, NL:iitossa kaikissa kirjastoissa oli Koraani muttei Raamattua (joka koettiin kapitalistisen lännen propagandaksi), ja muslimeita kulkeutui kaikkialle NL:ssä. Lännen siirtomaiden valloitukset ajoivat ne kiistaan keskenään (mm. Saksan, Ranskan ja Englannin kiistellessä kuka saa itä-länsi ja etelä-pohjoinen suunnissa yhtenäiset siirtomaat rannikolta rannikolle), kilpailuun ja toisia vastaan liittoutumisiin, jonka laukaisi muslimi-enemmistöisessä (Itävalta-Unkarin hallitsemassa siirtomaassa) Bosnian Sarajevossa tapahtunut salamurha, seurauksena kahdesta sodasta 20 ja 60 miljoonaa kuollutta, espanjantaudin tapettua surkeissa oloissa ensimmäisen jälkeen vielä 25 miljoonaa, vasta sitten siirtomaa-aika loppui. Rangaistukset ovat näkyvissä, E-Amerikallakin ehkä Espanjan ”painoa”.

   Islamin levinneisyys on valtava, maissa joissa Islam on vähintään 10% kansan osan uskonto, asuu yhteensä 4,5 miljardia ihmistä (75% maailmasta). Näissä maissa voi olla varma että Islam on saapunut jokaiseen kaupunkiin, Kiinassakin on lähes kaikissa kaupungeissa ollut moskeijoita jo siitä lähtien kun kauppiaat heti Islamin synnyn jälkeen kulkivat siellä (rannikko/silkkitie), jolloin muslimit saavuttivat siellä edelleen voimassa olevan rehellisten kauppiaiden maineen. Vertailuksi kr.usko, joka on yli 10% osuudella maissa joissa asuu vain n. 2,5 miljardia ihmistä, ja suureen osaan näistä maista (Afrikkaan) se on tullut vasta 1900-luvulla pakanoiden käännytyksen lähdettyä käyntiin siirtomaissa. Sinne minne kr.usko on levinnyt, on aina kristitty armeija mennyt ensin ja lähetys-saarnaajat sitten, pari kertaa on käynyt niin että kuningas on valinnut kr.uskon ja käskenyt armeijan tukemana kansaakin omaksumaan sen.
   Sen sijaan, mikä muslimiarmeija meni Länsi-, Keski- tai Itä-Afrikkaan? Mikä meni Venäjälle, Kiinaan, Malesiaan tai Indonesiaan? Kauppiaiden armeijat! Alueet minne muslimit ovat ennen menneet, ovat tulleet islamilaisiksi, joskus muslimien tuhoajat ovat tulleet muslimeiksi (kuten Bagdadin ja Venäjän valloittaneet mongolit, jotka kääntyivät valloitusten jälkeen Islamiin). Jotain nyky-muslimeista kertoo että minne he menevät, siellä heitä vihataan. Mutta Allah on tehnyt Islamin löytämisen kaikille yhtä helpoksi. Kristityillä on SELVÄT todisteet Raamatussaan ( pitkä elinaika etsiä totuutta, internet, jne.), kun taas idän uskonnoissa helppous on siinä että jo pelkästään Jumalaan uskominen antaa ainoaksi järkeväksi (ja läheiseksi) vaihtoehdoksi Islamin, eihän esim. budhalaisuudessa edes ole Jumalaa, paikalliset eivät välttämättä edes tunne termiä ”uskotko/uskon jumalaan”, mutta idän uskonnoissa (mm. kongfutselaisuus, buddhalaisuus) on kylläkin ollut hyvin paljon samanlaista filosofiaa ja arvoja joiden ansiosta Islam omaksuttiin nopeaa niiden alueilla (kuten Malesiassa ja Indonesiassa). Toisaalta kr.uskon saaneille testi ei ole edes niin rankka kuin aasialaisilla (huomioiden elintasonkin), heillä on sentään tuttu jumala-käsite. Silti vain harvat kristityt ovat löytäneet Islamin, kun Aasian väestöstä muslimeita on 33%, keskittyen Kiinaan (n.10-15% väestöstä), Intiaan (n. 15-20% väestöstä Pakistan ja Bangladesh), ja Indonesiaan (n. 90% väestöstä).
   Nähkää myös miten Islam kattaa kuivimmat alueet, ikään kuin Jumala haluaisi näyttää että muslimit eivät tarvitse kuin uskonsa, eivät mitään muuta. Muille on annettu enemmän upeaa ja monipuolista luontoa todisteeksi Jumalasta. Mutta eivät he lännessäkään tätä tajua, nykyajan teollisuusmaiden ihminen (jolla on yli 80% maailman varallisuudesta, 20% väestöstä) on Jeesuksen kuvailema ”rikas mies”, jonka on hankalampi päästä taivaaseen (=hyväksyä Islam) ”kuin kamelin mennä nuppineulan päästä.” Allah asettaa meidät syntymään siihen aikaan, paikkaan ja elämään mikä on juuri meille oikea ja määrätty, jo (siittämisessä tapahtuvan valikoitumisen lisäksi) geenit ja ympäristö määräävät lähes täysin mitä meistä tulee. Islamin mukaan muslimit ovat ”keskellä” (sanalla monta merkitystä), ja maantieteellisesti Allah on suurimman osan heistä niin asetellutkin (syntymään/”kääntymään”).
   Lännessä on myös tieto (Islam) tullut kaikkien ulottuville lännen samalla saavuttaessa väkiluvussa ”maksimin”, sattumaako vai oikeudenmukaisuutta Allahilta että mahdollisimman monelle annetaan mahdollisuus pelastua, Islamin saavuttaessa levinneisyyden jolloin jokaisen (terveen aikuisen) olisi tehtävä valinta siihen, kun se on selkeästi tarjolla?
   Jeesuksen vertaus sinapin siemenestä ja hapatteesta on Matt.13:31, ja Jeesus siinä kertoo kuinka "taivasten valtakunta (=Islamin alueet, Israelin jälkeen ainoa teokraattinen valtio) on kuin sinapinsiemen, jonka mies (=Jumala) kylvi maahansa (=Arabia, Aabrahamin temppelin, Kaaban paikka). Se on pienin kaikista siemenistä (Islam Medinassa), mutta kun sen taimi kasvaa täyteen mittaansa (=Espanjasta Kiinaan), se on puutarhan kasveista (=uskonnoista) suurin. Lopulta se on kuin puu (=Islamin ydinalueiden "kiinteä" ja yhtenäinen muoto, ”yhteys toisiinsa”, ei saarekkeina kuten kr.usko), niin että taivaan linnut tulevat ja pesivät sen oksille(="oksat" Afrikassa ja Malesiassa/Indonesiassa, linnut muuttavat etelään)." Jeesus jatkaa vertaustaan ja sanoo "Taivasten valtakunnan on kuin hapate. Kun nainen sekoitti sen kolmeen vakalliseen jauhoja (=KOLME MANTERETTA, Afrikka, Aasia ja Eurooppa johon Islam levisi HETI), koko taikina (=maailma) happani (=islamilaistui vähitellen, joka on nyt käynnissä).

   Vaikka Jeesus sanoi (Luuk. 17:20-21) "Ei Jumalan valtakunta tule niin, että sen tulemista VOIDAAN TARKKAILLA.... Katsokaa: Jumalan valtakunta on TEIDÄN KESKELLÄNNE.", hän tarkoitti että Jumalan (Islamilainen) Valtakunta (=Islamin usko) tuli niin myöhään Jeesuksen ajan jälkeen ja oli niin iso ja levinnyt jo hyvin pian syntymänsä jälkeen, että SITÄ TODELLA EI VOINUT TARKKAILLA, ainakaan he jotka kuulivat Jeesuksen sanovan näin! Ei voinut sanoa että se on ”täällä” tai ”tuolla”, kun se oli joka paikassa (Espanjasta Kiinan rannikolle). Kun Jeesus sanoi että katsokaa, Jumalan valtakunta on teidän KESKELLÄNNE, hän tarkoitti että Jumalan valtakunta muodostuu uskovista, jokaisen valtion perusyksikkö on kansalainen. Jumalan valtakunta on aivan yhtä "jumalallinen" kuin sen kansalaiset ovat vahvoja uskossaan ja siinä miten hyvin he seuraavat sitä oikein. Juutalaiset muodostivat maailman ensimmäisen teokratian, jossa Jumala oli tärkein asia valtiossa. Juutalaisillakin oli siis mahdollisuus "löytää Jumalan Valtakunta" ja olla osa sitä ihan vain uskomalla oikein ja toimimalla sen mukaan. Juutalaiset olivat tosin harhautuneet, mitä Jeesus tuli korjaamaan. Mutta ymmärrät nyt varmaan mitä Jeesus tarkoitti."Minä avaan suuni ja puhun vertauksin, tuon julki sen, mikä on ollut salattua maailman luomisesta saakka." Eli olisikohan kyseessä yksijumalaisuus, Islam, jonka (lopullinen) tulo on ollut salattua maailman luomisesta asti, että edes saatana ei osaisi valmistautua siihen...? (25)
   ARABIT ”LÖYSIVÄT” AMERIKAN?

   Arabit mahdollisesti löysivät Amerikan ennen viikinkejä ja Columbusta (jopa satoja vuosia ennen molempia), voi kuulostaa villiltä arvaukselta, mutta faktat puhukoot puolestaan:

   Kun Islamin synnyttyä ja profeetan kuoltua alkoi Arabien ekspansio johtuen sodasta Bysanttia vastaan, he etenivät Marokon ja Espanjan rannikoille muutamassa vuosikymmenessä. Siihen mennessä arabit tekivät laivoillaan jo idässä kauppamatkoja Intiaan, Indonesiaan ja Kiinan eteläiselle rannikolle asti (lähinnä Canton). He siis ymmärsivät että maailma jatkuu myös idässä horisonttia pidemmälle, miksei siis lännessäkin. He näkivät erilaisen tähtitaivaan ja huomasivat mm. että pohjantähti häviää taivaanrannan taakse. He olivat taitavia tekemään karttoja ja mittaamaan etäisyyksiä/kulmia, ja olivat varmasti huomanneet maan pyöreydestä hyviä merkkejä. Myös Marokon ja Espanjan rannikolta taivaanranta näyttää kaartuvalta, mikä viittaa pyöreyteen, eivätkä he varmasti halunneet pysäyttää etenemistään Marokon/Espanjan rannikolle.

   Maan pyöreyteen viittaa (39:5) mm. Koraanin kohta jossa kerrotaan Allahin "käärivän" maan yöhön ja päivään, ja kyseinen verbi tarkoittaa turbaanin käärimistä. Kun katsoo avaruudesta maan yön ja päivän vaihtelua, se on kuin turbaanin liinojen pyörittämistä pään ympäri, miten yön ja päivän alueet liikkuvat.

   Siksi siis arabit lähtivät tutkimaan (Allahin kunniaksi riskejä ottaen), heitä ajoi Amerikkaan lisäksi purjehtiminen Länsi-Afrikan rannikkoa pitkin, josta lähtee sopivasti (espanjalaisten ja portugalilaisten myöhemminkin käyttämät) merivirrat jotka vievät Brasilian ja E-Amerikan rannikoille.

   Miksi mitään merkkiä tai tietoa heidän löydöistään ei jäänyt meille? Kuten tiedämme, arabit tunsivat "näkymättömien pieneliöiden" (bakteerit ja virukset) kautta tarttuvat taudit jo 700/800-luvuilla, 800-luvuilla lähes jokaisessa paikassa oli (usein Moskeijoiden yhteydessä) ilmaisia sairaaloita joissa jokaiselle taudille oli omat osastonsa tartuntojen välttämiseksi, myös profeetta oli asettanut hadithissaan "karanteenin" eli kiellon mennä muihin kaupunkeihin sairaana.
   Kun arabit saapuivat Amerikkaan heille kävi samoin kuin Kolumbukselle, joka saapuessaan ensimmäiselle Karibian saarelle tietämättään/tahtomattaan tapatti "vanhan mantereen" tauteihin kaikki saaren asukkaat. Espanjalaiset eivät ymmärtäneet mistä oli kyse tai kiittivät kr.uskon Jumalaa, mutta arabit totesivat kaiken edistyksen (uskonnon/kaupan/politiikan puolesta) Amerikassa mahdottomaksi alkuperäisväestön kuollessa käsiin.
   Niinpä Amerikan löytäneet arabit sopivat ettei löydöstä puhuta kenellekään, edes toisille arabeille, koska he halusivat suojella "intiaaneja" (Islamin mukaan heidän pelastumisensa Islamista "tietämättöminä" oli käytännössä varmempi kuin edes muslimeiksi syntyneillä, joilla on riski hylätä Islam). Arabit varmasti lisäksi arvasivat aina sotaisten ja valloitushaluisten kristittyjen innon uutta manteretta kohtaan, jolloin oli moninkertainen syy pitää asia salassa (jolloin Allah Islamin mukaan palkitsee enemmän kuin teoillaan kehuvaa). Arabit kenties pelottelivat jopa eurooppalaisia ”merihirviöillä” ja ”maan reunalla”, Granadan linnakkeen sortuminen 1492 on myös kuin symbolista.
   Arabit siis epäitsekkäästi auttoivat Incojen, Mayojen ja Atsteekkien ( niiden joista tiedämme vähän kuten Amatzonin miljoonat ihmiset yhtenäiskulttuurissaan) kulttuurit kukoistamaan, kunnes espanjalaiset tulivat ja tapahtui juuri mitä pelättiin, yli 95% intiaaneista kuoli (ei pelkästään sairauksiin joita levitettiin tarkoituksellakin, vaan myös sotiin, käännytykseen ja orjuuteen).Tarinan opetus on siis tämä:

   Arabit totesivat kämminsä, olevansa väärässä paikassa väärään aikaan (aivan kuten monesti "mustassa Afrikassa" keihäitä väistellessä) ja lähtivät sieltä. Mitä espanjalaiset tekivät? Näkivät häikäilemättömästi mahdollisuutensa. Kirkon ja hallitsijan, ja ennen kaikkea oman edun. Kirkon koska he eivät uskoneet Jumalan pitävän huolta kaikista lapsistaan, vaan heittävän ne helvettiin kasteen puuttumisen takia. Jälki oli karmivaa, ja lapsia kasteen jälkeen tapettiin jotta heistä ei tehtäisi enää pakanoita (nykyisin mm. Guatemalassa ristit kannetaan jouluksi ulos ja alttarille tulee uhrituli).
   Onkin hyvä siis kysyä väliin että ovatko Amerikan ”löytänyt” (ja samaan aikaan muslimit maastaan karkottanut) Espanja ja nykyinen ("länsimainen") sekä tulevaisuuden sekulaarinen yhteiskunta (haditheissa mainintoja että tulee aika jolloin vain 1/100 tai 1/1000 [aikuisiksi valintaan kykenevistä kasvaneista] pelastuu suoraan, ainakin ilman helvetissä ensin käymistä, tietenkin se voi olla jo nykyiset länsimaat kuten Suomi joissa vain harvat löytävät Islamin, AIKA JA PAIKKA OVAT SIDOKSISSA TOISIINSA, tai tulevaisuutta toisilla planeetoilla, tai ydinsodan/meteorin tuhojen jälkeen suojassa selvinneet lähinnä ei-muslimit) millään tavalla mahdollinen vertaus ja opetus Allahilta (kuten vaikkapa ristiretkien ja "mustan surman" yhteys tai moni muista)? Natsien nostaminen valtaan ja muutamat muut (sekulaarisen-)demokratian ilmeiset ongelmat vääjäämättä antavat ikävän kuvan mitä hirvityksiä saatamme vielä luoda joskus jossain, kommunismi ja natsit kuulostavat ehkä silloin enkeleiltä. Tulevaisuudessa kun saatamme asua useimmilla planeetoillakin, jonka esimerkin, Amerikan asuttamisen, voi nähdä kuin Allahin armona (muslimit Espanjasta karkottaneiden jälkipolville) laittaen tarpeeksi kauas Islamista pelastumaan ”tietämättömänä” (tai sitten Raamatun, ei Islamin, mukaisena Jumalan rangaistuksena tuleville sukupolville ”isien pahoista teoista” vieden vielä kauemmas Islamista, tiedostaen sen 800-vuotisen Islamilaisen historian omaavana kansana). Nykyään vaikuttaisi että P-Amerikassa on mahdollisuudet tutustua helposti Islamiin, E-Amerikassa jopa lukutaidottomuus on yleistä (joten pelastus on todella ”köyhien ja vähäisten”).
   Todellinen pointti eli opetus on siis lopulta oikeastaan tämä:

   30:41 ja 7:31 Allah varoittaa meitä mm. saastuttamisen ja korruption (taantumisen) vaaroista, ketäkö se koskee?
   (13:15) ”Ja kuka tahansa joka on taivaissa tai maassa tottelee Allahia ainoastaan, halukkaasti tai haluttomasti, ja niin myös heidän varjonsa aamulla ja yöllä”
   (3:83) ”Toistako kuin Allahin uskontoa he etsivät (seurattavaksi), ja Hänelle alistuu jokainen joka on taivaissa tai maassa, halukkaasti tai haluttomasti, ja Hänelle tulevat he palaamaan.”
   (45:3) ”Todellakin, taivaissa ja maassa on merkkejä heille jotka uskovat.”

   Joku varmaan kysyy että väitänkö seuraavaksi arabien menneen kuuhun ensin (vaikka se heidän lipuissaan olikin)? Ikävä kyllä en, koska siirtomaa-perilliset (lähinnä jenkit) lähetys-saarnaajineen saivat kunnian aloittaa avaruuden valloituksen. Ei ikävää ehkä heille, mutta kyllä varmasti niille joita he löytävät, jos vanhat merkit pätevät.

   (17:95) Vastaa: »Jos olisi sopivaa, että maan päällä vaeltaisi enkeleitä, olisimme kyllä lähettänyt heille enkelin sanansaattajaksi.» (26)

   JEESUKSELLA OLI JUMALA JA LUOJA

   "minä menen ylös, minun Isäni tykö ja teidän Isänne tykö, ja minun Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö." (Joh.20:17)

   John.8:28 "Sitten kun olette korottaneet Ihmisen Pojan (jumalaksi), te ymmärrätte, että minä olen se joka olen (profeetta,ihminen) ENKÄ TEE MITÄÄN OMIN NEUVOIN (vain siis Allahin luvalla), vaan puhun niin kuin Isä on minua opettanut (ohjannut/käskenyt)."

   John.6:57 "Isä, joka elää, on minut LÄHETTÄNYT, ja niin kuin MINÄ SAAN ELÄMÄNI ISÄLTÄ, ..."

   JEESUS TUNNUSTI JUMALAN YKSEYTTÄ

   "Ensimmäinen [käsky] on tämä: 'Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi ainoa; ja rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi.... Oikein sanoit, opettaja, totuuden mukaan, että yksi hän on, ja ettei ketään muuta ole, paitsi hän. Ja rakastaa häntä kaikesta sydämestään ja kaikesta ymmärryksestään ja kaikesta voimastaan..." (Mark.12:28-34)

   JEESUS EI SALLINUT ITSEÄÄN PALVOTTAVAN JUMALANA

   Ja hänen sieltä tielle mennessään juoksi muuan hänen luoksensa, polvistui hänen eteensä ja kysyi häneltä:
   "Hyvä opettaja, mitä minun pitää tekemän, että minä iankaikkisen elämän perisin?"
   Mutta Jeesus sanoi hänelle:
   "Miksi sanot minua hyväksi? Ei kukaan ole hyvä paitsi Jumala yksin." (Mark.10:17-18)

   AINOASTAAN JUMALAA TULEE PALVOA

   Jeesus opetti että Jumala on ainoa ylistyksen arvoinen. Ketään muuta ei saa asettaa hänen rinnalleen. Ainoastaan Jumalaa tulee palvella ja kumartaen palvoa.

   "Ja isäksenne älkää kutsuko ketään maan päällä, sillä yksi on teidän Isänne, hän, joka on taivaissa." (Matt.23:9)

   "Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Mene pois, saatana; sillä kirjoitettu on: 'Herraa, sinun Jumalaasi, pitää sinun kumartaman (/kunnioittavan) ja häntä ainoastaan palvoman (worship eng.Raamatuissa).´" (Matt.4:10)

   JEESUS NOUDATTI JUMALAN ANTAMIA KÄSKYJÄ

   Jeesus ei toiminut oman tahtonsa tai omien halujensa mukaan, vaan hän noudatti kaikessa Jumalan hänelle antamia käskyjä (Joh. 5:30, 6:38, 10:18, 12:49, 15:10, Luuk.22:42, Mark.14:36).

   "minä en kysy omaa tahtoani, vaan hänen tahtoaan, joka on minut lähettänyt" (Joh.5:30)

   "Sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt." (Joh.6:30)

   Jeesus siis palveli Jumalaa, ja oli alamainen Jumalalle, mutta Jumala ei palvele Jeesusta. Islam tarkoittaa alistumista (submissiota) Jumalan tahtoon.

   VAIN JUMALA ON KAIKKIVOIPA JA KAIKKAVALTIAS

   Jeesus uskoi kaikkivaltiaaseen ja kaikkivoipaan Jumalaan. Ei ole mitään mitä kaikkivaltias Jumala ei voi tehdä:

   "Jumalalle on kaikki mahdollista" (Mark 10:27)

   "Jumalalle ei mikään ole mahdotonta" (Luuk 1:37)

   Jeesus opetti että hän itse ei ole kaikkivaltias, vaan ainoastaan Jumalan palvelija (Joh.5:19, 5:30). Jeesus ei aina pystynyt toimimaan kuten halusi (Mark.6:5). On olemassa myös Raamatun kohtia joista voidaan päätellä että Jeesus ei ole kaikkivaltias myöskään taivaassa (Matt.20:23, 1Kor.15:28).

   "Poika ei voi itsestänsä mitään tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä hän näkee Isän tekevän..." (Joh.5:19)

   "En minä itsestäni voi mitään tehdä." (Joh.5:30)

   "Ja hän ei voinut siellä tehdä mitään voimallista tekoa, paitsi että paransi joitakuita sairaita panemalla kätensä heidän päälleen." (Mark.6:5) (Matt.13:58) ”Ja koska he eivät uskoneet häneen, hän ei tehnyt siellä montakaan voimatekoa”

   Jumala yksin on kaikkitietävä, mutta Jeesus itse ei ollut kaikkitietävä sillä hän sanoi:

   "Mutta siitä päivästä tai hetkestä ei tiedä kukaan, eivät enkelit taivaassa, eikä myöskään Poika, vaan ainoastaan Isä." (Mark.13:32)

   (27)
   JEESUS PITÄÄ JUMALAA ITSEÄÄN SUUREMPANA

   "Te kuulitte minun sanovan teille: 'Minä menen pois ja palajan jälleen teidän tykönne.' Jos te minua rakastaisitte, niin te iloitsisitte siitä, että minä menen Isän tykö, sillä Isä on minua suurempi." (Joh.14:28)

   JEESUKSEN KÄYTTÄYTYMINEN JA ELÄMÄNTAVAT

   Kristittyjen tulisi pitää Jeesusta esimerkkinään (Joh.13:15, Matt. 11:29) ja seurata hänen elämäntapaansa (Joh.14:6). Toisin sanoen, kristittyjen tulisi seurata profeetan sunnaa.

   Kristityt rukoilevat istuen kädet ristissä istuen tai sängyssä makoillen. Jeesus sensijaan rukoili kuten muslimit. Jeesus rukoili polvillaan, kumartuen kasvoilleen maahan Jumalan tahtoon alistumisen merkiksi, kts Luuk.22:41, Matt.26:39, Mark.14:35, Matt.4:9, Ap.t.9:40. Islam tarkoittaa alistumista (submissiota) Jumalan tahtoon.

   "Ja hän vetäytyi heistä noin kivenheiton päähän, laskeutui polvilleen ja rukoili" (Luuk. 22:41 )

   "Ja hän meni vähän edemmäksi, lankesi kasvoilleen ja rukoili" (Matt. 26:39)

   ? Raamatussa on kohtia joista voidaan olettaa että Jeesus piti muslimien tapaan puhtautta hyveenä (Joh.12:3, 13:5,10).
   * Jeesus paastosi (Matt.4:2).
   * Jeesus tervehti muslimien tapaan sanoilla ”Rauha teille” (John.20:21, Matt.10:12)

   Matt.15:9 "Turhaan he minua palvelevat (eng. Raamatussa "WORSHIP, palvovat"!), kun opettavat oppejaan, ihmisten tekemiä käskyjä."

   Jos katsot alaviitteestä Jes.29:13, huomaat ettei Jeesus lainannut tätä kohtaa viittaamastaan Jesajan ennustuksesta. Siinä Jumala ei sano että Hänen palvelemisensa olisi turhaa, vaikka noudattaisikin "opittuja ihmiskäskyjä", sanoo vain antavansa tälle näin tekevälle kansalleen uudelleen ihmetekoja (viimeisen juutalaisille annetun profeetan, Jeesuksen, muodossa), jonka jälkeen vie siltä (ja siitä kasvaneelta Jeesus-kansalta) viisauden ja ymmärryksen.

   Profeetan palvominen jumalana onkin jo aivan eri asia, silloin ei enää haittaa vaikka noudattaisi mitä tahansa käskyjä, ensimmäisessä virheessä on jo aivan tarpeeksi. Onneksi ”tietämättömät” kuten satoja vuosia ennen meitä eläneet eurooppalaiset ovat pelastuneet (mm. lukutaidottomina), toisaalta muslimeille testistä on tehty ilmeisesti sitä rankempi (taantumista entisestä kukoistuksesta) mitä enemmän todisteita (mm. Koraani/tiede) pystymme huomaamaan, ja muslimikin voi joutua helvettiin vaikkakin jokainen todella sydämmeltään muslimi (yksijumalainen) pääsee sieltä myös joskus pois kärsittyään oikeudenmukaisen (mahdollisen) rangaistuksensa.

   Miksi Jeesus sanoi Jumalaa ”Isäksi” eikä ”Jehovaksi kuten muuta juutalaiset? Jumalaa ei voi sitoa yhteen nimeen, Hän on kuka Hän on, eikä kukaan voi ”Hän” tai ”minä olen” sanoilla tarkoittaa olevansa Hän koska Jumala on sen yläpuolella, Islaminkin mukaan Allahin lisäksi on 99 kuvailevaa nimeä. Jeesuksen äidinkielellä jumala on Al-Ilah, Ilah ja Allaahi, jotka ovat Jumala myös arabiankielessä. Jeesus ei myöskään varmasti halunnut jyrkentää Kirjankansojen tulevaa suhtautumista toisiinsa, etteivät he tappaisi toisiaan vain koska ovat erimielisiä Jumalan nimestä.

   Ja niistä harvoista kristittyjen ”todisteista” Jeesuksen jumaluudesta (juutalaisethan odottivat kuningasta, hallitsijaa joka alistaa koko maailman juutalaisille):

   Kun Jeesus sanoo olevansa ”TIE, TOTUUS ja ELÄMÄ”, ei tarvitse heti uskoa Jeesuksen siinä arvuutelleen ”jumaluuttaan” (aika moraalitonta ettei sanonut suoraan olevansa ainoa palvottava kun pelastuminen siitä kiinni), vaan katsoa sitä juutalaisuuden ja Islamin kautta. Jeesushan sanoi että kuka uskoo häneen, uskookin oikeastaan hänen lähettäjäänsä. Eli Jeesuksen ”TIE” on hänen esimerkkinsä (mm. otsa maassa polvillaan YHDEN Jumalan rukoilu, köyhien/heikkojen auttaminen, jne.), ”TOTUUS” on hänen opetuksensa yhdestä Jumalasta (mm. Mark.12:29 ”Kuule, oi Israel! Herra, Jumalanne, on YKSI Jumala.”) ja hänen oikeanlaisesta palvelemisesta, (iänkaikkinen ja täälläkin hyvä) ”ELÄMÄ” on sitä mitä saa kun tekee/uskoo kuten Jeesus opettaa.

   JEESUS JA KAPERNAUMIN SADANPÄÄLLIKKÖ

   Matt.8:9-13 Jeesus ilmoittaa ettei ole ”yhdelläkään israelilaisella nähnyt tälläista uskoa” kun sadanpäällikkö ilmoittaa VAIN OTTAVANSA ITSEKIN KÄSKYJÄ VASTAAN kuten Jeesuskin, eli kuten profeetta ottaa niitä vastaan Jumalalta, ei kuten ”Jumala itseltään” (rukoillen itseään?). Perään Jeesus sanoo Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin olevan taivaassa, mutta Paavali sanoo (Room.5:14) Aatamista Moosekseen asti kaikkien olleen ”kuoleman omia”, ja ”kuoleman” merkitys ei taida olla epäselvä huomioiden miten hän puhui ”elämästä kristuksessa”. Eli Jumala lähetti tänne profeettoja (jotka määrätty helvettiin) opettamaan ihmisille (jotka määrätty helvettiin) miten pelastutaan???

   ONKO ISLAM ”SAATANALLISTA”?

   Joskus kuulee varsinkin kristittyjen syyttävän Islamin olevan ”saatanasta” (järjetöntä Jumalan tahdon/vallan aliarviointia, ”inkarnoituneen Jumalan” uskovat kääntyi siihen mm. P-Afrikassa ja Espanjassa, L-Idässä ja Turkissa?).

   Matt.12:26-27 ”Jos saatana ajaa ulos saatanan, se on silloin noussut itseään vastaan. Kuinka sen valtakunta silloin voisi pysyä koossa?”

   Eli SAATANAKO käskisi KUMARTAMAAN (syy miksi tämä enkeliksi korotettu ”dzinni” lensi pihalle aikanaan muutenkin, ei kumartanut Allahin käskystä) viisi (5) kertaa päivässä AABRAHAMIN JUMALAA??? Ja tottelemaan jo Raamatussa Jumalalta annettuja käskyjä (Islamissa monesti mm. vain sanamuodot erit) ??? Miksei Aabrahamin Jumala kelpuuttaisi niitä rukouksia??? Eikö Jeesuskin opettanut vain Aabrahamin Jumalasta, Isästä (ei edes Jehovasta)? (28)

   ”JUMALAN POJAT” RAAMATUSSA

   Tässä muutama kohta missä muitakin profeettoja sanotaan Jumalan Pojiksi, ja perässä ketä kutsutaan niin ja miten:

   2.Mooses,Exodus 4:22 (Israel[Jakob]) "...Israel (Jakob) on minun poikani, jopa ESIKOISENI.” (siis Jeesus ei ole ”esikoinen” tai ”ainoa poika”)

   2.Samuel 7:13-14 tai 1.aikakirja (Solomon) "...Minä olen hänen Isänsä, ja hän on Poikani."

   Jeremiah 31:9 (Ephraim) "Minä olen Israelin Isä ja Ephraim on minun esikoiseni." Eli kumpi olikaan esikoinen, Jaakob vai Ephraim?

   Psalm.2:7 (Daavid) "...Herra on julistanut minulle (Daavid), Sinä olet Poikani..."

   Aatami, jolla ei myöskään ollut isää eikä ÄITIÄKÄÄN, kuvataan UT:ssa Jumalan Pojaksi Luukas.3:38 :"...Seth, joka oli Aatamin lapsi, joka oli Jumalan Poika." (Aatamilla ei ollut isää eikä äitiä kumpaakaan, eikö se tee hänestä suurempaa “jumalaa” kuin Jeesuksesta?)

   Lue nyt Hebrews 7:3 "...but made like unto the Son of God; abideth a priest continually.". Vastaus kenestä puhutaan löytyy Hebrews 7:1 "Melchisedec, Salemin kuningas, ylimmän Jumalan pappi, joka tapasi Aabrahamin..." . Hän oli Raamatun mukaan ainutlaatuisempi kuin Aatami tai Jeesus, miksei häntä kutsuta jumalaksi?

   2.Corianth 6:18 "... olemaan Isä teille, ja te tulette olemaan minun poikiani ja tyttäriäni, sanoi..."

   Tavallinenkin kansa voi olla Jumalan lapsia, (5.Mooses,Deut.14:1 "Te olette Herranne, Jumalanne, lapsia.") (Kirje roomal.8:29) minkä Jeesus vahvistaa Matteus 5:45/48:ssa, "että te voisitte olla taivaallisen Isänne lapsia" ja "Olkaa täten täydellisiä, aivan kuten Isänne taivaissa on virheetön.". Raamatussa Jeesus sanoo itseään (ja häntä sanotaan) profeetaksi, vain kahdessa kohtaa hän ITSE käyttää itsestään nimitystä Jumalan Poika. Hän on saattanut käyttää kyseistä vertausta tarkoituksella, tietäen että sitä ymmärtämättömästi tulkiten häntä tullaan perustelemaan Jumalaksi. Muistakaa että kr.usko on myös Jumalan tahto, jota Jeesus vilpittömästi toteutti.

   Jeesus jopa kieltää sanomasta häntä Jumalan pojaksi, ensin demoneille Luuk.4:41 "...Sinä olet Kristus Jumalan Poika. Ja hän (Jeesus) nuhdellen näitä käski heitä olemaan puhumatta: sillä ne tiesivät, että hän oli Kristus."
   ja myöhemmin omille opetuslapsilleenkin jopa Luuk.9:20-21 "Hän (Jeesus) kysyi heiltä (opetuslapset):Kuka sanotte minun olevan? Pietari vastasi: Jumalan Kristus (The Christ of God [eng. King James version]) , ja Jeesus välittömästi vastusti heitä, ja kielsi heitä sanomasta yhdellekään ihmiselle niin.". Islamin mukaan Jeesus oli viimeinen JUUTALAISILLE annettu profeetta (profeettoja lähetetty kaikille kansoille kaikkina aikoina tuhansia, aivan pienille kylä-yhteisöillekin), sillä Jeesus myös sanoi ettei ole ”tullut kuin Israelin kansan kadonneita lampaita varten”. On täysin idioottimaista kuvitella että Jumala olisi suosinut yhtä kansaa muiden yli, jopa niin pitkälle ettei ”Hänen kylässä käymisestäkään” omien sanojensa mukaan saisi kertoa muille kansoille. Ei, kaikki ihmiset ja kansat ovat tasavertaisia Hänen edessään.

   Änkyttäjä, Paavali, oli se joka sotki juutalaisuutta tuntemattomille pakanoille Jumalan Poika vertauksen käsitteen tarkoittamaan profeetan sijasta Jumalaa: ap.teot.9:20 "Ja samantien hän (Paavali) saarnasi heille Kristuksesta synagoogissa, että hän oli Jumalan Poika.", mistä ilmenee että alkukristityt käyttivät synagoogia eivätkä kokeneet olevansa niin erillään juutalaisuudesta. Juutalaiset eivät ikinä olisi sallineet kenenkään palvoa synagoogissa ketään muuta kuin Jumalaa, opetuslasten JUUTALAISTEN keskuuteen perustamat alkuseurakunnat (lähetyskäsky: ..go to THE nations.. eli Israelin kansan 12 kansan luokse) siis pitivät Jeesusta profeettana eivätkä Jumalana. Tämä suuntaus tosin lähes tuhoutui v.66-70 Jerusalemin tuhossa ja vainoissa (viimeistään Islamin synnyttyä heidän siirtyessään seuraavaan profeettaan), ja vallitsevaksi jäi juutalaisuuden ulkopuolelle laajalle levinnyt Paavalin lahko.

   Mutta koska juutalaisilla omiakin profeettoja kutsutaan kirjoituksissa ”Jumalan pojiksi” (Jeesuksen vastaus syytökseen että hän tekee itsestään jumalan: ”lukeehan kirjoituksissanne: `te olette jumalia´”), juutalaisten oli pakko ja velvollisuus itseään juutalaisiksi kutsuville Jeesuksen seuraajille antaa käyttöön synagoogia, vaikka he itse eivät hyväksyneetkään Jeesusta profeetaksi (oli muitakin profeettoja joita kaikki juutalaiset ei hyväksyneet, mutta silti heidät tunnustettiin juutalaisiksi), mikä on parhaimpia todisteita että juutalaiset Jeesuksen seuraajat pysyivät enemmistöltään vainoihin asti juutalaisina eivätkä lähteneet Jeesuksen palvontaan, vaan ottivat hänet profeettana (miten kr.uskon vaatimus pelastuksesta Jeesuksen jumaluuteen uskomisen kautta silloin toteutui, kun edes Jeesus ei käskenyt uskoa missään niin?).

   Olen kääntänyt esimerkkini käyttäen apuna lähinnä englanninkielistä King James-raamatun versiota, koska se on laajimmalle levinnyt ja suosituin ja selvästi erilainen Sanan sisällön ja merkityksen kannalta kuin suomalainen käännös. Olen kirjoittanut koko kirjoituksen Word-ohjelmalla kirjain ”Verdana” (normal) ja koko 8, jos joku haluaa tulostaa ja levittää tätä tällaisenaan (pyydän rakkaat siskot ja veljet laittamaan tätä eteenpäin ja kenties kääntämäänkin tämän jos vain mahdollista, uskon tämän voivan auttaa monia, ins Allah). Muita mielenkiintoisia kohtia Raamatusta ovat jo monet muutkin Islamin ja Raamatun tuntevat oppineet tulkinneet erinomaisen loogisesti, joten pyrin pysymään kirjoituksessani niissä vertauksissa/ennustuksissa joita ei ole tulkittu vielä. Suosittelen tutustumaan (mm. netissä) näihin kirjoituksiin, sekä upeisiin Koraanin kohtiin joissa kerrotaan viimeisen parin sadan vuoden aikana tieteen selvittämiä asioita tieteen lähes kaikilta aloilta, varsinkin luonnontieteistä. Kannattaa myös hankkia Koraanin kokonaisuudessaan hyvillä laulajan/lausujan äänillä resetoivia cd-levyjä ym. vastaavia, sillä ilman arabian ymmärtämistäkin huomaa sen melodian ja äänirakenteet, joista koostuu tämä upea ”ohjekirja” jossa jokainen sana on paikallaan muodostaen juuri tietynlaisen melodisen rakenteen, sotkematta Kirjan ”juonta” (sanomaa), jollaista edes runonlausunnastaan ja tarinankerronnastaan tunnetut arabit eivät olleet ennen kuulleet, vaan tajusivat erittäin pian sen voivan olla vain Jumalalta. Tästä upeasta ”laulusta” mielestäni laulaa kunnianosoituksena myös mm. Tenacious-D Tribute kappaleessaan. Suuren vaikutuksen Koraani on tehnyt myös ei-muslimi muusikoihin. (29)
   RISTIINNAULINTA, ILLUUSIO?

   Koraanin mukaan Jeesusta ei juutalaiset tappaneet ristillä (eihän hän siihen kuollut,

   • Karim

    RISTIINNAULINTA, ILLUUSIO?

    Koraanin mukaan Jeesusta ei juutalaiset tappaneet ristillä (eihän hän siihen kuollut, koska ”kuoli” [?] jo ennen sääriluiden katkaisemista Jumalan toimesta, ja roomalaiset teloittivat Jeesuksen, eli sikälikin oikein se kohta), vaan Jumala laittoi vain sen näyttämään siltä ja kaikki luulemaan niin, mutta pelasti hänet. Katso Raamatusta, löydät sieltäkin totuuden ristiinnaulitsemisesta. Eli Jeesus sanoo (Matt.12:38-40) että kyseiselle ”pahalle sukupolvelle” ainoa merkki mikä annetaan (asioiden ymmärtämiseksi, siksi merkit annetaan) on ”Joonaan merkki”, että ”NIIN KUIN Joonaa oli meripedon vatsassa niin Ihmisen poika on oleva maan povessa”, ja muista että Joonaa oli Raamatun mukaan valaan vatsassa 3 päivää ELOSSA, eli eikö silloin Jeesuksenkin pitäisi olla nämä 3 päivää elossa (jossain muualla (maan päällä?), eikä suinkaan kuollut tai helvetissä??? Eli Jeesus oli siis ”kuollut” op.lapsille ja kaikille muille vajain aistein näkevin ne välipäivät, paitsi Allahille ja itselleen.
    Jeesus myös sanoi (Matt.7:7-11 ja Luuk.11:9-13) ”Joten sanon teille, kysy ja se annetaan… ei kait kukaan teistä ole sellainen ISÄ, että antaa POJALLEEN (vrt. ”Jumalan poika”) kiven kun tämä pyytää leipää, käärmeen kun tämä pyytää kalaa… Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin totta kai teidän taivaallinen Isänne paljon ennemmin antaa taivaasta…”
    Ja Jeesushan rukoili tuskanhikisenä (Matt.26:39) ”anna maljan mennä ohitseni” Jumalalta, siis ristin välttämistä, mutta ”ei niin kuin minä tahdon vaan kuten sinä tahdot”, eli kenties Jeesus olisi halunnut piiloutua etsijöiltään mutta Jumalan suunnitelma oli toinen, Hänellä oli toinen tapa sekä pelastaa hänet että toteuttaa tahtonsa rististä ja sen seurauksista. Eli jos Jumala ei kuunnellut Jeesuksen pyyntöä välttää risti, eikö silloin Jeesuksen lupaus ”auttavasta Jumalasta” tökkää jo siihen tärkeimpään ihmiseen, eikö silloin Jeesus olisi valehdellut (tai Jumala Jeesuksen kautta?)? Kysymys on samaa luokkaa kuin se että VT:n mukaan Jumala ei nuku, mutta Jeesus nukkui.
    Luukkaan evankeliumeissa kerrotaan miten op.lapset eivät tunnistaneet elämänsä tärkeintä ihmistä ulkonäöltä 3 päivän eron jälkeen, vaikka nämä kaikki söivät yhdessä ja Jeesus oli vieraana oleva ”vieras”. Vasta kun Jeesus siunasi leivän, kiitti Jumalaa ja jakoi leivän op.lapset tunnistivat Jeesuksen tämän sanoista/teoista, jotka olivat täsmälleen samanlaiset kuin viimeisellä ehdollisella, ”ja heidän silmänsä aukenivat” (Luuk.24:31), mikä varsin hyvin todistaa että Jeesus sai uuden näköisen ruumiin ”sielulleen”/luonteelleen, ainakin op.lasten silmin (siltä näytti).
    Ja Jeesus itse oli sanonut Raamatussa (Luuk.20:36-37) että kuolleiden "ruumiit" ovat henkisiä/sieluja, Englantilaisessa Raamatussa tämäkin kohta on kahta kertaa selkeämpi, että kuolleet ovat siis HENKIolentoja! Tätä vastaa hyvin selvästi myös Luuk.ev.(24:36-43) "38...Miksi teidän mieleenne nousee epäilyksiä? 39. Katsokaa minun käsiäni ja jalkojani, minä tässä olen: Koskettakaa minua, nähkää itse. EI HENGELLÄ (spirit) ole lihaa eikä luita, niin kuin te näette minussa olevan...", ja Jeesus vieläpä ilmaisee siinä nälkänsä ja syö !!!!
    Islam ei kerro onko varmuudella länsimaista ”sielua” tai kuolemasta seuraavaa tilaa, vaan kertoo että kaikki luodaan uusiksi, ja että joidenkin testi on vasta kuoleman jälkeen (ja että myös haudassa voi olla palkinto/rangaistus).
    Pitää muistaa että mm. ”epäilevän Tuomaksenkin” tapauksessa halutaan koskettaa Jeesuksen ”haavoja”, mutta missään ei edes mainita kyseisiä haavoja (tai että Tuomas kosketti niitä), Tuomas saattoi romahtaa maahan Jeesuksen näytettyä käsiään, ihan vain koska niitä haavoja ei ollut, tai koska uskoi sen Jeesukseksi.

    Johanneksen evankeliumissa Jeesus uudelleen "ilmaantumisensa" yhteydessä (John.20:17) KIELTÄÄ Maria Magdaleenaa(!, nainen jolle Jeesus ilmestyi EKANA kaikista ihmisistä) koskemasta häneen

    Jos vieläkin uskot Jeesuksen kuolleen ristillä, lue Mooseksen Deut.13:5/21:22-23 joissa kuvaillaan väärän profeetan kohtalo, eli toisin sanoen Jeesuksen rooli vääränä profeettana jos hän olisi kuollut oikeasti ristillä. Mm. näihin kohtiin juutalaiset perustavat Jeesuksen hylkäämisen, koska he eivät pidä Jeesuksen kohtaloa kärsinyttä profeettana. Allah "huiputti" molempia, kristittyjä ja juutalaisia, ja niin jakoi Aabrahamin uskonnot Jeesuksella. Juutalaisilla ei siis ole enää syytä hylätä Jeesusta koska Islamin mukaan Jumala vain antoi heidän luulla, antoi sen näyttää ristiinnaulinnalta.
    Jumala itse sen sanoo: (Hosea 6:6) "Minä haluan armoa, en uhrausta; ja tietoutta Jumalasta enemmän kuin poltto-uhria" ja Jeesus vahvistaa (Matt.9:13): "Mutta menkää ja oppikaa mitä tämä tarkoitti, minä haluan armoa, en uhrausta.." ja Jeesus kuvaa hyvin kristittyjen intoa tuomita muslimit(kin) helvettiin (mitä muslimi ei saisi tehdä KENELLEKÄÄN) (Matt.12:7): "Mutta jos olisitte tienneet mitä tämä tarkoitti, minä haluan armoa, en uhrausta, te ette olisi tuominneet syyttömiä..." (voisiko ”syyttömät” tarkoittaa muslimeita jotka eivät usko ”uhraukseen”?).
    Mielenkiintoista on että Islam opettaa (mm. Koraani 4:157) että Jeesuksen ristiinnaulitseminen annettiin vain näyttää siltä, hänen tilalle ristille laitettiin toinen joka sen ansaitsi (hadith), jolle laitettiin Jeesuksen ”näköisyys” päälle (Jeesuksen ulkonäkö/hänen ruumiiseen?). Jos miettii kuka sen olisi ansainnut, tulee mieleen että Matteus ja Paavali antavat täysin erilaiset kuolemat Juudakselle (hirtti itsensä / suolet räjähtivät pellolle)..
    Äläkä ihmettele kun Koraanissa Jeesus sanoo ”rauha minulle sinä päivänä kun kuolen/minut haudataan”, se tarkoittaa Jeesuksen seuraavaa tulemista (ihmisenä, ei salamoita heittelevänä maailman tuhoavana ”jumaluutena”), jonka jälkeen hänet haudataan muslimina ja maailma jatkaa menoaan vielä siitä eteenpäin. Jeesuksen jälkeen maailma alkaa jälleen menemään enemmän ja enemmän harhaan ja maalliseen, kunnes tulee loppu jonka ajankohtaa Jeesuskaan ei tiennyt Raamatussa (Mark.13:32). Mutta sen mitä Jeesus tiesi on tämä (perustuu varhaisimpien tallella olevien kreikankielisten Raamatuiden toiseen mahdolliseen, yhtä oikeaan, tapaan kääntää kyseinen kohta):
    Matt.11:12 ”Johannes Kastajan päivistä asti Taivasten Valtakunta on ollut murtautumassa esiin, ja hyökkääjät tempaavat sen itselleen”
    ”Hyökkääjät” on täydellisesti arabien ja Islamin alle sadassa vuodessa (Espanjasta Kiinaan) levinneen vallan ja alueen symboli (valta varmin tapa varmistaa uskonnon jatkuvuus MUUTTUMATTOMANA), vaikka muslimit (ensin arabit ja idästä mongoleja paenneet turkkilaiset) eivät välttämättä aloittaneet sotia mm. aggressiivisen Bysantin kanssa.
    Missä piilee lopulta Jeesuksen suurin merkitys tässä maailmassa Islamille? Se on siinä että hän muistuttaa muslimeita että Islam on lopulta kuitenkin rauhan ja suvaitsevaisuuden uskonto, kuten oli hänen viestinsäkin, ja siitä miten ihmisillä on taipumus tulkinnalla sotkea ja vääristää yksinkertaisinkin viesti. Ilman tätä muistutusta Islamin ja Koraanin tulkinta olisi voinut jo aikoja sitten mennä (paljon pahemmin ja laajemmin) siihen suuntaan josta olemme nähneet nykyisinkin paljon varoittavia esimerkkejä (väärinkäytöksistä),mikä puolestaan olisi voinut synnyttää erittäin väkivaltaisen ja suositun Islamin vastaisen ideologian, liikehdinnän. Ehkä sitä Jeesus tarkoitti puhuessaan rakkauden hukanneen kohtalosta ja viitatessaan rooliinsa siitä miten muuten ”yksikään ei pelastuisi”..(30)


   • Mr White
    Karim kirjoitti:

    RISTIINNAULINTA, ILLUUSIO?

    Koraanin mukaan Jeesusta ei juutalaiset tappaneet ristillä (eihän hän siihen kuollut, koska ”kuoli” [?] jo ennen sääriluiden katkaisemista Jumalan toimesta, ja roomalaiset teloittivat Jeesuksen, eli sikälikin oikein se kohta), vaan Jumala laittoi vain sen näyttämään siltä ja kaikki luulemaan niin, mutta pelasti hänet. Katso Raamatusta, löydät sieltäkin totuuden ristiinnaulitsemisesta. Eli Jeesus sanoo (Matt.12:38-40) että kyseiselle ”pahalle sukupolvelle” ainoa merkki mikä annetaan (asioiden ymmärtämiseksi, siksi merkit annetaan) on ”Joonaan merkki”, että ”NIIN KUIN Joonaa oli meripedon vatsassa niin Ihmisen poika on oleva maan povessa”, ja muista että Joonaa oli Raamatun mukaan valaan vatsassa 3 päivää ELOSSA, eli eikö silloin Jeesuksenkin pitäisi olla nämä 3 päivää elossa (jossain muualla (maan päällä?), eikä suinkaan kuollut tai helvetissä??? Eli Jeesus oli siis ”kuollut” op.lapsille ja kaikille muille vajain aistein näkevin ne välipäivät, paitsi Allahille ja itselleen.
    Jeesus myös sanoi (Matt.7:7-11 ja Luuk.11:9-13) ”Joten sanon teille, kysy ja se annetaan… ei kait kukaan teistä ole sellainen ISÄ, että antaa POJALLEEN (vrt. ”Jumalan poika”) kiven kun tämä pyytää leipää, käärmeen kun tämä pyytää kalaa… Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin totta kai teidän taivaallinen Isänne paljon ennemmin antaa taivaasta…”
    Ja Jeesushan rukoili tuskanhikisenä (Matt.26:39) ”anna maljan mennä ohitseni” Jumalalta, siis ristin välttämistä, mutta ”ei niin kuin minä tahdon vaan kuten sinä tahdot”, eli kenties Jeesus olisi halunnut piiloutua etsijöiltään mutta Jumalan suunnitelma oli toinen, Hänellä oli toinen tapa sekä pelastaa hänet että toteuttaa tahtonsa rististä ja sen seurauksista. Eli jos Jumala ei kuunnellut Jeesuksen pyyntöä välttää risti, eikö silloin Jeesuksen lupaus ”auttavasta Jumalasta” tökkää jo siihen tärkeimpään ihmiseen, eikö silloin Jeesus olisi valehdellut (tai Jumala Jeesuksen kautta?)? Kysymys on samaa luokkaa kuin se että VT:n mukaan Jumala ei nuku, mutta Jeesus nukkui.
    Luukkaan evankeliumeissa kerrotaan miten op.lapset eivät tunnistaneet elämänsä tärkeintä ihmistä ulkonäöltä 3 päivän eron jälkeen, vaikka nämä kaikki söivät yhdessä ja Jeesus oli vieraana oleva ”vieras”. Vasta kun Jeesus siunasi leivän, kiitti Jumalaa ja jakoi leivän op.lapset tunnistivat Jeesuksen tämän sanoista/teoista, jotka olivat täsmälleen samanlaiset kuin viimeisellä ehdollisella, ”ja heidän silmänsä aukenivat” (Luuk.24:31), mikä varsin hyvin todistaa että Jeesus sai uuden näköisen ruumiin ”sielulleen”/luonteelleen, ainakin op.lasten silmin (siltä näytti).
    Ja Jeesus itse oli sanonut Raamatussa (Luuk.20:36-37) että kuolleiden "ruumiit" ovat henkisiä/sieluja, Englantilaisessa Raamatussa tämäkin kohta on kahta kertaa selkeämpi, että kuolleet ovat siis HENKIolentoja! Tätä vastaa hyvin selvästi myös Luuk.ev.(24:36-43) "38...Miksi teidän mieleenne nousee epäilyksiä? 39. Katsokaa minun käsiäni ja jalkojani, minä tässä olen: Koskettakaa minua, nähkää itse. EI HENGELLÄ (spirit) ole lihaa eikä luita, niin kuin te näette minussa olevan...", ja Jeesus vieläpä ilmaisee siinä nälkänsä ja syö !!!!
    Islam ei kerro onko varmuudella länsimaista ”sielua” tai kuolemasta seuraavaa tilaa, vaan kertoo että kaikki luodaan uusiksi, ja että joidenkin testi on vasta kuoleman jälkeen (ja että myös haudassa voi olla palkinto/rangaistus).
    Pitää muistaa että mm. ”epäilevän Tuomaksenkin” tapauksessa halutaan koskettaa Jeesuksen ”haavoja”, mutta missään ei edes mainita kyseisiä haavoja (tai että Tuomas kosketti niitä), Tuomas saattoi romahtaa maahan Jeesuksen näytettyä käsiään, ihan vain koska niitä haavoja ei ollut, tai koska uskoi sen Jeesukseksi.

    Johanneksen evankeliumissa Jeesus uudelleen "ilmaantumisensa" yhteydessä (John.20:17) KIELTÄÄ Maria Magdaleenaa(!, nainen jolle Jeesus ilmestyi EKANA kaikista ihmisistä) koskemasta häneen

    Jos vieläkin uskot Jeesuksen kuolleen ristillä, lue Mooseksen Deut.13:5/21:22-23 joissa kuvaillaan väärän profeetan kohtalo, eli toisin sanoen Jeesuksen rooli vääränä profeettana jos hän olisi kuollut oikeasti ristillä. Mm. näihin kohtiin juutalaiset perustavat Jeesuksen hylkäämisen, koska he eivät pidä Jeesuksen kohtaloa kärsinyttä profeettana. Allah "huiputti" molempia, kristittyjä ja juutalaisia, ja niin jakoi Aabrahamin uskonnot Jeesuksella. Juutalaisilla ei siis ole enää syytä hylätä Jeesusta koska Islamin mukaan Jumala vain antoi heidän luulla, antoi sen näyttää ristiinnaulinnalta.
    Jumala itse sen sanoo: (Hosea 6:6) "Minä haluan armoa, en uhrausta; ja tietoutta Jumalasta enemmän kuin poltto-uhria" ja Jeesus vahvistaa (Matt.9:13): "Mutta menkää ja oppikaa mitä tämä tarkoitti, minä haluan armoa, en uhrausta.." ja Jeesus kuvaa hyvin kristittyjen intoa tuomita muslimit(kin) helvettiin (mitä muslimi ei saisi tehdä KENELLEKÄÄN) (Matt.12:7): "Mutta jos olisitte tienneet mitä tämä tarkoitti, minä haluan armoa, en uhrausta, te ette olisi tuominneet syyttömiä..." (voisiko ”syyttömät” tarkoittaa muslimeita jotka eivät usko ”uhraukseen”?).
    Mielenkiintoista on että Islam opettaa (mm. Koraani 4:157) että Jeesuksen ristiinnaulitseminen annettiin vain näyttää siltä, hänen tilalle ristille laitettiin toinen joka sen ansaitsi (hadith), jolle laitettiin Jeesuksen ”näköisyys” päälle (Jeesuksen ulkonäkö/hänen ruumiiseen?). Jos miettii kuka sen olisi ansainnut, tulee mieleen että Matteus ja Paavali antavat täysin erilaiset kuolemat Juudakselle (hirtti itsensä / suolet räjähtivät pellolle)..
    Äläkä ihmettele kun Koraanissa Jeesus sanoo ”rauha minulle sinä päivänä kun kuolen/minut haudataan”, se tarkoittaa Jeesuksen seuraavaa tulemista (ihmisenä, ei salamoita heittelevänä maailman tuhoavana ”jumaluutena”), jonka jälkeen hänet haudataan muslimina ja maailma jatkaa menoaan vielä siitä eteenpäin. Jeesuksen jälkeen maailma alkaa jälleen menemään enemmän ja enemmän harhaan ja maalliseen, kunnes tulee loppu jonka ajankohtaa Jeesuskaan ei tiennyt Raamatussa (Mark.13:32). Mutta sen mitä Jeesus tiesi on tämä (perustuu varhaisimpien tallella olevien kreikankielisten Raamatuiden toiseen mahdolliseen, yhtä oikeaan, tapaan kääntää kyseinen kohta):
    Matt.11:12 ”Johannes Kastajan päivistä asti Taivasten Valtakunta on ollut murtautumassa esiin, ja hyökkääjät tempaavat sen itselleen”
    ”Hyökkääjät” on täydellisesti arabien ja Islamin alle sadassa vuodessa (Espanjasta Kiinaan) levinneen vallan ja alueen symboli (valta varmin tapa varmistaa uskonnon jatkuvuus MUUTTUMATTOMANA), vaikka muslimit (ensin arabit ja idästä mongoleja paenneet turkkilaiset) eivät välttämättä aloittaneet sotia mm. aggressiivisen Bysantin kanssa.
    Missä piilee lopulta Jeesuksen suurin merkitys tässä maailmassa Islamille? Se on siinä että hän muistuttaa muslimeita että Islam on lopulta kuitenkin rauhan ja suvaitsevaisuuden uskonto, kuten oli hänen viestinsäkin, ja siitä miten ihmisillä on taipumus tulkinnalla sotkea ja vääristää yksinkertaisinkin viesti. Ilman tätä muistutusta Islamin ja Koraanin tulkinta olisi voinut jo aikoja sitten mennä (paljon pahemmin ja laajemmin) siihen suuntaan josta olemme nähneet nykyisinkin paljon varoittavia esimerkkejä (väärinkäytöksistä),mikä puolestaan olisi voinut synnyttää erittäin väkivaltaisen ja suositun Islamin vastaisen ideologian, liikehdinnän. Ehkä sitä Jeesus tarkoitti puhuessaan rakkauden hukanneen kohtalosta ja viitatessaan rooliinsa siitä miten muuten ”yksikään ei pelastuisi”..(30)

    älä yritä käännyttää!


   • erkki-petteri laine
    Mr White kirjoitti:

    älä yritä käännyttää!

    Voit puhutella mua ihan vaan ereksi, jos se tuntub susta mukavammalta.

    Mulla oli kerran yksi setä lähellä Budabestia. Se on se kaupunki tuolla Unkaariassa. Niin se setä oli siellä Nokian kautta töissä ja sen työkaveri yritti käännyttää sitä. Kun sillä ei ollut viisumia. Siis sillä setällä. Siellä oli semmonen joki sen kaupungin läpi. Sieltä se yritti käännyttää. Että mietipä vähän tuntuko se kivalta. Siitä lähtien olen miettinyt, että kenen äänellä Ransu karvakorva puhuu. Mitä luulet?


  • erkki-petteri laine

   Vastatkaa rehellisesti lukeeko joku aivan tosi kokonaan noita Karimin maratonsaarnoja?

   Onko aikaa/sinniä yrittää pysytellä Karimin kulloistenkin juonentynkien perässä???

  • Ana-mzk

   Paljon kirjoittelet. En löytänyt tekstistäsi juurikaan mitään uutta. Samanlaisia ajatuksia on esitetty kautta historian, kun kristinuskoa on yritetty kaataa. Eipä ole onnistunut.

   Mutta, UT on luotettava, ja:

   Luuk. 21:33 Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa.

   Näin sanoi siis Jeesus.

   Joh 8:23 Ja hän sanoi heille: "Te olette alhaalta, minä olen ylhäältä; te olette tästä maailmasta, minä en ole tästä maailmasta.
      
   24 Sentähden minä sanoin teille, että te kuolette synteihinne; sillä ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne."

   • muslimin muija

    Kuules Karim onpas sinulla aikaa kirjoitella,teetkös mitään leipäsi eteen?Kirjoituksesi ovat liian pitkiä ei niitä kukaan jaksa lukea.
    Matkustappas muslimimaihin,matkustaminen avartaa ja selventää näkemyksiäsi


   • Karim

    ---Samanlaisia ajatuksia on esitetty kautta historian, kun kristinuskoa on yritetty kaataa. Eipä ole onnistunut. ---

    Eihän se voikaan onnistua kun kristityt vääntävät vaikka mustan valkoiseksi kunhan saavat uskoa haluamallaan tavalla.

    ---Luuk. 21:33 Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. ---

    Profeetta Jeesuksen sanoja on myös Koraanissa, Jumalan Sanassa, ja kristittyjäkin sekä Raamattu meillä tulee olemaan riesanamme hamaan loppuun asti. Yleensäkin profeetan sanat ovat ainutlaatuisia.

    ---Joh 8:23 Ja hän sanoi heille: "Te olette alhaalta, minä olen ylhäältä; te olette tästä maailmasta, minä en ole tästä maailmasta. ---

    Keksitkö parempaakaan vertausta profeetan ja normaalin pulliaisen välille?

    ---24 Sentähden minä sanoin teille, että te kuolette synteihinne; sillä ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne."---

    Islamin mukaan kukaan joka tahallaan ei hyväksy KAIKKIA profeettoja, kuten Jeesuksen, ei voi olla muslimi tai pelastua.


   • Karim
    muslimin muija kirjoitti:

    Kuules Karim onpas sinulla aikaa kirjoitella,teetkös mitään leipäsi eteen?Kirjoituksesi ovat liian pitkiä ei niitä kukaan jaksa lukea.
    Matkustappas muslimimaihin,matkustaminen avartaa ja selventää näkemyksiäsi

    ...eikä siitä millaista jossain muslimi-maassa on tai miten he siellä noudattavat ja tulkitsevat uskoaan.

    ja jos joku ei jaksa lukea kirjoituksiani niin omapahan on tappionsa, näitä läksyjä minä en tenttaa, vaan Allah.


   • Anonyymi
    Karim kirjoitti:

    ...eikä siitä millaista jossain muslimi-maassa on tai miten he siellä noudattavat ja tulkitsevat uskoaan.

    ja jos joku ei jaksa lukea kirjoituksiani niin omapahan on tappionsa, näitä läksyjä minä en tenttaa, vaan Allah.

    Jumalaksi kutsuttua kutsutaan eri kielillä eri tavalla. Arabialaisilla Allah, Suomalaisilla Jumala, Lakotoilla Wakan Tanka, Osageilla Wakonda, Englantilaisilla God...


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Jumalaksi kutsuttua kutsutaan eri kielillä eri tavalla. Arabialaisilla Allah, Suomalaisilla Jumala, Lakotoilla Wakan Tanka, Osageilla Wakonda, Englantilaisilla God...

    Ei onnistu - ei sitten mitenkään työntyminen suomeamme sotkemaan


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Jumalaksi kutsuttua kutsutaan eri kielillä eri tavalla. Arabialaisilla Allah, Suomalaisilla Jumala, Lakotoilla Wakan Tanka, Osageilla Wakonda, Englantilaisilla God...

    (Arabialaisilla Allah)

    tuon lähtökota on jo niin monesti täällä esitetty ja mitkä ovat tämän pidot maallisuus
    - katelkoot jokainen ite joka ei sitä vielä tiedä, miten nämä touhujansa vetävät.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    (Arabialaisilla Allah)

    tuon lähtökota on jo niin monesti täällä esitetty ja mitkä ovat tämän pidot maallisuus
    - katelkoot jokainen ite joka ei sitä vielä tiedä, miten nämä touhujansa vetävät.

    Ei islam ole uskonto, se on kultuurin muutosta ja valtaa -


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ei islam ole uskonto, se on kultuurin muutosta ja valtaa -

    Venäjällä on kovasti tämän eteneminen ottanut askelta, kun katselee youtubea
    - venäläinen osaakin hyödyntää näitten haluja hyvinkin maallisesti ja läittävat nämä hyökkäämään taisteluissaan etu-linjassa alllah kerran pelastaa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ei islam ole uskonto, se on kultuurin muutosta ja valtaa -

    Muslimi veisaa rauhan-uskostaan, mutta kaikki pitää muuttua näitten tapaisuuksiin arvoihin ja hallintaan VÄÄRÄUSKOISET KULTUURIT

    ON NÄILLÄ PÄÄSTÄÄ VIRTTÄÄN PÄIN LÄSIÄMME KAKSINAISUUKSIN


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ei islam ole uskonto, se on kultuurin muutosta ja valtaa -

    Käännös tämöstä löytyi :
    Bukhari (59:727) - Allahin apostoli [sanoi]... "Allahin kirous olkoon juutalaisten ja kristittyjen päällä" Tämä puhuttiin Muhammedin kuolinvuoteella, ja se oli yksi viimeisistä asioista, joita hän sanoi.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Käännös tämöstä löytyi :
    Bukhari (59:727) - Allahin apostoli [sanoi]... "Allahin kirous olkoon juutalaisten ja kristittyjen päällä" Tämä puhuttiin Muhammedin kuolinvuoteella, ja se oli yksi viimeisistä asioista, joita hän sanoi.

    Mutta ei mitään - kääntykään tämä näitä vasten ja sumetakoon näiten
    AAATEKSEN SILMÄT JA KORVAT ELÄMÄLTÄ JA MAA NIEKÖÖT OMANSA


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Käännös tämöstä löytyi :
    Bukhari (59:727) - Allahin apostoli [sanoi]... "Allahin kirous olkoon juutalaisten ja kristittyjen päällä" Tämä puhuttiin Muhammedin kuolinvuoteella, ja se oli yksi viimeisistä asioista, joita hän sanoi.

    Näitä voitte googlaamalla katella keitä sekaame on valunut vaatimuksin taka-aatoksin-

    >> Sahih Muslim Book 8, hadith numero 3371.

    Hadith Collection


  • Anonyymi
  • Anonyymi

   Elämä ja kuolema Jumalan kädessä, PÄIVÄMIES
   Tämä on suomalaisen kultuurin käsite ja periaate.

   Usko ja etiikka kuuluvat yhteen

   Useat aikamme keskeisistä kysymyksistä palautuvat käsitykseen ihmisen ja Jumalan tehtävistä. Julkisessa keskustelussa usko muuttuu usein etiikaksi, jossa ihminen määrittelee tekemisensä rajat. Toisten mielestä rajat löytyvät ihmisoikeusjulistuksesta, toisten mielestä kaikki lääketieteen mahdollistama on ihmisen käytettävissä. Ihmisestä tulee oman etiikkansa määrittäjä.

   Raamatun mukainen ihmiskuva sotii tällaista käsitystä vastaan. Ensimmäinen uskonkappale tunnustaa selvästi, että Jumala on kaiken luoja, kaiken hyvän ja kaiken elämän antaja. Ihmisen tehtävä on Jumalan tehtävälle alisteinen: ihminen on luomistyössä kumppani, ei hallitsija. Jos tämä perusasetelma horjuu, mikään eettinen kysymys ei asetu oikeaan uomaansa. Jos taas Luoja saa säilyä Luojana ja ihminen Luojan työtoverina, moni eettinen ongelma ratkeaa, kun ihminen kysyy itseltään: miten toimisin niin, että olisin Jumalan apuna, elämän ja hyvän puolella.

   Ehkä me elämme kristinuskon historiassa vaihetta, jossa koetellaan erityisesti suhdettamme ensimmäiseen uskonkappaleeseen. Ihmisen on vaikea antaa Jumalalle Jumalan paikka. Ihminen yhä selvemmin haluaa hallita elämäänsä ja kuolemaansa Jumalan tavoin.

   Usko kuitenkin avaa ensimmäisessä uskonkappaleessa suunnattoman turvan: oma, läheisteni ja kaikkien ihmisten elämä ja kuolema eivät ole minun eikä kenenkään ihmisen käsissä. Ne ovat ikiaikaisen, kaikkivaltiaan, viisaan ja erehtymättömän Luojan käsissä. Sen suurempaa turvaa ei voi olla.

  • Anonyymi

   Olipas muuten pitkä valesketju, kukas piru tätä lukis

   Kun ihmisyys perustuu niinkin lyhyeen päätelmään itsestä kun tajuaa sen

   MINÄ ELÄN SIIN MINÄ ELÄN,
   - vielä kun sen tajuaa tuohon päälle KAIKKEUDEN HUOMASSA

  • Anonyymi
   • Anonyymi

    Kyllä venäjällä riittää ainesta sotiin ja etulinjoissa on pehmittää porukat.


   • Anonyymi

    Kun on liian voimakas hyökkäys, siltä saataa ollakin yhtä-äkkiää koko pohja pois.


  • Anonyymi

   kun ihminen ei näe tulevaisuuttaan koe ikuisuutta tälle tulee valtaus tuhoamis mieli, te olette elätte sokaistuina maan orjina ilman tulevaisuutta jatkuvuutta

   pilvien alapuolinen elämä on alistettua sokeitten puuhastelua ja hyvinkin lyhytnäköistä kunniasaan käpertelyä kain merkittyjä

   AINUT MILLÄ KAININ MERKISTÄ PUHISTAUDUTAAN ON ELÄMÄN VESI

   • Anonyymi

    Elämän vesi ei kaipaa muilta mitään vaan se vuotaa kaikeuslähteestä kullekin omakohtaisesti kumartelematta huuhailematta, se ei vaadi mitään pokkurointeja, se on vain ja aina vastaanotettavissa se lähde on ikuisuuden lähde.

    Vain pieni hörpäys tätä vettä avaa silmät näkemään miten kaikkeuden kuvausta on sidoteltuina meille elämän vidikkeiksi siis kaikkialla ns. kultahippuina.

    Näin elämä kulkee meihin päin, eikä meitin tarvii hakea eikä etsiä sitä voivoitelemalla kuniassaan röyhistellen mitätömyys järellä varustetuina,,,,


  • Anonyymi

   Noita islamin alkukohtaisia kirjotuksia on suomalaisen ajan kansa tutkitava, mikäs pirru noihin on kätketynä monin eri tavoin näiten levitäytymisille eväiksi kainalon

   ja kehotetaan kaikin konstailen levitäytymään mailman kansoihin sekan aatoksen pudotamiseksi niissä meissä täyteen maalisen helvetiin.

  Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Mua kiinnostais

   Aika paljon vietellä sut vielä J... ❤️❤️
   Ikävä
   63
   1770
  2. Aion ottaa yhteyttä sinuun

   ens tai seuraavalla viikolla. Tähän vaan tiedoksi että osaat varautua rakas :)
   Ikävä
   110
   1446
  3. Martina, Jasser ja kaik neljä tytärtä Järvisydämessä

   Sinne se Jasseri kiitää pitkin baanaa. Esko oli niin kiva, että antoi autonsa hälle. Noin toimii fiksu, avarakatseinen ex.
   Kotimaiset julkkisjuorut
   173
   1419
  4. Jos laittaisin viestin

   Laittaisn: vaan: Moi, mitäs kuuluu 😊 Se riittäisi kertomaan tarpeeksi kaiken jälkeen. Mitä itse laittaisit?
   Ikävä
   78
   1250
  5. Miten musta tuntuu

   että sä teet niitä mulle :) Olen katsonut rivien välistä ja ymmärrän ehkä mitä tarkoitat. Olemme samalla viivalla ja täysiä idiootteja jos me ei yhdis
   Ikävä
   42
   837
  6. Valtamedia VALEHTELI Oodin tapahtumista, paikalla ollut pastori kertoo totuuden

   Eli ainoa joka häiriköi oli naiseksi pukeutunut mies(sairasta), joka töni ja jopa löi pastoria ja haastoi kaksintaisteluun. Youtubelta löytyy video j
   Maailman menoa
   235
   768
  7. Helteet paljastaa.

   Sumin naiset on kyllä aika läskejä, osa ihan yököttää ku vähissä vaatteissa kauppaa lyllertävät, läskit tursuu ja sit koittavat viel pitää tiukkoja va
   Suomussalmi
   50
   758
  8. Jos en olisi rakastunut sinuun

   voisin sentään tapailla muita. Rakastumalla sinuun tuomitsin itseni yksinäisyyteen.
   Ikävä
   57
   722
  9. En halua elää ilman sinua

   Mutta ei sinun kanssakaan voi elää. Miten tästä voisi päästä yli..
   Ikävä
   47
   707
  10. Miten reagoisit

   Jos heräisitkin aamulla palstalaisen vierestä?
   Sinkut
   128
   694
  Aihe