Lito ja alkoholi?

Liton käyttöohjeessa suositellaan, ettei sen kanssa käytetä alkoholia. Onko teillä kokemuksia voiko käyttää vai ei? Jos voi mitä siitä seuraa vai seuraako yhtikäs mitään?
Ilmianna
Jaa

5 VastaustaEn tiedä kyseisestä lääkkeestä, mutta useassa lääkkeessä on monin kertaistava vaikutus esim jos käytät yhtä aikaa niin 1 viina pullo vastaa kymmentä.

jota et välttämättä huomaa ennenkuin olet ruumiin avauksessa kuolin syyn tutkimuksissa, ja liekkä sitten on enään syytä huomata.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
1 VASTAUS:
En suosittele. Ei kannata.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
http://www.tohtori.fi/laakkeet/tuote.php3?ID=784

LITO

Lito-tablettien vaikuttava aine on litiumkarbonaatti, jota on 300 mg yhdessä tabletissa (vastaa 56 mg litiumia). Apuaineita ovat: maissitärkkelys, agar, talkki, perunatärkkelys, magnesiumstearaatti, steariinihappo, selluloosa-asetaattiftalaatti, makrogolit, sorbitaanioleaatti ja risiiniöljy, neitsytöljy.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja:
Orion-yhtymä Oyj
PL 65
02101 Espoo

1. MITÄ LITO ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Litium on luonnon metalli, joka vaikuttaa keskushermoston välittäjäaineisiin: serotoniiniin, dopamiiniin ja noradrenaliiniin. Litium normalisoi mielialaa ja tasoittaa mielialan vaihteluita. Lito on psyykenlääke, jota käytetään kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä (maanisdepressiivinen sairaus) sekä mania- että masennusvaiheiden hoidossa ja ennaltaehkäisyssä.

2. MITÄ TULEE HUOMIOIDA ENNEN LITON KÄYTTÖÄ

Litoa ei tule käyttää, jos:
· olette yliherkkä litiumille tai jollekin muulle valmisteen aineosalle
· Teillä on munuaisten toimintahäiriöitä
· Sairastatte sydämen vajaatoimintaa
· Teillä on suola- ja nestetasapainon häiriöitä
· imetätte tai olette raskaana

Erityistä varovaisuutta tulee noudattaa, jos
· sairastatte jotain kilpirauhas- tai sydänsairautta

Kertokaa lääkärillenne, jos jokin yllä mainituista koskee tai on koskenut Teitä.
Neuvotelkaa lääkärinne kanssa Lito-tablettien käytöstä myös, jos aloitatte nesteenpoistolääkitystä tai olette vähentänyt ruokasuolan käyttöä ravinnossanne. Lääkkeen käyttö tulee tilapäisesti keskeyttää kovassa kuumeessa ja oksennus- tai ripulitaudissa.

Mitä ruokia ja juomia tulee välttää Liton käytön aikana
Alkoholin käyttö ei ole suotavaa Lito-hoidon aikana.

Käyttö raskauden ja imetyksen aikana
Lito-tabletteja ei pidä käyttää raskauden eikä imetyksen aikana. Litium erittyy äidinmaitoon.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Litium yksinään ei yleensä vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita. Varovaisuutta on kuitenkin syytä noudattaa, kunnes lääkkeen yksilöllinen vaikutus on selvinnyt.

Muiden lääkkeiden käyttö
Kertokaa lääkärillenne kaikista käytössänne olevista lääkkeistä ja luontaistuotteista. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman reseptiä saatavia lääkkeitä. Muistakaa myös mainita, jos olette äskettäin käyttänyt jotain lääkettä. Diureetit (nesteenpoistolääkkeet), monet tulehduskipulääkkeet (ibuprofeeni, naprokseeni, indometasiini, mefenaamihappo, fenyylibutatsoni, piroksikaami), eräät sydän- ja verenpainelääkkeet (mm. ACE-estäjät, kuten kaptopriili, enalapriili, lisinopriili) sekä eräät antibiootit (metronidatsoli ja tetrasykliini) voivat aiheuttaa litiumpitoisuuden nousun tai pysymisen haitallisen korkealla. Verapamiili (verenpaine- ja sydänlääke) voi pienentää veren litiumpitoisuutta ja siten heikentää litiumin tehoa. Psykoosilääkkeet, eräät epilepsialääkkeet (karbamatsepiini, fenytoiini) ja tietyt masennuslääkkeet (selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät) voivat lisätä litiumin neurologisia haittavaikutuksia, kuten vapinaa. Kertokaa läääkärillenne myös, jos Teillä on myös muita sairauksia tai allergioita. Muistakaa mainita Liton käytöstä tulevien lääkärissä käyntien yhteydessä.

3. MITEN LITOA KÄYTETÄÄN

Lääkärinne on määrännyt Teille ja sairauteenne sopivan annostuksen ja hoidon keston. Lito-tablettien annostus on yksilöllinen ja määräytyy veren litiumpitoisuuden mukaan. Hoito kestää yleensä pitkään. Noudattakaa tarkoin lääkärin ohjetta. Annostusta ei tule muuttaa omatoimisesti. Jos Liton vaikutus on mielestänne liian voimakas tai liian heikko, ottakaa yhteys lääkärinne. Tabletit tulee ottaa riittävän nestemäärän kanssa (esimerkiksi lasi vettä). Lääkkeen vaikutus pysyy tasaisena, kun sen ottaa aina samaan aikaan vuorokaudesta. Tällä tavalla lääkkeen myös muistaa ottaa parhaiten. Lääke tulee muistaa ottaa säännöllisesti.

Tärkeää
Lito-hoidon aikana tulee nauttia riittävästi nesteitä. Koska suola vaikuttaa litiumin erittymiseen, tulee päivittäisen suolan saannin vaihteluja pyrkiä välttämään. Erityisen tärkeää runsas nesteiden ja suolojen saanti on kuumeen, kovan hikoilun, ripulin tai oksentelun yhteydessä. Tällaisissa tapauksissa myös lääkityksen tilapäinen keskeyttäminen voi olla tarpeen nestehukan takia. Ottakaa yhteys lääkäriin, mikäli teillä esiintyy edellä kuvattuja oireita. Ottakaa yhteyttä lääkäriin, jos Teillä esiintyy lääkityksen aikana oireita, jotka voivat olla merkkejä liian korkeasta litiumpitoisuudesta. (Ks. kohta Yliannostus)

Jos lääkeannos unohtuu:
Jos unohdatte ottaa annoksen, jättäkää se väliin ja ottakaa seuraava annos niin pian kuin mahdollista.
Älkää koskaan ottako kaksinkertaista annosta tai kahta annosta peräkkäin. Varmistakaa ennen lomalle
tai matkalle lähtöä, että Teillä on lääkettä tarpeeksi.

Yliannostus
Litiumin yliannostuksen oireita ovat uneliaisuus, raajojen vapina, lihasheikkous, haparointi, kouristukset, tajunnan tason lasku, pahoinvointi, oksentelu tai ripuli. Lisäksi voi olla rytmihäiriöitä, ja virtsan eritys voi vähetä. Vakava litiumin yliannostus voi aiheuttaa pysyviä keskushermosto- ja munuaisvaurioita. Avohoitopotilaiden ja heidän läheistensä on syytä oppia tarkkailemaan litium- myrkytyksen oireita ja ilmoittaa lääkärille, jos edellä mainittuja oireita ilmenee. Vanhuksilla litiummyrkytyksen riski on suurentunut. Ottakaa välittömästi yhteys lääkäriin, jos otatte (tai joku muu ottaa) vahingossa liian suuren annoksen lääkettä.

4. LITON MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Litiumin haittavaikutukset ovat annosriippuvaisia, eli ne ovat yleisempiä suurilla annoksilla. Vanhukset ovat alttiita litiumin haittavaikutuksille jo tavallisilla hoitoannoksilla.

Keskushermostoperäiset tai neurologiset haittavaikutukset
Oireita esiintyy eniten hoidon alussa, ja ne vähenevät yleensä hoitoa jatkettaessa. Tavallisimpia ovat väsymys, haparointi, käsien hienojakoinen vapina, lihasheikkous, päänsärky, muistihäiriöt, puhevaikeudet, sekavuus, keskittymisvaikeudet tai lihasnykinä. Harvinaisempia haittoja ovat pyörtyily, silmien mukauttamishäiriöt, hammasratastyyppinen lihasjäykkyys, huimaus, uneliaisuus, epileptiset kohtaukset, rauhattomuus ja virtsan tai ulosteiden pidätyskyvyn heikkeneminen.

Ruoansulatuselimistöön kohdistuvat haittavaikutukset
Yleisimmin esiintyviä haittoja ovat pahoinvointi, ripuli, oksentelu ja vatsakivut. Oireet lievittyvät yleensä hoitoa jatkettaessa. Suun kuivuminen ja janontunne ovat myös melko yleisiä haittoja (20-50 %:lla potilaista). Ruokahaluttomuutta, makuhäiriöitä ja lisääntynyttä syljeneritystä voi myös esiintyä. Lääkkeen nauttiminen ruoan kera voi lievittää oireita.

Muut mahdolliset haittavaikutukset
Harvinaisina haittoina voi esiintyä runsasta virtsan eritystä, kilpirauhasen vajaatoimintaa, laihtumista tai liiallista painonnousua. Kertokaa lääkärillenne myös kaikista muista hoidon aikana mahdollisesti esiintyvistä oireista.

5. LITON SÄILYTYS

Lito-tabletit säilytetään huoneenlämmössä (15-25 °C).

Kestoaika
Käytettävä ennen -merkintä on kotelossa ja etiketissä. Lääkettä ei pidä käyttää tämän ajankohdan jälkeen.

Muita ohjeita
Ei lasten ulottuville. Käyttämättä jääneet tai vanhentuneet lääkkeet voi toimittaa apteekkiin hävitettäväksi.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
2 VASTAUSTA:
Kysyn edelleen lisää Litosta ja alkoholista. Eräällä toisella palstalla suositeltiin puolittamaan Lito annos, jos haluaa juopotella. Joku suositteli annoksen jättämistä väliin. Minusta on kivaa joskus tissutella valkkaria vaikka Litot on määrätty eli yksi tabu iltaisin. Juhlatuulella ajattelin jättää tabun ottamatta ja vetää valkkaria mutta, vielä en ole kokeillut sillä kaipaan tietoa miten olette menetelleet. Onko kellään omakohtaisia kokemuksia?
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Litukka kirjoitti:
Kysyn edelleen lisää Litosta ja alkoholista. Eräällä toisella palstalla suositeltiin puolittamaan Lito annos, jos haluaa juopotella. Joku suositteli annoksen jättämistä väliin. Minusta on kivaa joskus tissutella valkkaria vaikka Litot on määrätty eli yksi tabu iltaisin. Juhlatuulella ajattelin jättää tabun ottamatta ja vetää valkkaria mutta, vielä en ole kokeillut sillä kaipaan tietoa miten olette menetelleet. Onko kellään omakohtaisia kokemuksia?
Lähimmäisen rakkaudella: Puhu lääkärisi kanssa. Elä hyvä ihminen kysy konsteja yhdistellä lääkkeitä ja alkoa, tiedä mitä ohjeita saat!

Ainakin minun omaisenani meni tosi surkeeseen kuntoon kun tissuteli ja otti litoa ym. Oksentelua, liikaa veden juontia jne. Nyt on sitten sairaalassa.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti

Vastaa alkuperäiseen viestiin

Lito ja alkoholi?

Liton käyttöohjeessa suositellaan, ettei sen kanssa käytetä alkoholia. Onko teillä kokemuksia voiko käyttää vai ei? Jos voi mitä siitä seuraa vai seuraako yhtikäs mitään?

5000 merkkiä jäljellä

Peruuta