toisen velka

avioliiton aikana

Onko avioliiton osapuolet vastuussa toisen tehdystä velasta esim. autovelasta, autolla on ajettu tyyöajoa ja kauppareissuja sekä haettu puolisoa töistä eli normaalia ajoa.jos toiselta menee vaikka luottotiedot ja on olemassa velkakirja, onko puoliso joka vielä käy työssä ja saa palkkaa vastuussa myös toisen tekemästä velasta? miten tulee menetellä? apua kaipaisin, auta.

3

1452

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Vastuussa

   Velka on sen jonka nimi on velkapaperissa. Ja hän myös vastaa siitä. Jos ei ole taannut puolison velkaa, niin siitä ei ole mitenkään vastuussa.

  • viiva-

   Pääsääntöisesti ei ole vastuussa puolison veloista, MUTTA: jos velka on perheen elatukseen käytettyä, esim, ruokakaupasta tiliin ostettua niin kiistatta ON vastuussa molemmat puolisot.

   4 LUKU
   Elatus (16.4.1987/411)
   46 § (16.4.1987/411)

   Kummankin puolison tulee kykynsä mukaan ottaa osaa perheen yhteiseen talouteen ja puolisoiden elatukseen. Puolisoiden elatus käsittää puolisoiden yhteisten sekä kummankin henkilökohtaisten tarpeiden tyydyttämisen.

   Puolisolle suoritettavan elatusavun määrä ja sen suorittamistapa voidaan vahvistaa sopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä.

   Lapsen oikeudesta saada elatusta vanhemmiltaan säädetään lapsen elatuksesta annetussa laissa (704/75).
   47 § (16.4.1987/411)

   Jos puoliso laiminlyö elatusvelvollisuutensa tai jos puolisot asuvat erillään, tuomioistuin voi velvoittaa puolison maksamaan elatusapua toiselle puolisolle 46 §:ssä säädettyjen perusteiden mukaisesti.
   48 § (16.4.1987/411)

   Kun tuomitaan avioeroon ja puolison katsotaan tarvitsevan elatusapua, tuomioistuin voi velvoittaa toisen puolison suorittamaan elatusapua sen mukaan kuin hänen kykyynsä ja muihin seikkoihin nähden harkitaan kohtuulliseksi.

   Elatusapu voidaan vahvistaa suoritettavaksi joko toistaiseksi tai siten, että elatusavun suorittaminen lakkaa päätöksessä asetetun määräajan kuluttua. Elatusapu voidaan kuitenkin vahvistaa suoritettavaksi kertakaikkisena, jos elatusvelvollisen varallisuusolot ja muut seikat antavat siihen aihetta.

   Määräajoin maksettavaksi vahvistetun elatusavun suorittamisvelvollisuus raukeaa, jos elatusapuun oikeutettu menee uuteen avioliittoon.
   49 § (16.4.1987/411)

   Elatusapua voidaan 47 ja 48 §:n nojalla määrätä suoritettavaksi taannehtivasti enintään kanteen vireille panoa edeltäneeltä vuodelta.

   Tuomioistuimen päätös elatusavun suorittamisesta voidaan panna heti täytäntöön, vaikka se ei ole saanut lainvoimaa, jollei päätöksessä ole toisin määrätty.
   50 § (16.4.1987/411)

   Puolisot voivat tehdä keskenään sopimuksen 47 tai 48 §:n nojalla toiselle puolisolle suoritettavasta elatusavusta. Sopimus on tehtävä kirjallisesti sekä esitettävä sen kunnan sosiaalilautakunnan vahvistettavaksi, jossa puolisoilla tai toisella heistä on kotipaikka.

   Ennen sopimuksen vahvistamista sosiaalilautakunnan on harkittava, voidaanko sopimusta pitää kohtuullisena ottaen huomioon puolison elatuksen tarve, toisen puolison maksukyky sekä muut asiaan vaikuttavat seikat.

   Sopimus, jonka sosiaalilautakunta on vahvistanut, voidaan panna täytäntöön niin kuin tuomioistuimen antama lainvoimainen päätös.
   51 § (16.4.1987/411)

   Tuomioistuimen antamaa päätöstä tai puolisoiden tekemää sopimusta elatusavun suorittamisesta voidaan muuttaa, jos sitä on muuttuneiden olosuhteiden vuoksi pidettävä aiheellisena. Päätöstä tai sopimusta, jossa elatusapu on vahvistettu suoritettavaksi kertakaikkisena, ei voida kuitenkaan muuttaa sen jälkeen, kun elatusapu on maksettu.

   Elatusapua muutettaessa voidaan ottaa huomioon myös kanteen vireille panoa edeltäneiden kuuden kuukauden aikana vallinneet olosuhteet.

   Puolisoiden elatusavusta tekemää sopimusta voidaan muuttaa, jos sopimusta on pidettävä kohtuuttomana.

   Jos puolison elatuksesta annettua päätöstä tai sopimusta muutetaan taikka päätös kumotaan tai sopimus julistetaan mitättömäksi, tuomioistuimen on harkittava, onko puoliso kokonaan tai osaksi saava takaisin, mitä hän on suorittanut.
   5 LUKU
   Puolisoiden velat
   52 §

   Kumpikin puoliso vastaa yksin siitä velasta, minkä hän on tehnyt ennen avioliittoa tai sen aikana.

   Velasta, jonka jompikumpi puoliso on tehnyt perheen elatusta varten, vastaavat kuitenkin puolisot kumpikin omasta ja toisensa puolesta.

   Mitä 2 momentissa sanotaan, älköön sovellettako rahalainaan, jonka toinen puoliso on ottanut, älköönkä myöskään, milloin velkoja on tietänyt, että puolisot välien rikkoutumisen vuoksi asuvat erillään.
   53 §

   Velasta, jonka molemmat puolisot ovat avioliiton aikana tehneet, vastaavat he kumpikin omasta ja toisensa puolesta, ellei toisin ole sovittu.
   54 §

   Jos velkoja tahtoo hakea puolisoa sellaisesta toisen puolison tekemästä velasta, josta puhutaan 52 §:n 2 momentissa, pankoon kanteensa vireille kahden vuoden kuluessa erääntymispäivästä tai, jos velka on maksettava vaadittaessa, sen syntymisestä; ellei kannetta siinä ajassa nosteta, on kannevalta menetetty.
   55 § (16.4.1987/411)

   55 § on kumottu L:lla 16.4.1987/411.
   56 §

   Jos puoliso käyttää väärin oikeuttaan tehdä velkaa, josta toinenkin puoliso tulee vastaamaan, on oikeudella valta julistaa hänet menettäneeksi mainitun oikeuden. Sellaisen päätöksen voi oikeus peruuttaa, milloin puolisot siitä sopivat tai muuttuneet olot antavat siihen aihetta.

   Oikeuden päätös on viipymättä kuulutettava, niinkuin kuuluttamisesta on säädetty, kun joku julistetaan holhottavaksi. Jos päätös peruutetaan, on siitäkin samalla tavalla kuulutettava.

   • mmmmooo

    Laissa on maininta tuosta perhen elatukseen käytetystä velasta, mutta se tarkoittaa todella kauppaan tehtyä ruokalaskua, ei edes luottokortilla tehtyä ruokalaskua. Jokainen vastaa omista ja takaamistaan veloista, ei puolison veloista.
    Puolisolle ei yleensä tuomita elatusta ja silloin pitää tietysti olla oikeuden päätös. Mutta tällaiset tapaukset ovat todella harvinaisia, Pohjoismaissa katsotaan että aikuiset ihmiset elättävät itse itsensä.Lapsen elatuksesta pitää myös olla lastevalvojan vahvistama sopimus tai oikeuden tuomio.


  Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Onko Pajari gerontofiili?

   Poliitikko Harry ”Hjallis” Harkimo, 70, kertoi itsenäisyyspäivänä seurustelevansa Jasmine Pajarin, 35, kanssa. Fuengiro
   Maailman menoa
   134
   9762
  2. Netta pelkäsi Maisan nappaavan kauramiljanäärin

   Samanlaisia naisia tuntuvat muutenkin olevan. Tietää kertoa: https://www.seiska.fi/rikos/kauramiljonaari-jp-kukkosen-ne
   Kotimaiset julkkisjuorut
   78
   1994
  3. Voi kun uskaltasin

   Sulta suoraa kysyä onko kaikki hyvin? 🫤 Poistit kaikki kuvatkin ja muuta... Tietäsipä et pahan olon susta pois halata
   Ikävä
   90
   1185
  4. Nainen, mitä tahdot ja odotat tulevaisuudelta

   Itse olen jo kaiken sanottavan sanonut ja haudannut ne unelmat. Ei ole oikeastaan juurikaan mitään enää mitä tavoittelis
   Ikävä
   112
   1095
  5. Netta Kukkonen perustelee varkauksiaan sillä että

   hän on nuorenpana syyllistynyt rikoksii, viimeisimmät rikokset ovat vuodelta 2022. Onko hän vuodessa vanhentunut 20 vuot
   Maailman menoa
   3
   908
  6. Eikös viha ja rakkaus

   Kulje käsikädessä? Ihan vain mietin asiaa kun olit tärkein ystävä minulle ja samaan aikaan en tykkää yhtään mitä sanoit
   Ikävä
   84
   711
  7. Sanna Marinin kaunis keltainen asu sai tuulipuvut haukkomaan henkeä ihastuksesta!

   Syrjäseuduilla huokailtiin Sannan upeaa pukuvalintaa, kaunis keltainen asu sopi hienosti Sannalle ja erottui hyvin jouko
   Suomen Keskusta
   260
   706
  8. Oliko linnaan lähetetty Kakkos-Hassinen yksi Venäjän hybridivaikuttajista?

   Jälkikäteen on TV-kameroiden ja Linnan turvakameroiden tallenteilta selvinnyt että nimellä 'Mikko Hassinen' esiintynyt m
   Maailman menoa
   31
   698
  9. Jokim vigelius tanssi miehensä kanssa linnan juhlis

   Joo, alkaa tuntumaan siltä että lähes kaikki persumiehet on "niitä miehiä".
   Perussuomalaiset
   105
   674
  10. Miksei Martina saanut kutsua Linnan juhliin

   Omien sanojensa mukaan edustaa Suomea ylpeästi sinivalkoisessa asussa MM-kisoissa, olishan nyt kutsu pitänyt tulla😂 Oli
   Kotimaiset julkkisjuorut
   190
   659
  Aihe