Euroopan uniostu tuli Euronsiirtounioni - ylivelkaantuneille

Ei makseta, ei

Artikla 125 on yksiselitteinen siltä osin, että se kieltää
1) jäsenmailta ja
2) EU:lta yhteisvastuun
(”ei ole vastuussa eikä ota vastatakseen sitoumuksista”) toisten veloista:

Esko Seppänen, ekonomi ja entinen euro-edustaja arvioi EU:n ja Euroopan keskuspankin EKP:n toimia:

" Koska olen itsekin esittänyt EU-maiden yhteisvastuun toisten veloista EU:n perustuslain vastaiseksi järjestelyksi (samoin kuin Paavo Arhinmäkikin jo viime syksynä) käyn nyt yksityiskohtaisesti läpi Lissabonin sopimuksen asiaa koskevat määräykset.

Artikla 125 on yksiselitteinen siltä osin, että se kieltää
1) jäsenmailta ja
2) EU:lta yhteisvastuun
(”ei ole vastuussa eikä ota vastatakseen sitoumuksista”) toisten veloista:

"Unioni ei ole vastuussa eikä ota vastatakseen sitoumuksista, joita jäsenvaltioiden keskushallinnoilla, alueellisilla, paikallisilla tai muilla viranomaisilla, muilla julkisoikeudellisilla laitoksilla tai julkisilla yrityksillä on, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta vastavuoroisten taloudellisten takuiden antamista tietyn hankkeen yhteiseksi toteuttamiseksi.

Jäsenvaltio ei ole vastuussa eikä ota vastatakseen sitoumuksista, joita toisen jäsenvaltion keskushallinnoilla, alueellisilla, paikallisilla tai muilla viranomaisilla, muilla julkisoikeudellisilla laitoksilla tai julkisilla yrityksillä on, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta vastavuoroisten taloudellisten takuiden antamista tietyn hankkeen yhteiseksi toteuttamiseksi."

Vakaustakuissa ei ole kyse ”vastavuoroisista taloudellisista takuista tietyn hankkeen yhteiseksi toteuttamiseksi”.

Kun perustettiin väliaikainen vakausväline (ERVV), jota kutsutaan myös tilapäiseksi vakausrahastoksi, se olisi ollut artiklan 125 näkökulmasta laiton eikä sitä siksi voitu perustaa EU:n rakenteisiin, niinpä jäsenmaat perustivat EU:n ulkopuolelle luxemburgilaisen yhtiön, joka ei ole EU:n elin, tämän tilapäisen takausjärjestelyn käytännön hoitoa varten.
Tällä valtioiden välisellä sopimuksella kriisimaille annettavista takauksista kierrettiin EU:n perustuslain yhteisvastuu-kieltoa.

EU ei ole valtioiden välisen 440 miljardin euron suuruisen tilapäisen vakausvälineen eikä tulossa olevan pysyvän rahaston osapuoli.
Pysyvän rahaston osalta EU:n perustuslakia pitää (yksimielisellä päätöksellä) muuttaa, koska Lissabonin sopimuksen mukaan se olisi nykyisen perustuslain näkökulmasta laiton järjestely.

Kun nämä takaus- ja vakausjärjestelyt eivät ole EU:n toimivallassa vaan ovat itsenäisten valtioiden välisiä sopimuksia, EU:n henkilöstöohjesääntö kieltää EU:n virkamiehiä ottamasta niihin viran puolesta kantaa.

Komissaari Olli Rehn on siltä osin käyttäytynyt sopimattomasti, ja Eero Heinäluoma on erittäin oikeassa arvostellessaan tämän johdosta Rehnin lobbausta Suomen vapaassa päätösvallassa olevassa asiassa erityisesti näin vaalien alla.

On myös perusteetonta Kiviniemen tai Kataisen väittää, että EU voisi jollakin tavalla sanktioida Suomea, jos Suomi jää vaatimuksineen pankkien vastuun toteuttamisesta näiden järjestelyjen ulkopuolelle.

Jos jäsenmaat kiertävät 440 miljardin takausyhteisvastuulla EU:n perustuslain määräyksiä valtioiden välisin sopimuksin, EU:n oma osuus 60 miljardin tilapäisistä takauksista on saman artiklan 125 mukaan laiton.
Siinä yhteydessä on lakia kierretty artiklalla 122:

"Jos luonnonkatastrofit tai poikkeukselliset tapahtumat, joihin jäsenvaltio ei voi vaikuttaa, ovat aiheuttaneet tuolle jäsenvaltiolle vaikeuksia tai vakavasti uhkaavat aiheuttaa sille suuria vaikeuksia, neuvosto voi komission ehdotuksesta tietyin edellytyksin myöntää kyseiselle jäsenvaltiolle unionin taloudellista apua. Neuvoston puheenjohtaja antaa Euroopan parlamentille tiedon tehdystä päätöksestä."

Tässä EU:n itsensä antamien laittomien takausten tapauksessa maiden velkaantuminen on tulkittu luonnonkatastrofiksi!

Laitonta – eikä edes luonnonkatastrofilla perusteltua - on niin ikään artiklan 123 mukaan se, että Euroopan Keskuspankki (EKP) ostaa jäsenmaiden velkapapereita:

"Tilinylitysoikeudet ja muut sellaiset luottojärjestelyt Euroopan keskuspankissa tai jäsenvaltioiden keskuspankeissa, jäljempänä ’kansalliset keskuspankit’, unionin toimielinten, elinten tai laitosten, jäsenvaltioiden keskushallintojen, alueellisten, paikallisten tai muiden viranomaisten, muiden julkisoikeudellisten laitosten tai julkisten yritysten hyväksi ovat kiellettyjä samoin kuin se, että Euroopan keskuspankki tai kansalliset keskuspankit hankkivat suoraan niiltä velkasitoumuksia."

EKP on lainoittanut 1 prosentin korolla pankkeja, jotka ovat antaneet EKP:lle vakuuksiksi ongelmamaiden velkapapereita niiden nimellisarvoon.
EKP ei kerro, kuinka paljon sillä on taseissaan epäkurantteja – eli mitä suurimmalla todennäköisyydellä velkasaneeraukseen joutuvien – EMU-maiden velkapapereita. Kun niitä arvioidaan olevan 300-400 miljardin arvosta, EKP on niiltä osin roskapankki. "

4

<50

Vastaukset

 • Olen sama mieltä,hienosti olet esittänyt asia!

 • Joku joskus eu:ta keksittäessä vastusti eu:ta sanmalla että Hitler aikanaan yritti samaa kuin eu nyt. taktiikka oli toinen. tämä on paljon toimivampi! Olemme kaikki halunneet yhdistää valtiomme. joku viisas sai meille syötettyä tätä pajunköyttä! nyt kun haluaisimme pois niin meitä ei lasketa! Nyt sitten juurikin näin meitä pelotellaan että saamme jotain kuraa niskaan jos emme tee kuten meitä on käsketty!
  Ja tiedättekö mitä. me olemme varmasti ainoa maa eu:ssa joka niin orjallisesti tottelemme kaikkea eu:n keksimää. Ei muualla noudateta pilkulleen esim tupakkalakia. ei ne vaan pysty siihen mutta meillä laitetaan kuristysotteeseen ja kaikki tekee tasan mitä käsketään!
  Liian rehellistä ja liian kilttiä ennen kaikkea!

  • "Minua ketuttaa tämä vellihousupolitiikka, millä valtiot ajavat itsensä konkurssin partaalle ja vaarantavat meidän kaikkien talouden", sanoo Jyrki Katainen, kok.
   (- mutta sitä tuen...)

   "Euroopassa on harjoitettu huonoa, löysää talouspolitiikkaa monessa maassa.
   Sijoittajat ovat taas uskoneet, että valtiot maksavat aina velkansa".
   (- mutta sitä tuen...)

   Pankkiirit ovat antaneet, kun ei ole riskiä".
   (- mutta sitä tuen...)

   "Markkinatalous ilman riskiä on sairas".
   (- juuri sitä markkinataloutta haluan tukea...)

   Näin kokoomuslainen Katainen arvioi velkakriisiin joutuneita maita Iltalehdessä:
   Ja niitä riittää: Portugali, Irlanti, Kreikka, Italia, Espanja, Belgia....

   Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori J. P. Roos kirjoittaa (HS 14.4.), että Suomelle olisi parasta erota heti eurosta. Yhteisvaluutta euroa on osuvasti verrattu autoon, joka päästettiin rullaamaan alamäkeen mutta johon ei rakennettu moottoria, jolla se pystyisi nousemaan ylämäkeen.

   Vuoteen 2008 asti laskettiin alamäkeä, ja eurointoilijat voivat pettää itseään ja muita sanomalla, että euro on toiminut erinomaisesti ja ollut meille hyödyksi. Tosiasiassa ennen vuotta 2008 eurosta ei ollut meille mitään erityistä etua ja vuoden 2008 jälkeen siitä on ollut vain haittaa. Ennen vuotta 2008 euromaat pärjäsivät mukavasti mutta eivät yhtään paremmin kuin maat, jotka eivät liittyneet euron. Vuoden 2008 jälkeen muut kuin euromaat ovat pärjänneet selvästi paremmin. Euron ainoa etu on, ettei tarvitse vaihtaa matkavaluuttaa, mutta nykyisellä korttimaksujen ja käteisautomaattien aikakaudella silläkään ei juuri ole merkitystä.

   Eurossa on tunnettu valuvika: yhteinen valuutta ja yhteinen keskuspankki mutta erillinen talouspolitiikka... ja kuten aina EU:n yhteydessä, ajateltiin panna jäsenmaiden kansalaiset nielaisemaan ensin syötti ja kiristää siimaa sen jälkeen.

   Nykyisen hallituksen mukaan euron säilyttäminen on ensisijainen tavoite, jonka hyväksi uhrataan Suomen etu.

   Suomi haluaa tukea Kataisen johdolla noita "vellihousuja" ja
   "pankkiireita, jotka ovat antaneet, kun ei ole riskejä":

   ERVV = Euroopan rahoitusvakausväline (se tilapäinen vellihousu-rahasto)
   Suomen osuus vellihousu-rahaston takausvastuista on 7.920 miljoonaa euroa, josta tähän mennessä on aktivoitu 741 miljoonaa euroa vellihousu-Irlannille.

   EVM = Euroopan vakausmekanismi (se pysyvä vellihousu-rahasto)
   Suomen osuus pysyvän vellihousu-rahaston korotusvaltuuksista ja takausvastuista on 11.140 miljoonaa euroa.
   (Ilman pääomaa, jonka Suomi maksaisi, jos pysyvä vellihousu-rahasto toteutuu ja Suomi siihen osallistuu).

   SDP, suurin oppositiopuolue, vaatii Jutta Urpilaisen ilmoituksen mukaan pankkien sijoittajien vastuuta. SDP:n puheenjohtaja vaatii Kataiselta ja Kiviniemeltä suunnanmuutosta vellihousumaiden ja pankkiirien tukemisessa. "Sijoittajien vastuuta peliin", vaatii SDP.

   Perussuomalaisten puheenjohtajan, Timo Soinin mukaan ylivelkaantuneiden maiden (Kreikka, Irlanti, Portugali) osalta pitäisi turvautua velkojen uudelleenjärjestelyyn.

   Kielteisellä kannalla vellihousu-tukiin ovat SDP ja perussuomalaiset. Päähallituspuolueet kepu ja kok tukevat avunantoa ja Suomen lisävelkaantumista noin 20 miljardilla - eli Suomen osuuksien verran EVM:sta ja ERVV:sta - vellihousu-rahastoista.


  • Vellihousu-rahastot kirjoitti:

   "Minua ketuttaa tämä vellihousupolitiikka, millä valtiot ajavat itsensä konkurssin partaalle ja vaarantavat meidän kaikkien talouden", sanoo Jyrki Katainen, kok.
   (- mutta sitä tuen...)

   "Euroopassa on harjoitettu huonoa, löysää talouspolitiikkaa monessa maassa.
   Sijoittajat ovat taas uskoneet, että valtiot maksavat aina velkansa".
   (- mutta sitä tuen...)

   Pankkiirit ovat antaneet, kun ei ole riskiä".
   (- mutta sitä tuen...)

   "Markkinatalous ilman riskiä on sairas".
   (- juuri sitä markkinataloutta haluan tukea...)

   Näin kokoomuslainen Katainen arvioi velkakriisiin joutuneita maita Iltalehdessä:
   Ja niitä riittää: Portugali, Irlanti, Kreikka, Italia, Espanja, Belgia....

   Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori J. P. Roos kirjoittaa (HS 14.4.), että Suomelle olisi parasta erota heti eurosta. Yhteisvaluutta euroa on osuvasti verrattu autoon, joka päästettiin rullaamaan alamäkeen mutta johon ei rakennettu moottoria, jolla se pystyisi nousemaan ylämäkeen.

   Vuoteen 2008 asti laskettiin alamäkeä, ja eurointoilijat voivat pettää itseään ja muita sanomalla, että euro on toiminut erinomaisesti ja ollut meille hyödyksi. Tosiasiassa ennen vuotta 2008 eurosta ei ollut meille mitään erityistä etua ja vuoden 2008 jälkeen siitä on ollut vain haittaa. Ennen vuotta 2008 euromaat pärjäsivät mukavasti mutta eivät yhtään paremmin kuin maat, jotka eivät liittyneet euron. Vuoden 2008 jälkeen muut kuin euromaat ovat pärjänneet selvästi paremmin. Euron ainoa etu on, ettei tarvitse vaihtaa matkavaluuttaa, mutta nykyisellä korttimaksujen ja käteisautomaattien aikakaudella silläkään ei juuri ole merkitystä.

   Eurossa on tunnettu valuvika: yhteinen valuutta ja yhteinen keskuspankki mutta erillinen talouspolitiikka... ja kuten aina EU:n yhteydessä, ajateltiin panna jäsenmaiden kansalaiset nielaisemaan ensin syötti ja kiristää siimaa sen jälkeen.

   Nykyisen hallituksen mukaan euron säilyttäminen on ensisijainen tavoite, jonka hyväksi uhrataan Suomen etu.

   Suomi haluaa tukea Kataisen johdolla noita "vellihousuja" ja
   "pankkiireita, jotka ovat antaneet, kun ei ole riskejä":

   ERVV = Euroopan rahoitusvakausväline (se tilapäinen vellihousu-rahasto)
   Suomen osuus vellihousu-rahaston takausvastuista on 7.920 miljoonaa euroa, josta tähän mennessä on aktivoitu 741 miljoonaa euroa vellihousu-Irlannille.

   EVM = Euroopan vakausmekanismi (se pysyvä vellihousu-rahasto)
   Suomen osuus pysyvän vellihousu-rahaston korotusvaltuuksista ja takausvastuista on 11.140 miljoonaa euroa.
   (Ilman pääomaa, jonka Suomi maksaisi, jos pysyvä vellihousu-rahasto toteutuu ja Suomi siihen osallistuu).

   SDP, suurin oppositiopuolue, vaatii Jutta Urpilaisen ilmoituksen mukaan pankkien sijoittajien vastuuta. SDP:n puheenjohtaja vaatii Kataiselta ja Kiviniemeltä suunnanmuutosta vellihousumaiden ja pankkiirien tukemisessa. "Sijoittajien vastuuta peliin", vaatii SDP.

   Perussuomalaisten puheenjohtajan, Timo Soinin mukaan ylivelkaantuneiden maiden (Kreikka, Irlanti, Portugali) osalta pitäisi turvautua velkojen uudelleenjärjestelyyn.

   Kielteisellä kannalla vellihousu-tukiin ovat SDP ja perussuomalaiset. Päähallituspuolueet kepu ja kok tukevat avunantoa ja Suomen lisävelkaantumista noin 20 miljardilla - eli Suomen osuuksien verran EVM:sta ja ERVV:sta - vellihousu-rahastoista.

   Esko Seppänen:
   ihmisen on usein vaikea ymmärtää miljardeja, biljoona on 1000 kertaa sitä suurempi luku ja ainakin 1000 kertaa vaikeampi hahmottaa kuin miljardi. Ei auta, jos aikoo ymmärtää talouden toimintaa, olla ymmärtämättä biljoonan merkitystä

   Me kaikki tiedämme, että pankit tekevät rahaa rahasta, mutta Euroopan keskuspankkipa tekee sitä modernimmalla tavalla: tyhjästä. Se on EKP:lle helppoa. Sen tarvitsee vain lisätä kirjanpidossa taseen molemmille puolille samansuuruinen rahamäärä, ja kas, vastaava määrä uutta rahaa on syntynyt ilman työtä, vaivaa, hikeä ja kyyneleitä.

   Uusi raha annetaan pankkien käyttöön tolkuttoman halvalla hinnalla. Sen johdosta pankit eivät maksa rahan vähittäismyyjien (=tallettajien) säästöille korkoa, sillä ne saavat EKP:sta halparahaa käyttöönsä tukkumitassa ilman että niiden tarvitsee kerätä sitä vähittäisinä talletusten puroina. Sillä tavalla ne välttyvät myös niiltä asiakkailta, jotka tuovat hiekanjyviä pankkisalien lattioille.

   Tämä kaikki on tapahtunut sen jälkeen, kun EKP:n rahapolitiikassa meni kaikki sekaisin. Uusi ja ennenkokematon poliittinen muutos käynnistettiin vuonna 2012, kun EKP:n pääjohtaja Mario Draghi esitti kuuluisan loitsunsa ja rukouksensa: ”Meidän toimivaltamme puitteissa EKP on valmis tekemään mitä tahansa tarvitaankin euron säilyttämiseksi. Pyydän uskomaan, että se riittää.”

   Maailman likaisimpiin suurpankkeihin kuuluvan Goldman Sachsin mies Draghi oli kopioinut julistuksensa Yhdysvaltojen Federal Reserven sekä Japanin keskuspankin bittielvytyksistä.
   https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/eskoseppanen/263813-finanssitalous-ja-tyhjasta-luotu-raha/
   https://fi.wikiquote.org/wiki/Esko_Seppänen

   Valuvikojen & väärennösten euro
   https://voima.fi/artikkeli/2012/valuvikojen-vaarennosten-euro/

   olen itsekin esittänyt EU-maiden yhteisvastuun toisten veloista EU:n perustuslain vastaiseksi järjestelyksi (samoin kuin Paavo Arhinmäkikin jo viime syksynä)
   https://keskustelu.suomi24.fi/t/9792254/euroopan-uniostu-tuli-euronsiirtounioni---ylivelkaantuneille
   EU on kapitalistien, yritysten järjestö ja jossa ihmiset palvelevat yrityksiä kun yritysten tulisi olla tavaroita t. palveluja tuottavia organisaatioita ja palvella kansalaisia. Esko Seppänen kertoi seikoista jo 1966 emun muodostamisvaiheessa kirjassa "EMU - lintu vai kala".
   https://keskustelu.suomi24.fi/t/13581085/vm-tunnustaa-euro-ja-ekp-syyna-talouskriisiin

   https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/kimmosaarikko/198010-eussa-ei-ole-alymystoa-intellektuellit-leimataan-aarivasemmistolaisiksi/

   https://kirja.elisa.fi/ekirja/mista-suomi-vaikenee
   https://issuu.com/veutiedotus/docs/veu-1-10-nettiin


suomi24-logo

Osallistu keskusteluun

Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

Luetuimmat keskustelut

 1. Iranilainen kansanedustaja lupaa 3 miljoonan dollarin palkkion

  Trumpin tappajalle. https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/cfa37fd0-332c-4304-8dc6-3f7024244907
  Maailman menoa
  102
  3962
 2. Luisteluvalmentaja Mirjami Penttinen

  Valmentaa nuoria kannustavasti ja tasa-arvoisesti.
  13
  2025
 3. MURHA hämeenlinnassa

  Keskustassa, maanantain ja tiistain välisenä yönä??!! Kertokaa heti lisää........
  Hämeenlinna
  27
  1893
 4. Otin vastaan osa-aika töitä kaupasta

  Huomasin että suomen anteliaan sosiaaliturvan ansiosta tienään 5 päivänä viikossa 3 työtuntia tekemällä saman verran kuin 5 päivänä 8 tuntia päivässä
  Maailman menoa
  25
  1062