Voitto Vakuutusoikeudessa!

AsianomistajaMH

Sairauspäiväraha-asioissa teille monelle huomioitavaa...

Erittäin merkittävä ennakkopäätös on nyt. Vakuutusoikeus tekiä 28.11.2013 päätöksen, jossa Kelan laiminlyömä sairauspäivärahaoikeus palautettiin hakijalle.

Kelan menettely tässä asiayhteydessä on pitkä ja ruma tarina...
Se käynnistyi tammikuussa 2009, jolloin työnantajataho (Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiö) toimitti Kelalle työtekijän (henkilökohtaiseksi tarkoitetun) sairauspäivähakemuksen. Hakemus sisälsi vääriä tietoja, puutteellista selvitystä, ja erityisesti --- se oli lähetetty Kelalle salassa, työntekijän tietämättä! Vailla allekirjoitusta... Siis laittomasti, oikeudettomasti. Työntekijän oikeusturvaa vaarantaen.

Mutta tämä on uskomatonta, mutta totta! Kela (Hämeenlinnan) oli hyväksynyt em:n hakemuksen, vailla allekirjoitusta, väärin puutteellisin tiedoin! Viimeistään Kelan olisi pitänyt hakemus toimittaa henkilölle itselleen, tarkistettavaksi... Mutta ei ei!

Tragedia on tämä: Kela teki jopa 4 (väärää) päätöstä tammi-huhtikuussa 2009. Sitten toukokuussa 2009 em. Kelan virhe kävi ilmi. Mitä seurasi? Kelan käsittelijät alkoivat syyttää ja syyllistää tätä henkilöä! Koettivat tällä tavalla kääntää omat tuottamukselliset virheensä avuttomaan kansalaiseen!

Syntyi kamala sekasotku. Sen seurauksena sairauspäiväraha-asia meni niin ongelmalliseksi, että edunsaajan oikeudet katosivat. Kela itse joutui pyytämään väärien päätösten poistamista Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalta, ja tässä tilanteessa kaikki oli yhtä sotkua.

Mutta ei se tähän loppunut. Lokakuun 1. 2009 edunsaaja laittoi vireille sairauspäivähahahakemuksen, mutta jälleen tuottamuksellinen virkavirhe. Jopa teko, joss näkyy Rikoslain 40. luvun mukaisen tuottamuksellisen virkatehtävien laiminlyönnin näyttö....
Miten? Kelan (Hämeenlinnan toimiston) johtaja kieltäytyi tekemästä MITÄÄN päätöstä hakemukseen. Uskomatonta, mutta totta.
Näin alkoi pitkä ja kivinen tie oikeuden saamiseksi sairauspäiväraha-asiassa. SvL 12:3 §.

Nyt on kulunut liki viisi vuotta. Kelan tuottamus on ollut vireillä käräjäoikeudessa. Kun Kela vihdoin teki päätöksen (syyskuussa 2011) siihen hakemukseen, joka vireille siis 11.10.2009 - tuli mahdollisuus ns. muutoksenhakuun. Ensin SOMLA ( Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta), sitten Vakuutusoikeudessa alkaen heinäkuussa 2012.

Ja nyt siis tämä uskomaton päätös. Kelan virheet, jopa tahalliset rikkomukset ovat jokapäiväistä lajia! Mutta vain aniharvoin se joutuu vastuuseen. Ihmiset eivät osaa, eivät jaksa, eivät ymmärrä... Ja näin Kelan mielivalta on kasvanut. Se rikkoo monesti sumeilematta hakijan oikeuksia...

Tällä ennakkopäätöksellä on merkitystä. Edunsaajalla on tosiaan lähes 11 kuukauden sairauspäivärahaoikeus (272 pv) 300 päivän ensisijaisuusajasta.

Kelan lakimies Anitta Holappa onkin 20.1.2014 kirjeessään lausunut, että Kelan täytäntöönpano Vakuutusoikeuden päätöksen johdosta tapahtuu 2-4 viikon kuluessa.

Parempi myöhään kuin ei milloinkaan! Ja, tuleehan sitä viivästyskorkoa. Kela on velvollinen myös vahingonkorvauslain mukaisesti vahingonkorvaukseen, haitasta, kivusta ja särystäkin! Onhan se KOHTUUTONTA, että vuonna 2009 alkanut sairauspäiväraha - välttämätön toimeentuloasia -- viipyy lähes 5 vuotta!

Eli, joskus on vain jaksettava kärsiä ja sinnitellä. Ehkä se auttaa jotakuta toista. Ainakin tämä kansalaisen voitto Kelasta on rohkaissut jo kymmeniä ihmisiä!

asianomistaja mlHie

Kansalainen voitti Kelan
http://keskustelu.suomi24.fi/node/11995817

Avoin kirje Anitta Holapalle
http://keskustelu.suomi24.fi/node/11880476

18

683

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • nykyaikana

   Miten oikeasti tuo KELA voi olla olemassa tuollaisena?
   Siis laitoksesta on tullut köyhien sairaiden kidutuspaikka.

   Eikö Kelassa voisi suorittaa nykyaikaistamis kehityksen?

  • mb,c.n-n-

   jes

   • Aloittajalta **

    Siitähän on kysymys. On tartuttava tosissaan ongelmiin, raivattava, käännettävä kiviä, kunnes asia alkaa saada laajempaa ääntä yhteiskunnassa! Joidenkin on opantava itsensä likoon, nahkansa alttiiksi - kestettävä kiusaamista - ja jos lopuksi tulee sellainen "voitto" - jonka aloittaja on saanut - voi jotakin parannuksiakin tulla!

    Kun Kela siis tammikuussa 2009 hyväksyi allekirjoittamattoman "hakemuksen" väärine tietoineen - ja teki peräti 4 päätöstä -- tullee ainakin sellainen sisäinen ohjeistus, ettei ALLEKIRJOITTAMATTOMIA, puutteellisin tiedoin olevia hakemuksia SAA ottaa käsittelyyn!!

    Mutta ajatelkaapa? Kelan lakimies Anitta Holappa jopa "kehui" käräjäoikeuden istunnossa 1.11.2013, että se on Kelan käytäntöä...

    Ja ilmoitti tuovansa oikeuteen "todistajaksi" erään Kelan käsittelijän, jonka todistusteema on Kelan "huolellinen menettely"!

    Joo? Kyllä harakatkin tällaiselle "huolellisuudelle" nauravat? Kansalainen saa kärsiä ja odottaa lähestulkoon viisi (5) vuotta laillisia sairauspäivärahojaan!


  • nuty

   En tiedä miten on ollut tuolloin 2009 mutta nykyäänhän työnantajalla on itsenäinen oikeus hakea työntekijänsä puolesta sairauspäivärahaa , ja työntekijän allekirjoitusta ei tällöin tarvita..

   • Aloittajalta...

    Tarkennusta nuty:lle

    A) Työnantajalla on ollut 2009 oikeus hakea Kelalta kelakorvausta, kun työnantaja maksaa sairausloma-ajan palkkaa. Se lomake on Kelassa Y 17.

    B) Mutta? Jos - kun työantaja lähettää Kelalle myös sen lomakkeen, jossa lukee
    SAIRAUSPÄIVÄRAHAHAKEMUS, joka henkilökohtaiseksi tarkoitettu lomake -
    työnantajalla ei ole MITÄÄN lainmukaista oikeutta toimittaa sitä Kelalle siten, että siinä on vääriä, puutteellisia tietoja, se on vailla päiväystä ja allekirjoitusta.

    Nämä A ja B ovat siis kaksi eri asiaa.


    KUN Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiön johtaja Tuula Westman ryhtyi tammikuussa 2009 kohdan B mukaiseen virheeseen, ja kun KELA sellaisen laittoman "hakemuksen" hyväksyi, - alkoi tehtailla "päätöksiä" työnantajan kelakorvauksen maksamiseksi, niin mitä siitä?

    Tällä hetkellä vallalla on rikosepäily? Näyttää siltä, että johtaja Westman on tietoisesti ja harkitusti jättänyt hakemuslomakkeen puutteelliseksi Rikollisen teon luonteesta kertoo, että hakemus lähetettiin pimeästi ja salassa, eikä työntekijälle annettu mahdollisuutta ( ja oikeutta!) tarkistaa itseään koskevien tietojen oikeellisuutta!

    Muun muassa työtulojen kohdalla on niin ISO virhe, että edunsaajan sairauspäivärahan määrä oli vain 40 % siitä mikä hänelle SvL:n mukaan olisi kuulunut suorittaa!

    Julkisesti voidaan sanoa, että sekä työnantaja että Kela ovat menetelleet vähintäin tuottamuksellisen huolimattomasti, ja on syytä epäillä, että ainakin työantjan edustaja Tuula Westmanin teko täyttää kriminaalisen teon luonteen.
    Tietoinen, harkittu.

    Oikeusvaltion Hyvän Hallinnon mukaiseen asioiden hoitoon eivät kuulu "salaiset asiakirjat" ...

    JOS tällaisia menettelyitä joku puolustaa, ja ne olisivat yleisesti vallalla, niin
    kuka tahansa voisi toimitella vääriä ja vailla allekirjoitusta olevia "hakemuksia" päättäville viranoamisislle ... ja
    - Suomi olisi pullollaan vääriä päätöksiä, sotkuja, jne.

    Niin että nimmari nuty --- tahtoisitko ITSE joutua tällaisen sekasotkun tiimellykseen? Haluasitko ITSE kärsiä lähes 5 vuotta, odottamassa, että lainmukaiset menettelyt astuisivat kehiin?


   • 88 jasai
    Aloittajalta... kirjoitti:

    Tarkennusta nuty:lle

    A) Työnantajalla on ollut 2009 oikeus hakea Kelalta kelakorvausta, kun työnantaja maksaa sairausloma-ajan palkkaa. Se lomake on Kelassa Y 17.

    B) Mutta? Jos - kun työantaja lähettää Kelalle myös sen lomakkeen, jossa lukee
    SAIRAUSPÄIVÄRAHAHAKEMUS, joka henkilökohtaiseksi tarkoitettu lomake -
    työnantajalla ei ole MITÄÄN lainmukaista oikeutta toimittaa sitä Kelalle siten, että siinä on vääriä, puutteellisia tietoja, se on vailla päiväystä ja allekirjoitusta.

    Nämä A ja B ovat siis kaksi eri asiaa.


    KUN Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiön johtaja Tuula Westman ryhtyi tammikuussa 2009 kohdan B mukaiseen virheeseen, ja kun KELA sellaisen laittoman "hakemuksen" hyväksyi, - alkoi tehtailla "päätöksiä" työnantajan kelakorvauksen maksamiseksi, niin mitä siitä?

    Tällä hetkellä vallalla on rikosepäily? Näyttää siltä, että johtaja Westman on tietoisesti ja harkitusti jättänyt hakemuslomakkeen puutteelliseksi Rikollisen teon luonteesta kertoo, että hakemus lähetettiin pimeästi ja salassa, eikä työntekijälle annettu mahdollisuutta ( ja oikeutta!) tarkistaa itseään koskevien tietojen oikeellisuutta!

    Muun muassa työtulojen kohdalla on niin ISO virhe, että edunsaajan sairauspäivärahan määrä oli vain 40 % siitä mikä hänelle SvL:n mukaan olisi kuulunut suorittaa!

    Julkisesti voidaan sanoa, että sekä työnantaja että Kela ovat menetelleet vähintäin tuottamuksellisen huolimattomasti, ja on syytä epäillä, että ainakin työantjan edustaja Tuula Westmanin teko täyttää kriminaalisen teon luonteen.
    Tietoinen, harkittu.

    Oikeusvaltion Hyvän Hallinnon mukaiseen asioiden hoitoon eivät kuulu "salaiset asiakirjat" ...

    JOS tällaisia menettelyitä joku puolustaa, ja ne olisivat yleisesti vallalla, niin
    kuka tahansa voisi toimitella vääriä ja vailla allekirjoitusta olevia "hakemuksia" päättäville viranoamisislle ... ja
    - Suomi olisi pullollaan vääriä päätöksiä, sotkuja, jne.

    Niin että nimmari nuty --- tahtoisitko ITSE joutua tällaisen sekasotkun tiimellykseen? Haluasitko ITSE kärsiä lähes 5 vuotta, odottamassa, että lainmukaiset menettelyt astuisivat kehiin?

    mulla oli samanlainen homma, se kesti kaikenkaikkiaan kelan ja vak yhtiön kanssa 7 vuotta. mulla on näytöt kaikesta ja kela "sattumalta hukkas ne todistukset 20 kpl b-lausuntoja" mutta kopiot mul oli ja pyysivät anteeksi sitä.


   • samaarataa
    88 jasai kirjoitti:

    mulla oli samanlainen homma, se kesti kaikenkaikkiaan kelan ja vak yhtiön kanssa 7 vuotta. mulla on näytöt kaikesta ja kela "sattumalta hukkas ne todistukset 20 kpl b-lausuntoja" mutta kopiot mul oli ja pyysivät anteeksi sitä.

    88 jaisai

    Näin se tu tuntuu menevän? Jopa todisteita hukataan, sattumalta....
    Ei se ole uutta. Mielivalta ja röyhkeys on monesti uskomattoman oloista!


  • nuty

   Okei. Joo en todellakaan ole mikään asiantuntija. Itsellä vain lyhytaikainen sairastaminen takana ja silloin työnantaja hoisi kaiken, päätös toki tuli mullekin postissa ja siitä tarkistin vain että tiedot oli oikein palkanmaksunajan suhteen tms. Kuulostaa siltä että tässä tapauksessa työnantaja on ollut tosiaan se huijari jos kerran työtulojakin on väärennetty. Mutta hyvä homma jos meni lopulta voiton puolelle. Ihan en ymmärtänyt aloituksesta että oliko nimenomaan kyse noista tuloista jotka oli väärin ilmoitettu vai oliko asiassa jotain muuta hämärää.

   • Aurinkoa kehiin

    Vastaus nutylle...

    Kiitos asiallisesta viestistä!!
    Ole onnellinen, ettet ole joutunut sellaiseen myllytykseen, johon aloittaja!

    Ongelman primääri lähtökohta siis tammikuu 2009. Työnantajalla ei ollut (eikä yleensä ole) mitään oikeutta eikä lupaa toimittaa "tietoja" mm. Kelalle, tai millekään toiselle päätöksiä tekevälle taholle - siis henkilökohtaisia tietoja, jotka VAIN työntekijä täsmällisesti ja ajankohdan mukaan voi ilmoittaa itse!


    Juuri tässä se paha moka tapahtui. Työntekijän selän takana.... tämän tietämättä! Vuosityötulot väärin, hakemus monesta kohdasta täysin tyhjää.
    Ja Kela? Ei edes sieltä toimitettu siis tätä puutteellisesti täytettyä ja allekirjoittamatonta "hakemusta" täydennettäväksi!

    Niin ollen yhteisessä vahinkovastuussa tuosta tuottamuksellisesta menettelystä ovat käräjäoikeudessa molemmat: Kela ja Eritysiasuntosäätiö.

    Heidän "puolustustekstinsä" ovat säälittäviä! Ja laittomia.

    Ja kaikkina näinä lähes 5 vuoden aikana, tuottamusten vastuuta on kaikin tavoin koetettu kaataa työntekijän, heidän tuottamustensa uhrin päälle.
    Sikamaista! Jopa oikeuskäsittelyn puitteissa... Se tuttu trendi, jossa tuottamuksia "kiistetään", koetetaan lakaista maton alle, syyllistetään jopa valheilla sitä, jota on ensin väärin kohdeltu...

    Mutta nyt siis niin merkittävät "erävoitto" Vakuutusoikeudessa, että myös käräjillä on Kelalla ja Erityisasuntosäätiöllä edessään varma häviö. Vahingonkorvaustasolla.

    Eli, vihdoin viimein!


  • kantaja oikeudessa
   • Kela-kiusaaminen...

    Tämä tarina vielä jatkuu. Kelan röyhkeydet ovat sitä tasoa, ettei se tunnu kunnioittavan edes Vakuutusoikeuden lainvoimasta ja velvoittavaa ratkaisua!
    Kelan hallintojohtaja on nyt saatettu vastuuseen ja tiettäväksi näistä jo 5 vuotta jatkuneista sekoiluista, laittomuuksista.

    Näyttää siltä, että tästä tapauksesta nousee julkisuuteen kuin pilottiesimerkki siitä, miten "överiksi" asiat kehittyvät, kun:
    * Kela itse syyllistyy tuottamukseen, synnyttää vahingon kansalaiselle, ja sitten
    * Aloittaa (nyt jo 5 vuotta) jatkuneen kiusaamiskoneiston, vallankäytöllään.

    Eli, tämä Kela-case tarvitaan valtakunnan mediajulkiseen kansalaiskeskusteluun. Siltä näyttää...


  • Yx vain joukossa

   on näitä kela-temppujen tapauksia luvattoman paljon...

  • Vastuuta!!!

   Tiedoksi, että useita Kelan työntekijöitä on vaadittu syytteeseen (useista) virkarikoksista mm. tämän asiayhteyden tiimoilta. Johan oli aikakin, sanoo moni!!

   Kelan väki huseeraa miten mielii, käyttävät harkinta-ja päätösvaltaa mielivaltaisesti, rikkovat sumeilematta Lakeja, ihmis-ja perusoikeus 21 § säädöksiä. Ja sitten?
   Valehtelevat, koettavat sumuttaa. Mutta kaikki Kelan asiakkaat eivät ole tumpeloita, vaan...

   Kela käyttää hirmuista valtaa, vastuuta ei ole tullut, eikä vastusta hevin löydy? Sairaat, vammaiset, vanhukset, työttömät, mt-potilaat? Eivät he useinkaan jaksa ja osaa perusoikeuksiaan valvoa. Ja näin Kelassa on kehittynyt paha syndrooma: sairas vallantunto, ylimielisyys, piittamaattomuus korjata virheitä.

   Tarvitaan tällaisia rajuja "näyttöjä", faktoja ja pitkän matkan casea, että jokainen normaalijärkinen ja oikeustajuinen näkee ja kuulee missä ja miten mennään?

   Kela on koettanut päästä "pakoon" tammikuussa 2009 näytettyjä virkarikoksia, ja päässytkin toistaiseksi etumatkaan... Mutta kun 5 ja puoli vuotta on tehty (yhä uusia) törkeyksiä, alkaa "paketti" olla valmis!!

   On jo aikakin. Julkiselle mediakeskustelulle. Miten Kela saa huseerata kansalaisten verovaroilla silleen ja tälleen? Miten sillä olisi erillinen "valta" toimia mielivaltaisesti, piittaamatta hyvän hallinnon s'äädöksistä, virkavelvollisuuksia laiminlyöden, jne?

   Aika on.

   Aika on kypsä.

   Uusiin kuvioihin...

  • Kelan mielivallan uh

   Nyt kuokitaan kantoja, kaivetaan kiviä! Jutun käsittely laajenee, siis rikostason asiaksi, mistä kyllä näytöt ja todisteet jo tammikuun 2009 aikana, Kelan menettelyissä. SE oli hyväksynyt väärennetyn sairauspäivärahahakemuksen, jonka Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiö oli (työntekijältä salassa!) toimittanut Kelalle!

   Tästä alkoi tämä tarina. Ja kohta kuusi vuotta Kelan työntekijät ovat tehneet kaikkensa - virkavaltaa, harkintavaltaa, päätösvaltaa (väärin) käyttämällä, päästäkseen pakoon vastuitaan!

   Ja nyt? "Pää tulee vetävän käteen" - niinkuin sanaparsi lupaa... Jo 4 Kelan työntekijää on vaadittu rikoslain mukaiseen edesvastuuseen, ja juttua ei enää voi edes yrittää käsitellä "salassa" ja Kelan kulissien piilossa!

   Törkeydet ovat ylittäneet ns. uutiskynnyksen ja...
   - veronmaksajien rahoilla rötöstelevä Kela saa ansionsa ja menettelyjensä mukaisen mitalin.

   Mielivalta ei kuulu hyvään hallintoon, oikeusvaltioon, mutta mittavan asemansa syystä Kelassa on eksytty siihen, mitä sanotaan vallankäytön SOKEUDEKSI.

   Rajoja ja raameja, palaamista hyvän hallinnon ja laillisten menettelyjen tielle tarvitaan. Jotkut kansalaiset joutuvat kestämään ja kärsimään sitä ja tätä, että
   Kelan julkeudet ja törkeydet saatetaan vastuulinjalle!

  • ---------
  • AsianomistajaY

   Neljää Kelan virkamiestä vastaan on nostettu vireille rikossyytteet Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa. Kaksi syytetyistä on Kelan lakimiehiä. Lisää tästä linkistä..
   http://keskustelu.suomi24.fi/node/13270221

  • Kelassa usein toimii lakinaiset, joiten toimialan tehtäviin ei kuulu Kelan etuusasiat, kuten tässäkään tapauksessa. Kelassa Holappa hoitaa Kelan sisäisiä asioita, kuten väärinkäytösasioita sekä alueittaisten ja valtakunnallisten tilastojen ja raporttien laadintaa.

   6 § Hallinnon oikeusperiaatteet

   Viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisen toimien on oltava puolueet-tomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Niiden on suojattava oikeus-järjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia.

   Holappa toimii toimialansa ulkopuolella, joka vakava rikos monella tasolla, kuten mm. luvaton rekisteritietojen käsittely/manipulointi jne....

  Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Mikä on sinun ja rakkaasi ikäero?

   Kirjoita, jos rakkaasi on nuorempi/vanhempi 🥰
   Ikävä
   135
   2119
  2. Nyt sitten ulos ihmiset!

   Älkää jumittako täällä. Menkää, näkykää ja hankkikaa kokemuksia. Ei teitä kukaan edes bongaile, jos önötätte täällä.
   Ikävä
   134
   2110
  3. Mies minkälaisista naisista yleensä

   Tykkäät? Ihan mielenkiinnosta kysyn.
   Ikävä
   90
   1608
  4. Nainen, millaisista miehistä tykkäät?

   Mielenkiinnosta kysyn 😄
   Ikävä
   133
   1479
  5. Minun pitää tehdä jotain

   En tiedä meneekö siihen viikko vai kuukausi. Mutta jos voit odottaa, niin löydän sinut sen jälkeen kun on homma hoidett
   Ikävä
   43
   1376
  6. Mitä jos saisit tietää että kaivatullasi

   on jo joku toinen?
   Ikävä
   46
   1106
  7. Voihan J-mies

   Olet ajatuksissani jatkuvasti, voisitko poistua sieltä kun en saa mitään tehdyksi. Seuraavaa kohtaamista odottaessa.. 🤭
   Ikävä
   59
   1002
  8. Sarvisalon kesätori

   Onpa kiva paikka. Mutta torikahvila oli suorastaan naurettavan alkeellinen ja ne voileivät,olivat kuin pienen lapsen tek
   Loviisa
   7
   948
  9. Mikä saa ihmisen stalkkaamaan

   Toista henkilöä laittomin keinoin ikävää että ei ole minkäänlaista yksityisyyttä
   Ikävä
   153
   867
  10. Hindulijat raivoavat täällä, ettei kristinuskossa

   ole itsessään mitään aitoa! No miksi sitten hyökkäilette "nollaa vastaan"? Eikö hnduilijan vaan kannattaisi pieht
   Hindulaisuus
   156
   842
  Aihe