Aihe

Esityksiä OPHn tilaisuusohjeiden uudistamiseen

Anonyymi

71

115

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Anonyymi

   Yhden oikeudesta harjoittaa uskontoa (Uskonnonvapauslaki 11§) ei voi johtaa toiselle velvollisuutta tuhlata samaa aikaa korvaavaan ohjelmaan (Uskonnonvapauslaki 11§).

   • Anonyymi

    Paras ratkaisu on, että varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa luovutaan kokonaan uskonnollisten tilaisuuksien ja toimitusten liittämisestä päiväkotien ja koulujen toimintaan. Ne eivät kuulu laissa mainittuihin tehtäviin eivätkä ole varhaiskasvatuksen sekä perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden sitouttamattomuusvaatimusta noudattavaa toimintaa. Huoltajilla on Suomessa hyvät mahdollisuudet halutessaan viedä lapsensa uskonnollisiin tilaisuuksiin.


  • Anonyymi

   Kaikki kirkolliset piirit eivät tykkää, mutta sielläkin on kahdenlaista ilmaa, eli ollaan valmiita myös muutoksiin.

   • Aika pieni on minun näppituntumani mukaan se vähemmistö, joka on myötämielinen koulun sitouttamattomuudelle.


  • Anonyymi

   Kahdella rintamalla mennään; kahden tilaisuuden mallin parantaminen kläytännössä ja sitouttamattomuuden tooteuttamisella.

   • Anonyymi

   • Anonyymi

   • Anonyymi

    Rinnakkainen ohjelma vs vaihtoehtoinen ohjelma? Kumpi parempi nimitys?


  • Anonyymi

   Varmaan painetta ja ehdotuksia voi tulla monesta suunnasta. Laillisuusperiaate edellä kuitenkin.

  • Anonyymi

   Vaparien pakkouskonnottomuutta! t. antivapri

  • Anonyymi

   Tälle täysi tuki. Näköaloja eteenpäin!

  • Anonyymi

   Tämä saanut tukea Kangasalla: "Koulun yhteisissä juhlissa esimerkiksi lukukauden päätteeksi (”joulujuhla”, ”kevätjuhla”) mahdollisen yhteisen virren laulamiseen ei pitäisi liittyä uskonnollisesti julistuksellisista seisomaan ponnahdusta silloin kun virren tekstissä on kohta ”Jumalalle kunniaa” tai vastaava. Koulun yhteiseen juhlaan ei sovi uskonnollinen manifestaatio ja sen myötä tilanne, jossa osa nousisi ja osa jäisi istumaan, tai jossa osa nousisi vastentahtoisesti luullessaan nousemisen kuuluvan ”hyviin tapoihin” Suomessa. Uskonsa julistuksen sopiva paikka lienee kirkko tai rukoushuone, mutta ei koulun yhteinen juhla. Esimerkiksi virren sanojen näyttämisen yhteydessä voidaan ohjeistaa, että lauletaan istuen."

   Joulujuhlassa uusi linjaus: Kangasalla päätettiin, että virren aikana ei saa nousta seisomaan – Kantelu sai koulut varpailleen
   Yhden virren laulaminen ei lain mukaan tee koulun joulujuhlasta uskonnollista, mutta Kangasalla päätettiin, ettei Enkeli taivaan -virren aikana nousta enää seisomaan.

   • Anonyymi

    Ei ole fiksua, että joutuu julkisesti valitsemaan uskonnollisen ylistyksen (perinteen nimissä) seisomaan nousten tai istumaan jäämisen. Ihmiset kuulevat, että "kuuluu" nousta.


  • Anonyymi

   Hyvä Vapaa-ajattelijat ovat selvästi ajassa kiinni. Painottaisin koko rinnakkaispelleilyn lopettamista. Ei onnistu hyvin mitenkään.

  • Anonyymi

   Tästä löytyy moninavaisesti teksti myös paperisessa käyttöliittymässä eli Vapaa Ajattelija -lehdessä 4/2019. Pääsihteerin palstalla.

   • Anonyymi

    Ihan hyvä, että tärkeissä viesteisssä käytetään monikanavaisuutta. toivottavasti ei unohtunut lähettää OPH:lle itselleen.


  • Anonyymi

   OPH:n ohjeita on pitänyt uusia, mutta ilmeisesti siinä on haasteita. Päästä yksimielisyyteen, tai päätöksseen.

   • Anonyymi

    Varmaan harkitsevat vakavasti Vapaa-ajattelijain esityksiä


   • Anonyymi kirjoitti:

    Varmaan harkitsevat vakavasti Vapaa-ajattelijain esityksiä

    Sopii toivoa. Veikkaan tosin, että Kirkkohallituksen suunnastakin on vähintään pistetty kirjettä OPH:lle ellei sitten käyty paikan päälläkin lobbaamassa.


  • Anonyymi

   Herättääkö tämä aloite tuohtumusta antivaparin päässsä?

  • Anonyymi

   Mitä muuta?! Nyt voisi vielä esittää ja lähettää terveisiä OPH:lle. Nyt!

  • Anonyymi

   Nykytilanne osoittaa, että ops:n noudattamoinen ei ole itserstään selvää. Joku uusi uskontotieto esimerkiksi ei välttämättä toteutuisi aineen ops:n mukaisena, vaan uskonnonopetuksen kaltaisena.

  • Anonyymi

   Mikä Sinusta on paras esitys?

  • Anonyymi

   Mikä Sinusta on paras esitys?

  • Anonyymi

   Kommentissa voisi todeta, onko oma lapsi koulussa vai kirjoittaako yleisemmältä kannalta.

  • Anonyymi

   Missä määrin korona-epidemia vaikuttaa OPH:n työhön? Voisiko ajatella, että ainakin jotkut voisivat keeskittyä tähän projektiin, jonka piti tulla jo vuoden lopulla?

   • Anonyymi

    Erittäin tyhjänpäiväinen kommentti! Kukaan voi mihinkään keskittyä.


  • Anonyymi

   Kyllä kai riittää, että ohje valmistuu kevään aikana niin, että se ehtii vaikuttaa ensi lukuvuoden suunnitteluun, jota tehdään jo ennen kesää. Varmaan juuri esim. seurakunnat tyrkyttävät diilejäään jo keväällä. Odottakoot.

  • Anonyymi

   Olisi hyv tulla pikapuoliin, jotta rehtorit ehtivät linjata ja ilmoittaa kirkkoherralle, että sorry, muta alamme tarkemmin noudaattaa ops-säätksiä.

  • Anonyymi

   Voisit tukea asiaa kirjoittamalla jonkinlaisen kannatusvistin koko paperista tai jostain sen osasta erityisesti.

  • Anonyymi

   Tästä pisteet Vapareille. Tässtäkin. Myös uskontokuntieeen kuulumattomien vanhempien f b -ryhmä tehnyt hyvää työtä ongelmatapausten koonnissa.

  • Anonyymi

   Hyvin sattu. ajallaan. Tämä uudistaminenhan on yhöä vaiheessa. Odotetaan nyt - ennen uuden lukuvuoden valmistelua.

   • Anonyymi

    Alkaa tulla kiire. Rehtoreihin kohdituu seurakunnista painettaa sopia kirkkojumalanaplvelusten ja aamuhartauksien ymppäämisestä. Kirkolla on amitsjuunia, jolle pitäisi saada töitä päivisin.


  • Anonyymi

   Tämä on tärkeä juttu. Siksikö kestää. Vääntöä?

  • Anonyymi

   Kysymyksiä Opetushallitukseen voi lähettää, ja assiaa olisikin syytä kysyä.

  • Anonyymi

   Nythän voidaankin hyvin kysyä, kuinka monen oppilaan ja opettajan kevät menee pilalle, kun lukukauden lopun kirkkopalvojaisia ei tällä kertaa järjestetäkään.
   Eikö loman alku tunnukaan miltään ilman että on käyty opettajan johdolla jumalienpalvonnoissa, vai tuleeko kesä ja loma sittenkin?

  • Anonyymi

   Uskonnonvapautta ja katsomuksen vapautta sekä yhdenvertaisuutta kunnioittavaa jotain ns. uskontotietoa on vaikea edes kuvitella, kun aamuhartauksien ja kirkkojumalanpalvelusten ruletti pyörii pyörimistään, vaikka opetussuunnitelmassa linjataan ”sitouttamattomuus”. Hyväkään opetussuunnitelma ei takaa mitään. Ja jos ET likvidoitaisiin tilalle tulisi joku uskontotieto, opettajat tulisivat etupäässä uskonnon aineenopettajista ja sitä erityisesti opiskelleista luokanopettajista. Sen takia ET:n lakkauttamiseen liittyviin hyvin yleisluontoisiin esityksiin on mahdollisesti kauniilta kuulostavista puheista huolimatta paikallaan suhtautua kriittisesti. Nyt on tosiaan ET:n vahvistamisen ja avaamisen aika.

   • Anonyymi

    Sitouttamattomuutta pitää edistää velvoittamalla ja ohjeeoistamalla selkeästi, että uskonnonharjoitus ei kuulu koulupäiviin ja tarhapäiviin.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Sitouttamattomuutta pitää edistää velvoittamalla ja ohjeeoistamalla selkeästi, että uskonnonharjoitus ei kuulu koulupäiviin ja tarhapäiviin.

    Ohjeisiin saatiin viime kerralla varovainen maininta tosiasiasta, että koulu voi olla järjestämättä evl uskonnollista tilaisuutta.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ohjeisiin saatiin viime kerralla varovainen maininta tosiasiasta, että koulu voi olla järjestämättä evl uskonnollista tilaisuutta.

    Se pitää nostaa ohjeeksi. Jumalanpalvelusjutut koulutyöpäivän ulkopuolelle. Kai siitä voi siirtymävaiheessa mainita koulussa, mutta ei ole koulutyötä eivätkä opettajat "valvo".


   • Anonyymi

    Tämä on kyllä tärkeä huomio ikävistä realiteeteista, jossa vielä ollaan. Syksyllä 2020 on jo elokuussa ilmennyt, että paljon on vielä tosi huonoa käytäntöä. Kahden tilaisuuden malli ei pelitä.


  • Anonyymi

   Suositukseen päiväkotien, peruskoulujen ja lukioideen uskonnollisista tilaisuuksista luopumisesta:

   Opetushallituksen ohjeissa uskontoihin liittyen todetaan jo nyt koulutuksen järjestäjän voivan päätyä siihen, että lukuvuoden ohjelmaan ei liitetä uskonnollisia tilaisuuksia ja toimituksia. Tämä mahdollisuuden toteaminen pitää tässä korona-tilanteessa nostaa vähintäänkin suositukseksi koskemaan lukuvuotta 2020-2021. Siitä voisi tulla myös pysyvä linjaus.

   Asia on muutenkin perusteltu ja ajankohtainen, sillä opetussuunnitelman perusteissa ja varhaiskasvatuksen perusteissa linjataan velvoittavasti, että opetuksen/toiminnan pitää olla "uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti sitouttamatonta". Uskonnonharjoitus (kuten jumalanpalvelus kirkossa tai seurakunnan aamuhartaus) on selvästi sitouttavaa toimintaa, jollaisten tulee olla koulu- ja tarhapäivän ulkopuolella.

   Opetusta on myös luokkaoppituntien ulkopuolinen koulun toiminta. Koko koulun toiminta on periaatteessa opetusta. Koulupäivän ja opettajien aikaa ei pidä käyttää uskonnonharjoitukseen. Voimavarat tulee keskittää yhteiseen toimintaan niin että oppilaita ei enää jaeta uskonnonharjoitustilaisuuksiin suhtautumisen perusteella.

   Opetushalllituksen ohjeissa todetaan päiväkodeille, peruskouluille ja lukiolle seuraavaan tapaan:
   "Koulutuksen järjestäjä voi päätyä myös siihen, ettei lukion työsuunnitelmassa määriteltynä työaikana järjestetä uskonnollisia tilaisuuksia tai toimituksia. Lukio voi tehdä yhteistyötä paikallisten seurakuntien ja uskonnollisten yhdyskuntien kanssa. Lukio voi sopia, että
   opiskelijoille tiedotetaan mahdollisuudesta osallistua vapaa-aikana eri seurakuntien ja uskonnollisten yhdyskuntien järjestämiin tilaisuuksiin kuten joulu- ja kevätkirkkoon."

   Tämä olisi hyvä saada linjaukseksi kuntien uusissa lukioiden opetussuunnitelmissa, jotka tulevat voimaan elokuussa 2021. Asiasta siis päättää kunta tai yksityiskoulun/-lukioon omistaja.

   Muuten, miten kotikuntanne käsittelee lukioiden opetussuunnitelmia, jotka tulevat voimaan elokuussa vasta 2021? Ne ovat siis nyt tai pian työn alla. Siitä kannattaa ottaa selvää ja tuoda esiin tämä perusteltu edistysaskel.

   • Anonyymi

    Otetaan selvää, mikä on lukion opetussuunnitelman käsittelyaikataulu. Sitouttamattomuus käytäntöön.


  • Anonyymi

   Tämä on hyvä Kuntakohtaisessa opetussuunitelmassa voidaan linjata, että oppilaitoksen työaikaan ei jumalanpalveluksia ympätä.

   • Anonyymi

    Juuri näin, ei vain lukion uusi vaan samalla peruskoulun päivittäminen. Siitä sitouttamattomuuteen.


  • Anonyymi

   Huhuu. Mitä mieltä ollaan. Oletteko mukana?

  • Anonyymi

   Voisiko olla aiheeellista antaa nyt erillinen ohje lv 2020-21 vai saman tien hyvä ohje pidemmällekin...

  • Anonyymi

   Mitä suvivirren uudesta 18. Säkeistöstä?

  • Anonyymi

   Vuoronmukaisesti lukioille tehdään kunnissa uudet opetussuunnitelmat viimeistään elokuulle 2021 - valtakunnallisten perusteiden pohjalta. Muutoksia voidaan kunnissa tehdä nyt myös perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmiin - sekä koulujen ja päiväkotien käytäntöihin.

   Tämä tarkoittaa kuntakohtaista toimintaa, yhteyksiä kuntien opetuksen ja kasvatuksen viranomaisiin sekä kyseisen lautakunnan jäseniin. Toki jos vain yksi lukio, myös suoraan lukion rehtoriin ja opettajiin.

   Hei! Tehdään nyt loikka uskonnolliseen ja katsomukselliseen sitouttamattomuuteen! Jätetään uskonnolliset tilaisuudet pois koulujen ja päiväkotien toiminnasta myös korona-ajan jälkeen.

   • Anonyymi

    Juurikin niin! Sanoivat konsultit mitä tahansa.


  • Anonyymi

   Kyllä tämä ops-linjan saattaminen käytäntöön aikuisten oikesti olisi käytäännössä iso murros. Hassua sinänsä.

  • Anonyymi

   Tämähän heikentää kirkon asemaa kouluissa!

  • Anonyymi

   Iso jako uusiksi. Muutos on mahdollinen.

  • Anonyymi

   Kunnissa suhteiden luonti kouluvirastoon ja lautakunnan jäseniin... Ihmisiä ovat..

   • Anonyymi

    Tärkeä huomio, että kaikki ei ole OPH:n käsissä, vaan oikeastaan järjestämisvastuu on kunnilla. Ja yksityiskoulujen ylläpitääjillä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tärkeä huomio, että kaikki ei ole OPH:n käsissä, vaan oikeastaan järjestämisvastuu on kunnilla. Ja yksityiskoulujen ylläpitääjillä.

    Opetussuunnitelmat on käsitelty ja hyväksytty kunnissa. Ja nyt käsitellään lukion opetussuunnitlemaa. Tehdään toki perusteiden ohjalta. Sitouttamattomuutta ei saa vesittää, vaan sitä pitää konkretisoida.


  • Anonyymi

   Jospa edes kesällä ehtisivät antaa. Harmi että ei tullut ennen lukuvuoden loppua.

  • Anonyymi

   Miten kotikuntasi opetustoimi? Onko käsitellyt? Voisiko käsitellä? Sitouttamattomuus!?

   • Anonyymi

    Kyllä, asia ei ole van OPH:n, vaan oikeastaan ennen muuta kuntien, jotka ovat suurimpia koulutuksen järjestäjiä.


  • Anonyymi

   Kesäloman alkamisesta huolimatta tämä on mitä ajankohtaisin ketju. Ymmärrän. Kaikki eivät ole lomalla.

  • Anonyymi

   OPH on tiettävästi tehnyt uudistuksensa, mutta teksti lepää OKM:ssä lausunnolla, joka on tarkoitus antaa parin muun sivuavan paperin lausunnon kanssa.

  • Anonyymi

   Mielenkiintoista. Harmi että ei ehtinyt ennen lukukauden alkua.

  • Anonyymi

   Huoltajat joutuvat nyt hyvin monissa tapauksisa "tappelemaan" oikeuksiensa puolesta koulun tai päiväkodin kanssa. Se ei oo kohtuullista.

  • Anonyymi

   Nyt vaan odotetaan OPH:n uusien ohjeiden julkaisua. Pelkään panoin, että osa näistä evästyksistä on ajankohtaisia vielä julkistuksen jälkeenkin.

   • Anonyymi

    Jännitys tihentyy, mitä putkahtaa julki?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Jännitys tihentyy, mitä putkahtaa julki?

    Kirjoitetaanko koronatilanteen johdosta kuitenkin uusiksi. Jos on niin yleisluontoista...


  • Anonyymi

   Tämä muuten todistaa, että Vapaa-ajattelijain liitolla ja sen edustajilla on hyvin positiivinen asenne asiohin.

  • Anonyymi

   Erittäin harrmittava juttu tämä, että OPH:n ohjeiden julkaisu on viivästynyt ja vissiin juuttunut ministeriöön. Korona tietysti mutkistaa.

  • Anonyymi

   Valitettavasti korona on jumittanut tämän. Voisi vahvistaa tuota vaihtoehtoa, että kirkollista ohjelmaa ei liitetä toimintaan.

  • Anonyymi

   Koko paradigma pitäisi muuttaa. Kaki ja ops pohjaksi.

  • Anonyymi
   UUSI

   Uusi asento suhteessa sitouttamattomuuden toteuttamiseen.

  Ketjusta on poistettu 1 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Kapakat auki 18.4. ei hyvää päivää !

   Kepu taas kiristänyt kapakat auki. Viime keväänä kapakat oli kiinni 1. kesäkuuta asti ja nyt ne avataan puolitoista kuukautta aiemmin vaikka maassa 50
   Maailman menoa
   291
   9069
  2. Seiska: Sofia Belorf sai ehdollista vankeutta! Rahanpesua ja huumausainerikos...

   Sofia Belórf tuomittiin tänään käräjillä rahanpesusta ja huumausainerikoksesta. Napsahti ehdollista ja joutuu korvaamaankin ison tukun rahaa: https://
   Kotimaiset julkkisjuorut
   305
   7897
  3. Megasexy! Erika Vikman kiehnää sängyssä punaisessa lateksipuvussa: "Ilman häpeää..."

   Ensin tuli Cicciolina, sitten Syntisten pöytä ja nyt Häpeä. Superseksikkäästi pukeutuva Erika Vikman osaa todellakin kohahduttaa vai mitä mieltä olet?
   Kotimaiset julkkisjuorut
   146
   4709