Mitä ihminen tekee, olipa se sitten fyysistä tai henkistä, sama energia tulee lopulta takaisin

Anonyymi-ap

Monien kansojen tiedossa on karman laki, vaikka he eivät tietäisikään, että kyse on karman laista.

Mitä ihminen tekee, olipa se sitten fyysistä tai henkistä, sama energia tulee lopulta takaisin. Kultainen sääntö tekee meidät tietoisiksi teoistamme, jotta voimme pohtia lopputulosta ennen kuin ryhdymme mihinkään toimiin tai käytämme voimaa.

Älkää kohdelko toisia tavalla, jota itse pitäisitte loukkaavana. - Buddhalaisuus

Kaikessa tehkää toisille niin kuin toivotte heidän tekevän teille; sillä tämä on laki ja profeetat. - Kristinusko

Yksi sana, joka kiteyttää kaiken hyvän käytöksen perustan... rakastava ystävällisyys. Älä tee toisille sitä, mitä et halua tehdä itsellesi. - Konfutselaisuus

Älä tee toisille mitään sellaista, mitä et haluaisi heidän tekevän sinulle. - Hindulaisuus

Kukaan teistä ei todella usko, ennen kuin toivotte toisille sitä, mitä toivotte itsellenne. - Islam.

Älä tee lähimmäisellesi sitä, mikä on sinulle inhottavaa. Tämä on koko laki; kaikki muu on kommentointia. Menkää ja oppikaa se. - Juutalaisuus

Älä tee vääryyttä tai vihaa lähimmäistäsi. Sillä et tee vääryyttä hänelle, vaan itsellesi. - Pima-alkuperäiskansojen sananlasku

Älä tee toisille sitä, mikä on vahingollista itsellesi. - ZarathustralaisuusJa karma, joka sitoo tai vapauttaa meidät, koska se on energiaa. Jos toimimme oikein, tämä energia ei kosketa meitä. Meillä on siis eräänlainen diplomaattisen koskemattomuuden status. Toisin sanoen olemme henkisiä olentoja, jos meillä on henkinen tietoisuus henkisinä olentoina, otamme aineellista energiaa ja käytämme sitä henkisiin tarkoituksiin. Toisin sanoen, koska olemme aineellisessa maailmassa ja elämme henkisen todellisuuden lakien mukaan, tämä laki ei koske meitä. Aivan kuten diplomaattia eivät koske sen maan lait, jossa hän työskentelee, vaan sen maan lait, jonka kansalainen hän on - nämä lait koskevat häntä. Niinpä jos henkinen olento toimii henkisesti, eli käyttää kaikkea aineellista ympäristöään henkisiin tarkoituksiin, karma ei koske häntä.

100

1414

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Anonyymi
   • Anonyymi

    Karma on elävän olennon, sielun, kosketus aineelliseen luontoon. Ja sana karma on nykyään melko laajalle levinnyt, monet ihmiset käyttävät sitä, mutta kaikki eivätkä aina ymmärrä tarkalleen, mitä se tarkoittaa. Termi "karma" on peräisin Veda-kirjallisuudesta, se on termi Vedojen kielellä, sanskritin kielellä. Termi "karma" on siis syntynyt sanskritin sanan juuresta kriya, joka tarkoittaa muun muassa "luoda".
    Tästä johtuu nykyään muodikas sana luova, creative tai englanninkielinen sana creation. Kaikkea toimintaa voidaan siis kutsua karmaksi. Koska jokaiseen toimintaan liittyy tiettyjä seurauksia, termi karma tarkoittaa myös toimintamme seurauksia.
    Koska jokainen toiminta tuottaa välttämättä jonkinlaisen tuloksen. Niinpä seuraukset tai kohtalo tai, kuten kristinuskossa sanotaan, kosto tai rangaistus ovat kaikki asioita, jotka sisältyvät tähän termiin karma. Karman laki on itse asiassa tämän aineellisen maailman tärkein universaalinen, kosminen laki. Painovoiman lain ja joidenkin muiden fysikaalisten lakien kaltaiset lait eivät ole lainkaan tärkeimmät lait, koska ne ovat lakeja, jotka liittyvät vain aineeseen, ja tässä maailmassa tärkeintä ei ole aine, vaan tärkeintä on tietoisuus.

    Koska tietoisuus on se, joka tarkkailee tätä materiaa, tietoisuus on se, joka voi manipuloida tätä materiaa. Jos näemme jonkin muun elämän ilmentymän, se tarkoittaa, että siellä on tietoisuus. Fyysiset lait eivät siis voi olla tärkeimmät lait, koska fyysiset lait ovat vain materiaalisten elementtien välisen vuorovaikutuksen lakeja. Päälaki olisi laki, joka osoittaa materian ja tietoisuuden välisen vuorovaikutuksen. Karma on siis seurauksen laki tai syy-seurauslaki, moraalisen vastuun laki, joka osoittaa, miten tietoisuus ja materia ovat vuorovaikutuksessa keskenään.
    Karkealla fyysisellä tasolla tämä laki ilmenee Newtonin kolmantena lakina - energian säilymislakina.

    Hienovaraisemmalla tasolla se on moraalisen vastuun laki. Tunnemme lauseita kuten: "Mitä kylvät, sitä niität", "Silmä silmästä, hammas hampaasta" jne.    Tämä on vain karman lain ilmentymä toisella, hienovaraisemmalla moraalisella alueella.

    Yhteys karman ja energian välillä.
    Ja jotta voimme luoda minkäänlaista karmaa, minkäänlaisia seurauksia toiminnasta, se vaatii tiettyä energiaa. Ja energia on hyvin monimutkainen asia. Luemme vaikkapa kuudennen luokan fysiikan oppikirjasta, että energia on kykyä tehdä työtä. Mutta mistä energia tulee, se on aina ollut kysymys. Ihmiset ajattelevat yleensä, että energiaa on vain maailmassa. Mutta se, mistä se tulee maailmassa, ei ole aivan selvää. Ja Vedoissa sanotaan, että kaikki energia tulee Absoluuttisesta Totuudesta. Ja Absoluuttinen Totuus määritellään kaikkien energioiden loputtomaksi, ehtymättömäksi lähteeksi.

    Tätä on tietenkin äärimmäisen vaikea todentaa tavanomaisella empiirisellä tavalla. Otamme kuitenkin tämän ainakin lähtökohdaksi tänään. Koska tarkastelemme tätä toimintaa, kaikkia näitä asioita, Vedojen näkökulmasta, otamme tällä kertaa lähtökohdaksi tämän. On aivan ilmeistä, että energian on tultava jostain, koska kaikella tässä maailmassa on lähde, ja vain naiivi ihminen voi ajatella, että vesi tulee hanasta ja valo tulee lampusta. Eli älykkäämpi, kaukonäköisempi ihminen katsoo ja näkee, että nämä energiat palaavat muihin, kaukaisempiin alkulähteisiin. Vastaavasti saatamme ajatella, että kosmoksessa on vain tietty joukko energioita. Sanotaan, että valo ja lämpö saadaan auringosta jne.

    Mutta todellisuudessa aurinkokaan ei ole valonlähde, vaan se on myös eräänlainen suuri hehkulamppu, josta kulkee näkymätön kaapeli toiseen lähteeseen. Toisin sanoen Vedat määrittelevät Absoluuttisen Totuuden kaikkien energioiden absoluuttiseksi lähteeksi. Ja koska energia on persoonallista, se tulee persoonallisesta lähteestä, tuon energian väärinkäyttöön liittyy tietty moraalinen vastuu. Muuten, jos tällä energialla ei olisi persoonallista lähdettä, jos energialla ei olisi mitään tiettyä tarkoitusta, jota varten se on olemassa, emme saisi mitään moraalisia seurauksia. Toisin sanoen seuraukset itsessään periaatteessa jo viittaavat persoonalliseen lähteeseen.
    Koska väärin käytetty energia aiheuttaa meille tiettyjä ongelmia, jotka ovat eräänlainen tapa saada meidät ajattelemaan tiettyjä asioita. Ja lakeja tarvitaan yleisesti ottaen järjestyksen ylläpitämiseksi tässä maailmassa. Eli itse energia, se antaa meille mahdollisuuksia käyttää vapauttamme jotenkin. Ja seurausten perusteella voimme arvioida, olemmeko käyttäneet tätä vapautta oikein vai emme. Eli näiden energioiden Korkein Lähde antaa meille vapauden kautta ja erilaisten energioiden kautta kaikki mahdolliset vaihtoehdot, ja me teemme jo tiettyjä johtopäätöksiä, ja näin keräämme kokemuksemme. Otamme siis tiettyjä energioita ja ryhdymme tiettyihin toimiin.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Karma on elävän olennon, sielun, kosketus aineelliseen luontoon. Ja sana karma on nykyään melko laajalle levinnyt, monet ihmiset käyttävät sitä, mutta kaikki eivätkä aina ymmärrä tarkalleen, mitä se tarkoittaa. Termi "karma" on peräisin Veda-kirjallisuudesta, se on termi Vedojen kielellä, sanskritin kielellä. Termi "karma" on siis syntynyt sanskritin sanan juuresta kriya, joka tarkoittaa muun muassa "luoda".
    Tästä johtuu nykyään muodikas sana luova, creative tai englanninkielinen sana creation. Kaikkea toimintaa voidaan siis kutsua karmaksi. Koska jokaiseen toimintaan liittyy tiettyjä seurauksia, termi karma tarkoittaa myös toimintamme seurauksia.
    Koska jokainen toiminta tuottaa välttämättä jonkinlaisen tuloksen. Niinpä seuraukset tai kohtalo tai, kuten kristinuskossa sanotaan, kosto tai rangaistus ovat kaikki asioita, jotka sisältyvät tähän termiin karma. Karman laki on itse asiassa tämän aineellisen maailman tärkein universaalinen, kosminen laki. Painovoiman lain ja joidenkin muiden fysikaalisten lakien kaltaiset lait eivät ole lainkaan tärkeimmät lait, koska ne ovat lakeja, jotka liittyvät vain aineeseen, ja tässä maailmassa tärkeintä ei ole aine, vaan tärkeintä on tietoisuus.

    Koska tietoisuus on se, joka tarkkailee tätä materiaa, tietoisuus on se, joka voi manipuloida tätä materiaa. Jos näemme jonkin muun elämän ilmentymän, se tarkoittaa, että siellä on tietoisuus. Fyysiset lait eivät siis voi olla tärkeimmät lait, koska fyysiset lait ovat vain materiaalisten elementtien välisen vuorovaikutuksen lakeja. Päälaki olisi laki, joka osoittaa materian ja tietoisuuden välisen vuorovaikutuksen. Karma on siis seurauksen laki tai syy-seurauslaki, moraalisen vastuun laki, joka osoittaa, miten tietoisuus ja materia ovat vuorovaikutuksessa keskenään.
    Karkealla fyysisellä tasolla tämä laki ilmenee Newtonin kolmantena lakina - energian säilymislakina.

    Hienovaraisemmalla tasolla se on moraalisen vastuun laki. Tunnemme lauseita kuten: "Mitä kylvät, sitä niität", "Silmä silmästä, hammas hampaasta" jne.    Tämä on vain karman lain ilmentymä toisella, hienovaraisemmalla moraalisella alueella.

    Yhteys karman ja energian välillä.
    Ja jotta voimme luoda minkäänlaista karmaa, minkäänlaisia seurauksia toiminnasta, se vaatii tiettyä energiaa. Ja energia on hyvin monimutkainen asia. Luemme vaikkapa kuudennen luokan fysiikan oppikirjasta, että energia on kykyä tehdä työtä. Mutta mistä energia tulee, se on aina ollut kysymys. Ihmiset ajattelevat yleensä, että energiaa on vain maailmassa. Mutta se, mistä se tulee maailmassa, ei ole aivan selvää. Ja Vedoissa sanotaan, että kaikki energia tulee Absoluuttisesta Totuudesta. Ja Absoluuttinen Totuus määritellään kaikkien energioiden loputtomaksi, ehtymättömäksi lähteeksi.

    Tätä on tietenkin äärimmäisen vaikea todentaa tavanomaisella empiirisellä tavalla. Otamme kuitenkin tämän ainakin lähtökohdaksi tänään. Koska tarkastelemme tätä toimintaa, kaikkia näitä asioita, Vedojen näkökulmasta, otamme tällä kertaa lähtökohdaksi tämän. On aivan ilmeistä, että energian on tultava jostain, koska kaikella tässä maailmassa on lähde, ja vain naiivi ihminen voi ajatella, että vesi tulee hanasta ja valo tulee lampusta. Eli älykkäämpi, kaukonäköisempi ihminen katsoo ja näkee, että nämä energiat palaavat muihin, kaukaisempiin alkulähteisiin. Vastaavasti saatamme ajatella, että kosmoksessa on vain tietty joukko energioita. Sanotaan, että valo ja lämpö saadaan auringosta jne.

    Mutta todellisuudessa aurinkokaan ei ole valonlähde, vaan se on myös eräänlainen suuri hehkulamppu, josta kulkee näkymätön kaapeli toiseen lähteeseen. Toisin sanoen Vedat määrittelevät Absoluuttisen Totuuden kaikkien energioiden absoluuttiseksi lähteeksi. Ja koska energia on persoonallista, se tulee persoonallisesta lähteestä, tuon energian väärinkäyttöön liittyy tietty moraalinen vastuu. Muuten, jos tällä energialla ei olisi persoonallista lähdettä, jos energialla ei olisi mitään tiettyä tarkoitusta, jota varten se on olemassa, emme saisi mitään moraalisia seurauksia. Toisin sanoen seuraukset itsessään periaatteessa jo viittaavat persoonalliseen lähteeseen.
    Koska väärin käytetty energia aiheuttaa meille tiettyjä ongelmia, jotka ovat eräänlainen tapa saada meidät ajattelemaan tiettyjä asioita. Ja lakeja tarvitaan yleisesti ottaen järjestyksen ylläpitämiseksi tässä maailmassa. Eli itse energia, se antaa meille mahdollisuuksia käyttää vapauttamme jotenkin. Ja seurausten perusteella voimme arvioida, olemmeko käyttäneet tätä vapautta oikein vai emme. Eli näiden energioiden Korkein Lähde antaa meille vapauden kautta ja erilaisten energioiden kautta kaikki mahdolliset vaihtoehdot, ja me teemme jo tiettyjä johtopäätöksiä, ja näin keräämme kokemuksemme. Otamme siis tiettyjä energioita ja ryhdymme tiettyihin toimiin.

    Energia voi kiertää tässä maailmassa eri tavoin. Hyväksymme, sanokaamme, nyt vaikka vedalaisen paradigman, vedalaisen näkemyksen ja julistamme, että energia laskeutuu Korkeimmasta Persoonallisesta lähteestä, ja me olemme sen vastaanottajia - me vastaanotamme energiaa. Saamme älyn energiaa, ajan energiaa, kaikenlaisten kykyjen energiaa ja saamme myös aineellista energiaa rakennusmateriaalin muodossa. Meitä ympäröivät erilaiset energiat, ja kun vastaanotamme tätä energiaa ylhäältä, käynnistämme sen horisontaalisen kierron kautta, eli emme palauta sitä ylhäältä, vaan käynnistämme sen horisontaalisen kierron kautta, eli vaihdamme tätä energiaa yhteiskunnassa.

    Ja ylhäältä saatu energia alkaa kiertää yhteiskuntamme, aineellisen maailmamme kautta palvelujen, rahan, jonkinlaisen integraation, vuorovaikutuksen muodossa - näin yhteiskunta toimii tällä energialla; mutta jos tämä yhteiskunta, no, yksilöllisesti tai kollektiivisesti, ei palauta tätä energiaa Alkuperään, niin lopulta havaitsemme, että tällainen yhteiskunta joutuu väistämättä tiettyyn kriisiin. Eli yhteiskunnassa kasvavat tietyt määrätyt ristiriidat, kasautuu, ja tietyt kataklysmit tai paikalliset sodat tai sisällissodat tai muut teknogeeniset katastrofit, muut, muut erilaiset asiat, täällä.

    Tämä osoittaa, että ihmiset käyttävät energiaa yksilö- tai kollektiivisella tasolla väärin. Kun siis vastaanotamme energiaa ylhäältä, mutta emme anna sitä takaisin, vaan juoksutamme sen tämän horisontaalisen kierron läpi, näissä olosuhteissa muodostuu karmaa eli energiaa, joka sitoo meidät tiettyihin seurauksiin. Kun ihmiset eivät palauta tätä energiaa, vaan suuntaavat sen itseensä, he kietoutuvat näkymättömään verkkoon - karmaan.
    Toinen vaihtoehto on, että otamme tämän energian vastaan ylhäältä ja lähetämme sen vain ylöspäin. Eli se on mahdollista vain silloin, kun ihmisellä on henkistä tietoa tai ymmärrystä kaiken perimmäisestä syystä. Ja Vedojen mukaan todellista tietoa on tieto perimmäisestä syystä: mistä kaikki tulee ja mitä varten kaikki on. Jos ihmisellä ei ole tällaista globaalia, perustavaa laatua olevaa tietoa, hänellä on hallussaan joukko erilaisia, niin sanottuja yleisiä tosiasioita, jotka liittyvät jokapäiväiseen toimintaan, ihminen voi olla hyvin oppinut jne. Mutta jos hänellä ei ole tätä perustavaa laatua olevaa tietoa siitä, mistä energia tulee, mistä me itse tulemme, mikä on elämän tarkoitus, silloin ihminen todennäköisesti tekee tiettyjä virheitä. Ja missä nämä virheet ilmenevät? Juuri siinä, että hän käyttää elämänsä energian väärin.    Hän rakentaa vääriä tavoitteita, sitten hän luonnollisesti pettyy, hän menettää paljon aikaa. Ja lopulta hän käytännössä tajuaa, että elämä on mennyt hukkaan. Tieto siitä, mistä energia tulee, ei siis ole vain teoreettisesti tärkeää, vaan se on myös käytännössä tärkeää. Koska sen avulla voimme ymmärtää, miten voimme olla karman sitomatta, vaikka pidämme yllä aktiivista elämänasentoa eli toimintaa tässä maailmassa. Ja Bhagavad-gitassa sanotaan, että karman monimutkaisuutta on yleensä hyvin vaikea ymmärtää.
    Karman tyypit: vikarma ja akarma.
    Ymmärtääkseen niitä [karman monimutkaisuuksia], sanotaan, että on ymmärrettävä, mitä karma on, mitä vikarma on ja mitä akrama on, eli karman lajit. Ja nyt aiomme ymmärtää nämä asiat yksityiskohtaisesti. Esimerkki: jos henkilö työskentelee jossakin järjestelmässä, jossakin yrityksessä, ja hän saa johdolta energiaa vaikkapa rahan muodossa, joka annetaan hänelle vastuun muodossa, jotta hän käyttäisi sen joihinkin asioihin, johonkin työhön. Ja sen sijaan, että hän olisi käyttänyt tämän rahan siihen tarkoitukseen, jota varten se hänelle annettiin, hän meni käyttämään tämän rahan omiin tarkoituksiinsa. Ja sitten, kun tuli aika tehdä jo talousraportteja jne. Kun häneltä kysytään: "Missä rahat ovat?", hän sanoo: "Ei ole rahaa." Ja seuraukset tulevat.

    Karma on siis sanan varsinaisessa merkityksessä hyviä tekoja, oikeudenmukaisia tekoja, jotka kohottavat ihmistä. Toisenlaista toimintaa kutsutaan vikarmaksi. Vikarma on epäoikeudenmukaista toimintaa tai sitä, mitä kutsutaan synniksi. Synti on sana, jota käytetään enemmän uskonnollisessa yhteydessä. Yleisessä siviilikontekstissa käytetään yleisemmin sanaa "rikkomus" tai "rikos". Mikä on rikkomus? Rikkomus tarkoittaa "jonkun lain rikkomista". Se on sama kuin synti. Kun henkilö rikkoo vaikkapa jotakin yhteiskunnallista lakia, jotakin valtion lakia, häntä odottaa jokin rangaistus tekonsa vakavuuden mukaan. Ja kolmatta toiminnan lajia kutsutaan akarmaksi. Akarma tarkoittaa, että ihminen voi tehdä mitä tahansa toimintaa, jos hän tekee sen oikealla motiivilla, silloin hän on vapaa kaikista kielteisistä seurauksista.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Energia voi kiertää tässä maailmassa eri tavoin. Hyväksymme, sanokaamme, nyt vaikka vedalaisen paradigman, vedalaisen näkemyksen ja julistamme, että energia laskeutuu Korkeimmasta Persoonallisesta lähteestä, ja me olemme sen vastaanottajia - me vastaanotamme energiaa. Saamme älyn energiaa, ajan energiaa, kaikenlaisten kykyjen energiaa ja saamme myös aineellista energiaa rakennusmateriaalin muodossa. Meitä ympäröivät erilaiset energiat, ja kun vastaanotamme tätä energiaa ylhäältä, käynnistämme sen horisontaalisen kierron kautta, eli emme palauta sitä ylhäältä, vaan käynnistämme sen horisontaalisen kierron kautta, eli vaihdamme tätä energiaa yhteiskunnassa.

    Ja ylhäältä saatu energia alkaa kiertää yhteiskuntamme, aineellisen maailmamme kautta palvelujen, rahan, jonkinlaisen integraation, vuorovaikutuksen muodossa - näin yhteiskunta toimii tällä energialla; mutta jos tämä yhteiskunta, no, yksilöllisesti tai kollektiivisesti, ei palauta tätä energiaa Alkuperään, niin lopulta havaitsemme, että tällainen yhteiskunta joutuu väistämättä tiettyyn kriisiin. Eli yhteiskunnassa kasvavat tietyt määrätyt ristiriidat, kasautuu, ja tietyt kataklysmit tai paikalliset sodat tai sisällissodat tai muut teknogeeniset katastrofit, muut, muut erilaiset asiat, täällä.

    Tämä osoittaa, että ihmiset käyttävät energiaa yksilö- tai kollektiivisella tasolla väärin. Kun siis vastaanotamme energiaa ylhäältä, mutta emme anna sitä takaisin, vaan juoksutamme sen tämän horisontaalisen kierron läpi, näissä olosuhteissa muodostuu karmaa eli energiaa, joka sitoo meidät tiettyihin seurauksiin. Kun ihmiset eivät palauta tätä energiaa, vaan suuntaavat sen itseensä, he kietoutuvat näkymättömään verkkoon - karmaan.
    Toinen vaihtoehto on, että otamme tämän energian vastaan ylhäältä ja lähetämme sen vain ylöspäin. Eli se on mahdollista vain silloin, kun ihmisellä on henkistä tietoa tai ymmärrystä kaiken perimmäisestä syystä. Ja Vedojen mukaan todellista tietoa on tieto perimmäisestä syystä: mistä kaikki tulee ja mitä varten kaikki on. Jos ihmisellä ei ole tällaista globaalia, perustavaa laatua olevaa tietoa, hänellä on hallussaan joukko erilaisia, niin sanottuja yleisiä tosiasioita, jotka liittyvät jokapäiväiseen toimintaan, ihminen voi olla hyvin oppinut jne. Mutta jos hänellä ei ole tätä perustavaa laatua olevaa tietoa siitä, mistä energia tulee, mistä me itse tulemme, mikä on elämän tarkoitus, silloin ihminen todennäköisesti tekee tiettyjä virheitä. Ja missä nämä virheet ilmenevät? Juuri siinä, että hän käyttää elämänsä energian väärin.    Hän rakentaa vääriä tavoitteita, sitten hän luonnollisesti pettyy, hän menettää paljon aikaa. Ja lopulta hän käytännössä tajuaa, että elämä on mennyt hukkaan. Tieto siitä, mistä energia tulee, ei siis ole vain teoreettisesti tärkeää, vaan se on myös käytännössä tärkeää. Koska sen avulla voimme ymmärtää, miten voimme olla karman sitomatta, vaikka pidämme yllä aktiivista elämänasentoa eli toimintaa tässä maailmassa. Ja Bhagavad-gitassa sanotaan, että karman monimutkaisuutta on yleensä hyvin vaikea ymmärtää.
    Karman tyypit: vikarma ja akarma.
    Ymmärtääkseen niitä [karman monimutkaisuuksia], sanotaan, että on ymmärrettävä, mitä karma on, mitä vikarma on ja mitä akrama on, eli karman lajit. Ja nyt aiomme ymmärtää nämä asiat yksityiskohtaisesti. Esimerkki: jos henkilö työskentelee jossakin järjestelmässä, jossakin yrityksessä, ja hän saa johdolta energiaa vaikkapa rahan muodossa, joka annetaan hänelle vastuun muodossa, jotta hän käyttäisi sen joihinkin asioihin, johonkin työhön. Ja sen sijaan, että hän olisi käyttänyt tämän rahan siihen tarkoitukseen, jota varten se hänelle annettiin, hän meni käyttämään tämän rahan omiin tarkoituksiinsa. Ja sitten, kun tuli aika tehdä jo talousraportteja jne. Kun häneltä kysytään: "Missä rahat ovat?", hän sanoo: "Ei ole rahaa." Ja seuraukset tulevat.

    Karma on siis sanan varsinaisessa merkityksessä hyviä tekoja, oikeudenmukaisia tekoja, jotka kohottavat ihmistä. Toisenlaista toimintaa kutsutaan vikarmaksi. Vikarma on epäoikeudenmukaista toimintaa tai sitä, mitä kutsutaan synniksi. Synti on sana, jota käytetään enemmän uskonnollisessa yhteydessä. Yleisessä siviilikontekstissa käytetään yleisemmin sanaa "rikkomus" tai "rikos". Mikä on rikkomus? Rikkomus tarkoittaa "jonkun lain rikkomista". Se on sama kuin synti. Kun henkilö rikkoo vaikkapa jotakin yhteiskunnallista lakia, jotakin valtion lakia, häntä odottaa jokin rangaistus tekonsa vakavuuden mukaan. Ja kolmatta toiminnan lajia kutsutaan akarmaksi. Akarma tarkoittaa, että ihminen voi tehdä mitä tahansa toimintaa, jos hän tekee sen oikealla motiivilla, silloin hän on vapaa kaikista kielteisistä seurauksista.

    Karma on siis syy-seuraus-suhde, kun ihminen vaikkapa juo itsensä humalaan ja seuraavana aamuna hänellä on krapula, hän tekee rikoksen, sitten tulee rangaistus jne. Arkipäivän tasolla ymmärrämme tämän yhteyden. Mutta olemme hämmentyneitä tästä syy-seuraussuhteesta tulevaisuudessa. Miten, sanotaan, voin saada jonkin toisen kehon, paremman kehon, jotta voin toimia tässä elämässä. Ihmiset eivät ymmärrä tätä yhteyttä, koska he eivät tunne sielun ikuista luonnetta. He eivät ymmärrä, miten karma tai vastuu tässä elämässä tehdyistä teoista siirtyy toiseen elämään. Mutta muissa ketjussa on jo puhuttu, sielun luonteesta, hienojakoisen kehon luonteesta, että fyysisen kehon lisäksi meillä on muita, hienojakoisempia rakenteita, jotka juuri tämän informaation toiminnastamme, nämä karman siemenet, kantavat seuraavaan aineelliseen tilanteeseen, jossa voimme jo saada tiettyjä reaktioita, seurauksia.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Karma on siis syy-seuraus-suhde, kun ihminen vaikkapa juo itsensä humalaan ja seuraavana aamuna hänellä on krapula, hän tekee rikoksen, sitten tulee rangaistus jne. Arkipäivän tasolla ymmärrämme tämän yhteyden. Mutta olemme hämmentyneitä tästä syy-seuraussuhteesta tulevaisuudessa. Miten, sanotaan, voin saada jonkin toisen kehon, paremman kehon, jotta voin toimia tässä elämässä. Ihmiset eivät ymmärrä tätä yhteyttä, koska he eivät tunne sielun ikuista luonnetta. He eivät ymmärrä, miten karma tai vastuu tässä elämässä tehdyistä teoista siirtyy toiseen elämään. Mutta muissa ketjussa on jo puhuttu, sielun luonteesta, hienojakoisen kehon luonteesta, että fyysisen kehon lisäksi meillä on muita, hienojakoisempia rakenteita, jotka juuri tämän informaation toiminnastamme, nämä karman siemenet, kantavat seuraavaan aineelliseen tilanteeseen, jossa voimme jo saada tiettyjä reaktioita, seurauksia.

    Ja jotta tätä aihetta voisi ymmärtää, pitäisi ymmärtää muitakin asioita:
    https://keskustelu.suomi24.fi/t/18273516/ihmisen-metafyysinen-rakenne
    https://keskustelu.suomi24.fi/t/18274310/ihmisen-metafyysinen-rakenne--osa-2
    https://keskustelu.suomi24.fi/t/18274383/hienojakoinen-keho


   • Anonyymi

    Ja karma, joka sitoo tai vapauttaa meidät, koska se on energiaa. Jos toimimme oikein, tämä energia ei kosketa meitä. Meillä on siis eräänlainen diplomaattisen koskemattomuuden status. Toisin sanoen olemme henkisiä olentoja, jos meillä on henkinen tietoisuus henkisinä olentoina, otamme aineellista energiaa ja käytämme sitä henkisiin tarkoituksiin. Toisin sanoen, koska olemme aineellisessa maailmassa ja elämme henkisen todellisuuden lakien mukaan, tämä laki ei koske meitä. Aivan kuten diplomaattia eivät koske sen maan lait, jossa hän työskentelee, vaan sen maan lait, jonka kansalainen hän on - nämä lait koskevat häntä. Niinpä jos henkinen olento toimii henkisesti, eli käyttää kaikkea aineellista ympäristöään henkisiin tarkoituksiin, karma ei koske häntä.
    Alemmat elämänmuodot ja karma. Esimerkiksi kasvit, puut jne.
    Vaikka he kaikki ovat eläviä olentoja, he tuntevat ja reagoivat eri tavoin eri ilmenemismuotoihin, he ovat silti kaikki eläviä olentoja. He ovat hyvin paljon menneen karmansa ehdollistamia. Ne eivät voi mennä minnekään, niiden juuret ovat kuin jalat upotettuina maahan. Ne seisovat samassa paikassa, talvella tai kesällä. Ne eivät voi tehdä mitään, kun niitä sahataan, rikotaan tai kaadetaan, kun niihin kaiverretaan jotain. Toisin sanoen ne ovat eläviä olentoja, jotka ovat hyvin sidottuja menneisyyden toimintansa seurauksiin. Ja ne vain suorittavat karmaansa. Toisin sanoen he eivät voi ansaita uutta karmaa tässä tilassa, koska muuten heillä ei olisi mitään toivoa tulevasta edistymisestä. He ovat tällaisessa vankeudessa pitkän aikaa, ja sitten ajan myötä, kun he ovat eläneet karmansa loppuun tietyssä kehossa, he saavat uuden mahdollisuuden korkeampaan elämänmuotoon.

    ____________________

    Toisaalta itse ehdollistettu, toisaalta itse vapautettu. Vapautuneimpia olentoja tässä maailmassa ovat korkeampien planeettojen asukkaat. Veda kutsuu heitä puolijumaliksi, kristillisessä perinteessä heitä kutsutaan enkeleiksi. Eli nämä ovat olentoja, jotka ovat vähiten karkean materian peittämiä, vähiten karman sitomia, ja siksi heillä on eniten ilmennyttä sieluenergiaa. Eli heillä on korkeimmat, jotkut mystiset kyvyt: he lentävät, he voivat tulla näkymättömiksi, he voivat tehdä kaikenlaisia ihmeitä, nämä ovat sielun ominaisuuksia, kun sielu on materian peitossa, silloin nämä sielun ominaisuudet ovat luonnollisesti piilossa. Toisessa päässä ovat siis kaikkein sidotuimmat olennot, toisessa päässä päinvastoin kaikkein vapaimmat olennot tässä aineellisessa maailmassa. He ovat onnellisempia, heillä on enemmän tietoa, heillä on enemmän vapautta jne. Ja ihmiset ovat jossain keskellä, myös ihmiset elävät erilaista elämää: jotkut ihmiset elävät kurjaa elämää, ja toiset ihmiset ovat niin sanotusti suhteellisen vapaita, enemmän tai vähemmän. Mutta kuitenkin kaikki tässä maailmassa olevat elävät olennot ovat tietämättään yhteydessä materiaan, eli he eivät tiedä, mistä materia tulee, mistä he itse tulevat, mihin energiaa pitäisi käyttää - tässä tilassa he väistämättä sotkeutuvat tavalla tai toisella karmaan.


    ____________________________

    Karma ja kolme gunaa

    Palstan alussa on siihen linkki. Jotta ymmärtää paremmin karmaa, pitää ymmärtää myös gunat.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ja karma, joka sitoo tai vapauttaa meidät, koska se on energiaa. Jos toimimme oikein, tämä energia ei kosketa meitä. Meillä on siis eräänlainen diplomaattisen koskemattomuuden status. Toisin sanoen olemme henkisiä olentoja, jos meillä on henkinen tietoisuus henkisinä olentoina, otamme aineellista energiaa ja käytämme sitä henkisiin tarkoituksiin. Toisin sanoen, koska olemme aineellisessa maailmassa ja elämme henkisen todellisuuden lakien mukaan, tämä laki ei koske meitä. Aivan kuten diplomaattia eivät koske sen maan lait, jossa hän työskentelee, vaan sen maan lait, jonka kansalainen hän on - nämä lait koskevat häntä. Niinpä jos henkinen olento toimii henkisesti, eli käyttää kaikkea aineellista ympäristöään henkisiin tarkoituksiin, karma ei koske häntä.
    Alemmat elämänmuodot ja karma. Esimerkiksi kasvit, puut jne.
    Vaikka he kaikki ovat eläviä olentoja, he tuntevat ja reagoivat eri tavoin eri ilmenemismuotoihin, he ovat silti kaikki eläviä olentoja. He ovat hyvin paljon menneen karmansa ehdollistamia. Ne eivät voi mennä minnekään, niiden juuret ovat kuin jalat upotettuina maahan. Ne seisovat samassa paikassa, talvella tai kesällä. Ne eivät voi tehdä mitään, kun niitä sahataan, rikotaan tai kaadetaan, kun niihin kaiverretaan jotain. Toisin sanoen ne ovat eläviä olentoja, jotka ovat hyvin sidottuja menneisyyden toimintansa seurauksiin. Ja ne vain suorittavat karmaansa. Toisin sanoen he eivät voi ansaita uutta karmaa tässä tilassa, koska muuten heillä ei olisi mitään toivoa tulevasta edistymisestä. He ovat tällaisessa vankeudessa pitkän aikaa, ja sitten ajan myötä, kun he ovat eläneet karmansa loppuun tietyssä kehossa, he saavat uuden mahdollisuuden korkeampaan elämänmuotoon.

    ____________________

    Toisaalta itse ehdollistettu, toisaalta itse vapautettu. Vapautuneimpia olentoja tässä maailmassa ovat korkeampien planeettojen asukkaat. Veda kutsuu heitä puolijumaliksi, kristillisessä perinteessä heitä kutsutaan enkeleiksi. Eli nämä ovat olentoja, jotka ovat vähiten karkean materian peittämiä, vähiten karman sitomia, ja siksi heillä on eniten ilmennyttä sieluenergiaa. Eli heillä on korkeimmat, jotkut mystiset kyvyt: he lentävät, he voivat tulla näkymättömiksi, he voivat tehdä kaikenlaisia ihmeitä, nämä ovat sielun ominaisuuksia, kun sielu on materian peitossa, silloin nämä sielun ominaisuudet ovat luonnollisesti piilossa. Toisessa päässä ovat siis kaikkein sidotuimmat olennot, toisessa päässä päinvastoin kaikkein vapaimmat olennot tässä aineellisessa maailmassa. He ovat onnellisempia, heillä on enemmän tietoa, heillä on enemmän vapautta jne. Ja ihmiset ovat jossain keskellä, myös ihmiset elävät erilaista elämää: jotkut ihmiset elävät kurjaa elämää, ja toiset ihmiset ovat niin sanotusti suhteellisen vapaita, enemmän tai vähemmän. Mutta kuitenkin kaikki tässä maailmassa olevat elävät olennot ovat tietämättään yhteydessä materiaan, eli he eivät tiedä, mistä materia tulee, mistä he itse tulevat, mihin energiaa pitäisi käyttää - tässä tilassa he väistämättä sotkeutuvat tavalla tai toisella karmaan.


    ____________________________

    Karma ja kolme gunaa

    Palstan alussa on siihen linkki. Jotta ymmärtää paremmin karmaa, pitää ymmärtää myös gunat.

    Toistaiseksi moderni länsimainen tieteellinen paradigma sysää reinkarnaatioilmiön "para-/pseudotieteen" kategoriaan, mikä rajoittaa merkittävästi paitsi saman uskontopsykologian myös koko filosofisen antropologian epistemologisia resursseja.

    Tietoisuuden positiivisten muutosten tieteellinen perusteleminen yhden "inkarnaation" puitteissa on mahdotonta: ylivoimainen "reinkarnaatio" on ainoa tapa perustella tietoisuuden positiivisia muutoksia.    Valtaosa ihmisen kriiseistä matkalla kohti totuutta nykyisessä elämässä on seurausta ja samalla tapa selviytyä lukuisista olosuhteista, teoista ja kokemuksista, joiden jälki on kadonnut alitajunnan syvyyksiin ja jotka viittaavat kokemuksiin, jotka eivät selvästikään liity tähän kehoon ja sen elämän erityisiin olosuhteisiin.

    Länsimaisen tieteen on yksinkertaisesti palattava omiin juuriinsa, jotka ovat suurelta osin myös Platonin jne. teoksissa, jotka vahvistivat metempsykoosin ajatuksen olevan perustavanlaatuinen persoonallisuuden ontologian rationaalisessa perustelussa ja välttämätön edellytys matkalla täydellisyyteen ”alemmasta maailmasta korkeampaan maailmaan”.

    __________________

    Karman mekanismi.
    Nyt puhumme hieman karman mekanismista, siitä, mitkä ovat tämän toiminnan vaiheet. Toiminnan ensimmäinen vaihe on halu, eli on halu tehdä jotain, tämä halun energia tulee sielusta. Toinen toiminnan vaihe on ymmärrysvaihe. Nyt tämä sielun halu siirtyy hienojakoiseen kehoon, ja siellä se alkaa miettiä, miten asia pitäisi tehdä. Sitten tulee kolmas vaihe - se on tahdonilmaisu, kun olen jo tehnyt päätöksen, kun olen ymmärtänyt, että kaikki pitäisi tehdä, tällainen tahdonilmaisuimpulssi tässä hienovaraisessa kehossa, älyssä.
    Ja neljäs toimintavaihe on suoraan ruumiillistuminen fyysisen toiminnan kautta. Ja kun toiminta on täysin ulkoista, karman siemen istutetaan hienojakoisen kehomme sisälle, eli jokainen askel jättää jäljen, jokaisella toiminnalla on tietyt seuraukset. Eli kun suoritamme jonkin toiminnan, se tarkoittaa, että laitamme energiaa johonkin. Koko elämämme on sanan varsinaisessa merkityksessä energian vastaanottamista ja energian kuluttamista: saamme energiaa ja luovutamme sitä jonnekin. Toisin sanoen otamme sitä jostakin ja annamme sitä jonnekin. Ja tämä määrittää elämämme. Kun ihminen on suorittanut jonkin teon, hän on tehnyt tietynlaisen sijoituksen eli sijoittanut energiaa tiettyyn toimintaan, ja tämä sijoitus tuottaa varmasti jotain, joko voittoa jollakin korolla tai tappiota.


    Kun olemme istuttaneet tämän karman siemenen hienojakoiseen kehoomme, tulee aika, jolloin tulos tulee. Joskus tulos tulee hyvin nopeasti, joskus hitaasti. Oletetaan, että jos laitatte sormenne pistorasiaan, niin reaktio tulee välittömästi, välittömästi, ei kuudessa kuukaudessa, ei kolmessa tunnissa, se tulee välittömästi - se on laki. Ja jos vaikkapa istutatte keväällä perunoita, ne eivät kasva heti, vaan muutamassa kuukaudessa. Toisin sanoen eri toimet antavat erilaisia tuloksia eriasteisella aikapidennyksellä. Ja meidän kehomme on kshetra. Kshetra on kirjaimellisesti "toimintakenttä". Ja tekemällä tiettyjä toimia sijoitamme tätä energiaa, se muuttuu tällaisiksi siemeniksi, sitä kutsutaan bija - siemeneksi. Siis niin kuin pelto, johon istuteaan siemeniä.


    Ja nyt, ajan vaikutuksesta, tulevat tietyt suotuisat tilanteet, jolloin siemenet alkavat itää. Toisin sanoen nyt, tällä hetkellä, me kaikki korjaamme kehomme kasvimaalla niiden toimien, niiden tekojen satoa, joita olemme tehneet menneisyydessä. Teimme joitakin tekoja menneisyydessä, ja nyt saamme nämä sadot. Ja myös nyt istutamme uusia siemeniä, jotka antavat itujaan tulevaisuudessa. Eli menneisyydestä tulee jonkinlainen ennalta määräytyneisyys - sitä, mitä olemme tehneet aiemmin, kutsutaan nyt ennalta määräytyneisyydeksi, jota on melko vaikea muuttaa jossain määrin sitä voidaan pehmentää, mutta sitä on hyvin vaikea muuttaa kokonaan. Ja niinpä meillä on nyt myös vähän vapautta, teemme tiettyjä asioita, jotka jo muokkaavat tulevaisuuttamme.    Itänyt ja itämätön karma.
    Karma eroaa toisistaan itävyydeltään. Eli karma voi itää, sitä kutsutaan termillä prarabdhakarma ja se ilmenee- tämä on idännyt karmaa. Ja on olemassa aprarabdhakarma, eli itämätön karma, eli siemenet, jotka odottavat aikaansa. Ja tätä itänyttä karmaa on suurimmaksi osaksi siedettävä, sitä on melko vaikea muuttaa. Mutta itämätön karma, joka on vielä siemeninä hienojakoisessa kehossamme, voidaan tuhota. Aivan kuten voimme altistaa siemenet lämpökäsittelylle, paahtaa ne, ja silloin ne eivät itäne. Ja nämä karman siemenet, jotka me itse istutamme hienojakoiseen kehoomme ja jotka eivät ole vielä itäneet, ne voidaan altistaa henkiselle käsittelylle, sellaiselle lämpökäsittelylle.    Millainen käsittely tämä on? Se on henkistä tulta.
    Ja ymmärtääksenne ne, kannattaa tutustua edellä mainittuihin:
    Ihmisen metafyysinen rakenne ja muut.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Toistaiseksi moderni länsimainen tieteellinen paradigma sysää reinkarnaatioilmiön "para-/pseudotieteen" kategoriaan, mikä rajoittaa merkittävästi paitsi saman uskontopsykologian myös koko filosofisen antropologian epistemologisia resursseja.

    Tietoisuuden positiivisten muutosten tieteellinen perusteleminen yhden "inkarnaation" puitteissa on mahdotonta: ylivoimainen "reinkarnaatio" on ainoa tapa perustella tietoisuuden positiivisia muutoksia.    Valtaosa ihmisen kriiseistä matkalla kohti totuutta nykyisessä elämässä on seurausta ja samalla tapa selviytyä lukuisista olosuhteista, teoista ja kokemuksista, joiden jälki on kadonnut alitajunnan syvyyksiin ja jotka viittaavat kokemuksiin, jotka eivät selvästikään liity tähän kehoon ja sen elämän erityisiin olosuhteisiin.

    Länsimaisen tieteen on yksinkertaisesti palattava omiin juuriinsa, jotka ovat suurelta osin myös Platonin jne. teoksissa, jotka vahvistivat metempsykoosin ajatuksen olevan perustavanlaatuinen persoonallisuuden ontologian rationaalisessa perustelussa ja välttämätön edellytys matkalla täydellisyyteen ”alemmasta maailmasta korkeampaan maailmaan”.

    __________________

    Karman mekanismi.
    Nyt puhumme hieman karman mekanismista, siitä, mitkä ovat tämän toiminnan vaiheet. Toiminnan ensimmäinen vaihe on halu, eli on halu tehdä jotain, tämä halun energia tulee sielusta. Toinen toiminnan vaihe on ymmärrysvaihe. Nyt tämä sielun halu siirtyy hienojakoiseen kehoon, ja siellä se alkaa miettiä, miten asia pitäisi tehdä. Sitten tulee kolmas vaihe - se on tahdonilmaisu, kun olen jo tehnyt päätöksen, kun olen ymmärtänyt, että kaikki pitäisi tehdä, tällainen tahdonilmaisuimpulssi tässä hienovaraisessa kehossa, älyssä.
    Ja neljäs toimintavaihe on suoraan ruumiillistuminen fyysisen toiminnan kautta. Ja kun toiminta on täysin ulkoista, karman siemen istutetaan hienojakoisen kehomme sisälle, eli jokainen askel jättää jäljen, jokaisella toiminnalla on tietyt seuraukset. Eli kun suoritamme jonkin toiminnan, se tarkoittaa, että laitamme energiaa johonkin. Koko elämämme on sanan varsinaisessa merkityksessä energian vastaanottamista ja energian kuluttamista: saamme energiaa ja luovutamme sitä jonnekin. Toisin sanoen otamme sitä jostakin ja annamme sitä jonnekin. Ja tämä määrittää elämämme. Kun ihminen on suorittanut jonkin teon, hän on tehnyt tietynlaisen sijoituksen eli sijoittanut energiaa tiettyyn toimintaan, ja tämä sijoitus tuottaa varmasti jotain, joko voittoa jollakin korolla tai tappiota.


    Kun olemme istuttaneet tämän karman siemenen hienojakoiseen kehoomme, tulee aika, jolloin tulos tulee. Joskus tulos tulee hyvin nopeasti, joskus hitaasti. Oletetaan, että jos laitatte sormenne pistorasiaan, niin reaktio tulee välittömästi, välittömästi, ei kuudessa kuukaudessa, ei kolmessa tunnissa, se tulee välittömästi - se on laki. Ja jos vaikkapa istutatte keväällä perunoita, ne eivät kasva heti, vaan muutamassa kuukaudessa. Toisin sanoen eri toimet antavat erilaisia tuloksia eriasteisella aikapidennyksellä. Ja meidän kehomme on kshetra. Kshetra on kirjaimellisesti "toimintakenttä". Ja tekemällä tiettyjä toimia sijoitamme tätä energiaa, se muuttuu tällaisiksi siemeniksi, sitä kutsutaan bija - siemeneksi. Siis niin kuin pelto, johon istuteaan siemeniä.


    Ja nyt, ajan vaikutuksesta, tulevat tietyt suotuisat tilanteet, jolloin siemenet alkavat itää. Toisin sanoen nyt, tällä hetkellä, me kaikki korjaamme kehomme kasvimaalla niiden toimien, niiden tekojen satoa, joita olemme tehneet menneisyydessä. Teimme joitakin tekoja menneisyydessä, ja nyt saamme nämä sadot. Ja myös nyt istutamme uusia siemeniä, jotka antavat itujaan tulevaisuudessa. Eli menneisyydestä tulee jonkinlainen ennalta määräytyneisyys - sitä, mitä olemme tehneet aiemmin, kutsutaan nyt ennalta määräytyneisyydeksi, jota on melko vaikea muuttaa jossain määrin sitä voidaan pehmentää, mutta sitä on hyvin vaikea muuttaa kokonaan. Ja niinpä meillä on nyt myös vähän vapautta, teemme tiettyjä asioita, jotka jo muokkaavat tulevaisuuttamme.    Itänyt ja itämätön karma.
    Karma eroaa toisistaan itävyydeltään. Eli karma voi itää, sitä kutsutaan termillä prarabdhakarma ja se ilmenee- tämä on idännyt karmaa. Ja on olemassa aprarabdhakarma, eli itämätön karma, eli siemenet, jotka odottavat aikaansa. Ja tätä itänyttä karmaa on suurimmaksi osaksi siedettävä, sitä on melko vaikea muuttaa. Mutta itämätön karma, joka on vielä siemeninä hienojakoisessa kehossamme, voidaan tuhota. Aivan kuten voimme altistaa siemenet lämpökäsittelylle, paahtaa ne, ja silloin ne eivät itäne. Ja nämä karman siemenet, jotka me itse istutamme hienojakoiseen kehoomme ja jotka eivät ole vielä itäneet, ne voidaan altistaa henkiselle käsittelylle, sellaiselle lämpökäsittelylle.    Millainen käsittely tämä on? Se on henkistä tulta.
    Ja ymmärtääksenne ne, kannattaa tutustua edellä mainittuihin:
    Ihmisen metafyysinen rakenne ja muut.

    Millainen käsittely tämä on? Se on henkistä tulta. Ulkoinen fyysinen ulkokuori, sen sisällä on hienojakoinen keho ja syvimmällä syvyyksissä on sielu. Katsokaa nyt, fyysinen keho on jo tulos niistä hienovaraisista siemenistä, jotka olivat hienovaraisessa kehossa. Edellisessä elämässä kuolin, sielu hienojakoisessa kehossa tuli ulos kehosta ja hienojakoisessa kehossa oli tiettyjä siemeniä, joiden pitäisi antaa minulle tietty karman kokoonpano.

    Ja niinpä Paramatma, Ylitietoisuus, "Jumala sydämessä" johtaa minut äitini kohtuun, jossa tämä karmani, tämä halujeni kokoonpano, voi antaa hedelmänsä, ja täällä synnyn tiettyyn kehoon. Fyysinen kehoni muodostuu noiden hienojakoiseen kehoon menevien hienojakoisten siementen perusteella. Ja niin ne itävät, nuo siemenet, hienovaraisesta kehosta, aineellinen kehoni, aineellinen kohtaloni, muodostuu. Se on itänyt karma.

    Mutta kaikki siemenet eivät ole vielä itäneet, vaan niitä on paljon, paljon enemmän. Monet niistä ovat yhä hienojakoisessa kehossa. Kun ihmisestä tuli aikuinen, kun ihmisellä oli jonkin verran henkistä tietoisuutta, voi nyt alkaa sytyttää henkisen tiedon tulta, henkisen toiminnan tulta syvimmältä tasolta, sisältä, sielun tasolta. Ja tämä tuli sisältä, olemuksemme syvyydestä, se polttaa sisältä kaikki ne karman siemenet, jotka ovat tässä kehossa. Ulkopuolelta katsottuna karma on hyvin paha korjata jollain tavalla, hyvin paha hyvin vaikea. Tiedämme esimerkiksi, että yleensä ihmiset sairastuvat juuri siksi, että he käyttäytyvät väärin, heillä on vääriä ajatuksia, väärää puhetta, vääriä ajatuksia, vääriä haluja, vääriä motivaatioita. Ja tämä hienovarainen vääränlainen käyttäytyminen (väärät tunteet, väärät ajatukset) synnyttää tiettyjä virheitä hienojakoisessa kehossa, ja sitten se kaikki tulee esiin karkeammalla fyysisellä tasolla.


    Karma voi siis palaa sisältäpäin tällä tavalla. Bhagavad-gitassa on ihmeellinen jae, jossa sanotaan, että aivan kuten tuli muuttaa puut tuhkaksi, samalla tavalla henkisen tiedon tuli polttaa tuhkaksi kaikki syntisten tekojemme seuraukset.
    ________________________


    Bhagavad Gita 4.37


    ”Oi Arjuna, kuten palava tuli muuttaa polttopuut tuhkaksi, niin tiedon tuli polttaa tuhkaksi kaikki aineelliseen toimintaan liittyvät reaktiot”.

    Tässä on sama asia hieman eri suomennoksessa.


    ”Arjuna! Kuten tuli muuttaa puun tuhkaksi, niin myös transsendenttisen tiedon liekki polttaa pois kaikki maallisen toiminnan seuraukset”.


    _______________________

    Siksi pitäisi ymmärtää hyvin selvästi, miten karma muodostuu ja miten se tuhoutuu.

    Nykyään on paljon tällaisia huijareita, jotka tarjoavat karman puhdistamista tiettyä rahasummaa vastaan.

    He sanovat: "Sinulla on raskas karma, sinun täytyy puhdistaa tämä karma", mutta älä usko näitä huijareita, he puhdistavat taskuasi rahasta, mutta eivät karmaasi, ja karma jää edelleen.


    Vain Hän, joka on antanut meille tämän karman, voi vapauttaa meidät karmasta. Eli Jumalalta tulee tämä energia, Häneltä tulee tieto, Häneltä tulee vapaus. Kun emme välitä tiedosta ja käytämme vapauttamme väärin, käytämme tätä energiaa väärin, syntyy tiettyjä ongelmia.    Meillä on tämä karma, joka itse asiassa asettaa meidät erilaisiin tilanteisiin, joita emme halua ja jotka meidän on kestettävä. Ulkoisella tasolla karmaa on siis lähes mahdotonta voittaa, koska sillä on sisäisiä syitä. Voit leikata latvat pois, mutta jos juuret jäävät, ne versovat uudelleen.

    Tapahtuu, että ihmistä hoidetaan, hoidetaan, mutta hän ei toivu. Fyysistä kehoa hoidetaan, mutta karman siemenet ovat syvällä hienovaraisessa kehossa. Ja nyt on ymmärrettävä, että ihmiset työstävät jatkuvasti pois yhden karman, joka tulee heille menneisyydestä, ja hankkivat toisen karman.

    Eli se on kuin liukuhihna, kuvitelkaa ihminen, joka seisoo, ja yksi heistä heittää tiilen jollekin, ja sama ihminen saa tiilen joltain toiselta. Toisin sanoen liukuhihna välittää: hän antoi, sai, antoi, sai, sai, sai, sai, antoi. Näin ihminen, joka sekunti elämässään, vain hengittäessään, saadessaan jonkin ilon tai kärsimyksen, työstää yhden karman pois ja ansaitsee välittömästi toisen. Tämä on tällainen ikuinen liukuhihna, ikuinen energiapyörä, energia pyörii tässä syklissä, tässä.

    ________________________


    sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja
    ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo mokṣayiṣyāmi mā śuchaḥ
    (Srimad Bhagavad-gita: 18.66)

    [Jumala Krishna sanoo:] ”Hylkää kaikki uskonnon eri muodot ja antaudu yksinomaan Minulle. Minä vapautan sinut kaikista syntiesi seuraamuksista. Älä vaivu epätoivoon.”


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Millainen käsittely tämä on? Se on henkistä tulta. Ulkoinen fyysinen ulkokuori, sen sisällä on hienojakoinen keho ja syvimmällä syvyyksissä on sielu. Katsokaa nyt, fyysinen keho on jo tulos niistä hienovaraisista siemenistä, jotka olivat hienovaraisessa kehossa. Edellisessä elämässä kuolin, sielu hienojakoisessa kehossa tuli ulos kehosta ja hienojakoisessa kehossa oli tiettyjä siemeniä, joiden pitäisi antaa minulle tietty karman kokoonpano.

    Ja niinpä Paramatma, Ylitietoisuus, "Jumala sydämessä" johtaa minut äitini kohtuun, jossa tämä karmani, tämä halujeni kokoonpano, voi antaa hedelmänsä, ja täällä synnyn tiettyyn kehoon. Fyysinen kehoni muodostuu noiden hienojakoiseen kehoon menevien hienojakoisten siementen perusteella. Ja niin ne itävät, nuo siemenet, hienovaraisesta kehosta, aineellinen kehoni, aineellinen kohtaloni, muodostuu. Se on itänyt karma.

    Mutta kaikki siemenet eivät ole vielä itäneet, vaan niitä on paljon, paljon enemmän. Monet niistä ovat yhä hienojakoisessa kehossa. Kun ihmisestä tuli aikuinen, kun ihmisellä oli jonkin verran henkistä tietoisuutta, voi nyt alkaa sytyttää henkisen tiedon tulta, henkisen toiminnan tulta syvimmältä tasolta, sisältä, sielun tasolta. Ja tämä tuli sisältä, olemuksemme syvyydestä, se polttaa sisältä kaikki ne karman siemenet, jotka ovat tässä kehossa. Ulkopuolelta katsottuna karma on hyvin paha korjata jollain tavalla, hyvin paha hyvin vaikea. Tiedämme esimerkiksi, että yleensä ihmiset sairastuvat juuri siksi, että he käyttäytyvät väärin, heillä on vääriä ajatuksia, väärää puhetta, vääriä ajatuksia, vääriä haluja, vääriä motivaatioita. Ja tämä hienovarainen vääränlainen käyttäytyminen (väärät tunteet, väärät ajatukset) synnyttää tiettyjä virheitä hienojakoisessa kehossa, ja sitten se kaikki tulee esiin karkeammalla fyysisellä tasolla.


    Karma voi siis palaa sisältäpäin tällä tavalla. Bhagavad-gitassa on ihmeellinen jae, jossa sanotaan, että aivan kuten tuli muuttaa puut tuhkaksi, samalla tavalla henkisen tiedon tuli polttaa tuhkaksi kaikki syntisten tekojemme seuraukset.
    ________________________


    Bhagavad Gita 4.37


    ”Oi Arjuna, kuten palava tuli muuttaa polttopuut tuhkaksi, niin tiedon tuli polttaa tuhkaksi kaikki aineelliseen toimintaan liittyvät reaktiot”.

    Tässä on sama asia hieman eri suomennoksessa.


    ”Arjuna! Kuten tuli muuttaa puun tuhkaksi, niin myös transsendenttisen tiedon liekki polttaa pois kaikki maallisen toiminnan seuraukset”.


    _______________________

    Siksi pitäisi ymmärtää hyvin selvästi, miten karma muodostuu ja miten se tuhoutuu.

    Nykyään on paljon tällaisia huijareita, jotka tarjoavat karman puhdistamista tiettyä rahasummaa vastaan.

    He sanovat: "Sinulla on raskas karma, sinun täytyy puhdistaa tämä karma", mutta älä usko näitä huijareita, he puhdistavat taskuasi rahasta, mutta eivät karmaasi, ja karma jää edelleen.


    Vain Hän, joka on antanut meille tämän karman, voi vapauttaa meidät karmasta. Eli Jumalalta tulee tämä energia, Häneltä tulee tieto, Häneltä tulee vapaus. Kun emme välitä tiedosta ja käytämme vapauttamme väärin, käytämme tätä energiaa väärin, syntyy tiettyjä ongelmia.    Meillä on tämä karma, joka itse asiassa asettaa meidät erilaisiin tilanteisiin, joita emme halua ja jotka meidän on kestettävä. Ulkoisella tasolla karmaa on siis lähes mahdotonta voittaa, koska sillä on sisäisiä syitä. Voit leikata latvat pois, mutta jos juuret jäävät, ne versovat uudelleen.

    Tapahtuu, että ihmistä hoidetaan, hoidetaan, mutta hän ei toivu. Fyysistä kehoa hoidetaan, mutta karman siemenet ovat syvällä hienovaraisessa kehossa. Ja nyt on ymmärrettävä, että ihmiset työstävät jatkuvasti pois yhden karman, joka tulee heille menneisyydestä, ja hankkivat toisen karman.

    Eli se on kuin liukuhihna, kuvitelkaa ihminen, joka seisoo, ja yksi heistä heittää tiilen jollekin, ja sama ihminen saa tiilen joltain toiselta. Toisin sanoen liukuhihna välittää: hän antoi, sai, antoi, sai, sai, sai, sai, antoi. Näin ihminen, joka sekunti elämässään, vain hengittäessään, saadessaan jonkin ilon tai kärsimyksen, työstää yhden karman pois ja ansaitsee välittömästi toisen. Tämä on tällainen ikuinen liukuhihna, ikuinen energiapyörä, energia pyörii tässä syklissä, tässä.

    ________________________


    sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja
    ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo mokṣayiṣyāmi mā śuchaḥ
    (Srimad Bhagavad-gita: 18.66)

    [Jumala Krishna sanoo:] ”Hylkää kaikki uskonnon eri muodot ja antaudu yksinomaan Minulle. Minä vapautan sinut kaikista syntiesi seuraamuksista. Älä vaivu epätoivoon.”

    Śrī Īśopaniṣad

    Tieto, joka tuo meidät lähemmäksi Jumaluuden Ylintä Persoonallisuutta, Kṛṣṇaa.

    Kahdeksastoista mantra:

    agne naya supathā rāye asmān
    viśvāni deva vayunāni vidvān
    yuyodhy asmaj juhurāṇam eno
    bhūyiṣṭhāṁ te nama-uktiṁ vidhema

    Oi Jumalani, voimallinen kuin tuli, oi Kaikkivaltias, kumarrun Sinun eteesi yhä uudelleen ja uudelleen, lankean lootusjalkojesi juureen. Oi Jumalani, johdata minut oikealle tielle, jotta saavuttaisin Sinut. Ja koska Sinä tiedät kaiken, mitä olen tehnyt menneisyydessä, vapauta minut kaikista syntieni seuraamuksista, niin ettei mikään estäisi etenemistäni.

    ____________________________

    Vapautuminen karmasta.

    Ja heti on ymmärrettävä yksi hyvin hienovarainen asia, että karmasta vapautuminen ja karman purkaminen eivät ole sama asia. Kaikki ihmiset työstävät karmaa pois, jopa ymmärtämättä sitä, jopa tajuamatta sitä, se tapahtuu luonnollisesti, yksinkertaisesti siksi, että elämme, meille tapahtuu erilaisia tiloja, mentaalisia ja fyysisiä, tämä on karman pois työstämistä. Vapautuminen karmasta tapahtuu juuri silloin, kun olemme ymmärtäneet, mistä tämä karma kasvaa, mistä juuresta. Koska karma tulee vapaasta tahdostamme, kun käytämme energiaamme väärin, väärinkäytämme vapauttamme - sieltä karma tulee.


    Kollektiivinen ja individuaalinen karma.
    On myös ymmärrettävä, että karma on yksilöllistä ja kollektiivista.
    Kun tuotamme jonkin verran väkivaltaa, väkivalta palaa meille takaisin sairauksina, epidemioina, katastrofeina, sotina jne.


    Karman eri lajit.
    Voimme siis analysoida karmaa myös sen mukaan, miten se on meissä, eli on olemassa termi nimeltä sanchita-karma. Sananmukaisesti sanchita tarkoittaa kasaa, eli tätä kasaa karman siemeniä, jotka ovat hienojakoisessa kehossamme. Se osa tämän kasan siemenistä, joka on itänyt fyysisen kehon kautta, on nyt aineellinen ulkonäkö, aineellinen tilanne. Tämän sanchita-karman itäneestä osasta käytetään nimitystä prarabdha eli itänyt karma.


    Sitä karmaa, joka ei ole vielä itänyt, joka odottaa aikaansa, kutsutaan aprarabdha-karmaksi, tulevaksi tässä elämässä.


    Sitä karmaa, joka ei ilmene tässä elämässä, vaan tulevaisuudessa, koska meillä on yleensä enemmän kuin tarpeeksi karmasiemeniä yhteen elämään, kutsutaan agama-karmaksi, eli karmaksi, joka ilmenee tulevissa elämissä.

    Ja kaiken muun lisäksi on vielä yksi käsite - kriamana-karma.

    Kriamana-karma. on karmaa, jota luodaan mielessä halujen tasolla, suunnitelmien tasolla, kun teemme tiettyjä suunnitelmia. Ja tämä kriamana-karma eli karma mielen tasolla on meidän vapauden elementtimme.
    Prarabdha, itänyt karma, on ennalta määräämisen elementti, karma, jota luomme nyt halujemme avulla, tekemällä joitakin suunnitelmia, on vain vapauden elementti.

    Ja tämän vapauden elementin ansiosta voimme jotenkin muuttaa tulevaisuutemme suuntaa.

    Predestinaatio ja vapaus.
    Nyt on hyvin tärkeää ymmärtää, miten tämä ennalta määräytyminen ja vapaus sopivat yhteen. Jokaisessa sekunnissa on hetki ennalta määräytymistä, joka tulee menneisyydestä, siitä, mitä olemme itse ansainneet menneisyydessä, ja on tietty vapauden elementti, joka suuntautuu tulevaisuuteen, eli sen mukaan, mitä me teemme nyt. Ja miten se sopii yhteen: ennalta määrääminen ja vapaus? Koska on olemassa ihmisiä, joilla on äärimmäisiä näkemyksiä: joitakin kutsutaan fatalisteiksi, jotka sanovat, että kaikki on ennalta määrätty, ja toiset ovat sellaisia täydellisiä muita -istejä, jotka sanovat: "Ei, mitä minä haluan, me teemme niin kuin haluamme, kaikki tapahtuu tahtomme mukaan"


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Śrī Īśopaniṣad

    Tieto, joka tuo meidät lähemmäksi Jumaluuden Ylintä Persoonallisuutta, Kṛṣṇaa.

    Kahdeksastoista mantra:

    agne naya supathā rāye asmān
    viśvāni deva vayunāni vidvān
    yuyodhy asmaj juhurāṇam eno
    bhūyiṣṭhāṁ te nama-uktiṁ vidhema

    Oi Jumalani, voimallinen kuin tuli, oi Kaikkivaltias, kumarrun Sinun eteesi yhä uudelleen ja uudelleen, lankean lootusjalkojesi juureen. Oi Jumalani, johdata minut oikealle tielle, jotta saavuttaisin Sinut. Ja koska Sinä tiedät kaiken, mitä olen tehnyt menneisyydessä, vapauta minut kaikista syntieni seuraamuksista, niin ettei mikään estäisi etenemistäni.

    ____________________________

    Vapautuminen karmasta.

    Ja heti on ymmärrettävä yksi hyvin hienovarainen asia, että karmasta vapautuminen ja karman purkaminen eivät ole sama asia. Kaikki ihmiset työstävät karmaa pois, jopa ymmärtämättä sitä, jopa tajuamatta sitä, se tapahtuu luonnollisesti, yksinkertaisesti siksi, että elämme, meille tapahtuu erilaisia tiloja, mentaalisia ja fyysisiä, tämä on karman pois työstämistä. Vapautuminen karmasta tapahtuu juuri silloin, kun olemme ymmärtäneet, mistä tämä karma kasvaa, mistä juuresta. Koska karma tulee vapaasta tahdostamme, kun käytämme energiaamme väärin, väärinkäytämme vapauttamme - sieltä karma tulee.


    Kollektiivinen ja individuaalinen karma.
    On myös ymmärrettävä, että karma on yksilöllistä ja kollektiivista.
    Kun tuotamme jonkin verran väkivaltaa, väkivalta palaa meille takaisin sairauksina, epidemioina, katastrofeina, sotina jne.


    Karman eri lajit.
    Voimme siis analysoida karmaa myös sen mukaan, miten se on meissä, eli on olemassa termi nimeltä sanchita-karma. Sananmukaisesti sanchita tarkoittaa kasaa, eli tätä kasaa karman siemeniä, jotka ovat hienojakoisessa kehossamme. Se osa tämän kasan siemenistä, joka on itänyt fyysisen kehon kautta, on nyt aineellinen ulkonäkö, aineellinen tilanne. Tämän sanchita-karman itäneestä osasta käytetään nimitystä prarabdha eli itänyt karma.


    Sitä karmaa, joka ei ole vielä itänyt, joka odottaa aikaansa, kutsutaan aprarabdha-karmaksi, tulevaksi tässä elämässä.


    Sitä karmaa, joka ei ilmene tässä elämässä, vaan tulevaisuudessa, koska meillä on yleensä enemmän kuin tarpeeksi karmasiemeniä yhteen elämään, kutsutaan agama-karmaksi, eli karmaksi, joka ilmenee tulevissa elämissä.

    Ja kaiken muun lisäksi on vielä yksi käsite - kriamana-karma.

    Kriamana-karma. on karmaa, jota luodaan mielessä halujen tasolla, suunnitelmien tasolla, kun teemme tiettyjä suunnitelmia. Ja tämä kriamana-karma eli karma mielen tasolla on meidän vapauden elementtimme.
    Prarabdha, itänyt karma, on ennalta määräämisen elementti, karma, jota luomme nyt halujemme avulla, tekemällä joitakin suunnitelmia, on vain vapauden elementti.

    Ja tämän vapauden elementin ansiosta voimme jotenkin muuttaa tulevaisuutemme suuntaa.

    Predestinaatio ja vapaus.
    Nyt on hyvin tärkeää ymmärtää, miten tämä ennalta määräytyminen ja vapaus sopivat yhteen. Jokaisessa sekunnissa on hetki ennalta määräytymistä, joka tulee menneisyydestä, siitä, mitä olemme itse ansainneet menneisyydessä, ja on tietty vapauden elementti, joka suuntautuu tulevaisuuteen, eli sen mukaan, mitä me teemme nyt. Ja miten se sopii yhteen: ennalta määrääminen ja vapaus? Koska on olemassa ihmisiä, joilla on äärimmäisiä näkemyksiä: joitakin kutsutaan fatalisteiksi, jotka sanovat, että kaikki on ennalta määrätty, ja toiset ovat sellaisia täydellisiä muita -istejä, jotka sanovat: "Ei, mitä minä haluan, me teemme niin kuin haluamme, kaikki tapahtuu tahtomme mukaan"

    Kaikki muistomme tallentuvat mieleemme. Mieli on järjestelmä, joka analysoi aisteistamme saatua tietoa. Kuoleman hetkellä, kun tämän elämän prarabdha-karma on jo käytetty loppuun, mieli lakkaa vastaanottamasta tietoa tämän kehon aisteista. Mielen ja aistien välisen yhteyden katkeamista kutsutaan kehon kuolemaksi.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kaikki muistomme tallentuvat mieleemme. Mieli on järjestelmä, joka analysoi aisteistamme saatua tietoa. Kuoleman hetkellä, kun tämän elämän prarabdha-karma on jo käytetty loppuun, mieli lakkaa vastaanottamasta tietoa tämän kehon aisteista. Mielen ja aistien välisen yhteyden katkeamista kutsutaan kehon kuolemaksi.

    Karma edustaa itse asiassa vain toiminnan neljättä vaihetta: sitä, mikä on jo tapahtunut (prarabdha).
    Edeltäviä vaiheita on kuitenkin kolme.

    Bija on ensimmäinen vaihe. Tarkoittaa kirjaimellisesti "siementä". Se on karma siemenen muodossa. Jos tekijät ovat suotuisia, karman hedelmä kasvaa siemenestä. Itse asiassa nämä ovat meidän toiveemme. Olipa kyseessä aineellinen tai henkinen halu, ne johtavat meidät tiettyihin päätöksiin: täytämmekö kyseisen halun vai emme. Tämä on toinen vaihe.

    Kūṭa-stha on päätöksentekovaihe. Tässä vaiheessa pystymme pysähtymään emmekä tee vaarallisia päätöksiä. Mutta jos toimiin silti ryhdytään, se on seuraava vaihe.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Karma edustaa itse asiassa vain toiminnan neljättä vaihetta: sitä, mikä on jo tapahtunut (prarabdha).
    Edeltäviä vaiheita on kuitenkin kolme.

    Bija on ensimmäinen vaihe. Tarkoittaa kirjaimellisesti "siementä". Se on karma siemenen muodossa. Jos tekijät ovat suotuisia, karman hedelmä kasvaa siemenestä. Itse asiassa nämä ovat meidän toiveemme. Olipa kyseessä aineellinen tai henkinen halu, ne johtavat meidät tiettyihin päätöksiin: täytämmekö kyseisen halun vai emme. Tämä on toinen vaihe.

    Kūṭa-stha on päätöksentekovaihe. Tässä vaiheessa pystymme pysähtymään emmekä tee vaarallisia päätöksiä. Mutta jos toimiin silti ryhdytään, se on seuraava vaihe.

    Phalonmukha
    Tämä vaihe tulee toiminnan jälkeen. Ketjureaktio on alkanut ja karman pyörä on pyörinyt. Ja sen seurauksena tämän reaktion viimeinen ketju olen jälleen minä. Edellisissä vaiheissa vallinnut vapaus on päättynyt.

    Karman luokat:
    Sanchita karma .
    Tämä on kaiken aikaisemmissa elämissä ja ihmissyntymissä kertyneen karman kokonaissaldo.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Phalonmukha
    Tämä vaihe tulee toiminnan jälkeen. Ketjureaktio on alkanut ja karman pyörä on pyörinyt. Ja sen seurauksena tämän reaktion viimeinen ketju olen jälleen minä. Edellisissä vaiheissa vallinnut vapaus on päättynyt.

    Karman luokat:
    Sanchita karma .
    Tämä on kaiken aikaisemmissa elämissä ja ihmissyntymissä kertyneen karman kokonaissaldo.

    Prarabha karma .
    Tämä on tämän syntymän "suotuisia" ja "epäsuotuisia" seurauksia. Prarabha karmaa ei voi muuttaa, sitä voi vain sietää ja tehdä siitä asianmukaiset johtopäätökset.
    Kriyaman karma
    Tämä on vapaan valinnan alue, joka rajoittuu prarabha karman ominaisuuksiin. Tässä maailmassa tehdyt teot luovat karmaa tulevia syntymiä varten (hyviä tai huonoja) tai johtavat vapautumiseen syntymien ja kuolemien kierrosta.
    Toiminnan laadun valinta riippuu tietoisuutemme laadusta. Tämä voi olla joko hurskas tai ei-hurskas.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Prarabha karma .
    Tämä on tämän syntymän "suotuisia" ja "epäsuotuisia" seurauksia. Prarabha karmaa ei voi muuttaa, sitä voi vain sietää ja tehdä siitä asianmukaiset johtopäätökset.
    Kriyaman karma
    Tämä on vapaan valinnan alue, joka rajoittuu prarabha karman ominaisuuksiin. Tässä maailmassa tehdyt teot luovat karmaa tulevia syntymiä varten (hyviä tai huonoja) tai johtavat vapautumiseen syntymien ja kuolemien kierrosta.
    Toiminnan laadun valinta riippuu tietoisuutemme laadusta. Tämä voi olla joko hurskas tai ei-hurskas.

    Agami karma
    Tämä on tulevien syntymien karma, jos nykyinen syntymä ei ole viimeinen.
    Vikarma
    Väärät teot. Vikarma on suoraan akarman vastakohta. Vikarma voi ilmetä neljässä eri toimintamuodossa.
    Vanhempiin kohdistuvat toimet.
    Perheeseen kohdistuvat toimet.
    Yhteiskuntaa vastaan suunnatut toimet.
    Ihmiskuntaa vastaan suunnatut toimet.
    jne.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Agami karma
    Tämä on tulevien syntymien karma, jos nykyinen syntymä ei ole viimeinen.
    Vikarma
    Väärät teot. Vikarma on suoraan akarman vastakohta. Vikarma voi ilmetä neljässä eri toimintamuodossa.
    Vanhempiin kohdistuvat toimet.
    Perheeseen kohdistuvat toimet.
    Yhteiskuntaa vastaan suunnatut toimet.
    Ihmiskuntaa vastaan suunnatut toimet.
    jne.

    Kollektiivinen karma
    Ihmiskunnan tulevaisuuteen vaikuttava karma on kollektiivista karmaa. Se on kaikkien tiettyyn kollektiiviin kuuluvien ihmisten yksilöllisen karman summa. Esimerkiksi kuolleessa lentokoneessa tai bussissa kaikki eivät olleet vahingossa.
    Kollektiivisen karman laki pakottaa meidät tekemään samoja tekoja ja saamaan näin ollen samat seuraukset.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kollektiivinen karma
    Ihmiskunnan tulevaisuuteen vaikuttava karma on kollektiivista karmaa. Se on kaikkien tiettyyn kollektiiviin kuuluvien ihmisten yksilöllisen karman summa. Esimerkiksi kuolleessa lentokoneessa tai bussissa kaikki eivät olleet vahingossa.
    Kollektiivisen karman laki pakottaa meidät tekemään samoja tekoja ja saamaan näin ollen samat seuraukset.

    On paljon sellaista, mitä emme ymmärrä, hienojakoiset energiat, hienojakoinen maailma. Ja koko tämä kohtalo, kaikki reaktiot monien, monien elämien aikana, ne ovat siellä. Niitä ei vain näe. Nuo reaktiot, joita ette näe ollenkaan, ne eivät ilmene millään tavalla elämässämme juuri nyt, ne ovat niin syvälle juurtuneita, että ne eivät ilmene millään tavalla, niitä kutsutaan sanalla, ”aprārabdha”. Se tarkoittaa, että näitä reaktioita ei tule tässä elämässä. Me emme näe niitä. Ne ovat siellä, mutta me emme näe niitä. Ja niitä on paljon.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    On paljon sellaista, mitä emme ymmärrä, hienojakoiset energiat, hienojakoinen maailma. Ja koko tämä kohtalo, kaikki reaktiot monien, monien elämien aikana, ne ovat siellä. Niitä ei vain näe. Nuo reaktiot, joita ette näe ollenkaan, ne eivät ilmene millään tavalla elämässämme juuri nyt, ne ovat niin syvälle juurtuneita, että ne eivät ilmene millään tavalla, niitä kutsutaan sanalla, ”aprārabdha”. Se tarkoittaa, että näitä reaktioita ei tule tässä elämässä. Me emme näe niitä. Ne ovat siellä, mutta me emme näe niitä. Ja niitä on paljon.

    Joskus karma on välitöntä, mutta useammin järjestelmä jättää bumerangin vaikutuksen myöhempään ajankohtaan tai (useimmiten) venyttää vaikutuksen ajan kuluessa, mutta energiaa vapautuu tasaisesti koko ajan.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Joskus karma on välitöntä, mutta useammin järjestelmä jättää bumerangin vaikutuksen myöhempään ajankohtaan tai (useimmiten) venyttää vaikutuksen ajan kuluessa, mutta energiaa vapautuu tasaisesti koko ajan.

    Sanchita (kirjaimellisesti "kasa") on kaikki menneistä syntymistä kertynyt karma. Sitä osaa Sanchita-karmasta, jonka täytyy ilmetä tässä elämässä, kutsutaan nimellä Prarabdha (itänyt). Sanchita-karman leviämätöntä osaa kutsutaan apararabdhaksi...

    Sitä karmaa, joka itää tulevaisuudessa, kutsutaan agama-karmaksi. Toisin sanoen agama on osa aprārabdhaa. Agama-karman ja aprārabdhan ero on siinä, että osa aprārabdhastavoi muuttua prārabdhaksi tässä elämässä ajan myötä, ja se, mikä ei varmasti ilmene, jää tulevaisuuteen.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Sanchita (kirjaimellisesti "kasa") on kaikki menneistä syntymistä kertynyt karma. Sitä osaa Sanchita-karmasta, jonka täytyy ilmetä tässä elämässä, kutsutaan nimellä Prarabdha (itänyt). Sanchita-karman leviämätöntä osaa kutsutaan apararabdhaksi...

    Sitä karmaa, joka itää tulevaisuudessa, kutsutaan agama-karmaksi. Toisin sanoen agama on osa aprārabdhaa. Agama-karman ja aprārabdhan ero on siinä, että osa aprārabdhastavoi muuttua prārabdhaksi tässä elämässä ajan myötä, ja se, mikä ei varmasti ilmene, jää tulevaisuuteen.

    Bija, kūṭa-stha, phalonmukha ovat siirtymävaiheita aprārabdhasta prārabdhaan. Bija on karma siemenen muodossa tai "karman lepotilassa", joka odottaa aikaansa. Kūṭa-stha on siemen, joka on alkanut herätä henkiin, ja phalonmukha tarkoittaa "siementä, joka on itänyt" tai siementä, joka on versonut.

    Kun tuo verso on tuottanut hedelmää, sitä kutsutaan jo prārabdhaksi. Voimme sanoa, että Bija ja kūṭa-stha ovat edelleen aprārabdhaa ja phalonmukha on prārabdhan alku.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Bija, kūṭa-stha, phalonmukha ovat siirtymävaiheita aprārabdhasta prārabdhaan. Bija on karma siemenen muodossa tai "karman lepotilassa", joka odottaa aikaansa. Kūṭa-stha on siemen, joka on alkanut herätä henkiin, ja phalonmukha tarkoittaa "siementä, joka on itänyt" tai siementä, joka on versonut.

    Kun tuo verso on tuottanut hedelmää, sitä kutsutaan jo prārabdhaksi. Voimme sanoa, että Bija ja kūṭa-stha ovat edelleen aprārabdhaa ja phalonmukha on prārabdhan alku.

    Ymmärtääksemme, mistä kohtalo tulee, on otettava huomioon jälleensyntymisen käsite, joka liittyy erottamattomasti ajatukseen ikuisesta kuolemattomasta sielusta, joka vaihtaa kehoaan elämästä toiseen.
    Ilmeisesti, jos ei ymmärrä jälleensyntymisen ajatusta, mikään kohtalo ei ole poissuljettu. Juuri siksi, että kristillisessä perinteessä ei ole reinkarnaation käsitettä (nykyisin), ei ole loogisesti selitettävissä myöskään kohtalon käsitettä, ja sen seurauksena kaikista tulkinnoista tulee automaattisesti ”saatanallisia” ja ”harhaoppisia”.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ymmärtääksemme, mistä kohtalo tulee, on otettava huomioon jälleensyntymisen käsite, joka liittyy erottamattomasti ajatukseen ikuisesta kuolemattomasta sielusta, joka vaihtaa kehoaan elämästä toiseen.
    Ilmeisesti, jos ei ymmärrä jälleensyntymisen ajatusta, mikään kohtalo ei ole poissuljettu. Juuri siksi, että kristillisessä perinteessä ei ole reinkarnaation käsitettä (nykyisin), ei ole loogisesti selitettävissä myöskään kohtalon käsitettä, ja sen seurauksena kaikista tulkinnoista tulee automaattisesti ”saatanallisia” ja ”harhaoppisia”.

    Vapautus karmasta
    Seuraamukset voidaan mitätöidä, jos: henkilö maksaa täysin teoistaan kärsimyksen kautta tai katuu täysin. Karmiset seuraukset ilmenevät häiriöiden muodossa. Kun siis vilpittömästi kadumme ja pyydämme anteeksiantoa, mielenrauha tulee. Tällainen päivittäinen katumus ei ole huono asia tehdä ennen nukkumaanmenoa, sillä se antaa ihmiselle mahdollisuuden levätä ja ajatella tulevaa päivää niiden virheiden kannalta, joita hän on juuri tehnyt.
    Karma ja suhtautuminen aikaan
    Arvokkaan ajan menetys aiheuttaa suurinta kärsimystä.
    Jokainen tekemättä jäänyt toimenpide aiheuttaa pitkäkestoista ahdistusta. Jos et pääse instituuttiin, kärsit vuoden ajan. Jos nainen ei synnytä, hän kärsii koko loppuelämänsä. Siksi ihmisen tulisi ymmärtää selkeästi velvollisuutensa ja suorittaa se ajoissa ja keskittyneesti.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Vapautus karmasta
    Seuraamukset voidaan mitätöidä, jos: henkilö maksaa täysin teoistaan kärsimyksen kautta tai katuu täysin. Karmiset seuraukset ilmenevät häiriöiden muodossa. Kun siis vilpittömästi kadumme ja pyydämme anteeksiantoa, mielenrauha tulee. Tällainen päivittäinen katumus ei ole huono asia tehdä ennen nukkumaanmenoa, sillä se antaa ihmiselle mahdollisuuden levätä ja ajatella tulevaa päivää niiden virheiden kannalta, joita hän on juuri tehnyt.
    Karma ja suhtautuminen aikaan
    Arvokkaan ajan menetys aiheuttaa suurinta kärsimystä.
    Jokainen tekemättä jäänyt toimenpide aiheuttaa pitkäkestoista ahdistusta. Jos et pääse instituuttiin, kärsit vuoden ajan. Jos nainen ei synnytä, hän kärsii koko loppuelämänsä. Siksi ihmisen tulisi ymmärtää selkeästi velvollisuutensa ja suorittaa se ajoissa ja keskittyneesti.

    Karma ja eläimet
    Eläinkehoon syntyminen ei luo karmaa. Eläinkehot voivat vain nauttia tai kärsiä.


    Akarma
    Akarma johtaa vapautumiseen syntymän ja kuoleman kiertokulusta, kaikentyyppisestä karmasta.
    Etuliite "a" tarkoittaa negaatiota, akarma tarkoittaa "ei karmaa" tai "ei toimintaa".
    Mitä on siis toimettomuus? Se on toiminta, jolla ei ole seurauksia. Näin ollen ne ovat tekoja, jotka eivät liity tähän maailmaan. Niitä kutsutaan transsendenttisiksi.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Karma ja eläimet
    Eläinkehoon syntyminen ei luo karmaa. Eläinkehot voivat vain nauttia tai kärsiä.


    Akarma
    Akarma johtaa vapautumiseen syntymän ja kuoleman kiertokulusta, kaikentyyppisestä karmasta.
    Etuliite "a" tarkoittaa negaatiota, akarma tarkoittaa "ei karmaa" tai "ei toimintaa".
    Mitä on siis toimettomuus? Se on toiminta, jolla ei ole seurauksia. Näin ollen ne ovat tekoja, jotka eivät liity tähän maailmaan. Niitä kutsutaan transsendenttisiksi.

    Vaikka on kosminen karman laki ja vaikka tiedämme, että inhimillisellä kärsimyksellä on syynsä joko ihmisen tässä tai edellisissä elämissä, niin kuitenkin muinaiset kehottavat meitä olemaan armollisia kaikkia kohtaan ja auttamaan hädänalaisia niin paljon kuin voimme. Itse asiassa se on meidän kaikkien velvollisuus.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Vaikka on kosminen karman laki ja vaikka tiedämme, että inhimillisellä kärsimyksellä on syynsä joko ihmisen tässä tai edellisissä elämissä, niin kuitenkin muinaiset kehottavat meitä olemaan armollisia kaikkia kohtaan ja auttamaan hädänalaisia niin paljon kuin voimme. Itse asiassa se on meidän kaikkien velvollisuus.

    Maailma on järjestelmä, rakenne, jossa kaikki on loogista ja järkevää. Maailma on toisiinsa kytkeytynyt: kun vedät yhdestä narusta, kokonaiset osajärjestelmät lähtevät liikkeelle.


    Tätä kuvaa hyvin "perhosvaikutus", joka on luonnontieteiden termi, jolla viitataan joidenkin kaoottisten järjestelmien ominaisuuteen: järjestelmään kohdistuvalla vähäisellä vaikutuksella voi olla laajoja ja ennalta arvaamattomia seurauksia, myös täysin eri paikassa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Maailma on järjestelmä, rakenne, jossa kaikki on loogista ja järkevää. Maailma on toisiinsa kytkeytynyt: kun vedät yhdestä narusta, kokonaiset osajärjestelmät lähtevät liikkeelle.


    Tätä kuvaa hyvin "perhosvaikutus", joka on luonnontieteiden termi, jolla viitataan joidenkin kaoottisten järjestelmien ominaisuuteen: järjestelmään kohdistuvalla vähäisellä vaikutuksella voi olla laajoja ja ennalta arvaamattomia seurauksia, myös täysin eri paikassa.

    Jälleensyntymisestä, nämä aiheet liittyvät toisiinsa, karma ja jälleensyntyminen. Reinkarnaatio on pohjimmiltaan sama karman laki, mutta tulevien kehojen perspektiivistä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Jälleensyntymisestä, nämä aiheet liittyvät toisiinsa, karma ja jälleensyntyminen. Reinkarnaatio on pohjimmiltaan sama karman laki, mutta tulevien kehojen perspektiivistä.

    Itse ajatus jälleensyntymisestä juontuu sielun ikuisesta luonteesta ja kehon katoavasta luonteesta. Fyysinen keho on selvästi katoavainen, se on havaittavissa oleva tosiasia, miten se ilmestyy, miten se katoaa, se on näkyvissä, mutta on olemassa tämä tietoisuus, jolla on ikuinen luonne.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Itse ajatus jälleensyntymisestä juontuu sielun ikuisesta luonteesta ja kehon katoavasta luonteesta. Fyysinen keho on selvästi katoavainen, se on havaittavissa oleva tosiasia, miten se ilmestyy, miten se katoaa, se on näkyvissä, mutta on olemassa tämä tietoisuus, jolla on ikuinen luonne.

    Toisin sanoen, jos hyväksymme sielun ikuisen luonteen ja kehon ajallisen luonteen, ajatus jälleensyntymisestä on peräisin tästä. Minne sielu menee, kun tämä keho on hajonnut? Jos tämä elävä olento ei ole noussut täysin henkiselle tasolle, jos hänellä on yhä aineellisia haluja, aineellista karmaa, silloin on oltava jokin aineellinen keho, jonka kautta kaikki nämä halut, kaikki tämä karma, toteutuu. Myös jälleensyntyminen on mekanismi tai laki, joka on eräänlainen takaaja halujemme täyttymiselle. Koska meillä on itse asiassa enemmän toiveita kuin voimme toteuttaa elinaikanamme. Elämä on nyt melko lyhyt, ja toiveita on paljon. Yksi elämä ei riitä kaikkien näiden toiveiden täyttämiseen. Myös jälleensyntyminen antaa yhdelle elävälle olennolle mahdollisuuden vierailla eri kehoissa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Toisin sanoen, jos hyväksymme sielun ikuisen luonteen ja kehon ajallisen luonteen, ajatus jälleensyntymisestä on peräisin tästä. Minne sielu menee, kun tämä keho on hajonnut? Jos tämä elävä olento ei ole noussut täysin henkiselle tasolle, jos hänellä on yhä aineellisia haluja, aineellista karmaa, silloin on oltava jokin aineellinen keho, jonka kautta kaikki nämä halut, kaikki tämä karma, toteutuu. Myös jälleensyntyminen on mekanismi tai laki, joka on eräänlainen takaaja halujemme täyttymiselle. Koska meillä on itse asiassa enemmän toiveita kuin voimme toteuttaa elinaikanamme. Elämä on nyt melko lyhyt, ja toiveita on paljon. Yksi elämä ei riitä kaikkien näiden toiveiden täyttämiseen. Myös jälleensyntyminen antaa yhdelle elävälle olennolle mahdollisuuden vierailla eri kehoissa.

    Jälleensyntymisen mekanismi
    Kun kysymys jälleensyntymisestä nousee esiin, ihmisillä on tietysti kaikkein vaikeimpia kysymyksiä: "Miten se voidaan todistaa? Miten se voidaan nähdä?". Siksi Vedoissa, erityisesti sellaisessa tekstissä kuin Bhagavad-gita, on hyvä esimerkki siitä, miten ulkoinen jälleensyntyminen tapahtuu, eli siirtyminen kehosta toiseen, ja miten tätä prosessia edeltää sisäinen jälleensyntyminen. Se on siis niin sanotusti asteittainen prosessi.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Jälleensyntymisen mekanismi
    Kun kysymys jälleensyntymisestä nousee esiin, ihmisillä on tietysti kaikkein vaikeimpia kysymyksiä: "Miten se voidaan todistaa? Miten se voidaan nähdä?". Siksi Vedoissa, erityisesti sellaisessa tekstissä kuin Bhagavad-gita, on hyvä esimerkki siitä, miten ulkoinen jälleensyntyminen tapahtuu, eli siirtyminen kehosta toiseen, ja miten tätä prosessia edeltää sisäinen jälleensyntyminen. Se on siis niin sanotusti asteittainen prosessi.

    Bhagavad Gita. 2.13
    Ruumiillistunut sielu vaihtaa vähitellen lapsen kehosta nuoren miehen kehoon ja sitten vanhan miehen kehoon, ja samalla tavalla sielu siirtyy kuoleman jälkeen toiseen kehoon. Henkilö, joka on tietoinen omasta henkisestä luonteestaan, ei hämmenny tällaisesta muutoksesta.

    Bhagavad Gita 2.20
    Sielu ei synny eikä kuole. Hän ei ole koskaan syntynyt, ei synny eikä tule koskaan syntymään. Hän on syntymätön, ikuinen, aina olemassa oleva ja alkuperäinen. Hän ei tuhoudu, kun keho kuolee.

    Bhagavad Gita. 2.12
    Koskaan ei ole ollut aikaa, jolloin Minua, sinua ja kaikkia näitä kuninkaita ei olisi ollut olemassa, eikä kukaan meistä lakkaa olemasta tulevaisuudessakaan.

    Bhagavad Gita 2.

    TEKSTI 23 :
    Sielua ei voi paloitella millään aseella, polttaa tulella, kastella vedellä tai kuivattaa tuulella.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Bhagavad Gita. 2.13
    Ruumiillistunut sielu vaihtaa vähitellen lapsen kehosta nuoren miehen kehoon ja sitten vanhan miehen kehoon, ja samalla tavalla sielu siirtyy kuoleman jälkeen toiseen kehoon. Henkilö, joka on tietoinen omasta henkisestä luonteestaan, ei hämmenny tällaisesta muutoksesta.

    Bhagavad Gita 2.20
    Sielu ei synny eikä kuole. Hän ei ole koskaan syntynyt, ei synny eikä tule koskaan syntymään. Hän on syntymätön, ikuinen, aina olemassa oleva ja alkuperäinen. Hän ei tuhoudu, kun keho kuolee.

    Bhagavad Gita. 2.12
    Koskaan ei ole ollut aikaa, jolloin Minua, sinua ja kaikkia näitä kuninkaita ei olisi ollut olemassa, eikä kukaan meistä lakkaa olemasta tulevaisuudessakaan.

    Bhagavad Gita 2.

    TEKSTI 23 :
    Sielua ei voi paloitella millään aseella, polttaa tulella, kastella vedellä tai kuivattaa tuulella.

    Kuoleman hetkellä se siirtyy samaan tapaan toiseen kehoon. Eli yhden kehon sisällä tapahtuu sisäinen jälleensyntyminen, kun seitsemän vuoden välein kaikki kehomme solut vaihtuvat. Tämä tarkoittaa, että joka seitsemäs vuosi olemme jo toisessa kehossa. Vaikka se tapahtuu hyvin hitaasti, emme huomaa sitä sanan varsinaisessa merkityksessä, mutta se tapahtuu kuitenkin. Sisäinen jälleensyntyminen, kun yhden kehon sisällä siirrymme lapsen kehosta nuoren miehen kehoon, kypsän ihmisen kehoon ja sitten vanhan miehen kehoon. Ja siinä sanotaan täsmälleen samaa, eli kyse on samassa järjestyksessä tapahtuvista muutoksista. Aivan kuten yhden elämän aikana lapsen kehosta - vähitellen vanhan miehen kehoon, samalla tavalla sielu saa kuollessaan uuden kehon.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kuoleman hetkellä se siirtyy samaan tapaan toiseen kehoon. Eli yhden kehon sisällä tapahtuu sisäinen jälleensyntyminen, kun seitsemän vuoden välein kaikki kehomme solut vaihtuvat. Tämä tarkoittaa, että joka seitsemäs vuosi olemme jo toisessa kehossa. Vaikka se tapahtuu hyvin hitaasti, emme huomaa sitä sanan varsinaisessa merkityksessä, mutta se tapahtuu kuitenkin. Sisäinen jälleensyntyminen, kun yhden kehon sisällä siirrymme lapsen kehosta nuoren miehen kehoon, kypsän ihmisen kehoon ja sitten vanhan miehen kehoon. Ja siinä sanotaan täsmälleen samaa, eli kyse on samassa järjestyksessä tapahtuvista muutoksista. Aivan kuten yhden elämän aikana lapsen kehosta - vähitellen vanhan miehen kehoon, samalla tavalla sielu saa kuollessaan uuden kehon.

    Nämä ovat saman järjestyksen muutoksia. Kukaan ei sure sitä, että nuoresta miehestä on tullut aikuinen mies tai lapsesta on tullut nuori mies, tässä. Miksi siis suremme sitä, että vanha mies on mennyt jonnekin muualle?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Nämä ovat saman järjestyksen muutoksia. Kukaan ei sure sitä, että nuoresta miehestä on tullut aikuinen mies tai lapsesta on tullut nuori mies, tässä. Miksi siis suremme sitä, että vanha mies on mennyt jonnekin muualle?

    Hän sai itse asiassa uuden kehon. Kun vanha keho vaihdetaan uuteen, mitä me sitten suremme? Ei ole mitään syytä surra. Kun rikkinäinen auto, vanha auto vaihdetaan uuteen autoon, onko siinä syytä surra? Mutta emotionaalisesti on ymmärrettävää, että olemme kiintyneet johonkin ihmiseen sukulaiseen ja olemme pahoillamme siitä, ettemme näe häntä siinä muodossa, se on ymmärrettävä sanktio. Mutta jos rikastamme sitä sillä ymmärryksellä, että elävä olento saa uuden kehon ja oletettavasti paremman kehon, jos henkilö on elänyt oikeamielisesti.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Hän sai itse asiassa uuden kehon. Kun vanha keho vaihdetaan uuteen, mitä me sitten suremme? Ei ole mitään syytä surra. Kun rikkinäinen auto, vanha auto vaihdetaan uuteen autoon, onko siinä syytä surra? Mutta emotionaalisesti on ymmärrettävää, että olemme kiintyneet johonkin ihmiseen sukulaiseen ja olemme pahoillamme siitä, ettemme näe häntä siinä muodossa, se on ymmärrettävä sanktio. Mutta jos rikastamme sitä sillä ymmärryksellä, että elävä olento saa uuden kehon ja oletettavasti paremman kehon, jos henkilö on elänyt oikeamielisesti.

    Reinkarnaatio on siis aivan luonnollinen prosessi, joka ulkoisesti, eli siirtyminen kehosta toiseen, yksinkertaisesti jatkaa samaa logiikkaa, joka tapahtuu tässä kehossa. Voimme siirtyä ylöspäin, voimme siirtyä alaspäin, jos ihminen voi yhden elämän aikana joko mennä alaspäin - rappeutua - tai tulla ulos ihmisenä, niin miksi elävä olento ei voi tämän kehon kuoleman jälkeen mennä korkeammalle tai alemmaksi? Aivan samalla logiikalla kuin tässä elämässä voimme nousta ylös ja voimme laskeutua alas, samalla tavalla voimme nousta korkeammalle tai alemmas tämän elämän jälkeen. Eli tärkeintä on tietoisuuden vektori, mihin me sen suuntaamme, mihin olemme menossa. Jos olemme jo tässä elämässä periaatteessa valinneet oikean suunnan, henkisen suunnan, niin voimme aivan luonnollisesti olla varmoja, että menemme korkeammalle.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Reinkarnaatio on siis aivan luonnollinen prosessi, joka ulkoisesti, eli siirtyminen kehosta toiseen, yksinkertaisesti jatkaa samaa logiikkaa, joka tapahtuu tässä kehossa. Voimme siirtyä ylöspäin, voimme siirtyä alaspäin, jos ihminen voi yhden elämän aikana joko mennä alaspäin - rappeutua - tai tulla ulos ihmisenä, niin miksi elävä olento ei voi tämän kehon kuoleman jälkeen mennä korkeammalle tai alemmaksi? Aivan samalla logiikalla kuin tässä elämässä voimme nousta ylös ja voimme laskeutua alas, samalla tavalla voimme nousta korkeammalle tai alemmas tämän elämän jälkeen. Eli tärkeintä on tietoisuuden vektori, mihin me sen suuntaamme, mihin olemme menossa. Jos olemme jo tässä elämässä periaatteessa valinneet oikean suunnan, henkisen suunnan, niin voimme aivan luonnollisesti olla varmoja, että menemme korkeammalle.

    Aivan kuten tänään jatkamme sen tekemistä, mitä emme saaneet eilen valmiiksi, ja huomenna jatkamme sen tekemistä, mitä emme saaneet tänään valmiiksi, samalla tavalla teemme tässä elämässä niitä asioita, joita meillä on jäljellä menneisyydestä: joitakin velkoja tai keskeneräisiä ohjelmia - ja tulevassa elämässä saamme valmiiksi ja teemme sen, mitä emme saaneet valmiiksi tässä elämässä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Aivan kuten tänään jatkamme sen tekemistä, mitä emme saaneet eilen valmiiksi, ja huomenna jatkamme sen tekemistä, mitä emme saaneet tänään valmiiksi, samalla tavalla teemme tässä elämässä niitä asioita, joita meillä on jäljellä menneisyydestä: joitakin velkoja tai keskeneräisiä ohjelmia - ja tulevassa elämässä saamme valmiiksi ja teemme sen, mitä emme saaneet valmiiksi tässä elämässä.

    Ja joskus nämä karmalliset taidot säilyvät, kun ihminen vaikkapa jo lapsuusvuosista lähtien tekee jotakin hyvin helposti ja luontaisesti lahjakkaasti. Mistä? Jos hän ei ole saanut mitään erityistä koulutusta tässä elämässä. Ja on sellaisia tapauksia, että kun lapsi on hyvin nuori, eikä hänellä ole mitään suurta elämänkokemusta, hän voi kirjoittaa sellaisia runoja, jotka eivät ole hänen kokemuksensa kohteena tässä elämässä. Mistä hän tietää nämä asiat? Miten hän voi tuntea nämä asiat? Se on hänen menneisyyden kokemuksensa, joka välittyy, joka säilyy. Tai olettakaamme, että Mozart jo seitsemänvuotiaana sävelsi loistavia melodioita, eikä hän istunut ja miettinyt: "Miten se nyt on, mikä nuotti? Mikä sointu?", tai jotain sellaista. Se vain ilmeni luonnostaan hänen mielessään, siellä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ja joskus nämä karmalliset taidot säilyvät, kun ihminen vaikkapa jo lapsuusvuosista lähtien tekee jotakin hyvin helposti ja luontaisesti lahjakkaasti. Mistä? Jos hän ei ole saanut mitään erityistä koulutusta tässä elämässä. Ja on sellaisia tapauksia, että kun lapsi on hyvin nuori, eikä hänellä ole mitään suurta elämänkokemusta, hän voi kirjoittaa sellaisia runoja, jotka eivät ole hänen kokemuksensa kohteena tässä elämässä. Mistä hän tietää nämä asiat? Miten hän voi tuntea nämä asiat? Se on hänen menneisyyden kokemuksensa, joka välittyy, joka säilyy. Tai olettakaamme, että Mozart jo seitsemänvuotiaana sävelsi loistavia melodioita, eikä hän istunut ja miettinyt: "Miten se nyt on, mikä nuotti? Mikä sointu?", tai jotain sellaista. Se vain ilmeni luonnostaan hänen mielessään, siellä.

    Aika omaksua muinaista tietoa

    Sivilisaation elämä on syklistä. Egypti, Rooma, Kreikka - kuinka monta esimerkkiä tarvitaankaan osoittamaan, että sivilisaatioita syntyy ja kuolee. On tullut sivilisaation aikakausi, jolla on taipumus omaksua menneisyyden saavutukset kohtaamiensa haasteiden, tarpeidensa ja tehtäviensä vuoksi.

    Kristillinen kirkko oli pitkään kieltänyt antiikin kulttuurin, koska se piti kreikkalaisten filosofiaa uhkana maailmankuvalleen. Piilottamalla kreikkalaisten tekstit luostareihin kirkko ei kuitenkaan voinut pitää niitä salassa munkeilta, jotka kopioivat ja säilyttivät käsikirjoituksia. Näin antiikin ajatus vaikutti kristilliseen maailmankuvaan, sillä jokainen maailmankatsomus tarvitsee vankan perustan.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Aika omaksua muinaista tietoa

    Sivilisaation elämä on syklistä. Egypti, Rooma, Kreikka - kuinka monta esimerkkiä tarvitaankaan osoittamaan, että sivilisaatioita syntyy ja kuolee. On tullut sivilisaation aikakausi, jolla on taipumus omaksua menneisyyden saavutukset kohtaamiensa haasteiden, tarpeidensa ja tehtäviensä vuoksi.

    Kristillinen kirkko oli pitkään kieltänyt antiikin kulttuurin, koska se piti kreikkalaisten filosofiaa uhkana maailmankuvalleen. Piilottamalla kreikkalaisten tekstit luostareihin kirkko ei kuitenkaan voinut pitää niitä salassa munkeilta, jotka kopioivat ja säilyttivät käsikirjoituksia. Näin antiikin ajatus vaikutti kristilliseen maailmankuvaan, sillä jokainen maailmankatsomus tarvitsee vankan perustan.

    Älkää pelätkö kuolemaa.

    Meidän pitäisi myös muistaa, että olemme ikuisia tietoisuuden hiukkasia. Sillä hetkellä, kun tunnemme, että olemme jättämässä kehomme, meidän on ymmärrettävä: "Tämä on minun kehoni, olen jättämässä sen, mutta olen elävä tietoisuuden hiukkanen, en ole kuolemassa”.

    Se tarkoittaa siis, että kehoni kuolee, mutta minä en. Kuolemasta sanotaan: fyysisen kehon jättäminen. Koska me jätämme ruumiimme kuolemassa, mutta me itse emme kuole, koska olemme sieluja, ikuisia kuolemattomia tietoisuushiukkasia.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Älkää pelätkö kuolemaa.

    Meidän pitäisi myös muistaa, että olemme ikuisia tietoisuuden hiukkasia. Sillä hetkellä, kun tunnemme, että olemme jättämässä kehomme, meidän on ymmärrettävä: "Tämä on minun kehoni, olen jättämässä sen, mutta olen elävä tietoisuuden hiukkanen, en ole kuolemassa”.

    Se tarkoittaa siis, että kehoni kuolee, mutta minä en. Kuolemasta sanotaan: fyysisen kehon jättäminen. Koska me jätämme ruumiimme kuolemassa, mutta me itse emme kuole, koska olemme sieluja, ikuisia kuolemattomia tietoisuushiukkasia.

    Keho on sielun harhojen biologinen ilmentymä.


    Sielu (élan vital) etsii onnellisuutta, halujen täyttymistä. Tätä etsiessään se ruumiillistuu erilaisiin kehoihin ja elämänmuotoihin, kunnes se syntyy ihmiskehoon. Jos tarkastelemme elämänmuotojen moninaisuutta, huomaamme tietoisuuden asteittaisen kehittymisen, aistimusten ja havaintojen kehittymisen sekä vapaan tahdon ilmaisemisen. Mikä on se, mikä ajaa evoluutiota? Tietoisuus. Kaikki syntyy tietoisuudesta. Elämän olosuhteiden ja itse kehon havaitseminen on mahdollista tietoisuuden ansiosta.

    Esimerkki kuun heijastumisesta vesistön pinnalla auttaa meitä ymmärtämään tämän. Kun vesi aaltoilee, heijastus värähtelee ja vaihtelee aaltojen mukana. Kuu itse loistaa taivaalla muuttumattomana ja liikkumattomana. Samalla tavoin sielu loistaa henkisestä sijainnistaan (ajan ja tilan tuolla puolen), heijastuen aineen vääristämän tietoisuuden kautta ruumiillisen olemassaolon vaihtelevissa olosuhteissa. Keho on sielun harhojen biologinen ilmentymä. Kehon saa aikaan itseilmaisu, joka perustuu virheellisiin käsityksiin itsestä, hienovaraisesta karkeaan, kerros kerrokselta: ego, intellekti, mieli ja aistit - synnyttää kehon.
    Sielu itse on hienovarainen, tietoisuuden omaava tarkkailija, joka valaisee ja elävöittää tietoisuudella kehon aineellisia kuoria ruumiillisen olemassaolon kokemuksen kautta.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Keho on sielun harhojen biologinen ilmentymä.


    Sielu (élan vital) etsii onnellisuutta, halujen täyttymistä. Tätä etsiessään se ruumiillistuu erilaisiin kehoihin ja elämänmuotoihin, kunnes se syntyy ihmiskehoon. Jos tarkastelemme elämänmuotojen moninaisuutta, huomaamme tietoisuuden asteittaisen kehittymisen, aistimusten ja havaintojen kehittymisen sekä vapaan tahdon ilmaisemisen. Mikä on se, mikä ajaa evoluutiota? Tietoisuus. Kaikki syntyy tietoisuudesta. Elämän olosuhteiden ja itse kehon havaitseminen on mahdollista tietoisuuden ansiosta.

    Esimerkki kuun heijastumisesta vesistön pinnalla auttaa meitä ymmärtämään tämän. Kun vesi aaltoilee, heijastus värähtelee ja vaihtelee aaltojen mukana. Kuu itse loistaa taivaalla muuttumattomana ja liikkumattomana. Samalla tavoin sielu loistaa henkisestä sijainnistaan (ajan ja tilan tuolla puolen), heijastuen aineen vääristämän tietoisuuden kautta ruumiillisen olemassaolon vaihtelevissa olosuhteissa. Keho on sielun harhojen biologinen ilmentymä. Kehon saa aikaan itseilmaisu, joka perustuu virheellisiin käsityksiin itsestä, hienovaraisesta karkeaan, kerros kerrokselta: ego, intellekti, mieli ja aistit - synnyttää kehon.
    Sielu itse on hienovarainen, tietoisuuden omaava tarkkailija, joka valaisee ja elävöittää tietoisuudella kehon aineellisia kuoria ruumiillisen olemassaolon kokemuksen kautta.

    Kaikki muistomme tallentuvat mieleemme. Mieli on järjestelmä, joka analysoi aisteistamme saatua tietoa. Kuoleman hetkellä, kun tämän elämän prarabdha-karma on jo käytetty loppuun, mieli lakkaa vastaanottamasta tietoa tämän kehon aisteista. Mielen ja aistien välisen yhteyden katkeamista kutsutaan kehon kuolemaksi.
    Kuvittele, että sinä, joka olet sukellusveneessä, et yhtäkkiä pysty enää ohjaamaan sitä - se ei ota vastaan käskyjäsi. Moottori pysähtyy, peräsin ei tottele, teillä ei ole yhteyttä ulkomaailman kohteisiin. Sukellusveneen ohjausmekanismin katkaiseminen merkitsee sukellusveneen kuolemaa. Ja aineelliset aistimme yhdistävät sielumme aineelliseen maailmaan, ja jos tämä yhteys katkeaa, se tarkoittaa, että aineellista maailmaa ei enää ole olemassa meille.

    Juuri näin tapahtuu kuoleman hetkellä. Kehon siteet katkeavat ja sielu menettää kosketuksensa tämän maailman nautintoihin. Mutta se kaipaa voimakkaasti näitä nautintoja, ja niinpä se saa uuden ruumiin, ja uuden inkarnaation aikana uudet tunteet yhdistyvät vanhaan hienojakoiseen kehoon, ja sielu saa tilaisuuden kokea aistillisia nautintoja uudelleen.

    Kuoleman hetki on yksinkertaisesti yhteyden katoaminen aineelliseen kehoon. Mutta koska ihmisellä, joka on kuolematon sielu, on halu jatkaa viihtymistä aineellisessa maailmassa, jossa kukaan ei valitettavasti ole turvassa sairauksilta ja vanhuudelta, hän palaa yhä uudelleen ja uudelleen samaan paikkaan.
    Niinpä menemme elämästä toiseen aineellisten halujemme kanssa, ja meille annetaan uusi keho ja uudistetut aistit, ja opimme hallitsemaan niitä uudestaan.
    Se on kuin meidät siirrettäisiin sukellusveneestä lentokoneeseen. Ja sukellusvenemiehen olisi opittava lentäjän taidot.
    Nyt elämme täysin lentäjän tunteiden ja tuntemusten mukaan ja unohdamme, että olimme ennen sukellusvenemies. Joskus näemme epäilyttäviä unia edellisistä elämistä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kaikki muistomme tallentuvat mieleemme. Mieli on järjestelmä, joka analysoi aisteistamme saatua tietoa. Kuoleman hetkellä, kun tämän elämän prarabdha-karma on jo käytetty loppuun, mieli lakkaa vastaanottamasta tietoa tämän kehon aisteista. Mielen ja aistien välisen yhteyden katkeamista kutsutaan kehon kuolemaksi.
    Kuvittele, että sinä, joka olet sukellusveneessä, et yhtäkkiä pysty enää ohjaamaan sitä - se ei ota vastaan käskyjäsi. Moottori pysähtyy, peräsin ei tottele, teillä ei ole yhteyttä ulkomaailman kohteisiin. Sukellusveneen ohjausmekanismin katkaiseminen merkitsee sukellusveneen kuolemaa. Ja aineelliset aistimme yhdistävät sielumme aineelliseen maailmaan, ja jos tämä yhteys katkeaa, se tarkoittaa, että aineellista maailmaa ei enää ole olemassa meille.

    Juuri näin tapahtuu kuoleman hetkellä. Kehon siteet katkeavat ja sielu menettää kosketuksensa tämän maailman nautintoihin. Mutta se kaipaa voimakkaasti näitä nautintoja, ja niinpä se saa uuden ruumiin, ja uuden inkarnaation aikana uudet tunteet yhdistyvät vanhaan hienojakoiseen kehoon, ja sielu saa tilaisuuden kokea aistillisia nautintoja uudelleen.

    Kuoleman hetki on yksinkertaisesti yhteyden katoaminen aineelliseen kehoon. Mutta koska ihmisellä, joka on kuolematon sielu, on halu jatkaa viihtymistä aineellisessa maailmassa, jossa kukaan ei valitettavasti ole turvassa sairauksilta ja vanhuudelta, hän palaa yhä uudelleen ja uudelleen samaan paikkaan.
    Niinpä menemme elämästä toiseen aineellisten halujemme kanssa, ja meille annetaan uusi keho ja uudistetut aistit, ja opimme hallitsemaan niitä uudestaan.
    Se on kuin meidät siirrettäisiin sukellusveneestä lentokoneeseen. Ja sukellusvenemiehen olisi opittava lentäjän taidot.
    Nyt elämme täysin lentäjän tunteiden ja tuntemusten mukaan ja unohdamme, että olimme ennen sukellusvenemies. Joskus näemme epäilyttäviä unia edellisistä elämistä.

    Kuolema on viiden aistin kyvyttömyys havaita ulkomaailman esineitä. Kun aistien toiminta lakkaa, sielu ei kuitenkaan kuole, vaan odottaa siihen asti, kunnes aistit heräävät jälleen henkiin uudessa kehossa. Vain liha pelkää kuolemaa, sielulle kuolema on tilaisuus toteuttaa kuolemattomuutensa. Kuolemaa ei tarvitse pelätä, sillä kuolema on vain kyvyttömyyttä havaita ulkoista petosta aisteilla. Vain se, joka elää lihan tyydyttämiseksi, kuolee. Kuoleman voittamiseksi riittää, että tuntee oman ikuisen luontonsa. Sinun on tuhottava omistajuuden tunne ja murrettava ulkomaailmaan liittyvät siteet. Luovu kaikesta, mikä sitoo sinut näkyvään todellisuuteen. Anna valemaailman huolehtia kehostasi. Jätä itsellesi vain äly. Sen avulla oivallat todellisen itsesi ja voitat kuolemanpelon.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kuolema on viiden aistin kyvyttömyys havaita ulkomaailman esineitä. Kun aistien toiminta lakkaa, sielu ei kuitenkaan kuole, vaan odottaa siihen asti, kunnes aistit heräävät jälleen henkiin uudessa kehossa. Vain liha pelkää kuolemaa, sielulle kuolema on tilaisuus toteuttaa kuolemattomuutensa. Kuolemaa ei tarvitse pelätä, sillä kuolema on vain kyvyttömyyttä havaita ulkoista petosta aisteilla. Vain se, joka elää lihan tyydyttämiseksi, kuolee. Kuoleman voittamiseksi riittää, että tuntee oman ikuisen luontonsa. Sinun on tuhottava omistajuuden tunne ja murrettava ulkomaailmaan liittyvät siteet. Luovu kaikesta, mikä sitoo sinut näkyvään todellisuuteen. Anna valemaailman huolehtia kehostasi. Jätä itsellesi vain äly. Sen avulla oivallat todellisen itsesi ja voitat kuolemanpelon.

    Sielu vaihtaa kehoja, mutta keho ei vaihda sieluja.

    Syntymä, jälleensyntyminen tapahtuu jo ennen kuolemaa. Miten tämä on mahdollista? Syntymä määräytyy tässä elämässä tehtyjen tekojen perusteella. Kertyneen karman on määrättävä uusi keho. Jokainen teko aiheuttaa seurauksia, ja kaikki tämä yhdessä odottaa inkarnaatiota uudessa kehossa, seuraavassa elämässä. Uusi ulkomuoto "lasketaan" kuin tietokonemalli, ja kun sielu jättää kehon, hienojakoinen keho ottaa sen mukaansa ja kuljettaa sen seuraavaan syntymään. Sielu voi päätyä minne tahansa sen tietyn elämän aikana tekemiensä toimien mukaan. Seuraukset toteutuvat seuraavassa syntymässä hienovaraisessa, ihanteellisessa muodossa.

    ________________________

    Jälleensyntymisen mekanismi.

    Fyysinen keho ja hienojakoinen keho toimivat yhdessä eräänlaisena vääränä olemuksena tai koneena, jossa TODELLINEN OLEMUS – SIELU – MATKUSTAA MATKUSTAJANA.

    Menneisyyden toimiensa kautta ihminen muodostaa tietyn mentaliteetin (oleminen määrittää tietoisuuden), ja tästä nykyisestä mentaliteetista tulee tulevan toiminnan perusta (tietoisuus määrittää olemisen). Tämä on jälleensyntymisen perusta.

    Menneisyydestä tulevaisuuteen.
    Olennaista on, että menneisyyden toimien kautta ihminen muodostaa tietyn mentaliteetin (oleminen määrittää tietoisuuden), ja tästä nykyisestä mentaliteetista tulee tulevan toiminnan perusta (tietoisuus määrittää olemisen).
    Aivan kuten me vaihdamme yhdessä elämässä kuluneita pukuja monta kertaa, samalla tavalla ikuinen sielu vaihtaa kuluneita kehoja monta kertaa aineellisessa maailmassa ollessaan.
    ____________


   • Anonyymi

    Ian Pretyman Stevenson
    Monet tutkijat, psykiatrit ja hypnoterapeutit suhtautuivat tällaisten kokeilujen alussa reinkarnaatioteoriaan peittelemättömän epäilevästi, mutta tehdyn työn tulokset viittasivat siihen suuntaan, ja niinpä nämä tiedemiehet joutuivat vastentahtoisesti mukaan jatkotutkimuksiin. Tohtori Ian Stevensonin kokemus on tässä suhteessa varsin paljastava. Stevenson toimi Virginian yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan neurologian ja psykiatrian osaston johtajana, minkä jälkeen hänestä tuli psykiatrian professori Carlsonin yliopiston käyttäytymislääketieteen ja psykiatrian osastolla. Myöhemmin hänet ylennettiin edellä mainitun yliopiston persoonallisuuden tutkimusohjelman johtajaksi. Stevenson erikoistui tapauksiin, joissa oli kyse lapsuuden menneen elämän muistoista, koska lapsilla ei yleensä ole vielä vahvaa "psykologista estettä" mielessään ja he ovat aikuisia herkempiä tekniikoille, jotka paljastavat henkilön menneen elämän. Hänen tutkimuksensa kattaa tapaukset kolmenkymmenen vuoden ajalta useilla mantereilla.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ian Pretyman Stevenson
    Monet tutkijat, psykiatrit ja hypnoterapeutit suhtautuivat tällaisten kokeilujen alussa reinkarnaatioteoriaan peittelemättömän epäilevästi, mutta tehdyn työn tulokset viittasivat siihen suuntaan, ja niinpä nämä tiedemiehet joutuivat vastentahtoisesti mukaan jatkotutkimuksiin. Tohtori Ian Stevensonin kokemus on tässä suhteessa varsin paljastava. Stevenson toimi Virginian yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan neurologian ja psykiatrian osaston johtajana, minkä jälkeen hänestä tuli psykiatrian professori Carlsonin yliopiston käyttäytymislääketieteen ja psykiatrian osastolla. Myöhemmin hänet ylennettiin edellä mainitun yliopiston persoonallisuuden tutkimusohjelman johtajaksi. Stevenson erikoistui tapauksiin, joissa oli kyse lapsuuden menneen elämän muistoista, koska lapsilla ei yleensä ole vielä vahvaa "psykologista estettä" mielessään ja he ovat aikuisia herkempiä tekniikoille, jotka paljastavat henkilön menneen elämän. Hänen tutkimuksensa kattaa tapaukset kolmenkymmenen vuoden ajalta useilla mantereilla.

    Vaikka suurin osa hänen nuorista potilaistaan on syntynyt Intiassa ja Sri Lankassa, hän on nähnyt myös lapsia Keski-Aasiasta, Euroopasta, Afrikasta ja molemmilta Amerikan mantereilta. Vuoteen 1987 mennessä Stevensonin arkistoihin oli kertynyt noin kolme tuhatta tämäntyyppistä tapausta, ja hieman yli puolet näistä tapauksista katsotaan "todistetuiksi" (toisin sanoen lapsen muistot menneistä elämistä on voitu vahvistaa). Niissä kuudessakymmenessäneljässä tapauksessa, jotka koskivat Intiasta, Sri Lankasta, Libanonista, Turkista, Thaimaasta ja Burmasta kotoisin olevia lapsia - joista Stevenson on kirjoittanut toistuvasti - lasten vanhemmat tai sukulaiset pystyivät palauttamaan mieleen noin kuusikymmentä lapsen lausuntoa, jotka voitiin todentaa ja jotka auttoivat selvittämään, kuka hän oli menneessä elämässä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Vaikka suurin osa hänen nuorista potilaistaan on syntynyt Intiassa ja Sri Lankassa, hän on nähnyt myös lapsia Keski-Aasiasta, Euroopasta, Afrikasta ja molemmilta Amerikan mantereilta. Vuoteen 1987 mennessä Stevensonin arkistoihin oli kertynyt noin kolme tuhatta tämäntyyppistä tapausta, ja hieman yli puolet näistä tapauksista katsotaan "todistetuiksi" (toisin sanoen lapsen muistot menneistä elämistä on voitu vahvistaa). Niissä kuudessakymmenessäneljässä tapauksessa, jotka koskivat Intiasta, Sri Lankasta, Libanonista, Turkista, Thaimaasta ja Burmasta kotoisin olevia lapsia - joista Stevenson on kirjoittanut toistuvasti - lasten vanhemmat tai sukulaiset pystyivät palauttamaan mieleen noin kuusikymmentä lapsen lausuntoa, jotka voitiin todentaa ja jotka auttoivat selvittämään, kuka hän oli menneessä elämässä.

    Alun skeptisyydestään huolimatta Stevenson kohtasi satoja samanlaisia tapauksia, jotka vain reinkarnaatioteoria saattoi selittää. Niinpä hän jatkoi uskonnollisen kiihkoilijan ansaitsemalla innolla tämän alan tutkimusta uhalla, että hänet leimattaisiin harhaoppiseksi ja erotettaisiin perinteisemmin ajattelevien kollegojensa yhteisöstä. Lääkäritoverit pilkkasivat Stevensonia toistuvasti (huom. tämä on todellakin hyvin samankaltaista kuin mitä epäsovinnaiset teologit ovat kohdanneet länsimaissa). Stevenson ei kuitenkaan ole sekopää, uskonnollinen fanaatikko tai totalitaarisen lahkon verkkoon jäänyt vihreä nuorukainen! Hän on arvostettu tutkija, vailla uskonnollisia ennakkoluuloja ja seitsemänkymppinen. Hänen tutkimuksensa on varsin objektiivista, ja kaikkien, jotka haluavat tietää hänen näkemyksensä jälleensyntymisestä, tulisi lukea hänen aiheesta julkaisemiaan raportteja ja kirjoja.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Alun skeptisyydestään huolimatta Stevenson kohtasi satoja samanlaisia tapauksia, jotka vain reinkarnaatioteoria saattoi selittää. Niinpä hän jatkoi uskonnollisen kiihkoilijan ansaitsemalla innolla tämän alan tutkimusta uhalla, että hänet leimattaisiin harhaoppiseksi ja erotettaisiin perinteisemmin ajattelevien kollegojensa yhteisöstä. Lääkäritoverit pilkkasivat Stevensonia toistuvasti (huom. tämä on todellakin hyvin samankaltaista kuin mitä epäsovinnaiset teologit ovat kohdanneet länsimaissa). Stevenson ei kuitenkaan ole sekopää, uskonnollinen fanaatikko tai totalitaarisen lahkon verkkoon jäänyt vihreä nuorukainen! Hän on arvostettu tutkija, vailla uskonnollisia ennakkoluuloja ja seitsemänkymppinen. Hänen tutkimuksensa on varsin objektiivista, ja kaikkien, jotka haluavat tietää hänen näkemyksensä jälleensyntymisestä, tulisi lukea hänen aiheesta julkaisemiaan raportteja ja kirjoja.

    Stevenson liittyi satojen asiantuntijoiden ja tuhansien harrastajien joukkoon, jotka uskovat, että "jälleensyntyminen voi selittää joitakin psykologisia ilmiöitä, joita geneettiset tekijät tai varhaiset ympäristövaikutukset eivät selitä".


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Stevenson liittyi satojen asiantuntijoiden ja tuhansien harrastajien joukkoon, jotka uskovat, että "jälleensyntyminen voi selittää joitakin psykologisia ilmiöitä, joita geneettiset tekijät tai varhaiset ympäristövaikutukset eivät selitä".

    Tohtori Harold Leaf, yksi Stevensonin kollegoista, kuvailee häntä tunnolliseksi, tunnolliseksi ja objektiiviseksi tutkijaksi. Tohtori Leaf uskoo, että jos joku pystyy löytämään totuuden jälleensyntymisestä välttäen puolueellisuutta, se on Stevenson. Huolimatta joidenkin tunnettujen tiedemiesten - kuten John Hickin ja Paul Edwarden - yrityksistä kyseenalaistaa jotkin Stevensonin johtopäätökset, erityisesti ne, jotka liittyvät työskentelyyn lasten parissa, hänen tutkimustuloksensa ovat edelleen erittäin vaikuttavia. Tosiasia on, että osa kritiikkiä herättäneestä työstä keskittyy hyvin nuoriin potilaisiin, jopa noin kuusivuotiaisiin lapsiin, jotka käyttäytyvät hypnoosissa ja toisinaan normaalitilassaan ikään kuin jokainen heistä olisi hyvin erilainen henkilö, joka kuoli muutama vuosi sitten. Kriitikot ovat huomauttaneet, että lasten mielikuvitus on erittäin kehittynyt ja että lapset haluavat "teeskennellä" olevansa joku muu. Stevensonin kokeiden vastustajat väittävät myös, että ne voisivat olla haitallisia näin herkässä iässä oleville potilaille. Lisäksi he huomauttavat, että pienet lapset ovat helposti suggestoitavissa ja voivat uskoa mitä tahansa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tohtori Harold Leaf, yksi Stevensonin kollegoista, kuvailee häntä tunnolliseksi, tunnolliseksi ja objektiiviseksi tutkijaksi. Tohtori Leaf uskoo, että jos joku pystyy löytämään totuuden jälleensyntymisestä välttäen puolueellisuutta, se on Stevenson. Huolimatta joidenkin tunnettujen tiedemiesten - kuten John Hickin ja Paul Edwarden - yrityksistä kyseenalaistaa jotkin Stevensonin johtopäätökset, erityisesti ne, jotka liittyvät työskentelyyn lasten parissa, hänen tutkimustuloksensa ovat edelleen erittäin vaikuttavia. Tosiasia on, että osa kritiikkiä herättäneestä työstä keskittyy hyvin nuoriin potilaisiin, jopa noin kuusivuotiaisiin lapsiin, jotka käyttäytyvät hypnoosissa ja toisinaan normaalitilassaan ikään kuin jokainen heistä olisi hyvin erilainen henkilö, joka kuoli muutama vuosi sitten. Kriitikot ovat huomauttaneet, että lasten mielikuvitus on erittäin kehittynyt ja että lapset haluavat "teeskennellä" olevansa joku muu. Stevensonin kokeiden vastustajat väittävät myös, että ne voisivat olla haitallisia näin herkässä iässä oleville potilaille. Lisäksi he huomauttavat, että pienet lapset ovat helposti suggestoitavissa ja voivat uskoa mitä tahansa.

    Mutta edes Stevensonin vastustajat eivät pysty loogisesti selittämään, miten nämä lapset, jotka ovat vasta äskettäin oppineet äidinkielensä, voivat joissakin tapauksissa puhua sujuvasti vieraalla kielellä, jota kukaan ei ole opettanut heille. Lisäksi tällaiset "oletetun jälleensyntymisen tapaukset" eivät ole kovinkaan harvinaisia; Stevenson tutki niitä joka tapauksessa kuusikymmenluvulta yhdeksänkymmentäluvulle, eli kolmenkymmenen vuoden ajan. Tohtori Stevenson ja hänen kollegansa havaitsivat, että noin puolessa kolmestatuhannesta tapauksesta, jotka he kirjasivat ja tutkivat, "toiset ihmiset", joita lapset "teeskentelivät" olevansa, olivat todellisia henkilöitä, jotka olivat kuolleet ennen lasten syntymää.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Mutta edes Stevensonin vastustajat eivät pysty loogisesti selittämään, miten nämä lapset, jotka ovat vasta äskettäin oppineet äidinkielensä, voivat joissakin tapauksissa puhua sujuvasti vieraalla kielellä, jota kukaan ei ole opettanut heille. Lisäksi tällaiset "oletetun jälleensyntymisen tapaukset" eivät ole kovinkaan harvinaisia; Stevenson tutki niitä joka tapauksessa kuusikymmenluvulta yhdeksänkymmentäluvulle, eli kolmenkymmenen vuoden ajan. Tohtori Stevenson ja hänen kollegansa havaitsivat, että noin puolessa kolmestatuhannesta tapauksesta, jotka he kirjasivat ja tutkivat, "toiset ihmiset", joita lapset "teeskentelivät" olevansa, olivat todellisia henkilöitä, jotka olivat kuolleet ennen lasten syntymää.

    On huomattava, että tohtori Stevenson ei ollut ainoa, joka teki tällaista tutkimusta. Hänen työnsä aikaan hypnoosihoito oli saavuttanut suosiota psykologien ja psykiatrien keskuudessa, jotka käyttivät sitä keinona parantaa sellaisia kehon häiriöitä kuin fobioita, kouristuksia, ylipainoa, hysteriaa ja selittämättömiä kipukohtauksia. Joskus hypnoosihoidot ovat paljastaneet, että häiriön syy juontaa juurensa potilaan lapsuusvuosia kauemmas. Todennäköisesti oireiden lähde on peräisin potilaan menneistä elämistä. Sairauden parantamiseksi oli välttämätöntä käyttää hypnoosia potilaan palauttamiseksi edelliseen inkarnaatioonsa, koska tavanomaiset hoitomenetelmät eivät tuottaneet konkreettisia tuloksia. Kun tähän tutkimukseen osallistuneille psykologeille kertyi kokemusta sadoista potilaista ja tietoa tuhansista aiemmista elämistä, he alkoivat ymmärtää kohtaamansa ilmiön valtavan merkityksen. Yhdeksänkymmentäluvun alussa suurelle yleisölle tarjottiin kymmeniä arvovaltaisia kirjoja aiheesta.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    On huomattava, että tohtori Stevenson ei ollut ainoa, joka teki tällaista tutkimusta. Hänen työnsä aikaan hypnoosihoito oli saavuttanut suosiota psykologien ja psykiatrien keskuudessa, jotka käyttivät sitä keinona parantaa sellaisia kehon häiriöitä kuin fobioita, kouristuksia, ylipainoa, hysteriaa ja selittämättömiä kipukohtauksia. Joskus hypnoosihoidot ovat paljastaneet, että häiriön syy juontaa juurensa potilaan lapsuusvuosia kauemmas. Todennäköisesti oireiden lähde on peräisin potilaan menneistä elämistä. Sairauden parantamiseksi oli välttämätöntä käyttää hypnoosia potilaan palauttamiseksi edelliseen inkarnaatioonsa, koska tavanomaiset hoitomenetelmät eivät tuottaneet konkreettisia tuloksia. Kun tähän tutkimukseen osallistuneille psykologeille kertyi kokemusta sadoista potilaista ja tietoa tuhansista aiemmista elämistä, he alkoivat ymmärtää kohtaamansa ilmiön valtavan merkityksen. Yhdeksänkymmentäluvun alussa suurelle yleisölle tarjottiin kymmeniä arvovaltaisia kirjoja aiheesta.

    Samoihin aikoihin ilmestyi tietoa kuolemanläheisen tilan ilmiöstä. Tämä viittaa sellaisten ihmisten subjektiivisiin kokemuksiin, jotka ovat kokeneet kliinisen kuoleman ja havainneet erillisen persoonallisuuden tai sielun olemassaolon - tietoisuuden, joka voi elää kehon ulkopuolella ja säilyttää kaikki muistot tämän kehon elämästä. "Rajatilassa" olleiden henkilöiden vaikutelmat ovat usein yhteneväisiä niiden hypnoterapeuttien havaintojen kanssa, jotka ovat vieneet potilaansa takaisin menneen elämän kuoleman hetkeen ja sitten kuoleman ja uuden syntymän väliseen aikaan. Huolimatta huomattavasta määrästä vääristelyä, monet selvinneet kertovat hyvin samankaltaisia tarinoita ja kuvaavat välitilaa lähes identtisesti. Näitä ihmisiä erottaa toisistaan aika, etäisyys, kieli ja sosiaalinen asema - tekijät, jotka kumoavat mahdollisuuden salaliitosta, jonka tarkoituksena on johtaa epäilijöitä ja epäuskoisia harhaan.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Samoihin aikoihin ilmestyi tietoa kuolemanläheisen tilan ilmiöstä. Tämä viittaa sellaisten ihmisten subjektiivisiin kokemuksiin, jotka ovat kokeneet kliinisen kuoleman ja havainneet erillisen persoonallisuuden tai sielun olemassaolon - tietoisuuden, joka voi elää kehon ulkopuolella ja säilyttää kaikki muistot tämän kehon elämästä. "Rajatilassa" olleiden henkilöiden vaikutelmat ovat usein yhteneväisiä niiden hypnoterapeuttien havaintojen kanssa, jotka ovat vieneet potilaansa takaisin menneen elämän kuoleman hetkeen ja sitten kuoleman ja uuden syntymän väliseen aikaan. Huolimatta huomattavasta määrästä vääristelyä, monet selvinneet kertovat hyvin samankaltaisia tarinoita ja kuvaavat välitilaa lähes identtisesti. Näitä ihmisiä erottaa toisistaan aika, etäisyys, kieli ja sosiaalinen asema - tekijät, jotka kumoavat mahdollisuuden salaliitosta, jonka tarkoituksena on johtaa epäilijöitä ja epäuskoisia harhaan.

    Kaksi lintua istuu puun oksalla — tämä on Upanishadien antama esimerkki. Yksi lintu nokkii hedelmää, syö hedelmää, Toinen lintu katsoo sitä (lintua, joka syö hedelmää). Tämä on Paramatman asema.


   • Anonyymi

    Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj
    Ylisielu ja chaitya guru


    Paramatma ja chaitya guru ovat eri ilmiöitä. Koska Paramatma ei ole aktiivinen, Hän, Jumala Paramatmana, vain tarkkailee aktiviteettia, sielujen toimintaa. Hän ei innoita eikä myöskään auta heitä tässä hypostaasissa. Hän vain tarkkailee ja sillä tavalla on olemassa.

    Kaksi lintua istuu puun oksalla — tämä on Upanishadien antama esimerkki. Yksi lintu nokkii hedelmää, syö hedelmää, Toinen lintu katsoo sitä (lintua, joka syö hedelmää). Tämä on Paramatman asema.

    Ja chaitya guru on tämä: kun mieli on puhdas ja henkisen hyvän jano on läsnä, etsimistä jne., silloin toisinaan ylhäältä tulee apua mielelle, ja tätä ilmiötä kutsutaan chaitya guruksi, mutta sitä ei kuitenkaan tapahdu kaikille.

    Tällaista apua ei saa jokainen, koska mielen on oltava puhdas. Jos mieli ei ole puhdas, chaitya gurun opastusta ei tule. Henkilö, joka on vilpitön etsijä... joskus jokin inspiraatio tulee hänelle, se laskeutuu (ylhäältä) hänen mieleensä...

    Joskus tuo inspiraatio voi olla chaitya gurun antama ja joskus ei. Chaitya gurun asema ei ole konkreettista, epämääräinen status.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj
    Ylisielu ja chaitya guru


    Paramatma ja chaitya guru ovat eri ilmiöitä. Koska Paramatma ei ole aktiivinen, Hän, Jumala Paramatmana, vain tarkkailee aktiviteettia, sielujen toimintaa. Hän ei innoita eikä myöskään auta heitä tässä hypostaasissa. Hän vain tarkkailee ja sillä tavalla on olemassa.

    Kaksi lintua istuu puun oksalla — tämä on Upanishadien antama esimerkki. Yksi lintu nokkii hedelmää, syö hedelmää, Toinen lintu katsoo sitä (lintua, joka syö hedelmää). Tämä on Paramatman asema.

    Ja chaitya guru on tämä: kun mieli on puhdas ja henkisen hyvän jano on läsnä, etsimistä jne., silloin toisinaan ylhäältä tulee apua mielelle, ja tätä ilmiötä kutsutaan chaitya guruksi, mutta sitä ei kuitenkaan tapahdu kaikille.

    Tällaista apua ei saa jokainen, koska mielen on oltava puhdas. Jos mieli ei ole puhdas, chaitya gurun opastusta ei tule. Henkilö, joka on vilpitön etsijä... joskus jokin inspiraatio tulee hänelle, se laskeutuu (ylhäältä) hänen mieleensä...

    Joskus tuo inspiraatio voi olla chaitya gurun antama ja joskus ei. Chaitya gurun asema ei ole konkreettista, epämääräinen status.

    Erityistä on, että myös muilla uskonnoilla on jossain määrin samanlaisia sanomisia. Esimerkiksi kristinuskossa:

    1Kor. 3:16 Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Erityistä on, että myös muilla uskonnoilla on jossain määrin samanlaisia sanomisia. Esimerkiksi kristinuskossa:

    1Kor. 3:16 Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä?

    Samoin karman laki esiintyy monissa maailmanuskonnoissa, vaikka monet eivät usko, että kyseessä on karman laki.

    Älkää kohdelko toisia tavalla, jota itse pitäisitte loukkaavana. - Buddhalaisuus

    Kaikessa tehkää toisille niin kuin toivotte heidän tekevän teille; sillä tämä on laki ja profeetat. - Kristinusko

    Yksi sana, joka kiteyttää kaiken hyvän käytöksen perustan... rakastava ystävällisyys. Älä tee toisille sitä, mitä et halua tehdä itsellesi. - Konfutselaisuus

    Älä tee toisille mitään sellaista, mitä et haluaisi heidän tekevän sinulle. - Hindulaisuus

    Kukaan teistä ei todella usko, ennen kuin toivotte toisille sitä, mitä toivotte itsellenne. - Islam.

    Älä tee lähimmäisellesi sitä, mikä on sinulle inhottavaa. Tämä on koko laki; kaikki muu on kommentointia. Menkää ja oppikaa se. - Juutalaisuus

    Älä tee vääryyttä tai vihaa lähimmäistäsi. Sillä et tee vääryyttä hänelle, vaan itsellesi. - Pima-alkuperäiskansojen sananlasku

    Älä tee toisille sitä, mikä on vahingollista itsellesi. - Zarathustralaisuus


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Samoin karman laki esiintyy monissa maailmanuskonnoissa, vaikka monet eivät usko, että kyseessä on karman laki.

    Älkää kohdelko toisia tavalla, jota itse pitäisitte loukkaavana. - Buddhalaisuus

    Kaikessa tehkää toisille niin kuin toivotte heidän tekevän teille; sillä tämä on laki ja profeetat. - Kristinusko

    Yksi sana, joka kiteyttää kaiken hyvän käytöksen perustan... rakastava ystävällisyys. Älä tee toisille sitä, mitä et halua tehdä itsellesi. - Konfutselaisuus

    Älä tee toisille mitään sellaista, mitä et haluaisi heidän tekevän sinulle. - Hindulaisuus

    Kukaan teistä ei todella usko, ennen kuin toivotte toisille sitä, mitä toivotte itsellenne. - Islam.

    Älä tee lähimmäisellesi sitä, mikä on sinulle inhottavaa. Tämä on koko laki; kaikki muu on kommentointia. Menkää ja oppikaa se. - Juutalaisuus

    Älä tee vääryyttä tai vihaa lähimmäistäsi. Sillä et tee vääryyttä hänelle, vaan itsellesi. - Pima-alkuperäiskansojen sananlasku

    Älä tee toisille sitä, mikä on vahingollista itsellesi. - Zarathustralaisuus

    Kuten yllä olevat lauseet osoittavat, eri puolilla maailmaa puhutaan samasta asiasta. Ja mikä vielä omituisempaa, myös lauseiden sisältö eri maailmanuskonnoissa on melko samanlainen. Jopa jotkut alkuperäiskansat tiesivät tämän.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kuten yllä olevat lauseet osoittavat, eri puolilla maailmaa puhutaan samasta asiasta. Ja mikä vielä omituisempaa, myös lauseiden sisältö eri maailmanuskonnoissa on melko samanlainen. Jopa jotkut alkuperäiskansat tiesivät tämän.

    Gaudiya Vaishnavismiin kuuluu neljä arvovaltaista sampradayaa:

    Ramanuja-sampradaya .
    Vishnuswami sampradaja.
    Nimbarka sampradaja
    Madhva sampradaja


    Vanhin -- Brahma-sampradaya
    "Edellä mainituista neljästä sampradayasta Brahma-sampradaya on vanhin. Sen perustana oleva opettajien peräkkäisyys alkoi universumimme luomisesta (ei ainoastaan maapallon, vaan koko universumin) ja jatkuu tähän päivään asti."


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Gaudiya Vaishnavismiin kuuluu neljä arvovaltaista sampradayaa:

    Ramanuja-sampradaya .
    Vishnuswami sampradaja.
    Nimbarka sampradaja
    Madhva sampradaja


    Vanhin -- Brahma-sampradaya
    "Edellä mainituista neljästä sampradayasta Brahma-sampradaya on vanhin. Sen perustana oleva opettajien peräkkäisyys alkoi universumimme luomisesta (ei ainoastaan maapallon, vaan koko universumin) ja jatkuu tähän päivään asti."

    Sampradayat välittävät tietoa katkeamattomassa muodossa.
    "Nämä neljä vaisnava-sampradayaa, jotka noudattavat tiukasti Guru-Paramparan periaatteita, välittävät muuttumattomassa muodossa Vedojen, Vedantojen, Vedangojen ja kaiken teistisen kirjallisuuden sisältämää tietoa sopusoinnussa Jumalallisen Shrutin kanssa.

    He takaavat, että mitään osaa alkuperäisestä tiedosta ei ole muutettu, mitään ei ole lisätty tai vääristelty.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Sampradayat välittävät tietoa katkeamattomassa muodossa.
    "Nämä neljä vaisnava-sampradayaa, jotka noudattavat tiukasti Guru-Paramparan periaatteita, välittävät muuttumattomassa muodossa Vedojen, Vedantojen, Vedangojen ja kaiken teistisen kirjallisuuden sisältämää tietoa sopusoinnussa Jumalallisen Shrutin kanssa.

    He takaavat, että mitään osaa alkuperäisestä tiedosta ei ole muutettu, mitään ei ole lisätty tai vääristelty.

    Siksi, vaikka Brahmavidyan alkuperä juontaa juurensa muinaisiin aikoihin, ei pitäisi olla epäilystäkään niiden kirjoitusten aitoudesta, joihin nämä arvovaltaiset traditiot perustuvat. Sampradaya on epäilemättä erinomainen ja ehdottoman välttämätön organisaatiomuoto ihmiskunnalle henkisen tiedon säilyttämisessä ja välittämisessä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Siksi, vaikka Brahmavidyan alkuperä juontaa juurensa muinaisiin aikoihin, ei pitäisi olla epäilystäkään niiden kirjoitusten aitoudesta, joihin nämä arvovaltaiset traditiot perustuvat. Sampradaya on epäilemättä erinomainen ja ehdottoman välttämätön organisaatiomuoto ihmiskunnalle henkisen tiedon säilyttämisessä ja välittämisessä.

    Tästä syystä sat-sampradaya-järjestelmä on olemassa tässä maailmassa, ja kaikki suuret tietäjät ja pyhät muinaisista ajoista lähtien ovat jakaneet sen ylevät järjestäytymis- ja metodologiset periaatteet ja tulleet itse sen osallistujiksi ja kannattajiksi."


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tästä syystä sat-sampradaya-järjestelmä on olemassa tässä maailmassa, ja kaikki suuret tietäjät ja pyhät muinaisista ajoista lähtien ovat jakaneet sen ylevät järjestäytymis- ja metodologiset periaatteet ja tulleet itse sen osallistujiksi ja kannattajiksi."

    Arvoituksellinen kysymys Jumalan luonteesta. Onko Hän, jota kaikki maailman teologiset teesit kehottavat rakastamaan? Tämä kysymys on askarruttanut ajattelevien ihmisten mieliä ammoisista ajoista lähtien, sillä on vaikea rakastaa jotakuta, jota ei tunne lainkaan. Jotkut kuvaavat Häntä kaiken läpäiseväksi valoksi, toiset mahtavaksi luojaksi ja tuomariksi ja toiset ...ystäväksi. Monissa pyhissä kirjoituksissa on samanaikaisesti sekä henkilökohtaisia että persoonattomia kuvauksia Jumalasta, ja tämä ristiriita hämmentää joskus.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Arvoituksellinen kysymys Jumalan luonteesta. Onko Hän, jota kaikki maailman teologiset teesit kehottavat rakastamaan? Tämä kysymys on askarruttanut ajattelevien ihmisten mieliä ammoisista ajoista lähtien, sillä on vaikea rakastaa jotakuta, jota ei tunne lainkaan. Jotkut kuvaavat Häntä kaiken läpäiseväksi valoksi, toiset mahtavaksi luojaksi ja tuomariksi ja toiset ...ystäväksi. Monissa pyhissä kirjoituksissa on samanaikaisesti sekä henkilökohtaisia että persoonattomia kuvauksia Jumalasta, ja tämä ristiriita hämmentää joskus.

    Muinainen teologinen tutkielma Srimad-Bhagavatam sovittaa nämä ristiriidat yhteen selittämällä filosofisesti Jumalan Persoonallisuuden käsittämätöntä luonnetta, joka on maailmalta piilossa persoonattoman säteilyn verhon takana.

    Harkitseva totuuden etsijä saattaa miettiä, ovatko pyhimykset muissa opetuksissa puhuneet tästä?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Muinainen teologinen tutkielma Srimad-Bhagavatam sovittaa nämä ristiriidat yhteen selittämällä filosofisesti Jumalan Persoonallisuuden käsittämätöntä luonnetta, joka on maailmalta piilossa persoonattoman säteilyn verhon takana.

    Harkitseva totuuden etsijä saattaa miettiä, ovatko pyhimykset muissa opetuksissa puhuneet tästä?

    Monia samankaltaisuuksia täysin erilaisissa uskonnollisissa järjestelmissä ja niiden teksteissä.


    Brahma samhita (5.40): "Palvon Govindaa, Alkuperäistä Herraa, joka on varustettu absoluuttisella voimalla. Hänen transsendentaalisen muotonsa häikäisevä säteily on persoonaton Brahman, absoluuttinen ja rajaton, joka ilmentää miljoonissa universumeissa lukemattomien planeettojen suuren valikoiman kaikkine rikkauksineen".

    Shvetashvatara Upanishad (3.8): Hän on kuitenkin kaukana pimeyden peittämän aineellisen maailman tuolla puolen.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Monia samankaltaisuuksia täysin erilaisissa uskonnollisissa järjestelmissä ja niiden teksteissä.


    Brahma samhita (5.40): "Palvon Govindaa, Alkuperäistä Herraa, joka on varustettu absoluuttisella voimalla. Hänen transsendentaalisen muotonsa häikäisevä säteily on persoonaton Brahman, absoluuttinen ja rajaton, joka ilmentää miljoonissa universumeissa lukemattomien planeettojen suuren valikoiman kaikkine rikkauksineen".

    Shvetashvatara Upanishad (3.8): Hän on kuitenkin kaukana pimeyden peittämän aineellisen maailman tuolla puolen.

    Raamattu:
    Biblia (1776)
    1Tim. 6:16 Jolla ainoalla on kuolemattomuus, joka asuu kirkkaudessa, johon ei yksikään tulla taida, jota ei yksikään ihminen nähnyt ole eikä taida nähdä: jolle olkoon kunnia ja ijankaikkinen voima, amen!

    Hadith: Totisesti, Allahilla on seitsemänkymmentätuhatta valon verhoa (nur): jos Hän olisi avannut ne, Hänen kasvojensa säteily olisi polttanut kaikki.


    Raamatun 2. Mooseksen kirja (33:20-23): "Sillä ihmisen on mahdotonta nähdä Minua ja jäädä eloon." (33:33).


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Raamattu:
    Biblia (1776)
    1Tim. 6:16 Jolla ainoalla on kuolemattomuus, joka asuu kirkkaudessa, johon ei yksikään tulla taida, jota ei yksikään ihminen nähnyt ole eikä taida nähdä: jolle olkoon kunnia ja ijankaikkinen voima, amen!

    Hadith: Totisesti, Allahilla on seitsemänkymmentätuhatta valon verhoa (nur): jos Hän olisi avannut ne, Hänen kasvojensa säteily olisi polttanut kaikki.


    Raamatun 2. Mooseksen kirja (33:20-23): "Sillä ihmisen on mahdotonta nähdä Minua ja jäädä eloon." (33:33).

    Katha Upanishad (1.2.20): "Molemmat, sekä Ylisielu (Paramatma) että sielu (jivaatma), sijaitsevat samassa kehon puussa, joka sijaitsee elävän olennon sydämessä.

    Hadith Qudsi: En ole läsnä taivaassa enkä maan päällä, mutta olen läsnä uskollisen palvelijani sydämessä.


    al-Hamadāni (sufi-pyhimys):
    "Oi ystävä, sydän on Jumalan tarkkailupiste."


   • Anonyymi

    Brahma samhita(5.33):

    Palvon Jumaluuden Ylintä Persoonallisuutta, Govindaa, joka on kaiken lähde - jakamatonta, erehtymätöntä ja ilman alkua. Vaikka Hän laajentaa Itseään lukemattomiin muotoihin, Hän pysyy alkuperäisenä Persoonallisuutena, ja vaikka Hän on vanhin, Hän näyttää aina kukoistavalta nuorukaiselta.


    Profeetta Muhammedin Hadithit:

    "Näin Herran kauniin nuorukaisen muodossa, jolla oli hattu ...."


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Brahma samhita(5.33):

    Palvon Jumaluuden Ylintä Persoonallisuutta, Govindaa, joka on kaiken lähde - jakamatonta, erehtymätöntä ja ilman alkua. Vaikka Hän laajentaa Itseään lukemattomiin muotoihin, Hän pysyy alkuperäisenä Persoonallisuutena, ja vaikka Hän on vanhin, Hän näyttää aina kukoistavalta nuorukaiselta.


    Profeetta Muhammedin Hadithit:

    "Näin Herran kauniin nuorukaisen muodossa, jolla oli hattu ...."

    "Allah loi Aatamin kaltaisekseen, kuvakseen."
    "Olen nähnyt Jumalan kaikkein kauniimmassa muodossaan."    Pitäisikö meidän pohtia tekstien samankaltaisuutta näinkin erilaisissa uskonnoissa?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Allah loi Aatamin kaltaisekseen, kuvakseen."
    "Olen nähnyt Jumalan kaikkein kauniimmassa muodossaan."    Pitäisikö meidän pohtia tekstien samankaltaisuutta näinkin erilaisissa uskonnoissa?

    Raamattu (Laulu 2:14): Sillä äänesi on suloinen ja muotosi on kaunis.


    "Allah loi Aatamin kaltaisekseen, kuvakseen."
    "Olen nähnyt Jumalan kaikkein kauniimmassa muodossaan."
    Śrī Īśopaniṣad
    Kuudestoista mantra:

    Oi Jumalani, oi alkuperäinen filosofi, maailmankaikkeuden ylläpitäjä, oi säännöstelevä periaate, puhtaiden palvojien lopullinen määränpää, ihmiskunnan esi-isien hyväntoivoja! Pyydän Sinua, poista häikäisevien ylimaallisten säteidesi loiste, jotta voisin nähdä Sinun autuaan muotosi. Sinä olet ikuinen Jumaluuden Ylin Persoonallisuus, auringon kaltainen, kuten minäkin.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Raamattu (Laulu 2:14): Sillä äänesi on suloinen ja muotosi on kaunis.


    "Allah loi Aatamin kaltaisekseen, kuvakseen."
    "Olen nähnyt Jumalan kaikkein kauniimmassa muodossaan."
    Śrī Īśopaniṣad
    Kuudestoista mantra:

    Oi Jumalani, oi alkuperäinen filosofi, maailmankaikkeuden ylläpitäjä, oi säännöstelevä periaate, puhtaiden palvojien lopullinen määränpää, ihmiskunnan esi-isien hyväntoivoja! Pyydän Sinua, poista häikäisevien ylimaallisten säteidesi loiste, jotta voisin nähdä Sinun autuaan muotosi. Sinä olet ikuinen Jumaluuden Ylin Persoonallisuus, auringon kaltainen, kuten minäkin.

    Sufipyhimys Rābiʼa al-ʼAdawiyya:

    Ainoa työni, ainoa toiveeni tässä maailmassa on muistaa Sinut ja nähdä kasvosi toisessa maailmassa. Tämä on kaikki, mitä tarvitsen; tee nyt tahtosi mukaan. Suo sydämelleni läsnäolosi tai ota vastaan sydämeni rukoileva ...


    Bhagavata Purana (1.5.35)

    Whatever work is done here in this life for the satisfaction of the mission of the Lord is called bhakti-yoga, or transcendental loving service to the Lord, and what is called knowledge becomes a concomitant factor.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Sufipyhimys Rābiʼa al-ʼAdawiyya:

    Ainoa työni, ainoa toiveeni tässä maailmassa on muistaa Sinut ja nähdä kasvosi toisessa maailmassa. Tämä on kaikki, mitä tarvitsen; tee nyt tahtosi mukaan. Suo sydämelleni läsnäolosi tai ota vastaan sydämeni rukoileva ...


    Bhagavata Purana (1.5.35)

    Whatever work is done here in this life for the satisfaction of the mission of the Lord is called bhakti-yoga, or transcendental loving service to the Lord, and what is called knowledge becomes a concomitant factor.

    ABRAHAMILAISET USKONNOT

    Maksimos Tunnustaja: "Vahva on se mies, joka on yhdistänyt tiedon (gyana) ja toiminnan (karma): sillä silloin hän kuivattaa siten himon ja kesyttää ärtymyksen; ja tämän avulla hän kohottaa mielen ja siirtyy Jumalan luo."


    Hoxha Ahmed Jesevi:

    Kunnes saat maistaa rakkauden nektaria (bhakti),
    Kunnes puet päällesi rakastavaisten vaatteet,
    Kunnes olet yhdistänyt uskoon (gyana) ja palvonnan (karma),
    et voi nähdä Luojan jumalallisia kasvoja.


    TAAS SAMANKALTAISUUTTA TÄYSIN ERI USKONNOISSA.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    ABRAHAMILAISET USKONNOT

    Maksimos Tunnustaja: "Vahva on se mies, joka on yhdistänyt tiedon (gyana) ja toiminnan (karma): sillä silloin hän kuivattaa siten himon ja kesyttää ärtymyksen; ja tämän avulla hän kohottaa mielen ja siirtyy Jumalan luo."


    Hoxha Ahmed Jesevi:

    Kunnes saat maistaa rakkauden nektaria (bhakti),
    Kunnes puet päällesi rakastavaisten vaatteet,
    Kunnes olet yhdistänyt uskoon (gyana) ja palvonnan (karma),
    et voi nähdä Luojan jumalallisia kasvoja.


    TAAS SAMANKALTAISUUTTA TÄYSIN ERI USKONNOISSA.

    Useimmat ihmiset ovat jossain määrin kiinnostuneita intialaisesta uskonnosta. Todellisuudessa ei ole olemassa intialaista tai amerikkalaista uskontoa, on vain sielun uskonto. Sielu on olemassa ikuisesti, sillä on kyky ajatella, tuntea ja tahtoa.

    Kaikki se, mitä me ehdollistuneessa tilassamme etsimme tästä aineellisesta maailmasta, on sen ulkopuolella.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Useimmat ihmiset ovat jossain määrin kiinnostuneita intialaisesta uskonnosta. Todellisuudessa ei ole olemassa intialaista tai amerikkalaista uskontoa, on vain sielun uskonto. Sielu on olemassa ikuisesti, sillä on kyky ajatella, tuntea ja tahtoa.

    Kaikki se, mitä me ehdollistuneessa tilassamme etsimme tästä aineellisesta maailmasta, on sen ulkopuolella.

    Vedalaisessa kirjallisuudessa sanotaan, että Absoluuttinen Totuus on vain yksi, ja se ilmenee eriasteisesti kaikissa tämän maailman uskonnoissa. Vedalaisen filosofian mukaan jokainen sielu tulee tähän maailmaan kehittyäkseen. Tämän evoluution päätavoitteena on luopua itsekkyydestä ja kehittää epäitsekästä rakkautta. Sielu kulkee kohti tätä päämäärää elämästä toiseen. Ja ennen kuin se saavuttaa tämän päämäärän, sen syntymät tässä maailmassa eivät lopu. Vedalaisen käsityksen mukaan tämän maailman eri uskonnot ovat olemassa kuin henkisen kehityksen koulun luokkia. Näin ollen Vedojen näkökulmasta jokainen uskonto on yksi porras sielun kehityksen tikkailla.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Vedalaisessa kirjallisuudessa sanotaan, että Absoluuttinen Totuus on vain yksi, ja se ilmenee eriasteisesti kaikissa tämän maailman uskonnoissa. Vedalaisen filosofian mukaan jokainen sielu tulee tähän maailmaan kehittyäkseen. Tämän evoluution päätavoitteena on luopua itsekkyydestä ja kehittää epäitsekästä rakkautta. Sielu kulkee kohti tätä päämäärää elämästä toiseen. Ja ennen kuin se saavuttaa tämän päämäärän, sen syntymät tässä maailmassa eivät lopu. Vedalaisen käsityksen mukaan tämän maailman eri uskonnot ovat olemassa kuin henkisen kehityksen koulun luokkia. Näin ollen Vedojen näkökulmasta jokainen uskonto on yksi porras sielun kehityksen tikkailla.

    Voimme siis verrata koko ihmisen henkisen kehityksen polkua kouluun ja eri uskonnollisia järjestelmiä tämän koulun sisällä oleviin luokkiin. Voimme nähdä, että koulussa on yleinen oppimistavoite, ja kussakin luokassa on myös joitakin yksityisiä tavoitteita. Kunkin luokan osatavoitteiden saavuttaminen johtaa kuitenkin oppilaan kohti yleistä tavoitetta eli lukion päättötodistuksen saamista. Vastaavasti kaiken uskonnollisen kehityksen yhteinen tavoite on sama - epäitsekkään rakkauden kehittyminen Jumalaa kohtaan ja paluu Hänen asuinsijoilleen tästä maailmasta. Koska tämä on kuitenkin uskonnon korkein päämäärä, sitä ei voi saavuttaa kerralla, aivan kuten lukiodiplomia ei voi saavuttaa lapsi, joka ei ole läpäissyt kaikkia luokkia. Siksi lapselle on koulussa laadittu asteittainen koulutusohjelma.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Voimme siis verrata koko ihmisen henkisen kehityksen polkua kouluun ja eri uskonnollisia järjestelmiä tämän koulun sisällä oleviin luokkiin. Voimme nähdä, että koulussa on yleinen oppimistavoite, ja kussakin luokassa on myös joitakin yksityisiä tavoitteita. Kunkin luokan osatavoitteiden saavuttaminen johtaa kuitenkin oppilaan kohti yleistä tavoitetta eli lukion päättötodistuksen saamista. Vastaavasti kaiken uskonnollisen kehityksen yhteinen tavoite on sama - epäitsekkään rakkauden kehittyminen Jumalaa kohtaan ja paluu Hänen asuinsijoilleen tästä maailmasta. Koska tämä on kuitenkin uskonnon korkein päämäärä, sitä ei voi saavuttaa kerralla, aivan kuten lukiodiplomia ei voi saavuttaa lapsi, joka ei ole läpäissyt kaikkia luokkia. Siksi lapselle on koulussa laadittu asteittainen koulutusohjelma.

    Samoin kaikki tämän maailman uskonnot edustavat tiettyjä hengellisen kehityksen vaiheita, jotka ihmisen on käytävä läpi ennen kuin hän saavuttaa korkeimman päämäärän. Vedalaisen käsityksen mukaan kaikki tämän maailman uskonnot ovat siis saman henkisen polun eri tasoja.

    Vedan mukaan maailmassa on kuusi uskonnon tasoa. Jokainen näistä tasoista vastaa ihmisen psykologista tilaa, hänen tietoisuuttaan.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Samoin kaikki tämän maailman uskonnot edustavat tiettyjä hengellisen kehityksen vaiheita, jotka ihmisen on käytävä läpi ennen kuin hän saavuttaa korkeimman päämäärän. Vedalaisen käsityksen mukaan kaikki tämän maailman uskonnot ovat siis saman henkisen polun eri tasoja.

    Vedan mukaan maailmassa on kuusi uskonnon tasoa. Jokainen näistä tasoista vastaa ihmisen psykologista tilaa, hänen tietoisuuttaan.

    Aineellisen maailman kehityshistoriaa voi kuvata vain se, joka on sen ulkopuolella ja tarkkailee sitä ulkopuolelta. TOTUUS PALJASTUU eläville olennoille SIINÄ MÄÄRIN, KUIN NE VOIVAT HAVAITA SEN PAIKAN, AJAN JA OLOSUHTEIDEN MUKAAN. Se ILMENEE ERIASTEISESTI Raamatussa, Koraanissa, Vedoissa ja muissa kirjoituksissa. Eri ihmisillä on erilainen ajattelutapa, joten vaikuttaa siltä, että tietty ihmisryhmä voi omaksua sen. Vaikka jumalallisesti ilmoitettu Totuus ON SAMA KAIKILLE, SE SAA MUODON, joka sopii parhaiten niille, joille se on tarkoitettu.

    Yksi ilmoitettu Totuus esitetään ERI VERSIOINA, jotka toisinaan vaikuttavat ristiriitaisilta. ... Täydellinen Totuus esitetään joskus tietämättömien ihmisten hyväksi tavallisen uskonnon muodossa, joka SALLII KOMPROMISSIN maallisten pyrkimysten kanssa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Aineellisen maailman kehityshistoriaa voi kuvata vain se, joka on sen ulkopuolella ja tarkkailee sitä ulkopuolelta. TOTUUS PALJASTUU eläville olennoille SIINÄ MÄÄRIN, KUIN NE VOIVAT HAVAITA SEN PAIKAN, AJAN JA OLOSUHTEIDEN MUKAAN. Se ILMENEE ERIASTEISESTI Raamatussa, Koraanissa, Vedoissa ja muissa kirjoituksissa. Eri ihmisillä on erilainen ajattelutapa, joten vaikuttaa siltä, että tietty ihmisryhmä voi omaksua sen. Vaikka jumalallisesti ilmoitettu Totuus ON SAMA KAIKILLE, SE SAA MUODON, joka sopii parhaiten niille, joille se on tarkoitettu.

    Yksi ilmoitettu Totuus esitetään ERI VERSIOINA, jotka toisinaan vaikuttavat ristiriitaisilta. ... Täydellinen Totuus esitetään joskus tietämättömien ihmisten hyväksi tavallisen uskonnon muodossa, joka SALLII KOMPROMISSIN maallisten pyrkimysten kanssa.

    Srila Sridhar Maharaj: Hegelin ajattelussa Totuus kehittyy dynaamisesti teesin, antiteesin ja synteesin kautta.

    Ensin tulee teesi, sitten sen antiteesi, sitten ne yhdistyvät - syntyy synteesi, ja siitä tulee uusi teesi. Sitten taas antiteesi ja korkeampi harmonia synteesissä. Totuus on dynaaminen, se kehittyy. Ja Hegel puhuu Totuuden kehityksestä. Ehkä kaikkien länsimaisten filosofien joukosta hän erottuu erityisen syvällisen ajattelunsa ansiosta. Saksalainen koulukunta on itse asiassa kuuluisa monista merkittävistä ajattelijoista, kuten Max Mülleristä. Saksalaiset kunnioittivat ja rakastivat intialaista kulttuuria niin paljon, että Saksasta voi löytää muinaisia intialaisia tekstejä, jotka ovat olleet pitkään kadoksissa itse Intiassa. Intia ei koskaan ollut Saksan siirtomaa, mutta saksalaiset ovat aina olleet kiinnostuneita sen kulttuuriperinnöstä. Saksan sodasta huolimatta he säilyttivät monia ainutlaatuisia tekstejä, jotka olivat peruuttamattomasti kadonneet Intiassa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Srila Sridhar Maharaj: Hegelin ajattelussa Totuus kehittyy dynaamisesti teesin, antiteesin ja synteesin kautta.

    Ensin tulee teesi, sitten sen antiteesi, sitten ne yhdistyvät - syntyy synteesi, ja siitä tulee uusi teesi. Sitten taas antiteesi ja korkeampi harmonia synteesissä. Totuus on dynaaminen, se kehittyy. Ja Hegel puhuu Totuuden kehityksestä. Ehkä kaikkien länsimaisten filosofien joukosta hän erottuu erityisen syvällisen ajattelunsa ansiosta. Saksalainen koulukunta on itse asiassa kuuluisa monista merkittävistä ajattelijoista, kuten Max Mülleristä. Saksalaiset kunnioittivat ja rakastivat intialaista kulttuuria niin paljon, että Saksasta voi löytää muinaisia intialaisia tekstejä, jotka ovat olleet pitkään kadoksissa itse Intiassa. Intia ei koskaan ollut Saksan siirtomaa, mutta saksalaiset ovat aina olleet kiinnostuneita sen kulttuuriperinnöstä. Saksan sodasta huolimatta he säilyttivät monia ainutlaatuisia tekstejä, jotka olivat peruuttamattomasti kadonneet Intiassa.

    Kristus itse myönsi:

    12

    »Paljon enemmänkin minulla olisi teille puhuttavaa, mutta te ette vielä kykene ottamaan sitä vastaan. 13

    Kun Totuuden Henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. (Joh. 16.12).

    Tästä seuraa yksiselitteisesti, että on olemassa jokin kätketty tieto, jota Kristus ei paljastanut, koska hänen opetuslapsensa eivät olleet siihen valmiita. Hän valitteli tätä:

    (Joh. 3:12) Jos ette usko, kun minä puhun teille maallisista, kuinka te uskoisitte, jos minä puhun teille taivaallisista?
    Äänestä


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kristus itse myönsi:

    12

    »Paljon enemmänkin minulla olisi teille puhuttavaa, mutta te ette vielä kykene ottamaan sitä vastaan. 13

    Kun Totuuden Henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. (Joh. 16.12).

    Tästä seuraa yksiselitteisesti, että on olemassa jokin kätketty tieto, jota Kristus ei paljastanut, koska hänen opetuslapsensa eivät olleet siihen valmiita. Hän valitteli tätä:

    (Joh. 3:12) Jos ette usko, kun minä puhun teille maallisista, kuinka te uskoisitte, jos minä puhun teille taivaallisista?
    Äänestä

    Ja kuuluisassa Hadithissa profeetta Muhammed julistaa saman totuuden islamista:

    "Minä kerron ihmisille heidän henkisten kykyjensä mukaan."


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ja kuuluisassa Hadithissa profeetta Muhammed julistaa saman totuuden islamista:

    "Minä kerron ihmisille heidän henkisten kykyjensä mukaan."

    Herra Chaitanya Mahaprabhu (Itse Krishna) tunnusti kaikkien maailmanuskontojen merkityksen ja auktoriteetin.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Herra Chaitanya Mahaprabhu (Itse Krishna) tunnusti kaikkien maailmanuskontojen merkityksen ja auktoriteetin.

    Vaikka Herra Chaitanya Mahaprabhu tunnusti kaikkien maailmanuskontojen merkityksen ja auktoriteetin, Hän puhalsi opetuksillaan uutta elämää kattavaan Veda-perinteeseen.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Vaikka Herra Chaitanya Mahaprabhu tunnusti kaikkien maailmanuskontojen merkityksen ja auktoriteetin, Hän puhalsi opetuksillaan uutta elämää kattavaan Veda-perinteeseen.

    Vedalaisen käsityksen mukaan kaikki tämän maailman uskonnot ovat siis saman henkisen polun eri tasoja.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Vedalaisen käsityksen mukaan kaikki tämän maailman uskonnot ovat siis saman henkisen polun eri tasoja.

    Jokaisessa Pyhässä Kirjoituksessa on valtava energialataus, joka pakottaa ihmisen muuttamaan elämäänsä.

    Ilman tätä energiaa kukaan ei kykenisi voittamaan karman hitautta ja irtautumaan aineen kahleista.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Jokaisessa Pyhässä Kirjoituksessa on valtava energialataus, joka pakottaa ihmisen muuttamaan elämäänsä.

    Ilman tätä energiaa kukaan ei kykenisi voittamaan karman hitautta ja irtautumaan aineen kahleista.

    Ikuisuuden kaunis muoto on vangittu Koraanin säkeisiin, Evankeliumin sanoihin ja Vedojen hymneihin.


    Kaikki tämän maailman uskonnot ovat siis saman henkisen polun eri tasoja.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ikuisuuden kaunis muoto on vangittu Koraanin säkeisiin, Evankeliumin sanoihin ja Vedojen hymneihin.


    Kaikki tämän maailman uskonnot ovat siis saman henkisen polun eri tasoja.

    Emme siis havaitse minkäänlaista ylemmyydentunnetta muihin uskontoihin verrattuna.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Emme siis havaitse minkäänlaista ylemmyydentunnetta muihin uskontoihin verrattuna.

    Voimme siis verrata koko ihmisen henkisen kehityksen polkua kouluun ja eri uskonnollisia järjestelmiä tämän koulun sisällä oleviin luokkiin.


  • Anonyymi

   Aiheen vierestä ehkä, mutten jaksa etsiä sopivaa ketjua. Voiko vedalaisen uskon mukaan ihmisessä sitten olla useampi sielu yhtä aikaa? Ja jos, niin millaisissa tekemisissä nämä olisivat toistensa kanssa?

   • Anonyymi

    "Aiheen vierestä ehkä, mutten jaksa etsiä sopivaa ketjua. Voiko vedalaisen uskon mukaan ihmisessä sitten olla useampi sielu yhtä aikaa? Ja jos, niin millaisissa tekemisissä nämä olisivat toistensa kanssa?"


    Vain noin 10 prosenttia Vedalaisuudesta voi sanoa on uskonnoksi, loppuosa käsittelee materiaalista maailmaa.


    Se sitten on uskonto ja ei ole uskonto.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Aiheen vierestä ehkä, mutten jaksa etsiä sopivaa ketjua. Voiko vedalaisen uskon mukaan ihmisessä sitten olla useampi sielu yhtä aikaa? Ja jos, niin millaisissa tekemisissä nämä olisivat toistensa kanssa?"


    Vain noin 10 prosenttia Vedalaisuudesta voi sanoa on uskonnoksi, loppuosa käsittelee materiaalista maailmaa.


    Se sitten on uskonto ja ei ole uskonto.

    "Aiheen vierestä ehkä, mutten jaksa etsiä sopivaa ketjua. Voiko vedalaisen uskon mukaan ihmisessä sitten olla useampi sielu yhtä aikaa? Ja jos, niin millaisissa tekemisissä nämä olisivat toistensa kanssa?"

    Krishnan tieto on "seitsemän lukon takana". Tämä ei ole tarkoitettu kaikille ihmisille, vaan pikemminkin niille, jotka haluavat jo pois tästä maailmasta.

    Krishna PIILOTTAA ITSENSÄ niiltä, jotka himoitsevat aineellisia hedelmiä, jotka haluavat olla aineellisessa maailmassa. Yli 90 prosenttia Veda-kirjallisuudesta on omistettu karma-kandalle - toiminnalle niiden tulosten vuoksi. Krishna AVAA itsensä VAIN NIILLE, jotka ovat valmiita puhtaaseen omistautuneeseen palveluun. Mutta epäsuorasti Krishna on läsnä kaikkialla Vedoissa. Krishna ja Vishnu eivät eroa toisistaan, OVAT SAMA HENKILÖ. Ne ovat yksi persoonallisuus, mutta eri ilmenemismuodoissa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Aiheen vierestä ehkä, mutten jaksa etsiä sopivaa ketjua. Voiko vedalaisen uskon mukaan ihmisessä sitten olla useampi sielu yhtä aikaa? Ja jos, niin millaisissa tekemisissä nämä olisivat toistensa kanssa?"

    Krishnan tieto on "seitsemän lukon takana". Tämä ei ole tarkoitettu kaikille ihmisille, vaan pikemminkin niille, jotka haluavat jo pois tästä maailmasta.

    Krishna PIILOTTAA ITSENSÄ niiltä, jotka himoitsevat aineellisia hedelmiä, jotka haluavat olla aineellisessa maailmassa. Yli 90 prosenttia Veda-kirjallisuudesta on omistettu karma-kandalle - toiminnalle niiden tulosten vuoksi. Krishna AVAA itsensä VAIN NIILLE, jotka ovat valmiita puhtaaseen omistautuneeseen palveluun. Mutta epäsuorasti Krishna on läsnä kaikkialla Vedoissa. Krishna ja Vishnu eivät eroa toisistaan, OVAT SAMA HENKILÖ. Ne ovat yksi persoonallisuus, mutta eri ilmenemismuodoissa.

    "Aiheen vierestä ehkä, mutten jaksa etsiä sopivaa ketjua. Voiko vedalaisen uskon mukaan ihmisessä sitten olla useampi sielu yhtä aikaa? Ja jos, niin millaisissa tekemisissä nämä olisivat toistensa kanssa?"


    Sinun pitäisi selventää kysymystäsi. Mitä tarkoitat? Että ihmisen sielu on samanaikaisesti eri universumeissa?


   • Anonyymi

    Erityistä on, että myös muilla uskonnoilla on jossain määrin samanlaisia sanomisia. Esimerkiksi kristinuskossa:

    1Kor. 3:16 Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä?
    __________________

    Siksi vaishnaveilla on tilaka otsassaan, koska he ovat Jumalan Temppeli. Ja siksi keho on pidettävä puhtaana, fyysisesti ja henkisesti. Vishnu tilaka - Vishnu/Krishna-Temppeli.


   • Anonyymi

    Kristinuskossa termit sielu ja hienojakoinen keho ovat sekoittuneet keskenään.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kristinuskossa termit sielu ja hienojakoinen keho ovat sekoittuneet keskenään.

    Tämä on hyvin tärkeä seikka.


   • Anonyymi

    Joo, kyllä. En oikein tajunnut kyllä 🙂 Kiitos kuitenkin.


   • Anonyymi

    Kiitos.


  • Anonyymi

   Karmasta:

   Olen saanut runsaasti enemmän hyvää kuin olisin ansainnut.

   • Anonyymi

    "Olen saanut runsaasti enemmän hyvää kuin olisin ansainnut."

    Varsin kunnioitettava asenne. Mutta kannattaa tietää, että karmasi tulos ei ole peräisin vain tästä elämästä, vaan monista, monista menneistä elämistä.


  Ketjusta on poistettu 39 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Miksi suomalaisia vainajia säilytetään kylmäkonteissa ulkona? Näin kuolleita kohdellaan Suomessa

   Suomesta ei löydy enää tilaa kuolleille. Tänä päivänä vainajia säilytetään ympäri maata ulkona kylmäkonteissa. Kontit
   Maailman menoa
   390
   3648
  2. Hallitus korottaa yleisen arvonlisäveron 25,5 prosenttiin

   Yleisen arvonlisäveron kiristäminen 1,5 prosenttiyksiköllä on hallituksen järein toimi kehysriihessä. Se voi tuoda valti
   Perussuomalaiset
   550
   2727
  3. Olen ärtynyt koska

   minulla on tunteita sinua kohtaan. Tunteita joita en voi ilmaista. Kaipaan kaikkea sinussa. Siksi olen välillä hankala.
   Ikävä
   93
   2634
  4. 4 tuntia töitä kerran viikossa on naisen mukaan liian raskasta

   Tämä ei taija olls lieksalaine vaikka "tuntomerkkiin" perusteella nii vois eppäillä! 🤣 31-vuotias Maya ei kykene tekemä
   Lieksa
   45
   2532
  5. Riikka Purra rosvosi eläkeläiset!

   1900 euron eläkkeestä rosvottiin 350 euroa. Kohtuullista vai? Perussuomalaisia ei enää ole olemassa meille eläkeläisille
   Maailman menoa
   483
   2355
  6. Suomalaiset marjat loppuvat

   Suomalaiset marjat mätänevät metsään, koska ulkomaalaiset, lähinnä thaimaalaiset poimijat ovat huolehtineet suomalaisten
   Maailman menoa
   201
   1946
  7. Näytit nainen sanoinkuvaamattoman ihanalta

   En voi unohtaa sinua. Pohdin nyt sinua.
   Ikävä
   47
   1675
  8. SDP:n kannatus edelleen kovassa nousussa, ps ja kokoomus putoavat

   SDP on noussut Helsingin Sanomien tuoreessa kannatuskyselyssä kokoomuksen ohi Suomen suosituimmaksi puolueeksi. SDP:n ka
   Maailman menoa
   290
   1566
  9. Ihastuksesi persoonalliset piirteet ulkonäössä?

   Onko jotain massasta poikkeavaa? Uskallatko paljastaa? Aloitan; todella kauniit kädet ja sirot sormet miehellä.
   Tunteet
   108
   1531
  10. Baaritappelu

   Hurjaksi käynyt meno Laffassa. Jotain jätkää kuristettu ja joutunu teholle...
   Kokkola
   27
   1426
  Aihe