Valikko

Vaihtoehtoiset hoidot

Oletko saanut apua ilman lääkäriä ja lääkkeitä? Keskustele erilaisista vaihtoehtoisista hoitomuodoista.

ALOITA UUSI KESKUSTELU


Keskustelut

Eilen 14.02
ALLOPAATTINEN LÄÄKETIEDE HÄVIÄÄ LUONTAISHOIDOILLE!
Allopaattinen lääketiede (koululääketiede) on Kuhnin kuvaamaa normaalitiedettä parhaimmillaan. Olemme kuitenkin lähestymässä hetkeä jolloin lääketieteessä tapahtuu paradigman vaihto ja sekavat teoriat saavat antaa tilaa uusille, todellisuutta paremmin kuvaaville malleille. Murrosta pidättelee vielä hetken se tosiasia, että allopaattisen lääkebisneksen kannalta sen perustana olevan teorian heikkoudet ovat paremminkin siunaus kuin kirous. Mikäli allopaattinen lääketiede korjaisi perusteorioidensa heikkoudet, tuhoaisi se samalla oman tuottoisan liiketoimintansa. Väitänkin, että allopaattinen lääketiede on tätä nykyä lähinnä tieteelliseksi hiottu menetelmä jonka avulla yksilö kyetään oireita peittelemällä saattelemaan pois homeostaasista. Tämän jälkeen voidaankin siirtyä core-bisnekseen eli kontrolloimaan ja säätelemään saavutettua epätasapinotilaa kemikaalien ja kirurgian avulla. Kyseessä on siis nerokas bisnesmalli joka takoo rahaa sitä enemmän mitä suurempi osa kansasta saadaan ajautumaan pois homeostaasista. Tämän pohjalta käy ymmärrettäväksi myös se, miksi allopaattinen lääketiede jatkuvasti vähättelee ruokavalion ja elämäntapojen merkitystä terveyden ylläpidossa sekä tukee ruokavaliosuosituksia joita noudattamalla homeostaasin ylläpitäminen on pidemmällä tähtäimellä lähes mahdotonta. Allopaattinen lääketieteemme on liiketoiminnan ala joka takoo suuria voittoja homeostaasista sivuun ajautuneiden massojen tietämättömyyden kustannuksella. Näillä voitoilla voidaan huoletta synnyttää tusinoittain parhaaseen katseluaikaan näytettäviä lääkärisarjoja sekä ”dokumentteja” joiden tarkoituksena on myydä allopaattinen inkvisitio massoille edistyksellisenä tieteenä. Ikävä tosiasia kuitenkin on, että käynti allopaattisen lääkärin vastaanotolla jättää ongelmien alkusyyn lähes poikkeuksetta hoitamatta samalla kun niistä kertovat oireet pyritään piilottamaan jollain puoli-ilmaisella öljypohjaisella kemikaalilla jonka patenttitodistus, pseudotieteelliset tilastotutkimukset sekä ennen kaikkea massiivinen markkinointikoneisto on muuttanut ihmelääkkeeksi. "
0
Vaihtoehtoiset hoidot - yleistä 
Eilen 13.58
SKEPOSTEN SURKEA TILANNE!
TIETOISKU "SKEPSISMISTÄ" "Kaikella tiedolla on kolme vaihetta: ensin sitä pilkataan; toiseksi sitä vastustetaan raivokkaasti; ja kolmanneksi se hyväksytään itsestäänselvyytenä." - Arthur Schopenhauer. "Uskokaa niitä jotka etsivät totuutta, epäilkää niitä jotka ovat sen löytäneet." - André Gide. "It is error alone which needs the support of government. Truth can stand by itself." - Thomas Jefferson, Notes on Virginia. Was wir wissen ist ein Tropfen. Was wir nicht wissen ist ein Ozean. - Newton - "Miksi silmiini sattuu?" - "Et ole käyttänyt niitä koskaan" - Matrix -elokuva 1999. INTERNET on kuin onkin kaiken markkinoinnin ja kaupankäynnin ohella oiva tietolähde. Mutta yksi sieltä puuttuu: suomenkielisiä sivuja, jotka tarttuvat kriittisesti "skeptismin" käsitteeseen, skeptikkojen toimintaan, sanomisiin tai kirjoituksiin, on melko turha etsiä. Niitä sivuja ei ole kuin pari. Kokoamani valikoima englannin kielellä osoittaa, että linkkejä on runsaasti, niinkuin pitääkin. Suomalaisuus korostuu melko omalaatuiseksi tässä suhteessa. Kulkeeko tieto huonosti suomalaisten nettiyhteyksissä, lukuisissa kännyköissä ja "loistavassa" koulutussysteemissä, kenen hallussa ovat informaation siivilät? Vai kulkeeko se ollenkaan? Muutamia löyhiä kommentteja kansainväliseen ja suomalaiseen tilanteeseen. Historia: Suomen Skepsis ry perustettiin 1987. Jäsenkuntaa näyttää olevan 1200. Arvattavasti jäsenmäärä on ollut laskussa viime vuodet. USA:n emojärjestö, CSICOP (The Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal) perustettiin 1976. Perustajina olivat Marcello Truzzi, Martin Gardner, Ray Hyman ja James Randi, yksi sosiologian professori, yksi matemaattisesten pelien ja kehittäjä ja kaksi taikuria. Aluksi CSICOP:in tie näytti seuraavan normaaleja akateemisia linjoja, Truzzi päätoimitti vuodesta 1978 lähtien Zetetic Scholar- nimistä lehteä, jossa oli oppineita artikkeleita ihmisen kokemuksen raja-alueilta. Sävy oli maltillinen ja suhteellisen avara ja lehden avustajiin kuului koko joukko tunnettuja raja-alueen tutkijoita: Richard De Mille, Martin Ebon, Christopher Evans, C.E.M.Hansel, J.Allen Hynek, Robert L. Morris, Charles T. Tart jne. Lehden levikki oli pieni, noin 300 kpl eikä sitä saanut muuten kuin tilaamalla. Mutta tätä lehden liberaalia vaihetta kesti kahden lehden ilmestymisen ajan ja sen jälkeen James Randin ja hänen taustavoimiensa ote kiristyi ja siirryttiin suoraviivaiseen amerikkalaiseen aatteen halpahintaiseen markkinointiin, jossa aggressiiviset tavoitteet olivat suoraan näkyvissä. (1) Suomalainen järjestö tekee kirjaimellisesti samoja asioita kuin esikuvansa. Se sai alkunsakin USA:n CSICOP:in lähettämästä "paimenkirjeestä", jossa propagoinnin keskuslaitos kehotti suomalaisia aateveljiä perustamaan oma ryhmä. Amerikassa suuren osan jäsenkunnasta muodostavat "valkoiset, protestanttiset ja melko iäkkäät miehet". Suomessa tilanne lienee kutakuinkin sama, "totuutta" vartioivat miehet, useimmiten akateemisen koulutuksen saaneet ja ei kovin nuoret. Naisia on vähemmän, paitsi niitä, joiden on nojattava miesten totuusmalleihin koko vartalollaan; nuoria ei ole paljon, koska nuoret eivät ankarasta peruskoulun ja lukion aivopesusta huolimatta ihan tiedä onko Jumalaa, psykokinesiaa tai krokodiileja Helsingin viemäreissä olemassa. Kestää toiset kymmenen vuotta aivopesua ennen kuin nämä asiat selviävät.(2)
0
Vaihtoehtoiset hoidot - yleistä 
Eilen 13.54
SYYT SAIRAUKSIIN SUOMESSAKI!
British Medical Journalin (BMJ) Clinical Evidence verkkojulkaisussa lehden asettama tutkijaryhmä arvioi kaikkiaan 2500 erilaista lääketieteellistä hoitoa ja niistä olemassaolevaa tutkimusnäyttöä. RCT-tason (satunnaistettu kaksoissokkotutkimus) vankka näyttö katsottiin selkeäksi osoitukseksi siitä, että hoidolla on muutakin kuin lumevaikutus. BMJ:n tutkijaryhmän mukaan vain 13%:lla hoidoista on vankka tieteellinen näyttö niiden toimivuudesta, 23 % :lla hoidoista on todennäköisesti hyödyllisiä vaikutuksia, 8 %:lla hoidoista haitan ja hyödyn suhde on epävarma, 6 % hoidoista ei ole todennäköisesti hyödyllisiä, 4 % hoidoista on todennäköisesti tehottomia ja jopa haitallisia, mutta suurimman ryhmän 46 % muodostivat hoidot, joiden tehokkuudesta ei ole mitään varmaa tietoa. Tutkijaryhmän myöntää, että hoitojen jaotteleminen eri kategorioihin on erittäin vaikeaa vaikka käytettävissä on eri alojen asiantuntijoita, vertaisarvioitsijoita ja huippututkijoita. Hoitojen ryhmittely eri kategorioihin sisältää aina jossain määrin subjektiivista arviointia ja kiistanalaisia tulkintoja. Joka tapauksessa oheinen jaottelu kertoo tiedeyhteisölle sen, että paljon on vielä tutkittavaa ja useimmat päätökset hoidoista tehdään lääkärin henkilökohtaisten tietojen, taitojen ja asenteiden perusteella, myös potilaan ja lääkärin onnistunut vuorovaikutus on tärkeää. Kirjallisuusviitteet http://clinicalevidence.bmj.com/ceweb/about/knowledge.jsp"
0
Vaihtoehtoiset hoidot - yleistä 
Eilen 13.49
SUOMALAINEN SKEPONEN !
Suomalainen skeptikko noudattaa usein samaa kaavaa kuin amerikkalainen vastustaen automaattisesti mm. seuraavia asioita: parapsykologiaa, astrologiaa erityisesti, vaihtoehtoista lääkintää ja terveydenhoitoa, New Age –liikkeitä, "hippejä", vaihtoehtoisia uskontoja, psykoanalyysiä, feminismiä, naistutkimusta, luonnonpalvontaa, vaihtoehtoisia tapoja hallita maailmaa, tuottaa hyödykkeitä, luonnonsuojelua, luomutuotantoa jne. You name it, they have NO for it. Skeptisten lehtien otsikoiden lukeminen tuottaa tunteen siitä, että tässä on menossa jonkinlainen yleispyyhkäisy, puhdistusoperaatio, tieteellisen Suitsait -älyaineen ruiskutus joka nurkkaan, jossa sana TIEDE ei selkeästi paista. Mutta TIEDE, jota tarjotaan kaiken mittariksi on mitä omalaatuisinta fundamentalismia, jonka ydin on siinä että nimetään viholliset, jotka pitää tuhota. Tämä on sekä poliittisen että uskonnollisen fundamentalismin ikuinen strategia. Mitä tahansa tiede uumenistaan työntää näkyville, sen joku ottaa lyömäaseeksi jotakin vastaan. Ja tieteen ytimessä ei ole ketään eikä mitään sanomaan että niin ei saa tehdä. (15) Nämä asiat ovat väistämättä "huonoja", ne ovat lisäksi "epätosia". Akateemiset harhaanjohdetut antavat lausuntoja asioista, joista heillä ei ole pienintäkään tiedon murua ja esiintyvät auktoriteetteina asiassa kuin asiassa kevytmielisen lukeneisuuden pohjalta. Miten tervehdyttävää olisi jos yliopistolliset Skepsiksen jäsenet pakotettaisiin tutustumaan vaikkapa James Randin toiminnan yksityiskohtiin tai Kurtz & Abell & Zelen -kolmikon tekemään Gauquelinin kokeen jäljittelyhuijaukseen. Onko näillä akateemisilla puupäillä mitään käsitystä siitä, mitä Skepsiksen historiassa on tehty vai onko vain kiva tukea järjestöä koska sen vanavedessä tieteen asema tuntuu vahvistuvan? Ja vahvistuuko se todella pitkässä juoksussa? (16) Periaatteena on: lue yksi "skeptinen" kirja, ellet jaksa, lue yksi arkkiskeptikon artikkeli tai brosyyri (toimittajille sopiva oppineisuuden taso), tule skeptikoksi, ala saarnaamaan tai kirjoita lehtijuttu. Kaava ei ole arvattavasti tieteestä vaan uskonnosta, joka on ns. yhden kirjan viisautta.
0
Vaihtoehtoiset hoidot - yleistä 
Eilen 00.56
Kynsisienen hoito 3% vetyperoxidilla
Jalkahoitaja sanoi minulle yli vuosi sitten, että sinulla on kynsisieni, huomaa jo hajusta. Isovarpaan kynsi oli mustankeltainen ja lähes irtoamassa ja hyvin paksu. Luulin, että se johtui aiemmasta kynnen vaurioitumisesta vuosia sitten, jolloin se melkein irtosi. Se oli kasvanut hyvin paksuna siitä lähtien. Jalkahoitaja ei antanut ko. kynnelle paljon toivoa, mutta sanoi että lievempi tartunta toisesta isovarpaasta kyllä lähtisi hoidolla. Tutkin netistä eri hoitovaihtoehtoja ja hylkäsin sisäisen lääkehoidon heti. Kerron nyt kuinka hoidin sen ns. toivottomankin kynnen kuntoon. Kynsi, joka oli lähes irti, heiluva, haiseva, paksu, pehmeän mureneva on jtänä päivänä alhaalta puoleenväliin täysin terve, kiinni alustassaan ja ylhäältäkin ainoastaan irti, ei enää sienen vallassa. Ei hajua, paksuus alkaa olla normaali ja kynnen kehtaa jo näyttää julkisesti. Toinen isovarvas on jo normaali myös. Tätä hoito-ohjelmaa pitää noudattaa vähintään vuosi ja edelleenkin ylläpidän noin joka toinen päivä. Tarvikkeet: -Pullo tuoretta 3% vetyperoxidia apteekista. (tuoreus tärkeää, älä ota kovin vanhaa lääkekaapistasi), -Jonkinlainen pieni pipetti tai ruisku apteekista (esim. sellainen joilla lemmikeille ruiskutetaan matolääkkeet suuhun). Ruisku on parempi alussa. -Ohuet kumihanskat (näitä myydään monipakkauksissa marketeissa) estämään tartuntaa käsien kynsiin. -Paljon puhtaita uusia sukkia (heitä vanhat menemään tai laita pakastinlokeroon pariksi viikoksi) -hyvin terävä askarteluveitsi tms, jolla ohennetaan kynttä (tai jalkahoitajalta joku vastaava väline) HOITO: Ruiskuta kerran päivässä aamulla 3%% vetyperoxidia erityisesti kynsien alle. Koko kynnen ja sen naapurien pitää kastua myös. Vaahto tarkoittaa bakteerien kuolemista ja se on hyvä asia. Kun vaahtoaminen loppuu jonkin ajan kuluttua, älä lopeta hoitoa kuitenkaan, jos haluat myös kasvattaa terveen kynnen. Varpaissa se kestää vähintään vuoden, koska terveen kynnen kasvu on niin hidasta. Kun vaahdotusvaihe on loppunut ohenna kynttä ensimmäisen kerran veitsellä varovasti ihan päältä niiltä kohdin mistä helposti irtoaa muutenkin. (tai käy jalkahoitajalla teettämässä tämä). Älä tee mitään mikä sattuu. Ohenna ainakin kerran kuussa, huomaat kyllä mistä kannattaa ottaa. Ehkä 3 kk kuluttua saatat huomata ensimmäiset merkit terveestä kasvusta kynnen juuressa. Ruiskuttele edelleen kynnen alle varsinkin. Muista käyttää tuoretta vetyperoxidia, sillä jos korkki on kauan auki se aine muuttuu pelkäksi vedeksi! Säilytän omaani jääkaapissa. Hoitoa voi tehostaa seuraavasti: Läträä kynnet kerran kuussa otsoniöljyyn (Ozone oil: pyöräily- tai hyvistä urheilukaupoista saa). Tein tämän muutaman kerran. Kuivaa kynnet hyvin suihkun jälkeen hiustenkuivaajalla, sieni elää kosteudesta. Ota desinfioivia jalkakylpyjä ja turvejalkakylpyjä (en näitä itse tehnyt kuin kerran pari), hyväksi erityisesti, jos ongelmana on myös jalkasieni, jota minulla ei ollut. Jos haluat hyvän, mutta sotkuisen yleisdesinfioinnin heti alkuun kynsille, hommaa Betadine nestettä ja desinfioi kaikki sillä. Sitä käytetään leikkaussaleissakin ja on tosi tehokasta myös. En väitä, että tämä tehoaa kaikkiin mahdollisiin sieniin, mutta ei paljon maksa kokeilla tätä hoitoa! Kärsivällisyyttä vain vaaditaan.
35
Vaihtoehtoiset hoidot - yleistä 
20.05.2015
Mieliharmia palstoilla !
Pseudoskeptikot taistelevat kaikin voimin luovaa ajattelua ja oikeaa tiedemiesmäistä maailmankuvaa vastaan. Todellinen tiede suhtautuu avoimesti asioihin mottona "ensin tutkitaan, sitten hutkitaan". Pseudoskeparit sen sijaan vakuuttavat vimmatusti virallisen jättiyritysten rahoittaman tutkimustiedon olevan faktaa ja kaikki muu tieto on joutavaa sontaa, jota saa ja pitää halveksua ja vääräuskoisia pitää nöyryyttää ja pilkata. Pseudoskeptikon tärkein tehtävä on uskoa kritiikittä pyhään tieteeseen (josta eivät kuitenkaan juuri mitään ymmärrä) ja ennen kaikkea sen tärkeimpään sakramenttiin: kaksoissokkokokeeseen. ... "Kaksoissokkokoe" on ns. skeptikon suusta samanlainen automaattiargumentti kuin suvaitsevaiselle "rasismi". Jos haluat laajentaa luutunutta näkemystä jonkin asian suhteen, keskustelua on turha edes aloittaa, mikäli paikalla on (pseudo)skeptikoita, koska takuuvarmasti "asia on tutkittu kaksoissokkokokeella". Näin ollen tutkimuksen lopputulos on skeptikon mielestä absoluuttinen totuus ja vastaväitteet törkeää harhaoppia. Todellisuudessa tiede ei kuitenkaan ole aivan näin yksinkertaista. ... Meta-analyysin avulla pyritään yhdistelemään aiempia samaa asiaa käsitelleitä tutkimustuloksia. Tavoitteena on saada aikaan synteesi, joka antaa tutkittavasta kysymyksestä vahvempaa näyttöä kuin yksittäiset tutkimukset. Julkaisuharha puolestaan tarkoittaa sitä, että negatiiviset tutkimustulokset pimitetään ja vain suotuisat havainnot julkaistaan. Näin tutkittava tuote (esim. lääke) voi näyttää tehokkaammalta ja turvallisemmalta kuin se todellisuudessa on. Kun tavallinen ihminen lukee lehdestä uutisoitavasta uudesta meta-analyysistä, hän tuskin ymmärtää tiedustella, millä menetelmällä julkaisuharha on suljettu pois ja voiko tuloksiin siis luottaa. Sen sijaan itseään skeptikkona pitävän yksilön pitäisi ilman muuta osata ottaa ilmiö huomioon. On tilastotieteellisiä testejä, joilla voidaan tarkastella, sisältyykö meta-analyyseihin julkaisuharhaa. Koko juttu löytyy tuolta: http://medianvahtikoira.blogspot.com/2012/05/se-on-tutkittu-kaksoissokkokokeella-se.html
9
Vaihtoehtoiset hoidot - yleistä 

Sivu /512