Tieteen paradigmat

Anonyymi-ap

Paradigmat ovat pohjimmiltaan uskomusjärjestelmiä jotka perustuvat tietynlaiseen hahmotukseen ja erilaisiin perusoletuksiin todellisuuden luonteesta ja niiden paradigmojen kautta tulkitaan ja suodatetaan havaintoja ja mittauksia.

Tieteen uskomusjärjestelmä muotoutui vähitellen sen mukaan mitä kunakin aikana ylipäätänsä kyettiin mittaamaan ja havaitsemaan eli helpommin mallinnettavissa olevasta lähtien yrittäen vähitellen lähestyä yhä vaikeampia ongelmia ja ilmiöitä.

Havaintojen ja mittausten ympärille vähitellen rakennettiin tulkintoja tai oikeammin tarinoita jotka olivat yhteensopivia kulloinkin tieteessä vallitsevan hahmotuksen ja perusoletusten suhteen ja niitä voi kutsua tarinoiksi nimenomaan sen takia että se ainoa olennainen asia tieteessä ovat luonnossa mitattavissa ja havaittavissa olevat säännönmukaisuudet joita voidaan kuvailla loogis-matemaattisilla konstruktioilla.

Jotta voitaisiin jotenkin päästä tulkintoja ja niihin aina liittyviä pohjimmiltaan kulttuurisidonnaisia ja metafyysisiä oletuksia pidemmälle niin tieteen pitää olla ensisijassa kokeellista eli mitään ei pitäisi jättää pelkästään matemaattis-loogisten konstruktioiden varaan.

Koska ihminen ymmärtää parhaiten itse rakentamiensa ja suunnittelemiensa koneiden toimintaperiaatteet ja mekanismin niin luontevinta oli tieteessä pyrkiä hahmottamaan kaikki mahdollinen koneiden kaltaisina mekanismeina mikä sitten vähitellen tuotti varsin yksipuolisen ja monin tavoin haitallisen asennoitumisen todellisuuteen ja myös ihmiseen itseensä.

Esim. tähtitiede ja kosmologia eivät ole kokeellisia tieteitä vaan perustuvat siihen että matemaattisten mallien avulla yritetään ennustaa uusia säännönmukaisuuksia ja se on siinä mielessä myös ongelmallista että sen ennusteen toteutuminen tai falsifioituminen ei tarkkaan ottaen kerro mitään muuta kuin että sen matemaattisen mallin pohjalla olevissa oletuksissa on jotain vikaa.

Se teorian testaus ei siis välttämättä falsifioi eikä verifioi sitä ko. teorian, hypoteeesin tai mallin kokonaisuutta eikä varsinkaan sitä pohjimmiltaan filosofista ja metafysiikkaan liittyvää taustatarinaa vaan kertoo ainoastaan sen että jossain on vikaa joka ehkä on korjattavissa hyvinkin helposti tai voi edellyttää jopa kokonaan toisenlaista hahmotusta ja taustaoletusten kokoelmaa eli erilaista paradigmaa.

Myöskään kvanttifysiikka ei varsinkaan ns. "alkeishiukkasten" tasolla ole pelkästään kokeellista koska ne koejärjestelyt edellyttävät suuren joukon pohjimmiltaan hahmotukseen liittyviä lisäoletuksia ja hyvin monimutkaisia ja herkkiä laitteistoja ja tulokset ovat aina epäsuorasti pääteltyjä ja virhemahdollisuuksia on valtavasti varsinkin jos ei uskota ja omaksuta ikäänkuin annettuna niitä loogis-matemaattis-filosofisia konstruktioita joita kvanttifysiikan mikrotason todellisuuden suhteen on kehitelty ja jotka käytännössä ovat hyvin suurelta osin pelkkiä uskomusjärjestelmiä joita on hyvin vaikeaa ellei mahdotonta käytännössä falsifioida/verifioida.

Koska muissakin empiirisissä tieteissä on myös siirrytty yhä monimutkaisempiin mittauslaitteistoihin ja etäännytty kauemmaksi ihmisen mittakaavan ilmiöistä niin käytännössä ns. suurella yleisöllä ei ole enää juuri minkäänlaisia mahdollisuuksia itse verifioida nykyisen tieteen tuloksia niin ollaan päädytty suurin piirtein samanlaiseen tilanteeseen kuin aikoinaan tyypillisten ilmoitususkontojen tapauksessa eli ainoaksi mahdollisuudeksi jää joko uskoa tai olla uskomatta mikä samalla mahdollistaa tieteen käyttämisen propagandan välineenä ihan samalla tavalla kuin institutionaalisissa uskonnoissa aikoinaan.

Paradigman vaihtaminen ei ole sellaisenaan minusta mikään järkevä päämäärä koska se tarkoittaa vain yhden uskomusjärjestelmän korvaamista usein yhtä dogmaattisella toisenlaisella uskomusjärjestelmällä.

Kokeellinen tutkimus on ainoa luotettava tapa tehdä tiedettä. Havainnot ja mittaukset edellyttävät aina jotain ennakkotulkintoja ja oletuksia. Mihinkään ei kannata uskoa annettuna vaan korkeintaan pitää joitain oletuksia ja teorioita/mallinnuksia sopivina työhypoteeseina jatkotutkimuksia varten ja vain niin kauan kuin niistä on hyötyä.

Todellisuuden voi hahmottaa samanaikaisesti sekä tietoisuuden (=oma kokemus) että ns. aineen (=aistein kautta välittyvä konsensuskokemus) eikä kumpaakaan niistä näkökulmista voi sulkea pois kuten nykyisen tieteen historiassa on tehty jo vuosisatoja tosin ymmärrettävistä syistä koska ainetta on paljon helpompaa mallintaa käsitteellisesti kuin tietoisuutta joka periaatteessa ja käytännössä ei ole lainkaan mallinnettavissa kattavasti eikä tarkasti.

Luomu-B

23

439

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Anonyymi

   Tarinoilla on paljon valtaa ja vaikutusta.

   Mitä kuuntelemme ja kerromme itse.

   Esim. Väitän että kirkkovuosi vaikuttaa meihin kaikkiin yllättävän paljon. Samoja tarinoita vuodesta toiseen.

   • Anonyymi

    Kun tarinaa toistetaan voi toiveena olla että on aina uusi yleisö tai vanhan yleisön joukossa uusia kuulijoita. En ainakaan itse kuuntele samoja tarinoita kuin pari kertaa.

    Eri asia on tietenkin uskontojen vertauskuvalliset, salatut ja koodatut tarinat, jotka eivät avaudu usean kuuntelukerran jälkeenkään. Niitä voi kuunnella vuosikausia tulematta hullua hurskaammaksi.

    Koraanin lukemiseen liittyy siunaus että se avaa ymmärryksen. Kun ymmärtää tarinaa niin sen vertauskuvat, koodit ja salaukset avattuna eivät tee enää yhtä suurta vaikutusta.

    Toistan itseäni vain uuden yleisön toivossa.
    Viestin on mentävä jokaiselle. Jokaisen on palvottava viestin alkuperäistä lähettäjää ja viestiketjun jäseniä. En itse asiassa tiedä miksi, mutta niin se vain on.

    Nämä ajatukset syntyivät Kun tahdoin vastustaa ajatustanne mutta En osannut.

    Itsesuggestio on erään kirjan mukaan aina kyseessä Kun jollakin esim. Runolaulajalla on erityisen hyvä muisti. Hyvä muisti ja kyky toistaa tarinaa on hypnoosiin liittyvä asia.

    Eräät kykenee valveilla omaamaan yhtä hyvän muistin kuin toiset hypnoosissa.

    Filosofialla on etu muihin nähden että se vastaa kysymyksiin ikuisiin aina varman ja luotettavan vastauksen antaen. Monet muut alat vain herättää kysymyksiä ja uteliaisuutta.

    Filosofiaa toistetaan koska se sisältää vastaukset kaikkiin kysymyksiin.


   • Anonyymi

    Voi muuttaa oman elämänsä kertomalla uutta tarinaa itsestään.

    Esim en ole enää uhri vaan selviytyjä.


   • Anonyymi

    😋😍😋😍😋😍😋😍😋

    💋 ­N­y­­m­­­f­­­o­­­m­a­­­a­n­i -> https://ye.pe/finngirl21#17883528M

    🔞❤️💋❤️💋❤️🔞💋❤️💋❤️💋🔞


  • Anonyymi

   "Kokeellinen tutkimus on ainoa luotettava tapa tehdä tiedettä."

   Tieteen historia tuntee lukuisia tapauksia, joissa on menty teoria edellä. Empiirinen havainto on tullut vasta myöhemmin. Esimerkiksi Einsteinin yleisen suhteellisuusteorian ennusteita testataan vielä 2000 luvulla tavoilla, joita Einstein ei osannut silloin edes kuvitella.

   • Anonyymi

    "Tieteen historia tuntee lukuisia tapauksia, joissa on menty teoria edellä. Empiirinen havainto on tullut vasta myöhemmin. Esimerkiksi Einsteinin yleisen suhteellisuusteorian ennusteita testataan vielä 2000 luvulla tavoilla, joita Einstein ei osannut silloin edes kuvitella."

    Sellaista se matematiikkavetoinen tiede on. Einstein teki ajatuskokeita ja rakensi matemaatikkoystäviensä avustuksella sellaisen mallin joka joustaa aina sopivasti ajan, pituuden ja nopeuden suhteen ja jota on vaikeaa tai mahdotonta kumota koska se ei tarkkaan ottaen selitä yhtään mitään vaan on ainoastaan erilainen havaitsijakeskeinen näkökulma/hahmotus kuin aikaisempi Newtonin malli joka oli matematiikaltaan suhteellisen yksinkertainen ja toimii edelleen käytännön tasolla riittävän hyvin useimmissa tapauksissa.

    Nykyinen matematiikkavetoinen tiede on äärimmäisen paljon monimutkaisempaa ja sisältää runsaasti sellaisia "vapaita" ad-hoc parametreja joilla ei ole empiiristä vastinetta mutta koska tieteen ideana on "turpa kiinni ja laske" niin keskitytään vain siihen että saadaan matemaattinen osuus ainakin joksikin aikaa vastaamaan havaintoja ja kun löytyy anomalioita niin matemaattista osuutta monimutkaistetaan lisää jotta taas vähän aikaa toimii jne. ilmeisen loputtomasti eli missä se Occami luuraa kun sitä oikeasti tarvittaisiin.... ;-)

    Kvanttifysiikassa on hyvin samantapaisia ongelmia kuin suhteellisuusteorioiden suhteen.

    https://www.goodreads.com/book/show/18674141-the-higgs-fake

    Itse luin joku aika sitten tuon Unzickerin Higgs Fake teoksen ja on kyllä aivan uskomatonta se sekoilu ollut ns. hiukasfysiikassa aivan alusta asti.


    Esim.
    How Hermann Minkowski Led Physics Astray
    https://www.youtube.com/watch?v=TDjgQ_megMI


    Suurella rahalla hypetetty tiede eli pääasiassa disinformaatiota johon kaikki opetetaan ja pakotetaan uskomaan lapsesta lähtien eikä juuri kukaan osaa eikä uskalla kyseenalaistaa näitä matematiikkavetoisen tieteen sekoiluja.


    Einsteinin kirjallisesta tuotannosta löytyy myös melko vähän tunnettuja todisteita siitä hän muutti mielensä mm. eetterin olemattomuuden ja valonnopeuden ehdottoman vakioisuuden suhteen yleisen suhteellisuusteorian julkistamisen jälkeen (1915) eli ts. esim. valonnopeus on vakio vain jos gravitaation voimakkuus on vakio mikä teoriassa voisi tarkoittaa esim. sitä että monet etäisyysarviot kaukaisista kohteista saattavat olla reilusti pielessä ja samalla myös niiden kaukaisten kohteiden kokoa on ehkä reilusti yliarvioitu.

    Tämän voi käytännössä falsifioida/verifioida vain tekemällä mittauksia tarpeeksi kaukana massiivisista gravitaatiolähteistä eli kokeellisesti paikan päällä ja sama koskee ns. mustia aukkoja ja suurin piirtein kaikkea mikä liittyy alkuräjähdysteoriaan.

    Ei matematiikkavetoisten teorioiden oikeellisuutta voi varmistaa muuten kuin kokeellisesti ja teorioiden ns. "ennusteet" eivät koskaan vahvista eivätkä kumoa koko teoriaa vaan ainoastaan sen säännönmukaisuuden oletuksen jonka mukaan ko. teorian ennusteet on tehty.

    Oma kantani on että suurin piirtein kaikki teor. fysiikassa ja monessa muussakin matematiikka edellä kulkevassa tieteessä on ollut reilusti pielessä Einsteinin suhteellisuusteorioiden julkistamisen jälkeen eli yli 100 vuotta joka olisi tietysti massiivinen arvovallan menetys koko tiedeyhteisölle jonka takia näitä vallitsevia teorioita puolustetaan raivoikkaasti ja samalla torjutaan kaikki muut vaihtoehtoiset mallit ja tulkinnat.

    Tieteilijät ovat sen verran omahyväisiä, itsevarmoja ja ylimielisiä että eivät koskaan voi myöntää etteivät oikeasti tiedä eivätkä varsinkaan matematiikkavetoisen tieteen osalta edes mitenkään voi tietää varmasti ovatko heidän kannattamansa mallit edes oikeansuuntaisia ja suuri yleisö pääsääntöisesti uskoo kaiken tiedehypetyksen annettuna koska matemaattisella "munkkilatinalla" esitettyä sekoilua on hankalaa arvioida ja usein saman alan huippututkijatkaan eivät aina ymmärrä kolleegoitaan mutta silti yhteinen rintama kaikkea mahdollista kritiikkiä vastaan on aina vallitsevana koska kyse on pohjimmiltaan hyvin inhimillisestä ryhmäajattelusta ja jopa jossain määrin kulttimaisesta sisänpäinlämpiävästä käytöksestä.

    https://en.wikipedia.org/wiki/Groupthink

    Ei ole pakko uskoa. Tutkikaa ihan itse ja muodostakaa oma mielipide vasta sitten.    B


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Tieteen historia tuntee lukuisia tapauksia, joissa on menty teoria edellä. Empiirinen havainto on tullut vasta myöhemmin. Esimerkiksi Einsteinin yleisen suhteellisuusteorian ennusteita testataan vielä 2000 luvulla tavoilla, joita Einstein ei osannut silloin edes kuvitella."

    Sellaista se matematiikkavetoinen tiede on. Einstein teki ajatuskokeita ja rakensi matemaatikkoystäviensä avustuksella sellaisen mallin joka joustaa aina sopivasti ajan, pituuden ja nopeuden suhteen ja jota on vaikeaa tai mahdotonta kumota koska se ei tarkkaan ottaen selitä yhtään mitään vaan on ainoastaan erilainen havaitsijakeskeinen näkökulma/hahmotus kuin aikaisempi Newtonin malli joka oli matematiikaltaan suhteellisen yksinkertainen ja toimii edelleen käytännön tasolla riittävän hyvin useimmissa tapauksissa.

    Nykyinen matematiikkavetoinen tiede on äärimmäisen paljon monimutkaisempaa ja sisältää runsaasti sellaisia "vapaita" ad-hoc parametreja joilla ei ole empiiristä vastinetta mutta koska tieteen ideana on "turpa kiinni ja laske" niin keskitytään vain siihen että saadaan matemaattinen osuus ainakin joksikin aikaa vastaamaan havaintoja ja kun löytyy anomalioita niin matemaattista osuutta monimutkaistetaan lisää jotta taas vähän aikaa toimii jne. ilmeisen loputtomasti eli missä se Occami luuraa kun sitä oikeasti tarvittaisiin.... ;-)

    Kvanttifysiikassa on hyvin samantapaisia ongelmia kuin suhteellisuusteorioiden suhteen.

    https://www.goodreads.com/book/show/18674141-the-higgs-fake

    Itse luin joku aika sitten tuon Unzickerin Higgs Fake teoksen ja on kyllä aivan uskomatonta se sekoilu ollut ns. hiukasfysiikassa aivan alusta asti.


    Esim.
    How Hermann Minkowski Led Physics Astray
    https://www.youtube.com/watch?v=TDjgQ_megMI


    Suurella rahalla hypetetty tiede eli pääasiassa disinformaatiota johon kaikki opetetaan ja pakotetaan uskomaan lapsesta lähtien eikä juuri kukaan osaa eikä uskalla kyseenalaistaa näitä matematiikkavetoisen tieteen sekoiluja.


    Einsteinin kirjallisesta tuotannosta löytyy myös melko vähän tunnettuja todisteita siitä hän muutti mielensä mm. eetterin olemattomuuden ja valonnopeuden ehdottoman vakioisuuden suhteen yleisen suhteellisuusteorian julkistamisen jälkeen (1915) eli ts. esim. valonnopeus on vakio vain jos gravitaation voimakkuus on vakio mikä teoriassa voisi tarkoittaa esim. sitä että monet etäisyysarviot kaukaisista kohteista saattavat olla reilusti pielessä ja samalla myös niiden kaukaisten kohteiden kokoa on ehkä reilusti yliarvioitu.

    Tämän voi käytännössä falsifioida/verifioida vain tekemällä mittauksia tarpeeksi kaukana massiivisista gravitaatiolähteistä eli kokeellisesti paikan päällä ja sama koskee ns. mustia aukkoja ja suurin piirtein kaikkea mikä liittyy alkuräjähdysteoriaan.

    Ei matematiikkavetoisten teorioiden oikeellisuutta voi varmistaa muuten kuin kokeellisesti ja teorioiden ns. "ennusteet" eivät koskaan vahvista eivätkä kumoa koko teoriaa vaan ainoastaan sen säännönmukaisuuden oletuksen jonka mukaan ko. teorian ennusteet on tehty.

    Oma kantani on että suurin piirtein kaikki teor. fysiikassa ja monessa muussakin matematiikka edellä kulkevassa tieteessä on ollut reilusti pielessä Einsteinin suhteellisuusteorioiden julkistamisen jälkeen eli yli 100 vuotta joka olisi tietysti massiivinen arvovallan menetys koko tiedeyhteisölle jonka takia näitä vallitsevia teorioita puolustetaan raivoikkaasti ja samalla torjutaan kaikki muut vaihtoehtoiset mallit ja tulkinnat.

    Tieteilijät ovat sen verran omahyväisiä, itsevarmoja ja ylimielisiä että eivät koskaan voi myöntää etteivät oikeasti tiedä eivätkä varsinkaan matematiikkavetoisen tieteen osalta edes mitenkään voi tietää varmasti ovatko heidän kannattamansa mallit edes oikeansuuntaisia ja suuri yleisö pääsääntöisesti uskoo kaiken tiedehypetyksen annettuna koska matemaattisella "munkkilatinalla" esitettyä sekoilua on hankalaa arvioida ja usein saman alan huippututkijatkaan eivät aina ymmärrä kolleegoitaan mutta silti yhteinen rintama kaikkea mahdollista kritiikkiä vastaan on aina vallitsevana koska kyse on pohjimmiltaan hyvin inhimillisestä ryhmäajattelusta ja jopa jossain määrin kulttimaisesta sisänpäinlämpiävästä käytöksestä.

    https://en.wikipedia.org/wiki/Groupthink

    Ei ole pakko uskoa. Tutkikaa ihan itse ja muodostakaa oma mielipide vasta sitten.    B

    Voi hyvät hyssykät. Eisnteinin suhteellisuusteoria olisi kumoutunut jo sillä, että GPS olisi toiminut ilman suhteellisuusteorian vaatimia korjauksia tai että LHC:n suunnittelussa ei olisi tarvinnut ottaa suhteellisuusteoriaa huomioon.
    Lepikkoon meni, että rytisi.

    Eikä suhteellisuusteoria ole läheskään ainoa, joka on tehnyt ennusteita, joista on saatu empiirinen näyttö vasta myöhemmin.

    Jos melkein kaikki on pielessä, niin millä selität sen, että elektroniikkamme perustuu hiukkasfysiikan standardimallin ennusteisiin ja että suhteellisuusteoria on varmennettu lukuisin eri tavoin.

    Sinun ajattelusi on pielessä ja jos uskaltaisit tunnustaa asian itsellesi, tietäisit myös syyn.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Voi hyvät hyssykät. Eisnteinin suhteellisuusteoria olisi kumoutunut jo sillä, että GPS olisi toiminut ilman suhteellisuusteorian vaatimia korjauksia tai että LHC:n suunnittelussa ei olisi tarvinnut ottaa suhteellisuusteoriaa huomioon.
    Lepikkoon meni, että rytisi.

    Eikä suhteellisuusteoria ole läheskään ainoa, joka on tehnyt ennusteita, joista on saatu empiirinen näyttö vasta myöhemmin.

    Jos melkein kaikki on pielessä, niin millä selität sen, että elektroniikkamme perustuu hiukkasfysiikan standardimallin ennusteisiin ja että suhteellisuusteoria on varmennettu lukuisin eri tavoin.

    Sinun ajattelusi on pielessä ja jos uskaltaisit tunnustaa asian itsellesi, tietäisit myös syyn.

    "Voi hyvät hyssykät. Eisnteinin suhteellisuusteoria olisi kumoutunut jo sillä, että GPS olisi toiminut ilman suhteellisuusteorian vaatimia korjauksia tai että LHC:n suunnittelussa ei olisi tarvinnut ottaa suhteellisuusteoriaa huomioon."

    Tuota gps:ää olen täällä käsitellyt aikaisemmin vuosia sitten. Gps:n toimimattomuus ilman korjauksia selittyy jo sillä että valonnopeuden "vakio" muuttuu gravitaatiokentän voimakkuuden mukaan. Purkkaviritetyillä matemaattisilla gps:n kaavoilla saa tietysti aikaan saman lopputuloksen.

    Matematiikka edellä ei synny uskottavia selityksiä vaan pelkkiä kuvauksia.

    Mitä tulee LHC:n suunnitteluun niin sen periaate muistuttaa epäilyttävän paljon natsien sodanaikaista Bell-projektia ja koska kyseessä on ainoa täysin samanlainen laite tällä planeetalla ainakin toistaiseksi niin todellisuus voi olla ihan muuta kuin virallisissa lehdistötiedotteista annetaan ymmärtää.


    "Lepikkoon meni, että rytisi."

    Heh. Niin meni sinulla koska et vaivaudu perehtymään esim. Unzickerin tutkimuksiin ja tieteen historiaan vaan luotat sokeasti ns. tieteen "auktoriteetteihin" jotka ovat yhtä ehdollistettuja unissakävelijöitä samassa konsensustranssissa kuin melkin kaikki muutkin.

    Ryhmäajattelu käytännössä on jo tuhonnut lopullisesti tieteen luotettavuuden ja uskottavuuden.

    "Eikä suhteellisuusteoria ole läheskään ainoa, joka on tehnyt ennusteita, joista on saatu empiirinen näyttö vasta myöhemmin."

    Juu mutta noissa matemaattisissa malleissa on sellainen jännä ominaisuus että ne rakennettu niin joustaviksi että ne soveltuvat melkein mihin tahansa (esim. säie teoria) ja suurelle yleisölle voi käytännössä aina antaa millaisen selityksen tahansa koska juuri kukaan ulkopuolinen ei kykene ainakaan helposti kaivamaan esille oikeaa totuutta tämän nykyisen byrokraattisen ja keskusjohtoisen "tieteen" propagandan (=valhetarinat lapsille kuten joku jo täällä luonnehti nykyistä populaaria tiedekirjallisuutta).

    Tieteen historiaa ilman asenteita ja ennakkoluuloja tutkimalla alkaa kuitenkin valjeta hyvin erilainen totuus nykyisestä tieteestä ja sen kuvitellusta "akateemisesta vapaudesta" joka on lähinnä yhden valtateorian diktatuuria ja käytännössä oligarkkien hallitsemaa ja kontrolloimaa.

    "Jos melkein kaikki on pielessä, niin millä selität sen, että elektroniikkamme perustuu hiukkasfysiikan standardimallin ennusteisiin ja että suhteellisuusteoria on varmennettu lukuisin eri tavoin."
    Elektriniikkaa oli olemassa jo kauan ennen hiukkasfysiikan standardimallia ja ne suhteellisuusteorian "varmennukset" liittyvät siihen että näkökulma, hahmotus ja kieli ovat jo valmiiksi suhteellisuusteoriaan viritettyjä joten kyse on vain ja pelkästään tautologian tapaisista "varmennuksista" jos niihin tiedeuutisiiin ylipäätänsä edes kannattaa uskoa.

    Hyvin voimakas näyttää olevan tarve pitää relativistinen makrofysiikka vallitsevana hinnalla millä hyvänsä koska esim. Teslan laajemman sähkömagnetismin tekniset johdannaiset väärissä käsissä olisivat paljon vaarallisempia kuin ydinaseet kuten esim. Thomas Bearden kuvailee kirjoissaan.

    Sama ilmiö alkoi jo Eddingtonin auringonpimennystutkimuksista yli sata vuotta jonka jälkeen Einsteinia alettiin voimallisesti hypettämään vaikka Georges Sagnac oli jo silloin osoittanut että suhteellisuusteorian perusoletus eetterin olemattomuudesta oli virheellinen koska Michelson & Morley mittasivat väärää asiaa väärällä tavalla koska eivät ottaneet huomioon maapallon pyörimistä (ether dragging = frame dragging ).
    "Sinun ajattelusi on pielessä ja jos uskaltaisit tunnustaa asian itsellesi, tietäisit myös syyn."

    Ei ole pielessä vaan oikeansuuntaista. Perehdy tieteen historiaan samalla tavalla kuin Unzicker niin ehkä sinullekin alkaa pikku hiljaa valjeta suuri tieteeseen liittyvä huijaus,harhautus ja itsepetos jota ylläpidetään ehdollistavalla koulutuksella ja valtamedialla.

    Herääminen kollektiivisesta konsensustranssista on kyllä varmaan aika tuskallista. Itse en koskaan omaksunut enkä uskonut tähän ns. "tieteelliseen" maailmankuvaan ja koska en ole koskaan enkä oikeastaan millään tavalla ollut seurallinen niin olen myös aina ollut myös melko immuuni kaikelle mahdolliselle ryhmäajattelulle sekä myös kaikenlaiselle keppi/porkkana ehdollistamiselle.

    Olin open kauhu jo 6 v kun kuulemma häiritsin opetusta kyselemällä Egyptin faaraoista ja muumioista enkä sitten sen jälkeen kertaakaan viitannut koko kouluaikana ja lintsasin suurimman osan lukiosta ja keskikoulusta enkä merkannut omaan lukujärjestykseeni kuin muutaman aineen enkä käytännössä koskaan tehnyt läksyjä enkä valmistautunut kokeisiin paitsi yo-kirjoituksiin pari kuukautta ;-)

    Ehkä mä olen "alien"...

    ps. Tämähän alkaa jo olla aika viihteellistä taas pitkästä aikaa.

    B


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Voi hyvät hyssykät. Eisnteinin suhteellisuusteoria olisi kumoutunut jo sillä, että GPS olisi toiminut ilman suhteellisuusteorian vaatimia korjauksia tai että LHC:n suunnittelussa ei olisi tarvinnut ottaa suhteellisuusteoriaa huomioon."

    Tuota gps:ää olen täällä käsitellyt aikaisemmin vuosia sitten. Gps:n toimimattomuus ilman korjauksia selittyy jo sillä että valonnopeuden "vakio" muuttuu gravitaatiokentän voimakkuuden mukaan. Purkkaviritetyillä matemaattisilla gps:n kaavoilla saa tietysti aikaan saman lopputuloksen.

    Matematiikka edellä ei synny uskottavia selityksiä vaan pelkkiä kuvauksia.

    Mitä tulee LHC:n suunnitteluun niin sen periaate muistuttaa epäilyttävän paljon natsien sodanaikaista Bell-projektia ja koska kyseessä on ainoa täysin samanlainen laite tällä planeetalla ainakin toistaiseksi niin todellisuus voi olla ihan muuta kuin virallisissa lehdistötiedotteista annetaan ymmärtää.


    "Lepikkoon meni, että rytisi."

    Heh. Niin meni sinulla koska et vaivaudu perehtymään esim. Unzickerin tutkimuksiin ja tieteen historiaan vaan luotat sokeasti ns. tieteen "auktoriteetteihin" jotka ovat yhtä ehdollistettuja unissakävelijöitä samassa konsensustranssissa kuin melkin kaikki muutkin.

    Ryhmäajattelu käytännössä on jo tuhonnut lopullisesti tieteen luotettavuuden ja uskottavuuden.

    "Eikä suhteellisuusteoria ole läheskään ainoa, joka on tehnyt ennusteita, joista on saatu empiirinen näyttö vasta myöhemmin."

    Juu mutta noissa matemaattisissa malleissa on sellainen jännä ominaisuus että ne rakennettu niin joustaviksi että ne soveltuvat melkein mihin tahansa (esim. säie teoria) ja suurelle yleisölle voi käytännössä aina antaa millaisen selityksen tahansa koska juuri kukaan ulkopuolinen ei kykene ainakaan helposti kaivamaan esille oikeaa totuutta tämän nykyisen byrokraattisen ja keskusjohtoisen "tieteen" propagandan (=valhetarinat lapsille kuten joku jo täällä luonnehti nykyistä populaaria tiedekirjallisuutta).

    Tieteen historiaa ilman asenteita ja ennakkoluuloja tutkimalla alkaa kuitenkin valjeta hyvin erilainen totuus nykyisestä tieteestä ja sen kuvitellusta "akateemisesta vapaudesta" joka on lähinnä yhden valtateorian diktatuuria ja käytännössä oligarkkien hallitsemaa ja kontrolloimaa.

    "Jos melkein kaikki on pielessä, niin millä selität sen, että elektroniikkamme perustuu hiukkasfysiikan standardimallin ennusteisiin ja että suhteellisuusteoria on varmennettu lukuisin eri tavoin."
    Elektriniikkaa oli olemassa jo kauan ennen hiukkasfysiikan standardimallia ja ne suhteellisuusteorian "varmennukset" liittyvät siihen että näkökulma, hahmotus ja kieli ovat jo valmiiksi suhteellisuusteoriaan viritettyjä joten kyse on vain ja pelkästään tautologian tapaisista "varmennuksista" jos niihin tiedeuutisiiin ylipäätänsä edes kannattaa uskoa.

    Hyvin voimakas näyttää olevan tarve pitää relativistinen makrofysiikka vallitsevana hinnalla millä hyvänsä koska esim. Teslan laajemman sähkömagnetismin tekniset johdannaiset väärissä käsissä olisivat paljon vaarallisempia kuin ydinaseet kuten esim. Thomas Bearden kuvailee kirjoissaan.

    Sama ilmiö alkoi jo Eddingtonin auringonpimennystutkimuksista yli sata vuotta jonka jälkeen Einsteinia alettiin voimallisesti hypettämään vaikka Georges Sagnac oli jo silloin osoittanut että suhteellisuusteorian perusoletus eetterin olemattomuudesta oli virheellinen koska Michelson & Morley mittasivat väärää asiaa väärällä tavalla koska eivät ottaneet huomioon maapallon pyörimistä (ether dragging = frame dragging ).
    "Sinun ajattelusi on pielessä ja jos uskaltaisit tunnustaa asian itsellesi, tietäisit myös syyn."

    Ei ole pielessä vaan oikeansuuntaista. Perehdy tieteen historiaan samalla tavalla kuin Unzicker niin ehkä sinullekin alkaa pikku hiljaa valjeta suuri tieteeseen liittyvä huijaus,harhautus ja itsepetos jota ylläpidetään ehdollistavalla koulutuksella ja valtamedialla.

    Herääminen kollektiivisesta konsensustranssista on kyllä varmaan aika tuskallista. Itse en koskaan omaksunut enkä uskonut tähän ns. "tieteelliseen" maailmankuvaan ja koska en ole koskaan enkä oikeastaan millään tavalla ollut seurallinen niin olen myös aina ollut myös melko immuuni kaikelle mahdolliselle ryhmäajattelulle sekä myös kaikenlaiselle keppi/porkkana ehdollistamiselle.

    Olin open kauhu jo 6 v kun kuulemma häiritsin opetusta kyselemällä Egyptin faaraoista ja muumioista enkä sitten sen jälkeen kertaakaan viitannut koko kouluaikana ja lintsasin suurimman osan lukiosta ja keskikoulusta enkä merkannut omaan lukujärjestykseeni kuin muutaman aineen enkä käytännössä koskaan tehnyt läksyjä enkä valmistautunut kokeisiin paitsi yo-kirjoituksiin pari kuukautta ;-)

    Ehkä mä olen "alien"...

    ps. Tämähän alkaa jo olla aika viihteellistä taas pitkästä aikaa.

    B

    "Ehkä mä olen "alien"...
    ps. Tämähän alkaa jo olla aika viihteellistä taas pitkästä aikaa."

    Olisi huonompi juttu itsellesi jos olisit "alien". Alienit ovat täällä Telluksella niitä (apinoita) ja heidän jälkeläisiään joiden geeniperimää manipuloitiin juuri alienien toimesta. Alienit ovat alkujaan tähtien välisiä vierailijoita, jotka tänne tultuaan manipuloivat apinoista jatko-olentoja. Nämä apinaolennot ovat juuri niitä oikeita "alieneita", tämäkin käsite on käännetty alienien toimesta täysin päinvastaiseksi kuin mitä se on.

    Me ihmiset taas olemme reptailien (Maan alkuolentojen) jälkeläisiä suoraan alenevassa polvessa.Tästä syystä ei ole, eikä myöskään tulla koskaan löytämään mitään ns. puuttuvaa lenkkiä tai tuntematonta välikehitysvaihetta alkeellisemman apinan ja kehittyneemmän ihmismuodon välillä, sellaista ei ole.

    Ihmis-sikiölle kehittyy 7:nen ja 13:nen viikon välisenä aikana sormiin ja varpaisiin samat lihakset mitkä ovat liskoilla, nämä lihakset mahdollistavat liskojen monitahoiset otteet esim. kiipeilyssä. 13:n raskausviikon jälkeen nämä lihakset kuitenkin surkastuvat nyky ihmis-sikiöltä.
    Olemme Therapsids liskojen jälkeläisiä 260 miljoonan vuoden takaa, tuosta isälinjasta perintönä meillä on perimänä vieläkin esim. suhteellisen hyvin kehittynyt (parietal eye)

    #

    https://steemitimages.com/p/2ai8Wx7yRZDoVnrPeLp34ykpy1TvVVqdjhdnjiuaFHZsjc9Xuqgy1bpQFD7ivp9Fq92nda87RgtwvpRWAs3SXQTsGsmkNDFzzajP7uRKHULkjBnNaasog5oL3dYsdnhG3yQaAqB7MkZrqu2xkMNKAFXQarhBdrGBUirWVH4BhgQBGXXq6kdYyMRDb1MTQ46fc7uWZHHZtnGwAqwd8SCHq6WFnLjwpxGfZq?format=match&mode=fit&width=640


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Tieteen historia tuntee lukuisia tapauksia, joissa on menty teoria edellä. Empiirinen havainto on tullut vasta myöhemmin. Esimerkiksi Einsteinin yleisen suhteellisuusteorian ennusteita testataan vielä 2000 luvulla tavoilla, joita Einstein ei osannut silloin edes kuvitella."

    Sellaista se matematiikkavetoinen tiede on. Einstein teki ajatuskokeita ja rakensi matemaatikkoystäviensä avustuksella sellaisen mallin joka joustaa aina sopivasti ajan, pituuden ja nopeuden suhteen ja jota on vaikeaa tai mahdotonta kumota koska se ei tarkkaan ottaen selitä yhtään mitään vaan on ainoastaan erilainen havaitsijakeskeinen näkökulma/hahmotus kuin aikaisempi Newtonin malli joka oli matematiikaltaan suhteellisen yksinkertainen ja toimii edelleen käytännön tasolla riittävän hyvin useimmissa tapauksissa.

    Nykyinen matematiikkavetoinen tiede on äärimmäisen paljon monimutkaisempaa ja sisältää runsaasti sellaisia "vapaita" ad-hoc parametreja joilla ei ole empiiristä vastinetta mutta koska tieteen ideana on "turpa kiinni ja laske" niin keskitytään vain siihen että saadaan matemaattinen osuus ainakin joksikin aikaa vastaamaan havaintoja ja kun löytyy anomalioita niin matemaattista osuutta monimutkaistetaan lisää jotta taas vähän aikaa toimii jne. ilmeisen loputtomasti eli missä se Occami luuraa kun sitä oikeasti tarvittaisiin.... ;-)

    Kvanttifysiikassa on hyvin samantapaisia ongelmia kuin suhteellisuusteorioiden suhteen.

    https://www.goodreads.com/book/show/18674141-the-higgs-fake

    Itse luin joku aika sitten tuon Unzickerin Higgs Fake teoksen ja on kyllä aivan uskomatonta se sekoilu ollut ns. hiukasfysiikassa aivan alusta asti.


    Esim.
    How Hermann Minkowski Led Physics Astray
    https://www.youtube.com/watch?v=TDjgQ_megMI


    Suurella rahalla hypetetty tiede eli pääasiassa disinformaatiota johon kaikki opetetaan ja pakotetaan uskomaan lapsesta lähtien eikä juuri kukaan osaa eikä uskalla kyseenalaistaa näitä matematiikkavetoisen tieteen sekoiluja.


    Einsteinin kirjallisesta tuotannosta löytyy myös melko vähän tunnettuja todisteita siitä hän muutti mielensä mm. eetterin olemattomuuden ja valonnopeuden ehdottoman vakioisuuden suhteen yleisen suhteellisuusteorian julkistamisen jälkeen (1915) eli ts. esim. valonnopeus on vakio vain jos gravitaation voimakkuus on vakio mikä teoriassa voisi tarkoittaa esim. sitä että monet etäisyysarviot kaukaisista kohteista saattavat olla reilusti pielessä ja samalla myös niiden kaukaisten kohteiden kokoa on ehkä reilusti yliarvioitu.

    Tämän voi käytännössä falsifioida/verifioida vain tekemällä mittauksia tarpeeksi kaukana massiivisista gravitaatiolähteistä eli kokeellisesti paikan päällä ja sama koskee ns. mustia aukkoja ja suurin piirtein kaikkea mikä liittyy alkuräjähdysteoriaan.

    Ei matematiikkavetoisten teorioiden oikeellisuutta voi varmistaa muuten kuin kokeellisesti ja teorioiden ns. "ennusteet" eivät koskaan vahvista eivätkä kumoa koko teoriaa vaan ainoastaan sen säännönmukaisuuden oletuksen jonka mukaan ko. teorian ennusteet on tehty.

    Oma kantani on että suurin piirtein kaikki teor. fysiikassa ja monessa muussakin matematiikka edellä kulkevassa tieteessä on ollut reilusti pielessä Einsteinin suhteellisuusteorioiden julkistamisen jälkeen eli yli 100 vuotta joka olisi tietysti massiivinen arvovallan menetys koko tiedeyhteisölle jonka takia näitä vallitsevia teorioita puolustetaan raivoikkaasti ja samalla torjutaan kaikki muut vaihtoehtoiset mallit ja tulkinnat.

    Tieteilijät ovat sen verran omahyväisiä, itsevarmoja ja ylimielisiä että eivät koskaan voi myöntää etteivät oikeasti tiedä eivätkä varsinkaan matematiikkavetoisen tieteen osalta edes mitenkään voi tietää varmasti ovatko heidän kannattamansa mallit edes oikeansuuntaisia ja suuri yleisö pääsääntöisesti uskoo kaiken tiedehypetyksen annettuna koska matemaattisella "munkkilatinalla" esitettyä sekoilua on hankalaa arvioida ja usein saman alan huippututkijatkaan eivät aina ymmärrä kolleegoitaan mutta silti yhteinen rintama kaikkea mahdollista kritiikkiä vastaan on aina vallitsevana koska kyse on pohjimmiltaan hyvin inhimillisestä ryhmäajattelusta ja jopa jossain määrin kulttimaisesta sisänpäinlämpiävästä käytöksestä.

    https://en.wikipedia.org/wiki/Groupthink

    Ei ole pakko uskoa. Tutkikaa ihan itse ja muodostakaa oma mielipide vasta sitten.    B

    B:
    "Einsteinin kirjallisesta tuotannosta löytyy myös melko vähän tunnettuja todisteita siitä hän muutti mielensä mm. eetterin olemattomuuden ja valonnopeuden ehdottoman vakioisuuden suhteen yleisen suhteellisuusteorian julkistamisen jälkeen (1915) eli ts. esim. valonnopeus on vakio vain jos gravitaation voimakkuus on vakio mikä teoriassa voisi tarkoittaa esim. sitä että monet etäisyysarviot kaukaisista kohteista saattavat olla reilusti pielessä ja samalla myös niiden kaukaisten kohteiden kokoa on ehkä reilusti yliarvioitu. "

    Voitko selittää, mitä se laajasti ottaen tarkoittaa, että Einstein on tehnyt GR:n ja sanonut myös, että valonnopeus ei ole vakio? Ja mitä se kertoo miehestä? Onko olemassa kaksi Einsteinin teoriaa, vai onko toinen teoria jonkun muun? Onko olemassa aikajanoja, millä ne tehtiin? Missä ja kuinka usein Einstein esim. sanoo, että valo on vakio? Onko yhtenevyyksiä ja eroavuuksia, jotka viittaavat jopa mitattaviin eroihin. Tunnetaanko molempia teoriota missään muualla, ja jos ei niin onko silloinkin kuitenkin olemassa Einsteinin toisen teorian salaseura? Onko Einsteinin todellista ja dramatisoitavaa elämänkertaa, joka selittää, miten hän oli vuoden 1920 (ks. alla) jälkeen katatonisessa tilassa, uskoen toiseen teoriaan, mutta antaen asian olla GR:n vuoksi, koska hänestä fysiikassa olevat asiat saisivat olla sellaisenaan ilman hänen korjauksiaan niihin? Onko kellään esim. harvinaisella lukijalla (tai ks. alla) tai kirjekaverilla, joka altistui toiselle teorialle, ollut jotain kritiikkiä siitä? Vai voiko pelkkä hypoteesi sellaisen tapahtumisesta olla Einsteiniin mieleen vaikuttaneena tekijänä. Olisiko kritiikki erilaista kuin GR:n kohdalla, ja oliko sen kritiikki noina vuosina vielä edes loppunut?

    ...

    Vakiogravitaatio on käsitteenä (joka se kuitenkaan ei ole, koska se on monimerkityksellinen terminus mathematicatus, joka voidaan joustavasti sovittaa eri asioihin) aivan eri kuin nolla-gravitaatio. Gravitaatio voi olla vakio ajassa, ja se voi olla vakio myös avaruudessa. Silti myös kaikkialla yhdensuuruinen, yhdensuuntainen ja muuttumaton gravitaatio muuttaa valon rataa. Kaikki paljon puhutut valon reittien muuttumiset gravitaatiokentissä, ja niiden testaamiset auringon ympärillä, saavat suurimman osan efektiinsä siitä, että myös tällaisessa vakiogravitaatiossa valo muuttuu.

    B:
    "How Hermann Minkowski Led Physics Astray"

    Videossa on kohta tästä valon asiasta:
    "... this consequence shows that the law of the constancy of the speed of light no longer holds, according to the general theory of relativity, in spaces that have gravitational fields." -Einstein

    Se oli kirjoitettu lehteen:
    https://www.nature.com/articles/106336a0
    joka oli englanniksi alunperin. Kyseisen englanninnoksen teki Lawson. Sama Lawson on ollut kääntäjä, kun Eintein teki suurelle englantilaiselle yleisölle samana vuonna samannimisen kirjan

    https://www.f.waseda.jp/sidoli/Einstein_Relativity.pdf

    Tässä kirjoitetaan valosta aivan samoin:

    In the second place our result shows that, ac-
    cording to the general theory of relativity, the
    law of the constancy of the velocity of light in
    vacuo, which constitutes one of the two funda-
    mental assumptions in the special theory of
    relativity and to which we have already frequently
    referred, cannot claim any unlimited validity.
    A curvature of rays of light can only take place
    when the velocity of propagation of light varies
    with position. Now we might think that as a
    consequence of this, the special theory of relativity
    and with it the whole theory of relativity would
    be laid in the dust. But in reality this is not the
    case. We can only conclude that the special
    theory of relativity cannot claim an unlimited
    domain of validity; its results hold only so long
    as we are able to disregard the influences of
    gravitational fields on the phenomena (e.g. of
    light).

    Hän siis on tehnyt kirjan nimeltä GR, jota ennen hänellä ei ollut kirjaa nimeltä GR, ja hän sanoi siinäkin, että valonnopeuteen vaikuttaa gravitaatiokenttä. Onko väitteesi B se, että on olemassa kaksi GR:ää?

    Myöhemmin:

    This was possible on
    the basis of the law of the constancy of the ve-
    locity of light. But according to Section XXII,*
    the general theory of relativity cannot retain
    this law. On the contrary, we arrived at the
    result that according to this latter theory the
    velocity of light must always depend on the co-
    ordinates when a gravitational field is pres-
    ent. In connection with a specific illustration in
    Section XXIII, we found that the presence of
    a gravitational field invalidates the definition of
    the co-ordinates and the time, which led us to
    our objective in the special theory of relativity.

    1


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    B:
    "Einsteinin kirjallisesta tuotannosta löytyy myös melko vähän tunnettuja todisteita siitä hän muutti mielensä mm. eetterin olemattomuuden ja valonnopeuden ehdottoman vakioisuuden suhteen yleisen suhteellisuusteorian julkistamisen jälkeen (1915) eli ts. esim. valonnopeus on vakio vain jos gravitaation voimakkuus on vakio mikä teoriassa voisi tarkoittaa esim. sitä että monet etäisyysarviot kaukaisista kohteista saattavat olla reilusti pielessä ja samalla myös niiden kaukaisten kohteiden kokoa on ehkä reilusti yliarvioitu. "

    Voitko selittää, mitä se laajasti ottaen tarkoittaa, että Einstein on tehnyt GR:n ja sanonut myös, että valonnopeus ei ole vakio? Ja mitä se kertoo miehestä? Onko olemassa kaksi Einsteinin teoriaa, vai onko toinen teoria jonkun muun? Onko olemassa aikajanoja, millä ne tehtiin? Missä ja kuinka usein Einstein esim. sanoo, että valo on vakio? Onko yhtenevyyksiä ja eroavuuksia, jotka viittaavat jopa mitattaviin eroihin. Tunnetaanko molempia teoriota missään muualla, ja jos ei niin onko silloinkin kuitenkin olemassa Einsteinin toisen teorian salaseura? Onko Einsteinin todellista ja dramatisoitavaa elämänkertaa, joka selittää, miten hän oli vuoden 1920 (ks. alla) jälkeen katatonisessa tilassa, uskoen toiseen teoriaan, mutta antaen asian olla GR:n vuoksi, koska hänestä fysiikassa olevat asiat saisivat olla sellaisenaan ilman hänen korjauksiaan niihin? Onko kellään esim. harvinaisella lukijalla (tai ks. alla) tai kirjekaverilla, joka altistui toiselle teorialle, ollut jotain kritiikkiä siitä? Vai voiko pelkkä hypoteesi sellaisen tapahtumisesta olla Einsteiniin mieleen vaikuttaneena tekijänä. Olisiko kritiikki erilaista kuin GR:n kohdalla, ja oliko sen kritiikki noina vuosina vielä edes loppunut?

    ...

    Vakiogravitaatio on käsitteenä (joka se kuitenkaan ei ole, koska se on monimerkityksellinen terminus mathematicatus, joka voidaan joustavasti sovittaa eri asioihin) aivan eri kuin nolla-gravitaatio. Gravitaatio voi olla vakio ajassa, ja se voi olla vakio myös avaruudessa. Silti myös kaikkialla yhdensuuruinen, yhdensuuntainen ja muuttumaton gravitaatio muuttaa valon rataa. Kaikki paljon puhutut valon reittien muuttumiset gravitaatiokentissä, ja niiden testaamiset auringon ympärillä, saavat suurimman osan efektiinsä siitä, että myös tällaisessa vakiogravitaatiossa valo muuttuu.

    B:
    "How Hermann Minkowski Led Physics Astray"

    Videossa on kohta tästä valon asiasta:
    "... this consequence shows that the law of the constancy of the speed of light no longer holds, according to the general theory of relativity, in spaces that have gravitational fields." -Einstein

    Se oli kirjoitettu lehteen:
    https://www.nature.com/articles/106336a0
    joka oli englanniksi alunperin. Kyseisen englanninnoksen teki Lawson. Sama Lawson on ollut kääntäjä, kun Eintein teki suurelle englantilaiselle yleisölle samana vuonna samannimisen kirjan

    https://www.f.waseda.jp/sidoli/Einstein_Relativity.pdf

    Tässä kirjoitetaan valosta aivan samoin:

    In the second place our result shows that, ac-
    cording to the general theory of relativity, the
    law of the constancy of the velocity of light in
    vacuo, which constitutes one of the two funda-
    mental assumptions in the special theory of
    relativity and to which we have already frequently
    referred, cannot claim any unlimited validity.
    A curvature of rays of light can only take place
    when the velocity of propagation of light varies
    with position. Now we might think that as a
    consequence of this, the special theory of relativity
    and with it the whole theory of relativity would
    be laid in the dust. But in reality this is not the
    case. We can only conclude that the special
    theory of relativity cannot claim an unlimited
    domain of validity; its results hold only so long
    as we are able to disregard the influences of
    gravitational fields on the phenomena (e.g. of
    light).

    Hän siis on tehnyt kirjan nimeltä GR, jota ennen hänellä ei ollut kirjaa nimeltä GR, ja hän sanoi siinäkin, että valonnopeuteen vaikuttaa gravitaatiokenttä. Onko väitteesi B se, että on olemassa kaksi GR:ää?

    Myöhemmin:

    This was possible on
    the basis of the law of the constancy of the ve-
    locity of light. But according to Section XXII,*
    the general theory of relativity cannot retain
    this law. On the contrary, we arrived at the
    result that according to this latter theory the
    velocity of light must always depend on the co-
    ordinates when a gravitational field is pres-
    ent. In connection with a specific illustration in
    Section XXIII, we found that the presence of
    a gravitational field invalidates the definition of
    the co-ordinates and the time, which led us to
    our objective in the special theory of relativity.

    1

    Tässä sanotaan, että jos gravitaatio on, niin valonnopeus riippuu koordinaateista, eikä sanottu sen vain riippuvan gravitaatiosta. Teksti sisältää vähän matematiikkaa muualla kuin liitteissä. Luin kuitenkin liitteen III (b) enkä löydä sieltä mitään hyödyllistä juuri tähän. Tällä matematiikan vähyydellä tarkoitan kuitenkin sitä, että tässä kirjassa ei ole varsinaista kaavaa, joka sanoo, mitä valonnopeus on, kun gravitaatio on jotain. Siinä on hyvin vähän tietoa, miten GR (1 tai 2) koostuu, eikä tällä tiedolla tiedetä, miten yksittäinen gravitaatiotilanne olisi tehty eikä silloin ole yksittäisiä valon tilanteitakaan.

    Katsotaan seuraavaksi englantilaiselle yliopistolle pidettyjä luentomonisteita vuodelta 1921 (hän kävi silloin läpi myös SR:n ensin hyvin samalla periaatteella kuin kirjassa). Puhe ja tekstit ovat olleet saksaksi. Niistä tuli myös kirjan muotoinen 1923. Muualla näissä teksteissä on puhuttu tarvitusta geometriasta. Valonnopeudesta:

    https://einsteinpapers.press.princeton.edu/vol7-trans/361
    In order to learn whether the equations (96) are con- sistent with experience, we must, above all else, find out whether they lead to the Newtonian theory as a first approximation. For this purpose we must introduce various approximations into these equations. We already know that Euclidean geometry and the law of the constancy of the velocity of light are valid, to a certain approxima- tion, in regions of a great extent, as in the planetary sys- tem.

    Tämän voi ajatella päässään siten, että valo ei ole vakio niinkuin edelläkin. Aiemmin tekstissä ei puhuttu valosta suoraan, mutta esim. euklidisuus tarkoitti samaa.

    https://einsteinpapers.press.princeton.edu/vol7-trans/368
    Another important consequence of the theory, which can be tested experimentally, has to do with the path of rays of light. In the general theory of relativity also the velocity of light is everywhere the same, relatively to a local inertial system. This velocity is unity in our natural measure of time. The law of the propagation of light in general co-ordinates is therefore, according to the general theory of relativity, characterized, by the equation

    (Tässä on yhtälöitä valon muista nopeuksista.)

    Samoin kuin SR:ssä ja jo sitä ennen on nopeuksia, jotka näyttävät eri nopeilta eri koordinaatistoissa, niitä on GR:ssäkin lisää. Einstein siis sanoo, että on koordinaatistoja, (lisäksi sellaisia joissa joku olisi lisäksi havaitsija ja ns. pitäisi itseään liikkumattomana) missä valolle annettaisin nopeus, joka ei ole c. Tässä niiden nimitys on yleiset koordinaatit, mikä on viittaus siihen, että ne eivät ole vain SR:n inertiaaliset koordinaatit. Samalla tavalla ennen kuin GR tuli, Einstein tiesi jo, että ilman gravitaatiota mutta kiihtyvässä koordinaatistossa valolla olisi eri nopeus kuin c. Sen jälkeen hän teki monta yhtäläisyyttä ja postulaattia siitä, että epäinertiaalinen kiihtyvyys ja jotkut gravitaatiotilanteet ovat samoja. Kun kiihtyvyyttä ei tuoteta ja tarkoitetaan gravitaatiota, ne koordinaatistot joita vaihdellaan toisiinsa ja jotka tekevät eri valonnopeuksia, poikkeavat tässä kuitenkin toisistaan oleellisimmin sen suhteen, että havaitsijan sijainti on niissä eri. Mutta he kuvailevat samaa etenevän valon objektia. Lisäksi koordinaatisto on inertiaalinen myös gravitaatiokentässä, jos se putoaa vapaasti.

    Einstein ei ole koskaan keksinyt yleistä koordinaatistoa (jossa olisi havaitsija), missä lähiavaruus eli noin miljardisosa planckin etäisyydestä ei olisi euklidisten (mutta Minkowskin) koordinaatien mukaan suorassa ja niihin sopiva. Tämän alueen yli lähetetty valo ei silloin ole siinä mitattavissa muuksi kuin tasan c:ksi. Tätä huomiota lokaalista valonnopeudesta ei yleensä tarvitse tehdä missään hänen kuvaamissaan mittauksissa, jotka kuvaavat näkyviä uusia efektejä, mitä uudesta painovoimasta tulee. Siitä ei myöskään tarvitse suuttua, jos haluaa olevan olemassa mikrotason mittauksen, jota kukaan ei koskaan tee, mutta josta on mukava haaveilla. Koska mikrotasolla voi vallita esim. niin suuri kaarevuus ja niin suuret kvanttiefektit, että jokainen lähetetty valo ja sen matka tämän oman efektisi aikana kulkee tai esiintyy suurempana matkana, kuin mihin euklidisuus voidaan vaatia.

    Einstein kirjoitti jo 1911 ennen GR:ää
    http://www.relativitycalculator.com/pdfs/On_the_influence_of_Gravitation_on_the_Propagation_of_Light_English.pdf
    The principle of the constancy of the velocity of light holds good according to this
    theory in a different form from that which usually underlies the ordinary theory of
    relativity (=SR)

    Tämä on hänellä ollut siten myöhemminkin johdanto GR:ään ja siihen, mitä siinä pitää tuottaa.

    Jos katsot esim. Cambridgen opetusmonistetta tämän päivän GR:stä, siinäkin on sivulla 5 annettu kuvina tieto, miten valo reagoi kiihdytyksen kanssa samanlaiseen gravitaatioon:
    https://www.damtp.cam.ac.uk/user/hsr1000/lecturenotes_2012.pdf

    2


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tässä sanotaan, että jos gravitaatio on, niin valonnopeus riippuu koordinaateista, eikä sanottu sen vain riippuvan gravitaatiosta. Teksti sisältää vähän matematiikkaa muualla kuin liitteissä. Luin kuitenkin liitteen III (b) enkä löydä sieltä mitään hyödyllistä juuri tähän. Tällä matematiikan vähyydellä tarkoitan kuitenkin sitä, että tässä kirjassa ei ole varsinaista kaavaa, joka sanoo, mitä valonnopeus on, kun gravitaatio on jotain. Siinä on hyvin vähän tietoa, miten GR (1 tai 2) koostuu, eikä tällä tiedolla tiedetä, miten yksittäinen gravitaatiotilanne olisi tehty eikä silloin ole yksittäisiä valon tilanteitakaan.

    Katsotaan seuraavaksi englantilaiselle yliopistolle pidettyjä luentomonisteita vuodelta 1921 (hän kävi silloin läpi myös SR:n ensin hyvin samalla periaatteella kuin kirjassa). Puhe ja tekstit ovat olleet saksaksi. Niistä tuli myös kirjan muotoinen 1923. Muualla näissä teksteissä on puhuttu tarvitusta geometriasta. Valonnopeudesta:

    https://einsteinpapers.press.princeton.edu/vol7-trans/361
    In order to learn whether the equations (96) are con- sistent with experience, we must, above all else, find out whether they lead to the Newtonian theory as a first approximation. For this purpose we must introduce various approximations into these equations. We already know that Euclidean geometry and the law of the constancy of the velocity of light are valid, to a certain approxima- tion, in regions of a great extent, as in the planetary sys- tem.

    Tämän voi ajatella päässään siten, että valo ei ole vakio niinkuin edelläkin. Aiemmin tekstissä ei puhuttu valosta suoraan, mutta esim. euklidisuus tarkoitti samaa.

    https://einsteinpapers.press.princeton.edu/vol7-trans/368
    Another important consequence of the theory, which can be tested experimentally, has to do with the path of rays of light. In the general theory of relativity also the velocity of light is everywhere the same, relatively to a local inertial system. This velocity is unity in our natural measure of time. The law of the propagation of light in general co-ordinates is therefore, according to the general theory of relativity, characterized, by the equation

    (Tässä on yhtälöitä valon muista nopeuksista.)

    Samoin kuin SR:ssä ja jo sitä ennen on nopeuksia, jotka näyttävät eri nopeilta eri koordinaatistoissa, niitä on GR:ssäkin lisää. Einstein siis sanoo, että on koordinaatistoja, (lisäksi sellaisia joissa joku olisi lisäksi havaitsija ja ns. pitäisi itseään liikkumattomana) missä valolle annettaisin nopeus, joka ei ole c. Tässä niiden nimitys on yleiset koordinaatit, mikä on viittaus siihen, että ne eivät ole vain SR:n inertiaaliset koordinaatit. Samalla tavalla ennen kuin GR tuli, Einstein tiesi jo, että ilman gravitaatiota mutta kiihtyvässä koordinaatistossa valolla olisi eri nopeus kuin c. Sen jälkeen hän teki monta yhtäläisyyttä ja postulaattia siitä, että epäinertiaalinen kiihtyvyys ja jotkut gravitaatiotilanteet ovat samoja. Kun kiihtyvyyttä ei tuoteta ja tarkoitetaan gravitaatiota, ne koordinaatistot joita vaihdellaan toisiinsa ja jotka tekevät eri valonnopeuksia, poikkeavat tässä kuitenkin toisistaan oleellisimmin sen suhteen, että havaitsijan sijainti on niissä eri. Mutta he kuvailevat samaa etenevän valon objektia. Lisäksi koordinaatisto on inertiaalinen myös gravitaatiokentässä, jos se putoaa vapaasti.

    Einstein ei ole koskaan keksinyt yleistä koordinaatistoa (jossa olisi havaitsija), missä lähiavaruus eli noin miljardisosa planckin etäisyydestä ei olisi euklidisten (mutta Minkowskin) koordinaatien mukaan suorassa ja niihin sopiva. Tämän alueen yli lähetetty valo ei silloin ole siinä mitattavissa muuksi kuin tasan c:ksi. Tätä huomiota lokaalista valonnopeudesta ei yleensä tarvitse tehdä missään hänen kuvaamissaan mittauksissa, jotka kuvaavat näkyviä uusia efektejä, mitä uudesta painovoimasta tulee. Siitä ei myöskään tarvitse suuttua, jos haluaa olevan olemassa mikrotason mittauksen, jota kukaan ei koskaan tee, mutta josta on mukava haaveilla. Koska mikrotasolla voi vallita esim. niin suuri kaarevuus ja niin suuret kvanttiefektit, että jokainen lähetetty valo ja sen matka tämän oman efektisi aikana kulkee tai esiintyy suurempana matkana, kuin mihin euklidisuus voidaan vaatia.

    Einstein kirjoitti jo 1911 ennen GR:ää
    http://www.relativitycalculator.com/pdfs/On_the_influence_of_Gravitation_on_the_Propagation_of_Light_English.pdf
    The principle of the constancy of the velocity of light holds good according to this
    theory in a different form from that which usually underlies the ordinary theory of
    relativity (=SR)

    Tämä on hänellä ollut siten myöhemminkin johdanto GR:ään ja siihen, mitä siinä pitää tuottaa.

    Jos katsot esim. Cambridgen opetusmonistetta tämän päivän GR:stä, siinäkin on sivulla 5 annettu kuvina tieto, miten valo reagoi kiihdytyksen kanssa samanlaiseen gravitaatioon:
    https://www.damtp.cam.ac.uk/user/hsr1000/lecturenotes_2012.pdf

    2

    Itse valonnopeuksien nopeudet ovat paljon Einsteinin esittämiä monimutkaisempia matemaattisesti, sitten kun hänen GR:nsä on ratkaissut monimutkaisemman aika-avaruuden, minkä jälkeen siinä olevien asioiden radat esitetään GR:n mukaisina geodeeseina:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Schwarzschild_geodesics#Local_and_delayed_velocities
    https://en.wikipedia.org/wiki/Schwarzschild_geodesics#Geodesic_equation

    B:
    "...mikä teoriassa voisi tarkoittaa esim. sitä että monet etäisyysarviot kaukaisista kohteista saattavat olla reilusti pielessä ja samalla myös niiden kaukaisten kohteiden kokoa on ehkä reilusti yliarvioitu."

    Jotta etäisyysarvio olisi pielessä, pitäisi olla ensin teoria, johon perustuu etäisyysarvio. Sen lisäksi pitäisi olla toinen teoria, johon perustuu toinen arvio samalle etäisyydelle. Mitkä nämä ovat? Ja mistä sen jo tietää, että niiden arvio etäisyydelle on eri, jos toisen teorian pelkän idean olemassaoloa on yhtä vaikeaa käsittää ja ehdottaa maailmalle kuin kahden eri GR:n ehdottaminen äsken oli?

    Etäisyys kohteeseen perustuu esim. punasiirtymään, jota tapahtuu gravitaationa ja joka on suhteessa etäisyyteen. Siinä voi olettaa, mutta ei ole pakko, että valo tulee gravitaatioon numero 1 (tai FLRW:hen) sellaisena kuin se on atomin sisällä lähtiessään. Mutta kun on laitettu valo FLRW-avaruuden toiseen päähän, sen seuraava punasiirtymä on aina teoriassa suhteessa sen etäisyyteen, joka tarkoittaa tätä kohtaa avaruudessa, mihin se laitettiin. Tätä voi kuitenkin korjata sanomalla, että on gravitaatio numero 2 joka on tähden gravitaatio jne. Näiden korjausten suuruusluokka on jokin luku, joka voi olla pienempi tai suurempi kuin, mitä kaikki muut virheet punasiirtymän määrittämisessä ovat. Tähden tai galaksin syvyys olisi myös muutettavissa kentän 2 punasiirtymäksi. Kun valon punasiirtymä ja alku ja loppupisteet tunnetaan, GR on jo määritellyt, mikä sen nopeus olisi ollut eri koordinaateissa. Tai yleensä sanotaan, että tiedetään, miten pitkä aika on siitä, kun valo lähti alkupisteestään. Siten, jos haluat sanoa olevan jotain tuntematonta nopeudessa, se tarkoittaa toisen teorian esittämistä tälle systeemille. Mutta tällä hetkellä olet vain kohdassa, missä yrität käyttää Einsteinin auktoriteettiasemaa sanomaan, että 'jossakin on jotain tuntematonta' (ikäänkuin tämä olisi jonkun oppi, sen opin keskiö, ja kokonainen periaate).

    B:
    "Tämän voi käytännössä falsifioida/verifioida vain tekemällä mittauksia tarpeeksi kaukana massiivisista gravitaatiolähteistä eli kokeellisesti paikan päällä ja sama koskee ns. mustia aukkoja ja suurin piirtein kaikkea mikä liittyy alkuräjähdysteoriaan."

    Teorialle, missä on erilaisia valonnopeuksia eri tilanteissa, ei ole välttämättä näin. Koska jos teoria, kuten GR olettaa valosta tietyllä tavalla, ja toinen toisella tavalla, niillä voi olla erilainen ennustus mihin tahansa asiaan, missä nopeudella tulee olemaan vaikutusta muissakin tapahtumissa, kuin siinä missä on itse lähetettyjen valojen nopeuden mittaus. Lisäksi olisit oikeassa vain jos toisen teorian pitää olla se, että valonnopeus on aina todella lähellä c:tä, mikä ei ole sellaisen teorian ainoa kuviteltava tapaus. Raskaita gravitaatiolähteitä tai vähemmän tyhjää tyhjiötä voidaan myös täysin kompensoida mittaamalla tarkemmin. Aina kun tässä aurinkokunnassa mitataan jotain, toisen teorian pitäisi sanoa, että sen valonnopeus on niin lähellä vakiota, että tämäkään mittaus ei sitä näytä.

    B:
    "Sellaista se matematiikkavetoinen tiede on. Einstein teki ajatuskokeita ja rakensi matemaatikkoystäviensä avustuksella sellaisen mallin joka joustaa aina sopivasti ajan, pituuden ja nopeuden suhteen ja jota on vaikeaa tai mahdotonta kumota koska se ei tarkkaan ottaen selitä yhtään mitään vaan on ainoastaan erilainen havaitsijakeskeinen näkökulma/hahmotus kuin aikaisempi Newtonin malli joka oli matematiikaltaan suhteellisen yksinkertainen ja toimii edelleen käytännön tasolla riittävän hyvin useimmissa tapauksissa."

    Jos nopeudet ovat oleellisia todellisuuden keskusteltuja suureita, niin Newtonin mallikin on Galileolaisella tavalla havaitsijakeskeinen, eli jokainen liiikuva havaitsija puhuu eri suuruisista nopeuksista. Ajasta ja pituudesta pitää tehdä havaitsijakeskeisiä, jos sanotaan, että valonnopeus ei ole havaitsijakeskeinen (SR). Tälle teorialle ei ole annettu kenenkään toimesta mitään vaihtoehtoa, joka saavuttaisi valolle tämän ominaisuuden. Tässä ei periaatteessa muuteta kuin sitä kohdetta, mikä saa olla havaitsijakeskeinen, mutta jokin kuitenkin on. Oikean keskeisyyden saa selville mittaamalla.

    3


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Itse valonnopeuksien nopeudet ovat paljon Einsteinin esittämiä monimutkaisempia matemaattisesti, sitten kun hänen GR:nsä on ratkaissut monimutkaisemman aika-avaruuden, minkä jälkeen siinä olevien asioiden radat esitetään GR:n mukaisina geodeeseina:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Schwarzschild_geodesics#Local_and_delayed_velocities
    https://en.wikipedia.org/wiki/Schwarzschild_geodesics#Geodesic_equation

    B:
    "...mikä teoriassa voisi tarkoittaa esim. sitä että monet etäisyysarviot kaukaisista kohteista saattavat olla reilusti pielessä ja samalla myös niiden kaukaisten kohteiden kokoa on ehkä reilusti yliarvioitu."

    Jotta etäisyysarvio olisi pielessä, pitäisi olla ensin teoria, johon perustuu etäisyysarvio. Sen lisäksi pitäisi olla toinen teoria, johon perustuu toinen arvio samalle etäisyydelle. Mitkä nämä ovat? Ja mistä sen jo tietää, että niiden arvio etäisyydelle on eri, jos toisen teorian pelkän idean olemassaoloa on yhtä vaikeaa käsittää ja ehdottaa maailmalle kuin kahden eri GR:n ehdottaminen äsken oli?

    Etäisyys kohteeseen perustuu esim. punasiirtymään, jota tapahtuu gravitaationa ja joka on suhteessa etäisyyteen. Siinä voi olettaa, mutta ei ole pakko, että valo tulee gravitaatioon numero 1 (tai FLRW:hen) sellaisena kuin se on atomin sisällä lähtiessään. Mutta kun on laitettu valo FLRW-avaruuden toiseen päähän, sen seuraava punasiirtymä on aina teoriassa suhteessa sen etäisyyteen, joka tarkoittaa tätä kohtaa avaruudessa, mihin se laitettiin. Tätä voi kuitenkin korjata sanomalla, että on gravitaatio numero 2 joka on tähden gravitaatio jne. Näiden korjausten suuruusluokka on jokin luku, joka voi olla pienempi tai suurempi kuin, mitä kaikki muut virheet punasiirtymän määrittämisessä ovat. Tähden tai galaksin syvyys olisi myös muutettavissa kentän 2 punasiirtymäksi. Kun valon punasiirtymä ja alku ja loppupisteet tunnetaan, GR on jo määritellyt, mikä sen nopeus olisi ollut eri koordinaateissa. Tai yleensä sanotaan, että tiedetään, miten pitkä aika on siitä, kun valo lähti alkupisteestään. Siten, jos haluat sanoa olevan jotain tuntematonta nopeudessa, se tarkoittaa toisen teorian esittämistä tälle systeemille. Mutta tällä hetkellä olet vain kohdassa, missä yrität käyttää Einsteinin auktoriteettiasemaa sanomaan, että 'jossakin on jotain tuntematonta' (ikäänkuin tämä olisi jonkun oppi, sen opin keskiö, ja kokonainen periaate).

    B:
    "Tämän voi käytännössä falsifioida/verifioida vain tekemällä mittauksia tarpeeksi kaukana massiivisista gravitaatiolähteistä eli kokeellisesti paikan päällä ja sama koskee ns. mustia aukkoja ja suurin piirtein kaikkea mikä liittyy alkuräjähdysteoriaan."

    Teorialle, missä on erilaisia valonnopeuksia eri tilanteissa, ei ole välttämättä näin. Koska jos teoria, kuten GR olettaa valosta tietyllä tavalla, ja toinen toisella tavalla, niillä voi olla erilainen ennustus mihin tahansa asiaan, missä nopeudella tulee olemaan vaikutusta muissakin tapahtumissa, kuin siinä missä on itse lähetettyjen valojen nopeuden mittaus. Lisäksi olisit oikeassa vain jos toisen teorian pitää olla se, että valonnopeus on aina todella lähellä c:tä, mikä ei ole sellaisen teorian ainoa kuviteltava tapaus. Raskaita gravitaatiolähteitä tai vähemmän tyhjää tyhjiötä voidaan myös täysin kompensoida mittaamalla tarkemmin. Aina kun tässä aurinkokunnassa mitataan jotain, toisen teorian pitäisi sanoa, että sen valonnopeus on niin lähellä vakiota, että tämäkään mittaus ei sitä näytä.

    B:
    "Sellaista se matematiikkavetoinen tiede on. Einstein teki ajatuskokeita ja rakensi matemaatikkoystäviensä avustuksella sellaisen mallin joka joustaa aina sopivasti ajan, pituuden ja nopeuden suhteen ja jota on vaikeaa tai mahdotonta kumota koska se ei tarkkaan ottaen selitä yhtään mitään vaan on ainoastaan erilainen havaitsijakeskeinen näkökulma/hahmotus kuin aikaisempi Newtonin malli joka oli matematiikaltaan suhteellisen yksinkertainen ja toimii edelleen käytännön tasolla riittävän hyvin useimmissa tapauksissa."

    Jos nopeudet ovat oleellisia todellisuuden keskusteltuja suureita, niin Newtonin mallikin on Galileolaisella tavalla havaitsijakeskeinen, eli jokainen liiikuva havaitsija puhuu eri suuruisista nopeuksista. Ajasta ja pituudesta pitää tehdä havaitsijakeskeisiä, jos sanotaan, että valonnopeus ei ole havaitsijakeskeinen (SR). Tälle teorialle ei ole annettu kenenkään toimesta mitään vaihtoehtoa, joka saavuttaisi valolle tämän ominaisuuden. Tässä ei periaatteessa muuteta kuin sitä kohdetta, mikä saa olla havaitsijakeskeinen, mutta jokin kuitenkin on. Oikean keskeisyyden saa selville mittaamalla.

    3

    Jos muuten haluat jostain syystä teorian, missä on eri paikoissa gravitaatiovoima F(x), ja valonnopeus, joka on c (F(x)), niin mitä tässä tapahtuu? Onko gravitaatio olemassa ilman tietoa tästä? Yleensä kun Newtonin gravitaatio vaikuttaa massaan, massa siirtyy johonkin, ja gravitaatio reagoi tähän. Mutta voiko sanoa, että valo reagoi gravitaatioon, mutta gravitaatio ei muutu sen seurauksena missään tapauksessa? Jos valo aiheuttaa gravitaatiota samoin kuin massa, niin onko näillä jotain yhteistä, ja mitä silloin c (F(x)) tarkoittaa, kun kyseessä on massa eikä valo (GR:ssä geodeeseja on valolle ja massalle kummallekin, eikä niiden ero ole suuri, ja jos esim. valon geodeesi on ns. hidas, niin massankin geodeesi on jotain muuta kuin tyhjiössä)?

    Lisäksi millainen silloin on tämän valonnopeuden valo? Tarvitaan uudet gravitaatioon F(x) reagoivat Maxwellin aaltoyhtälöt. Kaareva GR avaruus eli geometrinen gravitaatio sisältää omat sellaisensa ja ne antavat gravitaatiokentässä saman tuloksen kuin valonnopeus eri koordinaateissa ja punasiirtymä:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Maxwell's_equations_in_curved_spacetime#Electromagnetic_wave_equation

    4


  • Anonyymi

   Tähän mennessä selkein esitys Einsteinin VSL-mallista. Videossa näytetään myös lähteet joiden mukaan voi halutessaan tarkistaa niiden autenttisyys:

   https://www.youtube.com/watch?v=DaFFfImb8aE

   Aikoinaan 70 -luvun lopussa lueskelin useita Einsteinin itsensä kirjoittamia teoksia ja pidin esim. hänen ja Leopold Infeldin teosta kaikkein selkeimpänä suhteellisuusteorioiden esityksenä. Ko. teoksessa on hyvin vähän matemaattista formalismia joten se on suhteellisen helppotajuista tekstiä.
   https://en.wikipedia.org/wiki/The_Evolution_of_Physics

   https://archive.org/details/evolutionofphysi033254mbp/page/n7/mode/2up

   Einstein ei ollut nykyisten tutkijoiden tapaan mitenkään umpimielinen vaan pikemminkin päinvastoin ja kirjoitti useampaankin sellaiseen teokseen esipuheen mitä moni nykyään pitäisi paranormaalina ja ns. "huuhaana".
   https://en.wikipedia.org/wiki/Mental_Radio
   https://archive.org/details/mentalradio017719mbp/page/n9/mode/2up

   Mitä tulee valonnopeuteen niin sitä ei ole koskaan edes kyetty mittaamaan yksisuuntaisesti ja koska valonnopeus on määritelmällisesti linkitetty metrin määritelmän kanssa niin periaatteessa saadaan aina sama tulos vaikka valonnopeus oikeasti vaihtelisi.

   Why No One Has Measured The Speed Of Light
   https://www.youtube.com/watch?v=pTn6Ewhb27k

   Tämä kaikki on tietenkin vain sivurönsyä kun se kaikkein oleellisin asia ketjun aiheen kannalta on se että matematiikka ei yksinkertaisesti voi tarjota minkäänlaista lähtökohtaa empiirisellä tutkimukselle vaan havainnot ja kokeet ovat ainoa mahdollinen oikeasti toimiva lähtökohta. Matematiikkaan turvauduttiin nimenomaan kvanttifysiikassa ja kosmologiassa/tähtitieteessä sen takia että käytännössä oli hyvin vaikeaa tai mahdotonta tehdä yksiselitteisiä kokeita sellaisista asioista joita ei voi tutkia laboratoriossa.

   Matematiikka soveltuu lähinnä vain käytännön tekniikan apuvälineeksi eli tilanteissa joissa ei ole tarvetta spekuloida ja arvailla perushahmotuksen tasolla kuten esim. kosmologiassa.

   Ihan samalla tavalla logiikka ei voi toimia ilman oletuksia eli premissejä niin jos tiede postuloi ikäänkuin tyhjästä nyhjäisten esim. säie-teorian tai hiukkasfysiikan standardimallin viritelmiä niin kyse on vain matematisoidusta filosofisesta spekulaatiosta.

   Jos esim. nykyisen elektroniikan kuvauksissa ja selityksessä käytetään hiukkasfysikkan standardimallista tuttuja käsitteitä niin se ei tarkoita että elektroniikka perustuu siihen standardimalliin vaan kyse nimenomaan siitä ns. "tarinaosuudesta" joka liittyy vallitsevan paradigman uskomusjärjestelmään koska postulaatteja/premissejä ei voi perustella enää millään syvemmällä asialla vaan ne ovat lähinnä vain enemmän tai vähemmän valistuneita arvauksia ja kaikki tiede alkaa aina arvauksista joita sitten testaillaan.

   Einsteinin mielipide matemaatikoista Unzickerin Minkowski videossa on varsin hauska ja osuva ketjun aiheen kannalta:

   "Since the mathematicians have invaded the theory of relativity, I do not understand it myself anymore."

   mikä viittaa siihen että Einsteinin oma hahmotus oli vielä kesken ja hänen mallinsa matematisoitiin aivan liian hätäisesti ja samalla hänen ideansa tulivat ikäänkuin "kiveen hakatuiksi" jolloin niitä on myöhemmin vaikeaa tai mahdotonta korjata.

   Einsteinilla kuten monilla muillakin aikalaisillaan toimi vielä intuitio suhteellisen hyvin eikä kuten nykyään koulutuksessa joka nimenomaan tuhoaa kaiken intuition ja luovuuden ja lopputulos on tekoälyn kaltainen formatoorinen kone joka osaa vain luokitella ja määritellä käsitteiden perusteella mutta ei kykene ns. "lukemaan rivien välistä" eikä "näe metsää puilta" äärimmäisen putkinäköisyytensä takia.

   Ei ole myöskään mitään järkevää syytä linkittää aikaa ja avaruutta toisiinsa kuten Minkowski teki koska kyse on aivan erilaisista ilmiöistä ja juuri sen takia fysiikkatiede jumittui nykyiseen lineaariseen delta-t hahmotukseen vaikka aika ilmiönä on huomattavasti monimutkaisempi varsinkin jos ottaa huomioon potentiaalisuuden johon aika ja entropia ei vaikuta ja värähtelyn jossa aine ikäänkuin uusiutuu syklisesti ja kaikella erilaisella aineella oma ominainen värähtelytaajuutensa joka liittyy resonanssivaikutuksiin.

   ...

   Ens viikolla alkaa näköjään helteet ja taidankin pitää taukoa kirjoittamisessa niin kauan kuin nuo tukalat ilmat kestää.

   B

   • Anonyymi

    B:
    "Tähän mennessä selkein esitys Einsteinin VSL-mallista. Videossa näytetään myös lähteet joiden mukaan voi halutessaan tarkistaa niiden autenttisyys:"

    Edelleen tässä videossa pitää kysyä, että miten tämä eroaa standardista GR:stä? Esim. videolla 1:54 lukee

    If c0 denotes the velocity of light at the coordinate origin, then the velocity of light c at a point with a gravitational potential Psi will be given by...

    Yhdessä koordinaatistossa valonnopeus on SR-valonnopeus ja toisessa ei. GR:ssä hän lisäsi tähän vain, että gravitaatiokenttä on joskus monipuolisempi. Ja tämä vaati aika-avaruuden geometrian gravitaatiota. Ei ole mitään todistusta, että gravitaatiokentät ovat olemattomia PSI:tä, koska jokainen PSI tässä on kuten valkoisella lukee yhdensuuntainen, ja täysin erilainen kuin isotrooppiset planeettojen 1/r^2 -kentät, (jotka sitten lisäksi GR:ssä eivät ole vain sellaisia enää).

    Einsteinin mielipide ei muutu videossa kertaakaan. Lukijakin sanoo, ettei äskeinen mielipide häivä mihinkään, vaikka videon alaotsikko on että mielipiteet muuttuvat.

    Vuoden 1920 tekstissä 3:58 lukee valkoisella, että GR:n rakennelma on hänellä taskussa. Hän kirjoittaa etteivät muut gravitaatiot pysty samaan kokonaistulokseen kuin hän, mainiten nimeltä vektorigravitaation. Kuitenkin seuraavassa osiossa lukija sanoo, että taittuminen aiheutuu gradientista, eli vektori- tai skalaarikentän gradientista ilmeisesti.

    Jos joku sanoo 1900-luvun jälkeen, että jokin riippuu gravitaatiopotentiaalista, tästä ei voi päätellä yhtään mitään, millaista gravitaatiota he kannattavat t-paidassaan. Kyseessä voi olla heikon kentän GR tai linearisoitu GR, tai vain emergenssistä johtuva karkeampi järjestelmä, joka perustuu GR:ään. Jos ei olla vielä GR:ssä vaan testataan GR:ää, kyseessä on todennäköisimmin vain numeerinen kehitelmä Newtonin efektin jatkoksi lisättyjä termejä, jotka ovat jonkin mittauksen antaman käyrän mukaisia.

    GR:ssä ei voi tehdä muutoksia siihen, miten kappaleiden ja valon pitää liikkua siinä. Niillä on yksi geodeesiyhtälö kaikissa kaarevissa avaruusajoissa. Tämän olettaminen tarkoittaa jo kaarevuuden määrittelyä ja sitä, että lokaali valonnopeus on aina vakio c. Lisäksi siitä seuraa yksi tapa, millä valo kiertää mm. auringon ympäri ja sen tavan takia GR läpäisee testejä.

    Ei ole varmaan mitään kirjallisia todisteita Bergmanin ja Einsteinin keskustelusta. Vaikuttaa siltä, että mikään heidän puheenaiheensa ei ole maallikolle täysin ymmärrettävä, ja se puheenaihe voidaan todistaa vain koko tekstillä. Bergmanin kirja The Riddle of Gravitation ei poikkea mitenkään Einsteinin mielipiteistä valosta.

    https://archive.org/details/riddleofgravitat0000berg_w0i1/page/64/mode/2up?q=light
    (mene hakutuloksista sivulle ja muista että ensimmäiset 60 sivua ovat SR:ää)

    page 65:
    In empty space, light propagates at the uniform speed c and along straight paths. Will it continue to do so in the presence of gravitational fields?

    Jos hän sanoo seuraavaksi, että inertiaaliset havaitsijat eivät koordinaateillaan kata gravitaatiovaikutuksia kaukaisuuteen asti, niin hänen vastauksensa itselleen on että ei. Tästä voi lukea enemmän etsimällä sanaa 'local'.

    Sivua 73:a edeltävä sivu voisi olla olellinen, mutta ei näy. Viimeiset sanat olivat '...to the speed of light c.' Minkä jälkeen mainitaan general covariance, joka tarkoittaisi koordinaattien välillä siirtymistä eri tavalla kuin SR:ssä. Lisäksi hän sanoo luvun loppuun vain toistavansa sitä, mitä Einstein sanoo.

    Onneksi on vielä page 94:
    Not only particles but also light rays experience a slowdown. The theory predicts that a pulse of light originating from anywhere outside the Schwarzschild radius of a large mass will take an infinite time to reach it.
    (Mustassa-aukossa ulkopuolisen havaitsijan koordinaatit näyttävät, että kaiken mahdollisen nopeus tapahtumahorisontissa on nolla.)

    Lokaalissa vapaasti putoavassa havaitsijan koordinaatistossa ei voi mitata mitään valon suunnan muutosta. Katso esim. Cambridgen sivu 5, miltä se tilanne näyttää. Valo vaihtaa suuntaa pienessä tilassa vain jos sen eteen tulee peili. Ja peilin mahduttaminen lokaalin havaitsijan tilaan mutta vähän matkan päähän valon eteen rikkoo sen lokaalia periaatetta joko paljon tai vähän.

    1


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    B:
    "Tähän mennessä selkein esitys Einsteinin VSL-mallista. Videossa näytetään myös lähteet joiden mukaan voi halutessaan tarkistaa niiden autenttisyys:"

    Edelleen tässä videossa pitää kysyä, että miten tämä eroaa standardista GR:stä? Esim. videolla 1:54 lukee

    If c0 denotes the velocity of light at the coordinate origin, then the velocity of light c at a point with a gravitational potential Psi will be given by...

    Yhdessä koordinaatistossa valonnopeus on SR-valonnopeus ja toisessa ei. GR:ssä hän lisäsi tähän vain, että gravitaatiokenttä on joskus monipuolisempi. Ja tämä vaati aika-avaruuden geometrian gravitaatiota. Ei ole mitään todistusta, että gravitaatiokentät ovat olemattomia PSI:tä, koska jokainen PSI tässä on kuten valkoisella lukee yhdensuuntainen, ja täysin erilainen kuin isotrooppiset planeettojen 1/r^2 -kentät, (jotka sitten lisäksi GR:ssä eivät ole vain sellaisia enää).

    Einsteinin mielipide ei muutu videossa kertaakaan. Lukijakin sanoo, ettei äskeinen mielipide häivä mihinkään, vaikka videon alaotsikko on että mielipiteet muuttuvat.

    Vuoden 1920 tekstissä 3:58 lukee valkoisella, että GR:n rakennelma on hänellä taskussa. Hän kirjoittaa etteivät muut gravitaatiot pysty samaan kokonaistulokseen kuin hän, mainiten nimeltä vektorigravitaation. Kuitenkin seuraavassa osiossa lukija sanoo, että taittuminen aiheutuu gradientista, eli vektori- tai skalaarikentän gradientista ilmeisesti.

    Jos joku sanoo 1900-luvun jälkeen, että jokin riippuu gravitaatiopotentiaalista, tästä ei voi päätellä yhtään mitään, millaista gravitaatiota he kannattavat t-paidassaan. Kyseessä voi olla heikon kentän GR tai linearisoitu GR, tai vain emergenssistä johtuva karkeampi järjestelmä, joka perustuu GR:ään. Jos ei olla vielä GR:ssä vaan testataan GR:ää, kyseessä on todennäköisimmin vain numeerinen kehitelmä Newtonin efektin jatkoksi lisättyjä termejä, jotka ovat jonkin mittauksen antaman käyrän mukaisia.

    GR:ssä ei voi tehdä muutoksia siihen, miten kappaleiden ja valon pitää liikkua siinä. Niillä on yksi geodeesiyhtälö kaikissa kaarevissa avaruusajoissa. Tämän olettaminen tarkoittaa jo kaarevuuden määrittelyä ja sitä, että lokaali valonnopeus on aina vakio c. Lisäksi siitä seuraa yksi tapa, millä valo kiertää mm. auringon ympäri ja sen tavan takia GR läpäisee testejä.

    Ei ole varmaan mitään kirjallisia todisteita Bergmanin ja Einsteinin keskustelusta. Vaikuttaa siltä, että mikään heidän puheenaiheensa ei ole maallikolle täysin ymmärrettävä, ja se puheenaihe voidaan todistaa vain koko tekstillä. Bergmanin kirja The Riddle of Gravitation ei poikkea mitenkään Einsteinin mielipiteistä valosta.

    https://archive.org/details/riddleofgravitat0000berg_w0i1/page/64/mode/2up?q=light
    (mene hakutuloksista sivulle ja muista että ensimmäiset 60 sivua ovat SR:ää)

    page 65:
    In empty space, light propagates at the uniform speed c and along straight paths. Will it continue to do so in the presence of gravitational fields?

    Jos hän sanoo seuraavaksi, että inertiaaliset havaitsijat eivät koordinaateillaan kata gravitaatiovaikutuksia kaukaisuuteen asti, niin hänen vastauksensa itselleen on että ei. Tästä voi lukea enemmän etsimällä sanaa 'local'.

    Sivua 73:a edeltävä sivu voisi olla olellinen, mutta ei näy. Viimeiset sanat olivat '...to the speed of light c.' Minkä jälkeen mainitaan general covariance, joka tarkoittaisi koordinaattien välillä siirtymistä eri tavalla kuin SR:ssä. Lisäksi hän sanoo luvun loppuun vain toistavansa sitä, mitä Einstein sanoo.

    Onneksi on vielä page 94:
    Not only particles but also light rays experience a slowdown. The theory predicts that a pulse of light originating from anywhere outside the Schwarzschild radius of a large mass will take an infinite time to reach it.
    (Mustassa-aukossa ulkopuolisen havaitsijan koordinaatit näyttävät, että kaiken mahdollisen nopeus tapahtumahorisontissa on nolla.)

    Lokaalissa vapaasti putoavassa havaitsijan koordinaatistossa ei voi mitata mitään valon suunnan muutosta. Katso esim. Cambridgen sivu 5, miltä se tilanne näyttää. Valo vaihtaa suuntaa pienessä tilassa vain jos sen eteen tulee peili. Ja peilin mahduttaminen lokaalin havaitsijan tilaan mutta vähän matkan päähän valon eteen rikkoo sen lokaalia periaatetta joko paljon tai vähän.

    1

    Videon tekijä on varmaan lukenut kirjasta kohdan nimeltään vektoreiden parallel transport. Tämä on kaarevien avaruuksien määritelmä matemaattisten asioiden siirtämiselle paikkojen välillä. Siinä on määritelmänä esim. 4-vektorin siirtäminen geodeesia pitkin, siten että sen suuruus ei muutu, mutta vektori osoittaa uuteen suuntaan, jos se kiertää esim. pallon ympäri. Tämä ei kerro vielä mitään fyysisten kappaleiden liikkeestä, mutta esim. valo SR:ssä ja GR:ssä sellaisella reitillä, missä sen reitin suuntainen 4-vektori on pituudeltaan nolla (mutta sillä on 4-dimensioisia suuntia useita, eli kaikki valokartion suunnat). Jos vaihtaa koordinaatistoa, ei pidä muuttaa tätä pituutta pois nollasta, tai muuten objekti menettäisi sen, että se on valo. Tai jos on valoa, joka on edennyt vähän matkaa, sen seuraavakin reitin suuntainen vektori on pituudeltaan nolla.

    Videolla ennen kohtaa 13:00 Einstein kirjoitti punaisella avaruuden 'metrical qualities' -asioista, jotka ovat kaarevuuksia. Kaarevuuksilla ja hänen eetterillään ei ole mitään eroavuutta. Tässä moni valosta kirjoittaja on viitannut sanalla 'vacua' siihen, että gravitaatiokenttä on nolla, ja siten siihen, että kaarevuus on litteä. Seuraavassa kuvassa Einstein sanoo periaatteessa, että se on kaarevan avaruuden GR, joka tekee avaruudesta ilman etteriä käsittämätöntä, mutta silti siten, että hän ei edes tarkoita, että kaarevuuden tulisi olla eri kuin nolla, vaan sitä, että eetteri tulee hänestä siitä, että avaruudella on differemtiaalisia viivaelementtejä tai jotain vastaavaa.

    B:
    "Matematiikka soveltuu lähinnä vain käytännön tekniikan apuvälineeksi eli tilanteissa joissa ei ole tarvetta spekuloida ja arvailla perushahmotuksen tasolla kuten esim. kosmologiassa."

    Maailma pyörii täydellisesti mikrotasolla ja satelliittien välillä, kun sanoo valon tekevän, mitä se GR:ssä tekee. Kaikki muun puhuminen on spekulaatiota, ja sitä spelulaatiota ei esitetä mikään mittaus edellä vaan muodossa, joka on joko dramaattista puhetta tai toistaiseksi hyvin keksittyä matematiikkaa.

    B:
    "Jos esim. nykyisen elektroniikan kuvauksissa ja selityksessä käytetään hiukkasfysikkan standardimallista tuttuja käsitteitä niin se ei tarkoita että elektroniikka perustuu siihen standardimalliin vaan kyse nimenomaan siitä ns. "tarinaosuudesta" joka liittyy vallitsevan paradigman uskomusjärjestelmään koska postulaatteja/premissejä ei voi perustella enää millään syvemmällä asialla vaan ne ovat lähinnä vain enemmän tai vähemmän valistuneita arvauksia ja kaikki tiede alkaa aina arvauksista joita sitten testaillaan."

    Minkä asian tämä loppulause implikoi kenen toimesta mihin? Ja mitä väliä sillä on, onko jollain asialla syvyyden perustelu, jos kerran mennään mittaus edellä?

    On olemassa paljon elektroniikan komponenttien rakenteen taustalla olevia asioita, joita ei ole selitetty ilman atomifysiikkaa. Minkä jäkeen atomeita ei olisi selitetty ilman standardimallia ja QCD:tä. Ovatko Maxwellin yhtälöt myös tarinaosuus sille, mitä RC-piirissä mitataan? Tai miksi oskilloskoopissa olevilla asioilla saa olla matematiikkaa, joka on instituutioiden tasolla, sen sijaan että sillä vain mitataan? Jos laite nimeltä solenoidi näytää kvantti-interferenssiä, niin onko Aharonov-Bohm efekti tarina? Ja tutustuitko ensin solenoidikokeen interferenssikuvioon

    B:
    "mikä viittaa siihen että Einsteinin oma hahmotus oli vielä kesken ja hänen mallinsa matematisoitiin aivan liian hätäisesti ja samalla hänen ideansa tulivat ikäänkuin "kiveen hakatuiksi" jolloin niitä on myöhemmin vaikeaa tai mahdotonta korjata. "

    Einstein sanoi nuo sanat SR:stä vuoden 1907 jälkeen ja matemaatikko siinä on Minkowski. Minkowskilta tuli idea avaruusajasta, jossa valon suunta on nollapituinen vektori jne. ja vektorit sisältävät komponentin, joka osoittaa ajan suuntaan, kuten myös SM-nelipotentiaalissa on. Einstein sai lopulta tuulta purjeisiin ja teki vielä yleisemmän avaruusajan kuin Minkowski. Ilman avaruusaikaa ei olisi välttämättä päädytty mihinkään Einsteinin ideaan, jossa on kyse gravitaatiosta ja valosta.

    Voitko ottaa jonkin SR- tai GR-kiven ja saattaa sen ennalleen veistämättömään muotoon? Mikä SR:ssä tai juuri sitä ennen oli sellaista, mitä pitäisi olla olemassa?

    2


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Videon tekijä on varmaan lukenut kirjasta kohdan nimeltään vektoreiden parallel transport. Tämä on kaarevien avaruuksien määritelmä matemaattisten asioiden siirtämiselle paikkojen välillä. Siinä on määritelmänä esim. 4-vektorin siirtäminen geodeesia pitkin, siten että sen suuruus ei muutu, mutta vektori osoittaa uuteen suuntaan, jos se kiertää esim. pallon ympäri. Tämä ei kerro vielä mitään fyysisten kappaleiden liikkeestä, mutta esim. valo SR:ssä ja GR:ssä sellaisella reitillä, missä sen reitin suuntainen 4-vektori on pituudeltaan nolla (mutta sillä on 4-dimensioisia suuntia useita, eli kaikki valokartion suunnat). Jos vaihtaa koordinaatistoa, ei pidä muuttaa tätä pituutta pois nollasta, tai muuten objekti menettäisi sen, että se on valo. Tai jos on valoa, joka on edennyt vähän matkaa, sen seuraavakin reitin suuntainen vektori on pituudeltaan nolla.

    Videolla ennen kohtaa 13:00 Einstein kirjoitti punaisella avaruuden 'metrical qualities' -asioista, jotka ovat kaarevuuksia. Kaarevuuksilla ja hänen eetterillään ei ole mitään eroavuutta. Tässä moni valosta kirjoittaja on viitannut sanalla 'vacua' siihen, että gravitaatiokenttä on nolla, ja siten siihen, että kaarevuus on litteä. Seuraavassa kuvassa Einstein sanoo periaatteessa, että se on kaarevan avaruuden GR, joka tekee avaruudesta ilman etteriä käsittämätöntä, mutta silti siten, että hän ei edes tarkoita, että kaarevuuden tulisi olla eri kuin nolla, vaan sitä, että eetteri tulee hänestä siitä, että avaruudella on differemtiaalisia viivaelementtejä tai jotain vastaavaa.

    B:
    "Matematiikka soveltuu lähinnä vain käytännön tekniikan apuvälineeksi eli tilanteissa joissa ei ole tarvetta spekuloida ja arvailla perushahmotuksen tasolla kuten esim. kosmologiassa."

    Maailma pyörii täydellisesti mikrotasolla ja satelliittien välillä, kun sanoo valon tekevän, mitä se GR:ssä tekee. Kaikki muun puhuminen on spekulaatiota, ja sitä spelulaatiota ei esitetä mikään mittaus edellä vaan muodossa, joka on joko dramaattista puhetta tai toistaiseksi hyvin keksittyä matematiikkaa.

    B:
    "Jos esim. nykyisen elektroniikan kuvauksissa ja selityksessä käytetään hiukkasfysikkan standardimallista tuttuja käsitteitä niin se ei tarkoita että elektroniikka perustuu siihen standardimalliin vaan kyse nimenomaan siitä ns. "tarinaosuudesta" joka liittyy vallitsevan paradigman uskomusjärjestelmään koska postulaatteja/premissejä ei voi perustella enää millään syvemmällä asialla vaan ne ovat lähinnä vain enemmän tai vähemmän valistuneita arvauksia ja kaikki tiede alkaa aina arvauksista joita sitten testaillaan."

    Minkä asian tämä loppulause implikoi kenen toimesta mihin? Ja mitä väliä sillä on, onko jollain asialla syvyyden perustelu, jos kerran mennään mittaus edellä?

    On olemassa paljon elektroniikan komponenttien rakenteen taustalla olevia asioita, joita ei ole selitetty ilman atomifysiikkaa. Minkä jäkeen atomeita ei olisi selitetty ilman standardimallia ja QCD:tä. Ovatko Maxwellin yhtälöt myös tarinaosuus sille, mitä RC-piirissä mitataan? Tai miksi oskilloskoopissa olevilla asioilla saa olla matematiikkaa, joka on instituutioiden tasolla, sen sijaan että sillä vain mitataan? Jos laite nimeltä solenoidi näytää kvantti-interferenssiä, niin onko Aharonov-Bohm efekti tarina? Ja tutustuitko ensin solenoidikokeen interferenssikuvioon

    B:
    "mikä viittaa siihen että Einsteinin oma hahmotus oli vielä kesken ja hänen mallinsa matematisoitiin aivan liian hätäisesti ja samalla hänen ideansa tulivat ikäänkuin "kiveen hakatuiksi" jolloin niitä on myöhemmin vaikeaa tai mahdotonta korjata. "

    Einstein sanoi nuo sanat SR:stä vuoden 1907 jälkeen ja matemaatikko siinä on Minkowski. Minkowskilta tuli idea avaruusajasta, jossa valon suunta on nollapituinen vektori jne. ja vektorit sisältävät komponentin, joka osoittaa ajan suuntaan, kuten myös SM-nelipotentiaalissa on. Einstein sai lopulta tuulta purjeisiin ja teki vielä yleisemmän avaruusajan kuin Minkowski. Ilman avaruusaikaa ei olisi välttämättä päädytty mihinkään Einsteinin ideaan, jossa on kyse gravitaatiosta ja valosta.

    Voitko ottaa jonkin SR- tai GR-kiven ja saattaa sen ennalleen veistämättömään muotoon? Mikä SR:ssä tai juuri sitä ennen oli sellaista, mitä pitäisi olla olemassa?

    2

    B:
    "Ei ole myöskään mitään järkevää syytä linkittää aikaa ja avaruutta toisiinsa kuten Minkowski teki koska kyse on aivan erilaisista ilmiöistä ja juuri sen takia fysiikkatiede jumittui nykyiseen lineaariseen delta-t hahmotukseen vaikka aika ilmiönä on huomattavasti monimutkaisempi varsinkin jos ottaa huomioon potentiaalisuuden johon aika ja entropia ei vaikuta ja värähtelyn jossa aine ikäänkuin uusiutuu syklisesti ja kaikella erilaisella aineella oma ominainen värähtelytaajuutensa joka liittyy resonanssivaikutuksiin."

    Onko delta-t -hahmotuksessa jokin vika? Minkowski ei aloittanut sitä, vaan se on peräisin Newtonilta ja Maxwellilta. Yllä videolla mainittu valon taipuminen gradienteissa ja väliaineissa on delta-t teoria. Minkowskin aika-avaruudessa aika on litteä, joten sen suhteen liikkuminen putoamalla sinne, on lineaarista kaikkien havaitsijoiden mielestä. Minkowskin ansiosta jotkut tekivät kuitenkin kaarevan ajan, ja tämä tekee putoamisesta ja teorioista muutenkin aiempaa epälineaarisempia. Olisiko kaareva aika pitänyt keksiä ennen kuin ajateltiin, että aika on jotenkin olemassa yhtenä dimensiona?

    Maxwellin SM-aaltoyhtälössä aika ja avaruus ovat melkein identtiset. Tämä on yleistä mikrotasolla olevissa liikkeen laeissa. Missä värähtelyitä myös alunperin on, vaikka ei tarkoiteta valtavan kaasun tai väliaineen äänivärähtelyä, eikä sellaistakaan värähtelyä, joka on tehty matemaattinen värähtelyn idea edellä, ja mitä ei ole tarkoitus ikinä mitata.

    Kaikki aikaa erikoisena pitävät ihmiset vetoavat statistiseen fysiikkaan. Sinä taas kuvittelet, että jos aika ei vaikuta johonkin asiaan X, silloin aika on monimutkainen pelkästään sen perusteella? Miksi et sano ettei potentiaalisuus linkity aikaan?

    3


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    B:
    "Tähän mennessä selkein esitys Einsteinin VSL-mallista. Videossa näytetään myös lähteet joiden mukaan voi halutessaan tarkistaa niiden autenttisyys:"

    Edelleen tässä videossa pitää kysyä, että miten tämä eroaa standardista GR:stä? Esim. videolla 1:54 lukee

    If c0 denotes the velocity of light at the coordinate origin, then the velocity of light c at a point with a gravitational potential Psi will be given by...

    Yhdessä koordinaatistossa valonnopeus on SR-valonnopeus ja toisessa ei. GR:ssä hän lisäsi tähän vain, että gravitaatiokenttä on joskus monipuolisempi. Ja tämä vaati aika-avaruuden geometrian gravitaatiota. Ei ole mitään todistusta, että gravitaatiokentät ovat olemattomia PSI:tä, koska jokainen PSI tässä on kuten valkoisella lukee yhdensuuntainen, ja täysin erilainen kuin isotrooppiset planeettojen 1/r^2 -kentät, (jotka sitten lisäksi GR:ssä eivät ole vain sellaisia enää).

    Einsteinin mielipide ei muutu videossa kertaakaan. Lukijakin sanoo, ettei äskeinen mielipide häivä mihinkään, vaikka videon alaotsikko on että mielipiteet muuttuvat.

    Vuoden 1920 tekstissä 3:58 lukee valkoisella, että GR:n rakennelma on hänellä taskussa. Hän kirjoittaa etteivät muut gravitaatiot pysty samaan kokonaistulokseen kuin hän, mainiten nimeltä vektorigravitaation. Kuitenkin seuraavassa osiossa lukija sanoo, että taittuminen aiheutuu gradientista, eli vektori- tai skalaarikentän gradientista ilmeisesti.

    Jos joku sanoo 1900-luvun jälkeen, että jokin riippuu gravitaatiopotentiaalista, tästä ei voi päätellä yhtään mitään, millaista gravitaatiota he kannattavat t-paidassaan. Kyseessä voi olla heikon kentän GR tai linearisoitu GR, tai vain emergenssistä johtuva karkeampi järjestelmä, joka perustuu GR:ään. Jos ei olla vielä GR:ssä vaan testataan GR:ää, kyseessä on todennäköisimmin vain numeerinen kehitelmä Newtonin efektin jatkoksi lisättyjä termejä, jotka ovat jonkin mittauksen antaman käyrän mukaisia.

    GR:ssä ei voi tehdä muutoksia siihen, miten kappaleiden ja valon pitää liikkua siinä. Niillä on yksi geodeesiyhtälö kaikissa kaarevissa avaruusajoissa. Tämän olettaminen tarkoittaa jo kaarevuuden määrittelyä ja sitä, että lokaali valonnopeus on aina vakio c. Lisäksi siitä seuraa yksi tapa, millä valo kiertää mm. auringon ympäri ja sen tavan takia GR läpäisee testejä.

    Ei ole varmaan mitään kirjallisia todisteita Bergmanin ja Einsteinin keskustelusta. Vaikuttaa siltä, että mikään heidän puheenaiheensa ei ole maallikolle täysin ymmärrettävä, ja se puheenaihe voidaan todistaa vain koko tekstillä. Bergmanin kirja The Riddle of Gravitation ei poikkea mitenkään Einsteinin mielipiteistä valosta.

    https://archive.org/details/riddleofgravitat0000berg_w0i1/page/64/mode/2up?q=light
    (mene hakutuloksista sivulle ja muista että ensimmäiset 60 sivua ovat SR:ää)

    page 65:
    In empty space, light propagates at the uniform speed c and along straight paths. Will it continue to do so in the presence of gravitational fields?

    Jos hän sanoo seuraavaksi, että inertiaaliset havaitsijat eivät koordinaateillaan kata gravitaatiovaikutuksia kaukaisuuteen asti, niin hänen vastauksensa itselleen on että ei. Tästä voi lukea enemmän etsimällä sanaa 'local'.

    Sivua 73:a edeltävä sivu voisi olla olellinen, mutta ei näy. Viimeiset sanat olivat '...to the speed of light c.' Minkä jälkeen mainitaan general covariance, joka tarkoittaisi koordinaattien välillä siirtymistä eri tavalla kuin SR:ssä. Lisäksi hän sanoo luvun loppuun vain toistavansa sitä, mitä Einstein sanoo.

    Onneksi on vielä page 94:
    Not only particles but also light rays experience a slowdown. The theory predicts that a pulse of light originating from anywhere outside the Schwarzschild radius of a large mass will take an infinite time to reach it.
    (Mustassa-aukossa ulkopuolisen havaitsijan koordinaatit näyttävät, että kaiken mahdollisen nopeus tapahtumahorisontissa on nolla.)

    Lokaalissa vapaasti putoavassa havaitsijan koordinaatistossa ei voi mitata mitään valon suunnan muutosta. Katso esim. Cambridgen sivu 5, miltä se tilanne näyttää. Valo vaihtaa suuntaa pienessä tilassa vain jos sen eteen tulee peili. Ja peilin mahduttaminen lokaalin havaitsijan tilaan mutta vähän matkan päähän valon eteen rikkoo sen lokaalia periaatetta joko paljon tai vähän.

    1

    Koska tässä ketjussa pääasia on paradigmataso niin en kommentoi tarkemmalla tasolla kuin tämän suhteen:

    "In empty space, light propagates at the uniform speed c and along straight paths. Will it continue to do so in the presence of gravitational fields?"

    Tuota tyhjä avaruutta ilman gravitaatiokenttää ei ole koskaan kokeellisesti testattu koska testeissä on aina ollut jonkinsuuruinen gravitaatiokenttä joten kyse on spekulaatiosta ja koska valonnopeus on aina mitattu 2-suuntaisesti niin se saattaa olla jopa viiveetöntä ja se "nopeus" voi ehkä liittyä pelkästään siihen 2-suuntaisuuteen ja peileihin.

    Valonnopeuden voi myös tulkita lokaalin ja epälokaalin todellisuuden rajapinnaksi jolloin kaikki kvantitatiivinen liittyy aina lokaaliin koska se edellyttää avaruuden olemassaoloa ja vastaavasti kaikki kvalitatiivinen kuten esim. tietoisuuteen liittyvät asiat ovat epälokaaleja ja se lokaali todellisuus on vain epälokaalin todellisuuden tuottama projektio/hologrammi/simulaatio/illuusio jolloin esim. topologia on ainoa matematiikka mikä toimii sekä lokaalilla että epälokaalilla tasolla ja nykyinen fysiikkatiede on lähinnä vain käyttökelpoista fiktiota.

    Unzickerillä on mielenkiintoinen idea että kaikki fysiikan kaavojen vakiot ovat anomalioita jotka pitää pyrkiä eliminoimaan mikä on siinä mielessä järkevää koska kaikki mittaukset/havainnot on tähän mennessä tehty tämän planeetan pinnalla tai lähiavaruudessa ja muutenkin koko idea ikuisesta ja universaalista "luonnonlaista" on alunperin teististä ajattelua jossa jumala loi luonnonlait samaan tyyliin kuin eduskunta päättää perustuslaista. ;-)

    Luontevampaa olisi olettaa että luonnon säännönmukaisuudet seuraavat paikallisen osajärjestelmän ominaisuuksista ja rakenteesta ja jos mennään vähän "esoteerisempaan" ajatteluun niin esim. joukkointentiolla voidaan aivan hyvin muokata ja kumota matemaattisia fysiikan kaavoja.

    Ei se pelkkä matematiikan & logiikan soveltaminen tee mitään niin "pyhäksi" että se olisi jonkinlainen ikuinen totuus ja "luonnonlaki". Jos kerran ollaan sekulaareja niin ollaan sitten kaikessa mahdollisessa sekulaareja ja minusta niin pitääkin olla eli mikään ilmiö ei ole eikä voi olla "yliluonnollinen" ja telepatiakin on naturalistista.    "(Mustassa-aukossa ulkopuolisen havaitsijan koordinaatit näyttävät, että kaiken mahdollisen nopeus tapahtumahorisontissa on nolla.)"

    Minusta ns. "mustat aukot" varsinkin galaksien keskustoissa tekevät koko ajan sitä mitä alkuräjähdyksen kuvitellaan tekevän eli konvertoivan matalan entropian ainetta kvanttityhjiöön varastoituneesta potentiaalienergiasta (joka ei ole energiaa siinä tilassa koska ei ole symmetriarikkoa vaan erilaistumaton tasapainotila). Halton Arpin idea on juuri sellainen ja se suuri punasiirtymä liittyy nimenomaan nuoriin galakseihin jotka se musta aukko on "sylkäissyt ulos" ja niihin nuoriin galakseihin syntyy myös samanlainen musta keskustähti vähitellen.

    Myöskään evoluutio ei pidä paikkaansa millään tasolla koska kyse on nimenomaan siitä että todellisuus aktualisoituu ja erilaistuu ikäänkuin aikadimension kautta eikä ajallisesti peräkkäisinä delta-t tapahtumina jossa t-1 aiheuttaa t+1 tapahtuman vaikka tietysti sitäkin tapahtuu mutta se ei muodosta eikä voi muodostaa sellaisia pysyviä rakenteita kuten esim. dna & rna.

    Kyse on (esoteerisesta) involuutiosta suurinpiirtein tähän tyyliin:

    https://en.wikipedia.org/wiki/Involution_(esotericism)

    B


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Videon tekijä on varmaan lukenut kirjasta kohdan nimeltään vektoreiden parallel transport. Tämä on kaarevien avaruuksien määritelmä matemaattisten asioiden siirtämiselle paikkojen välillä. Siinä on määritelmänä esim. 4-vektorin siirtäminen geodeesia pitkin, siten että sen suuruus ei muutu, mutta vektori osoittaa uuteen suuntaan, jos se kiertää esim. pallon ympäri. Tämä ei kerro vielä mitään fyysisten kappaleiden liikkeestä, mutta esim. valo SR:ssä ja GR:ssä sellaisella reitillä, missä sen reitin suuntainen 4-vektori on pituudeltaan nolla (mutta sillä on 4-dimensioisia suuntia useita, eli kaikki valokartion suunnat). Jos vaihtaa koordinaatistoa, ei pidä muuttaa tätä pituutta pois nollasta, tai muuten objekti menettäisi sen, että se on valo. Tai jos on valoa, joka on edennyt vähän matkaa, sen seuraavakin reitin suuntainen vektori on pituudeltaan nolla.

    Videolla ennen kohtaa 13:00 Einstein kirjoitti punaisella avaruuden 'metrical qualities' -asioista, jotka ovat kaarevuuksia. Kaarevuuksilla ja hänen eetterillään ei ole mitään eroavuutta. Tässä moni valosta kirjoittaja on viitannut sanalla 'vacua' siihen, että gravitaatiokenttä on nolla, ja siten siihen, että kaarevuus on litteä. Seuraavassa kuvassa Einstein sanoo periaatteessa, että se on kaarevan avaruuden GR, joka tekee avaruudesta ilman etteriä käsittämätöntä, mutta silti siten, että hän ei edes tarkoita, että kaarevuuden tulisi olla eri kuin nolla, vaan sitä, että eetteri tulee hänestä siitä, että avaruudella on differemtiaalisia viivaelementtejä tai jotain vastaavaa.

    B:
    "Matematiikka soveltuu lähinnä vain käytännön tekniikan apuvälineeksi eli tilanteissa joissa ei ole tarvetta spekuloida ja arvailla perushahmotuksen tasolla kuten esim. kosmologiassa."

    Maailma pyörii täydellisesti mikrotasolla ja satelliittien välillä, kun sanoo valon tekevän, mitä se GR:ssä tekee. Kaikki muun puhuminen on spekulaatiota, ja sitä spelulaatiota ei esitetä mikään mittaus edellä vaan muodossa, joka on joko dramaattista puhetta tai toistaiseksi hyvin keksittyä matematiikkaa.

    B:
    "Jos esim. nykyisen elektroniikan kuvauksissa ja selityksessä käytetään hiukkasfysikkan standardimallista tuttuja käsitteitä niin se ei tarkoita että elektroniikka perustuu siihen standardimalliin vaan kyse nimenomaan siitä ns. "tarinaosuudesta" joka liittyy vallitsevan paradigman uskomusjärjestelmään koska postulaatteja/premissejä ei voi perustella enää millään syvemmällä asialla vaan ne ovat lähinnä vain enemmän tai vähemmän valistuneita arvauksia ja kaikki tiede alkaa aina arvauksista joita sitten testaillaan."

    Minkä asian tämä loppulause implikoi kenen toimesta mihin? Ja mitä väliä sillä on, onko jollain asialla syvyyden perustelu, jos kerran mennään mittaus edellä?

    On olemassa paljon elektroniikan komponenttien rakenteen taustalla olevia asioita, joita ei ole selitetty ilman atomifysiikkaa. Minkä jäkeen atomeita ei olisi selitetty ilman standardimallia ja QCD:tä. Ovatko Maxwellin yhtälöt myös tarinaosuus sille, mitä RC-piirissä mitataan? Tai miksi oskilloskoopissa olevilla asioilla saa olla matematiikkaa, joka on instituutioiden tasolla, sen sijaan että sillä vain mitataan? Jos laite nimeltä solenoidi näytää kvantti-interferenssiä, niin onko Aharonov-Bohm efekti tarina? Ja tutustuitko ensin solenoidikokeen interferenssikuvioon

    B:
    "mikä viittaa siihen että Einsteinin oma hahmotus oli vielä kesken ja hänen mallinsa matematisoitiin aivan liian hätäisesti ja samalla hänen ideansa tulivat ikäänkuin "kiveen hakatuiksi" jolloin niitä on myöhemmin vaikeaa tai mahdotonta korjata. "

    Einstein sanoi nuo sanat SR:stä vuoden 1907 jälkeen ja matemaatikko siinä on Minkowski. Minkowskilta tuli idea avaruusajasta, jossa valon suunta on nollapituinen vektori jne. ja vektorit sisältävät komponentin, joka osoittaa ajan suuntaan, kuten myös SM-nelipotentiaalissa on. Einstein sai lopulta tuulta purjeisiin ja teki vielä yleisemmän avaruusajan kuin Minkowski. Ilman avaruusaikaa ei olisi välttämättä päädytty mihinkään Einsteinin ideaan, jossa on kyse gravitaatiosta ja valosta.

    Voitko ottaa jonkin SR- tai GR-kiven ja saattaa sen ennalleen veistämättömään muotoon? Mikä SR:ssä tai juuri sitä ennen oli sellaista, mitä pitäisi olla olemassa?

    2

    "Maailma pyörii täydellisesti mikrotasolla ja satelliittien välillä, kun sanoo valon tekevän, mitä se GR:ssä tekee."
    Jep. Nykyinen tiede on rakennettu toimimaan nykyisen tekniikan edellyttämällä tasolla ja nykyinen tekniikka on rakennettu toimimaan nykyisen tieteen edellyttämällä tasolla mutta siitä ei pidä vetää minkäänlaisia maailmankatsomuksellisia ja filosofisia johtopäätöksiä kuten hyvin monet pyrkivät tekemään.

    Ei minulla ole mitään tarvetta kritisoida sellaista tiedettä joka on tarkoitettu nimenomaan tukemaan toimivan tekniikan kehittämistä ilman mitään ylimääräisiä ideologisia, filosofisia, uskonnollisia tai poliittisia agendoja.


    "Kaikki muun puhuminen on spekulaatiota, ja sitä spelulaatiota ei esitetä mikään mittaus edellä vaan muodossa, joka on joko dramaattista puhetta tai toistaiseksi hyvin keksittyä matematiikkaa."
    Kaikki mahdollinen todellisuudesta väitetty on aina spekulaatiota ja tulee aina olemaan spekulaatiota koska todellisuuden kokonaisuudesta eikä kellään ole eikä tule olemaan täydellistä ja tarkkaa tietoa.

    Mittauksiin ja havaintoihin liittyy aina jokin tulkinta eli ei ole olemassa havaintoa sinänsä eikä mittauksia sinänsä vaan aina ja vain tulkittua mittausta ja tulkittua havaintoa ja se tulkinta on aina pohjimmiltaan metafysiikkaan ja filosofiaan liittyvää ja käytännön tekniikan kannalta epäolennaista koska se ei vaikuta toimivuuteen millään tavalla mistä myös seuraa että esim. yhteiskunnan algoritminen toiminta ei edellytä minkäänlaista älyä eikä tietoisuutta ja voidaan delegoida roboteille ja tekoälylle mikä kyllä sitten toisaalta aiheuttaa hyvin nopean ihmiskunnan sivistyksen rappion samalla mutta se ei tietenkään teknokraatteja enää kiinnosta... :D    "Minkä asian tämä loppulause implikoi kenen toimesta mihin? Ja mitä väliä sillä on, onko jollain asialla syvyyden perustelu, jos kerran mennään mittaus edellä?"
    Syvyyden perustelulla on merkitystä kokonaisuuden ja ihmisen kannalta vaikka puhtaasti tekniseltä kannalta ei olekaan ainakaan lyhyellä tähtäimellä eli lyhyt & putkinäköisesti.


    "On olemassa paljon elektroniikan komponenttien rakenteen taustalla olevia asioita, joita ei ole selitetty ilman atomifysiikkaa. Minkä jäkeen atomeita ei olisi selitetty ilman standardimallia ja QCD:tä."
    Onko se selitys(=tarina) olennainen tekniikan toimivuudelle? Minusta ei ole eli tarinat & selitykset muuttuvat sitä mukaa kuin tieteenalan paradigman taustaoletukset ja niistä seuraavat havaintojen tulkinnat muuttuvat mutta se ei tarkoita sitä että tekniikkaa ei voisi olla olemassa ilman standardimallin & QCD:n paradigmaa.

    Selitykset/tarinat/kuvaukset elävät omaa elämäänsä tieteenalan kehityksen mukana ja muuttuvat vaikka se mitä ne yrittävät selittää eli vaikka ilmiöt ja tekniikka eivät olisi koskaan muuttuneet miksikään muunlaiseksi koska ovat riippumattomia niistä selityksistä.

    B


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    B:
    "Ei ole myöskään mitään järkevää syytä linkittää aikaa ja avaruutta toisiinsa kuten Minkowski teki koska kyse on aivan erilaisista ilmiöistä ja juuri sen takia fysiikkatiede jumittui nykyiseen lineaariseen delta-t hahmotukseen vaikka aika ilmiönä on huomattavasti monimutkaisempi varsinkin jos ottaa huomioon potentiaalisuuden johon aika ja entropia ei vaikuta ja värähtelyn jossa aine ikäänkuin uusiutuu syklisesti ja kaikella erilaisella aineella oma ominainen värähtelytaajuutensa joka liittyy resonanssivaikutuksiin."

    Onko delta-t -hahmotuksessa jokin vika? Minkowski ei aloittanut sitä, vaan se on peräisin Newtonilta ja Maxwellilta. Yllä videolla mainittu valon taipuminen gradienteissa ja väliaineissa on delta-t teoria. Minkowskin aika-avaruudessa aika on litteä, joten sen suhteen liikkuminen putoamalla sinne, on lineaarista kaikkien havaitsijoiden mielestä. Minkowskin ansiosta jotkut tekivät kuitenkin kaarevan ajan, ja tämä tekee putoamisesta ja teorioista muutenkin aiempaa epälineaarisempia. Olisiko kaareva aika pitänyt keksiä ennen kuin ajateltiin, että aika on jotenkin olemassa yhtenä dimensiona?

    Maxwellin SM-aaltoyhtälössä aika ja avaruus ovat melkein identtiset. Tämä on yleistä mikrotasolla olevissa liikkeen laeissa. Missä värähtelyitä myös alunperin on, vaikka ei tarkoiteta valtavan kaasun tai väliaineen äänivärähtelyä, eikä sellaistakaan värähtelyä, joka on tehty matemaattinen värähtelyn idea edellä, ja mitä ei ole tarkoitus ikinä mitata.

    Kaikki aikaa erikoisena pitävät ihmiset vetoavat statistiseen fysiikkaan. Sinä taas kuvittelet, että jos aika ei vaikuta johonkin asiaan X, silloin aika on monimutkainen pelkästään sen perusteella? Miksi et sano ettei potentiaalisuus linkity aikaan?

    3

    "Onko delta-t -hahmotuksessa jokin vika? Minkowski ei aloittanut sitä, vaan se on peräisin Newtonilta ja Maxwellilta."

    Delta-t oli tietenkin jo Newtonilla ja Maxwellilla eikä se aiheuta ongelmia käytännön tekniikan tasolla vaan vasta silloin kun aletaan rakentelemaan kaiken kattavia "maailmaa syleileviä" pohjimmiltaan filosofis-uskonnollisia selityksiä jotka sitten vaikuttavat tämän nykyisin vallitsevan "tieteellisen" maailmankuvan pohjalla kuten alkuräjähdysmalli ja hiukkasfysiikan standardimalli jotka yhdessä muodostavat reduktionistisen fysikalismin perustan.

    Mitä tulee Minkowskiin niin hyvin kevein perustein hän linkitti toisiinsa avaruuden ja ajan ja sen ajan nimenomaan ainoastaan tuossa delta-t merkityksessä linkitettynä valonnopeuden ns. vakioon. Kyse on fenomenologisesti täysin erilaisista ilmiöistä koska avaruus voi olla havainto-objekti mutta aika ei ole vaan sen olemassaolo on aina epäsuorasti pääteltyä ja ajan kokemus voi poiketa hyvinkin paljon ns. kelloajasta varsinkin jos tutkitaan esim. ns. yliaistillisia kykyjä kuten kontrolloitua kaukonäkemistä (crv) jossa käytännössä voidaan etäkokea tapahtumia ajallisesta ja paikallisesta etäisyydestä täysin riippumatta mikä tietysti menee automaattisesti yli kaiken "tieteellisen" ymmmärryksen joka kykenee mallintamaan ainoastaan lineaarista kausaalista todellisuutta mikä taas johtuu siitä että nykyinen julkinen tiede on edelleen melko alkeellista.

    Mikrotason fysiikassa ei edes ole aikaa eikä entropiaa otettu huomioon vaan suurin osa fysiikan kaavoista on ajan suunnasta riippumattomia.

    Ns naturalistiset eli "luonnonlakeihin" ja "sattumaan" perustuvat ilmiöt kuten esim. hiekan kasautuminen erilaisiksi makrokokonaisuuksiksi aavikolla tuulen vaikutuksesta ovat myös ajan suhteen yhdenveroisia toisin kuin kaikki ns. elollisen biologisen luonnon ilmiöt joihin vaikuttaa selkeästi entropia koska ne ilmiöt ovat jo periaatteeltaan negentropisia eli vastakkaisia entropialle joille voi tietysti yrittää keksiä myös naturalistisia syitä jotka ovat tyypillisesti hyvin epätodennäköisiä ja epäuskottavia kuten esim. evoluutioteorian olettamat ensimmäiset rna-replikaattorit.

    Nykyisen tieteen hahmotuksella ei kyetä ymmärtämään sitä että todellisuus on monitasoinen ja biologinen elämä toimii epälokaalin potentiaalin ja ns. naturalistisen todellisuuden pintatason eli aineen rajapintana ja sen rajapinnan kautta ilmaantuvat kaikki ne ilmiöt jotka ovat vaikeita tai mahdottomia selittää nykyisen tieteen viitekehyksessä koska ne ilmiöt eivät ole lineaarisia (=peräkkäisiä) avaruudessa tapahtuvia asioita vaan noudattavat epälineaarista "resonanssi"-kausaliteettia eli purkautuvat ikäänkuin aikadimension kautta aistein ja mittauslaittein havaittaviksi kuten esim. teosofisessa perinteessa melko osuvasti kuvaillaan tähän tyylin:

    mentaalitaso ==>astraalitaso==>eetteritaso (eli fysikaalisten ilmiöiden muotit) ==> fysikaalinen taso (joka ei tietenkään ole tarkka kuvaus vaan pelkästään oikeansuuntainen hahmotus)

    joka mahdollistaa mm. sen että tulevaisuutta voi jossain määrin ennustaa koska tapahtumat kehkeytyvät vähitellen hienomman aineen tasolta karkeamman aineen tasolle joka sitten tavallisen havaitsijan tasolla voi tuottaa helposti sen illuusion että todellisuus voidaan redusoida jäännöksettömästi alkeishiukkasiin ihan samalla tavalla kuin jos kuviteltaisiin monimutkainen leegoista rakennettu rakennelma voisi syntyä itsestään tai että Gizan pyramidit ovat vain tuulen ja eroosion tuottamia luonnonmuodostelmia.

    B


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Onko delta-t -hahmotuksessa jokin vika? Minkowski ei aloittanut sitä, vaan se on peräisin Newtonilta ja Maxwellilta."

    Delta-t oli tietenkin jo Newtonilla ja Maxwellilla eikä se aiheuta ongelmia käytännön tekniikan tasolla vaan vasta silloin kun aletaan rakentelemaan kaiken kattavia "maailmaa syleileviä" pohjimmiltaan filosofis-uskonnollisia selityksiä jotka sitten vaikuttavat tämän nykyisin vallitsevan "tieteellisen" maailmankuvan pohjalla kuten alkuräjähdysmalli ja hiukkasfysiikan standardimalli jotka yhdessä muodostavat reduktionistisen fysikalismin perustan.

    Mitä tulee Minkowskiin niin hyvin kevein perustein hän linkitti toisiinsa avaruuden ja ajan ja sen ajan nimenomaan ainoastaan tuossa delta-t merkityksessä linkitettynä valonnopeuden ns. vakioon. Kyse on fenomenologisesti täysin erilaisista ilmiöistä koska avaruus voi olla havainto-objekti mutta aika ei ole vaan sen olemassaolo on aina epäsuorasti pääteltyä ja ajan kokemus voi poiketa hyvinkin paljon ns. kelloajasta varsinkin jos tutkitaan esim. ns. yliaistillisia kykyjä kuten kontrolloitua kaukonäkemistä (crv) jossa käytännössä voidaan etäkokea tapahtumia ajallisesta ja paikallisesta etäisyydestä täysin riippumatta mikä tietysti menee automaattisesti yli kaiken "tieteellisen" ymmmärryksen joka kykenee mallintamaan ainoastaan lineaarista kausaalista todellisuutta mikä taas johtuu siitä että nykyinen julkinen tiede on edelleen melko alkeellista.

    Mikrotason fysiikassa ei edes ole aikaa eikä entropiaa otettu huomioon vaan suurin osa fysiikan kaavoista on ajan suunnasta riippumattomia.

    Ns naturalistiset eli "luonnonlakeihin" ja "sattumaan" perustuvat ilmiöt kuten esim. hiekan kasautuminen erilaisiksi makrokokonaisuuksiksi aavikolla tuulen vaikutuksesta ovat myös ajan suhteen yhdenveroisia toisin kuin kaikki ns. elollisen biologisen luonnon ilmiöt joihin vaikuttaa selkeästi entropia koska ne ilmiöt ovat jo periaatteeltaan negentropisia eli vastakkaisia entropialle joille voi tietysti yrittää keksiä myös naturalistisia syitä jotka ovat tyypillisesti hyvin epätodennäköisiä ja epäuskottavia kuten esim. evoluutioteorian olettamat ensimmäiset rna-replikaattorit.

    Nykyisen tieteen hahmotuksella ei kyetä ymmärtämään sitä että todellisuus on monitasoinen ja biologinen elämä toimii epälokaalin potentiaalin ja ns. naturalistisen todellisuuden pintatason eli aineen rajapintana ja sen rajapinnan kautta ilmaantuvat kaikki ne ilmiöt jotka ovat vaikeita tai mahdottomia selittää nykyisen tieteen viitekehyksessä koska ne ilmiöt eivät ole lineaarisia (=peräkkäisiä) avaruudessa tapahtuvia asioita vaan noudattavat epälineaarista "resonanssi"-kausaliteettia eli purkautuvat ikäänkuin aikadimension kautta aistein ja mittauslaittein havaittaviksi kuten esim. teosofisessa perinteessa melko osuvasti kuvaillaan tähän tyylin:

    mentaalitaso ==>astraalitaso==>eetteritaso (eli fysikaalisten ilmiöiden muotit) ==> fysikaalinen taso (joka ei tietenkään ole tarkka kuvaus vaan pelkästään oikeansuuntainen hahmotus)

    joka mahdollistaa mm. sen että tulevaisuutta voi jossain määrin ennustaa koska tapahtumat kehkeytyvät vähitellen hienomman aineen tasolta karkeamman aineen tasolle joka sitten tavallisen havaitsijan tasolla voi tuottaa helposti sen illuusion että todellisuus voidaan redusoida jäännöksettömästi alkeishiukkasiin ihan samalla tavalla kuin jos kuviteltaisiin monimutkainen leegoista rakennettu rakennelma voisi syntyä itsestään tai että Gizan pyramidit ovat vain tuulen ja eroosion tuottamia luonnonmuodostelmia.

    B

    Aivan samoin kuin kontrolloitu kaukonäkeminen ylittää tieteellisen ymmärryksen, sen tekevät myös lentävät yksisarviset. Aerodynamiikan lait eivät kykene selittämään, miten hevosen kokoinen elukka lentää niinkin pienillä siivillä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Aivan samoin kuin kontrolloitu kaukonäkeminen ylittää tieteellisen ymmärryksen, sen tekevät myös lentävät yksisarviset. Aerodynamiikan lait eivät kykene selittämään, miten hevosen kokoinen elukka lentää niinkin pienillä siivillä.

    "Aivan samoin kuin kontrolloitu kaukonäkeminen ylittää tieteellisen ymmärryksen, sen tekevät myös lentävät yksisarviset. Aerodynamiikan lait eivät kykene selittämään, miten hevosen kokoinen elukka lentää niinkin pienillä siivillä."

    Lentävistä yksisarvisista ei ole mitään havaintoja mutta sen sijaan kaukonäkemistä harjoitti esim. Edgar Cayce jo yli sata vuotta sitten ja ko. tekniikkaa on tutkittu ja käytetty menestyksellisesti jo vuosikymmeniä ja nykyään ko. kontrolloitua kaukonäkemistä harjoittavat jo tuhannet ihmiset eri puolilla maailma kun ko. tekniikka oli vuosikymmeniä salassa pidettyä ja olki lähinnä vain N-liiton/Venäjän, Kiinan ja USA:n armeijoissa ja tiedustelupalveluissa käytetty apuväline 60-luvulta 90-luvun loppuun asti kylmän sodan aikana jolloin se julkistettiin ja sitä voitiin vapaasti opettaa julkisesti sen jälkeen.

    Nykyisen "tieteellisen" maailmankuvan perusongelma on se että se jättää huomiotta n. puolet todellisuudesta kuten esim. säänmanipuloinnin jonka takia ns. normaalia säätä ei ole enää juuri missään.

    Ns. "tieteellinen" skepsismi pyrkii virallisen tieteen tavoin nimenomaan pimittämään ja kontrolloimaan informaatiota ja sen takia suurimmalla osalla maailmankuva on puutteellinen ns. "virallisen" propagandan tuotos.

    https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q="controlled+remote+viewing"

    https://www.youtube.com/results?search_query=controlled+remote+viewing

    https://keskustelu.suomi24.fi/t/16495602/kaukonakemisesta-tieteelliselta-kannalta

    Täytyy kyllä olla aika tietämätön ja umpimielinen jos yrittää kiistää kaukonäkemisen olemassaolon vaikka tosin se ymmärretään usein väärin koska kyse ei ole alfa-numeerisesta tiedosta vaan aistikokemuksen kaltaisesta kaukokokemisesta jonka lievempi ilmentymä on ns. intuitio silloin kun se toimii poikkeuksellisen hyvin mikä vaatii virittäytymistä ja neutraalia asennetta.

    B


  • Anonyymi

   B !

   Onko kaikki luonnonlait pysyviä?

   Vai onko jokaisessa konsensus kuplassa oma paradigmansa

  Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Merikarvian nuoriso

   taitaa olla persukasvatuksen tuotosta kun jopa kirkkoherralla palaa käämit näihin paskahousuihin :D
   Yleistä Satakunnasta
   117
   5945
  2. Pimahdan kohta ihan kunnolla

   Entä, jos otan sitten yhteyttä sinuun? 🫨🫥🥴
   Ikävä
   73
   3888
  3. Antaisitko mies minulle jonkun vinkin

   Että tietäisin, että minun kannattaa uskoa vielä meihin. Nyt just heikko hetki ja usko meinaa loppua. Pelkään, että tila
   Ikävä
   112
   3527
  4. Aitolais-kirkkoherran rippileirille tyly loppu

   Merikarvian rippileiriä vetänyt kirkkoherra Tom Broberg ajautui törmäyskurssille rippileiriläisten kanssa ja ylempi taho
   Luterilaisuus
   270
   3420
  5. Naiselle, rakkaalle!

   Pitäiskö nyt vähän jutella, on se sitten mitä tahansa. Mä oon sun puolella, hiljaisuutes aion rikkoa. Tulen vaikka karmi
   Tunteet
   42
   2981
  6. Kuvaile kaivattusi ulkonäköä?

   Asiallista keskustelua kiitos! Itse vastaan, naisella on isot rinnat.
   Ikävä
   121
   2252
  7. Tästä tiedämme että raamattu ON muutettu

   https://rivalnations.org/censored-bible/ Raamattusi on sensuroitu Raamattu, joka sinulla on kotonasi tai taskussasi, on
   Hindulaisuus
   624
   1964
  8. Morning has broken

   Simmut aukaistaan. Ja noustaan päivään valkeaan. Hyvää huomenta. 😊☀️🍳☕❤️
   Ikävä
   168
   1744
  9. Ihanaa Juhannusviikkoa kaikille

   Erityisesti eräälle erityiselle Pupuselle🥹😍🐇🌿🌼 Tämä varmaan taas poistetaan kuitenkin, mutta kokeilen onneani✌🏻
   Sinkut
   149
   1392
  10. Jos et kaipaakaan minua täällä

   Niin miksi sinua ehkä häiritsee se, että minä kaipaan sinua? Miehelle.
   Ikävä
   18
   1384
  Aihe