Totuus vai tehtävä

Tämä peli saattaa aiheuttaa riippuvuutta ja pahimmillaan jopa hetkellistä mielihyvää.


Pelaa näin: Kirjoita palstalle uusi kiperä kysymys ja siihen liittyvä tehtävä. Toisten pelaajien on vastattava kysymykseen totuudenmukaisesti tai vaihtoehtoisesti suoritettava tehtävä. Tehtävän suorittanut kertoo kokemuksestaan palstalla.
Huom! Tämä palsta on tarkoitettu vain pelaamiseen ja peliin liittyvään keskusteluun.

ALOITA UUSI KESKUSTELUKeskustelut

Sivu /40