Onko testamentti täysin vastikkeeton saanto?

Anonyymi

Kuvitteellinen esimerkki.

Maria kuolee sinkkuna, hänellä on yksi avioton lapsi, jo aikuinen tytär.
Marian vanhemmat ovat kuolleet eikä hänellä ole sisaruksia.

Maria haluaa tehdä testamentin rakastamalleen yhteisölle.
Marian tytär ei aio moittia tuota testamenttia.
Marian omaisuutena ei ole pankkitilillä rahaa kuin parin kuukauden
vanhuuseläkkeet, sen sijaan hänellä on velaton omistusasunto, omakotikiinteistö.

Kysymys, voidaanko Marian testamentissa edellyttää, että saajana oleva
yhteisö kustantaa Marian hautajaiset vai onko tyttären maksettava ne
omista varoistaan?

13

237

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Anonyymi

   Kyllä voidaan, testamentin edunsaaja on jakohetkeen asti kuolinpesänosakas ja laki määrää, että vainajan varoilla eli kuolinpesään siirtyvillä varoilla kustannetaan hautajaiskulut, perunkirjoituskulut että muut pesänhoitoon liittyvät kulut eli yhtiövastikkeet, että vainajan velat.

   Velat ovat lain mukaan viimesijaisia pesän kuluja.

   Testamentti ei saa loukata rintaperillisen oikeutta lakiosaan, vaan on mitätön siltä osin kuin estetään rintaperillisen saamista siitä mitä hän haluaa saada lakiosakseen (lähemmin perintökaari/lakiosasta ja testamentista).

   Lain mukaan lakiosa tulee huomioida automaattisesti, testamentti määräys kokonaisuudessaan toteutuu, mutta vasta sitten kun edunsaaja joko antaa/maksaa lakiosan saavalle mitä lakiosaan kuuluukin taikka rahallisesti.

   Mitään lakiosan vaatimista ei perintökaari tunne, kuin ainoastaan vaatimuksen lakiosan TÄYDENTÄMISESTÄ, eli silloin kun lakiosa jäisi vajaaksi testamentista johtuen.

   Näin on laissa, lakia noudattamattomille käytännöille, höpökirjallisuudelle ja niistä rahastusoppinsa saaneille plantuille ei mahda melkein muuta kuin aito ratakiskoteräs taottuna.

   • Anonyymi

    Miten käy aloituksen tyttären,jos haluaakin lakiosansa,tuolla neuvolla?
    Lakiosaa pitää vaatia 6 kk kukuessa kun on saanut testamentin tiedoksi.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Miten käy aloituksen tyttären,jos haluaakin lakiosansa,tuolla neuvolla?
    Lakiosaa pitää vaatia 6 kk kukuessa kun on saanut testamentin tiedoksi.

    Lue perintökaaresta, testamentin MOITEKANNE ON ERI.

    Moitekanteessa ilmaistaan TESTAMENTIN L O U K K A A V AN lakiosa oikeutta eli se ei ole lakiosavaatimus, ei ole olemassa lakiosavaatimusta, kun mennään lain mukaan.

    Koko lakiosanvaatimis juttu on ihan keksitty juttu jotta aasinajajat tienaisi.

    Testamentin MOITEKANTEEN 6kk kuluessa tiedoksi saamisesta koskee kaikkia testamentin moittimisia, todistajien puuttuminen, vajaat tiedot, testamentin muotovirhe, etc etc.

    Laissa yksinkertaisesti ole, että lakiosaa tulee vaatia määräajan kuluessa, esitä kohta.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Miten käy aloituksen tyttären,jos haluaakin lakiosansa,tuolla neuvolla?
    Lakiosaa pitää vaatia 6 kk kukuessa kun on saanut testamentin tiedoksi.

    Lue erittäin tarkkaan, "7 luku
    Lakiosasta
    1 §

    Rintaperillisellä sekä ottolapsella ja tämän jälkeläisellä ===>>on lakiosa ( eli tässä annetaan oikeus lakiosaan, eli tulee oikeus lakiosaan eli ei tarvitse vaatia, vaan testamentin edunsaajan tulee itse huolehtia siitä, että lakiosaan oikeutettu saa lakiosansa, pesänkakaja, pesänselvittäjä, pesänhaltuunottaja tai muu, vaikkapa perunkirjoittaja, taikka perillinem itse , jollei edellä mainittuja ole) perittävän jälkeen.

    Lakiosa on puolet 1 momentissa mainitulle perilliselle lakimääräisen perimisjärjestyksen mukaan tulevan perintöosan arvosta.
    2 §

    Lakiosaa määrättäessä otettakoon lukuun sekin~ ( eli tässä määrätään/määritellään lakiosan suuruus, eli nämä kaksi kertoo sen, ettei sitä tarvitse vaatia)".

    Jos ja kun lakiosan saaminen on jätetty vaatimisen taakse, kysein toimi ei noudata lain säännöstöä, eikä lain tarkoitusta.

    Etuajo-OIKEUS, niin tuleeko sitä vaatia vaiko suodaanko se autoilijalle liikennemerkein, neliö nurkittain, keltainen, ääriviivat mustat valkoinen reunus ja etuajo-oikeudesta ilmaistaan risteäbällä yiellä oranssipunakärkikolmiolla, eikö vain?

    Eli on oikeus johonkin eli siihen, että häntä väistetään kun hänellä on oikeus ajaa turvallisesti.

    Sama asia, rintaperillisellä on oikeus johonkin asiaan.

    Eikö ole yksinkertainen juttu?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Lue erittäin tarkkaan, "7 luku
    Lakiosasta
    1 §

    Rintaperillisellä sekä ottolapsella ja tämän jälkeläisellä ===>>on lakiosa ( eli tässä annetaan oikeus lakiosaan, eli tulee oikeus lakiosaan eli ei tarvitse vaatia, vaan testamentin edunsaajan tulee itse huolehtia siitä, että lakiosaan oikeutettu saa lakiosansa, pesänkakaja, pesänselvittäjä, pesänhaltuunottaja tai muu, vaikkapa perunkirjoittaja, taikka perillinem itse , jollei edellä mainittuja ole) perittävän jälkeen.

    Lakiosa on puolet 1 momentissa mainitulle perilliselle lakimääräisen perimisjärjestyksen mukaan tulevan perintöosan arvosta.
    2 §

    Lakiosaa määrättäessä otettakoon lukuun sekin~ ( eli tässä määrätään/määritellään lakiosan suuruus, eli nämä kaksi kertoo sen, ettei sitä tarvitse vaatia)".

    Jos ja kun lakiosan saaminen on jätetty vaatimisen taakse, kysein toimi ei noudata lain säännöstöä, eikä lain tarkoitusta.

    Etuajo-OIKEUS, niin tuleeko sitä vaatia vaiko suodaanko se autoilijalle liikennemerkein, neliö nurkittain, keltainen, ääriviivat mustat valkoinen reunus ja etuajo-oikeudesta ilmaistaan risteäbällä yiellä oranssipunakärkikolmiolla, eikö vain?

    Eli on oikeus johonkin eli siihen, että häntä väistetään kun hänellä on oikeus ajaa turvallisesti.

    Sama asia, rintaperillisellä on oikeus johonkin asiaan.

    Eikö ole yksinkertainen juttu?

    Lisään tähä edellideen omaani vähän vielä selventävää.

    Perintökaaressa ilmaistaan selkeästi, että testamentti ON siltä osin MITÄTÖN kun se loukkaa lakiosansaajan oikeutta~ (miksi testamentti on sitten jo suoraan mitätön, mitättömyyshän tulisi oikeudessa määritellä, ainakin muissa asioissa, selittäisitkö miksi laissa sanotaan näin ja loukkaa OIKEUTTA SAADA)?

    Sama asia kuin kärkikolmion takaa tuleva ajaa tiellä ajavan auton kylkeen, kumpi on syyllinen, etuajo-oikeutta käyttäväkö? Häntähän tässä on loukattu, hänen oikeuttaan.

    Lisäksi perintökaaressa seuraavassa momentissa sanotaan, että testamentti pätevä kun edunsaaja suorittaa lakiosaoikeutetulle hänen lakiodansa joka voidaan myös suorittaa rahallisesti.

    Miksi sitten näin, jos ja kun kerran lakiosaa tulee vaatia???


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Lue perintökaaresta, testamentin MOITEKANNE ON ERI.

    Moitekanteessa ilmaistaan TESTAMENTIN L O U K K A A V AN lakiosa oikeutta eli se ei ole lakiosavaatimus, ei ole olemassa lakiosavaatimusta, kun mennään lain mukaan.

    Koko lakiosanvaatimis juttu on ihan keksitty juttu jotta aasinajajat tienaisi.

    Testamentin MOITEKANTEEN 6kk kuluessa tiedoksi saamisesta koskee kaikkia testamentin moittimisia, todistajien puuttuminen, vajaat tiedot, testamentin muotovirhe, etc etc.

    Laissa yksinkertaisesti ole, että lakiosaa tulee vaatia määräajan kuluessa, esitä kohta.

    "Koko lakiosanvaatimis juttu on ihan keksitty juttu jotta aasinajajat tienaisi."

    Perintökaari luku 5,mom 3.
    Perillisen on vedottava testamentin tehottomuuteen ilmoittamalla lakiosaa koskeva vaatimuksensa testamentin saajalle haastemiehen välityksellä tai muutoin todistettavasti kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun testamentti on annettu 14 luvun 4 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla tiedoksi perilliselle. Jos lakiosaa koskevaa vaatimusta ei ole saatu ilmoitetuksi testamentin saajalle sen vuoksi, että hänen voidaan olettaa asiassa ilmenneiden seikkojen perusteella välttelevän vaatimuksen tiedoksiantoa tai että hänen osoitteensa on tuntematon, lakiosaa koskeva vaatimus voidaan tehdä myös ilmoittamalla siitä edellä mainitun ajan kuluessa julkaistavassa virallisessa lehdessä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Koko lakiosanvaatimis juttu on ihan keksitty juttu jotta aasinajajat tienaisi."

    Perintökaari luku 5,mom 3.
    Perillisen on vedottava testamentin tehottomuuteen ilmoittamalla lakiosaa koskeva vaatimuksensa testamentin saajalle haastemiehen välityksellä tai muutoin todistettavasti kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun testamentti on annettu 14 luvun 4 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla tiedoksi perilliselle. Jos lakiosaa koskevaa vaatimusta ei ole saatu ilmoitetuksi testamentin saajalle sen vuoksi, että hänen voidaan olettaa asiassa ilmenneiden seikkojen perusteella välttelevän vaatimuksen tiedoksiantoa tai että hänen osoitteensa on tuntematon, lakiosaa koskeva vaatimus voidaan tehdä myös ilmoittamalla siitä edellä mainitun ajan kuluessa julkaistavassa virallisessa lehdessä.

    Luehan uudelleen, MIHIN ON VEDOTTAVA? MISTÄ ON ILMOITETTAVA?

    Ilmoittaminen ei ole vaatimus.

    Eli kuten laissa onkin, "testamentti on siltä osin TEHOTON kun se loukkaa perillisen lakiosaa. Jne"

    Eli sanoin, "saamanne testamentti loukkaa lakiosaoikeuttani ja on siltä osin tehoton, joten suorittakaa lakiosani, niillä testamentatuilla, osilla jotka ohessa lueteltuna taikka yhteisummaltaan se ja se~".

    Näin ikkään.

    Taikka jos pesä on jonkun muun hallussa, pesänselvittäjä, etc. niin hänen tulee lakiosa jo määritellä prsää selvittäessään.

    Eli ei ole mitään lakiosavaatimusta, vaan testamentin tehottomuus.


  • Anonyymi

   Todellakin lakiosaa ON vaadittava lakiosavaatimuksella 6 kk kuluessa testamentin tiedoksiannosta!! Tämä on aivan yksiselitteisen selkeästi Suomen perintölaissa.

   • Anonyymi

    Missä kohtaa, esitä kohta, muutoin huuhtelee persettäne vain tuuli.

    Minä perustelin mistä syystä ei tarvitse vaatia ja kun laissa ei ole niin


  • Anonyymi

   Valitettavasti kysymykseen on tunkenut "vastauksena" pukinsorkkansa palstan tunnettu höpsö (L-höppänä), jonka sekoiluille ei tule antaa minkäänlaista arvoa. Tässä esimerkki:

   "Perintökaaressa ilmaistaan selkeästi, että testamentti ON siltä osin MITÄTÖN kun se loukkaa lakiosansaajan oikeutta"

   Tuollaista perintökaaressa ei ilmaista. Sen sijaan ilmaistaan, että testamentti on perillistä kohtaan TEHOTON siltä osin kuin se estää häntä saamasta lakiosaansa jäämistöstä tai rajoittaa hänen oikeuttaan määrätä lakiosana tulevasta omaisuudesta. https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1965/19650040#L7P5

   Testamenttiin voidaan pätevästi liittää kyseisen kantainen EHTO, jonka mukaan testamentinsaajayhteisön tulee kustantaa Marian hautajaiset, jos yhteisö haluaa testamenttiin vedota.

   Testamentin tehottomuus edellyttää, että rintaperillinen on säädetyllä tavalla esittänyt lakiosavaatimuksensa testamentinsaajalle.

   • Anonyymi

    Ai, ei loukkaa lakiosa oikeutta ja ei ole mitätön?

    Olisit nyt ressukka laittanut koko litanian, mutta kun et, miksette?

    Pukinsorkkapa hyvinkin, ainakin teillä rahastussorkka.

    Ei ole merkitystä sillä, miten voimattomuuden, tehon vajavaisuuden tai vajaana olemisen ilmaisee, oi ylitsepääsemättömän oikeassa oleva minilexiläinen.

    Kun laittaa koko lakikohdan, jolla osoittaa asiansa jotta se selvenee palstaa seuraavalle näin ikään, "5 § (11.10.2002/843)

    Testamentti on perillistä kohtaan tehoton siltä osin kuin se estää häntä saamasta lakiosaansa jäämistöstä tai rajoittaa hänen !!!oikeuttaan!!! (ELI TÄLLÄ KOHTAAKO SE VAIN LOUKKAA OIKEUTTA, mutta kun estää niin ei loukkaa oikeutta lakiosaan??? ) määrätä lakiosana tulevasta omaisuudesta.

    !!!Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään!!!!, testamentti on kuitenkin tehokas (eli toteuttamiskelpoinen KOKONAISUUDESSAAN Versus, MITÄTÖN SILTÄ OSIN), jos testamentin saaja suorittaa lakiosaan oikeutetulle perilliselle hänen lakiosaansa vastaavan tai siitä puuttuvan määrän rahana perillisen määräämän kohtuullisen ajan kuluessa !!!!eikä rahasuoritusta ole testamentissa kielletty!!!!.

    !!!!Perillisen on vedottava!!!! testamentin tehottomuuteen ====>>>ilmoittamalla<<<== lakiosaa koskeva vaatimuksensa testamentin saajalle haastemiehen välityksellä tai muutoin todistettavasti kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun testamentti on annettu 14 luvun 4 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla tiedoksi perilliselle. Jos lakiosaa koskevaa vaatimusta ei ole saatu ilmoitetuksi testamentin saajalle sen vuoksi, että hänen voidaan olettaa asiassa ilmenneiden seikkojen perusteella välttelevän vaatimuksen tiedoksiantoa tai että hänen osoitteensa on tuntematon, lakiosaa koskeva vaatimus voidaan tehdä myös ilmoittamalla siitä edellä mainitun ajan kuluessa julkaistavassa virallisessa lehdessä.

    !!!!!Perillinen ei voi ===>>>vedota testamentin tehottomuuteen<<<<=== (Mitä tuossa on kirjaltaja aarnio kirjoittanut?), jos hän on perittävän kuoltua luopunut lakiosastaan. Lakiosasta luopumisesta perittävän eläessä säädetään 17 luvun 1 §:n 2 momentissa.
    6 §

    Jos lahjanlupauksena annettu sitoumus oli täyttämättä perittävän kuollessa, ei sitä ole saatettava voimaan sikäli, kuin se loukkaisi perillisen lakiosaa".

    Sanoilla on jännä leikkiä ja leikkiähän se vain lainkäyttö onkin, siellä sanat soljuu ja merkitykset kääntyilee ja rahaa tulee, mutta asiaan.

    Eli lain mukaan lakiosaa ei tarvitse vaatia, vaan ilmoittaa mitä haluaa lakiosansa vastineeksi, testamentti on siltä osin mitätön, koska se estää allekirjoittanutta saamatta näitä ja noita (siis padan hämmentäjää 🤪🤣🤣🤣🤣), vaihtoehtoisesti voitte testamentin estämättä suorittaa lakiosani sillä ja sillä summalla, paikkakunta päivämäärä ja allekirjoitus.

    Kun taas lakiosan TÄYDENTÄMISTÄ TULEE VAATIA, joko pesän muilta osakkailta, oikeuden käynnissä, pesänjakajalta, etc etc. tähän tapaan ja ajatella, AIKA VENYY KYMMENEEN VUOTEEN, ajatella, voi harmi "10 §

    Lakiosan täydennystä !!!===>>>on vaadittava<<<===!!! (PAHOITTELUNI KONSEPTISTA 'irroitusta'🤪) kanteella vuoden kuluessa siitä, kun perillinen on saanut tiedon perittävän kuolemasta ja siitä perittävän tekemään lahjoitukseen tai muuhun !!!oikeustoimeen sisältyvästä määräyksestä!!! (testamenttiko??) , (tässä tärkeä kohta, LOUKKAA) joka loukkaa hänen oikeuttaan lakiosaan, kuitenkin viimeistään kymmenen vuoden kuluessa perittävän kuolemasta" ( eli tässä siis LAKI M Ä Ä R Ä Ä vaadittavaksi, ei siis ilmoitettavaksi lakiosasta).

    Eli teidän ilmaisemalla tavalla, lakiosaa voi 'vaatia' vaikka siitä olisi luovuttu, ei olisi oikeutettu, pesä varaton, etc etc. eli kaikissa tapauksissa voidaan 'vaatia' lakiosaa, niinkö??


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ai, ei loukkaa lakiosa oikeutta ja ei ole mitätön?

    Olisit nyt ressukka laittanut koko litanian, mutta kun et, miksette?

    Pukinsorkkapa hyvinkin, ainakin teillä rahastussorkka.

    Ei ole merkitystä sillä, miten voimattomuuden, tehon vajavaisuuden tai vajaana olemisen ilmaisee, oi ylitsepääsemättömän oikeassa oleva minilexiläinen.

    Kun laittaa koko lakikohdan, jolla osoittaa asiansa jotta se selvenee palstaa seuraavalle näin ikään, "5 § (11.10.2002/843)

    Testamentti on perillistä kohtaan tehoton siltä osin kuin se estää häntä saamasta lakiosaansa jäämistöstä tai rajoittaa hänen !!!oikeuttaan!!! (ELI TÄLLÄ KOHTAAKO SE VAIN LOUKKAA OIKEUTTA, mutta kun estää niin ei loukkaa oikeutta lakiosaan??? ) määrätä lakiosana tulevasta omaisuudesta.

    !!!Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään!!!!, testamentti on kuitenkin tehokas (eli toteuttamiskelpoinen KOKONAISUUDESSAAN Versus, MITÄTÖN SILTÄ OSIN), jos testamentin saaja suorittaa lakiosaan oikeutetulle perilliselle hänen lakiosaansa vastaavan tai siitä puuttuvan määrän rahana perillisen määräämän kohtuullisen ajan kuluessa !!!!eikä rahasuoritusta ole testamentissa kielletty!!!!.

    !!!!Perillisen on vedottava!!!! testamentin tehottomuuteen ====>>>ilmoittamalla<<<== lakiosaa koskeva vaatimuksensa testamentin saajalle haastemiehen välityksellä tai muutoin todistettavasti kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun testamentti on annettu 14 luvun 4 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla tiedoksi perilliselle. Jos lakiosaa koskevaa vaatimusta ei ole saatu ilmoitetuksi testamentin saajalle sen vuoksi, että hänen voidaan olettaa asiassa ilmenneiden seikkojen perusteella välttelevän vaatimuksen tiedoksiantoa tai että hänen osoitteensa on tuntematon, lakiosaa koskeva vaatimus voidaan tehdä myös ilmoittamalla siitä edellä mainitun ajan kuluessa julkaistavassa virallisessa lehdessä.

    !!!!!Perillinen ei voi ===>>>vedota testamentin tehottomuuteen<<<<=== (Mitä tuossa on kirjaltaja aarnio kirjoittanut?), jos hän on perittävän kuoltua luopunut lakiosastaan. Lakiosasta luopumisesta perittävän eläessä säädetään 17 luvun 1 §:n 2 momentissa.
    6 §

    Jos lahjanlupauksena annettu sitoumus oli täyttämättä perittävän kuollessa, ei sitä ole saatettava voimaan sikäli, kuin se loukkaisi perillisen lakiosaa".

    Sanoilla on jännä leikkiä ja leikkiähän se vain lainkäyttö onkin, siellä sanat soljuu ja merkitykset kääntyilee ja rahaa tulee, mutta asiaan.

    Eli lain mukaan lakiosaa ei tarvitse vaatia, vaan ilmoittaa mitä haluaa lakiosansa vastineeksi, testamentti on siltä osin mitätön, koska se estää allekirjoittanutta saamatta näitä ja noita (siis padan hämmentäjää 🤪🤣🤣🤣🤣), vaihtoehtoisesti voitte testamentin estämättä suorittaa lakiosani sillä ja sillä summalla, paikkakunta päivämäärä ja allekirjoitus.

    Kun taas lakiosan TÄYDENTÄMISTÄ TULEE VAATIA, joko pesän muilta osakkailta, oikeuden käynnissä, pesänjakajalta, etc etc. tähän tapaan ja ajatella, AIKA VENYY KYMMENEEN VUOTEEN, ajatella, voi harmi "10 §

    Lakiosan täydennystä !!!===>>>on vaadittava<<<===!!! (PAHOITTELUNI KONSEPTISTA 'irroitusta'🤪) kanteella vuoden kuluessa siitä, kun perillinen on saanut tiedon perittävän kuolemasta ja siitä perittävän tekemään lahjoitukseen tai muuhun !!!oikeustoimeen sisältyvästä määräyksestä!!! (testamenttiko??) , (tässä tärkeä kohta, LOUKKAA) joka loukkaa hänen oikeuttaan lakiosaan, kuitenkin viimeistään kymmenen vuoden kuluessa perittävän kuolemasta" ( eli tässä siis LAKI M Ä Ä R Ä Ä vaadittavaksi, ei siis ilmoitettavaksi lakiosasta).

    Eli teidän ilmaisemalla tavalla, lakiosaa voi 'vaatia' vaikka siitä olisi luovuttu, ei olisi oikeutettu, pesä varaton, etc etc. eli kaikissa tapauksissa voidaan 'vaatia' lakiosaa, niinkö??

    Jotta selviää tämä kohta täydellisesti, niin kerrottakoon, ~"Perillisen on vedottava!!!! testamentin tehottomuuteen ====>>>ilmoittamalla<<<== lakiosaa koskeva vaatimuksensa"~ = lakiosakseni haluan, että luovutatte testamentin edunsaajana minulle testamentilla saamanne moottoriveneen rekisterinumerolla se ja se ja pakettiauton se ja se, niin tässä on se vaatimus eli vaaditaan lakiosaa.

    Eli siis lakiosaa ei tule vaatia, vaan sitä mitä siihen HALUTAAN KUULUVAN.

    Erittäin yksinkertaista ymmärtää, mutta ymmärrettävää, ettei monikaa tajua, että vaatii lakiosaansa, eli lain sanoin "ILMOITTAA LAKIOSAA k o s k e v a VAATIMUKSENSA~", huonoa kun ei voi alleviivata muuta kuin näin, alleviivattuna sana 'koskeva'.

    Mutta työtähän se teettää kun lähdetään tulkitsemis- ja pilkun nussinta linjalle.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Jotta selviää tämä kohta täydellisesti, niin kerrottakoon, ~"Perillisen on vedottava!!!! testamentin tehottomuuteen ====>>>ilmoittamalla<<<== lakiosaa koskeva vaatimuksensa"~ = lakiosakseni haluan, että luovutatte testamentin edunsaajana minulle testamentilla saamanne moottoriveneen rekisterinumerolla se ja se ja pakettiauton se ja se, niin tässä on se vaatimus eli vaaditaan lakiosaa.

    Eli siis lakiosaa ei tule vaatia, vaan sitä mitä siihen HALUTAAN KUULUVAN.

    Erittäin yksinkertaista ymmärtää, mutta ymmärrettävää, ettei monikaa tajua, että vaatii lakiosaansa, eli lain sanoin "ILMOITTAA LAKIOSAA k o s k e v a VAATIMUKSENSA~", huonoa kun ei voi alleviivata muuta kuin näin, alleviivattuna sana 'koskeva'.

    Mutta työtähän se teettää kun lähdetään tulkitsemis- ja pilkun nussinta linjalle.

    Noh, jopa tänne tuli pukinsorkan kolinaa hiljaisuuteen.

    Top top tykkänään sanos käräjätuvan vahtimestari, etteene oo tiännä poespyrkivvii..


  Ketjusta on poistettu 1 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Miksi nainen lyö leikiksi

   Olen mies ja kiinnostunut eräästä naisesta. Ollaan juteltu ja tavattukin, ja mielestäni meillä osuu kemiat hyvin yksiin. Nainen osoittaa kyllä kiinnos
   Tunteet
   87
   3123
  2. Martinan kauden päätöksen seuranta

   Sitten vain seuraamaan kuinka kulkee. Taitaa olla elämänsä kunnossa.
   Kotimaiset julkkisjuorut
   439
   2023
  3. Kerroin kaverille

   Että olen rakastunut sinuun. Se vastasi, että eihän siihen saa rakastua! Sanoin, että no miks ei, ihminenhän se hänkin on.
   Ikävä
   34
   1187
  4. Miten on mahdollista että kassatyttö on päässyt pääministeriksi

   ilman asianmukaista koulutusta ja minkäänlaista pätevyyttä?
   Maailman menoa
   420
   1088
  5. VTV:n exjohtaja Tytti Yli-Viikari haastoi oikeuteen

   entisen työantajansa VTV:n koskien irtisanomistaan. https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/da065296-dc16-4395-8a57-082d4408a32f
   Maailman menoa
   39
   984
  6. Kolari vasankarissa

   Taas 2 elämän koululaista osallisena. Ikävää vanhemmille, mutta kun tarpeeksi kauan ajellaan päihtyneenä, kenenkään puuttumatta,voi käydä huonosti. Ai
   Kalajoki
   9
   755
  7. Selviytyjät: Niko Saarinen avautuu yön piinasta: "Kukaan suomalainen ei ole nähnyt niin paljon..."

   Hui, kuulostaa aika ankealta… Nyt oli Nikon vuoro tippua kisasta, mutta hyvin hän veti! Lue Nikon tunnelmat kuvausten jälkeen: https://www.suomi24.
   Suomalaiset julkkikset
   3
   709
  8. Sanna otti 5236 euroa suomalaista kohden uutta velkaa koronan varjolla

   https://yle.fi/ Sossujen politiikka. Ruotsi velkaantui 1 670 euroa/per nuppi. Ruotsissa kuollut 20 000, Suomessa 6 000. Ruotsin väkiluku on k
   Maailman menoa
   222
   675
  9. Laura Huhtasaari sanoi Joe Bidenia seniiliksi twitterissä.

   Suomen tuleva ulkoministeri? https://twitter.com/LauraHuhtasaari/status/1576526813328994304
   Maailman menoa
   185
   653
  10. Komistus läheltä

   Sä taidat katsella mua siellä paikassa.
   Ikävä
   33
   630
  Aihe