Suhteen aloittaminen

Onko tämä nyt seurustelua? Kuinka kauan suhteen alkuhuuma kestää? Keskustele uuden seurustelusuhteen aloittamisesta.

ALOITA UUSI KESKUSTELUKeskustelut

Sivu /266