Yötyö

Miten ajan saa kulumaan yövuoroissa? Minkälaisia terveysvaikutuksia vuorotyöllä on? Keskustele vuorotyön ja yövuorojen vaikutuksista elämään.

ALOITA UUSI KESKUSTELUKeskustelut

Sivu /18