Nousevat merkit

Millainen on oma askendenttisi eli nouseva merkkisi? Keskustele nousevan merkin vaikutuksesta persoonaan.

ALOITA UUSI KESKUSTELUKeskustelut

Sivu /21