Tarkkaavaisuushäiriöt

Tarkkaavaisuushäiriöt osataan tunnistaa nykypäivänä paremmin ja niitä pyritään myös hoitamaan. Keskustele tarkkaavaisuushäiriöstä kärsivän lapsen kasvatuksesta ja kehittymisestä.

ALOITA UUSI KESKUSTELUKeskustelut

Sivu /48